M2 Berekenen Vloer

M2 Berekenen Vloer

Hoe bereken je laminaat per m2?

Neem daarvoor eerst de afmetingen van betreffende ruimte(s) op of lees deze afmetingen van de bouwtekening af. Dit doet u vanzelfsprekend in meters, waarbij u vervolgens de berekening maakt: lengte x breedte = Totale vloeroppervlakte + 10% (x 1,1) = Het benodigde aantal m2 aan laminaat.

Hoeveel m2 is 1 laminaat plank?

De inhoud van een pak laminaat verschilt nogal eens. In de meeste pakken zit er rond de 1,5 m2 en sommige 4 m2 laminaat. Voor meer informatie kunt u naar het desbetreffende product toe gaan. Klik hier voor ons laminaat

Hoeveel extra laminaat nodig?

Snijverlies – Wanneer u laminaat op maat gaat snijden gaat er wat laminaat verloren. Dit wordt het snijverlies genoemd. Hierdoor moet u bij het bereken van het aantal vierkante meters laminaat, in het geval van een gewone woning, altijd 10% extra berekenen.

Hoe bereken je hoeveel tegels per m2?

Hoeveel tegels heb ik nodig? Het is eenvoudig om te bepalen hoeveel vierkante meter wand- of vloertegels u nodig heeft. Voor vloertegels geldt de lengte keer de breedte van de te betegelen ruimte. Voor wanden geldt de breedte keer de hoogte van de te betegelen wand.

 • Daarnaast moet je rekening houden met snij afval.
 • Voor kleinere ruimtes geldt circa 10% snij afval, voor de grotere ruimtes is vaak 5% snij afval genoeg.
 • Daarnaast is het altijd aan te raden om extra tegels te kopen.
 • Mocht er in de toekomst een tegel kapot gaan, dan heb je altijd reserve tegels achter de hand met hetzelfde productienummer.

Twijfel je nog of heb je vragen? Neem dan gerust met ons op. : Hoeveel tegels heb ik nodig?

Aangifte 2015 Berekenen

Aangifte 2015 Berekenen

Wat is niet gebruikte jaarruimte?

Reserveringsruimte – Kunt u uw jaarruimte niet helemaal gebruiken, omdat u in het betreffende jaar minder premies hebt betaald en stortingen hebt gedaan? Dan vormt dit ‘niet-benutte jaarruimte’. Het totaalbedrag van alle ‘niet-benutte jaarruimtes’ is uw ‘reserveringsruimte’.

 • Voorbeeld Uw jaarruimte is € 1.555.
 • U hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering.
 • U mag € 1.500 aan premies aftrekken.
 • De € 55 die u over hebt, neemt u mee in de berekening van uw reserveringsruimte over een later jaar.
 • Voor de reserveringsruimte geldt een maximum.
 • U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum.

Het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016 berekent wat uw maximale reserveringsruimte is.

Hoe lang jaarruimte gebruiken?

Eerst jaarruimte, dan reserveringsruimte – Nu ben je misschien ook weleens de term ‘reserveringsruimte’ tegengekomen. Wat is het verschil tussen jaarruimte en reserveringsruimte? De jaarruimte is het bedrag dat je per kalenderjaar belastingvriendelijk mag sparen of beleggen in een lijfrente.

Maak je hier geen gebruik van of gebruik je die ruimte maar deels? Dan ontstaat er reserveringsruimte. Je mag namelijk tot zeven jaar later alsnog de niet gebruikte jaarruimtes benutten. Die in zeven jaar opgebouwde ruimte voor pensioenopbouw heet de reserveringsruimte. Deze mag je in één keer gebruiken en storten.

Ook als je de AOW-leeftijd al voorbij bent, mag je deze nog benutten (tot uiterlijk vijf jaar na het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt).

Waar vul ik factor A in?

Pensioenaangroei (factor A) Voor de belastingaangifte in 2022 gebruikt u de pensioenaangroei van 2021. Deze vindt u terug op uw pensioenoverzicht.

Hoe kan ik zien wat mijn pensioen is?

Pensioen bekijken op mijnpensioenoverzicht.nl – Op de website mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW en pensioen u tot nu toe in Nederland heeft opgebouwd. Om uw pensioenoverzicht te bekijken, moet u inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. U heeft daarvoor DigiD of een Europees erkend inlogmiddel nodig.

