Rc-Waarde Berekenen Excel

Rc-Waarde Berekenen Excel

Hoe bereken je de Rc waarde?

De R-waarde (= thermische weerstand) van een isolatiepakket geeft aan hoe goed de isolatie zich verzet tegen het transport van warmte. Hoe beter het isolatiepakket, hoe hoger de R-waarde. Om de R-waarde van een pakket dat uit meerdere lagen bestaat te berekenen telt u de R-waardes gewoon op.

Wat is een goede Rc waarde?

Wat is Rc-waarde? En wat is de eenheid? – De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen aan van de hele constructie, bijvoorbeeld het dak, de vloer of de spouwmuur. Hoe hoger het getal, des te meer warmte wordt er binnengehouden. En nee, Rc-waarde is niet hetzelfde als de Rd-waarde! Daarover lees je verderop meer.

 • Er gelden wettelijke normen voor de Rc-waarde.
 • Bij dakisolatie binnen nieuwbouwwoningen geldt in 2022 bijvoorbeeld een Rc waarde van 6,0 of meer.
 • Voor dakisolatie in bestaande woningen geldt een minimale Rc-waarde van 2,0.
 • Over het algemeen geldt dat een Rc-waarde van 3,5 voor goede isolatie zorgt.
 • Om de woning energieneutraal te maken, heb je minimaal 6,0 Rc-waarde nodig voor dakisolatie.

Ook de vloer is een belangrijk onderdeel voor energieneutraal wonen. Daarvoor adviseert Mileu Centraal een Rc-waarde van 3,5 tot 5, met schuimbeton is dat bijvoorbeeld goed mogelijk.

Materiaal dakisolatie Dikte Isolatiewaarde
Glaswol 13 cm 4
Steenwol 13 cm 4
Thermokussens met folie 12 tot 16 cm 4
PIR 8 cm 4
PUR 13 cm 4

table>

Materiaal vloerisolatie Dikte Isolatiewaarde Schuimbeton bij vervangen houten vloer 40 cm 3,5 Rc-waarde en 3,5 Rd-waarde Icynene H2Foam Lite voor isolatie onderkant betonvloer 15 cm 3,48 Rc-waarde

table>

Materiaal vloerisolatie Dikte Isolatiewaarde Aminotherm 50 mm 1,47 Rc

Hoe bereken je de isolatiewaarde van een muur?

De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde. Formule: U-waarde = λ-waarde / dikte isolatie. Vul hieronder de dikte en de λ-waarde (in W/mK) van de isolatie in om de U-waarde te berekenen.

Hoe wordt omgerekend van de U-waarde naar de Rc waarde?

Van U-waarde naar RC-waarde – Kent u de U-waarde en wilt u weten wat de RC-waarde is dan rekent u deze gemakkelijk zelf uit. Om van een U-waarde naar een RC-waarde te komen, deelt u 1 door de U-waarde. De RC waarde van een houten kozijn met enkel glas is dus 0,212 (1 delen door 4,7).

Hoe bereken je de RC in een tabel?

Je berekent de richtingscoëfficiënt (rc) door op een lijn twee punten te pakken en daarvan het verschil in hoogte (y-waarden) en verschil in breedte (x-waarden) te berekenen. In een formule wordt dit: rc = Δy ⁄ Δx.

Hoe meet ik de isolatiewaarde?

Meten is weten Bijvoorbeeld door een breinaald in het isolatiemateriaal te prikken om te meten hoe dik het is. Of de dikte van je muur op te meten om te achterhalen of er een spouw in zit.

Heeft piepschuim isolatiewaarde?

Elk bolletje bestaat voor 98 procent uit lucht en voor 2 procent uit polystyreen. Daarom is piepschuim zo licht, terwijl het toch een zeer hoge isolatiewaarde heeft. Als je piepschuim gebruikt om te isoleren, heb je een minder dikke laag nodig dan bij andere isolatiematerialen, zoals glaswol.

Hoe dik moet isolatie zijn bij renovatie?

Hoe dik moet dakisolatie zijn?

