Reiskosten Berekenen Per Maand

Reiskosten Berekenen Per Maand
214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

Hoeveel dagen per maand reiskostenvergoeding?

Een voorbeeld: – Barry werkt 4 dagen per week en hij spreekt met zijn werkgever af dat hij 3 dagen per week op kantoor werkt en 1 dag per week thuis. De reisafstand woon-werk bedraagt voor Barry 35 (2 x 17,5) kilometer per dag. Reiskostenvergoeding tot en met 2021 Barry voldoet aan de 128 dagenregel als hij ten minste 102 dagen per jaar (4/5 van 128 dagen) naar kantoor reist.

De reiskostenvergoeding mag dan worden berekend alsof Barry op ten hoogste 172 dagen (4/5 x 214 dagen) per jaar reist. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding per maand bedraagt dan maximaal € 95 per maand ((172 dagen x 35 kilometer x € 0,19)/12 maanden). Reiskostenvergoeding vanaf 2022 Barry voldoet aan de 128 dagenregel als hij ten minste 76 dagen per jaar (3/5 van 128 dagen) naar kantoor reist.

De reiskostenvergoeding mag dan worden berekend over 129 dagen (3/5 x 214 dagen) per jaar. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding bedraagt dan maximaal € 72 per maand ((129 dagen x 35 kilometer x € 0,19)/12 maanden). Thuiswerkvergoeding in 2022 Daarnaast kan Barry in 2022 een vaste thuiswerkvergoeding ontvangen.

Daarvoor moet hij ten minste 25 dagen per jaar (1/5 van 128 dagen) thuiswerken. De thuiswerkvergoeding wordt dan berekend over 43 dagen (1/5 van 214 dagen). De onbelaste vaste thuiswerkvergoeding bedraagt dan maximaal € 7 per maand ((43 dagen x € 2,00)/12 maanden). De totale vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bedraagt in 2022 € 79 per maand.

Dat is lager dan de reiskostenvergoeding in 2021 van € 95 per maand. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Rob Lendering (via of 055 355 99 79). Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, Uitgave 2, 23 november 2021 : De vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding in 2022 – Full Finance Consultants

Hoeveel rekenen voor reiskosten?

Vaste thuiswerk- en reiskostenvergoeding berekenen: zo werkt het – Voor woon-werkverkeer mag je als werkgever sinds 1 januari 2023 €0,21 per kilometer onbelast vergoeden. Voorheen was dit €0,19 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is versneld verhoogd naar €0,21 per kilometer dan dat was aangegeven in het coalitieakkoord.

Hoe wordt km vergoeding berekend?

Kilometervergoeding berekenen – Krijg jij een vergoeding voor de reiskosten die je met de auto maakt? Dan moet je rekening houden met de kilometervergoeding, Je werkgever bepaalt welk bedrag je per kilometer vergoed krijgt. Meestal is dat € 0,19 per kilometer, omdat je tot dat bedrag geen belasting over je reiskostenvergoeding hoeft te betalen.

  • Maar het kan ook meer of minder zijn.
  • We leggen hieronder uitgebreid uit hoe het zit met de reiskostenvergoeding en de Belastingdienst.
  • Eerst even terug naar onze uitleg over reiskosten berekenen als je met de auto reist.
  • Want hoe kun je jouw km-vergoeding berekenen? Je hebt hiervoor een aantal gegevens nodig, namelijk de vergoeding die je per kilometer krijgt, de afstand tussen je woning en je werk, en het aantal dagen dat je per week werkt.
You might be interested:  Flying Blue Xp Berekenen

Voor ons voorbeeld gebruiken we de volgende gegevens:

Vergoeding per kilometer: € 0,19; Afstand woon-werkverkeer x 2 (heen en terug): 11 x 2 = 22 kilometer; Dienstverband: fulltime dienstverband van 5 dagen per week.

Je kunt met deze gegevens op de volgende manier je kilometervergoeding berekenen:

Vermenigvuldig de vergoeding per kilometer met het aantal kilometer dat je op een werkdag reist: € 0,19 x 22 = € 4,18. Werk je fulltime? Dan kun je de standaard van 214 werkdagen per jaar aanhouden. Dat wordt dan: € 4,18 x 214 = € 894,52 per jaar. Dat is een kilometervergoeding van € 74,54 per maand (€ 894,52 : 12).

Wil je als parttimer je reiskostenvergoeding berekenen? Bereken dan eerst de reiskostenvergoeding op fulltime basis zoals hierboven is beschreven en voer daarna de extra stap uit die we hieronder uitleggen. Deel de berekende reiskostenvergoeding op fulltime basis door 5, zodat je weet wat de vergoeding voor 1 dag per week is.

Hoe berekend werkgever reiskosten?

