Rest Bpm Berekenen Bedrijfswagen

Rest Bpm Berekenen Bedrijfswagen
Berekenen van de rest-bpm. Voor de bpm op personenauto’s is sinds 2013 uitsluitend de CO2-uitstoot van belang. Voor auto’s op grijs kenteken, motorfietsen en kampeerauto’s speelt de catalogusprijs nog wel een rol. De rest-bpm berekent u met een afschrijvingstabel.

 • Voor een bpm-dragende auto met grijs kenteken (vanaf 1 juli 2005) geldt dezelfde afschrijvingstabel als voor auto’s met geel kenteken.
 • Vindt u dat de tabel een te hoog bpm-bedrag weergeeft? Dan kunt u dit via een koerslijst of taxatierapport aannemelijk maken.
 • Er is echter een belangrijk verschil: na 5 jaar hoeft u geen bpm meer te betalen.

Bij een bpm-dragende grijs kentekenauto loopt de bpm-afschrijving namelijk op dag 1 van de 61ste maand in één keer op naar 100% afschrijving. De rest-bpm is met ingang van de 61ste maand dus € 0,00. Op website van de Belastingdienst kunt u alle actuele en oude bpm-tarieven vinden.

Hoe bepaal je de rest BPM?

Wat is de hoogte van het rest-bpm bedrag van mijn voertuig? Bij een origineel Nederlands (niet geïmporteerd) voertuig wordt bij de berekening van de rest-bpm uitgegaan van het bruto bpm-bedrag van het voertuig. Dit bedrag is onder andere terug te vinden op het kentekenbewijs en via de online kentekencheck van de RDW.

De actuele hoogte van het netto rest-bpm bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. U kunt eenvoudig een indicatie berekenen in onze, Let op; bij een geïmporteerd voertuig kan het ook zijn dat het bruto bpm bedrag is berekend aan de hand van het taxatiebedrag bij import, dit heeft gevolgen voor de rest-bpm.

Neem bij twijfel vooraf contact met ons op!

Hoe bereken je BPM bedrijfsauto?

De BPM van een bedrijfswagen wordt namelijk berekend aan de hand van de netto catalogusprijs. De BPM van een bedrijfswagen met een netto catalogusprijs bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs. Bij een benzine, elektrische, waterstof of hybride variant mag je vervolgens € 1.283 in mindering brengen.

Hoeveel bedraagt de rest BPM?

Afschrijvingstabel 2023

maanden cumulatief in % rest-BPM in %
9 jaar 90,722% 9,278%
10 jaar 92,553% 7,447%
11 jaar 93,549% 6,451%
12 jaar 94,545% 5,455%

Hoeveel BPM zit er op een bedrijfswagen?

BPM kampeerauto – Bedrijfswagens zijn na 5 jaar BPM vrij, ook als u als particulier een bedrijfswagen koopt betaalt u na 5 jaar geen BPM meer, maar let op !

Wat is het verschil tussen BPM en rest BPM?

Wat is het verschil tussen actuele BPM en bruto rest BPM? – Als je een tweedehandsauto importeert, betaal je niet het volledige BPM-bedrag. Je hoeft nog maar een deel van het oorspronkelijke BPM-bedrag te betalen. Dit deel wordt ook wel rest BPM genoemd.

Hoeveel BPM moet ik betalen voor een auto uit Duitsland?

C02 heffing voor een benzineauto met een C02 uitstoot van: –

niet meer dan 95 gram per kilometer: € 0,- per gram (vrijstelling) 96 t/m 140 gram per kilometer: € 125,- per gram 141 t/m 208 gram per kilometer: € 148,- per gram 209 t/m 229 gram per kilometer: € 276,- per gram 230 gram of hoger: € 551,- per gram

Hoeveel BPM na 5 jaar?

Misverstand – Onder de nieuwe regeling worden auto’s aangeschaft na 1 juli 2005 5 jaar gevolgd voor de BPM. Wordt de auto in de tussentijd verkocht aan een particulier of wordt er alleen particulier gebruik gemaakt door een ondernemer dan volgt er een naheffing van rest BPM.

