Bmi Berekenen Vrouw Met Leeftijd

Bmi Berekenen Vrouw Met Leeftijd

Wat is een goede BMI voor ouderen?

Body mass index (BMI) | Gezond Leven

 • De Body Mass Index (BMI) drukt de verhouding uit tussen je gewicht en lengte. Je berekent je eigen BMI als volgt:
 • BMI= gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))
 • Op basis van het cijfer dat tevoorschijn komt, weet jij (als volwassene) in welke categorie je thuishoort:
Resultaat BMI (kg/m²) Gewichtstoestand Advies
Lager dan 18,5 Ondergewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Misschien zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. Lees ook enkele,
Tussen 18,5 en 25 Gezond gewicht Je gewicht valt binnen de gemiddelde grenzen. Wil je weten hoe je via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen kan verminderen? Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Tussen 25 en 30 Overgewicht Overgewicht is een risicofactor voor gezondheidsproblemen. Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen?, Volg de adviezen bij de – en de en/of doe beroep op professionele hulp. *
Hoger dan 30 Obesitas Obesitas is een risicofactor voor gezondheidsproblemen.Mogelijks zet je al stappen om gezond te leven. Wil je meer handvatten om via een gezonde leefstijl je risico op gezondheidsproblemen te verminderen? Doe hiervoor beroep op professionele hulp. *

Vraag raad aan je huisarts of doe beroep op een voor voedingsadvies of een coach van voor bewegingsadvies. Heb jij een BMI tussen 18,5 en 25? Dan betekent dat niet automatisch dat je evenwichtig eet en voldoende beweegt. Het omgekeerde geldt ook: mensen met (licht) overgewicht eten niet per definitie ongezond. Fixeer je dus niet op je BMI of het getal op de weegschaal. Besteed in de eerste plaats aandacht aan , , De tips bij de voedings- en bewegingsdriehoek helpen je op weg! Je BMI is maar ee n van de parameters die vertelt of je gewicht goed zit. Je houdt best ook rekening met je lichaamssamenstelling: je vetpercentage en waar het vet zich situeert in je lichaam. De   is hiervoor een goede bijkomende parameter. De BMI is bruikbaar voor mensen tussen 19 en 59 jaar (behalve bij zwangerschap en borstvoeding). Voor kinderen en jongeren wordt beroep gedaan op   en bestaan er, Ook voor oudere mensen (> 65 jaar) is de BMI geen goed beoordelingsinstrument, want hun lichaamssamenstelling verandert, zoals de spiermassa die daalt. Hiernaast neemt de lengte af met zo’n 1 à 2 cm per decennium waardoor de BMI toeneemt. De grenswaarden van ondergewicht en gewicht als parameter voor ondervoeding voor ouderen liggen hierdoor hoger dan bij volwassenen. Voor 65 – plussers ligt een gezonde BMI tussen 23-28 kg/m². Bij ouderen spreken we van een ondergewicht en een toegenomen sterfterisico bij een BMI < 23 kg/m² met onvrijwillig gewichtsverlies. Overgewicht (BMI 28-33) bij 65 -plussers gaat niet gepaard met een toegenomen risico, wel bij een BMI > 33 kg/m² (obesitas). Voor het detecteren van (risico op) ondervoeding bij ouderen worden de volgende grenswaarden gehanteerd:

Ouderen BMI (kg/m²) Voedingstoestand
Tot 65 jaar < 18,5 Ondervoeding
< 20 Matig (risico op ondervoeding)
Ouder dan 65 jaar < 20 Ondervoeding
< 23 Matig (risico op ondervoeding)

Twijfel jij of de BMI ertoe doet voor jou? Vraag dan raad aan je huisarts, diëtist, of coach van,

 1. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
 2. G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
 3. Tel.02 422 49 49

: Body mass index (BMI) | Gezond Leven

Wat is een gezond BMI voor een vrouw?

Wat is een gezond BMI? – Voor volwassenen ligt een gezond BMI tussen de 18,5 en de 25. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor ouderen en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht. Hieronder zie je de BMI-grenzen per leeftijdsgroep.

Welke gewicht bij leeftijd?

Wat is een gezonde BMI?

Leeftijd BMI bij een gezond gewicht
2 jaar tussen 15,14 en 18,40
3 jaar Tussen 14,74 en 17,88
4 jaar Tussen 14,43 en 17,54
5 jaar

Is BMI leeftijdsafhankelijk?

Normale ontwikkeling eetgedrag Bij volwassenen gebruiken we vaste BMI grenzen om te bepalen of iemand een ‘normaal’ gewicht heeft. Bij kinderen kunnen we niet dezelfde grenswaarden gebruiken. De BMI bij kinderen is heel leeftijdsafhankelijk, omdat de verhouding tussen gewicht en lengte verandert met de leeftijd.

Er bestaan een aantal manieren om in te schatten of het gewicht van een kind past bij zijn/haar leeftijd, geslacht en lengte. Een eerste manier is door het gebruik van groeicurven, Deze vergelijken (de evolutie in) BMI (of gewicht, lengte, hoofdomtrek) met een referentiegroep. In Vlaanderen maken we doorgaans gebruik van Vlaamse groeicurven, met een referentiegroep van Vlaamse jongens en meisjes.  De curves die op 18-jarige leeftijd de BMI-grenzen van 25 en 30 bereiken, geven de respectievelijke grenswaarden voor overgewicht en obesitas.

De curves die op 18-jarige leeftijd de BMI-grenzen van 18,5 en 16 bereiken, geven de respectievelijke grenswaarden voor ondergewicht en ernstig ondergewicht. De zones “overgewicht” en “ondergewicht” zijn aangeduid in het grijs. Voor multiculturele gezinnen kunnen de internationale groeicurven van de WHO gebruikt worden.

 • Een andere methode om overgewicht en obesitas bij kinderen te bepalen is door het berekenen van het percentage overgewicht (ook wel gewichtsindex genoemd), door de BMI van het kind te vergelijken met de gemiddelde BMI (percentiel 50) van kinderen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd.
 • Dit geeft een percentage: % overgewicht = (huidige BMI/ p50 BMI x 100) %.

De p50 kan afgelezen worden in de Vlaamse groeicurven. Vanaf 120% spreekt men van overgewicht, vanaf 140% van obesitas klasse 1, vanaf 160% obesitas klasse 2 en vanaf 180% obesitas klasse 3. De inschatting van het gewicht van een kind op basis van de gewichtsindex en op basis van de groeicurven is niet steeds dezelfde, in het bijzonder bij kinderen tot en met 9 jaar (en 0 maanden), voor de inschatting van overgewicht en obesitas.

In de CLB-context, waar het gaat over screening van een doorgaans gezonde populatie, is de huidige consensus om tot en met 9 jaar het criterium voor overgewicht en obesitas te gebruiken van de gewichtsindex. In alle andere situaties (oudere leeftijd, ondergewicht, klinische context) worden de grenzen van de groeicurven gebruikt.

Meer info rond gewichtsopvolging vind je in het basisdraaiboek kinderen en in de standaard gewicht van de VWVJ, Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar beschikken we op de site van de Vlaamse groeicurven niet over Vlaamse gewicht-naar-lengte curven (of een inschatting van het gewicht i.f.v.

 1. De lengte), enkel over aparte curven voor gewicht en lengte.
 2. Ind en Gezin beschikt wel over al deze informatie en gebruikt deze in hun elektronische groeimodule,
 3. Elke huis- of kinderarts met een therapeutische relatie met een kind kan deze kindgegevens raadplegen via het Vitalink Kindrapport,
 4. Om overgewicht en obesitas bij deze jonge leeftijdsgroep in te schatten, kunnen in sommige situaties ook de internationale gewicht-naar-lengte-curven van de WHO gebruikt worden (voor meisjes en voor jongens ).

Hierbij wordt met standaarddeviaties gewerkt, waarbij een afwijking van 2 standaarddeviaties van het gemiddelde op jonge leeftijd als grenswaarden worden beschouwd voor respectievelijk ondergewicht (z +2SDs; ~p97,7). Bij een kind met gewicht-naar-lengte hoger dan +1SDS (~p84,1) spreekt de WHO over een risico op overgewicht.

De BASO beschouwt p97 op deze curven echter als grenswaarde voor obesitas. Meer info rond de gewichtsopvolging van jonge kinderen vind je hier, Bij de jongste leeftijdsgroep is een een nauwe relatie tussen groei (inclusief gewichtsgroei) en gezondheid. Bij (oudere) kinderen en jongeren heeft de aangepaste inschatting op basis van BMI zijn beperkingen, net zoals bij volwassenen.

Hou er rekening mee dat verschillende factoren het gewicht kunnen beïnvloeden, zoals botstructuur en spiermassa, zodat een relatief hoge BMI niet automatisch betekent dat men te zwaar zou zijn. Anderzijds is een eerder tengere lichaamsbouw door aanleg mogelijk, waardoor een lage BMI niet automatisch problematisch ondergewicht betekent.

 1. Een BMI geeft ook geen aanduiding over het vetgehalte of de vetverdeling.
 2. De verhouding tussen de buikomtrek en totale lichaamslengte kan ook in rekening gebracht worden ( Waist-to-Height Ratio, WHtR ).
 3. Zo is de buikomtrek best niet hoger dan de helft van de lichaamslengte.
 4. Daarnaast is een te hoog, te laag of zelfs normaal gewicht niet per definitie gezond of ongezond.

Veel hangt af van de gewichtsevolutie (stabiel, stijgend, dalend), het eet- en beweeggedrag van het kind, en hoe het gewicht samenhangt met het lichamelijk en psychisch welzijn van het kind. Het is dus ook belangrijk om, naast het berekenen van de BMI (op verschillende tijdsmomenten), een inschatting te maken van bijhorende risico’s op lichamelijk vlak (bv.

Hoeveel mag je wegen als je 1.60 bent?

Heb ik een gezond gewicht?

Lengte Gewicht
156 cm 49-61 kg
158 cm 50-62 kg
160 cm 51-64 kg
162 cm 52-66 kg

Hoe afvallen als je 70 bent?

Wat kun je zelf doen? – Je kunt zelf aan de slag door erop te letten dat je niet zwaarder wordt. Dit kun je doen door gezond te eten met de Schijf van Vijf en voldoende te bewegen, Voldoende bewegen houdt in dat je minimaal 2,5 uur per week matig of zwaar intensief beweegt, verspreid over meerdere dagen.

Wat is een normaal gewicht voor een vrouw?

Nieuwe cijfers 27 november 2019 00:01 Aangepast 27 november 2019 16:18 We worden steeds zwaarder en langer, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral ons gewicht neemt toe. De oorzaak? Onze omgeving, die veel eten en weinig bewegen aanmoedigt. “Overal zijn verleidingen.” Sinds 1981 zijn mannen gemiddeld 8,6 kilo en vrouwen gemiddeld 7 kilo zwaarder geworden.

Wat mag een vrouw wegen?

Je lengte met het gewicht – 155 cm – 45 tot 65 160 cm – 50 tot 71 165 cm – 52 tot 77 170 cm – 56 tot 81 175 cm – 60 tot 83 180 cm – 63 tot 90 Dit geeft een erg globale inschatting en is daardoor niet specifiek genoeg. Wat specifieker is de volgende berekening.

 • Neem je lengte – 100 als richtlijn voor je gewicht als bovengrens.
 • De ondergrens ligt hier 10 tot 20% onder.
 • Een voorbeeld ter berekening,
 • Die is van een vrouw van 175 cm.
 • Neem je 175 – 100 dan hou je 75 kilo als bovengrens aan en ongeveer 18% van 75 is 13,5 kilo eraf als benedengrens.
 • Zo mag deze vrouw dan tussen 61,5 en 75 kilo wegen.

Toch zijn er soms uitzonderingen op die regel

Hoeveel centimeter mag je buik zijn?

Middelomtrek – Je buikomtrek meet je als volgt: Ga rechtop staan. Meet op je blote huid tussen je onderste rib en de bovenkant van je bekken. Houd het meetlint niet te strak, adem uit en lees je buikomtrek af. Mannen zitten in het risicogebied bij een buikomtrek van 94-102 cm en hebben een te hoge buikomvang bij meer dan 102 cm.

Heeft leeftijd invloed op je gewicht?

Minder spieren – Zowel voor mannen als vrouwen geldt dat rond de leeftijd van 50 jaar de spiermassa afneemt en de hoeveelheid vetweefsel toeneemt. Spierweefsel verbruikt meer calorieën dan vetweefsel, ook als je roerloos op de bank ligt. Met andere woorden: hoe minder spieren je hebt, hoe minder calorieën je nodig hebt en hoe minder je zou moeten eten.

Wat is een gezond BMI voor mij?

BMI berekenen – Wil je weten of je overgewicht of ondergewicht hebt? Met de BMI-test van het Voedingscentrum kun je eenvoudig je BMI-berekenen. Je kunt ook zelf je BMI berekenen. Deel je lichaamsgewicht door het kwadraat van je lichaamslengte (lengte keer lengte).

Lager dan 18,5: ondergewicht Tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht Tussen 25 en 29,9: overgewicht 30 en hoger: ernstig overgewicht (obesitas)

Hoe weet je of je te zwaar bent?

