Percentage Berekenen In Excel

Percentage Berekenen In Excel
Een getal verhogen of verlagen met een percentage – Stel dat u elke week gemiddeld $ 113 aan eten besteedt en dat u uw wekelijkse voedseluitgaven met 25% wilt verhogen. Hoeveel kunt u uitgeven? Of als u uw wekelijkse voedselgeld van $ 113 met 25% wilt verlagen, wat is uw nieuwe wekelijkse toelage? Een getal verhogen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1+0,25) en druk op Return. Het resultaat is 141,25. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 141,25, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Een getal verlagen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1-0,25) en druk op Return. Het resultaat is 84,75. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 84,75, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Wat is de formule van percentage?

Hoe omgekeerd procent berekenen? – PERCENTAGE BEREKENEN BEREKENING PERCENTAGE Vul het onderstaande formulier in om snel percentages en procenten te berekenen. Definitie van percentage Een percentage wordt gedefinieerd als de uitdrukking van een verhouding, d.w.z.

de verhouding tussen een deel en een geheel. Procenten worden dagelijks gebruikt Hoe kan men het percentage van een waarde bepalen? Hoe bepaal je de waarde van een percentage? Hoe bereken ik de gedeeltelijke en totale waarde? Hoe bereken je een korting of promotie? Hoe wordt een verhoging berekend? Hoe bereken je een percentageverschil? U vraagt zich ongetwijfeld af in welke situaties u procenten kan gebruiken? Als je erover nadenkt, worden we bijna dagelijks geconfronteerd met procentberekeningen.

Of u nu een handelaar bent die zijn marge probeert te bepalen of een consument die de BTW berekent, percentages spelen een belangrijke rol.

 1. Maar waar komt percentages vandaan? De term «procent» stamt uit de tijd van de Babylonische kooplieden.
 2. Het werd echter pas in de vijftiende eeuw opnieuw gebruikt in de Italiaanse taal: per cento.
 3. Het symbool waarmee het wordt geassocieerd is later ontstaan nadat men had besloten om bij de berekening van het percentage een schuine breuklijn te gebruiken in plaats van een rechte.

In de wereld van de handel is het bijna onmogelijk om de berekening van percentages over het hoofd te zien. Voorbeelden van handelingen waarbij ze worden gebruikt zijn het invoeren van een korting, het berekenen van BTW, contributiemarge, rente en dergelijke, het bepalen van de verkoopprijs, het verhogen van de prijs, EBIT-marge, het onderhandelen over een loonsverhoging, het berekenen van het alcoholgehalte in het bloed enzovoort.

Dit is de meest elementaire procentuele berekening. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt: 100*gedeeltelijke waarde/totale waarde. Als de gedeeltelijke waarde groter is dan de totale waarde, zal het percentage hoger zijn dan 100%. Als de gedeeltelijke waarde lager is dan de totale waarde, zal het percentage lager zijn dan 100%.

Om u te helpen de berekening van de procentuele waarde te begrijpen, nemen we het volgende voorbeeld: In een klas van 26 leerlingen (wat overeenkomt met de totale waarde) zijn 14 jongens (wat overeenkomt met een gedeeltelijke waarde). Wat zal het percentage jongens in deze klas zijn? (100*14)/26= 53,8.

 1. Het percentage jongens is dus 53,8.
 2. Als u een idee wilt krijgen van de numerieke waarde van een percentage, kunt u de totale waarde vermenigvuldigen met het percentage/100.
 3. Als het voorgaande niet erg duidelijk voor u is, bekijk dan dit voorbeeld: In een middelbare school zitten 300 leerlingen (totale waarde), 16% (percentage) van deze leerlingen zit in het derde jaar van de middelbare school.
You might be interested:  Kosten Koper Berekenen 2023

De vraag is: hoeveel leerlingen zitten er in het derde jaar van de middelbare school? Er zijn 300*(16/100)= 48 leerlingen in het derde jaar. – In het geval van de gedeeltelijke waarde luidt de formule als volgt: percentage*totale waarde/100. Het simpelste voorbeeld is waarschijnlijk de berekening van de BTW.

Laten we zeggen dat u een jurk hebt gekocht voor 160 euro, inclusief btw, met 21% btw. Dus de belasting op uw artikel is: 21*160/100= 33,60 euro. – In het geval van de totale waarde hebben we meer te maken met een omgekeerde procentuele berekening. De formule is dan: 100*deelwaarde/percentage. Wij gebruiken hier een concreet voorbeeld op basis van de volgende formule: Basisbedrag * (1- x/100).

Tijdens de soldenperiode geeft een detailhandelaar 25% korting op hemden. Als een hemd oorspronkelijk 95 euro kostte, hoeveel is dan de korting en wat zal de uiteindelijke kostprijs zijn? De korting bedraagt: 95 * (25/100) = 23,75 euro. Het kortingsbedrag is dus 23,75 euro.

 1. Maar wat is de uiteindelijke prijs van een hemd? De uiteindelijke prijs bedraagt: 95 * (1 – 25/100) = 71,25 euro.
 2. Om een verhoging te berekenen, zal de formule anders zijn dan de vorige.
 3. In plaats van het aftrekkingsteken gaan we optellen: basissom * (1 + x/100).
 4. Een voorbeeld dat u zal helpen om meer inzicht te krijgen: stel dat een pak soyamelk u 35 euro kost.

De week daarop stijgt de prijs met 11%. Hoeveel zal de verhoging zijn? Hoeveel zal een pak soyamelk kosten als de verhoging eenmaal is toegepast? De verhoging bedraagt: 35 * (11/100) = 3,85 euro. Om de uiteindelijke prijs na de verhoging te bepalen, dient u de volgende berekening uit te voeren: 35 * (1+ 11/100) = 38,85 euro.

