Resulterende Kracht Berekenen

Resulterende Kracht Berekenen
Misschien heb je wel van Isaac Newton gehoord. – Newton werd in zijn tijd gezien als een natuurkundig en wiskunde genie. Hij was eigenlijk bezig met het uitrekenen waarom de planeten in hun baan bleven. Daardoor kwam Newton op drie verschillende natuurwetten: de eerste, tweede en derde wet van Newton. Daarmee veranderde hij ons begrip van natuurkunde voorgoed. In de natuurkunde betekenen wetten dat iets altijd op dezelfde manier werkt. Wij leggen hier uit hoe de wetten van Newton werken en wat je eraan hebt.

De wetten van Newton hebben alle drie te maken met kracht. Ze laten bijvoorbeeld zien wat er gebeurt als een kracht groter of kleiner wordt.1. Eerste wet van Newton De eerste wet van Newton is de traagheidswet. Deze wet zegt dat een voorwerp zonder resulterende kracht stilstaat of met een constante snelheid beweegt.

De resulterende kracht van een bepaald voorwerp zijn alle krachten die op dat voorwerp werken bij elkaar opgeteld. Zo heb je bijvoorbeeld de zwaartekracht of luchtweerstand. Als je al deze krachten bij elkaar optelt, krijg je de resulterende kracht. Als deze kracht nul is zijn er twee opties.

Ten eerste kan het voorwerp stilstaan. Ten tweede kan een voorwerp met een constante snelheid voortbewegen. Dit betekent dat het voorwerp de hele tijd dezelfde snelheid heeft.Deze wet laat zien dat er kracht voor nodig is om een voorwerp van richting te laten veranderen of te laten vertragen of versnellen.

Kortom als je een bal wegschiet 2. Tweede wet van Newton De tweede wet van Newton zegt dat de verandering van de snelheid rechtevenredig is met de resulterende kracht. Om de snelheid van een voorwerp te veranderen is kracht nodig. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een fiets. Als je op de fiets zit en je wilt harder vooruit komen, dan moet je ook meer kracht op de trappers zetten.

In de tweede wet staat dat de snelheid rechtevenredig is met de resulterende kracht. Dit betekent dat als de snelheid twee keer zo groot wordt, de resulterende kracht ook twee keer zo groot wordt. Bij deze wet hoort ook een formule, namelijk Fres = m*a, Dit betekent dat de resulterende kracht gelijk is aan de massa x de versnelling.

Deze formule vertelt je dat je krachten kunt veranderen door of de massa of de versnelling groter te maken.3. Derde wet van Newton De derde wet van newton is de actie-is-reactiewet. Deze wet zegt dat als voorwerp A een kracht uitoefent op voorwerp B, dat B ook een kracht met dezelfde grootte maar een tegenovergestelde richting uitoefent op A.

Krachten komen dus altijd in paren voor. Een voorbeeld hiervan is als een vis in het water zwemt. De vis gebruikt zijn vinnen om naar voren te bewegen. Hierdoor duwt de vis water naar achter. Op hetzelfde moment oefent het water ook kracht uit op de vis. Het water beweegt de vis namelijk naar voren. Ook bij deze wet hoort een formule, namelijk F AB = -F AB,

Deze wet zegt precies wat er ook in de tekst staat. Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Zwaartekracht, massa en gravitatieconstante Hoe kun je rekenen met versnelling? Hoe werkt een tijd-snelheid diagram?

Wat is de resulterende kracht?

De resulterende kracht op een voorwerp krijg je door alle krachten die op een voorwerp werken bij elkaar op te tellen.

WAT IS F resultante?

Reacties – Melvin op 02 maart 2006 om 15:38 Hallo, Volgens mij is de resultante kracht niets anders dan twee krachten bij elkaar opgeteld. Is de ene kracht F1 naar rechts en de andere F2 naar links, dan is de resultante kracht F1-F2 naar rechts, of F2-F1 naar links. Als de krachten een hoek met elkaar hebben, kan je ze gewoon optellen als vectoren (zie figuur voor het optellen van vectoren). Groeten, Melvin khaula op 17 januari 2019 om 19:31 de resultante is de kracht die groter is dan de andere kracht stel dat je 2 pijlen in tegengestelde richting hebt en de ene pijl die is kort en stelt wrijvingskracht voor en de andere pijl is lang stelt duwkracht voor. zoals hierboven: een kracht van 5 () naar rechts minus een kracht van 2 () naar links geeft een resultantekracht van 3 () naar rechts. groet, Jan Theo de Klerk op 18 januari 2019 om 17:50 Nog een aanvulling. Lowiechie Dhaese op 03 juni 2022 om 14:49 De resulterende kracht of resultante is de vectorsom van de inwerkende krachten.

Hoe bereken je de kracht?

Zwaartekracht op aarde – De zwaartekracht die een object op aarde voelt is makkelijk te berekenen met de volgende formule: F z = m · g Hierin is m de massa van het object dat wordt aangetrokken in kilogram, g is de valversnelling op aarde en heeft een waarde van 9.81m/s 2, F z is dan de kracht in Newton waarmee de zwaartekracht het object naar de aarde trekt.

 • Een rekenvoorbeeld:
 • Bereken de zwaartekracht die een voetbal van 450 gram ervaart.
 • De massa van de voetbal is 450 gram, dat is 0,45 kg. De zwaartekracht kunnen we berekenen met bovenstaande formule en komt uit op:
 • F z = 0,45 · 9,81 = 4,4145 N

Om een bal op te tillen van de aarde kost energie. De energie die het kost om de bal op te tillen wordt opgeslagen in de bal in de vorm van zwaarte-energie, De zwaarte-energie kun je berekenen met deze formule: F z = m · g · h Hierin is m weer de massa van het object, g de valversnelling en h de hoogte van het object in meters gerekend vanaf de oppervlakte van de aarde.

 1. Als je de bal van de vraag hiervoor 3 meter vanaf het aardoppervlak optilt, hoeveel energie kost dit dan?
 2. We weten nog dat de massa van de bal 0,45 kg is, we weten de waarde van g en de hoogte h. We kunnen dus alles invullen in de formule voor de zwaarte-energie:
 3. E z = 0,45 · 9,81 · 3 = 13,2435 J.

Is resulterende kracht Nettokracht?

Wetten van Newton Op woensdag 2 feb 2022 om 10:55 is de volgende vraag gesteld Hoi, ik snap niet waarom je zwaarder wordt in een lift als deze omhoog gaat. En waarom je vervolgens weer minder weegt als deze tot stilstand komt.

Erik van Munster reageerde op woensdag 2 feb 2022 om 11:07 Erik van Munster reageerde op woensdag 2 feb 2022 om 11:08 Op donderdag 3 feb 2022 om 20:15 is de volgende reactie gegeven Erik van Munster reageerde op donderdag 3 feb 2022 om 20:44

Als de lift stil staat is de resulterende kracht nul. Fz en Fnormaal heffen elkaar dan precies op. Als de lift naar boven vertrekt is de resulterende kracht NIET nul. Je wordt namelijk versneld naar boven. Er werkt dan een resulterende kracht naar boven op je.

 1. Dit betekent dat Fnormaal dan iets groter is dan Fz.
 2. Dit is wat je voelt als “zwaarder worden”.
 3. Het is niet je massa die groter wordt maar de kracht die de vloer van de lift op je uitoefent.Als de lift daarna weer afremt gebeurt het omgekeerde.
 4. Fnormaal is tijdens het remmen kleiner dan Fz en dat voel je als “lichter worden”.Oh oke ik snap het! Alleen snap ik nog niet waarom je gewichtloos wordt als de kabel van deze lift breekt.

Er ontstaat dan een valversnelling maar hoe kan dat? En hoezo werkt de normaalkracht hier niet meer op je?Omdat jij én de lift dan met dezelfde versnelling naar beneden vallen. De resulterende kracht is, als je valt, 9,81*massa en er zijn geen andere krachten.