Body mass index (BMI) – Met een eenvoudige formule kun je zelf uitrekenen of je al dan niet te veel weegt. Door je gewicht in kilo’s te delen door je lengte in meters in het kwadraat, krijg je je body mass index (BMI). Een voorbeeld voor iemand van 65 kg met een lengte van 1,70 m. BMI = gewicht in kg = 65 = 65 = 22,49 = goed gewicht lengte x lengte 1,70 x 1,70 2,89

Een normaal gewicht geeft een score tussen 20 en 25, Bij een BMI tussen 25 en 30 is sprake van overgewicht. Probeer dan niet verder aan te komen. Is daarbij je buikomvang meer dan 88 centimeter (bij vrouwen) of 102 centimeter (bij mannen), probeer dan af te vallen. Een BMI hoger dan 30 wijst op obesitas, Dan moet je zeker vermageren, ook als er geen andere risicofactoren zijn voor je gezondheid. Doe dit bij voorkeur onder medische begeleiding.

Soms wordt beweerd dat iedereen een setpointgewicht heeft waaraan weinig kan veranderen. Dit klopt niet. Een gezonde, energiearme voeding kan dit setpointgewicht wel degelijk veranderen!

Hoeveel kilo overgewicht is obesitas?

Morbide obesitas (ernstig overgewicht)

Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk

Het teveel aan lichaamsgewicht belast het hart en de bloedvaten waardoor deze niet optimaal kunnen functioneren. Dit kan leiden tot een hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk kan vervolgens een herseninfarct/-bloeding ontwikkelen. Ook kunnen ernstige nierproblemen ontstaan.

Suikerziekte, diabetes type 2

Bij mensen met ernstig overgewicht wordt insuline (een hormoon in het lichaam dat de bloedsuikerspiegel regelt) onvoldoende opgenomen in het lichaam. Wanneer de bloedsuikerspiegel regelmatig te hoog is, kan dit ernstige gezondheidsproblemen opleveren, zoals wondjes aan de voeten, slecht zien, nierproblemen en een slechte doorbloeding van het lichaam.

De enkel-, knie- en heupgewrichten moeten het teveel aan gewicht dragen. Dit kan leiden tot een snelle pijnlijke slijtage en tot ontstekingen van de gewrichten. Ademhalingsstoornis door vetafzetting in de keel en hals. Slaapapnoe kenmerkt zich door hard snurken, een droge mond en het wegvallen van de ademhaling tijdens de slaap.

Slaapapnoe is een reëel gevaar voor de gezondheid. Vrouwen met ernstig overgewicht hebben een verminderd aantal eisprongen. Dit wordt gekenmerkt door een onregelmatige menstruatie, een verminderd aantal menstruaties of het helemaal niet hebben van een menstruatie.

Hoeveel moet ik afvallen voor een gezond BMI?

Je streefgewicht bepalen Een gewichtsverlies van 5 tot 10% van je huidige lichaamsgewicht geeft al gezondheidswinst. Je kan je er fitter door gaan voelen. Stel dat je nu 80 kilo weegt, dan behaal je al gezondheidswinst door 4 tot 8 kilo af te vallen. Hiermee komt je streefgewicht op 72 tot 76 kilo.

Waarom is BMI onzin?

Wordt het tijd om het BMI achter ons te laten? | ProCare B.V. We waarderen uw privacy We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op ‘Alles accepteren’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder. De cookies die zijn gecategoriseerd als ‘Noodzakelijk’ worden in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor het inschakelen van de basisfuncties van de site.

Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geen cookies om weer te geven. Geplaatst op 5 januari 2023 Het meten van het BMI geeft waarschijnlijk geen nauwkeurig beeld van iemands algehele gezondheid.

Het BMI wordt enkel berekend aan de hand van de lengte en een gewicht en houdt geen rekening met de samenstelling van het lichaam. Een beter instrument is wellicht het meten van LBM (lean body mass). LBM meet spiermassa en de verhouding hiervan tot de rest van het lichaam. Een betere voorspelling van gezondheid! Waarom het meten van BMI achterhaald is Er zijn verschillende mensen die beweren dat het meten van de Body Mass Index niet nuttig is.

We zetten wat redenen op een rij:

 • Het BMI is een hulpmiddel van een oude wiskundige Belg. Lambert Adolphe Jacques Quetelet bedacht dit hulpmiddel 200 jaar geleden en wist zelf al dat hij geen ideale maatstaf had bedacht. Het was meer een handig hulpmiddel om te zien wie te dik was en wie niet.
 • Wetenschappelijk gezien klopt de berekening niet. Lambert creëerde een norm voor individuele personen, terwijl hij een norm wilde voor grootschalig bevolkingsonderzoek. De formule trekt zich ook niets aan van de buikomvang, terwijl de buikomvang duidelijk iets zegt over overgewicht.
 • Ook fysiologisch gezien is het BMI geen correcte formule. Het houdt namelijk geen rekening met de verhouding van bot, spier en vet. Als een persoon veel traint en veel spieren heeft, kan uit het resultaat komen dat de gebruiker een hoge BMI heeft en dus overgewicht.
 • Er zit geen logica in de formule van Quetelet. Uit de formule kun je namelijk concluderen dat een persoon met een BMI van boven de 25 overgewicht heeft. Alleen je kunt niet concluderen dat een persoon met een BMI van onder de 25 geen overgewicht heeft.

Hoeveel moet je wegen als je 156 cm bent?

Heb ik een gezond gewicht?

Lengte Gewicht
152 cm 46-58 kg
154 cm 47-59 kg
156 cm 49-61 kg
158 cm 50-62 kg

Hoe zwaar moet je zijn als je 155 bent?

Hoe zwaar mag je zijn als je 12 bent? – Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd? Onthoud dat het in dit overzicht gaat om gemiddelden, het is logisch dat niet elk kind precies dezelfde gemiddelde lijn volgt. Sommige kinderen zijn nu eenmaal langer of zwaarder gebouwd ten opzichte van andere kinderen.

 1. Weegt je kind zwaarder dan gemiddeld? Dan betekent het dus niet automatisch dat je kind overgewicht heeft.
 2. Als je twijfelt of vragen hebt, kun je daar altijd terecht.
 3. Als dit te lang duurt, dan kun je ook altijd je huisarts raadplegen.
 4. Hoeveel kilogram? Meisjes van twaalf jaar met een lengte van ongeveer 155 cm wegen gemiddeld 42 kg, met een minimum van ongeveer 34 kg en een maximum van 57 kg.

Jongens van twaalf jaar met een lengte van ongeveer 155 cm wegen gemiddeld 40 kg, met een minimum van 34 kg en een maximum van 52 kg. LEES OOK: Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd? : Handig overzicht: welk gewicht heeft je kind gemiddeld per leeftijd?

Waarvan val je heel snel af?

Voordat je begint met snel afvallen Lees dit – Nu je weet wat je moet doen, kun je tot 3 kilo verliezen in week 1. Nog even kort samengevat:

 • Stap 1 – Koolhydraten beperken Vermijd enkelvoudige koolhydraten zoals pasta, rijst, brood en suikers
 • Stap 2 – Eet eiwitten, gezonde vetten en groenten Die helpen je om op een gezonde en snelle manier gewicht te verliezen

Daarnaast kun je deze tips volgen:

 • Drink groene thee
 • Beweeg 20 minuten per dag
 • Experimenteer met vasten
 • Verlies opgehoopt vocht
 • Vermijd alcohol

Als je een ijzersterke start wilt maken met snel afvallen en veelgemaakte fouten wilt voorkomen, kun je hieronder de boodschappenlijst downloaden: Ben je op zoek naar meer structuur en een stok achter de deur? Bekijk dan ons afslankprogramma: de PuurFiguur Methode. Dit plan bevat een fysiek hardcover boek, 5 complete weekmenu’s met recepten, begeleiding van ervaren coaches en 3 bonussen. Hoe kun je snel afvallen zonder dieet? Afvallen gaat niet om minder eten, maar om anders eten.

Vervang snelle koolhydraten (brood, rijst, pasta, suiker) door groenten, fruit, noten, eieren, zuivel, vis en mager onbewerkt vlees. De vezels, gezonde vetten en eiwitten uit deze voeding zorgen voor minder trek en stimuleren je vetverbranding. Hierdoor kun je snel afvallen. Hoe val je 5 kilo af in 1 week? 5 kilo afvallen in 1 week is niet gezond.

Door te snel afvallen belast je je lijf en kun je tekorten aan voedingsstoffen oplopen. Je kunt tot 3 kilo per week verliezen door koolhydraatarm te eten. Vervang pasta, rijst, brood en producten met suiker door gezonde koolhydraatarme voeding: groente, fruit, noten, eieren, zuivel, vis en mager onbewerkt vlees.

 • Vermijd suiker, brood, pasta, rijst en bewerkte producten
 • Eet veel groenten
 • Eet eiwitrijk voor een verzadigd gevoel
 • Eet omega 3-vetten voor een snellere vetverbranding
 • Kies voor langzame koolhydraten (met mate)
 • Verminder stress en slaap voldoende

Hoe val ik 5 kilo af in 4 weken? Laat de snelle koolhydraten staan (brood, pasta, rijst, suiker). Die zorgen ervoor dat je snel weer honger krijgt en vet opslaat. Vervang ze door koolhydraatarme voeding rijk aan voedingsstoffen: groenten, fruit, vlees, vis, eieren, zuivel en noten.

De eiwitten, vezels en gezonde vetten in deze voeding remmen je hongergevoel en stimuleren de vetverbranding. Zo val je gemakkelijk 5 kilo af in 4 weken. Wat is de snelste manier om af te vallen? De snelste manier van gezond afvallen is door koolhydraatarm te eten. Dat wil zeggen: veel groenten en voldoende eiwitten en gezonde vetten.

Bewerkte producten, suiker, brood, pasta, rijst, overmatig zout en alcohol laat je staan. Zorg voor voldoende beweging en start eventueel met HIIT (High Intensity Interval Training). Hoe kan je snel afvallen in een week? Door snelle koolhydraten (brood, pasta, rijst, suiker) te vermijden en voldoende groenten, eiwitten en gezonde vetten te eten.

 • Drink groene thee (versnelt de vetverbranding)
 • Beweeg minimaal 20 minuten per dag
 • Vermijd alcohol
 • Verminder je zoutinname
 • Experimenteer met intermittent fasting

Hoe val je zo snel mogelijk af? Snel afvallen doe je door bewerkte producten, suikers, brood, pasta en rijst uit je dieet te schrappen. Vervang ze door groenten, gezonde vetten en eiwitten. Blijf wel voldoende eten, anders krijg je het jojo-effect. Eet daarom 1500-1600 kcal per dag.

 • Ontbijt: kwark met noten en fruit of rijstwafels met hartig beleg
 • Lunch: omelet met groenten en avocado
 • Diner: bloemkoolrijst of broccolirijst met zelfgemaakte kip-kerrie
 • Snack: handje ongezouten noten of worteltjes met hummus
 • Dranken: water met een schijfje citroen/limoen/komkommer

Wat moet je niet eten als je wilt afvallen? Vermijd deze producten als je wilt afvallen:

 • Ontbijtkoek
 • Krokante muesli
 • Suiker
 • Frisdrank en alcohol
 • Snoep, koek en chocolade
 • Gebak
 • Chips
 • IJs en toetjes
 • Vruchtenyoghurt en yoghurtdrink
 • Brood
 • Pasta, rijst en wraps
 • Eten uit pakjes en zakjes

Stanhope, K.L., & Havel, P.J. (2009). Fructose consumption: considerations for future research on its effects on adipose distribution, lipid metabolism, and insulin sensitivity in humans. The Journal of Nutrition, 139(6), 1236S-1241S. Dyson, P.A., et al.

(2007). A low-carbohydrate diet is more effective in reducing body weight than healthy eating in both diabetic and non-diabetic subjects. Diabetic Medicine, 24(12), 1430-1435. Mansoor, N., et al. (2016). Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials.

British Journal of Nutrition, 115(3), 466-479. Sondike, S.B., et al. (2003). Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. The Journal of Pediatrics, 142(3), 253-258. Gower, B.A., & Goss, A.M. (2015).

A Lower-Carbohydrate, Higher-Fat Diet Reduces Abdominal and Intermuscular Fat and Increases Insulin Sensitivity in Adults at Risk of Type 2 Diabetes. Journal of Nutrition, 145(1), 177S-183S. Volek, J., et al. (2004). Comparison of energy-restricted very low-carbohydrate and low-fat diets on weight loss and body composition in overweight men and women.

Nutrition & Metabolism, 1(1), 13. Foster, G.D., et al. (2010). Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a randomized trial. Annals of Internal Medicine, 153(3), 147-157. Smith, R.N., et al. (2007). A low-glycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial.

The American Journal of Clinical Nutrition, 86(1), 107-115. McClernon, F.J., et al. (2007). The effects of a low-carbohydrate ketogenic diet and a low-fat diet on mood, hunger, and other self-reported symptoms. Obesity (Silver Spring), 15(1), 182-187. Stolzenberg-Solomon, R.Z., et al. (2005). Insulin, glucose, insulin resistance, and pancreatic cancer in male smokers.