Na 5 jaar mag de auto BPM vrij door een ondernemer aan een particulier worden verkocht. Een bestelauto die voor 1 juli 2005 is aangeschaft wordt niet gevolgd voor de BPM. Wanneer deze wordt verkocht binnen vijf jaar na eerste toelating volgt geen naheffing BPM. Let op!! Dit betekent niet dat de auto’s als personenauto of camper zonder BPM heffing ingezet mogen worden.

: Grijs kenteken 2007

Hoeveel bpm op grijs kenteken?

Bpm staat voor Belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Bedrijven en personen die in Nederland wonen of gevestigd zijn, betalen deze belasting. Onder bepaalde voorwaarden bent u als ondernemer met een auto op grijs kenteken vrijgesteld van bpm. Wat is bpm precies? Bpm staat voor Belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

 1. Bedrijven en personen die in Nederland wonen of gevestigd zijn, betalen deze belasting.
 2. Als u gebruik maakt van het Nederlandse wegennet, moet u bpm betalen.
 3. Wanneer betaalt u bpm? Er zijn twee momenten van heffing mogelijk: • De registratie van een voertuig in het kentekenregister • Het moment waarop een voertuig met buitenlands kenteken voor het eerst de Nederlandse weg gebruikt.
You might be interested:  Rc Waarde Gevel Berekenen

Wie moet bpm betalen? U betaalt bpm als u geregistreerd bent als eigenaar van een personenauto, bestelauto (met als eerste registratiedatum 1 juli 2005 of later) of motorfiets. Als u ondernemer bent en een auto op grijs kenteken heeft, bent u vrijgesteld van bpm.

Bpm vrijstelling

Wat is BPM en bijtelling?

Over welk bedrag wordt de bijtelling berekend? – TrackJack – NL De cataloguswaarde van de auto is bepalend voor de bijtelling. Voor een personenauto is de cataloguswaarde de nieuwprijs van de auto inclusief BPM en btw. Ook voor bestelauto’s die te naam zijn gesteld op of na 1 juli 2005, geldt de nieuwsprijs inclusief BPM en btw.

Waarom moet ik rest bpm betalen?

Wat is de rest BPM? Koop je een nieuwe auto, dan krijg je altijd te maken met bpm, de Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen, een belasting op auto’s, motoren en bestelauto’s. Importeer je echter een tweedehands auto, dan hoef je nog maar een deel van de oorspronkelijke bpm, de zogenoemde rest BPM, te betalen.

Afschrijving met een koerslijst – Hiervoor gebruik je een voor de branche gebruikelijke koerslijst. Deze gaat uit van een gemiddeld ‘normale’ gebruik van het motorrijtuig. Eventueel kan hierop een kilometercorrectie worden toegepast. Om de rest BPM te bepalen dien je de gegevens van de te importeren auto of motor te vergelijken met gegevens van vergelijkbare auto’s en motoren die in Nederland zijn geregistreerd in de koerslijst. De werkelijke waarde van de auto of motor op het moment van registratie in Nederland vergelijk je vervolgens met de verkoopwaarde in Nederland van eenzelfde auto of motor op het moment dat je auto of motor in het buitenland voor het eerst werd toegelaten. Vervolgens berekent je op basis daarvan een werkelijk afschrijvingspercentage en trekt dit af van het berekende bruto bpm-bedrag. Taxatierapport – Alleen toepasbaar voor bijvoorbeeld auto’s met een meer dan normale gebruiksschade en voor motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen. De taxatie dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke, erkende taxateur. Daarna is de berekening hetzelfde als hieboven op basis van de koerslijst. Forfaitaire tabel – Hierbij wordt uitgegaan van de periode die is verstreken sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen. Aan de hand van deze tabel (zie ) is vervolgens het BPM-percentage te berekenen dat nog dient te worden voldaan.

Vul het formulier in en we sturen je zo snel mogelijk gratis en geheel vrijblijvend een indicatie toe van de BPM op de door jou in te voeren auto. Geïnteresseerd in het importeren van je auto? Stel dan je eigen pakket samen! : Wat is de rest BPM?

Is de bpm aftrekbaar?

3. BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen) – Als ondernemer krijg je bij aanschaf van een auto te maken met BPM. Voor auto’s die niet over een grijs kenteken beschikken, is het bedrag inbegrepen bij de waarde van de auto. De BPM is niet direct aftrekbaar, je verrekent dit met de jaarlijkse afschrijving (wel aftrekbaar).

Je moet ondernemer zijn voor de omzetbelasting en beschikken over een btw-nummer; De bestelauto staat geregistreerd op jouw naam of op naam van de rechtspersoon (bedrijf); De bestelauto moet voldoen aan de voorschriften en afmetingen van een grijs kenteken; Je moet de bedrijfsauto zakelijk gebruiken (meer dan 10% van het aantal kilometers dient zakelijk te zijn).

Let op: als je als ondernemer de bedrijfsauto niet meer gebruikt door beëindiging van het bedrijf of door verkoop van de auto, dan moet je alsnog (een deel van) de BPM afdragen tenzij de auto ouder is dan 5 jaar. Je moet hiervoor zelf aangifte doen.

Hoeveel schrijft bpm af?

BPM schrijft harder af dan waarde van Nederlandse auto. – De afschrijving van de BPM schrijft vaker harder af dan de waarde van de auto in Nederland. Dit gegeven maakt het juist extra interessant om een auto te importeren. De afschrijvingstabel BPM laat zien dat na 27 maanden al 50% van de te betalen BPM is afgeschreven, terwijl de Nederlandse waarde van de auto vaak nog veel hoger is.

Hoeveel gaat de BPM omhoog in 2023?

Waardeverliespercentage – Als een auto minder waarde heeft door schade, kan de bpm lager worden vastgesteld. Een taxateur moet dan bepalen wat de kosten zijn om de schade te herstellen. Voor de bpm geldt vanaf 1 januari 2023 als uitgangspunt dat 31% van getaxeerde herstelkosten op auto’s met schade als waardeverlies mag worden opgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden mag een hoger percent.

You might be interested:  Ww Uitkering 2016 Berekenen

Wie hoeft geen BPM te betalen?

Bpm betalen – U moet bpm betalen als:

u een nieuwe personenauto, motor of bestelauto koopt in Nederlandu een nieuwe personenauto, motor of bestelauto importeert vanuit het buitenlandu een kenteken op uw naam laat zettenu een bestelauto laat ombouwen tot personenautou in Nederland woont en een auto of motor met een buitenlands kenteken gebruiktuw bestelauto niet meer voldoet aan de ondernemersregeling of gehandicaptenregelinguw leen-, huur- of leaseauto een buitenlands kenteken heeftuw motorrijtuig na een aanpassing een hogere CO 2 -uitstoot heeftuw vrachtauto extra zitplaatsen voor personenvervoer heeft (naast de vaste zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijder(s))

U betaalt geen bpm als:

uw auto of motor een CO 2 -uitstoot van 0 gram per kilometer heeftuw auto of motor 25 jaar of ouder is

Hoeveel maanden BPM vrij?

Als de forfaitaire afschrijvingstabel gevolgd wordt is een auto BPM vrij na 17 jaar en 6 maanden. Officieel volgens de wet is een auto na 25 jaar BPM vrij. Na 9 jaar en 6 maanden is de resterende BPM nog 92% van de bruto BPM.

Wie betaalt de rest BPM?

Wat is rest BPM? Als je een tweedehandsauto importeert, betaal je niet het volledige BPM-bedrag. Je hoeft nog maar een deel van het oorspronkelijke BPM-bedrag te betalen. Dit deel wordt ook wel rest BPM genoemd.

Hoe werkt BPM zakelijk?

Ondernemers kunnen BPM-vrijstelling krijgen voor hun bestelauto. Daarvoor moeten zij voldoen aan drie eisen: de auto wordt geregistreerd op naam van een BTW-ondernemer, de ondernemer gebruikt de bestelauto voor minimaal 10% zakelijk en de auto moet 5 jaar in de onderneming blijven.

Hoe lang wachten op kenteken na betaling BPM?

