Rc Waarde Berekenen Kingspan

Rc Waarde Berekenen Kingspan

Welke Rc-waarde is goed?

Goede Rd-waarde voor isolatie

Niveau van isolatie Totale isolatiewaarde (RC)
Matige isolatie 1,3
Goede isolatie 2,5
Zeer goede isolatie 4,0
Isolatie nodig voor energieneutrale woning 6,0-10,0

Welke Rc-waarde bij verbouwing?

Dakkapellen – Bij het oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk gelden, volgens artikel 5.6 lid 3 van het Bouwbesluit voor thermische isolatie, de nieuwbouweisen, oftewel:

Rc = 3,7 m 2,K/W voor een vloer; 4,7 m 2,K/W voor een gevel en 6,3 m 2,K/W voor een dak.

Bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen geldt een U-waarde van ten hoogste 2,2W/m 2,K. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Wat voor RC waarde moet de vloer minimaal hebben volgens het Bouwbesluit?

De Rc waarden die per 1 januari 2021 gelden zijn: Vloer Rc = 3,7 m²K/W (was Rc = 3,5 m²K/W) Gevel Rc = 4,7 m²K/W (was Rc = 4,5 m²K/W)

Is RC 2 5 goed?

De benodigde Rc-waarde voor isolatie Bij daken ligt de waarde tussen de 4 en 6 m²K/W* voor nieuwbouwhuizen. Oudere huizen hebben vaak een isolatiewaarde van 2,5 tot 4 m²K/W door de minder strenge richtlijnen in het verleden.

Wat is een goede R-waarde voor dakisolatie?

Minimumnorm voor dakisolatie – De isolatiewaarde van materiaal wordt uitgedrukt in R-waarde. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. Deze waarde geeft dus aan in welke mate een materiaal warmteverliezen tegenhoudt. Materiaal met een grotere R-waarde geeft een beter resultaat.

De R-waarde wordt berekend door de dikte van een materiaal te delen door zijn lambda-waarde. De lambda waarde λ geeft aan in welke mate een materiaal de warmte geleidt (warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het materiaal. Als minimumnorm geldt een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W.

Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Het isolatiemateriaal heeft een lambdawaarde van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.

Plafondisolatie komt enkel in aanmerking als de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde ‘koude dak’) houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen. De dakisolatienorm is weliswaar een minimale woningkwaliteitsnorm.

Wie slim is en goed wil isoleren doet dus best meteen veel beter, door te kiezen voor dikker en beter isolerend materiaal!