Salaris Berekenen Lease Auto

Salaris Berekenen Lease Auto
Hoe bereken ik een bijtelling? – De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde – eigen bijdrage. Lees er meer over op, Voorbeeld: Jouw leaseauto heeft een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar.

 • De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 – € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar.
 • Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is.
 • Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 37,10% is, dan is bij bovengenoemd voorbeeld de netto bijtelling 37,10% van € 4.300, dus € 1.595,30 per jaar.

(Bron: Belastingdienst) Als je in onze leasecalculator op zoek gaat naar een leaseauto, wordt bij “Jouw bijtelling” het netto bedrag getoond dat je aan bijtelling betaalt. Dit is afhankelijk van jouw inkomen, dit is aan te passen door op het tandwieltje te klikken en hier de juiste schaal te kiezen.

Is een lease auto verkapt loon?

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ – Hoe bijtelling aangeven en betalen? Bent u werknemer en rijdt u in een auto van de zaak? Dan trekt uw werkgever de autokosten van de winst af. Als u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden maakt, ziet de Belastingdienst dit gebruik als loon waarover belasting moet worden betaald.

 1. Hoe bijtelling berekenen als zzp’er? Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen.
 2. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het aantal gereden (privé)kilometers, van de cataloguswaarde en van de uitgiftedatum van uw auto.
 3. Tot en met 2026 is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot van invloed op de hoogte van de bijtelling.

Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Het bedrag van de bijtelling mag overigens nooit hoger zijn dan de totale autokosten per jaar. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

NB Privégebruik van uw auto boven de 500 kilometer per jaar is niet aftrekbaar. Hoe bijtelling berekenen? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt, het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.

Wilt u precies weten hoeveel u maandelijks netto aan bijtelling betaald? Gebruik dan onze bijtellingcalculator, Hoe bijtelling voorkomen/vermijden? Als u bijtelling wilt voorkomen, rijdt u per kalenderjaar maximaal 500 privékilometer. Met behulp van kilometerregistratie maakt u inzichtelijk hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometer u per jaar rijdt.

U kunt de kilometerregistratie handmatig bijhouden, of gebruikmaken van een automatisch rittenregistratiesysteem, Hoeveel bijtelling bij een bestelbus met grijs kenteken? Gebruikt u geen ‘normale’ auto als voertuig voor uw onderneming, maar een bestelauto/bestelbus met een grijs kenteken ? En gebruikt u deze bestelauto alleen zakelijk? Dan betaalt u geen bijtelling.

Wel moet u voor de fiscus de ‘ Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s’ hebben ingevuld. Hoewel het niet verplicht is om een rittenregistratie bij te houden, is het wel verstandig dit te doen. Alle relevante gegevens zijn dan namelijk vastgelegd in een ‘black box’.

Als de Belastingdienst u vraagt om het zakelijke karakter van een bepaalde rit aan te tonen, kunt u dat zonder problemen doen. Hoeveel bijtelling heeft mijn auto? De hoogte van de bijtelling berekent u aan de hand van de cataloguswaarde van uw (zakelijke) auto, de uitgiftedatum van uw kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot (vanaf 2026 heeft de hoeveelheid CO2-uitstoot geen invloed meer op de hoogte van de bijtelling).

Tot 2026 geldt: – Voor elektrische auto’s: het bijtellingspercentage stijgt van 8% in 2020 naar 22% in 2026, – Auto’s met meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling. Vanaf 2026 betaalt u ook voor volledig elektrische auto’s 22 procent bijtelling.

 1. Is bijtelling aftrekbaar? Nee bijtelling is niet aftrekbaar, wel zijn andere autokosten aftrekbaar.
 2. De kosten voor het privégebruik van een zakelijke auto mogen worden afgetrokken van de winst,
 3. Ook tolkosten en bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van een veerpont vallen hieronder.
 4. Is bijtelling bruto of netto? De bijtelling is een bruto bedrag dat bij uw salaris wordt geteld.

Hierover wordt de reguliere belasting berekend. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt over de bijtelling. Is bijtelling hetzelfde als BPM? Nee, bijtelling is niet hetzelfde als BPM, Bijtelling is een bedrag dat u betaalt als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer rijdt in uw zakelijke auto.

