Percentage Berekenen Tussen 2 Getallen Excel

Percentage Berekenen Tussen 2 Getallen Excel
Een getal verhogen of verlagen met een percentage – Stel dat u elke week gemiddeld $ 113 aan eten besteedt en dat u uw wekelijkse voedseluitgaven met 25% wilt verhogen. Hoeveel kunt u uitgeven? Of als u uw wekelijkse voedselgeld van $ 113 met 25% wilt verlagen, wat is uw nieuwe wekelijkse toelage? Een getal verhogen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1+0,25) en druk op Return. Het resultaat is 141,25. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 141,25, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Een getal verlagen met een percentage

Klik op een lege cel. Typ = 113*(1-0,25) en druk op Return. Het resultaat is 84,75. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Ga naar het tabblad Start en klik op Financiële getalnotatie Het resultaat is € 84,75, een stijging van 25% in wekelijkse uitgaven voor eten.

Hoe bereken je het percentage verschil tussen twee getallen?

Antwoord – Hoi Roel, Het staat niet zo duidelijk in je vraag, maar het lijkt erop alsof je bedoelt dat je geen rekenmachine mag gebruiken. Okee, dan doen we het maar zonder Je neemt het verschil tussen die twee, dus dat is 145,6 – 140,2 = 5,4. Het procentuele verschil is dan (5,4/140,2)100%. Oftewel, na wat vermenigvuldiging boven en onder de breuk is dit 5400/1402. Als je dit wat gaat vereenvoudigen, dan krijg je achtereenvolgens 2700/701 en 27/7 (die 1 vergeet ik maar even, voor 1 decimaal achter de komma is dat nauwkeurig genoeg).27/7 is 3 6/7 en 6/7 is ongeveer 0,85 (iets meer zelfs). Groetjes, Martin

mschapen Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts.! maandag 12 augustus 2002

home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Hoe bereken je procent met 2 getallen?

Hoe omgekeerd procent berekenen? – PERCENTAGE BEREKENEN BEREKENING PERCENTAGE Vul het onderstaande formulier in om snel percentages en procenten te berekenen. Definitie van percentage Een percentage wordt gedefinieerd als de uitdrukking van een verhouding, d.w.z.

De verhouding tussen een deel en een geheel. Procenten worden dagelijks gebruikt Hoe kan men het percentage van een waarde bepalen? Hoe bepaal je de waarde van een percentage? Hoe bereken ik de gedeeltelijke en totale waarde? Hoe bereken je een korting of promotie? Hoe wordt een verhoging berekend? Hoe bereken je een percentageverschil? U vraagt zich ongetwijfeld af in welke situaties u procenten kan gebruiken? Als je erover nadenkt, worden we bijna dagelijks geconfronteerd met procentberekeningen.

You might be interested:  Hypotheek Met Overwaarde Berekenen

Of u nu een handelaar bent die zijn marge probeert te bepalen of een consument die de BTW berekent, percentages spelen een belangrijke rol.

 1. Maar waar komt percentages vandaan? De term «procent» stamt uit de tijd van de Babylonische kooplieden.
 2. Het werd echter pas in de vijftiende eeuw opnieuw gebruikt in de Italiaanse taal: per cento.
 3. Het symbool waarmee het wordt geassocieerd is later ontstaan nadat men had besloten om bij de berekening van het percentage een schuine breuklijn te gebruiken in plaats van een rechte.

In de wereld van de handel is het bijna onmogelijk om de berekening van percentages over het hoofd te zien. Voorbeelden van handelingen waarbij ze worden gebruikt zijn het invoeren van een korting, het berekenen van BTW, contributiemarge, rente en dergelijke, het bepalen van de verkoopprijs, het verhogen van de prijs, EBIT-marge, het onderhandelen over een loonsverhoging, het berekenen van het alcoholgehalte in het bloed enzovoort.

 1. Dit is de meest elementaire procentuele berekening.
 2. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt: 100*gedeeltelijke waarde/totale waarde.
 3. Als de gedeeltelijke waarde groter is dan de totale waarde, zal het percentage hoger zijn dan 100%.
 4. Als de gedeeltelijke waarde lager is dan de totale waarde, zal het percentage lager zijn dan 100%.

Om u te helpen de berekening van de procentuele waarde te begrijpen, nemen we het volgende voorbeeld: In een klas van 26 leerlingen (wat overeenkomt met de totale waarde) zijn 14 jongens (wat overeenkomt met een gedeeltelijke waarde). Wat zal het percentage jongens in deze klas zijn? (100*14)/26= 53,8.

 1. Het percentage jongens is dus 53,8.
 2. Als u een idee wilt krijgen van de numerieke waarde van een percentage, kunt u de totale waarde vermenigvuldigen met het percentage/100.
 3. Als het voorgaande niet erg duidelijk voor u is, bekijk dan dit voorbeeld: In een middelbare school zitten 300 leerlingen (totale waarde), 16% (percentage) van deze leerlingen zit in het derde jaar van de middelbare school.

De vraag is: hoeveel leerlingen zitten er in het derde jaar van de middelbare school? Er zijn 300*(16/100)= 48 leerlingen in het derde jaar. – In het geval van de gedeeltelijke waarde luidt de formule als volgt: percentage*totale waarde/100. Het simpelste voorbeeld is waarschijnlijk de berekening van de BTW.

