Partner Uitkopen Berekenen

Partner Uitkopen Berekenen
Uitkopen van de ex-partner – De ex-partner die in de woning blijft wonen, betaald de andere een vergoeding voor zijn/haar deel van de woning. De berekening van de vergoeding gebeurt door middel van de woningwaarde minus de openstaande hypotheek. Het bedrag dat overblijft is voor de helft van beide ex-partners.

 • Een taxatie bij scheiding kan een belangrijke stap zijn als u er niet in onderling overleg uitkomt wat de waarde van de woning is.
 • Bij een overwaarde op de woning kan er aardig wat kosten komen kijken bij het uitkopen.
 • Met behulp van een nieuwe hypotheek afsluiten op de woning, kunt u de uitkoopsom van uw ex-partner meefinancieren.

Echter moet u hiervoor wel voldoende inkomen hebben. Een hypotheekadviseur kan voor u een berekening maken aan de hand van uw inkomen en eventuele schulden. Uit deze berekening komt naar voren of u de volledige hypotheek zelf kunt dragen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal de woning verkocht moeten worden.

Hoeveel krijg je bij uitkopen?

Uitkopen houdt in dat de vertrekkende partner recht heeft op de helft van de waarde van het koophuis. Wat de uiteindelijke waarde is, hangt af van de marktwaarde van de woning en de hypotheek. Ligt de marktwaarde hoger dan de bijbehorende hypotheek, dan is er sprake van een overwaarde.

Hoe werkt uitkopen van partner?

Na een scheiding is het niet altijd nodig het huis te verkopen. De een kan de ander uitkopen en eigenaar van de woning blijven. Degene die in de woning blijft wonen na een scheiding, kan de ander ‘uitkopen’. Dit betekent dat de een aan de ander hiervoor geld betaalt.

  U bent degene die weggaat Verkoopt u uw aandeel in de woning aan uw ex-partner? Dan gelden bij een echtscheiding of als u uit elkaar gaat, dezelfde regels als wanneer u samen de woning verkoopt.

  Is uitkopen verplicht?

  Is uitkopen partner verplicht? – Je partner uitkopen is dus niet verplicht. Wanneer je dit niet kunt of wilt doen, moet de woning mogelijk verkocht worden. Waren jullie samen eigenaar van de woning? Dan wordt de overwaarde tussen jullie verdeeld na de verkoop, of zijn jullie samen verantwoordelijk voor een eventuele restschuld bij onderwaarde.

  Wat als beide partners elkaar willen uitkopen?

  Stap 2 Krijgt je partner de hypotheek rond? – Hebben jullie overwaarde en moet je partner jou uitkopen, dan heeft je partner vaak een extra hypotheek nodig. Daarnaast moet de eventueel nog bestaande hypotheek op naam van je partner worden gezet. Het is aan je partner om te onderzoeken of de benodigde hypotheek financieel haalbaar is.

  Hoeveel alimentatie voor ex vrouw?

  Berekening van alimentatie – Op het moment dat u of uw ex-partner onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en hij deze inkomsten in redelijkheid ook niet kan verwerven, zal de rechter beoordelen of u en hoeveel alimentatie er moet worden betaald.

  1. De rechter zal bij de vraag of iemand wel of niet in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien niet alleen maar naar het inkomen van de partij de alimentatie verzoekt kijken.
  2. De rechter zal ook aanknopen bij de welstand van partijen tijdens het huwelijk.
  3. Het berekenen van de behoefte, draagkracht en de juiste alimentatie is vrij ingewikkeld.

  U kunt hiervoor het beste contact opnemen met een in echtscheidingen gespecialiseerde mediator. Hij of zij kan u precies vertellen met welke inkomsten en uitgaven in uw specifieke geval rekening gehouden zal worden. Een voorbeeld De vrouw verdient 4.000 euro per maand tijdens het huwelijk, de man verdient 25.000 euro per maand tijdens het huwelijk.

  De vrouw kan in haar levensonderhoud voorzien, maar zal toch behoefte kunnen hebben aan een alimentatiebedrag, omdat zij er in welstand op achteruit gaat als zij van haar inkomen van 4.000 euro per maand moet rondkomen. Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, doorloopt de rechter de volgende stappen: Wat was het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk? De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk.

  Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk. Aangezien leven in gezinsverband goedkoper is dan als alleenstaande, neemt de rechter aan dat 60% van het netto gezinsinkomen voldoende is om op hetzelfde welstandsniveau te blijven.

  Dit betekent niet dat de partij die alimentatie moet voldoen, uiteindelijk slechts 40% van het netto gezinsinkomen te besteden heeft na de echtscheiding. Bij de volgens stap zal de rechter moeten vaststellen in hoeverre de partij die alimentatie moet betalen ook daadwerkelijk in staat is om aan deze norm te voldoen.

  Kan de betalende partner deze norm ook daadwerkelijk betalen? Het gaat bij het beantwoorden van deze vraag om de zogenaamde draagkracht van de alimentatieplichtige. Een voorbeeld Pieter en Manon zijn gescheiden. Het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk van Pieter en Manon bedroeg 1.800 euro per maand.

  1. Manon wil alimentatie van Pieter.
  2. Volgens de hoofdregel zou Manon in elk geval over een bedrag van 1.080 euro (60% van 1.800 euro) netto per maand moeten beschikken.
  3. Manon werkt parttime en verdient 700 euro netto per maand.
  4. De alimentatiebehoefte van Manon is dan 380 euro netto per maand.
  5. Op het moment dat de rechter de behoefte van Manon (380 euro netto per maand) gaat de rechter kijken of dit bedrag ook daadwerkelijk door Pieter betaald moet worden.

  In elk geval hoeft Pieter nooit meer te betalen dan de behoeft die voor Manon is vastgesteld. Wel is het mogelijk dat het inkomen van Pieter (onder aftrek van bepaalde kosten) zo laag is, dat Pieter niet in staat moet worden geacht om 380 euro netto per maand te betalen.

  Kun je je partner uit huis zetten?

  Koopwoning – Als jullie getrouwd zijn en er is een koopwoning in het spel zal er eerst gekeken worden naar wie de eigenaar van deze woning is. Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn tijdens het aangaan van het huwelijk. Er zijn drie mogelijke manieren om te trouwen. Bij een geregistreerd partnerschap zijn dezelfde regels van toepassing als bij een huwelijk.

   Algehele gemeenschap van goederen (vóór 1 januari 2018 getrouwd)

  Bij algehele gemeenschap van goederen zijn alle huidige en toekomstige bezittingen en schulden van jou en je partner gezamenlijk. Bij gemeenschap van goederen is de koopwoning daarmee van jullie beide. Je mag niet zomaar je partner uit de woning zetten als de woning van jullie beiden is.

  • Bij een echtscheiding moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de woning.
  • Dit kan betekenen dat één van jullie beiden de woning overneemt of dat de woning verkocht wordt.
  • De partner die de woning overneemt zal de vetrekkende partner moeten uitkopen door de helft van de overwaarde te betalen.

  De hypotheekverstrekker zal toestemming moeten verlenen om de hypotheek op één naam te zetten. Hiervoor zal de hypotheekverstrekker kijken naar de financiële situatie van de partner die de woning overneemt. Deze partner zal moeten beschikken over voldoende financiële middelen om aan de woonlasten te kunnen blijven voldoen.

  Beperkte gemeenschap van goederen (ná 1 januari 2018 getrouwd)

  Indien je na 1 januari 2018 getrouwd bent, is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk volledig in jouw bezit blijven. Als je de woning dus voor het huwelijk hebt gekocht valt deze niet onder de gemeenschap van goederen. Jij bent dan de eigenaar van het huis.

  Huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden)

  Bij het sluiten van een huwelijk kan het ook voorkomen dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld en ondertekend. Wie de eigenaar van de woning is, hangt dan af van de gemaakte afspraken. Hebben jullie afgesproken dat de woning in jouw eigendom blijft? Ook dan mag je na de echtscheiding je partner niet zomaar uit huis zetten.

  Niet gehuwd en geen geregistreerd partnerschap

  Zijn jullie niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is de woning waarschijnlijk van degene die de woning heeft gekocht. Ook als jullie een samenlevingscontract hebben ondertekend worden jullie niet automatisch gezamenlijk eigenaar van de woning.