 • Omdat de lift met dezelfde versnelling valt oefent deze ook geen normaalkracht mee op jou uit.
 • Je “voelt” dus ook niet meer dat je op de bodem van de lift drukt en dat heet gewichtsloos.
 • Monika Marlissa vroeg op maandag 4 mei 2020 om 11:11 3e wet: Ik snap niet dat als de twee krachten in evenwicht zijn, waar dan de beweging vandaan komt? Want als de twee krachten altijd even groot zijn, maar in tegengestelde richting, dan zou het voorwerp in rust moeten zijn.

In mijn boek wordt het bij het lopen zo uitgelegd: De afzetkracht van de voet is naar achteren gericht (snap ik). De wrijvingskracht is even groot maar tegengesteld. Hierdoor ???? kunnen we ons verplaatsen. Erik van Munster reageerde op maandag 4 mei 2020 om 13:58 Als twee krachten even groot zijn heffen ze elkaar op en dan is er inderdaad evenwicht: de totale kracht is dan nul.

 1. Maar. dat betekent niet dat het voorwerp dan stil moet staan,
 2. Evenwicht betekent alleen dat er geen versnelling is maar al het voorwerp al snelheid had betekent evenwicht alleen dat hij zijn snelheid behoudt.
 3. Op zondag 1 sep 2019 om 18:55 is de volgende vraag gesteld 2e voorbeeld, u heeft het over 9,91.

waar komt dat getal getal vandaan? Zwaartekracht is toch 9,81? Alvast bedankt Erik van Munster reageerde op maandag 2 sep 2019 om 10:42 Klopt. Is een vergissing. Er had inderdaad moeten staan 5,0*9,81. (en dus niet 0,5 kg en 9,91). Op zondag 4 nov 2018 om 11:44 is de volgende vraag gesteld Hallo Erik, Ik begrijp niet waarom iets versnelt als er een resulterende kracht op werkt.

Waarom is dit logisch? Erik van Munster reageerde op zondag 4 nov 2018 om 19:58 Op zich wel logisch toch? Als je een stilstaand karretje hebt op een horizontaal vlak zal het niet spontaan gaan bewegen.Als je ertegenaan duwt (een kracht uitoefent) zal het karretje gaan bewegen. Als je deze kracht blijft uitoefenen zal het karretje steeds harder gaan bewegen.

Op woensdag 26 sep 2018 om 15:00 is de volgende vraag gesteld Hoe bereken ik de spankrach (Fs) in een kabel van een waterskiër (70kg) achter een boot (met een constante snelheid van 25km/h), waarbij de weerstand van het water 85N is en die van de lucht 5N? Erik van Munster reageerde op woensdag 26 sep 2018 om 16:47 Met de 1e wet van Newton: constante snelheid dus de totale kracht is 0 N.

Dit betekent dat de totale voorwaartse kracht gelijk is de totale achterwaartse kracht. De spankracht trekt de skiër naar voren, de wrijvingskrachten trekken de skiër naar achteren. Voorwaarts: Fspan Achterwaarts: Fwater + Flucht Ze zijn gelijk dus voor de grootte van de krachten geldt Fspan=Fwater+Flucht Op dinsdag 20 mrt 2018 om 14:06 is de volgende vraag gesteld Hallo Erik, Ik heb een opmerking over de video, daarin wordt een foutje gemaakt in een berekening, wat misschien verwarring kan oproepen.

F=mxa met voorbeeld m=5,0 kg In de berekening wordt 0,5 kg ingevuld ipv 5,0 Dit geeft een verkeerde uitwerking bij a=F/m Erik van Munster reageerde op dinsdag 20 mrt 2018 om 14:32 Klopt, de massa zou 5,0 kg moet zijn. Ik reken in de video verder met een halve kg (0,5 kg).

Dank voor je oplettendheid. Farah Abdelmalek vroeg op zondag 11 mrt 2018 om 20:37 Ik snap de 3e wet van Newton niet, Zou u het met een ander voorbeeld kunnen uitleggen? Erik van Munster reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 21:56 De 3e wet van Newton zegt dat de kracht die één voorwerp op een ander voorwerp uitoefent altijd gepaard gaat met een gelijk maar tegengestelde kracht van het andere voorwerp op het ene.

Krachten tussen twee voorwerpen komen dus altijd voor in paren. Simpelste voorbeeld: Stel dat je met je hand tegen de muur aan duwt met een kracht van 5,0 N. De muur duwt dan terug tegen je hand met een even grootte maar tegengestelde kracht van 5,0 N.

 • Nivar Gijsbers vroeg op zondag 11 mrt 2018 om 14:09 Ik krijg de eerste wet niet logisch in mijn hoofd.
 • Ik kan het niet plaatsen.
 • Heeft u misschien een voorbeeld zodat ik hem snap? Of moet ik het gewoon aannemen Erik van Munster reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 14:39 In woorden: “Als de snelheid van een voorwerp constant is, is de totale kracht op het voorwerp 0 N”.

Of andersom: “Als de totale kracht op een voorwerp 0 N is weet je dat de snelheid constant is”. Dit kun je je het makkelijkst voorstellen bij een voorwerp dat wrijvingsloos (F=0) over het ijs glijdt. Als je er niet tegen duwt zal het voorwerp altijd zijn eigen snelheid bewaren.

Maar, je kunt het ook gewoon aannemen als je het lastig vindt om het je voor te stellen. In de praktijk betekent het dat bij opgaven altijd goed op moet letten of de snelheid van iets constant is. Als dit zo is weet je automatisch wat de totale kracht is. Nivar Gijsbers reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 15:21 Oké bedankt! Op dinsdag 27 feb 2018 om 14:28 is de volgende vraag gesteld Beste Erik, Klopt het dat de zwaartekracht gelijk is aan het gewicht in rust? Maar op het moment dat een voorwerp niet rust op een ondergrond of aan een touw hangt, alleen de zwaartekracht heerst en dat het voorwerp als gewichtsloos wordt ervaren.

Want als je in de lift staat en de lift beweegt naar beneden, dan is de resulterende kracht naar beneden gericht? maar welke resulterende krachten zijn dit? De zwaartekracht hangt van mijn massa af en de normaalkracht is dan toch gelijk aan de zwaartekracht in rust? Maar waarom weeg je minder in een naar beneden versnellende lift en zwaarder naar boven versnellende lift? Erik van Munster reageerde op dinsdag 27 feb 2018 om 15:19 Klopt: Het gewicht van een voorwerp op de vloer is inderdaad even groot als de zwaartekracht op dat voorwerp als het in rust is.

 1. In een lift die naar beneden beweegt is dit ook zo.
 2. Alleen als de lift naar beneden VERSNELT is er een verschil en is het gewicht kleiner dan de zwaartekracht.
 3. Dit komt omdat er een resulterende kracht naar beneden moet werken (anders zou je niet naar beneden versnellen).
 4. Dit betekent dat de normaalkracht en de zwaartekracht bij elkaar niet nul zijn.

De normaalkracht is ietsje kleiner en daarom is het gewicht op de vloer van de lift ook iets kleiner dan de zwaartekracht. Anna Smit vroeg op woensdag 17 jan 2018 om 10:40 Bedankt voor de uitleg! Het is erg nuttig. Nu heb ik een vraag uit mijn boek waar ik niet uit kan komen.

Een raket met een massa van 2.75*10^6 kg oefent een verticale kracht van 3.55*10^7 N uit op de uitgeblazen gassen. Bepaal (a) de versnelling van de raket, (b) de snelheid van de raket na 8,0 s en (c) hoe lang de raket erover doet om een hoogte van 9500 m te bereiken. Veronderstel dat g constant blijft en houd geen rekening met de massa van het uitgestoten gas.

Het is een vrij grote vraag dus als ik enkel een hint zou krijgen zou het al enorm helpen! Erik van Munster reageerde op woensdag 17 jan 2018 om 13:03 Ik zal je een beetje op weg helpen: De raket oefent een kracht uit op de uitgeblazen gassen. Dit betekent (volgens de 3e wet van Newton) dat de gassen een precies even grootte maar tegengestelde kracht uitoefenen op de raket.