 1. BPM (‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen’) is een belasting die u betaalt als u een personenauto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert.
 2. Is bijtelling inclusief btw? De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de catalogusprijs van de auto inclusief btw.

Is bijtelling loon? Bijtelling is een verkapt loon; een werkgever telt het bedrag van de bijtelling bij het loon van de werknemer op als deze in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt. Is bijtelling per jaar? Ja, de bijtelling wordt over een jaar berekend en moet per jaar worden betaald.

 • Als u een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaalt u een evenredig bedrag.
 • Is bijtelling verplicht? Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig.
 • U moet dan een ‘ Verklaring geen privégebruik zakelijke auto ‘ hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Is er bijtelling bij financial lease? Als u in een auto van de zaak rijdt of als u als zzp’er of MKB’er in een zakelijke auto rijdt, spreekt de Belastingdienst van loon in natura. De zakelijke auto wordt gezien als een vorm van inkomsten, waarover u belasting moet betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer maakt.

Blijft u binnen die vrijstelling? Dan hoeft u bij financial lease geen bijtelling te betalen. Is er bijtelling bij private lease? Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent. Moet er altijd bijtelling worden betaald? Nee, er hoeft niet altijd bijtelling te worden betaald.

Alleen als er meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto wordt gereden, betaalt u bijtelling. Waar is bijtelling op gebaseerd? Bijtelling wordt onder andere berekend aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

 1. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.
 2. Tot en met 2025 betaalt u voor een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt, aanzienlijk minder bijtelling dan voor een auto met een benzine-, LPG- of dieselmotor.
 3. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.
You might be interested:  Pensioen Uitkering Berekenen

Waar staat bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag. Waar staat bijtelling voor? Bijtelling staat voor de fiscale kosten van het privégebruik van een zakelijke auto.

Wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto rijdt, moet bijtelling betalen. Waarom gaat de bijtelling omhoog? De bijtelling van elektrische auto’s is dit jaar omhoog gegaan. De overheidskosten voor elektrisch rijden blijken namelijk groter dan de milieuwinst. Vanaf dit jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s daarom van 8 procent en blijft stijgen tot 2026 naar 22%.

Wanneer bijtelling op de auto van de zaak? U moet bijtelling betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 provékilometer in de auto van de zaak rijdt, of als u niet kunt aantonen dat u minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt. Welke bijtellingspercentages zijn er? Het bijtellingspercentage is afhankelijk van soort auto/de hoeveelheid CO2-uitstoot.

 1. De hoogte van het te betalen belastingbedrag is afhankelijk van het tarief waarover de belasting wordt berekend.
 2. Bereken hier de hoogte van uw bijtelling.
 3. Welke bijtelling na vijf jaar/60 maanden? De hoogte van uw bijtelling staat vanaf het moment dat deze wordt vastgesteld, voor 60 maanden vast.
 4. Direct na afloop van deze periode wordt het percentage door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Wie moet bijtelling betalen? Bijtelling moet worden betaald door werknemers en ondernemers die per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in een zakelijke auto (‘auto van de zaak’) of in een auto van de onderneming rijden. Als u werknemer bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van loon in natura.

 1. Als u ondernemer bent, telt u de bijtelling op bij de winst, waarover u vervolgens belasting betaalt.
 2. Wie ontvangt bijtelling? De inkomsten die uit bijtelling komen, gaan naar de Belastingdienst en daarmee naar de schatkist van de overheid.
 3. Hoe werkt bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar maakt, betaalt bijtelling.

De fiscus ziet dit gebruik namelijk als een loon in natura, waarover belasting moet worden betaald. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de CO2-uitstoot. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

 1. In 2022 tot en met 2024 is het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen (EV’s) 16 procent; in 2022 geldt deze korting voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 35.000, vanaf 2023 voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 30.000.
 2. In 2025 is het bijtellingspercentage voor deze voertuigen 17 procent, in 2026 is dit percentage 22 procent.

Rijdt u in een elektrische auto waarvan de catalogusprijs hoger is dan de genoemde drempelbedragen, dan betaalt u standaard 22 procent bijtelling over het resterende aanschafbedrag. Voor een waterstofauto of zonneauto betaalt u 16 procent bijtelling over de volledige waarde van de auto.

 • Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van alle elektrische voertuigen gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s.
 • Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet.
 • Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22 procent.
 • Dit tarief geldt voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is.

Hoe werkt bijtelling zzp? De bijtelling voor een zzp’er werkt als volgt. Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van: – de cataloguswaarde van de auto; – de datum van de eerste toelating; dit is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld); – de CO2-uitstoot van de auto.

Voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is, betaalt u 22 procent bijtelling. Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

Hoe werkt bijtelling op loonstrook? Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

 • Hoe bijtelling berekenen? Hoe berekent u de bijtelling? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt (1 of 2), het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot.
 • Om uw bijtelling te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool,

Hoe werkt leasen bijtelling? Wie in een auto van de zaak rijdt (lease) en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt, betaalt bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto.

 • Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.
 • NB Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.
 • Hoe werkt bijtelling op je salaris? Bijtelling wordt verwerkt in uw salaris; een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig wordt namelijk bij uw belastbare inkomen opgeteld.

Over dit totaal betaalt u belasting. Fiscale bijtelling berekenen Hoe berekent u fiscale bijtelling? U kunt gebruikmaken van een rekentool, maar u kunt ook zelf een rekensom maken. Een rekenvoorbeeld: Louisa is een werknemer die vanaf 2022 privé gebruikmaakt van een zakelijke (elektrische) auto.

Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 33.000. Louisa rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto. Ze moet dus bijtelling betalen. Voor dit kalenderjaar betaalt ze in 2022 16 procent bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die Louisa betaalt is dan: 16 procent van € 33.000 = € 5.280,00 per jaar.

Over dit extra bedrag moet zij dus ook belasting betalen. Als Louisa hierover 37,35 procent belasting (schijf 1) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van haar zakelijke auto 37,35 procent van € 5.2580,00 = € 1.972,08.

You might be interested:  Inkomsten Belasting Berekenen

Hoe bereken je leasebedrag auto?

Bijtelling berekenen: wat is het en hoe kun je bijtelling berekenen? Lees hier alles over bijtelling Als je een lease auto via je werkgever heb moet je, zodra je meer dan 500 privé kilometers per jaar rijdt, rekenen op een extra bijtelling van de belastingdienst. Bijtelling zijn de fiscale kosten van het privégebruik van een auto van de werkgever en zijn een percentage van de catalogusprijs van de auto.

De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2 uitstoot van jouw auto. De overheid wil milieuvriendelijk rijden stimuleren, daarom is een ‘schonere’ auto goedkoper om in te rijden. Het bijtellingspercentage kan 16% voor een100% elektrische auto met een fiscale waarde van € 30.000,- en voor elk bedrag daarboven is de bijtelling 22%.

Voor een auto met een verbrandingsmotor geldt ook een bijtellingspercentage van 22%. Jouw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als je je loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij jouw loon. De bijtelling voor jouw lease auto wordt als volgt berekend: percentage bijtelling x cataloguswaarde van de auto.

Voor de netto bijtelling wordt dit bedrag vervolgens vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is voor jou. Een voorbeeld: Jouw auto heeft een cataloguswaarde van €35.000. De auto van in de 22% procent categorie, wat betekent dat er een bij te tellen bruto bedrag is van €7.700 per jaar.

Om het netto bedrag te bepalen moet je kijken in welke belastingschijf jouw inkomen valt. Stel, je zou 37,07% belasting (eerste schijf 2022) betalen, dan zorgt dat tot voor een netto bijtelling van €2.854,39 per jaar. Maandelijks betaal je dan €237,87 om privé te kunnen rijden met jouw auto van de zaak.

Hoeveel is een auto waard in loon?

Berekening – Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding komt overeen met de waarde van het ‘gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen’. Deze waarde is gelijk aan 20% van 6/7e van de catalogusprijs van het voertuig (min een eventuele eigen bijdrage in de wagenkost).

Wat kost een gemiddelde leaseauto per maand?

Wat kost private lease per maand? De kosten van private lease betaal je middels een vast bedrag per maand. Dit kan variëren van 279 euro tot 3125 euro. De prijs is voor een groot deel afhankelijk van het type auto dat je kiest.

Wat is een categorie 3 leaseauto?