RENOVATIE
Minerale wol Vanaf 16 cm Vanaf 18 cm
Cellulose Vanaf 17-18 cm Vanaf 19-20 cm
PUR-platen 10-12 cm Vanaf 20 cm
Gespoten PUR 12-14 cm 20 cm

Welke isolatie heeft de hoogste isolatiewaarde?

Isolatiemateriaal kiezen in 4 stappen –

 1. 01 Kies een materiaal met eigenschappen die passen bij jouw woning en hoe je een ruimte gebruikt. Heb je bijvoorbeeld een betonnen vloer of een houten vloer? Is je kruipruimte vochtig en moet het materiaal daar tegen kunnen? Wil je op het platte dak kunnen lopen en moet het materiaal drukvast zijn? Heb je maar weinig ruimte en wil je dun materiaal dat toch goed isoleert? Afhankelijk van de plek van de isolatie (vloer, bodem, dak, spouwmuur, of buitenmuren) vallen bepaalde materialen af of zijn ze juist heel geschikt.
 2. 02 Kies voor een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd). Voor de vloer is dat minstens Rd 3,5, en voor het dak minstens Rd 3,8. Maar: ga je de vloer of het dak volledig vervangen, kies dan voor hogere waarden: bij vloer Rd 4,8 en bij dak Rd 5,8. De extra kosten van een hogere Rd-waarde vallen mee. Voor de gevel is bij nieuwbouw een isolatiewaarde van Rd 4,4 de norm. Bij bestaande woningen is het vaak lastig en duur om zo ver te gaan. Dan is een goed begin dat je snel hebt terugverdiend. Extra isolatie met een of tegen de van de muur kan je dan later altijd nog toevoegen, bijvoorbeeld bij een verbouwing.
 3. 03 Breng het isolatiemateriaal op de juiste manier aan. Het moet goed vastzitten en de onderdelen moeten goed op elkaar aansluiten. Zo voorkom je luchtlekken en koude plekken, waar je energie verliest en condens- en schimmelvorming kan ontstaan. Dat is ook belangrijk voor de levensduur. Kies daarom een gecertificeerd isolatiebedrijf. Dat vind je via, Als je zelf aan de slag gaat: volg de kluswijzers en gebruiksaanwijzing nauwkeurig.
 4. 04 Kies het liefst voor isolatiematerialen die beter dan gemiddeld of gemiddeld scoren (zie hierna). Laat de afraders links liggen. Afraders zijn: gespoten PUR voor vloerisolatie met HFK’s als blaasmiddel, en schapenwol. Beide materialen zijn veel slechter voor het milieu dan alle andere materialen. Bij gespoten PUR voor vloerisolatie zijn HFO’s of water als blaasmiddel veel minder milieubelastend dan HFK’s. Veel vloerisolatiebedrijven bieden dit al aan. Lees meer over deze,
You might be interested:  Dagwaarde Fiets Berekenen Interpolis

Ieder materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen als je kijkt naar broeikasgasuitstoot, landgebruik, invloed op de bodem en biodiversiteit, en gifstoffen. Al deze punten samen geven een voorkeursvolgorde voor het milieu : beter dan gemiddeld, gemiddeld, minder dan gemiddeld,,

 • beter dan gemiddeld: vlasplaten, gerecyclede kleding
 • gemiddeld: ingeblazen cellulose, steenwol, glaswol, platen van EPS, en PUR-schuim
 • minder dan gemiddeld: cellulair glas
 • afrader: schapenwol

Meer weten over dakisolatie? Kijk op of, Spouwmuur na-isolatie:

 • beter dan gemiddeld: cellulose, bio EPS (biofoam), glaswolvlokken of HR EPS (grijs)
 • gemiddeld: EPS parels (wit) en steenwolvlokken
 • minder dan gemiddeld: PIR/PUR gietschuim
 • afrader: geen

Meer weten over het isoleren van de spouwmuur? Kijk op, Gevelisolatie (voorzetwand binnen afgewerkt met gipsplaat):