You might be interested:  Benzine Prijs Berekenen Anwb

Je weet dus dat de nettokracht op de raket 3,55*10^7 N is. Samen met de massa kun je met F=m*a de versnelling uitrekenen die de raket ondergaat. Als je de versnelling eenmaal weet zijn b en c niet zo heel moeilijk meer. E Muis vroeg op zaterdag 1 jul 2017 om 17:00 Een lijstje met formules Erik van Munster reageerde op zaterdag 1 jul 2017 om 17:23 Wat wil je precies weten? Op maandag 22 mei 2017 om 22:17 is de volgende vraag gesteld Hoi Eric, Zou je mij kunnen helpen (uitleggen) met de volgende vraag: Na een botsing rijden er twee treinen, die een massa hebben van respectievelijk 10 ton en 25 ton, gekoppeld verder met een snelheid van 20km/h.

De trein van 25 ton had voor de botsing een snelheid van 40km/h. Bereken de snelheid van de trein van 10 ton voor de botsing en noteer de richting waarin deze trein opreed (richting de trein van 25 ton of in tegenovergestelde richting en waarom?). Erik van Munster reageerde op dinsdag 23 mei 2017 om 10:30 Voor deze vraag heb je de wet van impulsbehoud nodig.

Dit onderwerp hoort niet bij het examenprogramma HAVO / VWO, ook niet bij het oude programma en ik heb dus ook geen videoles of uitleg over de theorie. Ik zal je op weg helpen: De wet van impulsbehoud zegt dat de totale impuls vóór een botsing gelijk is aan de totale impuls na een botsing. pvoor = pna pA + pB = pAB Voor de impuls geldt p = m*v.

Invullen geeft mA*v + mB*40 = (mA+mB) * 20 Hiermee kun je v uitrekenen (als v negatief is betekent dit een snelheid in tegenovergestelde richting maar ik zou eerst even checken of je zeker weet dat je dit onderwerp moet kennen. Tessa Maliepaard vroeg op vrijdag 12 mei 2017 om 10:28 Dag eric, Moet je in de formule van de 3e wet van newton ook bij de tegengestelde kracht de min laten staan in je antwoord aangezien deze wel in de fornule staat bij : Fab = – Fba Mvg Erik van Munster reageerde op vrijdag 12 mei 2017 om 15:45 Hoeft niet perse met een minteken in de formule.

Je kunt ook op een andere manier aangeven dat de krachten tegengesteld van richting zijn. Bijvoorbeeld in woorden of m.b.v. een tekeningetje. Op zaterdag 5 nov 2016 om 12:35 is de volgende vraag gesteld Ik kom niet uit de volgende opgave (Natuurkunde Overal 4 Havo, 4e editie, opgave 39) Een auto (986kg) rijdt met een snelheid van 120km/h.

De chauffeur moet plotseling remmen met een kracht van 3.2kN. Bereken de remweg. Bereken daarvoor eerst de versnelling, de remtijd en de gemiddelde snelheid. De vertraging heb ik berekend: F/m = 3200 N / 986 kg = 3.25 m/s2 De remtijd is dan de snelheid (120 km/h) gedeeld door de vertraging (3.25 m/s2) = 10.2 seconde Wat is dan de remweg? Erik van Munster reageerde op zaterdag 5 nov 2016 om 12:50 Dat is niet zo moeilijk meer als je de remtijd al hebt uitgerekend.

 1. Je weet namelijk de beginsnelheid en de eindsnelheid (0 m/s).
 2. De gemiddelde snelheid tijdens het remmen ligt precies tussen de begin- en eindsnelheid in.
 3. Ofwel: de helft van de beginsnelheid.
 4. Als je de gemiddelde snelheid en de remtijd weet kun je met s=v*t de afgelegde weg uitrekenen.
 5. Hoop dat je hier iets verder mee komt.

Emmelien Schillern vroeg op vrijdag 17 apr 2015 om 19:25 Bij mechanica heb ik in mijn boek (Pulsar) ook nog een paragraaf over katrollen en tandwielen. Is dit ook CE stof? Erik van Munster reageerde op zaterdag 18 apr 2015 om 10:13 Dag Emmelien, Katrollen en tandwielen zijn een toepassing van krachten optellen, ontbinden, spankracht, krachtenevenwicht etc.

 1. Het is niet dus niet echt een apart onderwerp met aparte theorie die je zou moeten leren.
 2. Wel is het handig om een paar opgaven over katrollen en tandwielen te oefenen zodat je een beetje weet wat je moet doen als er een vraag over katrollen of tandwielen in het CE zit.
 3. Atena Ladchartabi vroeg op vrijdag 10 jan 2014 om 21:47 Hoe kan uitgelegd worden, dat de tegenwerkende krachten op een sprinter kleiner zijn dan de schuifwrijvingskracht op de schoenen van een sprinter? Alvast bedankt! Erik van Munster reageerde op zaterdag 11 jan 2014 om 12:47 Dag Atena, Als je rent (of loopt) oefen je een kracht uit op je schoen.

Je probeert je schoen als het ware naar achteren te schuiven. Dit lukt niet door de schuifwrijvingskracht tussen de schoen en de grond. De schoen blijft hierdoor op zijn plaats. In plaats van de schoen naar achter te duwen gebeurt het omgekeerde: je duwt jezelf bij elke stap naar voren en je schoen blijft staan.

 1. Als de kracht waarmee je naar achter duwt groter is dan de maximale schuifwrijvingskracht slip je weg omdat de schoen dan wel kan bewegen.
 2. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je op ijs probeert te lopen.
 3. Basma Alchalgie vroeg op zondag 3 nov 2013 om 19:54 Heffen de krachten elkaar op of hoe zit dat precies? Erik van Munster reageerde op zondag 3 nov 2013 om 20:42 Als iets stilstaat of met een constante snelheid beweegt: ja dan heffen de krachten elkaar op.

Dit is de 1e wet v Newton. Op zaterdag 2 nov 2013 om 15:07 is de volgende vraag gesteld Hoe kan het bij het derde voorbeeld, over de derde wet van Newton dat het blokje een even grote kracht uitoefent als de aarde op het blokje. want de aarde heeft toch een veel grote massa dan het blokje? ik snap dat niet helemaal, alvast bedankt.

 1. Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 nov 2013 om 22:20 De kracht is even groot alleen het effect van de kracht is veeeel kleiner dan op het blokje omdat de aarde zo zwaar is.
 2. De aarde merkt er dus (bijna) niks van, het blokje juist wel ook al is het dezelfde kracht.
 3. Op woensdag 19 jun 2013 om 16:23 is de volgende vraag gesteld Moet de m in F= m x a niet 5 zijn? vr.

gr. Erik van Munster reageerde op woensdag 19 jun 2013 om 21:25 Klopt, de massa zou 5,0 kg moet zijn. Ik reken in de video met een halve kg (0,5 kg). Mijn fout. Op zaterdag 4 mei 2013 om 20:36 is de volgende vraag gesteld Waar wordt de gravitatie wet uitgelegd Erik van Munster reageerde op zondag 5 mei 2013 om 08:18 De videoles gravitatiewet staat bij Worpen&Cirkelbeweging.

Hier wordt alles over de gravitatiewet uitgelegd. Op zondag 5 mei 2013 om 21:35 is de volgende reactie gegeven Danku Op zaterdag 23 mrt 2013 om 11:24 is de volgende vraag gesteld Waarom heeft u bij de tweede wet van Newton F=Mxg bij g=9,91 Erik van Munster reageerde op zaterdag 23 mrt 2013 om 15:06 Vergissing, er had natuurlijk op het scherm moeten staan g=9,81 m/s2 en niet 9,91.

Ik zeg het in het filmpje gelukkig wel goed en de berekening klopt verder ook. Dank voor je oplettendheid. Op zondag 20 jan 2013 om 11:18 is de volgende vraag gesteld Actie= reaktie vraag 3 is fout geschreven Erik van Munster reageerde op zondag 20 jan 2013 om 12:17 Dank je, is verbeterd.

Wat is de resulterende kracht op een auto?

De auto zal gaan versnellen als de meewerkende krachten groter zijn dan de tegenwerkende krachten. De meewerkende en de tegenwerkende krachten bij elkaar opgeteld is de resulterende kracht.

Hoe bepaal je de resultante?

Door opmeting van de som van de krachten kan de resultante worden berekend. Analytisch wordt de resultante berekend door algebraïsch optellen: FR = F 1 + F 2.