Hoe Vakantiegeld Berekenen

Hoe Vakantiegeld Berekenen
Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoe kun je je vakantiegeld berekenen?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Hoeveel procent van je vakantiegeld?

Vakantiegeld als uitzendkracht of oproepkracht – Ook als uitzendkracht of oproepkracht heb je recht op vakantiegeld. Vaak betalen werkgevers het vakantiegeld dan maandelijks uit. Hoeveel vakantiegeld je krijgt, staat op je loonstrook. Ook nu bedraagt het vakantiegeld minimaal 8% van je brutoloon.

Is vakantiegeld en 13de maand hetzelfde?

9. Waarom hou ik op mijn 13de maand minder over dan op mijn loon? – Een 13de maand wordt beschouwd als een bijzondere beloning, waardoor ze onderhevig is aan hogere belastingen. Zo blijft er netto minder over dan bij je loon. Een 13de maand wordt ook niet mee in rekening genomen voor vakantietoeslag of de opbouw van je pensioen, tenzij het vermeld staat in de arbeidsovereenkomst.

Wie heeft geen recht op vakantiegeld?

Vakantiegeld

Ben je werknemer? Dan is je vakantiegeld minimaal 8% van je loon of uitkering. Er zijn ook bedrijven die een hoger percentage aan vakantiegeld betalen. Ook zijn er bedrijven waar een minimumbedrag aan vakantiegeld (een zogenoemde vloer) afgesproken is. Je krijgt dan in ieder geval dat bedrag, ook al is dit meer dan 8% van je loon. Je bouwt het vakantiegeld op over het brutoloon. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je krijgt maar 70% van je brutoloon uitgekeerd. Dan bouw je maar over dat gedeelte vakantiegeld op.

Over je onkostenvergoeding en krijg je geen vakantiegeld. Behalve als dit in je cao of arbeidsovereenkomst anders staat. Je vakantiegeld krijg je netto betaald, net als je loon. De belasting is er dus al vanaf. Over krijg je wel vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

De meeste werknemers krijgen het vakantiegeld in mei betaald. Soms gebeurt dit in juni. Je krijgt het vakantiegeld samen met je salaris. Het vakantiegeld moet zichtbaar zijn op je loonstrook. Soms krijg je het vakantiegeld bij iedere loonbetaling. Bijvoorbeeld als je oproepkracht bent of vakantiewerk doet. Dit mag alleen als het duidelijk in je arbeidsovereenkomst staat. Ga je uit dienst, dan wordt je opgebouwde vakantiegeld uitgekeerd bij je laatste loonbetaling of in je eindafrekening.

Heb je even wat meer geld nodig? Dan kun je je werkgever om een voorschot op je vakantiegeld vragen. Je krijgt (een deel van) je vakantiegeld dan eerder betaald. Niet elke werkgever biedt deze mogelijkheid. Vraag dus na wat de regels binnen je bedrijf zijn.

 1. Heb je het vakantiegeld niet of te laat gekregen? Dat komt misschien omdat de werkgever het niet kan betalen.
 2. Of hij wil het niet betalen.
 3. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest.
 4. Weet je zeker dat je toch recht hebt op je vakantiegeld? Stuur je werkgever dan een loonvordering.
 5. Met deze aangetekende brief vraag je je werkgever het vakantiegeld over te maken.

Ja, dat gebeurt in de eindafrekening. Een eindafrekening is een afrekening die je krijgt bij het einde van je dienstverband. Hierin staan betalingen waar je nog recht op hebt, zoals loon, vakantiedagen en vakantietoeslag. Hiervan worden nog loonheffing en premies werknemersverzekering afgetrokken.

Wat is het dubbel vakantiegeld?

Hoe wordt vakantiegeld berekend? – Een bediende met een maandwedde, ontvangt dit loon gewoon door bij het opnemen van vakantiedagen. Krijgt hij een uurloon, dan wordt dat doorbetaald per opgenomen uur vakantie. Naast dit enkel vakantiegeld, ontvangt hij ook dubbel vakantiegeld.

Brandstof Kosten Berekenen

Brandstof Kosten Berekenen

Hoe bereken je Tankkosten?