Werkgever wil dat zijn werknemer voortaan in een goedkopere leaseauto rijdt. Dat bespaart kosten. Werknemer weigert het voorstel van zijn werkgever. Bij de kantonrechter te Utrecht eist hij dat hij een duurdere leaseauto mag blijven gebruiken. Hoe beoordeelt de kantonrechter dit? De feiten Werknemer rijdt voor zijn werkgever 60.000 kilometer per jaar.

In de arbeidsovereenkomst van werknemer staat dat hij recht heeft op een leaseauto uit categorie 3. Dit betekent dat hij een leaseauto mag uitkiezen met een cataloguswaarde tussen de € 35.000 en € 45.000. De arbeidsovereenkomst bevat geen eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 Burgerlijk Wetboek (BW).

Dit betekent dat werkgever zich niet het recht voorbehield om eenzijdig een ‘billijke’ wijziging van de arbeidsvoorwaarden door te voeren. In juni 2016 wordt het bedrijf van werkgever overgenomen. De nieuwe organisatie wil kosten besparen en voert daartoe een nieuwe autoregeling in.

Het gevolg daarvan voor werknemer is, dat hij nog slechts recht heeft op een leaseauto uit categorie 5. Dit betekent dat hij een leaseauto mag kiezen met een maximale waarde van € 25.000. Dat is bijna de helft minder dan de waarde van de leaseauto die hij heeft. Werknemer weigert dan ook om van de nieuwe regeling gebruik te maken.

Werkgever biedt als tegemoetkoming aan om nog vier jaar gebruik te maken van een leaseauto uit categorie 4, met een maximale waarde van € 35.000. Ook daar gaat werknemer niet mee akkoord. Werknemer daagt zijn werkgever voor de kantonrechter. Daar stelt hij dat werkgever niet het recht heeft om eenzijdig zijn arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

 1. Van hem kan in redelijkheid niet worden gevraagd dat hij zich bij de nieuwe autoregeling neerlegt.
 2. Voor hem is de auto (een verlengstuk van) zijn werkplek.
 3. Omdat hij lange afstanden rijdt, moet zijn auto aan hoge eisen van comfort en veiligheid voldoen.
 4. Vindt de werknemer.
 5. Oordeel kantonrechter De kantonrechter stelt voorop dat een werknemer zijn werkgever mag houden aan wat in de arbeidsovereenkomst staat.

Onder omstandigheden kan werknemer echter verplicht zijn om op grond van goed werknemerschap in de zin van artikel 7:611 BW een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te accepteren. Daar gelden echter wel regels voor. In de eerste plaats moet het voorstel van werkgever in overeenstemming zijn met de norm van goed werkgeverschap.

 1. In de tweede plaats moet het voorstel van werkgever redelijk zijn.
 2. Bij de beoordeling of het voorstel van werkgever redelijk is, kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval.
 3. En in de derde plaats geldt dat de werknemer het voorstel van werkgever in redelijkheid zou moeten aanvaarden.
 4. Het voorstel van de werkgever moet aan elk van de drie genoemde criteria voldoen.

Werkgever motiveert de wijziging van de autoregeling met een verwijzing naar het belang van een eenvoudiger en efficiënter beheer van het wagenpark. Maar werkgever onderbouwt dit verder niet. Daarom gaat de kantonrechter er van uit dat het per werknemer telkens om een individuele afweging gaat.

Vervolgens weegt de kantonrechter het financiële belang van werkgever af tegen het belang van werknemer. Werkgever bespaart met de nieuwe autoregeling per maand € 280,00 aan leasekosten voor werknemer. Daar staat tegenover dat werknemer per jaar 60.000 kilometer rijdt. Hij maakt dus veel zakelijke kilometers.

De kantonrechter noemt het een feit van algemene bekendheid dat het rijden van lange afstanden het nodige vergt van een autobestuurder. En een auto in het duurdere segment biedt beduidend meer comfort en veiligheid dan een auto in het lagere segment. Als dat niet zo was, zou het prijsverschil tussen auto’s uit de verschillende segmenten niet te handhaven zijn.

 1. Vanwege de aard van de functie van werknemer en het belang van de leaseauto voor hem als werkplek oordeelt de kantonrechter dat het belang van werknemer de doorslag geeft.
 2. Als goed werknemer hoefde hij het voorstel van werkgever niet te accepteren.
 3. Slot Stel dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet stond dat hij recht heeft op een leaseauto van categorie 3.