Fiscus geeft rekenmethodes voor reiskostenvergoeding – In het algemeen kan de werkgever de vaste reiskostenvergoeding berekenen (tool) met deze formule: afstand enkele reis x het vermoedelijke aantal keren dat de werknemer deze afstand aflegt in een jaar x de vergoeding (waarvan dus € 0,19 per kilometer onbelast is).

In plaats van deze berekening mogen werkgevers ook één van de twee praktische berekeningsmethodes van de Belastingdienst gebruiken. Die methodes hebben een aantal uitgangspunten waar u zich op kunt baseren, zoals een maximale kilometervergoeding en een inschatting van hoe vaak de werknemer naar een vaste werkplek reist.

Het voordeel van deze methodes is dat de werkgever in principe geen vragen van de fiscus krijgt over de vergoeding als zij zich aan de uitgangspunten houden. Dat geeft houvast. Uitleg over hoe de berekeningsmethodes precies werken en rekenvoorbeelden vindt u in dit verdiepingsartikel over de vaste reiskostenvergoeding,

Waarom 214 dagen?

Omdat je een vaste reiskostenvergoeding ook mag doorbetalen over dagen dat een werknemer niet is komen werken door vakantie, feestdagen, onbetaald verlof of kortdurende ziekte, gaat de belastingdienst uit van 214 dagen dat een werknemer gemiddeld in een jaar komt werken.

Hoe werkt een reiskostenvergoeding?

Alles wat je moeten weten over de reiskostenvergoeding | CNV Als er afspraken over reiskosten staan in je cao of arbeidsovereenkomst, heb je er recht op. Je krijgt dan een vaste vergoeding per kilometer van je huis naar je werk en weer terug. Dit noemen we woon-werkverkeer en valt onder het zakelijk reizen.

  • Voor elke gewerkte dag heb je recht op een reiskostenvergoeding.
  • Het staat ook altijd op je,
  • Het maakt niet uit of je met de fiets, auto of lopend naar je werk gaat.
  • Bij gebroken diensten heb je elke dienst recht op een reiskostenvergoeding.
  • Heb je een auto van de zaak of een ov-kaart van je werkgever? Dan hoeft je baas geen reiskostenvergoeding te betalen.
You might be interested:  Verbruik Gas En Stroom Berekenen

Je maakt dan namelijk zelf geen kosten voor de reis.

Is reiskosten netto?

4.7.1 Aanvullende reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (inruil) – (ingangsdatum 1 januari 2023)

De werknemer kan een gedeelte van zijn bruto salaris inzetten voor een netto vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer tot aan het maximum van de daarvoor bestemde fiscale ruimte. Deze mogelijkheid kan tot wederopzegging worden aangevraagd. De Wet op de Loonbelasting 1964 is van toepassing. Fiscaal mogen reiskosten tot maximaal €0,21 er kilometer worden vergoed. Voor woon-werkverkeer komen maximaal 214 reisdagen in aanmerking. Als de gemiddelde reiskostenvergoeding van de werkgever lager is dan het toegestane fiscaal vrije bedrag, dan kan dit verschil uitgeruild worden voor het netto bedrag. Voorbeeld: Een werknemer woont in Utrecht en reist 4 dagen per week naar Amsterdam en terug. De enkele reisafstand is 30 kilometer. Hij ontvangt daarvoor van de werkgever een vergoeding van € 1.284,00 per jaar (214 dagen x 30 x 2 x €0,10). Fiscaal mag jaarlijks dan 214 dagen x 4/5 x (30×2) x €0,21 (is:€2.157,12) belastingvrij worden vergoed. Het verschil tussen €€2.157,12 en € 1.284,00 ( €873,12) mag netto worden uitbetaald als hij daarvoor €873,12 bruto salaris inlevert. Dit levert hem een fiscaal voordeel op van ongeveer € 366,71 netto (op basis van een loonheffingspercentage van 42%).

Wat is een realistische km vergoeding?

Volgens VZR is een onbelaste kilometervergoeding van €0,31 voor een gemiddelde middenklasser een reële kilometervergoeding. In 2022 vond VZR een onbelaste kilometervergoeding van €0,26 nog reëel.

Hoe bereken je de afstand woon werk?

Minimum of maximum aan reiskostenvergoeding? – Vaak hanteert een werkgever een minimale woon-werk afstand van 10 kilometer alvorens een vergoeding wordt verstrekt. Doorgaans hanteren werkgevers geen maximum, maar dit hangt af van uw arbeidsovereenkomst of CAO, daarin kunnen andere afspraken zijn overeengekomen.

Hoeveel cent per km woon-werkverkeer?

