Rente En Aflossing Berekenen

Rente En Aflossing Berekenen

Hoe bereken je aflossing en rente?

De formule hiervoor is: (1 + rentepercentage) ^ (1/12) – 1. De uitkomst is in dit voorbeeld 0,407%. Daarna bereken je het bedrag dat je maandelijks aan rente en aflossing betaalt. De formule daarvoor is: (Leenbedrag * rentevoet * (1 + rentevoet) ^ looptijd in maanden / ((1 + rentevoet) ^ looptijd in maanden – 1)).

Hoe bereken je de aflossing van een hypotheek?

1. Aflossing doorlopend krediet berekenen – We beginnen met de gemakkelijkste berekening: de maandelijkse aflossing van je doorlopend krediet, Bij deze leenvorm betaal je een vast percentage van de kredietlimiet als je geld opneemt. Dit percentage is meestal 1,5 of 2 procent.

Maand 1 – Als je 1.000 euro hebt opgenomen en je betaalt 6 procent rente, betaal je in de eerste maand van je aflossing een twaalfde deel van 6 procent rente over die 1.000 euro. Dat is 5 euro. De overige 145 euro die overblijft van het maandbedrag (150 euro) is je aflossing. Maand 2 – Je hebt 145 euro afgelost, waardoor je openstaande leenbedrag nog 855 euro is. Je betaalt hierover in maand 2 opnieuw een twaalfde deel van 6 procent rente. Dat is 4,28 euro. Nu blijft er van 150 euro dus 142,72 euro over voor aflossing.

Dit herhaalt zich tot je het volledige geleende bedrag hebt terugbetaald. Neem je voor die tijd weer extra geld op uit het krediet of wijzigt je rentepercentage? Dan verandert ook de verhouding tussen rente en aflossing in je maandbedrag.

Hoe bereken je hoeveel rente je moet betalen?

Om de rente of interest te berekenen, gebruik je de formule: Kapitaal X procent X tijd. Dit alles deel je door 100 en dan krijg je je interest of je rente.

Is aflossing met rente?

Het aflossen van een lening betekent het terugbetalen van de lening. Wanneer u een lening gaat terugbetalen bestaan de maandlasten voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing. De rente is de vergoeding voor de bank voor het verstrekken van de lening.

Hoe bereken je de rente per maand?

Rente per maand of per jaar – Rente per maand wordt anders berekend dan rente per jaar. Krijg je per jaar rente, dan wordt aan het eind van het jaar je rendement berekend. Deze krijg je dan op je spaarrekening gestort. Krijg je je rente per maand uitgekeerd? Dan wordt het rentepercentage dat je per jaar krijgt, gedeeld door de 12 maanden.

Wat is de maandelijkse aflossing?

Maandelijkse aflossingen, maandelijkse afbetalingen – De term “maandelijkse aflossing” wordt gebruikt voor het geldbedrag dat u elke maand terugbetaalt voor uw lening. Elke maandelijkse aflossing omvat de terugbetaling van een deel van het kapitaal en de verschuldigde interesten.

You might be interested:  Marathon Tijd Berekenen

Hoe bereken je eenvoudige rente?

Wat is enkelvoudige interest? Als je bijvoorbeeld € 10.000 op een spaarrekening stort en je daarover 1,5% enkelvoudige rente ontvangt, heb je na 5 jaar een rente van € 10.000 x 1,5% x 5 = € 750 opgebouwd en staat er dus na 5 jaar een bedrag van € 10.750 op je rekening.

Hoeveel rente betaal je over 20000 euro?

Persoonlijke Lening – Kies een Persoonlijke Lening voor als u een specifiek leendoel heeft of zekerheid wilt. Een Persoonlijke Lening van € 20.000,- heeft een vaste rente vanaf 7,1%, De looptijd bepaalt u vooraf samen met de bank. Kiest u een looptijd van 120 maanden, dan betaalt u elke maand circa € 230,97 aan aflossing en rente.

Waar bestaat de aflossing uit?

Aflossing – De maandelijkse kosten van een lineaire hypotheek bestaan uit rente en aflossing. De aflossing is het hypotheekbedrag gedeeld door het aantal aflossingen. Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u in het begin weinig aflossing en veel rente en aan het einde juist andersom.

Wat kost een lening van 35000 euro?

Looptijd: 10 jaar – 35000 euro lenen met een looptijd van 10 jaar (120 maanden)? Bij een rente van 4,1% kost dat €355 per maand. De totale kosten van de lening na 10 jaar zijn €42.573*. *de exacte kosten van uw lening zijn afhankelijk van de leenvorm, de looptijd en uw persoonlijke situatie.

Wat betekent een aflossing?

Definitie – Aflossen is het terugbetalen van een lening. Iedereen die een lening afsluit, moet daarnaast rente betalen.

Hoe bereken je rente op rente rekenmachine?