Handmatig brandstofkosten berekenen – Liever handmatig de brandstofkosten berekenen? Ook dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als je de afstand weet – of via een navigatieapp opzoekt – en je kent het gemiddelde brandstofverbruik van je auto, dan is het niet zo moeilijk om op basis van de literprijs de brandstofkosten te berekenen.

 1. Neem bijvoorbeeld de reis van Zaandam naar Utrecht, een afstand van 60 kilometer.
 2. Stel dat je auto een verbruik heeft van 1 liter op 15 km en de Euro 95 kost € 1,83* per liter.
 3. Dan ziet de rekensom er als volgt uit: Eerst deel je de afstand door het verbruik per kilometer.
 4. Deze uitkomst vermenigvuldig je met de brandstofprijs en dat levert de totale kosten per rit op.

In cijfers: 60:15 = 4 liter verbruikte brandstof. Dit vermenigvuldig je met de literprijs, € 1,83 in ons geval. Dan kom je uit op € 7,32 aan brandstofkosten. Het verbruik van je auto kun je ondere andere terugvinden in de technische gegevens, bijvoorbeeld door je auto op te zoeken op onze Test & Specificatie-pagina’s,

Hoeveel kost 1 km rijden ongeveer?

Dit is per auto verschillend. Er zijn veel zaken die moeten worden meegenomen in een berekening die gaat over wat een auto per kilometer kost, en het is ook afhankelijk van hoeveel kilometers per jaar deze auto gaat rijden. Zaken als afschrijving, verzekering, wegenbelasting, onderhoud/slijtage, de gekozen brandstof en het feit of je veel of weinig snelwegkilometers maakt spelen een rol.

ANWB heeft een berekening vrijgegeven, welke aangeeft dat een kleine auto gemiddeld €0,31 kost per gereden KM, een kleine middenklasser €0,43 en een normale middenklas auto €0,49. Deze berekening zegt ons niet zoveel. Het zijn gemiddelden. Dit wil helemaal niet zeggen dat het overeen komt met je persoonlijke situatie.

Bepaal de afschrijving over de periode dat je de auto verwacht te hebben, bepaal het aantal kilometers wat je per jaar gaat rijden en daarbij het verbruik van je auto. Wat is de wegenbelasting en bereken wat een onderhoudsbeurt kost, een jaarlijkse keuring, winterbanden en hoe vaak je dit in die periode nodig hebt.

Hoe rijdt je auto het zuinigst?

1. Rijd een constante snelheid en zeker niet te hard – Bespaar je energie als je met cruise control rijdt? Jazeker! Een constante snelheid rijden betekent minder remmen en minder gas geven. En dat is zuiniger rijden. Rijd ook niet te hard, want rond de 80 kilometer per uur rijd je met een verbrandingsmotor het zuinigst.

Hoe bereken ik dieseltoeslag?

Previous slide Next slide Op al onze transporten is een brandstoftoeslag van toepassing. De prijs van ruwe olie heeft een aanzienlijke invloed op het vervoer en daarmee ook op de tariefstelling. We berekenen maandelijks de gemiddelde dieselprijs. Deze is gebaseerd op de grootverbruik dieselprijs gepubliceerd door Transport en Logistiek Nederland.

Op iedere 1e dag van de maand wordt de toeslag voor de betreffende maand bepaald. In de berekening voor 2023 gaan wij uit van een gemiddelde dieselprijs van € 1,441 (exclusief btw) per liter. Bij elke prijsstijging van € 0,025 brengen wij een toeslag van 1% op het vrachttarief in rekening. Omdat de brandstofprijzen fluctueren is deze toeslag variabel.