Forfaitaire kilometervergoeding – Gaat je werknemer pakweg op bezoek bij een klant met zijn privéwagen? Dan moet je hem of haar als werkgever vergoeden voor die verplaatsing. De nieuwe forfaitaire, maximale kilometervergoeding hiervoor bedraagt sinds 1 juli 2021 0,3707 euro per kilometer.

ofwel betaal je het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die je werknemer voorlegt; ofwel ken je een forfaitair bedrag toe per kilometer.

Hoeveel krijg ik voor woon-werkverkeer?

Verplaatsingen beroepsdoeleinden met privé-voertuig – Indien je verplaatsingen maakt met bijvoorbeeld je eigen wagen tijdens de arbeidstijd krijg je in principe de kosten terugbetaald die je effectief maakt en waarvoor je een bewijs kan leveren. In de praktijk gebruikt men vaak de forfaitaire kilometervergoeding die de overheid toepast voor haar ambtenaren wanneer zij professionele verplaatsingen verrichten.

Heb je recht op reiskostenvergoeding tijdens vakantie?

In principe mag de werkgever de vergoeding dus stopzetten tijdens de afwezigheid van de werknemer. Er is wel een uitzondering: als in de CAO of de arbeidsvoorwaarden staat aangegeven dat de reiskosten ook tijdens vakantie (en bijvoorbeeld ziekte) worden doorbetaald.

You might be interested:  Tweede Hypotheek Berekenen Ing

Wat is vrijstelling woon-werkverkeer?

Eigen vervoer – Ga je dagelijks met je eigen auto of de motor naar het werk, dan worden je reiskostenvergoedingen vrijgesteld tot 430 euro (inkomstenjaar 2022 / aanslagjaar 2023), indien je gebruik maakt van het wettelijk kostenforfait. Concreet moet je op je belastingaangifte telkens twee bedragen aangeven.

Hoeveel werkdagen in een jaar belastingdienst?

Methode 2 – Als de werknemer niet altijd naar een vaste plek reist voor zijn werk, mag je de vaste reiskostenvergoeding volgens methode 2 vaststellen. Voor methode 2 gelden de volgende uitgangspunten:

Je geeft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer. Je gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder meer rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof. De werknemer reist op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste plek. Hierdoor kan de werknemer die op 5 dagen of meer per week werkt, tot 2 dagen per week thuiswerken met behoud van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

In de volgende situaties moet je het aantal werkdagen (214) en reisdagen (128) naar evenredigheid toepassen:

De werknemer werkt op minder dan 5 dagen per week. De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. De reisafstand voor de werknemer verandert door bijvoorbeeld een overplaatsing of verhuizing. Je stopt met het geven van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Voorbeeld 1 De werknemer werkt op 2 dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste plek voor zijn werk is 25 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 85 dagen (2/5 x 214) x 50 kilometer x € 0,19 = € 813,20.

Is 19 cent per kilometer verplicht?

Voor het eerst sinds 2006 gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog. Vanaf 1 januari mogen werkgevers aan hun personeel niet 19 cent, maar 21 cent per kilometer belastingvrij uitbetalen. In 2024 stijgt dit bedrag naar 23 cent.

Hoeveel dagen woon-werkverkeer?

1.4 Reiskosten 2022 versus 2021 – Voor het bepalen van een vaste reiskostenvergoeding (en ook thuiswerkvergoeding) is de 128-dagenregeling aangepast. Vanaf 2022 geldt deze regeling voor vijf reisdagen. Reist iemand minder dagen, dan moet deze regeling naar rato van het aantal reisdagen worden toegepast. In 2021 en eerder werd deze regeling toegepast naar rato van het aantal werkdagen.

Wat is het minimum aantal kilometers voor reiskostenvergoeding?

Betaalt u zelf uw reiskosten, omdat u geen reiskostenvergoeding krijgt? Dan krijgt u soms een deel terug via uw belastingaangifte. U heeft recht op belastingaftrek als u met het openbaar vervoer naar uw werk gaat en: de afstand van uw huis naar uw werk meer dan 10 kilometer is.

Hoeveel werkdagen in een jaar Belastingdienst?

Maximale forfaitaire reiskostenvergoeding – Ook heeft de Belastingdienst de maximale vergoeding gebaseerd op 214 dagen per jaar. Dit is natuurlijk een stuk minder dan de 260 of 261 werkbare dagen per jaar, maar hierbij heeft de Belastingdienst al rekening gehouden met onder andere verlof en ziekte.

Heb je recht op reiskostenvergoeding tijdens vakantie?

In principe mag de werkgever de vergoeding dus stopzetten tijdens de afwezigheid van de werknemer. Er is wel een uitzondering: als in de CAO of de arbeidsvoorwaarden staat aangegeven dat de reiskosten ook tijdens vakantie (en bijvoorbeeld ziekte) worden doorbetaald.