Wat is de formule van Veerconstante?

De veerconstante (c) is de deze krachttoename per millimeter uitrekking. De veerconstante is te berekenen door de maximale kracht van de trekveer (Fn) – de voorspanning (F0) te delen door de maximale veerweg (fn).

Wat is de formule van F?

kracht = massa × versnelling – In formulevorm: F = ma, Wat betekent deze eenvoudige formule? Er staat dat een netto kracht ( F van force ) een versnelling ( a van acceleration ) veroorzaakt, oftewel een verandering van de snelheid. Volgens de tweede wet is de kracht die nodig is om zo’n versnelling te veroorzaken gelijk aan die versnelling maal de massa ( m ) van het voorwerp.

 • Massa is dus de evenredigheidsconstante tussen kracht en versnelling! Laten we drie gevallen bekijken waarin de tweede wet geldt.
 • Ten eerste kunnen we uit de formule halen dat bij een gegeven massa de versnelling groter wordt naarmate de kracht toeneemt.
 • Als je bijvoorbeeld harder trapt op je fiets – en dus meer kracht uitoefent op de pedalen – dan versnel je heel even, omdat de massa van jou en de fiets gelijk blijft.

Verder zegt de tweede wet: hoe groter de massa, hoe groter de kracht moet zijn om dezelfde versnelling te veroorzaken. Dit merken we ook in het dagelijks leven: het kost meer kracht om een bowlingbal op te tillen dan een tennisbal. Een ander voorbeeld: een vrachtwagen rijdt minder zuinig (verbruikt meer brandstof per kilometer) dan een personenauto, simpelweg omdat hij zwaarder is.

 • In het derde geval houden we de kracht hetzelfde, maar veranderen we de massa, waardoor de versnelling ook verandert.
 • Stel dat we bijvoorbeeld een ruimteraket lichter maken door ballast weg te gooien, terwijl we evenveel brandstof blijven gebruiken als daarvoor.
 • Dan komt de raket eerder aan op de maan, omdat de versnelling groter wordt.

Dit volgt allemaal uit de tweede wet van Newton! De tweede wet gaat niet alleen over de grootte van de versnelling, maar ook over de richting. De richting van de versnelling is namelijk dezelfde als die van de netto kracht. Tennissers weten dit maar al te goed: de tennisbal beweegt in de richting waarin je hem slaat.

 1. Daarom moet je bij tennis de slag zogezegd ‘afmaken’ (het racket doorzwaaien in de lijn van de slag): dit zorgt ervoor dat je de richting van de bal beter onder controle hebt.
 2. Verder willen we een misverstand over de tweede wet uit de wereld helpen.
 3. Soms wordt de eerste wet van Newton opgevat als een speciaal geval van de tweede wet waarbij F = 0 (bedenk zelf waarom!).

Dit is echter niet helemaal waar. Vorige keer zagen we namelijk dat de eerste wet eigenlijk een claim is over het bestaan van inertiaalstelsels. Nu is de versnelling in de tweede wet gedefinieerd ten opzichte van het inertiaalstelsel dat door de eerste wet wordt beschreven.

Welke kracht is f?

Kracht Zie ook Enkele voorbeelden van optredende krachten. Een kracht is een die een van vorm of van snelheid kan doen veranderen. Er is dan respectievelijk sprake van de of de van het object waar de kracht op werkt. Als een object zich verplaatst als gevolg van een (al dan niet ) kracht, wordt er natuurkundige verricht.

 1. In de worden krachten genoemd naar de werking die ze op een voorwerp hebben, zoals -kracht, -kracht, dwarskracht.
 2. In de natuurkunde worden krachten vaak genoemd naar hun oorsprong, met name de en de,
 3. Rachten worden doorgaans aangeduid met het symbool F (vroeger P ), en worden uitgerukt in de SI-eenheid, met symbool N.

Een kracht kan worden overgebracht door direct contact tussen twee, zoals bij, of door een dat uitgaat van een natuurkundig lichaam en op een een ander lichaam werkzaam is, zonder dat er sprake is van direct contact, bijvoorbeeld bij, Krachtvelden (contactloze krachten) zijn in de van of van aard.

WAT IS F in de fysica?

Hierbij is de arbeid W in Joule, F de kracht in Newton, s de verplaatsing in meter en α de hoek tussen de kracht en de verplaatsing van het object.

Hoeveel is 1 kg in newton?

1 kilogram x 9,81 meter/seconde² = circa 10 newton. Of: 1 kg x 9,81 m/s² = circa 10 N. Die 9,81 m/s² staat voor de versnelling van de zwaartekracht. Een massa van 1 kilogram komt dus overeen met een gewicht van 10 newton.

Hoeveel kilo is 1 g-kracht?

Enorme impact – Eén G-kracht staat gelijk aan het lichaamsgewicht. “In het geval dat hij tachtig kilo weegt, kreeg zijn lichaam tijdens de klap ruim vierduizend kilo te verwerken”, legt coureur Jan Lammers uit. “Zo’n crash als die van Verstappen gebeurt maar zelden. Het is een enorme impact.” Lees ook: Verstappen verlaat ziekenhuis na crash: alles is in orde Normaal ervaart Verstappen in een bocht 4 tot 6 G-krachten. “Maar bij een crash zijn dat er ineens bijna tien keer zoveel”, legt Ted Meeuwsen van Centrum Mens en Luchtvaart uit aan EditieNL.

Hoe reken je van kg naar newton?