Op het moment dat de gemiddelde dieselprijs zakt onder het ijkpunt van € 1,441 (exclusief btw) per liter zal de toeslag 0% bedragen. Actuele prijspeil 1 juni 2023: € 1,366 1 mei 2023: € 1,435 1 april 2023: € 1,470 1 maart 2023: 1,520 1 februari 2023: 1,600 1 januari 2023: € 1,560 1 december 2022: € 1,571 1 november 2022: € 1,877 1 oktober 2022: € 1,728 1 september 2022: € 1,827 1 augustus 2022: € 1,761 1 juli 2022: € 1,910 1 juni 2022: € 1,794 1 mei 2022: € 1,778 1 april 2022: € 1,806 31 maart 2022: € 1,914* 30 maart 2022: € 1,914* 29 maart 2022: € 1,922* 28 maart 2022: € 1,930* 27 maart 2022: € 1,930* 26 maart 2022: € 1,930* 25 maart 2022: € 1,930* 24 maart 2022: € 1,914* 23 maart 2022: € 1,897* 22 maart 2022: € 1,897* 21 maart 2022: € 1,897* 20 maart 2022: € 1,914* 19 maart 2022: € 1,914* 18 maart 2022: € 1,914* 17 maart 2022: € 1,914* 16 maart 2022: € 1,930* 15 maart 2022: € 1,947* 14 maart 2022: € 1,947* 13 maart 2022: € 1,947* 12 maart 2022: € 1,947* 11 maart 2022: € 1,988* 10 maart 2022: € 1,988* 09 maart 2022: € 1,896* 08 maart 2022: € 1,796* 07 maart 2022: € 1,697* 1 maart 2022: € 1,581 1 februari 2022: € 1,524 1 januari 2022: € 1,441 *Door de huidige -betreurenswaardige situatie- in Oekraïne stijgen de brandstofprijzen exorbitant.

 • Onze brandstofleveranciers passen sinds 7 maart 2 maal per dag het tarief per liter aan.
 • Ook de prijs voor AdBlue en additieven is enorm gestegen, AdBlue met maar liefst 70%.
 • De kosten voor transport nemen hierdoor bijzonder snel toe.
 • Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het actuele prijspeil gebaseerd op de TLN Brandstofmonitor.

Als u vragen heeft over de invloed van de brandstofprijs ten opzichte van uw tarief vernemen we dat graag.

Wat is verbruik 1 op 10?

Het brandstofverbruik is 1 : 10 en de motor verbruikt wat olie.

Makkelijk Uren Berekenen

Makkelijk Uren Berekenen
Hiervoor kan je bedenken 1 uur heeft 60 minuten of andersom 60 minuten is 1 uur. ik probeer met een formule uit te leggen hoe je dit kan berekenen. als je dus zoals gevraagd van minuten naar uren wilt rekenen zou je het aantal minuten gewoon kunnen delen door 60.

 1. De reden dat je deelt is omdat in 1 uur 60 minuten zitten.
 2. Door dus het aantal minuten te delen door 60 krijg je het aantal uren.
 3. Dus bijvoorbeeld 135 minuten/ 60 = 2,25 uur.
 4. Om nou van uur naar minuten te gaan zou je dit getal 2,25 weer kunnen vermenigvuldigen met 60.
 5. Waardoor je weer 135 minuten krijgt.

hier vermenigvuldig je omdat 1 uur bestaat uit 60 minuten. dus om het aantal uren te vermenigvuldigen met 60 krijgen we het totaal aantal minuten. indien men zegt je hebt zoals in u voorbeeld 7 uur en 25 minuten zou je simpel weg gewoon het volgende kunnen doen.7 x 60 = 420 minuten + 25 minuten welke er al waren.

Hoe bereken ik minuten naar uren?

Instructie – Bespreek het belang van het omrekenen van uren en minuten en andersom. Vraag aan de leerlingen hoe ze van 85 minuten kunnen omrekenen naar uren en minuten. Leg vervolgens uit dat je eerst de hele uren eruit gaat halen. Dus 85 splits je in 60 minuten en 25 minuten.

 1. Een heel uur is 60 minuten.
 2. Dus 85 minuten is 1 uur en 25 minuten.
 3. Vervolgens leg je uit dat je eerst alle hele uren uit de tijd haalt tot je alleen nog losse minuten overhoudt.
 4. Laat zien dat je uit 132 minuten 2 keer 60 minuten (of 2 uren) kunt halen.
 5. Je houdt nu nog 12 minuten over.
 6. De uitkomst is dus 2 uur en 12 minuten.

Controleer met de volgende som of de leerlingen de tijden in de juiste volgorde van de kortste naar de langste tijd kunnen slepen. Vervolgens doen de leerlingen dit nog een keer maar dan van lang naar kort. Daarna volgen twee meerkeuzesommen en twee invulsommen.

Hoe worden werkuren berekend?