  1. De koper, en daarmee de eigenaar, mag besluiten wie er in de woning mogen verblijven.
  2. Wil je dat je partner tijdens de echtscheiding de woning verlaat? Dan kun je de mogelijkheden het beste overleggen met de advocaat die je helpt bij de echtscheiding.
  3. Heb je nog geen advocaat ingeschakeld? Neem dan telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

  We kunnen je in contact brengen met een goede familierecht advocaat, Je kunt ook zelf een advocaat binnen ons netwerk kiezen die het beste bij jou past.

  Wat gebeurt er met je huis als je uit elkaar gaat?

  Twee eigenaren koopwoning – Zijn jullie beiden eigenaar van de koopwoning en hebben jullie een samenlevingscontract ? Lees dit contract goed door. Misschien staat er in afgesproken wat jullie met het huis moeten doen als jullie uit elkaar gaan. Let op: De financieel scheidingsexperts van NBG zoeken uit wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn. NBG biedt een gratis oriënterend hypotheekgesprek aan. Vul het contactformulier in en zij nemen vrijblijvend contact met je op. Zo weet je precies wat in jouw situatie mogelijk is en kan je de juiste vervolgstappen ondernemen.

  Staan er in het samenlevingscontract geen concrete afspraken over de woning, dan gelden de normale regels. Als jullie allebei eigenaar zijn van de woning en de hypotheek op beiden namen staan, dan zijn jullie qua mogelijkheden grotendeels afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Deze is namelijk degene die besluit of één van jullie de woning zelfstandig op naam kan krijgen of niet.

  Zo ja, dan is uitkopen een optie. Zo nee, dan is de enige mogelijkheid verkopen of jullie moeten het maken van een besluit over de woning uitstellen tot een later tijdstip. De één koopt de ander uit Je kunt je ex uitkopen, uiteraard met zijn of haar toestemming.

  Hierbij ga je uit van de marktwaarde van het huis. Breng daarop de nog openstaande hypotheekschuld in mindering. Als het huis een flinke overwaarde heeft, moet je de helft daarvan aan je partner betalen. Misschien heb je nog ergens een spaarpotje. Of misschien biedt de bank je de mogelijkheid om je hypotheek te verhogen.

  De rente over die verhoging is fiscaal aftrekbaar. Je kunt de uitkoopsom ook (deels) betalen door je ex goederen uit de inboedel toe te wijzen. Realiseer je wel dat je ex-partner geen enkele verplichting meer heeft bij de bank- of verzekeringsmaatschappij zodra je hem of haar hebt uitgekocht.

  • Dat betekent dat je de hypotheekkosten in het vervolg helemaal zelf moet opbrengen.
  • Let op: Meer weten over het uitkopen? Bereken de uitkoopsom in onze berekenmodule.
  • Akte van verdeling Blijft een van jullie in de woning wonen, dan moet er een akte van verdeling komen.
  • In de akte van verdeling wordt geregeld dat degene die in het huis blijft wonen ook verantwoordelijk is voor de betaling van de hypotheek.

  De partner die het huis verlaat kan hier dan niet meer voor aansprakelijk worden gesteld. Het opstellen van de akte van verdeling wordt gedaan door een notaris, Jullie verkopen het huis Is uitkopen geen optie? Verkoop het huis dan. Jij en je ex hebben allebei recht op de helft van de (over)waarde.

  1. Eventuele onderwaarde moet ook worden verdeeld.
  2. Bijleenregeling Besluit je te vertrekken en koop je een nieuw huis? Je krijgt dan te maken met de bijleenregeling.
  3. Dat betekent dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van de oude woning moet gebruiken voor de aankoop van je nieuwe huis.
  4. Doe je dat niet? Dan mag je geen rente aftrekken over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde.

  We laten het zo Kan geen van jullie de hypotheek op naam krijgen, dan kun je er ook voor kiezen de hypotheek op beide namen te laten staan. Een van de twee blijft in de woning nodig en betaalt zelf alle vaste lasten, maar de ander blijft medeverantwoordelijk voor de betalingen.

  Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

  Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020 De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde.

  Wat als je ex het huis niet wil verkopen?

  Hulp inschakelen – Als je ex niet mee wil werken, kun je via een advocaat aan de rechter vragen om de verkoop af te dwingen in een kort geding, De rechter kan jou dan vervangende toestemming geven om de gezamenlijke woning te verkopen. Bij een goed bod kan de rechter bovendien vervangende toestemming voor de verkoop geven waardoor de woning verkocht kan worden.