JAMA, 294(22), 2872-2878. De Nunzio, C., et al. (2012). The correlation between metabolic syndrome and prostatic diseases. European Urology, 61(3), 560-570. Bruning, P.F., et al. (1992). Insulin resistance and breast-cancer risk. International Journal of Cancer, 52(4), 511-516.

Farshchi, H.R., et al. (2005). Deleterious effects of omitting breakfast on insulin sensitivity and fasting lipid profiles in healthy lean women. The American Journal of Clinical Nutrition, 81(2), 388-396. Sanke, S., et al. (2016). A Comparison of the Hormonal Profile of Early Androgenetic Alopecia in Men With the Phenotypic Equivalent of Polycystic Ovarian Syndrome in Women.

JAMA Dermatology, 152(9), 986-991. Pesta, D.H., & Samuel, V.T. (2014). A high-protein diet for reducing body fat: mechanisms and possible caveats. Nutrition & Metabolism, 11, 53. Weigle, D.S., et al. (2005). A high-protein diet induces sustained reductions in appetite, ad libitum caloric intake, and body weight despite compensatory changes in diurnal plasma leptin and ghrelin concentrations.

The American Journal of Clinical Nutrition, 82(1), 41-48. Blom, W.A., et al. (2006). Effect of a high-protein breakfast on the postprandial ghrelin response. The American Journal of Clinical Nutrition, 83(2), 211-220. Mettler.S., et al. (2010). Increased protein intake reduces lean body mass loss during weight loss in athletes.

Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(2), 326-337. Harcombe, Z., et al. (2016). Evidence from randomised controlled trials does not support current dietary fat guidelines: a systematic review and meta-analysis. Open Heart, 3(2), artikelnummer 000409.

 1. Parra, D., et al. (2008).
 2. A diet rich in long chain omega-3 fatty acids modulates satiety in overweight and obese volunteers during weight loss.
 3. Appetite, 51(3), 676-680.
 4. Couet, C., et al. (1997).
 5. Effect of dietary fish oil on body fat mass and basal fat oxidation in healthy adults.
 6. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 21(8), 637-643.

Wien, M.A., et al. (2003). Almonds vs complex carbohydrates in a weight reduction program. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 27(11), 1365-1372. Basu, A., et al. (2006). Dietary factors that promote or retard inflammation. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 26(5), 995-1001.

Pacifico, L., et al. (2015). A double-blind, placebo-controlled randomized trial to evaluate the efficacy of docosahexaenoic acid supplementation on hepatic fat and associated cardiovascular risk factors in overweight children with nonalcoholic fatty liver disease. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 25(8), 734-741.

Diepvens, K., et al. (2007). Obesity and thermogenesis related to the consumption of caffeine, ephedrine, capsaicin, and green tea. The American Journal of Psychology, 292(1), 77-85. Cains, S., et al. (2016). Agrp neuron activity is required for alcohol-induced overeating.

Nature Communications, 8, artikelnummer 14014. Roehrs, T., & Roth, T. (z.d.). Sleep, Sleepiness, and Alcohol Use. Geraadpleegd van https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-2/101-109.htm Sayon-Orea, C., et al. (2011). Alcohol consumption and body weight: a systematic review. Nutrition Reviews, 69(8), 419-431.

Micallef, M., et al. (2007). Red wine consumption increases antioxidant status and decreases oxidative stress in the circulation of both young and old humans. Nutrition Journal, 6, 27. Bertelli, A.A., & Das, D.K. (2009). Grapes, wines, resveratrol, and heart health.

 • De Afslank Boodschappenlijst
 • Onze beste tips om (buik)vet te verbranden
 • Koolhydraatarme tips en recepten direct in je mailbox!

Disclaimer: Deze website geeft geen medisch advies. Raadpleeg bij twijfel altijd je (huis)arts. Reacties (292) Verberg reacties Toon alle reacties Gerelateerde artikelen : Snel Afvallen | 2-Stappenplan | Stap 2 is het leukst!

Waar val je heel snel van af?

Cardio of krachttraining: wat werkt het best? – Uiteindelijk draait afvallen om meer calorieën verbranden dan je binnenkrijgt. Dat kan door meer bewegen en minder eten. Een combinatie werkt het best om het afvalproces te ondersteunen en, belangrijker, om het resultaat vast te houden.

 1. Maar hoe werkt dat? En welke sport om af te vallen werkt het best? Wetenschappers hebben zich al langer gebogen over de vraag welke sportvorm het beste helpt om af te vallen.
 2. Daarbij verdelen ze ‘sport’ in grofweg 2 categorieën.
 3. De sporten waarvan je hart sneller gaat slaan (cardio) en sporten waarvan je meer spiermassa krijgt (vooral krachttraining).

Als je puur kijkt naar het aantal calorieën wat je verbrandt tijdens het sporten, dan is cardio de winnaar. Onder cardio vallen sporten zoals fietsen, hardlopen, zwemmen, Afhankelijk van je tempo en de intensiteit kun je al snel 300 tot 800 calorieën per uur verbranden.

Waarom dikker op latere leeftijd?

Daarom word je zwaarder als je ouder wordt Je eetpatroon blijft hetzelfde en je beweegt nog evenveel. Toch kruipt je gewicht omhoog naarmate je ouder wordt. komt dat doordat de lipid turnover van het lichaam met de jaren afneemt, waardoor je sneller aankomt.

Waarom wordt je zwaarder als je ouder wordt?

Mensen worden over het algemeen zwaarder naarmate ze ouder worden. Waardoor komt dit? Het is steeds moeilijker om op gewicht te blijven als je ouder wordt. Dit heeft verschillende oorzaken:

Je stofwisseling vertraagt, De energie die je binnenkrijgt met eten verbrandt minder snel en sla je sneller op als vet. Je spiermassa neemt af. Spieren verbruiken meer energie dan vet. Dus met minder spiermassa houd je meer calorieën over. We bewegen minder naarmate we ouder worden, Hierdoor verbruik je minder energie.

Dit alles zorgt dat je lichaam minder energie nodig heeft. Als je je voedingsgewoontes hier niet op aanpast, dan neemt je gewicht toe. Helaas zorgen al deze veranderingen er ook voor dat afvallen minder makkelijk gaat.

Wat is een normaal gewicht voor een vrouw?

Nieuwe cijfers 27 november 2019 00:01 Aangepast 27 november 2019 16:18 We worden steeds zwaarder en langer, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral ons gewicht neemt toe. De oorzaak? Onze omgeving, die veel eten en weinig bewegen aanmoedigt. “Overal zijn verleidingen.” Sinds 1981 zijn mannen gemiddeld 8,6 kilo en vrouwen gemiddeld 7 kilo zwaarder geworden.

Wat is ondergewicht bij ouderen?

Hoe kun je het herkennen? – Verslechtering van de voedingstoestand wordt vaak niet herkend. Goede parameters zijn het gewicht en de BMI (Body Mass Index). Ongewild gewichtsverlies (zonder een dieet te volgen) van meer dan 5% gedurende de laatste maand, of meer dan 10% gedurende de laatste zes maanden is een alarmsignaal.

Een BMI van minder dan 18,5 wijst op ondergewicht. Verder kunnen er bepaalde indicaties zijn dat er iets misloopt: vertraagde wondgenezing, verminderde activiteit, ontstaan van doorligwonden, verwardheid, vermindering van interesses Een goede test om ondervoeding aan te tonen en in te schatten is de Mini Nutritional Assessment (MNA).

Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld om bij ouderen ondervoeding op te sporen.

Wat is een goed gewicht voor mijn lengte?

BMI berekenen – Wil je weten of je overgewicht of ondergewicht hebt? Met de BMI-test van het Voedingscentrum kun je eenvoudig je BMI-berekenen. Je kunt ook zelf je BMI berekenen. Deel je lichaamsgewicht door het kwadraat van je lichaamslengte (lengte keer lengte).

Lager dan 18,5: ondergewicht Tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht Tussen 25 en 29,9: overgewicht 30 en hoger: ernstig overgewicht (obesitas)

Bruto Netto Salaris Berekenen

Bruto Netto Salaris Berekenen

Hoe bereken ik van bruto naar netto?

Vragen over bruto en netto loon berekenen –

Wat is brutoloon? Brutoloon is het bedrag dat je in een contract hebt afgesproken met je werknemer: zijn salaris. Bij het bepalen van het brutoloon houd je rekening met het wettelijke minimumloon en met de richtlijnen in de cao die mogelijk van toepassing zijn op je werknemer. Wat is nettoloon? Nettoloon is het loon dat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Na aftrek van loonheffingen, premies en vergoedingen kom je tot het nettoloon. Hoe bereken ik het verschil tussen bruto en nettoloon? Het verschil tussen bruto en nettoloon kun je berekenen door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het brutoloon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen. Waarom het minimumloon betalen? Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon, Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Welke extra personeels­kosten zijn er in 2023? Het minimumloon is flink gestegen in 2023. Daarnaast zijn veel cao-lonen omhoog gegaan. Kijk dus goed welk loon je moet betalen in 2023. De loonheffingen zijn wel lager. Zo is bijvoorbeeld de arbeidskorting toegenomen, waardoor werknemers netto meer overhouden. Ook de WW-premie en bijdrage Zvw vallen vaak gunstiger uit. Lees meer over je personeels­kosten in 2023,

Eerste versie: 08 mei 2018

Hoeveel is 2400 euro bruto naar netto?

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen – Op Jobbird zijn wij de beroerdste niet. Dus wij hebben al een aantal berekeningen voor je gemaakt. Deze vind je in de onderstaande tabel. Dit bedrag kan natuurlijk verschillen van jouw netto uurloon, afhankelijk van de premies en kosten van je werkgever. Van bruto naar netto uurloon

10 euro per uur bruto is 9,34 euro per uur netto
11 euro per uur bruto is 10,72 euro per uur netto
12 euro per uur bruto is 10,68 euro per uur netto
13 euro per uur bruto is 11,32 euro per uur netto
14 euro per uur bruto is 11,91 euro per uur netto
15 euro per uur bruto is 12,51 euro per uur netto

Van bruto naar netto maandloon 2023

1.000 euro per maand bruto is 991,67 euro per maand netto
1.500 euro per maand bruto is 1.456,42 euro per maand netto
2.000 euro per maand bruto is 1.897,08 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is 2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is 2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is 2764,58 euro per maand netto

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Misschien staat jouw vraag hieronder in de FAQ:

Hoeveel is 3200 euro bruto netto?

Voorbeeldberekening bruto naar netto – Hoe bereken je bruto naar netto? De onderstaande voorbeeldberekening geeft je meer inzicht over welke factoren een variabele zijn in de berekening van een maandsalaris.

Bruto salaris € 3200
Pensioenpremie € 180 –
Loonheffingen (loonbelasting, sociale premies, verzekering) € 530 –
Privégebruik auto van de zaak € 50 –
Verkeersboete € 65 –
€ 2375
Overurentoeslag € 145 +
Vakantiegeld € 200 +
Reiskosten € 80 +
Netto salaris € 2800

Wie verdient er 6000 euro bruto?

Skip to content Veelgestelde vragen – Wat is een hoog inkomen in 2023? Of een inkomen hoog is, hangt af van de gemiddelden binnen een sector en functie, en wat jouw idee van een hoog inkomen is. Het modaal inkomen in 2023 is 40.000 euro per jaar. Alle inkomens rond of boven dat bedrag zou je als een hoog salaris kunnen zien, daar een groot deel van de werkenden minder verdient.

Wat is een gemiddeld hoog inkomen? In 2023 is het modaal inkomen 40.000 euro per jaar. Dat is 3.086 euro per maand. Dit zou je als een gemiddeld hoog inkomen kunnen zien. Of een inkomen hoog is, hangt mede af van de branche, je functie, je leeftijd en ervaring, en jouw kijk op geld. Wie verdient er 6000 euro bruto? Er zijn verschillende beroepen waarmee je 6000 euro bruto per maand kunt verdienen.

Denk bijvoorbeeld aan een functie als hoogleraar, advocaat, medisch specialist, piloot, psychiater of commercieel directeur. Vaak heb je een WO diploma of HBO diploma met specialisatie nodig om een beroep uit te oefenen met een dusdanig hoog salaris.

Wat hou ik in 2023 netto over?

Forse stijging minimumloon bruto én netto – Kabinet-Rutte IV heeft besloten het minimumloon in 2023 met ruim 10% te verhogen ten opzichte van juli 2022. Hierdoor stijgen de inkomens van werknemers met een minimumloon fors. Van € 1.756,20 euro per maand in de tweede helft van 2022 wordt het verhoogd tot € 1.932 bruto.

Dat wordt veroorzaakt door een grotere belastingkorting voor werkenden (de arbeidskorting) en doordat het belastingpercentage over het inkomen daalt. Netto houden werknemers met een minimumloon dan ook € 1.856,08 over in 2023, in plaats van € 1.773,58 in het halfjaar ervoor. Dit is een toename van 13,2%.

Op het loonstrookje leidt dit tot een positief verschil van € 216,46.