 • beter dan gemiddeld: vurenhouten frame met polyester-aluminiumfolie, houtvezelplaten, stalen frame met houtvezel flexibele isolatie
 • gemiddeld: platen van EPS, PUR- of PIR-schuim of XPS. Houten frame met houtvezel flexibele isolatie. Houten of stalen frame met gerecyclede kleding of glaswol of steenwol
 • minder dan gemiddeld: tussen gemiddeld en afrader is geen materiaal aan te wijzen
 • afrader: stalen of vurenhouten frame met schapenwol

Zelf een isolerende voorzetwand plaatsen? Bekijk de stappenplannen voor en voor, Vloerisolatie (onderkant begane grondvloer):

 • beter dan gemiddeld: thermoskussens, vlasplaten
 • gemiddeld: platen van glaswol, EPS, steenwol, cellulose of PUR-schuim
 • minder dan gemiddeld: gespoten purschuim met HFO, cellulair glas
 • afraders: schapenwol en gespoten purschuim met HFK’s

Meer weten over het isoleren van de vloer? Kijk op of,

Hoeveel RD is RC?

Voorbeeld Rd-waarde berekenen: – De toegepaste isolatiedikte is 20cm oftewel 0,20m, en d e isolatiewaarde van Gutex Thermoflex is 0,036 W/mK, Hieruit volgt de volgende waarde: Rd = isolatiedikte / isolatiewaarde = 0,200/0,036 => Rd = 5,56 (m2K/W). De Rd-waarde geeft hierbij dus de weerstand weer van een enkel materiaal in een constructie. De Rc-waarde geeft de weerstand weer van de totale constructie en is een optelsom van de Rd-waardes.

Hoe dik moet de isolatie zijn?

Gemiddelde isolatiedikte – Voor zowel muren, vloeren als daken geldt een minimum dikte van 15 centimeter isolatiemateriaal, Hierbij gaan we uit van mineraalwol als materiaalkeuze, met een gemiddelde Lambda-waarde. Voor andere isolatiesoorten gelden andere vereisten. Zo laat PIR minder tocht door en geldt in dat geval een minimumdikte van 11 centimeter.

Wat is een goede isolatiewaarde muur?

Kies voor Rd-waarde van 2,5 of hoger – Het belangrijkst is de isolatiewaarde ( Rd-waarde ) van het materiaal. Deze waarde staat op de verpakking. Gebruik voor wandisolatie materiaal met een Rd van minstens 2,5, maar liever hoger. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie.

Materiaalsoort cm dikte voor Rd 2,5
Steenwol (dekens en platen) 10 cm
Glaswol (dekens en platen) 10 cm
Resolschuim isolatieplaten 6 cm
PIR-schuim isolatieplaten 6 cm
PUR-schuim isolatieplaten 7 cm
XPS-schuimplaten 10 cm
EPS-schuimplaten 10 cm
Warmte reflecterende kunststoffolie circa 9 cm
Vlaswol, houtvezel, recycled katoen, hennepvezel (dekens en platen) 11 cm

De diktes zijn een indicatie. De Rd-waardes staan op de verpakking en in de technische informatie van de fabrikant. De isolatiewaarde van kunststoffolie hangt niet alleen af van de dikte, maar ook van het aantal lagen folie met een luchtlaagje ertussen en luchtlaag aan voor- en achterzijde van de isolatielaag. De totale dikte is inclusief 2 cm luchtlaag aan voor- en achterzijde. Resol platen van 6,3 centimeter dik

Wat is verschil tussen R-waarde en Rc-waarde?

R-waarde, warmteweerstand R-waarde Ook: warmteweerstand, thermische weerstand. De R-waarde geeft het warmte- isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R is de warmteweerstand van een materiaallaag. Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie ( spouwmuur, combinatievloer, dubbelglas e.d.

 • Incl. overgangsweerstanden ; denk bij de R aan Resistance (weerstand, verzet) en bij de c van Rc aan het woord combinatie of constructie ).
 • Berekening van de R-waarde is primair afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat.
 • De materiaalsoort wordt aangegeven door de λ-waarde (de warmtegeleidingscofficint ).