Reacties – Jaap op 28 mei 2007 om 14:24 Dag Son, De vraag is van dezelfde soort als “2000 jaar is hoeveel meter?”. Een net natuurkundig antwoord op deze vraag is niet te geven. Wel kun je zeggen dat op een massa van 1 kg een zwaartekracht van 9,8 newton werkt. Algemeen: op een massa van m kg werkt een zwaartekracht van m*9,8 newton. Dat geldt voor de zwaartekracht op het aardoppervlak, gemiddelde over de aarde. Maar we kunnen niet zeggen “1 kg is 9,8 newton.”. Groeten, Jaap Koole verlaak op 07 april 2009 om 09:42 Ik wil graag wat meer informatie over het van kg naar newton, ik kom er niet uit. Jan op 07 april 2009 om 16:24 Dag Verlaak, Wat de relatie is tussen newton en kilogram staat netjes in het bericht van Jaap Koole hierboven. We kunnen er op zijn best nog aan toevoegen dat we die factor 9,8 in de onderbouw nog wel eens afronden naar 10. Als je hier niet voldoende aan heb kun je beter maar eens met een sommetje komen waarin dit probleem verwerkt zit. Misschien dat we dan aan de hand van dat sommetje je probleem kunnen oplossen. Groet, Jan mokh op 29 juli 2009 om 21:12 F=m*g = * = * Bij m=1Kg => F=1Kg*10N/Kg=10N Dus bij m=2000Kg => F=20000N=20t nils op 22 juni 2011 om 15:38 1 N = 100 Gram 2000Kg = 2.000.000 Gram 2.000.000 : 100 = 20.000 N Jan op 22 juni 2011 om 17:24 Even voor ALLE ZEKERHEID: nee, 1 newton is NIET 100 g, Je mag het voor mijn part als een ezelsbruggetje zo onthouden, maar zoals Jaap ook al hierboven zei, je vraagt ook niet hoeveel meter 2000 jaar is.1 newton is de (zwaarte) kracht waarmee de aarde aan het aardoppervlak aan een massa van 100 g trekt. (afgerond) afgerond: voor het aardoppervlak: Fz = m·g = m x 10 (massa – zoals het hoort in formules – in kg) Maar op de maan: Fz = m·g = m x 1,6 (en op Jupiter m x 27) Groet, Jan Timvbl op 22 september 2011 om 16:42 als je de zwaartekracht op de aarde wilt uitrekenen, gebruik je de formule Fz=m*9,8 (Fz=Newton,m=kg), op de maan is de Fz 6 keer zo klein, hoe reken ik dit nu dan uit? bijv; neem 10 kilo Fz=10*9,8= antw:6 ?? mvg Tim Theo op 22 september 2011 om 17:28 Op aarde gebruik je de formule F = m.a en hierbij is bij de zwaartekracht op aarde de versnelling “a” gelijk aan 9,81 m/s 2 en zetten we vaak “g” ipv “a” om aan te duiden dat het een versnelling door de aardse zwaartekracht is: F = m.g Diezelfde formule geldt ook voor de Maan of elk ander (hemel)lichaam dat massa heeft. Alleen heeft de Maan minder massa dan de Aarde en een kleinere straal en daardoor is zijn “g” 6x kleiner. De “g” stamt uit de algemene vergelijking voor de kracht tussen twee massa’s zoals Newton die al ontdekte: F = G. M 1 M 2 /r 2 waarbij M de massa is van object 1 of 2 en r de afstand tussen die objecten. De G is een constante, bekend als de “gravitatieconstante”. Dat is dus wat anders dan de “g” voor gravitatieversnelling!!! Als je dat vergelijkt met F = M 1,g dan zie dat g eigenlijk een korte schrijfwijze is voor g = G M 2 /r 2 Vul je voor M 2 de massa van de Aarde in (of de Maan of Jupiter of.) en voor r de straal van de Aarde (of Maan of Jupiter of.) dan zie je dat voor de Aarde g = 9,81 m/s 2, Voor de Maan komt hier een 6 keer kleinere waarde uit. Zo weegt 10 kg op Aarde: F = 10 x 9,81 = 98,1 N en op de Maan: F = 10 x 9,81 x 1/6 = 16,4 N Daarom kun je ook hoger springen en zie je astronauten een beetje dansen/zweven op de Maan: ze worden minder sterk naar de grond getrokken. Jan op 22 september 2011 om 17:29 Dag Timvbl, Zoals je zegt, alleen, schrijf het niet zo op. Natuur- en wiskundedocenten noemen dat namelijk “breiwerk”. als je 4 moet vermenigvuldigen met 3 en daarna delen door 2 wordt dat 4 x 3 = 12 12 : 2 = 6 en voral niet 4 x 3 = 12 : 2 = 6 “=” betekent namelijk dat wat links van dat teken staat gelijk is aan wat er rechts van staat. en 4 x 3 is NIET gelijk aan 12 : 2 Omdat de maan een heel stuk kleiner is dan de aarde is de zwaartekrachtversnelling “g” er ongeveer 6 x zo klein. op aarde is die ongeveer 9,8 m/s², op de maan dus maar ongeveer 1,6 m/s². Dus voor je massa van 10 kg geldt op de maan F z,maan = 10 x 1,6 ≈ 16 N duidelijk zo? Groet, Jan Timvbl op 22 september 2011 om 19:45 Beste Jan, hartstikke bedankt, voor je antwoord, want deze formule stond niet in mijn boek, maar er werden wel vragen over gesteld. mvg Tim Hielke op 06 juni 2013 om 17:14 100 gram = 1N Theo op 06 juni 2013 om 17:40 Sinds wanneer zijn massa’s (kg) hetzelfde als krachten (N)? Ook al praat heel de middenstand en markt zo, dat is nog steeds incorrect. Een massa is een hoeveelheid “stuf”. Een gewicht is de kracht waarmee die massa op de bodem (of weegschaal) drukt. Jan op 06 juni 2013 om 18:00 Dag Hielke, dus mag je op zijn best zeggen: aan het aardoppervlak ( en dat is heel belangrijk, op andere plaatsen in eht heelal gelden héél andere waarden ) ondervindt een massa van 100 g een zwaartekracht van ongeveer 1 N. Als een omrekenfactor in geschikte gevallen (als je de zwaartekracht op een massa moet gaan bepalen) kun je dat té korte “100 g = 1 N” in je achterhoofd houden. Maar ik heb al vele rekenongelukken zien gebeuren door wél te zeggen “100 g = 1 N” maar zonder dat de voorwaarden die daarbij hoorden in de gaten te houden. Groet, Jan Jelmar op 19 maart 2014 om 22:13 1 N = geen 100 gram, 1 N = 1 / 9,81 ( gemiddelde gravitatiekracht) = 0,102 kg (afgerond op grammen) oftewel 1 N is afgerond 102 gram, maar dit verschilt van de hoogte tussen het object en de kern van de aarde. Dit is het meest betrouwbare afgeronde getal geen 100 gram maar 102 Theo op 19 maart 2014 om 22:37 Volledigheidshalve: een newton (kracht) is nooit een hoeveelheid kg (massa). Op aarde geldt als relatie tussen gewicht en massa dat F = m.g = 9,81 m (F in newton, m in kg) Jan op 19 maart 2014 om 22:43 Dag Jelmar, Prima dat je puntjes op i’s wil zetten, maar zet ze dan alsjeblieft op álle i’s. Want nogmaals, kracht is iets heel anders dan massa, dus mag je ook niet zeggen 1 N = 102 g. We zeggen ook niet dat 180 km = 2 uur, ook al kun je die 180 km naar Amsterdam meestal wel in 2 uur afleggen omdat een gemiddelde snelheid van 90 km/h een heel redelijke is voor een autoreis. Groet, Jan Jelmar op 20 maart 2014 om 07:27 Jan, Dank je wel voor de toevoeging van mijn antwoord. Gelukkig zijn er toch nog mensen die opletten. Inderdaad is het niet een verband dat altijd geldt, er zitten voorwaarden aan. Ik ging er vanuit dat die al bekend zijn bij Son. jur op 19 mei 2014 om 15:48 bedankt voor de informatie allemaal, zat even met een blokade in mijn hoofd en dit heeft hem weer opgeheven! Dylan op 09 november 2016 om 11:04 Weet iemand een vraag. wat is de zwaartekracht op een auto met een massa van 1275 kilogram? Theo de Klerk op 09 november 2016 om 11:37 Kijk je boeken nog eens na. F = m·a m = massa, a = versnelling (op aarde doet de zwaartekracht 9,81 N/kg) dus reken de zwaartekracht F dan uit. hoi op 22 november 2016 om 19:38 N= massa x 9.8 maar dit is alleen op de aarde Jan van de Velde op 22 november 2016 om 19:49 hoi plaatste : N= massa x 9.8 dag hoi, Grootheden (zoals massa) en eenheden (zoals newton) door elkaar in één vergelijking is nogal slordig. Ook zo’n ezelsbruggetje is dan best een beetje consequent. maak ervan: N= kg x 9,8 (newton = kg x 9,8) of F= m x 9,8 (zwaartekracht = massa x 9,8) groet, Jan Lucas op 09 december 2016 om 17:10 Jan, wordt in de formule kracht niet in kg’s uitgedrukt? Is het dilemma niet dat natuurkundigen massa wel uitdrukkelijk in gewicht maar zeggen dat het geen gewicht is. Leg dat eerst maar eens uit aan je leerlingen. Want als je naar de maan gaat verandert niet alleen de versnelling maar ook het gewicht. Vreemde jongens, Lucas Theo de Klerk op 09 december 2016 om 18:25 Kracht en massa zijn verschillende zaken. Dat wordt in elke natuurkundeles door elke leraar zo verteld. Het zijn de leerlingen die door dagelijks taalgebruik dit onderscheid moeilijk kunnen maken. Weegschalen zijn feitelijk ook fout. Òf het zouden Newtons moeten zijn òf men toont de massa (in kg) maar dan wel alleen op aarde (want de ingedrukte veer met gewicht (kracht) moet door 9,81 gedeeld worden om massa’s weer te geven. Terecht stel je dat zo’n weegschaal op de maan een verkeerde waarde aangeeft: je massa zou ineens 1/6 zijn van op aarde. Dat is onzin. Je massa blijft hetzelfde, je moet alleen een op de maan gebaseerde weegschaal gebruiken die nu door 2,21 deelt ipv 9,81. Voor 1972 werd “kilogramkracht” ook wel gebruikt (kgf) die de kracht weergaf in eenheden kgf waar nu feite de newton als eenheid wordt gebruikt (1 kgf = 9,81 N) Jan van de Velde op 09 december 2016 om 20:12 Lucas plaatste : Jan, wordt in de formule kracht niet in kg’s uitgedrukt? als je bedoelt in de formule F (z) =m·g, neen. Er staat weliswaar de massa (in kg) in de formule, maar ook de (val) versnelling (in m/s²), De eenheid van kracht is dus kgm/s² (kgms -2 ), De “zondagse” naam daarvoor is newton.1 N is dus de kracht nodig om een massa van 1 kg en versnelling van 1 m/s² te geven. groet, Jan Lucas op 10 december 2016 om 13:10 Theo, het gaat denk ik niet over fout en goed? het is een definitie kwestie en definities beschrijven de werkelijkheid niet maar zijn niet meer dan een manier om er vat op te trachten te krijgen. moeilijk zichtbare beperkingen van elke wetenschap zitten in de definities en axioma’s. Dat is waarom wetenschappen bij grensoverschrijding hele lastige vraagstukken en wezenlijke spraakverwarring opleveren. en dat is denk ik ook waarom het weinig zin heeft kinderen alleen in te prenten dat massa geen kg’s zijn. Het begrip van de wet van Newton neemt daar niet door toe. Jan je hebt natuurlijk volgens Newton helemaal gelijk. Maar dat neemt niet weg dat de massa als F gedeeld door m/s2 kg’s zijn en blijven? (En wel kg’s op aarde) Groet Lucas Theo de Klerk op 10 december 2016 om 13:39 >het weinig zin heeft kinderen alleen in te prenten dat massa geen kg’s zijn massa’s zijn juist WEL kilo’s, gewicht juist niet. En het verschil tussen slordig dagelijks en beperkter natuurkundig gebruik van begrippen als massa en gewicht is helaas een gegeven. Het feit dat mensen (te beginnen met kinderen) van jong afaan wordt verteld dat massa en gewicht hetzelfde zijn, is een maatschappelijk probleem. Maar je kunt blijkbaar niet vroeg genoeg beginnen mensen in hun goedgelovige periode onzin op de mouw te spelden en dit was onomstotelijke waarheid te verkopen. Dat geldt voor Sinterklaas, kerstman, godswezens, herkenbare “boeven”. Jan van de Velde op 10 december 2016 om 14:15 Lucas plaatste : het is een definitie kwestie en definities beschrijven de werkelijkheid niet De enige effectieve manier van communiceren is juist via definities; als jij dit,, een boom noemt, en ik noem dat een hond, dan hebben we beiden een probleem om te praten met de rest van de wereld, en bovendien onderling. Ook mijn Van Daele (1976) geeft voor gewicht ” zwaarte, grootte der zwaartekracht die op een lichaam werkt “, waardoor gewicht (de zwaartekracht) van een onbekend lichaam direct werd vergeleken met gewicht ( de zwaartekracht ) van een bekende massa, sinds begin 19e eeuw de door Napoleon vastgestelde standaardkilogram. Weeg met zo’n toestel op de maan twee ons snijworst af, en je krijgt evenveel als op aarde, werkt perfect.