Rente op rente formule Je zet € 10.000 euro op een spaarrekening waarbij je 1,5 procent rente per jaar ontvangt en je laat dit bedrag 10 jaar renderen. De formule is dan: € 10.000 * (1 + 0,015) ^10= € 11.605,41.

Wat kost een hypotheek van 150.000 euro?

Lineaire hypotheek berekenen – Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing. Per maand betaalt u € 150.000 / 360 = € 416,67 aan aflossing. De rente die u per maand betaalt is de resterende hypotheekschuld * maandelijkse rente.

Hoe bereken je de aflossing in maand 2 van een aflopend of een doorlopend krediet?

Formule voor het berekenen van de aflossing persoonlijke lening – Het berekenen van het maandbedrag en de aflossing is bij een persoonlijke lening een stuk ingewikkelder. U bekijkt eerst hoeveel u in totaal zou betalen (terugbetaling leenbedrag en rente) bij een bepaalde looptijd.

 • Dat totaalbedrag deelt u door het aantal maanden van de gekozen looptijd.
 • De uitkomst is het vaste bedrag dat u elke maand betaalt aan aflossing en rente.
 • Aan de hand van onderstaand voorbeeld ziet u hoe u de aflossing van de lening kunt berekenen: 1.
 • U leent 5000 euro met een looptijd 36 maanden, op basis van 5% rente.

De berekening van het vaste termijnbedrag gaat dan met de volgende formule: (1 + rentepercentage ^ (1/12) -1) In dit geval is dat 0,047%. Dit is het gedeelte rente per maand (de rentevoet ).2. Daarna berekent u het bedrag dat u per maand aan aflossing en rente gaat betalen met deze formule: (leenbedrag * rentevoet * (1 + rentevoet) ^ aantal maanden looptijd -1) ((1 + rentevoet) ^ looptijd in maanden – 1) Dan komt u in dit geval uit op een maandtermijn van 151,32 euro, gedurende 36 maanden.3.

You might be interested:  Albumine/Creatinine Ratio Berekenen

In maand 1 start u met het volledige leenbedrag van 5000 euro. Daar betaalt u 0,047 procent rente over, in deze eerste maand dus 23,55 euro. De overige 127,77 euro van uw vaste maandtermijn is dan het gedeelte aflossing op uw lening. In maand 2 is het openstaande leenbedrag nog 4.872,23 euro (5.000 euro – 127,77 euro). Hierover betaalt u opnieuw 0,047 procent rente, een bedrag van 22,95 euro. In de tweede maand lost u dus 128,37 euro af.

Op deze manier kunt u de aflossingsplanning voor elke maand berekenen. U begrijpt dat wij niet voor niets een Excel rekenmodule hebben gemaakt. Zo kunt u zonder al teveel moeite de aflossing en de rente van een persoonlijke lening berekenen.

Waar bestaat de aflossing uit?

Aflossing – De maandelijkse kosten van een lineaire hypotheek bestaan uit rente en aflossing. De aflossing is het hypotheekbedrag gedeeld door het aantal aflossingen. Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u in het begin weinig aflossing en veel rente en aan het einde juist andersom.

Hoe maandelijkse aflossing berekenen Excel?

Excel-formules gebruiken om betalingen te regelen en te sparen Uw persoonlijke financiën regelen kan een hele klus zijn, vooral als u uw betalingen wilt plannen en wilt sparen. Excel formules en kunt u de toekomstige waarde van uw schulden en investeringen berekenen, zodat u gemakkelijker kunt achterhalen hoe lang het duurt voordat u uw doelen bereikt. Gebruik de volgende functies:

 • BET Hiermee berekent u de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.
 • NPER Hiermee berekent u het aantal betalingstermijnen voor een belegging op basis van regelmatige, vaste betalingen en een vast rentepercentage.
 • HW geeft als resultaat de huidige waarde van een investering. De huidige waarde is het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen nu waard is.
 • FV Hiermee retourneert u de toekomstige waarde van een belegging op basis van regelmatige, vaste betalingen en een vast rentepercentage.

De maandelijkse termijnen berekenen voor het afbetalen van een creditcardschuld Stel dat de schuld € 5400 is tegen een jaarlijks rentepercentage van 17%. Tijdens het afbetalen van de schuld, worden er geen andere aankopen gedaan met de creditcard.

 • De functie BET(rente;aantal-termijnen;HW) gebruiken
 • =BET(17%/12;2*12;5400)
 • De uitkomst is een maandelijkse termijn van € 266,99 om de schuld binnen twee jaar af te betalen.
 • Het argument rente is het rentepercentage voor de schuld per termijn. In deze formule wordt het jaarlijkse rentepercentage van 17% bijvoorbeeld gedeeld door 12, het aantal maanden per jaar.
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN van 2*12 is het totale aantal betalingstermijnen voor de schuld.
 • Het argument HW oftewel Huidige waarde is 5400.

Maandelijkse hypotheekbetalingen berekenen Stel u hebt een huis van € 180.000 tegen 5% rente, met een hypotheek met een looptijd van 30 jaar.