Hoe hoger de warmtegeleidingscofficint hoe slechter de isolatie (de warmte wordt immers beter geleid). Om de warmteweerstand te bepalen wordt de materiaaldikte, in meter, gedeeld door de λ-waarde. Hoe hoger de materiaaldikte, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

klik op de afbeeldingen hieronder voor meer info over de r-waarde ( icedd ):
voorbeeld berekening rc-waarde van een spouwmuur, geschikt voor bijna-energieneutraal beng ; klik voor groter! (kingspan rc-calculator ):
extra isolatie is niet altijd economisch aantrekkelijk, situatie 2015 met de oude nen 7120 die is vervangen door nta 8800, maar de extra-winst is nog steeds vrij gering ( pdf bouwen aan een goede schil ):

Notaties van warmteweerstand zijn onder meer: Rm = R materiaal (bij een pakket van materialen, bv. een spouwmuur, zijn er verschillende Rm’s) Rc = R constructie (het pakket aan “materialen” dat de warmte passeert, exclusief overgangsweerstanden aan buiten- en binnenzijde van de constructie), d.w.z.

Rm1 + Rm2 + Rm3 maar excl. Ri en Re Rsi = Ri = R surface interior (de overgangsweerstand van binnenlucht naar materiaal, ingaande warmtestroom, jaargemiddelde 0,13 m2K/W) Rse = Re = R surface exterior (de overgangsweerstand van materiaal naar buitenlucht, uitgaande warmtestroom, jaargemiddelde 0,04 m2K/W) Rluchtspouw = meestal gesteld op 0,15 m2K/W (niet-geventileerde spouw 0,18 ipv 0,15); soms Rsp genoemd, of Rcav, van cavity (spouw) Rluchtspouw bij gebruik reflecterende folie op isolatie aan spouwzijde = 0,57 m2K/W (dus aanzienlijk meer dan de “standaard”-waarden Rluchtspouw) Rd = R declared (de warmteweerstand volgens de leverancier van het materiaal).

Er is sprake van een correctiefactor α ( alpha ) 0,05 omdat er altijd onvolkomenheden in de constructie zijn. Omdat er zoveel prietpraat is over Rc-waarden (exacte minimale waarden dus elk honderste puntje telt mee) zijn er allerlei extra zaken aan de berekening van de Rc toegevoegd, waaronder de correctiefactor voor warmtestroming ( convectie ) en onnauwkeurigheden in de uitvoering, en een onduidelijk geworden berekening.

 • De warmteweerstand van een constructieonderdeel (spouwmuur, vloer o.d.) is Rc en wordt als volgt berekend: ΣR m + R si + R se R c = – – R si – R se (1 + α) Bepaling van Rsi, Rse en correctiefactor,
 • Let wel: controle tijdens de uitvoering en na oplevering ( luchtdichtheidstest ) is zeer belangrijk,
 • Het materiaal kan nog zo goed zijn en de berekende Rc nog zo hoog, een slechte plaatsing van het isolatiemateriaal en andere bouwfysisch slecht uitgevoerde onderdelen betekent zeer veel warmteverlies, ongewenst vochttransport e.d.

De luchtdichtheid van de gebouwschil kan meewerken aan een goede isolatiewaarde. Hou er ook rekening mee dat de Rd-waarde van het isolatiemateriaal hoger moet zijn dan verwacht, wanneer er ook materialen in de constructie zitten die een lagere isolatiewaarde hebben (bijvoorbeeld: de houten balken van een traditionale kapconstructie hebben een lagere Rd-waarde dan het isolatiemateriaal tussen de balken).

locatie Rc-waarde (NTA 8800, vanaf 1-1-2021)
vloer >= 3,7
gevel >= 4,7
dak >= 6,3

De Rc-waarde van zeer energiezuinige woningen (o.m. passiefhuizen ) kunnen zelfs boven de 10 m2K/W uitkomen. Voor de λ-waarden van veel materialen zie bij warmtegeleidingscofficint, Een voorbeeld van de warmteweerstand Rc (R constructie) van een spouwmuur: (a) metselwerk, dikte 0,10 m met λ = 1, geeft een R = 0,10 / 1 = 0,1 m2K/W (b) lucht in spouw, standaardwaarde R = 0,15 m2K/W (c) isolatiemateriaal PIR, dikte 0,10 m met λ = 0,023 geeft een R = 0,10 / 0,023 = 4,3 m2K/W (d) metselwerk, zie (a), R = 0,1 m2K/W Samen met een Re van 0,04 en een Ri van 0,13 wordt dit: 0,04 (Re) + 0,1 (a) + 0,15 (b) + 4,3 (c) + 0,1 (d) + 0,13 (Ri) = 4,8 m2K/W (voldoende wanneer de Rc minimaal 4,5 m2K/W moet zijn).

