Rente Berekenen Tool

Rente Berekenen Tool

Hoe bereken ik de rente uit?

Om de rente of interest te berekenen, gebruik je de formule: Kapitaal X procent X tijd. Dit alles deel je door 100 en dan krijg je je interest of je rente.

Hoeveel rente betaal ik op mijn lening?

Maximale rente verhoogd per 1 januari 2023. – Vanaf 1 juli 2023 stijgt de rente op krediet van 12% naar 14%. Dit komt omdat de maximale rente bestaat uit de wettelijke rente met een opslag van acht procentpunt. Omdat de wettelijke rente stijgt van 4% naar 6%, wordt de maximale rente automatisch 14%.

De wettelijke rente is gekoppeld aan de renteontwikkeling in de markt. Het is voor kredietverstrekkers duurder geworden om geld in te kopen. Deze maximale rente krediet, ook wel de maximale kredietvergoeding genoemd, geldt voor alle soorten consumptief krediet. Het kan dus duurder worden om geld te lenen.

: Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening?

Hoe berekent de bank de rente?

Rente spaarrekening meestal per dag berekend – Omdat het saldo op je spaarrekening niet elke dag hetzelfde is, berekenen de meeste banken de rente per dag. Elke dag ‘krijg’ je 1/365e deel van het rentepercentage dat op dat moment geldt voor jouw spaarrekening.

In een schrikkeljaar is dit natuurlijk 1/366e deel per dag. Rekenvoorbeeld: Op 1 januari heb je 2.000 euro op je spaarrekening staan, waarover je 1,7 procent rente ontvangt. Op 31 mei stort je 500 euro van je vakantiegeld op de spaarrekening. Op 1 september neem je 300 euro op om een nieuwe wasmachine te kopen.

De renteberekening ziet er dan als volgt uit:

You might be interested:  Rabobank Persoonlijke Lening Berekenen
Periode Saldo Rentegevende periode Berekening rente Opgebouwde rente
1 januari t/m 30 mei 2.000 euro 150 dagen 2.000*(150* (1,7% / 365)) 13,97 euro
31 mei t/m 31 augustus 2.500 euro 93 dagen 2.500*(93*(1,7%/365)) 10,83 euro
1 september t/m 31 december 2.200 euro 122 dagen 2.200*(122*(1,7%/365)) 12,50 euro
Totaal te ontvangen rente: 37,30 euro

Let op: In dit rekenvoorbeeld blijft de spaarrente het hele jaar gelijk. In werkelijkheid passen veel banken tussentijds de rentetarieven op hun spaarrekening één of meerdere keren per jaar aan. In dat geval rekent de bank vanaf de dag dat de rentewijziging in gaat met het nieuwe rentepercentage. Tip! Maximale spaarrente ontvangen? Kies dan voor de spaarrekening met de hoogste rente !

Hoe berekenen banken de rente?

Hoe de rente wordt berekend Dit wordt als volgt berekend: het rentepercentage dat geldt voor de saldoklasse, gedeeld door 365 (dagen in het jaar), vermenigvuldigd met het saldo. In een schrikkeljaar wordt het jaar op 366 dagen gesteld. Alle genoemde rentepercentages zijn nominaal en op jaarbasis.