Ik betaal per tijdvak – Hebt u als ondernemer een vergunning om de bpm per tijdvak te betalen? Dan laten wij de RDW in principe meteen na uw melding bpm weten dat zij het kentekenbewijs kunnen afgeven. Is er een hertaxatie? Nadat het motorrijtuig is getoond bij Domeinen Roerende Zaken, laten wij de RDW weten dat zij het kenteken kunnen afgeven.

Hoeveel bpm op occasion?

Aanschafbelasting (bpm) Koopt u een tweedehands auto in Nederland? Dan betaalt u als particulier geen aanschafbelasting. Het maakt in dit geval niet uit of de auto elektrisch is of op benzine rijdt.

Hoe werkt bijtelling in Duitsland?

Duitse auto van de zaak: vanaf 2020 nog meer Super Toll Een Duitse auto van de zaak is fiscaal vaak al heel interessant. Per 1 januari 2020 is dit nogmaals interessanter geworden voor elektrische auto’s, nadat al in 2019 een gunstiger regime is ingevoerd. De normale bijtelling in Duitsland bedraagt 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand dus 12% per jaar.

0,03% x woon-werkkilometers enkele reis x de cataloguswaarde; of 0,002% x woon-werkkilometers x werkelijk aantal keren woon-werk x cataloguswaarde.

De eerste methode wordt vaak gebruikt indien iemand bijna elke dag naar kantoor rijdt. De tweede methode is vaak gunstiger indien minder dan 3 keer per week naar kantoor wordt gereden. Verder is het mogelijk de bijtelling te bepalen op basis van een rittenregistratie, waarbij op basis van werkelijke kosten en werkelijk privégebruik de bijtelling wordt bepaald.

Dit komt in de praktijk minder voor en pakt ook voor de verlaging per 1 januari 2020 anders uit. Op deze variant ga ik dan ook niet verder in. De bijtelling voor hybride en volledig elektrische auto’s is per 1 januari 2019 verlaagd naar de helft van de bijtelling voor normale auto’s. Om van de nieuwe wetgeving gebruik te kunnen maken, moet het gaan om een ‘nieuwe’ auto.

Hierbij geldt dat het moet gaan om een auto die door het Duitse bedrijf na 1 januari 2019 is aangeschaft of geleased. Het hoeft niet te gaan om een daadwerkelijk nieuwe auto. Het mag dus ook een tweedehands auto zijn. Extra eisen hybride auto’s Niet elke hybride auto kwalificeert.

een CO2-uitstoot hebben van minder dan 50 gram; of minimaal 40 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden.

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn. Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000.

Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart). De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend).

Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse). De hybride auto’s kunnen gebruik maken van de halvering van het Duitse bijtellingstarief. Wel onder de voorwaarde dat deze auto meer dan 50 km elektrisch kan rijden.

 • In de toekomst zullen deze eisen stijgen.
 • Vanaf 2022 moet een hybride auto minimaal 60 km elektrisch kunnen rijden.
 • Vanaf 2025 minimaal 80 km.
 • De hogere eisen gelden vooralsnog niet indien de CO2 uitstoot beperkt blijft tot 50 gram per kilometer.
 • Een Duitse auto van de zaak kent sowieso veel voordelen.
 • Ook als het gaat om een ‘normale’ auto zonder elektrische aandrijving.
You might be interested:  Financiering Auto Berekenen

Onder andere kan de aanschaf veel voordeliger zijn vanwege het niet hoeven betalen van Nederlandse bpm en Nederlandse motorrijtuigenbelasting. Ook kan er wat betreft het belastingtarief voordelen worden gehaald. Hiertoe heb ik reeds verschillende blogs geschreven.

Hierin worden niet alleen de voordelen behandeld maar ook de voorwaarden en valkuilen. Wil je hier meer over lezen, bekijk dan de en filter op Duitsland-desk. Een Duitse auto van de zaak was al voordelig. Voor elektrische en hybride auto’s is dit voordeel nog groter geworden. Gezien de relatief nieuwe wetgeving in Duitsland en het feit dat er veel voorwaarden en valkuilen zijn, is het verstandig je door je adviseurs goed voor te laten lichten.

Publicatiedatum: 02-03-2020 : Duitse auto van de zaak: vanaf 2020 nog meer Super Toll

Wat is mijn cataloguswaarde?