 1. De temperatuur van 20 graden Celsius is hier slechts een voorbeeld.
 2. De pleisterlaag e.d.
 3. Laten we soms buiten beschouwing; die R van 0,02 is niet significant in het totaal van de Rc.
 4. Voorbeeld berekening dikte van resol hardschuim spouwisolatie bij Rc = ca.4,5 m2K/W,
 5. Om energie te besparen komt de Rc-waarde van de bouwschil (vloeren, muren, dak) soms al op 10 m2K/W (variant passiefhuis ).

Warmtedoorgangscofficint Vaak wordt de term U-waarde gebruikt, de warmtedoorgangscofficint, vooral bij isolatie door dubbelglas, De U-waarde is de omgekeerde van de totale R-waarde : U = 1/Rtotaal (en R is daarmee 1/U). In het voorbeeld is de U-waarde dus 1/2,52 = 0,40 W/m2K.

Volgens de normen vanaf 2015 moet voor bijvoorbeeld de gevel de R-waarde minimaal 4,5 zijn (de U-waarde is daarmee maximaal 0,22 W/m2K). Warmteverlies, warmtestroom Het begrip warmteverlies of warmtestroom is afhankelijk van het temperatuursverschil (delta T), de grootte van het oppervlak, de tijdsduur dat er warmte stroomt en uiteraard de R-waarde van de constructie.

In formule wordt dit: Q = A * h * ΔT / R (uit Q = A * h * ΔT * U, want R = 1/U). Een zeer eenvoudig, fictief voorbeeld om uit het “warmteverlies” de R-waarde te bepalen, waarbij 30 kWh verbruikt is in 24 uur, voor een oppervlakte van 280 m2, terwijl het temperatuurverschil tussen de twee zijden van de isolerende laag 13 graden C is:

verbruikt (soort Q) 30 kWh
tijd (h) 24 uur
oppervlakte (A) 280 m2
temp. verschil (delta T) 13 graden K

R = (A * h * ΔT) / Q dus: R = 280 * 24 * 13 / (30 * 1000) = 2,9 m2K/W Documentatie – Rc-waarde calculator van Knauf – Rekentool Rc-waarde daken en U-waarden deuren en ramen (initiatief SHR ) – Bouwen aan een goede schil (situatie 2015) – Meer over warmtegeleiding, warmtestroom, warmteweerstand e.d.

Hoe werkt Rc-waarde?

Wat is de Rc-waarde? – De Rc-waarde is een belangrijke term bij het plaatsen van isolatiemateriaal. De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dubbel glas aangeduid.

Hoe hoger de Rc-waarde hoe beter?

Het gehele isolerend vermogen ( rc – waarde ) is afhankelijk van het materiaal en de dikte van de hele constructie, en is met name terug te zien bij muren, vloeren en daken. Hoe hoger de isolatiewaarde van het materiaal, hoe beter de totale isolatiemaatregel, zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, het huis isoleert.

Hoe bereken je RC wiskunde?