You might be interested:  Loonheffing 2022 Berekenen

Geen grote behoefte aan een strikt onderscheid tussen massa (hoeveelheid stof) en gewicht (kracht), ” Het gewicht van de worst is hetzelfde als het gewicht van een blokje ijzer van 200 gram ” wordt dan in de slagerij al sneller uitgesproken als ” Het gewicht van de worst is hetzelfde als het gewicht van een blokje ijzer van 200 gram ” Maar dat begint dan mis te gaan als we voor het wegen overschakelen van de onhandige balansen op veel handiger veerweegschalen: we vergelijken nu niet langer een zwaartekracht met een zwaartekracht (op eenzelfde plaats), maar we vergelijken nu een zwaartekracht met een veerkracht.

En dan wordt ineens ” Het gewicht van de worst is 200 gram ” een uitdrukking die véél te kort door de bocht is. Lucas plaatste : dat massa geen kg’s zijn. dat zijn het per wereldwijde definitie juist wél, Lucas plaatste : Dat is waarom wetenschappen bij grensoverschrijding hele lastige vraagstukken en wezenlijke spraakverwarring opleveren.

En dat is denk ik ook waarom het weinig zin heeft kinderen alleen in te prenten dat massa geen kg’s zijn. Het begrip van de wet van Newton neemt daar niet door toe. Dan zullen de kinderen helaas even moeten wennen, want het gewicht van een bal zal op de maan een veer veel minder ver indrukken dan op aarde, maar als ik diezelfde bal op de maan een horizontale schop geef rolt die wél even ver als met een even harde schop op aarde.

Een onderscheid tussen massa en gewicht is dus hard nodig voor begrip van die wetten van Newton. Als we blijven zeggen dat een gewicht 2 kg is zal de leerling die met Isaac Newtons wetten aan de gang gaat gaan denken dat een bal op de maan ook 6 keer zover rolt na een schop.

Voor een wereld die in het dagelijkse spraakgebruik een beetje slordig met definities omgaat kunnen we de natuurkundewetten niet gaan aanpassen. wat we misschien beter wél deden zou zijn om in de natuurkunde voor “gewicht” een ander woord te verzinnen dat niet in de dagelijkse wereld wordt gebruikt. Noem het voor mijn part de smos.

Op een massa van 2 kg werkt op aarde een smos van 20 N, In een vrije val ben je smosloos, en in een kermisattractie kan je smos oplopen tot wel 3 x de smos die je zittend onder een boom ondervindt. Maar voordat we zoiets erin hebben, wereldwijd, gaan er wel een paar generaties voorbij.

 1. Groet, jan Lucas op 10 december 2016 om 14:42 Theo, gewicht druk je niet uit in kg’s? Definities en hun beperkingen hebben helemaal niets met goedgelovigheid te maken.
 2. Tenzij je meent dat definities zelf de werkelijkheid beschrijven,😎 Jan van de Velde op 10 december 2016 om 14:53 Lucas plaatste : gewicht druk je niet uit in kg’s? nee, andersom, iets in kg druk je niet uit als gewicht.

Pak even het kentekenbewijs van je auto, en zoek bij de kilogrammen. Jan van de Velde op 10 december 2016 om 14:55 Lucas plaatste : Definities en hun beperkingen hebben helemaal niets met goedgelovigheid te maken. Tenzij je meent dat definities zelf de werkelijkheid beschrijven,😎 Als jij jouw eigen definities wenst te handhaven in weerwil van de rest van de wereld beschrijf jij alleen jouw eigen werkelijkheid, en heb je, zoals eerder gezegd, een communicatieprobleem. lucas op 10 december 2016 om 18:21 We naderen de apotheose? Gewicht beschreven in eenheden bestaat al meer dan 5000 jaar voor Newton of het begrip massa. De eenheid die daarvoor vandaag wordt gebruikt is toch echt (kilo)gram. Natuurkundigen claimen echter dat massa in kg wordt gemeten, en niet gewicht. Rare jongens, die toch echt zelf het misverstand in de wereld helpen door geen eenheid voor massa te bedenken maar de al bestaande eenheid voor gewicht te gebruiken. En niet alleen daarom verwarrend, maar ook omdat het uitsluitend verwijst naar een gewicht op aarde. Want de massa van een op aarde gewogen kilo leverworst is anders dan van een kilo gewogen op de maan. Gewicht in kg’s is een variabele eigenschap van massa. Een gewichtloze astronaut verliest zijn massa gelukkig niet. Genoeg? Theo de Klerk op 10 december 2016 om 18:47 >Natuurkundigen claimen echter dat massa in kg wordt gemeten, en niet gewicht. Rare jongens Deze discussie leidt tot niets. Blijf rustig geloven dat gewicht in kg wordt uitgedrukt. Dan behoor je tot de goe-gemeente die nooit iets natuurkundigs heeft geleerd. Er is een fundamenteel verschil tussen een hoeveel “spul” (massa) dat je in kg kunt uitdrukken en de kracht waarmee de aarde daaraan trekt: het gewicht. Getalsmatig kunnen die hetzelfde zijn, 10 kg heeft aan het aardoppervlak 10 kgf gewicht ofwel 98,1 N De natuurkundigen zijn altijd al rare jongens geweest (net als die Romeinen) maar ze zijn wel degenen geweest die ontdekt hebben dat massa en gewicht niet hetzelfde is. Je kunt gewichtloos zijn (in een satelliet) en 0 kgf of 0 N wegen, maar je massa blijft hetzelfde: je lichaamsmassa van bijv.70 kg Wat mij betreft is deze discussie wel teneinde. MODERATOR op 13 december 2016 om 17:11 In bovenstaande topic is een hoop uitgelegd over het verband tussen massa en gewicht, en over de verschillen ertussen. Zóveel dat het makkelijk wordt de draad kwijt te raken. We sluiten daarom deze topic. Wie er nog niet uit is, geen probleem, open gerust een nieuwe vraag. met vriendelijke groeten, MODERATOR Dit topic is gesloten voor verdere reacties.