Hoeveel is 2500 bruto in netto per maand?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,2% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 2.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 927 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.573 per jaar zal zijn, of € 131 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,2%,

 1. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 2. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,20, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,80,
 3. Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 628 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.140 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Is 3000 bruto per maand veel?

Modaal Salaris Nederland 2023 – Het modale salaris is het salaris dat het vaakst voorkomt. Het modale salaris betreft dus de gemiddeld betaalde banen. Het modale salaris in 2023 is € 40.000,- per jaar. Dat is ruim € 3000,- bruto per maand.

Hoeveel is 2000 bruto per uur?

Voorbeelden van uurloon omrekenen naar maandloon – Om het nog makkelijker voor je te maken, hebben we een aantal voorbeelden voor je op een rijtje gezet van uurlonen omgerekend naar maandlonen, maandlonen naar uurlonen en 4 weken salaris naar maand salaris. Van bruto uurloon naar bruto maandloon

Uurloon (Bruto) Maandloon op basis van 40 uur (Bruto)
11 euro per uur 1.906 euro per maand
12 euro per uur 2.079 euro per maand
13 euro per uur 2.253 euro per maand
14 euro per uur 2.426 euro per maand

Van maandloon naar uurloon

Maandloon op basis van 32 uur (Bruto) Uurloon (Bruto)
1.000 euro per maand 7,21 euro per uur
1.500 euro per maand 10,82 euro per uur
2.000 euro per maand 14,42 euro per uur
2.500 euro per maand 18,03 euro per uur

Van 4 weken salaris naar maandsalaris

4 weken salaris (Bruto) Maandsalaris op basis van 38 uur (Bruto)
1.500 euro per 4 weken 1.625 euro per maand
2.000 euro per 4 weken 2.166 euro per maand
2.500 euro per 4 weken 2.708 euro per maand
3.000 euro per 4 weken 3.250 euro per maand

Van 4 weken salaris naar uurloon

4 weken salaris op basis van 36 uur (Bruto) Uurloon (Bruto)
2.000 euro per 4 weken 13,89 euro per uur
2.500 euro per 4 weken 17,36 euro per uur
3.000 euro per 4 weken 20,83 euro per uur
3.500 euro per 4 weken 24,31 euro per uur

Zoek jij een leuke baan waarbij je een lekker uurloon of een fijn maandsalaris verdient? Dan ben je bij Jobbird aan het juiste adres. Neem eens een kijkje bij onze diverse vacatures en laat je verrassen door het aanbod.

Wat is 2800 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,2% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 2.800 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.039 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.761 per jaar zal zijn, of € 147 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,2%,

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,20, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,80, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 628 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.140 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoeveel is 4000 euro bruto naar netto?

Het netto boven gemiddelde salaris is verbetert in 2023! – Het netto boven modale salaris ligt in 2023 gemiddeld €91,- per maand hoger dan in 2022 bij een gelijk bruto salaris. Wanneer je in 2023 bijvoorbeeld €4000,- per maand verdient krijg je netto €3017,- uitgekeert i.p.v. de €2926,- die je in 2022 kreeg.

Is 4000 netto veel?

Mensen met dit salaris zijn het gelukkigst Amayzine Ben je zo’n type dat altijd zeurt om geld? Dat nooit tevreden is met welke salarisverhoging dan ook? Geloof de wetenschap maar, want meer geld maakt niet gelukkiger. Dat komt doordat er een soort einde zit aan het ideale maandsalaris. Ideaal Kijk, mensen die 1500 euro per maand zijn doorgaans wat ongelukkiger dan de mensen die bijvoorbeeld 2500 euro per maand verdienen.

Dat komt omdat in die geldbedragen relatief gezien nog een groot verschil zit: je kunt veel vrijer leven en makkelijker je vaste lasten betalen als je 2500 euro per maand verdient. Maar tussen bijvoorbeeld 6000 of 7000 euro per maand verdienen zit dan weer geen verschil. Uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent onder zo’n 7000 Belgen blijkt namelijk dat 4000-4500 euro netto het ideale maandinkomen is.

En dat geldt ook voor Nederlanders. Tijd is geld Verdien je veel meer dan dat, dan maakt het voor je geluksgevoel in ieder geval geen bal uit. Sterker nog: iemand die 6000 euro te besteden heeft voelt zich ongeveer net zo gelukkig als iemand die maandelijks 2500 euro binnenkrijgt.

Hoe het komt? Hoe rijker je bent, hoe meer je je weer druk gaat maken om andere dingen. Geld is dan namelijk niet meer zo van belang en dus ga je dan meer mokken om bijvoorbeeld je vriendschappen of op je familie. En rijke mensen ervaren meer stress: ze willen en moeten van zichzelf altijd meer blijven verdienen.

Die lat leggen ze hun leven lang hoog voor zichzelf en ze werken harder dan dat goed voor hen is. Ze besteden zo hun kostbare tijd niet aan hun naasten en, maar meer aan hun carrière. Meer hoeft niet Volgens psycholoog en econoom Daniel Kahneman (wereldberoemd door zijn boeken hierover) is een jaarsalaris van ongeveer 65.000 euro het ideaal.

Boven dat bedrag word je gewoon niet veel gelukkiger,’ zeggen experts. ‘Dan kun je je vaste lasten betalen en heb je geen financiële stress. Dat geeft rust en ontspanning.’ Nog, een nog duurdere auto, nog meer tassen of schoenen: het maakt je simpelweg niet blijer. Met die dikke BMW sta je immers ook in de file.

En je kunt maar één paar laarzen per dag dragen, toch? Dus laat het lekker los dat je eeuwig meer en meer moet in het leven. Probeer voor jezelf op dat ideale maandsalaris uit te komen, zeg 4500 euro bruto per maand. En dan lekker genieten van wat je hebt.

Wat is een goed salaris?

Wat is het gemiddelde salaris in Nederland? – Goed, tijd om de gemiddelde salarissen in Nederland onder de loep te nemen. Het gemiddelde salaris in Nederland kun je bepalen door alle inkomens in Nederland bij elkaar op te tellen en dat bedrag te delen door het aantal inwoners met een inkomen.

Het gemiddelde inkomen van alle inwoners met een inkomen was in 2021: € 34.000 per jaar. Het gemiddeld inkomen van werkenden was in 2021: € 45.000 per jaar. Het inkomen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) was in 2021 gemiddeld € 70.000 per jaar.

Leuk om te weten, maar je kan er waarschijnlijk weinig mee. Daarom is het interessant om factoren die het salaris beïnvloeden nader te bekijken.

Wat is een normaal salaris hbo?

Een hbo’er verdient bij zijn of haar eerste baan meestal tussen de €1.800 en €2.500 bruto per maand. In de economische sector ligt het gemiddelde vaak hoger dan in de technische of juridische sector, maandelijks gemiddeld tussen de €2.300 en €2.500 bruto tegenover €1.800 en €2.200.

Wat is het salaris van Jan Modaal?

Het modaal salaris in Nederland in 2023 – Goed nieuws voor hem, want die doorsnee Jan is er in 2023 welgeteld 91 euro op vooruit gegaan. Het modaal salaris in Nederland ligt nu op 3.086 euro per maand, blijkt uit cijfers van salarisdienstverlener ADP,

Wat is het salaris van een huisarts?

Het salaris van een huisarts in loondienst – Er zijn duidelijke richtlijnen wat betreft het salaris van een huisarts in loondienst. Het startsalaris ligt rond de €5800,- bruto per maand. Het gemiddelde salaris van een huisarts in loondienst komt uit op ongeveer € 6900,- bruto per maand. Wanneer je meer dan tien jaar ervaring hebt, zal het salaris stijgen naar zo’n € 8000,- bruto per maand.

Wat is een goed salaris 2023?

Het modaal inkomen in 2023 ligt op €40.000 euro bruto per jaar (CPB, Augustusraming 2020-2023). Dit bedrag in inclusief vakantiegeld.3.

Wat verandert er op 1 januari 2023?

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor werkgevers? –

 • 10-01-2023
 • Deel dit artikel
  •  Facebook
  •  Twitter
  •  LinkedIn
  •  WhatsApp

HR Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal dit jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere nieuwigheden kunnen een grote impact hebben voor Belgische werkgevers. Een overzicht van Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij SD Worx, over wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

“In 2023 worden heel wat veranderingen verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfswagens of andere recente budgettaire maatregelen, aldus Jean-Luc Vannieuwenhuyse. “Het is van belang dat er wordt geanticipeerd op deze veranderingen en dat onze ondernemingen die veranderingen duidelijk begrijpen, zodat ze correct worden toegepast.” 1.

Afbouw fiscaal gunstregime bedrijfswagen Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen op het vlak van bedrijfswagens. Dit met het oog op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2023 zijn nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar.

 1. Vanaf juli 2023 dooft de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028.
 2. Voor wagens die de werkgever aanschaft vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO²-solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de CO²-uitstoot van de wagen.2.
 3. Uitbreiding geboorteverlof Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v.15 dagen,

Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon. Vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds.3. Verlenging tijdelijke energiewerkloosheid De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid energie is verlengd tot 31 maart 2023,

Het gaat om een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die geldt sinds 1 oktober 2022. Ze kan enkel ingeroepen worden door energie-intensieve bedrijven. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken,4. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken Werkgevers die, in vergelijking met andere bedrijven, veel meer langdurig zieke werknemers hebben, moeten vanaf 2023 een extra RSZ-bijdrage betalen.

De nieuwe wetgeving geldt al sinds 1 januari 2022. Maar gezien de r eferteperiode van 4 kwartalen, kan de RSZ de bijdrage pas in 2023 effectief innen.5. Dagen van telewerk in een andere EU-lidstaat: uitbreiding van de gunstige socialezekerheidsregeling Tot 30 juni 2023 zal de RSZ geen rekening houden met telewerkdagen in het woonland om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

 1. Werken uw werknemers nog gedeeltelijk thuis in een EU-lidstaat? Dan hoef je niets te doen aan de sociale zekerheid,
 2. De inkomsten uit de gewerkte dagen blijven ten minste tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.1 6.
 3. Snellere inzetbaarheid bij ontslag met een minimale opzegtermijn van 30 weken Vanaf 1 januari 2023 zullen werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en die recht hebben op een opzegtermijn van ten minste 30 weken, gebruik kunnen maken van allerlei maatregelen om sneller een baan te vinden.

Denk aan outplacement, coaching of training. Dit is een toegestane afwezigheid van het werk met behoud van loon, zonder extra kosten voor de werkgever. Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van het werkgelegenheidsakkoord. Bij ontslag met ontslagvergoeding moet de werknemer wel beschikbaar blijven voor inzetbaarheidsmaatregelen,

 1. Deze verplichting geldt zolang de werknemer geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent.7.
 2. Opname van het recht op ontbinden van een CAO of arbeidsreglement Bedrijven met t en minste 20 werknemers moeten overeenkomsten sluiten over het recht om de verbinding te verbreken.
 3. Dat kan door middel van een CAO of het arbeidsreglement.

Concreet gaat het om praktische regelingen, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rust- en vakantieperioden en opleidings- en bewustmakingsmaatregelen voor werknemers en leidinggevenden. Aanvankelijk hadden ondernemingen tot 1 januari 2023 de tijd om deze formaliteiten te vervullen.

De wetgeving is echter pas laat in het najaar van 2022 in werking getreden, zodat de administratie drie maanden uitstel verleent. Bedrijven hebben tot 1 april 2023 de tijd.8. Nieuwe opleidingsverplichtingen De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsverplichtingen. Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt vanaf 2023 de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken.

Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Heb je minstens 10 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer ook in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

Heb je minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar. Het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht. Je medewerker is dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen.9. Nieuw loonplafond bij Vlaams opleidingsverlof Via opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens de werkuren een goedgekeurde opleiding volgen met behoud van hun normale salaris, tot een bepaald maximum.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit maximum 3.170 euro. Vanwege de hoge inflatie is dit bedrag inmiddels aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat van 1 september tot en met 31 december 2022 het loonplafond 3.170 euro blijft.

Van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 wordt dit plafond verhoogd tot 3.364 euro.10. De arbeidsdeal: specifieke regelgeving voor platformwerkers Een werkgever in de platformeconomie en de platformwerker moeten vanaf 1 januari 2023 rekening houden met verschillende nieuwe criteria om te bepalen of de platformwerker een werknemer of een zelfstandige is.

Wat wordt verwacht in 2023, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

 1. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor sociale fraude 10 i.p.v.7 jaar.
 2. In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen en voor het derde en vierde trimester krijgen ze gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen, tot 2025.
 3. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de bijzondere activeringsbijdrage tot 20% voor alle min-60-jarigen. Bedrijven die er vaak gebruik van maken, betalen bovendien een hogere bijdrage.
 4. Wie uitzendkrachten inzet, kan vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage krijgen als hij per semester 40 keer of meer eenzelfde uitzendkracht tewerkstelt met opeenvolgende dagcontracten.
 5. Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexijobbers terecht in een aantal nieuwe sectoren: de zorg (PC 223), cultuur (PC303.03), evenementen (PC 304) en landbouw (PC 330).
 6. Vanaf 1 januari 2023 geldt een hogere werkgeversbijdrage voor SWT. De bijdragevoet wordt vermenigvuldigd met 1,047 (1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024).
 7. Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2023 max.600 uren gunstige uren presteren.
 8. Het fiscale gunstregime voor auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 ingeperkt, zowel het toepassing bied als het maximale grensbedrag.
 9. De extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. Zo wil de overheid gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen stimuleren om bij te springen in de zorg.
 10. De federale regering zet de hand op de knip in de uitkering voor werknemers die in 2023 tijdskrediet opnemen.
 11. Bedrijven die in 2022 goede resultaten boekten, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Onder welke vorm en voorwaarden de premie er komt, is op dit moment nog onduidelijk.