 1. De functie BET(rente;aantal-termijnen;HW) gebruiken
 2. =BET(5%/12;30*12;180000)
 3. De uitkomst is een maandelijkse betaling (zonder verzekering en belasting) van € 966,28.
 • Het argument rente is 5% gedeeld door de 12 maanden in een jaar
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN is 30*12 voor een hypotheek met een looptijd van 30 jaar en 12 maandelijkse betalingen per jaar.
 • Het argument HW is 180000 (de huidige waarde van de hypotheek).

Uitrekenen hoeveel u per maand moet sparen voor een droomvakantie U wilt graag sparen voor een vakantie over drie jaar die € 8500 zal kosten. De jaarlijkse rente voor een spaarrekening bedraagt 1,5%.

 • De functie BET(rente;AANTAL-TERMIJNEN;HW;TW) gebruiken
 • =BET(1.5%/12;3*12;0;8500)
 • Als u € 8500 wilt sparen in drie jaar moet u drie jaar lang elke maand € 230,99 opzij leggen.
 • Het argument rente is 1,5% gedeeld door 12, het aantal maanden in een jaar.
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN is 3*12 voor twaalf maandelijkse termijnen in drie jaar.
 • De HW (huidige waarde) is 0 omdat het spaarbedrag op 0 begint.
 • De TW (toekomstige waarde) die u wilt sparen is € 8500.
You might be interested:  Ing Lening Berekenen

Stel nu dat u aan het sparen bent voor een vakantie van € 8500 over drie jaar en u afvraagt hoeveel u op uw rekening moet zetten om de maandelijkse termijnen op € 175,00 te kunnen houden. De functie HW berekent hoe hoog het beginbedrag moet zijn voor een toekomstige waarde.

 1. De functie HW(rente;AANTAL-TERMIJNEN;BET;TW) gebruiken
 2. =HW(1,5%/12;3*12;-175;8500)
 3. Er is een aanvangsbedrag nodig van € 1969,62 als u € 175,00 per maand kunt sparen en € 8500 wilt hebben binnen drie jaar.
 • Het argument rente is 1,5%/12.
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN is 3*12 (oftewel twaalf maandelijkse termijnen in drie jaar).
 • Het argument BET is -175 (u betaalt €175 per maand).
 • Het argument TW (toekomstige waarde) is 8500.
 • Berekenen hoe lang het duurt om een persoonlijke lening terug te betalen
 • Stel dat u een persoonlijke lening hebt gekregen van € 2500 en € 150 per maand terugbetaalt tegen een jaarlijkse rente van 3%.
 • De functie NPER(rente;BET;HW) gebruiken
 • =NPER(3%/12;-150;2500)
 • Het duurt 17 maanden en een paar dagen om de lening af te betalen.
 • Het argument rente is 3%/12 maandelijkse betalingen per jaar.
 • Het argument BET is -150.
 • Het argument HW (huidige waarde) is 2500.

Een aanbetaling uitrekenen Stel dat u een auto van € 19.000 wilt kopen tegen een rente van 2,9% over drie jaar. U wilt de maandelijkse afbetalingen op € 350 per maand houden, dus u moet uw aanbetaling uitrekenen. In deze formule is de uitkomst van de functie HW het leenbedrag, dat vervolgens wordt afgetrokken van de verkoopprijs zodat u de aanbetaling verkrijgt.

 1. De functie HW(rente;AANTAL-TERMIJNEN;BET) gebruiken
 2. =19000-PV(2.9%/12; 3*12;-350)
 3. De benodigde aanbetaling is € 6946,48
 • De aankoopprijs van € 19.000 wordt eerst in de formule vermeld. De uitkomst van de functie HW moet worden afgetrokken van de aankoopprijs.
 • Het argument rente is 2,9% gedeeld door 12.
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN is 3*12 (oftewel twaalf maandelijkse termijnen in drie jaar).
 • Het argument BET is -350 (u betaalt €350 per maand).
 • Uitrekenen hoeveel uw spaargeld zal bedragen naar verloop van een bepaalde tijd
 • Als u € 500 op uw rekening hebt staan, hoeveel heeft u dan over 10 maanden als u € 200 per maand op uw rekening zet tegen 1,5% rente?
 • De functie TW(rente;AANTAL-TERMIJNEN;BET;HW) gebruiken
 • =TW(1,5%/12;10;-200;-500)
 • Over 10 maanden hebt u € 2517,57 gespaard.
 • Het argument rente is 1,5%/12.
 • Het argument AANTAL-TERMIJNEN is 10 (maanden).
 • Het argument BET is -200.
 • Het argument HW (huidige waarde) is -500.

: Excel-formules gebruiken om betalingen te regelen en te sparen

Hoe noem je rente en aflossing samen?

Wat is annuïtair en lineair aflossen? U betaalt voor uw hypotheek of lening jaarlijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing, De samenstelling van dit bedrag verandert gedurende de looptijd. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentedeel neemt af.