  Hoe gaat uitkopen in zijn werk?

  Uitkopen van de ex-partner – De ex-partner die in de woning blijft wonen, betaald de andere een vergoeding voor zijn/haar deel van de woning. De berekening van de vergoeding gebeurt door middel van de woningwaarde minus de openstaande hypotheek. Het bedrag dat overblijft is voor de helft van beide ex-partners.

  1. Een taxatie bij scheiding kan een belangrijke stap zijn als u er niet in onderling overleg uitkomt wat de waarde van de woning is.
  2. Bij een overwaarde op de woning kan er aardig wat kosten komen kijken bij het uitkopen.
  3. Met behulp van een nieuwe hypotheek afsluiten op de woning, kunt u de uitkoopsom van uw ex-partner meefinancieren.

  Echter moet u hiervoor wel voldoende inkomen hebben. Een hypotheekadviseur kan voor u een berekening maken aan de hand van uw inkomen en eventuele schulden. Uit deze berekening komt naar voren of u de volledige hypotheek zelf kunt dragen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal de woning verkocht moeten worden.

  Wat is beter uitkopen of verkopen?

  Uitkopen – Als maar één van jullie het huis kan betalen, kan de ander niet verhinderen dat zijn of haar ex-partner het huis overneemt. Die heeft er namelijk geen belang bij dat het huis aan derden wordt verkocht. Uitkopen is bovendien goedkoper dan het huis verkopen aan derden, omdat hier geen verkoopkosten bij komen kijken.

  1. Uitkopen kan met eigen geld, of door de hypotheek te verhogen.
  2. De hypotheekverstrekker beoordeelt jouw financiële situatie om te kijken of jij er financieel sterk genoeg voorstaat.
  3. Je moet namelijk het aandeel in de hypotheekschuld overnemen van je ex, of anders een nieuwe hypotheek afsluiten die alleen op jouw naam staat.

  De hypotheekadviseur kijkt ten eerste naar jouw inkomen en schulden. Zijn er afspraken gemaakt over alimentatie? Dan neemt hij die natuurlijk ook mee in de berekening van je maximale hypotheek, Wil jij je ex uitkopen? Dan moeten jullie weten wat het huis waard is.

  Kun je in je huis blijven wonen na scheiding?

  Samen eigenaar blijven – Ja, het is mogelijk om na een echtscheiding samen eigenaar te blijven van de voormalige echtelijke koopwoning. Dit noemt men het in onverdeeldheid laten van de woning. De keuze om gezamenlijk eigenaar te blijven, is bijvoorbeeld aan de orde als het op moment van echtscheiding geen gunstige tijd is om de woning te verkopen en de ex-echtgenoten financieel niet in staat zijn om de woning over te nemen.

  1. Tevens wordt van deze optie gebruik gemaakt als een van de ex-echtgenoten de kosten voor het huis niet alleen kan dragen en de ander bereid is om bij te dragen aan de kosten zodat diegene in het huis kan blijven wonen.
  2. Dit komt voor bij ex-echtgenoten die in goed overleg uit elkaar gaan en/of minderjarige kinderen hebben waardoor zij de echtelijke woning graag willen aanhouden in het belang van de kinderen.

  Het aanhouden van de woning en gezamenlijk eigenaar blijven, kan voor kortere of langere duur zijn. In sommige gevallen is het enkel bedoeld om de tijd te overbruggen die nodig is om een andere woning of baan te vinden.

  Hoe bereken je overwaarde bij scheiding?

  Hoeveel overwaarde krijg ik bij echtscheiding? – Jouw aandeel in de overwaarde is gelijk aan jouw aandeel in de eigendom van de woning. Meestal is dat 50/50 maar dat is niet altijd het geval. Ook als de woning niet op jouw naam staat, zou het kunnen dat je recht hebt op (een deel) van de overwaarde.

  Hoe bepaal je de waarde van een huis bij een scheiding?

  2: WOZ-waarde – De WOZ-waarde van de woning is de waarde van het huis die wordt gebruikt om de hoogte van gemeentelijke belastingen te bepalen. Deze waarde verschilt doorgaans van – en ligt vaak lager dan – de vrije-verkoopwaarde. De WOZ-waarde wordt overigens ook gebruikt bij het berekenen van de alimentatie,