Hoeveel uren mag een voltijdse medewerker werken? – Een voltijdse medewerker mag maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken (gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis). Een normale werkweek kent daarmee 38 uren. Kies je als werkgever voor een 40-urige werkweek, dan moet je dit compenseren met 12 extra inhaalrustdagen om op jaarbasis toch weer op 38 uren te komen.

In sommige sectoren mag er langer gewerkt worden. Meerderjarige medewerkers mogen dan maximaal 11 uren per dag en 50 uren per week werken. Minderjarige werknemers (minimum 15 jaar en niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht) mogen in geen geval meer dan 10 uren per dag en 50 uren per week werken.

Je mag je medewerkers vragen de maximale arbeidsduur te overschrijden:

op juridische basis, in situaties van buitengewone vermeerdering van werk en onvoorziene noodzakelijkheid. in het kader van het systeem van kleine flexibiliteit. in het kader van de regeling omtrent vrijwillige overuren.

Hoeveel uren is 3 5 werken?

Het gaat erom dat je als bediende – onafhankelijk van je werkregime – vier volledige weken vakantie kan opnemen. Werk je voltijds, dan zijn dat dus 20 dagen. Wie bijvoorbeeld 3/5 werkt, komt hoogstens aan 12 dagen. Je personeelsverantwoordelijke kan je er meer over vertellen.

Hoeveel is 0.30 uur?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
15 min 0.25 hr
16 min 0.27 hr
17 min 0.28 hr
18 min 0.30 hr

Hoe bereken je optellen?

Methode – Door grote getallen onder elkaar te schrijven kun je er makkelijk mee rekenen. In de afbeelding zie je drie voorbeelden. Optellen Het eerste voorbeeld is 846 + 133. Bij optellen begin je aan de rechterkant en tel je de getallen die onder elkaar staan bij elkaar op.

 1. Onder de streep schrijf je het getal dat hier uitkomt: 6 + 3 = 9 & 4 + 3 = 7 & 8 + 1 = 9.
 2. Samen geeft dit: 846 + 133 = 979.
 3. Als je bij zo’n tussenstap uit de som een getal gelijk of groter dan 10 krijgt, schrijf je alleen de eenheid op en het tiental gebruik je voor de volgende tussenstap.
 4. Dit is te zien in het tweede voorbeeld: 934 + 326.

De eerste som is 4 + 6 = 10. De 0 schrijf je op en de 1 schuift door naar de tweede reeks die je gaat optellen. Nu krijg je 1 + 3 + 2 = 6. Dit schrijf je onder de streep en ga vervolgens verder met de meest linkse getallen. De meest linkse getallen opgeteld geeft 9 + 3 = 12.

 1. Je schrijft 2 op en zet helemaal links de 1.934 + 326 = 1.260 Aftrekken Voor aftrekken kun je dezelfde methode gebruiken.
 2. Zet de getallen onder elkaar.
 3. Trek het onderste getal van het bovenste getal af en begin weer aan de rechterkant.
 4. Neem bijvoorbeeld 934 – 326 (zie afbeelding): Begin rechts: 4 – 6 kan niet dus ‘leen’ je 1 van het volgende getal, zodat je 14 – 6 kunt doen.

Je schrijft dus onder de streep aan de rechterkant 8. Om het ‘lenen van de 1’ te compenseren trek je bij de volgende stap 1 extra ervan af. De tweede stap wordt dan 3 – 2 – 1 = 0.

Als laatstje moet je nog 9 – 3 doen, wat uitkomt op 6.Dus 934 – 326 = 608Als je een lange aftreksom wilt oplossen, maak je gebruik van een tussenstap.

Bijvoorbeeld 85 – 19 – 23 – 5. Je trekt 19, 23 én 5 van 85 af. Het is dan handig om eerst 19 + 23 + 5 = 47 te berekenen. Vervolgens los je de som op door dit in één keer 47 van 85 af te trekken: 85 – 47 = 38. : Slimleren.nl

Hoeveel is 3 minuten in een uur?

Minuut naar uur tabel

Minuten Uur
2 min 0.03 hr
3 min 0.05 hr
4 min 0.07 hr
5 min 0.08 hr

Hoeveel is 50 minuten van een uur?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
50 min 0.83 hr
51 min 0.85 hr
52 min 0.87 hr
53 min 0.88 hr