De richtingscoëfficiënt: links, rechts of rechtdoor?\ – Met Mr. Chadd ga je altijd in de juiste richting, wij leggen je uit hoe het zit! De richtingscoëfficiënt is de verandering in y als x één eenheid toeneemt. Hiermee geeft de richtingscoëfficiënt de steilheid en richting van de lijn aan. Hoe groter de richtingscoëfficiënt, hoe steiler de lijn. Een richtingscoëfficiënt wordt ook wel het hellingsgetal of gemiddelde verandering genoemd. Algemene regels: • Wanneer de lijn omhooggaat, is de richtingscoëfficiënt altijd positief. • Wanneer grafieken evenwijdig zijn, hebben ze hetzelfde richtingscoëfficiënt. • De richtingscoëfficiënt wordt uitgedrukt met de letter a in de formule van y = ax + b • Wanneer de lijn afloopt, gebruik je altijd een minteken voor de richtingscoëfficiënt. Oefenen met het herkennen van de richtingscoëfficient? Maak de onderstaande opgaven en benoem bij elke formule wat de richtingscoëfficient is. Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Lineaire formules Richtingscoefficient Hoe stel je de formule van de raaklijn op?

Hoe bereken je de RC met de afgeleide?

Meestal heb je een punt gegeven waarin je de afgeleide moet berekenen. Als je de x van dat punt invult in de formule van de afgeleide, krijg je de richtingscoëfficiënt (de a). Vervolgens kan je de x en de y van dat punt invullen in y = ax + b om b te bepalen. Nu weet je a en b, dus heb je de formule van de raaklijn!

Welke Rc waarde heeft mijn huis?

Zo komt u achter uw isolatiewaarde – Sinds 2021 is het energielabel voor woningen vernieuwd. Daarin staat de Rc-waarde van elk onderdeel van de woning duidelijk vermeld. Als u geen nieuw energielabel heeft, kunt u een vakman laten onderzoeken hoeveel isolatie u heeft. Maar sommige dingen kunt u ook zelf bekijken. Hieronder wat tips om zelf een idee te krijgen hoeveel isolatie u heeft.

Hoe doe je een Isolatiemeting?

Isolatieweerstanden van elektrische apparaten testen – Zorg ervoor dat het object waarvan u de isolatieweerstand wilt meten is ingeschakeld maar wel is losgekoppeld van het net. Plaats 1 meetpen op een elektrische geleider (fase en nul) en de andere meetpen op de buitenkant van het object (aarde) dat u wilt meten.

 1. In de meeste gevallen wordt de isolatieweerstand met een testspanning van 500 V gelijkspanning getest.
 2. U zou kunnen proberen het eerst met 250 V te testen, omdat 500 V voor sommige apparaten te veel is.
 3. Voor apparatuur bestaan verschillende wettelijke klassen (NEN 3140) die een minimum hoeveelheid weerstand bepalen.

Zolang de apparatuur voldoet aan die waarde, weet u zeker dat het apparaat veilig is om te gebruiken. Deze waarden zijn als volgt:

Klasse I: Apparatuur met randaarde > Minimaal 1 megaohm Klasse II: Dubbelgeïsoleerde apparatuur > Minimaal 2 megaohm Klasse III: Veiligheidsapparatuur > Minimaal 0,5 megaohm

Als de isolatiewaarde boven deze waarden uitkomt, dan zijn alle actieve delen in orde.

Is R-waarde gelijk aan RD waarde?

Een Rd-waarde (ook wel R-waarde genoemd) is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. De Rd-waarde geeft dus het isolerend vermogen van de isolatie aan. Hoe hoger dit getal, hoe meer warmte wordt binnengehouden. De Rd-waarde is de, door de fabrikant aangegeven, isolatiewaarde van een materiaal.

Wat is een RC berekening?

Wat is de Rc-waarde? – De Rc-waarde is een belangrijke term bij het plaatsen van isolatiemateriaal. De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dubbel glas aangeduid.

Hoe werkt Rc-waarde?

Het gehele isolerend vermogen ( rc – waarde ) is afhankelijk van het materiaal en de dikte van de hele constructie, en is met name terug te zien bij muren, vloeren en daken. Hoe hoger de isolatiewaarde van het materiaal, hoe beter de totale isolatiemaatregel, zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, het huis isoleert.

Hoe bereken je de K waarde?

K-waarde berekenen – U kunt de K-waarde van uw huis berekenen door alle afzonderlijke U-waardes van het huis bij elkaar op te tellen en daarbij ook rekening te houden met de compactheid van het huis. Dit is een logische factor om rekening mee te houden, aangezien een compact huis minder geveloppervlakte heeft waar warmte langs verloren kan gaan.