De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven. Deze prijs is inclusief:

btw bpm accessoires die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht voordat deel 1 van het kenteken is afgegeven

Wilt u de catalogusprijs van een auto weten? Voor de meeste auto’s die via officiële importeurs Nederland zijn binnengekomen na 1 juli 2007 en voor alle auto’s die na 1 januari 2010 op kenteken zijn gezet, kunt u op de website van de RDW een overzicht van geregistreerde voertuiggegevens aanvragen,

Wat bepaald de hoogte van BPM?

U betaalt aanschafbelasting als u een auto of motor koopt of importeert. Dit geldt niet voor volledig elektrische voertuigen. De hoogte van de bpm wordt bepaald door de CO 2 -uitstoot. Hierop worden motorrijtuigen getest.

Waarom moet ik rest BPM betalen?

Wat is de rest BPM? Koop je een nieuwe auto, dan krijg je altijd te maken met bpm, de Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen, een belasting op auto’s, motoren en bestelauto’s. Importeer je echter een tweedehands auto, dan hoef je nog maar een deel van de oorspronkelijke bpm, de zogenoemde rest BPM, te betalen.

Afschrijving met een koerslijst – Hiervoor gebruik je een voor de branche gebruikelijke koerslijst. Deze gaat uit van een gemiddeld ‘normale’ gebruik van het motorrijtuig. Eventueel kan hierop een kilometercorrectie worden toegepast. Om de rest BPM te bepalen dien je de gegevens van de te importeren auto of motor te vergelijken met gegevens van vergelijkbare auto’s en motoren die in Nederland zijn geregistreerd in de koerslijst. De werkelijke waarde van de auto of motor op het moment van registratie in Nederland vergelijk je vervolgens met de verkoopwaarde in Nederland van eenzelfde auto of motor op het moment dat je auto of motor in het buitenland voor het eerst werd toegelaten. Vervolgens berekent je op basis daarvan een werkelijk afschrijvingspercentage en trekt dit af van het berekende bruto bpm-bedrag. Taxatierapport – Alleen toepasbaar voor bijvoorbeeld auto’s met een meer dan normale gebruiksschade en voor motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen. De taxatie dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke, erkende taxateur. Daarna is de berekening hetzelfde als hieboven op basis van de koerslijst. Forfaitaire tabel – Hierbij wordt uitgegaan van de periode die is verstreken sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen. Aan de hand van deze tabel (zie ) is vervolgens het BPM-percentage te berekenen dat nog dient te worden voldaan.

Vul het formulier in en we sturen je zo snel mogelijk gratis en geheel vrijblijvend een indicatie toe van de BPM op de door jou in te voeren auto. Geïnteresseerd in het importeren van je auto? Stel dan je eigen pakket samen! : Wat is de rest BPM?

Waarom rest BPM betalen?

Waarom heeft Nederland BPM? – In Nederland worden nieuwe auto’s altijd verkocht voor een bedrag waar BPM (en btw) in is verwerkt. Het enige land ook, want in de andere landen kennen ze deze belasting niet. Daarom moet over auto’s die in het buitenland zijn gekocht, een ‘rest-BPM’ worden betaald.

Hoe oud moet een auto zijn om geen BPM te betalen?

Bpm betalen – U moet bpm betalen als:

u een nieuwe personenauto, motor of bestelauto koopt in Nederlandu een nieuwe personenauto, motor of bestelauto importeert vanuit het buitenlandu een kenteken op uw naam laat zettenu een bestelauto laat ombouwen tot personenautou in Nederland woont en een auto of motor met een buitenlands kenteken gebruiktuw bestelauto niet meer voldoet aan de ondernemersregeling of gehandicaptenregelinguw leen-, huur- of leaseauto een buitenlands kenteken heeftuw motorrijtuig na een aanpassing een hogere CO 2 -uitstoot heeftuw vrachtauto extra zitplaatsen voor personenvervoer heeft (naast de vaste zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijder(s))

U betaalt geen bpm als:

uw auto of motor een CO 2 -uitstoot van 0 gram per kilometer heeftuw auto of motor 25 jaar of ouder is