Terug naar overzicht

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2023?

Ondernemers – Per 1 januari 2023 zal er voor ondernemers ook het één en ander veranderen. Zo gaat de BTW op zonnepanelen naar 0% en gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Alle wijzigingen voor ondernemers die op 1 januari 2023 ingaan zijn terug te vinden op de Website KVK Ondernemersplein.

Wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2023 Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2023 Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2023

Is 15 euro per uur veel?

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2022 bedroeg 25 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 15 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 20 en 27 euro.

Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon tussen 29 en 30 euro. Cijfers op StatLine: Werkgelegenheid, banen, lonen, arbeidsduur Het hoogste uurloon werd in 2022 verdiend in de kleinste bedrijfstak, dat is de delfstoffenwinning, waar gemiddeld een uurloon van 39 euro werd ontvangen.

Op de tweede plaats staat de financiële dienstverlening met een uurloon van 37 euro. Het laagste uurloon werd verdiend in de horeca (15 euro) en in de verhuur en overige zakelijke diensten (18 euro). In de grootste bedrijfstakken handel en gezondheids- en welzijnszorg bedroegen de uurlonen respectievelijk 21 en 26 euro.

Hoeveel moet je bruto verdienen voor 2000 netto?

Bruto – Netto loon berekenen – Op onze website kun je je bruto en netto salaris kunnen berekenen. De tool geeft je de optie om van netto naar brutosalaris en van netto naar brutosalaris te berekenen. Wanneer je je gegevens invult kan je zien hoeveel loonheffing je betaalt.

Hoeveel is 3500 bruto per maand?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 3.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.298 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 2.202 per jaar zal zijn, of € 184 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat is 100 euro bruto naar netto?

100 euro meer is soms minder – Door de taxshift zal iedere werknemer 100 euro meer verdienen, beloofde de regering-Michel. Maar dat klopt niet helemaal Wie een bruto loonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50% op zijn bankrekening gestort.

 • In extreme gevallen hou je slechts 30 euro aan die loonsverhoging over.
 • Want naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing.
 • Die 100 euro extra loon kost de werkgever dus een pak meer.
 • Dat noemt men de promotieval.
 • Om dit probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen en extralegale voordelen in het leven geroepen.

Bronnen: Securex & ACV Bruto-Netto Calculator 1 augustus 2019

Wat is 500 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,2% Overzicht Als je € 500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 186 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 314 per jaar zal zijn, of € 26,17 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,2% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

 1. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 2. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00,
 3. Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Hoeveel is 19 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 36,5% Gemiddeld belastingtarief 39,9% Overzicht Als je € 19,00 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 7,58 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 11,42 per jaar zal zijn, of € 0,95 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 39,9% en jouw marginaal belastingtarief is 36,5%,

Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 36,45, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,55, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 636 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.178 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat is 2800 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,2% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 2.800 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.039 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.761 per jaar zal zijn, of € 147 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,2%,

 1. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 2. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,20, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,80,
 3. Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 628 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.140 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Van Bruto Naar Netto Berekenen

Van Bruto Naar Netto Berekenen

Wat is 200 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,5% Gemiddeld belastingtarief 37,0% Overzicht Als je € 200 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 74,00 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 126 per jaar zal zijn, of € 10,50 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,0% en jouw marginaal belastingtarief is 37,5%,

 • Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 • Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,50, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,50,
 • Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 625 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.125 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat krijg ik netto per uur?

Verschil netto en bruto – Hoe zat het ook alweer met het verschil tussen bruto en netto? Als ondernemer zul je dit maar al te goed snappen want het maakt deel uit van je salarisadministratie ( loonadministratie ). Maar voor de zekerheid, bruto betekent in een looncontext: zonder aftrek van loonbelastingen en premies.

Hoeveel gaat er van een bruto uurloon af?

Hoe kun je je maandloon omrekenen naar uurloon? – Staat er een bruto maandsalaris in je contract en wil je hiermee graag je salaris per uur berekenen? Dan kun je bovenstaande getallen weer gebruiken. Voorbeeld Stel je verdient 1.900 euro bruto per maand en je werkt 38 uur per week.

 1. Gemiddeld werk je dan 164,67 uur per maand.
 2. Deel 1.900 dan door 164,67 om uit te komen op je uurloon.1.900/164,67 = 11,54.
 3. Je verdient in dit geval dan 11,54 euro per uur.
 4. Je uurloon berekenen als je om de 4 weken betaald wordt is nog makkelijker.
 5. Deel jouw loon door 4, dan heb je jouw loon per week.
 6. Deel dit bedrag vervolgens weer door het aantal uren dat je werkt en voilà: dit is jouw uurloon.

Voorbeeld Stel je verdient 2.300 euro per 4 weken op basis van 40 uur.2.300/4 = 575 per week.575/40 = 14,38 euro per uur. Niet zo’n zin om alles zelf uit te rekenen? Dat begrijpen we best. Gelukkig vind je online talloze calculators en tools die jouw maandloon en uurloon voor je kunnen berekenen.

Hoeveel is 1000 euro bruto naar netto bonus?

Een € 1.000-bonus genereert een extra € 629 aan netto-inkomsten.

Km Per Uur Berekenen

Km Per Uur Berekenen

Hoe bereken je hoeveel kilometer per uur?

Maar hoe kun je hier precies mee rekenen? – De snelheid van voorwerpen wordt in m/s of in km/h berekend. Om uit te kunnen rekenen wat de snelheid van een voorwerp is, moet je weten hoever de auto gereden heeft en hoelang hij daar over gedaan heeft. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld: Een auto rijdt 180 kilometer. Als je de snelheid in meters per seconde wil berekenen, dan doe je precies hetzelfde. Het is dan belangrijk dat de afstand in meters wordt gemeten en de tijd in seconden. Omrekenen Soms heb je nog niet de juiste eenheden om de snelheid in m/s of km/h uit te kunnen rekenen. Van m/s naar km/h en van km/h naar m/s Het is niet heel erg lastig om van m/s naar km/h te gaan en weer terug, maar je moet wel even weten hoe dit moet natuurlijk. Om van kilometer per uur naar meter per seconde te gaan, heb je eigenlijk twee stapjes. Je kunt dus van kilometer per uur naar meter per seconde door te delen door 3,6. Om van m/s naar km/h te gaan doe je het omgekeerde, dus dan vermenigvuldig je met 3,6. Oefenen

10 km/h = m/s Een auto rijdt 600 meter in 4 minuten. Hoeveel m/s rijdt hij?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Hoe stel je de formule van de raaklijn op? Liters berekenen Hoe reken je eenheden om?

Hoe reken je km per uur naar minuten?

Rekenen met km/u met kilometers en minuten De leerlingen leren rekenen met km/u met kilometers en minuten. Het is handig om te kunnen rekenen met kilometers en minuten, omdat je zo kunt bepalen hoelang je onderweg bent, welke afstand je hebt afgelegd of met welke snelheid je hebt gereden.

Laat de leerlingen de tabel afmaken door de afstand, tijd en snelheid te berekenen met behulp van km/u. Bespreek het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten. Leg uit dat snelheid wordt aangegeven in kilometers per uur. Afgekort wordt kilometer per uur opgeschreven als km/u. Om te rekenen met kilometer minder dan een uur deel je het uur (60) minuten op.

Zo leg je in 30 minuten de helft van de afstand af. In een kwartier een kwart van de afstand. Op deze manier kun je ook 10 minuten berekenen. In dit geval deel je 60 : 6 op om op 10 minuten uit te komen. Je deelt dus ook de snelheid door 6 om te weten welke afstand is afgelegd binnen 10 minuten.

Laat de som met de auto die 90 km/u rijdt zien. Leg uit dat een handige manier om 20 minuten uit te kunnen rekenen is door eerst 10 minuten uit te rekenen. Om 10 minuten uit te rekenen deel je door 6. Nu deel je het aantal kilometer ook door 6 (90 : 6 = 15). In 10 minuten rijdt de auto dus 15 km. In de volgende stap vermenigvuldig je met 2 om op 20 minuten uit te komen.

Het aantal kilometer vermenigvuldig je ook met 2. In 20 minuten rijdt de auto dus 30 km. Vervolgens maak je samen met de leerlingen de volgende som. Leg uit hoe je de tijdsduur kunt uitrekenen aan de hand van de afstand. Als je de snelheid weet, in dit geval 20 km/u, dan weet je dat de fietser 20 kilometer aflegt in 60 minuten.

 • De helft van de afstand leg je af in de helft van de tijd.5 km is een kwart van de afstand, dus leg je die afstand ook af in een kwart van de tijd.
 • Vervolgens maken de leerlingen de som in een tabel.
 • Leg bij de verhaalsom uit dat je 80 km in 60 minuten gaat omrekenen naar 15 minuten.
 • Door 60 te delen door 4 kom je op 15 minuten uit.

Nu deel je ook het aantal kilometers door 4. Gerda heeft dus 20 km afgelegd in 15 minuten. Laat de leerlingen nu de sommen zelfstandig maken. Vertel dat Bert naar de supermarkt rijdt. Tussendoor heeft hij een pauze van 10 minuten. Leg uit dat je eerst uitrekent hoeveel tijd het kost om die afstand af te leggen.

 • Zo deel je 80 handig door 10 om op 8 km uit te komen.
 • Nu deel je de tijd ook door 10 (60 : 10 = 6).
 • Bert legt dus 8 km af in 6 minuten.
 • Maar Bert neemt ook nog 10 minuten pauze.
 • Dit aantal minuten tel je erbij op (6 + 10 = 16).
 • Bert is dus 16 minuten onderweg.
 • Daarna maken de leerlingen weer een som.Controleer of de leerlingen kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten, door de volgende vraag te stellen:- Hoe weet je hoeveel minuten een bepaalde afstand duurt als je de km/u weet? In de eerste opgave rekenen de leerlingen uit hoelang Tim heeft gereden.

Bij de tweede opgave rekenen de leerlingen uit hoeveel kilometer er is afgelegd. In de derde opgave rekenen ze het aantal minuten uit. Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met km/u met kilometers en minuten. Als afsluiting kun je de leerlingen in groepjes laten werken om uit te rekenen of de rode, blauwe en grijze auto moeten stoppen voor het stoplicht, omdat hij op rood (en oranje staat) of mag doorrijden omdat het stoplicht op groen staat.

 1. Het stoplicht gaat in 5 minuten van groen naar rood.
 2. De eerste 2 minuten staat hij op groen, de derde minuut staat hij op oranje en de 4de en 5de minuut staat hij op rood.
 3. Benadruk dat het stoplicht de 6de en 7de minuut dus weer op groen staat enzovoorts.
 4. Als een auto dus bijvoorbeeld in 12 minuten de afstand (15 km) heeft afgelegd, dan staat het stoplicht op de 12de minuut nog op groen.

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met km/u met kilometers en minuten eerst oefenen met het begrip kilometer per uur. Laat zien dat het gaat om de afstand die je per uur aflegt uitgedrukt in kilometers. Oefen door middel van dubbelen en halveren het berekenen van km/u.

Hoe reken je uit hoelang je over een afstand doet?

Snelheid Snelheid Op veel Nederlandse snelwegen mag een auto 130 km/u rijden. Dat betekent dat de auto 130 kilometer aflegt in 1 uur. Een voorbeeld: Een auto rijdt van Haarlem naar Groningen, een afstand van 200 km. De auto rijdt gemiddeld 100 km/u. Hoelang duurt de autorit? Je kunt dit uitrekenen met een verhoudingstabel:

afstand 100 km 200 km
tijd 1 uur 2 uur
x 2

Veel rekensommen over snelheid werken zoals het voorbeeld hierboven. Je hebt een snelheid en een afstand. Welke tijdsduur hoort daarbij? Meestal kom je met een verhoudingstabel snel bij de juiste oplossing.

 • Snelheid, afstand en tijd
 • Er is een verband tussen snelheid, afstand en tijd.
 • Als je sneller gaat, leg je in dezelfde tijd een grotere afstand af.
 • Als je sneller rijdt, leg je dezelfde afstand in minder tijd af.
 • snelheid = afstand : tijd
 • Immers: snelheid druk je bijvoorbeeld uit in km/u of m/s
 • km/uur = km : uur
 • m/s = meters : seconde
 • snelheid = afstand : tijd
 • Het gemiddelde van twee snelheden
 • Als je het gemiddelde van twee snelheden moet berekenen, mag je niet zomaar de twee snelheden optellen en door 2 delen. Een voorbeeld:
 • Als iemand een afstand van 120 km rijdt met 60 km/u, doet hij daar 2 uur over.
 • Als hij dezelfde afstand terugrijdt met 120 km/u, doet hij daar 1 uur over.
 • Wat is de gemiddelde snelheid?
 • FOUT:

Het ligt voor de hand om het gemiddelde van 60 en 120 te berekenen. Dat is 90. Maar het juiste antwoord is niet 90 km/u. Dit antwoord is fout, omdat de lage snelheid gedurende meer minuten gereden wordt dan de hoge snelheid. De lage snelheid heeft daardoor meer invloed op de gemiddelde snelheid.