 1. Laten we zeggen dat u een jurk hebt gekocht voor 160 euro, inclusief btw, met 21% btw.
 2. Dus de belasting op uw artikel is: 21*160/100= 33,60 euro.
 3. In het geval van de totale waarde hebben we meer te maken met een omgekeerde procentuele berekening.
 4. De formule is dan: 100*deelwaarde/percentage.
 5. Wij gebruiken hier een concreet voorbeeld op basis van de volgende formule: Basisbedrag * (1- x/100).
You might be interested:  Bruto Maandlasten Hypotheek Berekenen

Tijdens de soldenperiode geeft een detailhandelaar 25% korting op hemden. Als een hemd oorspronkelijk 95 euro kostte, hoeveel is dan de korting en wat zal de uiteindelijke kostprijs zijn? De korting bedraagt: 95 * (25/100) = 23,75 euro. Het kortingsbedrag is dus 23,75 euro.

 1. Maar wat is de uiteindelijke prijs van een hemd? De uiteindelijke prijs bedraagt: 95 * (1 – 25/100) = 71,25 euro.
 2. Om een verhoging te berekenen, zal de formule anders zijn dan de vorige.
 3. In plaats van het aftrekkingsteken gaan we optellen: basissom * (1 + x/100).
 4. Een voorbeeld dat u zal helpen om meer inzicht te krijgen: stel dat een pak soyamelk u 35 euro kost.

De week daarop stijgt de prijs met 11%. Hoeveel zal de verhoging zijn? Hoeveel zal een pak soyamelk kosten als de verhoging eenmaal is toegepast? De verhoging bedraagt: 35 * (11/100) = 3,85 euro. Om de uiteindelijke prijs na de verhoging te bepalen, dient u de volgende berekening uit te voeren: 35 * (1+ 11/100) = 38,85 euro.

 1. Het veranderingspercentage is een waarde die ook in procenten wordt uitgedrukt.
 2. Afhankelijk van de beginwaarde, is het belangrijk te weten dat een verschil tussen twee getallen overeenkomt met een verlaging of een verhoging.
 3. Om dit percentage te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt: 100* (eindwaarde – beginwaarde)/beginwaarde.

Als voorbeeld kunnen we dit toepassen op de omzet van een bedrijf: stel dat uw bedrijf in een jaar 24.000 euro als omzet heeft behaald en dat dit is gestegen tot 38.000 euro. De mate van verandering zal zijn: 100* (38.000 – 24.000)/24.000= 58,33%. Olya Ivanova, : PERCENTAGE BEREKENEN

Hoe percentages berekenen in Excel?

Percentageformule in Excel: Percentages kunnen worden berekend met de formule =part/total. Als u bijvoorbeeld een korting probeert toe te passen, wilt u een bepaald bedrag met 10% verlagen. De formule is: =Prijs*1-Korting %. (Beschouw de ‘1’ als een vervanging voor 100%.)

Welk percentage van het ene getal is het andere?

Als u een rekenmachine gebruikt, kunt u het ene getal berekenen als een percentage van het andere door de getallen te delen en te vermenigvuldigen met 100.

You might be interested:  Rc Waarde Spouwmuur Berekenen

Hoe percentages berekenen?

Hoe vinden we percentage? Het percentage kan worden gevonden door de waarde te delen door de totale waarde en het resultaat vervolgens te vermenigvuldigen met 100. De formule die wordt gebruikt om het percentage te berekenen is: (waarde/totale waarde)×100%.

Wat is de procentuele stijging tussen twee getallen?

Om de procentuele verhoging te berekenen: Ten eerste: bereken het verschil (toename) tussen de twee getallen die u vergelijkt. Vervolgens: deel de toename door het oorspronkelijke getal en vermenigvuldig het antwoord met 100. % toename = toename ÷ origineel getal × 100.

Hoeveel procent gestegen berekenen?

Werkbladen om te oefenen met procenten – Oefenen met percentages kan niet alleen door middel van quizzen en spellen, maar ook met behulp van werkbladen. Hieronder vind je een aantal werkbladen om te oefenen met procenten, zodat je kind direct aan de slag kan.

De letterlijke vertaling van het woord procent is ‘per 100′. Procenten worden dan ook gebruikt om aan te geven om welk deel van het geheel het gaat. Het geheel is bij procenten altijd 100. Als er 20 van de 100 mensen vertrekken, betekent dit dat er 20% weggaat. Je kind kan al op jonge leeftijd in aanraking komen met procenten.

Zo wordt korting in een winkel bijvoorbeeld vaak aangegeven in procenten. In groep 7 van de basisschool leert je kind overigens pas met procenten rekenen. Als je kind een breuk om wil zetten in een percentage, deelt hij het getal 100 allereerst door de noemer van de breuk.

Stel dat je kind moet berekenen hoeveel procent 4/5 is. Hij deelt dan eerst 100 door 5. Dit maakt 20. Je kind heeft dan uitgerekend hoeveel procent 1/5 deel van 100 is. Omdat het hier om 4/5 deel gaat, moet je kind de uitkomst met de teller (4) vermenigvuldigen. De breuk 4/5 staat dus gelijk aan 80%. Voor het berekenen van een procentuele verandering gebruikt je kind de formule nieuwe prijs – oude prijs : oude prijs x 100%.

Stel dat een treinkaartje nu €5 kost, maar vorig jaar nog €4,50 kostte. De som ziet er dan als volgt uit: 5 – 4,50 : 5 x 100%. Doordat de uitkomst van deze som 10 is, weet je kind dat een treinkaartje 10% duurder is geworden. Je kind kan een rekenboek gebruiken om met procenten te oefenen, maar hij kan ook met online spellen aan de slag Op Squla vind je namelijk verschillende quizzen en games die in het teken staan van rekenen met procenten.