Online Energielabel Berekenen

Online Energielabel Berekenen
Energielabel woning zelf berekenen – Het is eigenlijk niet mogelijk om zelf het energielabel van je woning te berekenen. De energiedeskundige weet precies waar hij of zij op moet letten. Die gebruikt verschillende documenten, referenties en rekenmethoden, waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel.

Waarom heeft een ledlamp energielabel G?

Waarom heeft een LED lamp energielabel F of G? – Sinds 1 September 2021 is de schaalverdeling van het energielabel voor LED lampen veranderd, deze loopt nu van A tot G. Over de jaren zijn er steeds zuinigere lampen ontwikkeld wat heeft geleid tot de labels A+, A++ en A+++. Omdat de meeste lampen tegenwoordi gebruik maken van LED (filament) techniek heeft de EU de nieuwe labels van LED lampen veranderd naar F of G. Dit doen ze om fabrikanten te stimuleren om nieuwe technieken te ontwikkelen die nog zuiniger zijn. LED lampen zijn dus nog steeds wel heel zuinig en veel zuiniger dan bijvoorbeeld gloeilampen of halogeenlampen,

Hoeveel verbruikt een tv met energielabel G?

Overzicht energielabel en stroomverbruik

Energielabel Stroomverbruik 32 inch tv per jaar Stroomverbruik 43 inch tv per jaar
D 35 kWh 55 kWh
E 45 kWh 70 kWh
F 55 kWh 80 kWh
G 55 kWh) 90 kWh

Hoe word je energielabel bepaald?

Uitzonderingen – Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee? Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

 1. Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt.
 2. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel.
 3. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.
 4. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).
You might be interested:  Verbruik Elektrisch Apparaat Berekenen

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
 2. Wijziging van de rekenmethode Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode. Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties.

 1. Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben.
 2. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat.
 3. Dit hoort ook bij de verplichting.
 4. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.
You might be interested:  Tweede Hypotheek Berekenen Ing

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m 2, Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Meer informatie vindt u op de website

Kan je je energielabel aanpassen?

Energielabel aanpassen na verbouwing Wat heeft verduurzaming voor impact op je energielabel?

Gecertificeerde EP-adviseurs Landelijke dekking Energieprestatieadviseur

Als je je woning hebt verbouwd en energiebesparende maatregelen hebt genomen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, dan wil je natuurlijk dat dit ook wordt weerspiegeld in je energielabel. Een beter energielabel kan namelijk de waarde en het comfort van je woning verhogen en je energierekening verlagen.

Maar hoe kun je je energielabel aanpassen na een verbouwing? En hoeveel impact heeft verduurzaming op het energielabel? Sinds 1 januari 2021 kun je niet meer zelf online je energielabel aanpassen met DigiD. Je moet hiervoor een afspraak maken met een erkende energieadviseur die bij je thuis komt om de woning te inspecteren.

De adviseur stelt dan een definitief energielabel op dat wordt geregistreerd bij het Kadaster. De kosten voor het nieuwe energielabel variëren per adviseur en per type woning, maar liggen gemiddeld tussen de 260 en 320 euro. Het label is 10 jaar geldig.

You might be interested:  Rendement Hybride Warmtepomp Berekenen

Wat kost een energielabel aanpassen?

Energielabel aanvragen – Bij de verkoop van je huis ben je verplicht de koper een energielabel te geven. Een energieadviseur bekijkt het huis en maakt een energielabel. De kosten voor het nieuwe energielabel hangen af van het type woning en aanwezige documenten.

Hoe kan ik mijn energielabel aanpassen?

Zelf uw energielabel berekenen? – Het energielabel aanpassen kunt u niet zelf doen. U moet een erkende energieadviseur inschakelen. Die gaat het label opnieuw vaststellen. Via de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u een energielabel deskundige kiezen uit uw eigen regio.

De energieadviseur beoordeelt uw woning opnieuw en registreert het label voor u. U krijgt bericht van de overheid wat het nieuwe label wordt. Dat nieuwe label is ook weer tien jaar geldig. Bij het energielabel hoort een document waar in staat hoe uw huis is geïsoleerd, hoe het wordt verwarmd en hoe het in het algemeen is gesteld met energie en duurzaamheid.

Ook staat in dat document aangegeven welke maatregelen u kunt treffen om een nóg hoger label te krijgen. Maatregelen die uw huis energiezuiniger maken, leiden tot een hoger energielabel. Dat kunnen zonnepanelen zijn, maar ook isolatiemaatregelen, het aanbrengen van een warmtepomp of een zonneboiler.