 1. GOED:
 2. Het juiste antwoord is 80 km/u. Kijk maar:
 3. In totaal heeft hij 240 km afgelegd in 3 uur.
 4. De gemiddelde snelheid is 240 : 3 km/u = 80 km/u.
 5. Meters per seconde

Snelheid wordt ook vaak uitgedrukt in meters per seconde. Vooral als het een beweging is op een korte afstand. Zo kan bijvoorbeeld een liftfabrikant zeggen dat zijn liften omhoog gaan met een snelheid van 1 m/s. Hoe snel is dat dan in km/u? Even omrekenen met een verhoudingstabel:

afstand 1 m 60 m 3600 m 3,6 km
tijd 1 sec 1 minuut 1 uur
x 60 x 60

ul>

 • Je ziet: 1 m/s = 3,6 km/u
 • Trucje
 • Er is een trucje voor het omrekenen van m/s naar km/u :
 • Vermenigvuldig het aantal m/s met 4 en trek er dan 10% van af.
 • Bijvoorbeeld:
 • 10 m/s =, km/u10 x 4 = 4040 – 10% = 40 – 4 = 36 10 m/s = 36 km/u

  1. Andersom, omrekenen van km/u naar m/s :
  2. Tel 1/9 deel van het aantal km/u erbij op en deel het resultaat door 4.
  3. Bijvoorbeeld:

  90 km/u =, m/s90 x 1/9 = 1090 + 10 = 100100 : 4 = 25 90 km/u = 25 m/s

  • Knopen
  • In de lucht- en scheepvaart wordt snelheid uitgedrukt in knopen (afgekort ‘kt’, van het Engelse ‘knot’).
  • 1 knoop = 1 zeemijl per uur
  • 1 zeemijl = 1852 meter
  • 1 knoop = 1,852 km/u
  • Lichtsnelheid
  • De snelheid van het licht (in vacuüm) is afgerond:

  300.000.000 m/s (meter per seconde), oftewel 300.000 km/s, oftewel 300 km/ms (kilometer per milliseconde)

  Hoe hard loop ik per km?

  Hoeveel km per uur hardlopen is normaal? – Een gemiddelde hardloper loopt 11 kilometer per uur. Maar als je begint met hardlopen dan is het normaal dat jouw tempo rond de 10 kilometer per uur ligt. Als doorgewinterde hardloper zal je al snel de 14 a 15 km per uur aantikken.

  Eliud Kipchoge van het NN Running Team, de snelste marathonloper ter wereld, verbrak in 2019 het record en liep de marathon in gemiddeld 21 km per uur. Dit is natuurlijk uitmuntend, en voor bijna niemand haalbaar. Het belangrijkste tijdens het hardlopen is dat je het goed voelt in de eerste weken. Als het lekker gaat dan bouw je een basisconditie op, en je raakt gewend aan het hardlopen.

  De tijd die je loopt dat is voor later een zorg. Als je op gegeven moment wat makkelijker loopt dan kun je de gemiddelde tijd gaan verbeteren.

  Hoeveel km per uur is 4 minuten per km?

  4 min/km is 15 km/u.

  Wat gaat 1 km per uur?

  Converteert kilometer per uur naar Mijlen per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in landen van het imperiaal stelsel zoals VS.

  0 kph 0.00 mph
  1 kph 0.62 mph
  2 kph 1.24 mph
  3 kph 1.86 mph
  4 kph 2.49 mph
  5 kph 3.11 mph
  6 kph 3.73 mph
  7 kph 4.35 mph
  8 kph 4.97 mph
  9 kph 5.59 mph
  10 kph 6.21 mph
  11 kph 6.84 mph
  12 kph 7.46 mph
  13 kph 8.08 mph
  14 kph 8.70 mph
  15 kph 9.32 mph
  16 kph 9.94 mph
  17 kph 10.56 mph
  18 kph 11.18 mph
  19 kph 11.81 mph

  table>

  20 kph 12.43 mph 21 kph 13.05 mph 22 kph 13.67 mph 23 kph 14.29 mph 24 kph 14.91 mph 25 kph 15.53 mph 26 kph 16.16 mph 27 kph 16.78 mph 28 kph 17.40 mph 29 kph 18.02 mph 30 kph 18.64 mph 31 kph 19.26 mph 32 kph 19.88 mph 33 kph 20.51 mph 34 kph 21.13 mph 35 kph 21.75 mph 36 kph 22.37 mph 37 kph 22.99 mph 38 kph 23.61 mph 39 kph 24.23 mph

  table>

  40 kph 24.85 mph 41 kph 25.48 mph 42 kph 26.10 mph 43 kph 26.72 mph 44 kph 27.34 mph 45 kph 27.96 mph 46 kph 28.58 mph 47 kph 29.20 mph 48 kph 29.83 mph 49 kph 30.45 mph 50 kph 31.07 mph 51 kph 31.69 mph 52 kph 32.31 mph 53 kph 32.93 mph 54 kph 33.55 mph 55 kph 34.18 mph 56 kph 34.80 mph 57 kph 35.42 mph 58 kph 36.04 mph 59 kph 36.66 mph

  Kilometers per uur naar Mijlen per uur

  Hoeveel km per uur is 1 km per minuut?

  Converteert kilometer per uur naar kilometer per minuut – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Start Increments Verhoging 1000 Verhoging 100 Verhoging 20 Verhoging 10 Verhoging 5 Verhoging 2 Verhoging 1 Verhoging 0.1 Verhoging 0.01 Verhoging 0.001 Breuk: 1/64 Breuk: 1/32 Breuk: 1/16 Breuk: 1/8 Breuk: 1/4 Breuk: 1/2 Accuracy Kies Resolutie 1 Aantal Cijfers 2 Aantal cijfers 3 Aantal cijfers 4 Aantal cijfers 5 Aantal cijfers 6 Aantal cijfers 7 Aantal cijfers 8 Aantal cijfers Format Decimaal Breuken

  0 kph 0.00 km/min
  1 kph 0.02 km/min
  2 kph 0.03 km/min
  3 kph 0.05 km/min
  4 kph 0.07 km/min
  5 kph 0.08 km/min
  6 kph 0.10 km/min
  7 kph 0.12 km/min
  8 kph 0.13 km/min
  9 kph 0.15 km/min
  10 kph 0.17 km/min
  11 kph 0.18 km/min
  12 kph 0.20 km/min
  13 kph 0.22 km/min
  14 kph 0.23 km/min
  15 kph 0.25 km/min
  16 kph 0.27 km/min
  17 kph 0.28 km/min
  18 kph 0.30 km/min
  19 kph 0.32 km/min

  table>

  20 kph 0.33 km/min 21 kph 0.35 km/min 22 kph 0.37 km/min 23 kph 0.38 km/min 24 kph 0.40 km/min 25 kph 0.42 km/min 26 kph 0.43 km/min 27 kph 0.45 km/min 28 kph 0.47 km/min 29 kph 0.48 km/min 30 kph 0.50 km/min 31 kph 0.52 km/min 32 kph 0.53 km/min 33 kph 0.55 km/min 34 kph 0.57 km/min 35 kph 0.58 km/min 36 kph 0.60 km/min 37 kph 0.62 km/min 38 kph 0.63 km/min 39 kph 0.65 km/min

  table>

  40 kph 0.67 km/min 41 kph 0.68 km/min 42 kph 0.70 km/min 43 kph 0.72 km/min 44 kph 0.73 km/min 45 kph 0.75 km/min 46 kph 0.77 km/min 47 kph 0.78 km/min 48 kph 0.80 km/min 49 kph 0.82 km/min 50 kph 0.83 km/min 51 kph 0.85 km/min 52 kph 0.87 km/min 53 kph 0.88 km/min 54 kph 0.90 km/min 55 kph 0.92 km/min 56 kph 0.93 km/min 57 kph 0.95 km/min 58 kph 0.97 km/min 59 kph 0.98 km/min

  Kilometers per uur naar Kilometers per minuut

  Hoe snel is 1 km per minuut?

  Converteert kilometer per minuut naar kilometer per uur – Deze eenheid van snelheid wordt gebruikt in metriche landen. De snelheidslimiet wordt aangegeven in kilometerts per uur, afgekort km/h. Start Increments Verhoging 1000 Verhoging 100 Verhoging 20 Verhoging 10 Verhoging 5 Verhoging 2 Verhoging 1 Verhoging 0.1 Verhoging 0.01 Verhoging 0.001 Breuk: 1/64 Breuk: 1/32 Breuk: 1/16 Breuk: 1/8 Breuk: 1/4 Breuk: 1/2 Accuracy Kies Resolutie 1 Aantal Cijfers 2 Aantal cijfers 3 Aantal cijfers 4 Aantal cijfers 5 Aantal cijfers 6 Aantal cijfers 7 Aantal cijfers 8 Aantal cijfers Format Decimaal Breuken

  0 km/min 0.00 kph
  1 km/min 60.00 kph
  2 km/min 120.00 kph
  3 km/min 180.00 kph
  4 km/min 240.00 kph
  5 km/min 300.00 kph
  6 km/min 360.00 kph
  7 km/min 420.00 kph
  8 km/min 480.00 kph
  9 km/min 540.00 kph
  10 km/min 600.00 kph
  11 km/min 660.00 kph
  12 km/min 720.00 kph
  13 km/min 780.00 kph
  14 km/min 840.00 kph
  15 km/min 900.00 kph
  16 km/min 960.00 kph
  17 km/min 1020.00 kph
  18 km/min 1080.00 kph
  19 km/min 1140.00 kph

  table>

  20 km/min 1200.00 kph 21 km/min 1260.00 kph 22 km/min 1320.00 kph 23 km/min 1380.00 kph 24 km/min 1440.00 kph 25 km/min 1500.00 kph 26 km/min 1560.00 kph 27 km/min 1620.00 kph 28 km/min 1680.00 kph 29 km/min 1740.00 kph 30 km/min 1800.00 kph 31 km/min 1860.00 kph 32 km/min 1920.00 kph 33 km/min 1980.00 kph 34 km/min 2040.00 kph 35 km/min 2100.00 kph 36 km/min 2160.00 kph 37 km/min 2220.00 kph 38 km/min 2280.00 kph 39 km/min 2340.00 kph

  table>

  40 km/min 2400.00 kph 41 km/min 2460.00 kph 42 km/min 2520.00 kph 43 km/min 2580.00 kph 44 km/min 2640.00 kph 45 km/min 2700.00 kph 46 km/min 2760.00 kph 47 km/min 2820.00 kph 48 km/min 2880.00 kph 49 km/min 2940.00 kph 50 km/min 3000.00 kph 51 km/min 3060.00 kph 52 km/min 3120.00 kph 53 km/min 3180.00 kph 54 km/min 3240.00 kph 55 km/min 3300.00 kph 56 km/min 3360.00 kph 57 km/min 3420.00 kph 58 km/min 3480.00 kph 59 km/min 3540.00 kph

  Kilometers per minuut naar Kilometers per uur

  Hoe lang is 75 km rijden?

  Methode – Het aantal minuten onderweg kan worden berekend als de snelheid en afstand bekend zijn. De snelheid kan worden gegeven in kilometer per uur. Bijvoorbeeld 96 km/uur, dit betekent dat er 96 km in 1 uur wordt afgelegd.

  De afstand kan bijvoorbeeld in km worden gegeven.Bekijk het volgende voorbeeld:

  De auto rijdt met een snelheid van 25 km/uur. De auto legt een afstand van 75 km af in totaal. Hoeveel minuten is de auto onderweg geweest? In 1 uur wordt 25 km afgelegd. Na 75 km is de afstand75 km : 25 km = 3 keer zo lang gewordenDe tijd is dan ook 3 keer zo lang geworden.

  Hoe lang is 80 km rijden?

  Snelheid, afstand en tijd Als een auto in één uur een afstand van 80 km aflegt, dan is de snelheid 80 kilometer per uur. Afgekort tot 80 km/u. De snelheid is een maat voor hoe snel de auto zich voortbeweegt. Hoe langer de auto rijdt, hoe groter de afstand die wordt afgelegd.

  Hoe kun je een snelheid in km h snel omrekenen naar M S?

  Hoe bereken je de gemiddelde snelheid in m s? – Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde » » Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde Om te weten hoeveel meter je per seconde aflegt moet je de snelheid vermenigvuldigen met 1000. Je hebt dan het aantal meter per uur.1 uur heeft 3600 seconden.

  1. Deel de uitkomst door 3600 en je weet hoeveel meters je per seconde aflegt.
  2. Formule: Meter per Seconde =Snelheid*1000/3600.
  3. Het kan ook nog eenvoudiger! Deel de snelheid door 4.
  4. Bij deze uitkomst tel je 10 procent van deze uitkomst op.
  5. De uitkomst is niet exact hetzelfde,maar je zit er niet al te ver naast.