 1. Het veranderingspercentage is een waarde die ook in procenten wordt uitgedrukt.
 2. Afhankelijk van de beginwaarde, is het belangrijk te weten dat een verschil tussen twee getallen overeenkomt met een verlaging of een verhoging.
 3. Om dit percentage te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt: 100* (eindwaarde – beginwaarde)/beginwaarde.

Als voorbeeld kunnen we dit toepassen op de omzet van een bedrijf: stel dat uw bedrijf in een jaar 24.000 euro als omzet heeft behaald en dat dit is gestegen tot 38.000 euro. De mate van verandering zal zijn: 100* (38.000 – 24.000)/24.000= 58,33%. Olya Ivanova, : PERCENTAGE BEREKENEN

Hoe 2% berekenen in Excel?

Het verschilpercentage tussen twee getallen berekenen – Stel dat uw wint in november € 2342 bedraagt en in december € 2500. Wat is het verschil in winst tussen deze twee maanden? Wat is vervolgens het verschil in winst tussen december en januari als uw winst € 2425 bedraagt? U kunt het verschil berekenen door de nieuwe winst af te trekken van de oorspronkelijke winst en vervolgens het resultaat te delen door de oorspronkelijke winst.

You might be interested:  Salaris Berekenen Lease Auto

Klik op een lege cel.Typ = (2500-2342)/2342 en druk op Return. Het resultaat is 0,06746. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2.Klik op het tabblad Start op, Het resultaat is 6,75%, het percentage van de toename van de winst. Opmerking: Klik op Meer decimalen of Minder decimalen om het aantal decimalen te wijzigen dat in het resultaat wordt weergegeven.

Een percentage van afname berekenen

Klik op een lege cel.Typ = (2425-2500)/2500 en druk op Return. Het resultaat is -0,03000. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2.Klik op het tabblad Start op, Het resultaat is -3.00%, het percentage van de afname van de winst. Opmerking: Klik op Meer decimalen of Minder decimalen om het aantal decimalen te wijzigen dat in het resultaat wordt weergegeven.

Welke formule gebruiken in Excel?

Een eenvoudige formule maken in Excel Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Meer.Minder U kunt een eenvoudige formule maken om waarden op uw werkblad op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen.

 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken. Typ voor ons voorbeeld =1+1, Notities:
  • U hoeft de constanten niet in de formule te typen. U kunt ook de cellen selecteren waar de waarden in staan die u wilt gebruiken, en tussen het selecteren van de cellen door de operatoren typen.
  • Volgens de standaardvolgorde voor wiskundige bewerkingen worden vermenigvuldigen en delen uitgevoerd voordat er wordt opgeteld en afgetrokken.
 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

Laten we naar een andere variant op een eenvoudige formule kijken. Typ =5+2*3 in een andere cel en druk op Enter of Return, Excel vermenigvuldigt de laatste twee getallen en telt het eerste getal bij het resultaat op.

Hoe bereken je hoeveel procent iets is gestegen?

Werkbladen om te oefenen met procenten – Oefenen met percentages kan niet alleen door middel van quizzen en spellen, maar ook met behulp van werkbladen. Hieronder vind je een aantal werkbladen om te oefenen met procenten, zodat je kind direct aan de slag kan.

 • De letterlijke vertaling van het woord procent is ‘per 100′.
 • Procenten worden dan ook gebruikt om aan te geven om welk deel van het geheel het gaat.
 • Het geheel is bij procenten altijd 100.
 • Als er 20 van de 100 mensen vertrekken, betekent dit dat er 20% weggaat.
 • Je kind kan al op jonge leeftijd in aanraking komen met procenten.

Zo wordt korting in een winkel bijvoorbeeld vaak aangegeven in procenten. In groep 7 van de basisschool leert je kind overigens pas met procenten rekenen. Als je kind een breuk om wil zetten in een percentage, deelt hij het getal 100 allereerst door de noemer van de breuk.

Stel dat je kind moet berekenen hoeveel procent 4/5 is. Hij deelt dan eerst 100 door 5. Dit maakt 20. Je kind heeft dan uitgerekend hoeveel procent 1/5 deel van 100 is. Omdat het hier om 4/5 deel gaat, moet je kind de uitkomst met de teller (4) vermenigvuldigen. De breuk 4/5 staat dus gelijk aan 80%. Voor het berekenen van een procentuele verandering gebruikt je kind de formule nieuwe prijs – oude prijs : oude prijs x 100%.

Stel dat een treinkaartje nu €5 kost, maar vorig jaar nog €4,50 kostte. De som ziet er dan als volgt uit: 5 – 4,50 : 5 x 100%. Doordat de uitkomst van deze som 10 is, weet je kind dat een treinkaartje 10% duurder is geworden. Je kind kan een rekenboek gebruiken om met procenten te oefenen, maar hij kan ook met online spellen aan de slag Op Squla vind je namelijk verschillende quizzen en games die in het teken staan van rekenen met procenten.

You might be interested:  Termijnbedrag Energie Berekenen

Hoe bereken je de formule?

Variabele – Een variabele wordt ook wel onbekende of veranderlijke genoemd. De variabelen in een formule kunnen vervangen worden door getallen. Zo kan je er mee rekenen. In de formule bedrag = 350 + 80 × aantal maanden zijn bedrag en aantal maanden de variabelen. In de formule y = 3 x + 8 zijn y en x de variabelen.

Hoe telt Excel automatisch op?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,