You might be interested:  Bijtelling Per Maand Berekenen

Kan de resulterende kracht negatief zijn?

Reacties – Theo de Klerk op 10 mei 2016 om 16:46 Vectorieel optellen betekent “kop-staart” optellen. Dus pak bijv. F w van de twee vectoren op, plaats zijn staart tegen de kop van de andere F z, De som is dan de vector die vanuit de oorsprong van beide vectoren (O) wijst naar de plek die door de kop van F w wordt aangewezen. de som wordt dus Fres = Fz + Fw = (-400) + (+400) = 0 N of Fres = Fz + Fw = (+400) + (-400) = 0 N Groet, Jan Amber op 10 mei 2016 om 17:11 Beste Jan, Dus in principe maakt het niet uit welke kracht het minteken heeft? Als de luchtweerstandskracht groter is dan de zwaartekracht dan kom je wel op een negatief getal uit als de luchtweerstandskracht het minteken heeft.

Moet je deze gewoon positief maken? Groetjes Amber Jan van de Velde op 10 mei 2016 om 17:25 nee, eenmaal je referentiestelsel gekozen reken je álles in dat referentiestelsel uit. Oók vervolgende versnellingen e.d. a= F/m = -300/60 = -5 m/s² Zo blijft dat minteken hetzelfde betekenen bij alle vectoriële grootheden (kracht, snelheid, versnelling) die bij dezelfde situatie komen kijken,

Groet, Jan Amber op 10 mei 2016 om 17:28 Oke ik snap het! Heel erg bedankt voor de snelle reactie! Groetjes Amber

Wat is FN in natuurkunde?

2) De normaalkracht Fn is de kracht waarmee een plat vlak (bijvoorbeeld een tafel) tegen een voorwerp aan duwt. Alsof de tafel dus een kracht uitoefent op het voorwerp dat erop staat. De normaalkracht staat altijd loodrecht op het vlak waar het voorwerp op staat.

Wat is de formule van bewegingsenergie?

Ieder voorwerp dat beweegt, bezit energie: bewegingsenergie of kinetische energie, De hoeveelheid bewegingsenergie die een voorwerp bezit hangt af van de snelheid waarmee het voorwerp beweegt en de massa van het voorwerp. Als de snelheid van een voorwerp toeneemt, neemt de hoeveelheid bewegingsenergie ook toe.

E B = ½ x m x v ²

In de formule is E B de bewegingsenergie in joule (J), m de massa in kilogram (kg) en v de snelheid in meter per seconde (m/s). Het arrangement Bewegingsenergie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Laatst gewijzigd 2021-05-31 13:57:50 Licentie Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie,

Wat is de eerste wet van Newton formule?

De wetten van Newton (III) Dit is het derde artikel in een serie over de bewegingswetten van Newton. Hier bespreken we de derde wet, oftewel de wet van actie en reactie. Deze wet beschrijft een groot scala aan situaties: het opstijgen van een raket, de terugslag van een geweer, en waarom we niet door de grond vallen.23 February 2016 De eerste twee wetten van Newton beschrijven de relatie tussen krachten en beweging.

 • Zegt dat een voorwerp in rust blijft of met constante snelheid beweegt als er geen krachten op werken.
 • De beroemde formule F = ma – vertelt ons dat een netto kracht een versnelling veroorzaakt.
 • Je kunt je echter afvragen: waar worden deze krachten door veroorzaakt? In het Newtoniaanse wereldbeeld worden krachten veroorzaakt door andere voorwerpen (of mensen).

Een voetballer geeft een schop tegen een voetbal. Een fietser duwt op een pedaal. Een kogel wordt afgeschoten door een geweer. In al deze voorbeelden zien we dat een kracht werkt op een voorwerp (kogel), en wordt uitgeoefend door een ander voorwerp (geweer).

 1. Newton realiseerde zich echter dat krachten altijd in paren voorkomen.
 2. Een geweer oefent een kracht uit op een kogel, maar de kogel oefent ook een reactiekracht uit op het geweer.
 3. Deze reactiekracht veroorzaakt de bekende terugslag die je voelt bij het afvuren van een geweer.
 4. Een ander voorbeeld: als je op de grond staat oefent jouw lichaam een kracht uit op de grond, maar de grond oefent een tegenovergestelde kracht uit op jouw lichaam.

Dat is de reden waarom we niet door de grond vallen! Er zijn dus altijd twee krachten in het spel: een actie- en een reactiekracht. De relatie tussen deze twee krachten wordt beschreven door de derde wet van Newton.

Hoe groot is 1 Newton?

De newton (symbool N) is de SI-eenheid van kracht. De eenheid newton is gedefinieerd als de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 m/s² geeft : De newton is genoemd naar Isaac Newton.

Hoe bereken je A?

❹ Versnelling (a) Stel je versnelt met de fiets van bijvoorbeeld 10 km/h naar 25 km/h. Het snelheidsverschil is dan 25 – 10 = 15 km/h. Dit snelheidsverschil kun je aangeven met Δv. Het driehoekje voor de v is de griekse letter delta en betekent verschil in.

 1. Versnelling De betekent in de natuurkunde de snelheidsverandering in een bepaalde,
 2. Wanneer je met je racefiets vanuit stilstand na 5 seconden 36 km/h fietst, is de elke met 7,2 km/h toegenomen.
 3. Je zou kunnen zeggen de is dan 7,2 kilometer per per,
 4. Deze gebruiken we niet vaak.
 5. Je zou de van de fietser in per kunnen omrekenen.

De fietser rijdt dan na 5 seconden 10 m/s. De neemt dan elke 2 m/s toe. De is van 2 m/s per, ofwel 2 m/s². Vertraging Een auto die 90 km/h rijdt remt af in 5 seconden naar stilstand. Er gaat dan elke 18 km/h af. Als je de in per omrekent gaat er elke 5 m/s af (afbeelding 2). Dat is een van 5 m/s per, ofwel 5 m/s². Een van 5 m/s² is hetzelfde als een negatieve van -5 m/s². De formule voor versnelling Om de van een voorwerp te berekenen moet je het snelheidsverschil (v e – v b ) delen door de, De heeft als symbool de kleine letter a. Dit komt van het Engelse woord voor ‘acceleration’. De formule zie je hieronder. Rekenen met de formule voor versnelling Hieronder zie je een voorbeeld berekening van het rekenen met de formule voor,

 • Opgave 1 Geef de symbolen van, de en zijn symbool.

Opgave 2 In de vorige alinea ben je de formule voor tegen gekomen.a) Wat is de formule voor versnelling? b) Herschrijf deze formule in de vorm: v e = c) Herschrijf deze formule in de vorm: t = Opgave 3 Reken de volgen sommen uit. Let op de mintekens!a) 4 + -3 = _b) -12 + 8 = _c) -6 + -3 = _d) 4 + 8 = _e) -2 x -4 = _f) -6 x 3 = _g) 7 x -2 = _

 1. h) 5 x 5 = _
 2. Opgave 4 Leg in je eigen woorden uit wat dit symbool betekent: m/s²

Opgave 5 Piet zegt: “De is min drie per kwadraat (-3 m/s²).”Leg in je eigen woorden uit wat dit betekent.

 • Begin je antwoord met “Een van -3 m/s² betekent,”
 • Opgave 6 Hieronder staan een aantal opgaven.
 • Bereken voor elke opgave de gevraagde,

Werk ze uit zoals in de uitleg is voorgedaan. a) Een auto rijdt met 20 m/s.In acht seconden trekt de auto op naar 36 m/s. Hoe groot was de gemiddelde versnelling? b) Een fietser rijdt weg van het stoplicht.Hij trapt zo hard dat hij een ondervindt van 2,5 m/s².Hoelang heeft hij nodig om een van 5 m/s te bereiken? c) Een voorwerp beweegt met 10 m/s.We geven het 10 seconden lang een van 0,5 m/s².Hoe groot is de eindsnelheid van dit voorwerp in m/s?