  Voorbeeld: je rijdt 100 km/u.100/4 = 25. Dan neem je 10 procent van 25, dat is 2,5. Je telt de 2 uitkomsten bij elkaar op: 25 + 2,5 = 27,5 meter per seconde.

  • In het onderstaande overzicht staan verschillende snelheden in km/u.
  • 2de kolom: afgerond de precieze snelheid.
  • 3de kolom: de snelheid volgens de eenvoudige berekening.
  • 4de kolom: de minimale volgafstand van 2 seconden.

  5de kolom: gemiddelde Reactieweg. Hierbij wordt er uitgegaan van 1 seconde schrikreactie van de bestuurder.

  1. 6de kolom: Gemiddelde remweg op een droog wegdek.
  2. 7de kolom: gemiddelde remweg op een nat wegdek.
  3. 8ste kolom: Stopafstand op een droog wegdek.
  4. 9ste kolom: Stopafstand op een nat wegdek.
  5. De volgende constanten werden gebruikt bij alle berekeningen:
  6. Gemiddelde remvertraging: 7,5 m/s 2
  7. Vrijwingscoefficient droog wegdek: 1,0
  8. Vrijwingscoefficient nat wegdek: 1,4
  9. Vindt je wiskunde geweldig dan kun je zelf uitrekenen hoe hoog de Botssnelheid is. De formule hiervoor is: Wortel uit :√(2*gemiddelde remvertraging)*(stopafstand gereden snelheid – stopafstand voorgeschreven snelheid)

  Voorbeeld: de toegestaande max. snelheid is 30 km/u. Je rijdt zelf 50 km/u. Nu duikt plotseling een opstakel op (overstekend kind of fietser). bij een snelheid van 30 km/u sta je stil vlak voor het opstakel. bij 50 km/u heb je geen remweg en bots je met 50 km/u tegen het opstakel op. Rijdt je nu 40 km/u dan is je botssnelhied nog 35 km/u!!

  km/u m/s snel uitgerekend m/s 2 sec volg afstand reactieweg Remweg droog Remweg nat Stop afstand droog wegdek Stopafstand nat wegdek
  10 2,8 2,75 5,5 2,78 0,51 0,72 3,29 3,50
  20 5,6 5,5 11 5,56 2,06 2,88 7,61 8,44
  30 8,3 8,25 16,5 8,33 4,63 6,48 12,96 14,81
  36 10 9,9 19,8 10,00 6,67 9,33 16,67 19,33
  40 11,1 11 22 11,11 8,23 11,52 19,34 22,63
  50 13,9 13,75 27,5 13,89 12,86 18,00 26,75 31,89
  60 16,7 16,5 33 16,67 18,52 25,93 35,19 42,59
  70 19,4 18,25 36,5 19,44 25,21 35,29 44,65 54,73
  72 20 19,8 39,6 20,00 26,67 37,33 46,67 57,33
  80 22,2 22 44 22,22 32,92 46,09 55,14 68,31
  90 25 24,75 49,5 25,00 41,67 58,33 66,67 83,33
  100 27,8 27,5 55 27,78 51,44 72,02 79,22 99,79
  108 30 29,7 59,4 30,00 60,00 84,00 90,00 114,00
  110 30,6 30,25 60,5 30,56 62,24 87,14 92,80 117,70
  120 33,3 33 66 33,33 74,07 103,70 107,41 137,04
  130 36,1 35,75 71,5 36,11 86,93 121,71 123,05 157,82
  140 38,9 38,5 77 38,89 100,82 141,15 139,71 180,04
  144 40 39,6 79,2 40,00 106,67 149,33 146,67 189,33
  150 41,7 41,25 82,5 41,67 115,74 162,04 157,41 203,70
  160 44,4 44 88 44,44 131,69 184,36 176,13 228,81
  170 47,2 46,75 93,5 47,22 148,66 208,13 195,88 255,35
  180 50 49,5 99 50,00 166,67 233,33 216,67 283,33
  190 52,8 52,25 104,5 52,78 185,70 259,98 238,48 312,76
  200 55,6 55 110 55,56 205,76 288,07 261,32 343,62

  Snelheid omrekenen van KM/U naar meter /seconde

  Hoe snel is 5 km in 25 minuten?

  5km in 25 minuten Iedere afstand heeft zo z’n magische grenzen. Bij de 5km is dat de grens van de 25 minuten. Als je daar binnen blijft loop je een snelheid van 4:59 minuut per km of harder (oftewel sneller dan 12km per uur). En dat is serieus hardlopen! Dit schema bouwt in 12 weken op naar een 5km wedstrijd binnen de 25 minuten.

  • In de eerste weken ligt de focus op volume opbouwen.
  • Vervolgens ga je meer werken aan snelheid (idealiter train je tenminste 1 keer per week op de atletiekbaan).
  • De laatste weken train je vooral op (wedstrijd)hardheid en is er onder andere een testwedstrijd.
  • Instapniveau : 5km in ca.27 minuten of 10km in ca.55/56 minuten.

  Duur : 12 weken : 5km in 25 minuten

  Hoeveel km loop je in 30 minuten?

  Hoeveel km per uur hardlopen is normaal? – De gemiddelde snelheid bij hardlopen is 11 kilometer per uur. Ben je echt net begonnen, dan zal de gemiddelde snelheid lager liggen, waarschijnlijk rond 10 km/u. Ervaren hardlopers lopen al gauw rond de 14 – 15 km/u.

  • Er is wel veel training voor nodig om deze snelheden te halen.
  • Om de snelheden in perspectief te stellen: een normaal wandeltempo is 4 tot 5 km/u.
  • Als hardloper ga je dus al snel twee keer zo snel als een wandelaar.
  • Dit betekent dat je bij 30 minuten wandelen je 2,5 kilometer hebt afgelegd, terwijl een hardloper na een half uur al 5 kilometer heeft gerent.

  De gemiddelde snelheid ligt bij een hardloper twee keer zo hoog als bij een wandelaar.

  Hoeveel km loop je in 2 uur?

  1. Alles over wandelen –

  Hoeveel kilometer loopt een wandelaar gemiddeld per uur? Het gemiddelde wandeltempo van een volwassen persoon is 4 à 5 km per uur. Hoeveel kilometer kan ik op een dag wandelen? Dat hangt onder meer af van je ambitie en conditie. Gemiddeld lopen wandelaars tussen de 10 en 25 kilometer per dag. Sommigen vinden 8 kilometer genoeg, anderen stoppen pas na 30 kilometer. Kies het tempo en de afstand die bij je passen. Houd er wel rekening mee dat een bezoek aan een bezienswaardigheid onderweg of een uitgebreide lunch, de animo vermindert om nog lang verder te wandelen. Maak dus vooraf een goede planning! Mag ik de hond meenemen op mijn wandeling? Als je hem aan de lijn houdt, kan de hond op de meeste wandelingen mee, maar niet overal! In de gidsen staat altijd duidelijk vermeld op welke trajecten de hond niet mee mag, bijvoorbeeld over dijken en door weilanden. Meestal staat een alternatieve route voor wandelaars met hond aangegeven. Ook bij NS-wandelingen wordt vermeld op welke trajecten aangelijnde honden niet welkom zijn. Of kijk op dit overzicht. In de hotels van de tweedaagse NS-wandelingen worden honden vaak geweerd. Informeer dus vooraf om teleurstellingen te voorkomen! Bestaan er speciale hondenroutes? In Nederland zijn er volop routes waar je hond volop kan snuffelen, rennen en spelen met andere honden. In de ANWB-gids ‘Wandelen met je hond’ staan wandelingen in losloopgebieden en zwemplekken. Een overzicht van losloopgebieden met wandelroutes waar je hond lekker los mag lopen vind je hier, Ik zit in een rolstoel. Welke routes zijn voor mij goed toegankelijk? Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s) en Streekpaden zijn niet ontwikkeld voor rolstoelgebruik; op de meeste LAW’s kom je namelijk hekken tegen, overstapjes en smalle, onverharde paden. Je kunt wel gebruikmaken van routes die speciaal voor rolstoelgebruik zijn ontwikkeld, zoals de Koninklijke Weg en het Westerborkpad, Verder vind je op Natuur zonder Drempels informatie over ommetjes en over de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van Nederlandse natuurgebieden. Op de sites van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan bij de routes met een icoontje aangegeven of deze toegankelijk zijn met de rolstoel. Ik wil graag een georganiseerde wandeltocht lopen. Hoe kom ik aan informatie? Op wandel.nl vind je alle georganiseerde wandeltochten en wandelevenementen in Nederland. Mag ik trailrunnen op de routes? Lange-Afstand-Wandelpaden, Streekpaden, NS-wandelingen en klompenpaden zijn ook geschikt voor hardlopers. Waar kan ik informatie vinden over overnachtingsadressen in de nabijheid van routes? In de routegidsen van de LAW’s en Streekpaden en op de routekaarten op deze site vind je Wandelaars Welkom -adressen. Ook in de routebeschrijvingen van NS-wandelingen staan suggesties voor overnachtingsadressen. Verder verwijzen we je graag naar Vrienden op de Fiets : zij bieden 6.000 gastadressen voor fietsers én wandelaars.

  Naar boven

  Hoelang duurt 1 km?

  De kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, gelijk aan 1000 meter.

  Hoeveel is 30 km per uur?

  Bij 30 kilometer per uur is die gemiddeld 19 meter, bij 50 kilometer per uur is dat 40 meter.

  Wat is een snelle tijd voor 5 km?

  Hoe lang doe je erover om 5 km te kunnen hardlopen? – Nu je weet hoe je begint en hoe je voor de 5 km traint, wil je natuurlijk ook weten hoe lang je moet trainen om 5 kilometer onafgebroken achter elkaar te kunnen lopen. Dat is afhankelijk van je basisconditie en hoeveel ervaring je al hebt met hardlopen.

  Als je net bent begonnen met hardlopen dan is in 12 weken trainen 5 km kunnen hardlopen een mooi streven. Train in ieder geval minimaal 2 keer per week en zorg voor voldoende rust tussendoor. Daardoor voorkom je blessures en zie je progressie. Ook kun je als beginner één keer in de week een andere sport beoefenen waarbij je hartslag omhoog gaat, bijvoorbeeld fietsen, zwemmen of skaten.

  Hierbij belast je niet dezelfde spieren als tijdens het hardlopen, maar train je wel je conditie. Met ons hardloopschema voor de 5 km train je 3 keer per week voor 12 weken. Heb je al wat meer ervaring of is je conditie goed op peil, dan kan je de afstand ook in een kortere trainingstijd behalen.

  Door regelmatig te trainen zal je in ieder geval steeds sneller worden. En als je nu eenmaal getraind bent, aan welke tijd moet je dan denken? Kortom: hoe lang loop je over 5 km? Als beginnend hardloper loop je ongeveer 10 km per uur, wat betekent dat je een half uur doet over 5 km. Een geoefend hardloper zal tussen de 20 en 25 minuten lopen over 5 km, met een training van 3 keer in de week.

  Sneller kan ook, maar dit is wel een flinke uitdaging. Kijk maar eens mee met de tijden van professionele atleten bij wegwedstrijden. Het Nederlandse record op de 5 km staat nu op 13 minuten en 27 seconden, gelopen door Richard Douma in februari 2021. En het wereldrecord 5 km hardlopen? Die staat op naam van de Oegandese atleet Joshua Cheptegei: 12 minuten en 51 seconden.

  Is 20 km per uur snel?

  Erg snel is 15 km per uur, gelijk aan 40 minuten per 10 km. Met 20 km per uur loop je supersnel, en doe je 30 minuten over 10 kilometer. En dan zit je nog niet eens op het marathontemp0 van Kipchoge – maar dan hebben we het natuurlijk wel over de snelste loper ooit.

  Waarom 100 kilometer per uur?

  In 2019 werd de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. De maatregel had als grootste doel het besparen van stikstofneerslag om zo belangrijke bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Transportbeleid volgt Bert van Wee het snelheidsdossier al jaren op de voet.

