Oppervlakte Berekenen Groep 7

Oppervlakte Berekenen Groep 7
Je weet: oppervlakte = lengte x breedte.

Hoe bereken je de omtrek groep 7?

Hoe bereken je de omtrek? – Je berekent de omtrek van een figuur door de lengte van alle zijden bij elkaar op te tellen. Bij een vierkant zijn alle zijden even lang. Je kunt dan op 2 verschillende manieren de omtrek uitrekenen:

  1. zijde 1 + zijde 2 + zijde 3 + zijde 4
  2. 4 x zijde 1

Bij een rechthoek zijn de breedte en de lengte verschillend. Om de omtrek van een rechthoek te kunnen berekenen, moet je weten hoe lang de breedte is en hoe lang de lengte is. Ook de omtrek van een rechthoek kun je op 2 verschillende manieren uitrekenen:

  1. zijde 1 + zijde 2 + zijde 3 + zijde 4
  2. (2 x de breedte) + (2 x de lengte), je rekent hier eerst uit wat er tussen de haakjes staat

Bij een driehoek kunnen de lengtes van de zijden allemaal gelijk zijn. Ze kunnen ook alle 3 verschillend zijn. En het kan ook nog zo zijn dat de lengte van 2 zijden hetzelfde is en er 1 anders is. De omtrek van een driehoek kun je dus op 3 verschillende manieren uitrekenen:

  1. zijde 1 + zijde 2 + zijde 3
  2. 3 x zijde 1
  3. (2 x zijde 1) + zijde 2

Wat is de oppervlakte van een bol?

De oppervlakte van een bol met straal R is gelijk aan 4pR 2. Een boldeel dat begrensd worden door het boloppervlak en een plat vlak, heet bolsegment (een vlak V verdeelt de bol dus in twee bolsegmenten).

You might be interested:  Btw Privégebruik Auto Berekenen

Wat is de oppervlakte van een vierkant?

Hoe bereken je de oppervlakte van een rechthoek? – Bij het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, bereken je de binnenkant van een rechthoek oftwel de grootte van de rechthoek. We berekenen de oppervlakte van een rechthoek door de lengte keer de breedte van het gebied te doen.

Wat is het formule van omtrek?

Berekenen van de omtrek De formule luidt: Omtrek van de cirkel = pi x diameter. Deze formule kan gebruikt worden om van iedere cirkel de omtrek te berekenen.

Wat is de oppervlakte van een vierkant?

Hoe bereken je de oppervlakte van een rechthoek? – Bij het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, bereken je de binnenkant van een rechthoek oftwel de grootte van de rechthoek. We berekenen de oppervlakte van een rechthoek door de lengte keer de breedte van het gebied te doen.

Hoeveel vierkante meter is 2 bij 2?

Wat is een vierkante meter? – We gaan ervan uit dat in principe elk persoon weet wat de twee woorden afzonderlijk van elkaar inhouden. Voor de geïnteresseerden onder ons gaan we ze toch nog even verklaren. Laten we eerst het woord ‘vierkante meter’ even gaan ontleden.

  • Het bestaat uit twee woorden, namelijk ‘vierkant’ en ‘meter’.
  • Wikipedia geeft de volgende verklaring voor het woord ‘vierkant’.
  • Een vierkant is in de meetkunde een tweedimensionale figuur met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden.” Voor het woord ‘meter’ geven zij de volgende verklaring.

“De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn de oppervlakte-eenheid m2 (vierkante meter) en de volume-eenheid m3 (kubieke meter).” In de laatste regel wordt er al gerefereerd. De m2 (vierkante meter) is dus afgeleid van de m (meter).

Een verdere verklaring die Wikipedia hiervoor geeft is “Een vierkante meter is gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter.” Super, dan is dat duidelijk. Één vierkante meter is dus gelijk aan de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 meter. Een vierkante meter is niks anders dan een meeteenheid die de oppervlakte weergeeft.

Stel u wil een muur glad maken en wilt daarom de oppervlakte van de muur weten. U heeft een muur die 2 meter hoog en 2 meter breed is. Hier past de vierkante meter twee keer naast elkaar en twee keer daarbovenop. In totaal past de vierkante meter hier dus vier keer in, de muur is dan 4 vierkante meter (m2).