Lambda waarde, ook wel warmtegeleidingscoëfficient R-waarde Rc-waarde

Welke Rc-waarde Bouwbesluit?

Het bouwbesluit over isolatie en Rc-waarde | De Isolatieshop Het isoleren van een gebouw heeft veel voordelen. Je energierekening wordt lager, het wooncomfort verbetert aanzienlijk en het is duurzamer voor de omgeving. Toch is er ook wettelijk vastgesteld waar de thermische isolatie () van een gebouw aan moet voldoen.

Constructie Nieuwbouw Renovatie
Gevels 1 Rc 4,7 m2K/W Rc 1,4 m2K/W
Daken 2 Rc 6,3 m2K/W Rc 2,1 m2K/W
Vloeren 3 Rc 3,7 m2K/W Rc 2,6 m2K/W

Deze richtlijnen gelden voor vrijwel alle gebouwen waar langdurig personen verblijven. Denk aan woningen, maar ook scholen, kantoren, productiebedrijven en winkels.1 Gevels. Het bouwbesluit noemt dit een verticale uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte.

 1. Dezelfde eis geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen.2 Daken.
 2. De wet noemt dit een horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte.

In de praktijk vallen hier voornamelijk platte- en onder.3 Vloeren. In het bouwbesluit noemen ze dit een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte. Maar ook een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en de grond of het water.

 1. In de praktijk dus altijd de vloer, zolang zich hier direct onder een kruipruimte, zand of water bevindt.
 2. Het bouwbesluit maakt hier een duidelijk onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie.
 3. Onder nieuwbouw worden alle volledig nieuw te bouwen woningen verstaan, maar ook alle nieuwe aan-/opbouwen (denk aan het plaatsen van een dakkapel of uitbouw) en verbouwingen waarbij minimaal 25% van het oppervlak van de integrale gebouwschil (dak, gevel, vloer) wordt gewijzigd of vergroot.

Ga je grondig verbouwen, dan is de kans dus aanwezig dat deze nieuwe constructie aan de nieuwbouw-eis voor isolatie moet voldoen. Is de verbouwing kleiner van aard, dan geldt de renovatierichtlijn. De eisen zijn hier minder dan bij nieuwbouw. Voorbeelden van renovatie zijn het na-isoleren van een spouwmuur en na-isolatie van een hellend dak tegen het dakbeschot of onder de pannen.

Met daarbij de kanttekening dat er bij iedere renovatie aan de minimale Rc waarde van 1,3 m2K/W moet worden voldaan. Als de huidige aanwezige isolatie een hogere isolatiewaarde kent (het rechtens verkregen niveau), dan geldt deze waarde als ondergrens. Het isoleren van woningen is een belangrijk onderdeel van een duurzame samenleving.

Een goed geisoleerde woning speelt namelijk een grote rol bij je energielabel. Maar alleen isoleren is niet voldoende. Ook andere energiebesparende maatregelen als zonnepanelen of betere ventilatie dragen hun steentje bij aan een duurzame woning. Ditzelfde geldt voor de zogenaamde EPC-eisen.

EPC staat voor energieprestatiecoefficient; een index om uit te drukken hoe efficient een woning met energie omgaat. De index is gebaseerd op de gemiddelde waarde uit 1990. Voor moderne woningen geldt een eis van ca.0,4. Wat er op neerkomt dat een moderne woning maar 40% van de energie gebruikt vergeleken met een vergelijkbare woning in 1990.

Om de minimale Rc waarde te bereiken zul je de juiste isolatiematerialen moeten gebruiken. Wat is het voor je klus? In het kort geldt dat ieder materiaal beschikt over een specifieke isolatiewaarde. Veel gebruikte isolatiematerialen zijn PIR, glaswol, steenwol en EPS (tempex). Op de verpakking van isolatiemateriaal worden verschillende waarden genoemd. Deze vertellen je allemaal iets over de mate waarin een isolatiemateriaal in staat is. : Het bouwbesluit over isolatie en Rc-waarde | De Isolatieshop