  Wat is de formule van afstand?

  afgelegde weg

  Afgelegde weg. © h.hofstede ([email protected])

  /td> Het lijkt allemaal zo simpel als wat: Een auto rijdt met 80 km/uur en dat doet hij 2,5 uur lang. Hoeveel kilometer heeft hij dan afgelegd? Nou simpel: afstand = snelheid ´ tijd (natuurkundigen zeggen meestal S = v • t ), dus 80 • 2,5 = 200 km. Het probleem komt natuurlijk als de snelheid niet de hele weg door constant is, maar als de snelheid van de tijd afhangt. De oplossing is eenvoudig:

  Hak de tijd in kleine stukjes d t

  /td>

  Op een heel klein stukje d t is de snelheid bij benadering wel constant, dus is de afgelegde weg gelijk aan dS = v ( t ) • d t Wil je nu de totale afgelegde weg weten dan tel je al die kleine stukjes dS bij elkaar op. Voorbeeld. Voor de snelheid van een optrekkende auto geldt v ( t ) = 0,5 t 2 ( v in m/sec en t in sec). Bereken de afstand die de auto aflegt tussen t = 0 en t = 10. oplossing: Versnelling Kijk, al die natuurkundigen doen natuurlijk wel heel geleerd met al die mechanicaformules van ze, maar wiskundig gezien stelt het allemaal eigenlijk niet zoveel voor. ‘t Is niet meer dan een keertje primitiveren of differentiëren. Wat die Newton rechts allemaal beweert is eigenlijk precies hetzelfde als wat Leibniz links zegt! Sterker nog: dat van Leibniz is veel algemener! Dat kun je ook gebruiken als de versnelling niet constant is. Kijk maar hoe de formules van Newton vanzelf volgen uit die van Leibniz: Stel dat een voorwerp beweegt met constante versnelling a, Als a = v’ dan kun je dus v vinden door a te primitiveren: v ( t ) = at + c Maar vul voor t nu 0 in, en er staat v (0) = c dus daarmee is de constante gevonden en wordt de formule v ( t ) = v 0 + at Maar als v = s ‘ dan kun je s vinden door v te primitiveren De primitieve van v 0 + at is S( t ) = v 0 t + 1 / 2 at 2 + c Vul voor t weer 0 in, dan staat er S(0) = c en daarmee is weer de constante c gevonden, en staat er S( t ) = S 0 + v 0 t + 1 / 2 at 2 OPGAVEN

  1. Voor een fietser geldt v ( t ) = 20 t – 4 t 2 (met v in km/uur en t in uren)
  a. Bereken hoeveel km de fietser na 2 uur heeft afgelegd.
  b. Bereken de versnelling van de fietser op tijdstip t = 1,5.
  2. Stel dat voor de snelheid van een object geldt dat v ( t ) = Ö( 2 t ) met v (0) = 0 (tijd in seconden, snelheid in m/sec) Hoe lang duurt het dan voordat dat object 2000 meter heeft afgelegd?
  3. Een auto krijgt een steeds grotere versnelling. Er geldt a ( t ) = 0,5 t met a (0) = v (0) = s (0) = 0 De afstand wordt gemeten in m en de tijd in seconden.
  a. Bereken de snelheid op t = 10.
  b. Bereken de afgelegde weg op t = 20
  c. Bereken wanneer de auto 10000 m heeft afgelegd.
  4. Voor de snelheid van een fietser geldt v ( t ) = √ t + 2 t ( t in seconden, v in m/s)
  a. Hoeveel legt de fietser af tussen t = 9 en t = 16?
  b. Hoeveel procent neemt de versnelling af tussen t = 2 en t = 6?
  5. Examenvraagstuk VWO Wiskunde B, 2002,
  Een bal valt van enige hoogte in het water. Vanaf het moment dat de bal het wateroppervlak raakt wordt hij afgeremd. Door zijn snelheid zal hij nog een stuk onder het wateroppervlak komen. Vervolgens zal de bal weer opstijgen naar het wateroppervlak. Zie de figuur hiernaast. Voor de snelheid v, in meters per seconde, van een bepaalde bal die in het water valt geldt de formule: v ( t ) = 2 – 8 • e -2 t Hierbij is t de tijd in seconden vanaf het moment dat de bal in het water komt; v is positief als de bal omhoog gaat. Deze formule geldt alleen zolang de bal onder water is. Ter vereenvoudiging verwaarlozen we de diameter van de bal.

  /td>

  In de onderste figuur hiernaast staat de grafiek van v voor de periode dat de bal onder water is. De gemiddelde versnelling (in m/s 2 ) van de bal tijdens de eerste t seconden dat hij onder water is, is gelijk aan de helling van het verbindingslijnstuk tussen de punten op de grafiek van v die horen bij de tijdstippen 0 en t, In de figuur is dit lijnstuk voor een waarde van t getekend. a. Bereken de gemiddelde versnelling in m / s 2 gedurende de eerste 2 seconden. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.b. De bal bereikt het diepste punt na ongeveer 0,7 seconden. Bereken het exacte tijdstip waarop de bal op het diepste punt is.c.

  Hoe bereken je afstand wiskunde?

  Theorie – Bekijk de applet. Onder de afstand tussen twee objecten wordt altijd de lengte van hun kortste verbindingslijn verstaan. De afstand tussen twee objecten V 1 en V 2 noteer je als d ( V 1, V 2 ),

  De afstand tussen twee punten P ( p 1, p 2 ) en Q ( q 1, q 2 ) is: d ( P, Q ) = | P Q | = ( p 1 − q 1 ) 2 + ( p 2 − q 2 ) 2, De afstand van een punt tot een lijn is de lengte van het lijnstuk vanuit het punt en loodrecht op de lijn. De afstand van P tot l is d ( P, l ) en kun je dus berekenen door:

  de vergelijking op te stellen van de lijn m door P en loodrecht l ; de coördinaten van punt Q, het snijpunt van m en l, te berekenen; de afstand tussen de punten P en Q te berekenen.

  Je kunt met behulp van vergelijkbare methoden de afstand tussen twee lijnen, de afstand van een punt tot een cirkel of een lijn tot een cirkel, e.d., berekenen. Het is soms nuttig om te gebruiken dat de lijn m : b x − a y = d loodrecht op l : a x + b y = c staat, waarin d afhangt van het punt waar m doorheen moet gaan. Met behulp van richtingscoëfficiënten kun je dat zelf aantonen.

  Hoeveel minuten is 10 kilometer?

  Tijden en snelheid voor de 10 km –

  Normaal is 10 kilometer per uur, dus 1 uur over 10 kilometer. Snel is 12 kilometer per uur, dus 50 minuten over 10 kilometer. Supersnel is 15 kilometer per uur, dus 40 minuten over 10 kilometer. Super super snel is 20 kilometer per uur, dus 30 minuten over 10 kilometer.

  Bekijk ook de ervaring van 10 km hardlopen in

  Hoe bereken je afstand tussen 2 lijnen?

  Theorie – Afstanden in `RR^3` bereken je zo:

  De afstand tussen twee punten `A` en `B` is de lengte van hun verbindingsvector: `text(d)(A,B) = |vec(AB)|`, De afstand van een punt tot een lijn is de lengte van de loodrechte verbindingsvector van het punt `P` tot een willekeurig punt op de lijn `l`, De afstand van een punt tot een vlak bereken je door een lijn door het punt `P` loodrecht op het vlak `V` met dat vlak te snijden. De afstand van het snijpunt `S` tot punt `P` is dan de gevraagde afstand. De afstand tussen twee lijnen bereken je door een vlak `V` door lijn `l` evenwijdig met lijn `m` te maken. De afstand van een willekeurig punt op lijn `m` tot dit vlak `V` is de gevraagde afstand. De afstand van een lijn tot een vlak heeft alleen betekenis als de lijn `l` evenwijdig is met het vlak `V`, De afstand van een willekeurig punt op lijn `l` tot vlak `V` is dan de gevraagde afstand. De afstand tussen twee vlakken heeft alleen betekenis als vlak `V` evenwijdig is met het vlak `W`, De afstand van een willekeurig punt op vlak `V` tot vlak `W` is dan de gevraagde afstand.

  Hoeken in `RR^3` bereken je zo:

  De hoek tussen twee vectoren bereken je met hun inproduct. De hoek tussen twee lijnen bereken je door de hoek tussen hun richtingsvectoren te berekenen. De gevraagde hoek is dan de daarbij passende scherpe hoek. De hoek tussen een lijn en een vlak is het complement van de hoek tussen een richtingsvector van de lijn en een normaalvector van het vlak. De hoek tussen twee vlakken is gelijk aan de hoek tussen normaalvectoren van beide vlakken.

  Bruto Naar Netto Berekenen

  Bruto Naar Netto Berekenen

  Hoe kun je van bruto naar netto berekenen?

  Vragen over bruto en netto loon berekenen –

  Wat is brutoloon? Brutoloon is het bedrag dat je in een contract hebt afgesproken met je werknemer: zijn salaris. Bij het bepalen van het brutoloon houd je rekening met het wettelijke minimumloon en met de richtlijnen in de cao die mogelijk van toepassing zijn op je werknemer. Wat is nettoloon? Nettoloon is het loon dat je werknemer uiteindelijk op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt. Na aftrek van loonheffingen, premies en vergoedingen kom je tot het nettoloon. Hoe bereken ik het verschil tussen bruto en nettoloon? Het verschil tussen bruto en nettoloon kun je berekenen door de loonheffingen, premies en vergoedingen af te trekken van het brutoloon. Je kunt online rekentools en software gebruiken om tot een goede berekening te komen. Waarom het minimumloon betalen? Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon, Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Welke extra personeels­kosten zijn er in 2023? Het minimumloon is flink gestegen in 2023. Daarnaast zijn veel cao-lonen omhoog gegaan. Kijk dus goed welk loon je moet betalen in 2023. De loonheffingen zijn wel lager. Zo is bijvoorbeeld de arbeidskorting toegenomen, waardoor werknemers netto meer overhouden. Ook de WW-premie en bijdrage Zvw vallen vaak gunstiger uit. Lees meer over je personeels­kosten in 2023,

  Eerste versie: 08 mei 2018

  Hoe bereken je bruto uit?

  Wat is mijn bruto jaarinkomen? Je bruto jaarinkomen / bruto jaarsalaris bestaat uit twaalf keer je bruto maandsalaris, plus je vakantiegeld en andere vaste toeslagen (denk aan een dertiende maand).

  Hoe brutot u een nettobedrag?

  Neem als voorbeeld een bedrijf dat een werknemer met een inkomstenbelastingtarief van 20% een nettosalaris van $ 100.000 per jaar aanbiedt. De formule voor brutering is als volgt: Brutoloon = nettoloon / (1 – belastingtarief)

  Hoeveel gaat er af van je bruto?

  RSZ-afhouding – Het eerste dat van het brutoloon wordt afgehouden is de RSZ-bijdrage. Voor bedienden bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07% van het brutoloon. Bij arbeiders wordt die 13,07% berekend op 108% van het brutoloon. Het loon dat je medewerker overhoudt na het afhouden van de RSZ-bijdrage, noemen we het belastbaar loon.

  Wat is 2000 euro netto in bruto?

  Bruto – Netto loon berekenen – Op onze website kun je je bruto en netto salaris kunnen berekenen. De tool geeft je de optie om van netto naar brutosalaris en van netto naar brutosalaris te berekenen. Wanneer je je gegevens invult kan je zien hoeveel loonheffing je betaalt.

  Wat is 200 euro bruto in netto?

  Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,5% Gemiddeld belastingtarief 37,0% Overzicht Als je € 200 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 74,00 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 126 per jaar zal zijn, of € 10,50 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,0% en jouw marginaal belastingtarief is 37,5%,

  • Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
  • Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,50, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,50,
  • Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 625 aan netto-inkomsten.

  Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.125 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

  Wat is 1000 euro netto in bruto?

  Voorbeeld: Stel je hebt een netto bonus toegezegd van 1.000 euro en het bijzonder tarief is 40,41% (2021), dan reken je als volgt het bruto bedrag uit 1000 * (1 / (1 – 0,4041) = 1.678,13 euro.

  Wat is 250 euro bruto naar netto?

  Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,5% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 250 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 92,75 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 157 per jaar zal zijn, of € 13,10 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,5%,

  Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,50, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,50, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 625 aan netto-inkomsten.

  Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.125 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

  Wat hou je netto over?

  Netto salaris versus bruto – Het salaris dat je met je werkgever afspreekt, is het bruto salaris. Hier wordt nog een deel van ingehouden, zoals loonheffing, verzekeringen en belasting. Wat overblijft, is je netto salaris en dat is wat je krijgt uitbetaald. Op je loonstrookje staat precies hoe dit is verdeeld.

  Wat is netto van 3000 bruto?

  Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 3.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.113 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.887 per jaar zal zijn, of € 157 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

  • Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
  • Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00,
  • Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

  Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

  Hoeveel ga je erop vooruit in 2023?

  Iedere werknemer minimaal 85 euro netto meer per maand in 2023 · Salaris Vanmorgen Vanaf januari 2023 gaat iedere werknemer er minimaal €85 netto per maand op vooruit. Dit heeft ermee te maken dat het kabinet miljarden euro’s gaat steken in lastenverlichting om de pijn van de hoge prijzen voor een deel te verzachten. Het bedrag van €85 netto is berekend op basis van de nieuwe belastingcijfers voor 2023.

  Hoeveel hou je netto over van 2500?

  Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,2% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 2.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 927 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.573 per jaar zal zijn, of € 131 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,2%,

  Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,20, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,80, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 628 aan netto-inkomsten.

  Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.140 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

  Hoe bereken je de nettowaarde?

  Uw vermogenssaldo is uw vermogen minus uw verplichtingen. Het is wat je overhoudt nadat je al je verplichtingen hebt betaald.

  Hoeveel is 400 euro bruto naar netto?

  Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,0% Gemiddeld belastingtarief 37,3% Overzicht Als je € 400 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 149 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 251 per jaar zal zijn, of € 20,92 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,3% en jouw marginaal belastingtarief is 37,0%,

  Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,00, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 63,00, Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 630 aan netto-inkomsten.

  Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.150 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.