 1. Opgave 7 Hieronder staan een aantal opgaven.
 2. Bereken voor elke opgave de gevraagde,

Werk ze uit zoals in de uitleg is voorgedaan. a) Een Porsche 911 kan optrekken van 0 tot 100 km/h in 4,4 seconden.Hoe groot is de gemiddelde van deze Porsche? b) Een trein heeft ongeveer 16 seconden nodig om van 72 km/h te tot stilstand.Hoe groot was de tijdens het remmen? c) Een auto heeft een van 1,4 m/s².Hoeveel seconden heeft deze auto nodig om van 0 km/h te versnellen naar 90 km/h? d) De olie tanker de ‘Seawise Giant’ heeft 8,9 kilometer nodig om tot stilstand te komen vanaf zijn topsnelheid.Hij doet dit met een maximale van 0,004 m/s.De topsnelheid van dit schip is 30,6 km/h.

 • d) Bereken de gemiddelde van dit voertuig.

Opgave 9 Wat is de van versnelling?Schrijf deze in woorden en symbolen.

 1. Opgave 10 Wat is de formule voor versnelling?
 2. (Schrijf deze in symbolen)

Opgave 11 Hiernaast zie je een,a) In welke delen was er sprake van een negatieve versnelling?

 • Geef dit aan met een tijdsgebied, bijvoorbeeld van 2 tot 6,
 • c) Bereken de tussen 0 en 4 seconden.
 • Opgave 12 Hiernaast zie je een tabel met metingen.
 • a) Maak van deze metingen een grafiek in een,
 • c) Bereken de tussen 8 en 20 seconden.

b) In welke delen was er sprake van een constante snelheid?d) Bereken de tussen 14 en 22 seconden. (gebruik een as van 6 cm en een horizontale as van 11 cm, je mag rechte lijnen gebruiken!)b) H oevaak was er sprake van een vertraging?d) Hoeveel werd er in totaal afgelegd? Opgave 13 In de vorige alinea ben je de formule voor tegen gekomen.a) Wat is de formule voor versnelling?

 1. b) Herschrijf deze formule in de vorm: v b =
 2. Opgave 14 Leg in je eigen woorden uit wat dit symbool betekent: ∆

c) Herschrijf deze formule in de vorm: t = Opgave 15 Een van het grootste type oorlogsschepen dat ooit is gebouwd, zijn de Nimitz klasse vliegdekschepen. Een Nimitz klasse vliegdekschip heeft een behoorlijk complement aan vliegtuigen aan boord. Ondanks het enorm groot vliegdek van 333 m is de startbaan te kort om een modern toestel voldoende te laten versnellen om op te kunnen stijgen.

 • Om die reden worden vliegtuigen van vliegdekschepen gelanceerd door middel van stoom aangedreven katapulten.
 • Zo’n katapult kan een Hornet in 2,78 s laten versnellen tot een van 259 km/h.
 • Als je wilt zien hoe dat er uit ziet, klik dan op,Bereken de die de katapult veroorzaakt.
 • Opgave 16 Een van de vliegtuigen aan boord van de Nimitz klasse vliegdekschepen, is de Boeing F/A-18.

Dit vliegtuig komt met 233 km/h aanvliegen om te landen. Om dit vliegtuig op af te zijn er speciale kabels over de landingsbaan aangelegd die het vliegtuig in 1,1 kunnen afremmen naar stilstand. Als je wilt zien hoe dit eruit ziet, klik dan op,Bereken de van deze landing.

 • Opgave 17 Bereken de volgende opgaven.
 • a) Bereken hoeveel je nodig hebt om met 3,0 m/s² te versnellen van 40 km/h naar 120 km/h.

b) Bereken je eindsnelheid als je van 0 km/h, 20 seconden lang met 1,3 m/s².c) Hoe groot is je als je in 3,8 s afremt van 90 km/h naar stilstand.d) Bereken hoelang je nodig hebt om van 120 km/h af te naar stilstand als je remt met 5,2 m/s².

 • Je kunt uitleggen wat en is. Een voorwerp dat steeds sneller gaat, versnelt. Hoeveel er in een bepaalde bij komt noemen we de,Een voorwerp dat steeds langzamer gaat, vertraagt. Hoeveel er in een bepaalde af gaat zou je de kunnen noemen.
 • Je kunt uitleggen dat een negatieve, eigenlijk een is. De is de die er bij komt. Als je een negatieve hebt komt er dus een negatief getal bij. Volgens de wiskunde is dat hetzelfde als een positief getal er af.30 + –10 = 20 net als 30 – +20 = 10
 • Je kunt de afkorting van uit het hoofd noemen. De korten we af met de kleine letter a.
 • Je kunt de standaard van uit het hoofd noemen en uitleggen wat deze betekent. De standaard van is de per kwadraat (m/s²)Dit is het aantal per (m/s) dat er per bij komt.
 • Je kunt uitleggen wat het symbool Δ betekent. Δ is de Griekse hoofdletter delta. Het betekent verschil in. Je kunt dit voor elke zetten om een verschil tussen twee metingen aan te geven.
 • Je kunt de formule voor uit het hoofd noemen. In woorden: = verschil in / verschil in tijdIn symbolen: a = (v e – v b ) / t
 • Je kunt rekenen met de formule voor,1 – Zoek in de opgave naar de gegeven, Zoek ook de die je moet uitrekenen. Schrijf ze onder elkaar op met symbolen en,2 – Reken de eventueel om, totdat de bij elkaar horen.3 – Schrijf de formule op die je nodig hebt.4 – Schrijf de formule nogmaals op maar vervang nu de bekende symbolen met de getallen.5 – Reken de uitkomst uit.6 – Reken de uitkomst eventueel om naar de gevraagde,

Dragracen in Drachten(9m23) Het Mannetje PhET : ❹ Versnelling (a)

Hoe bepaal je de resultante?

Door opmeting van de som van de krachten kan de resultante worden berekend. Analytisch wordt de resultante berekend door algebraïsch optellen: FR = F 1 + F 2.

Kan de resulterende kracht negatief zijn?

Reacties – Theo de Klerk op 10 mei 2016 om 16:46 Vectorieel optellen betekent “kop-staart” optellen. Dus pak bijv. F w van de twee vectoren op, plaats zijn staart tegen de kop van de andere F z, De som is dan de vector die vanuit de oorsprong van beide vectoren (O) wijst naar de plek die door de kop van F w wordt aangewezen. de som wordt dus Fres = Fz + Fw = (-400) + (+400) = 0 N of Fres = Fz + Fw = (+400) + (-400) = 0 N Groet, Jan Amber op 10 mei 2016 om 17:11 Beste Jan, Dus in principe maakt het niet uit welke kracht het minteken heeft? Als de luchtweerstandskracht groter is dan de zwaartekracht dan kom je wel op een negatief getal uit als de luchtweerstandskracht het minteken heeft.

 • Moet je deze gewoon positief maken? Groetjes Amber Jan van de Velde op 10 mei 2016 om 17:25 nee, eenmaal je referentiestelsel gekozen reken je álles in dat referentiestelsel uit.
 • Oók vervolgende versnellingen e.d.
 • A= F/m = -300/60 = -5 m/s² Zo blijft dat minteken hetzelfde betekenen bij alle vectoriële grootheden (kracht, snelheid, versnelling) die bij dezelfde situatie komen kijken,

Groet, Jan Amber op 10 mei 2016 om 17:28 Oke ik snap het! Heel erg bedankt voor de snelle reactie! Groetjes Amber

Wat is de voorwaartse kracht?

Als je aan het fietsen bent dan lever je een bepaalde kracht met je benen. Deze kracht noemen we de voorwaartse kracht omdat die je help je beweging te behouden. Je wielen hebben een wrijving met de weg. Dit is een tegenwerkende kracht omdat de kracht tegen de beweging in gaat.