Reiskostenvergoeding Berekenen Per Dag

Reiskostenvergoeding Berekenen Per Dag
214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

Hoe bereken je reiskosten per dag?

Kilometervergoeding berekenen – Krijg jij een vergoeding voor de reiskosten die je met de auto maakt? Dan moet je rekening houden met de kilometervergoeding, Je werkgever bepaalt welk bedrag je per kilometer vergoed krijgt. Meestal is dat € 0,19 per kilometer, omdat je tot dat bedrag geen belasting over je reiskostenvergoeding hoeft te betalen.

Maar het kan ook meer of minder zijn. We leggen hieronder uitgebreid uit hoe het zit met de reiskostenvergoeding en de Belastingdienst. Eerst even terug naar onze uitleg over reiskosten berekenen als je met de auto reist. Want hoe kun je jouw km-vergoeding berekenen? Je hebt hiervoor een aantal gegevens nodig, namelijk de vergoeding die je per kilometer krijgt, de afstand tussen je woning en je werk, en het aantal dagen dat je per week werkt.

Voor ons voorbeeld gebruiken we de volgende gegevens:

Vergoeding per kilometer: € 0,19; Afstand woon-werkverkeer x 2 (heen en terug): 11 x 2 = 22 kilometer; Dienstverband: fulltime dienstverband van 5 dagen per week.

Je kunt met deze gegevens op de volgende manier je kilometervergoeding berekenen:

Vermenigvuldig de vergoeding per kilometer met het aantal kilometer dat je op een werkdag reist: € 0,19 x 22 = € 4,18. Werk je fulltime? Dan kun je de standaard van 214 werkdagen per jaar aanhouden. Dat wordt dan: € 4,18 x 214 = € 894,52 per jaar. Dat is een kilometervergoeding van € 74,54 per maand (€ 894,52 : 12).

Wil je als parttimer je reiskostenvergoeding berekenen? Bereken dan eerst de reiskostenvergoeding op fulltime basis zoals hierboven is beschreven en voer daarna de extra stap uit die we hieronder uitleggen. Deel de berekende reiskostenvergoeding op fulltime basis door 5, zodat je weet wat de vergoeding voor 1 dag per week is.

Hoeveel werkdagen reiskostenvergoeding?

Hoe bereken ik mijn reiskostenvergoeding? De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt berekend op basis van de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer (meestal € 0,19 per km), uw woon-werk afstand en een standaard van 214 werkdagen per jaar.214 werkdagen is het aantal werkdagen wanneer u fulltime werkt.

 • Hierbij is rekening gehouden met afwezigheid in verband met vakantie, ziekte en verlof.
 • Werkt u parttime, dan moet u het aantal dagen naar rato aanpassen.
 • Werkt u bijvoorbeeld drie in plaats van vijf dagen? Dan gaat het om 60 procent van 214 dagen = 128,4.
 • Voorbeeldberekening bij een vergoeding van € 0,19 per kilometer, reisafstand van 14 kilometer enkele reis en een contract van 60 procent: 28 kilometer x € 0,19 x 128,4 dagen = € 683,09 per jaar.
You might be interested:  Stroom Berekenen 3 Fase Motor

: Hoe bereken ik mijn reiskostenvergoeding?

Wat is een redelijke reiskosten vergoeding?

Antwoord van Jos – ANWB Expert U vraagt naar een kilometervergoeding die u kunt berekenen bij de afhandeling van een familiezaak. Op onze website staat een autokosten programma waar u de werkelijke kosten voor uw auto kunt berekenen. Hierin zijn ook de vaste kosten opgenomen.

Hoeveel dagen werk je in een maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

 1. Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder.
 2. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing.
 3. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn.
 4. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

You might be interested:  1 Dag Minder Werken Berekenen

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken. Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag. Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 • Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 • In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom.
 • Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.
You might be interested:  Middelen Belastingdienst Berekenen

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 1. Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 2. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom.
 3. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

Waarom 214 werkdagen?

Omdat je een vaste reiskostenvergoeding ook mag doorbetalen over dagen dat een werknemer niet is komen werken door vakantie, feestdagen, onbetaald verlof of kortdurende ziekte, gaat de belastingdienst uit van 214 dagen dat een werknemer gemiddeld in een jaar komt werken.

Hoeveel is reiskosten per km?

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer. Ze gelden voor:

werknemers in loondienst; ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) ; resultaatgenieters (wanneer u inkomsten uit overige werkzaamheden heeft).

Hoe wordt woon werkvergoeding berekend?

Voorbeeld kilometervergoeding berekenen – Voor het woon-werk verkeer rijd je per maand 1.000 kilometer. Je krijgt een vergoeding van €0,28 per kilometer. Zoals wettelijk is vastgelegd is hiervan €0,19 onbelast en betaal je over de resterende €0,09 belasting (28-19 = 9).

Hoe bereken je de afstand woon-werk?

Vaak hanteert een werkgever een minimale woon-werk afstand van 10 kilometer alvorens een vergoeding wordt verstrekt. Doorgaans hanteren werkgevers geen maximum, maar dit hangt af van uw arbeidsovereenkomst of CAO, daarin kunnen andere afspraken zijn overeengekomen.