Zou hij ook dan door de kantonrechter in het gelijk zijn gesteld? Waarschijnlijk wel, gelet op de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 25 juli 2018 waarover deze eerdere blog gaat. Zeker als werknemer vanaf de datum van indiensttreding, ergens in 2002, steeds een duurdere leaseauto kreeg.

You might be interested:  Kwh Berekenen Online

Op grond van de door de Hoge Raad ontwikkelde criteria in het arrest FNV/Pontmeyer maakt de leaseauto dan al gauw onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Over de criteria van de Hoge Raad leest u hier meer. Heeft u te maken met een kwestie over een leaseauto? Of over andere arbeidsvoorwaarden? Schroom dan niet en bel naar 06 – 338 24 563.

Of stuur een e-mail aan [email protected], Wij helpen u graag! De hele uitspraak leest u hier

Is het verstandig om te leasen?

Private lease is vaak goedkoper dan kopen met geleend geld. Het voordeel is beperkt als je al veel schadevrije jaren hebt. In een enkel geval is private lease ook goedkoper dan een nieuwe auto kopen met eigen geld.

Welke leaseauto voor 700 euro per maand?

Kia Sportage DynamicLine – € 695 p.m. Dat die Zuid-Koreanen niet een groter marktaandeel hebben dan dat ze hebben. De Kia Sportage is namelijk enorm veel waar voor je geld. Want voor die 700 per maand heb je een ruime crossover. En wat voor eentje! In vergelijking met de andere auto’s in dit lijstje is de Kia verreweg het meest modern. Dat niet alleen, je hebt ook een heel erg fijne aandrijflijn: een 1.6 turbo met elektromotor. Het is geen sportcombinatie, maar je hebt meer dan voldoende over. Qua styling is het zowaar een originele auto te noemen, of je ‘m mooi vindt is persoonlijk. De ruimte aan boord is prima. Of het een fijn zittende leaseauto is, is wederom persoonlijk. Wel zit je iets hoger en meer rechtop.

Wat is een categorie 3 leaseauto?

Werkgever wil dat zijn werknemer voortaan in een goedkopere leaseauto rijdt. Dat bespaart kosten. Werknemer weigert het voorstel van zijn werkgever. Bij de kantonrechter te Utrecht eist hij dat hij een duurdere leaseauto mag blijven gebruiken. Hoe beoordeelt de kantonrechter dit? De feiten Werknemer rijdt voor zijn werkgever 60.000 kilometer per jaar.

 1. In de arbeidsovereenkomst van werknemer staat dat hij recht heeft op een leaseauto uit categorie 3.
 2. Dit betekent dat hij een leaseauto mag uitkiezen met een cataloguswaarde tussen de € 35.000 en € 45.000.
 3. De arbeidsovereenkomst bevat geen eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van artikel 7:613 Burgerlijk Wetboek (BW).

Dit betekent dat werkgever zich niet het recht voorbehield om eenzijdig een ‘billijke’ wijziging van de arbeidsvoorwaarden door te voeren. In juni 2016 wordt het bedrijf van werkgever overgenomen. De nieuwe organisatie wil kosten besparen en voert daartoe een nieuwe autoregeling in.

 • Het gevolg daarvan voor werknemer is, dat hij nog slechts recht heeft op een leaseauto uit categorie 5.
 • Dit betekent dat hij een leaseauto mag kiezen met een maximale waarde van € 25.000.
 • Dat is bijna de helft minder dan de waarde van de leaseauto die hij heeft.
 • Werknemer weigert dan ook om van de nieuwe regeling gebruik te maken.

Werkgever biedt als tegemoetkoming aan om nog vier jaar gebruik te maken van een leaseauto uit categorie 4, met een maximale waarde van € 35.000. Ook daar gaat werknemer niet mee akkoord. Werknemer daagt zijn werkgever voor de kantonrechter. Daar stelt hij dat werkgever niet het recht heeft om eenzijdig zijn arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

 1. Van hem kan in redelijkheid niet worden gevraagd dat hij zich bij de nieuwe autoregeling neerlegt.
 2. Voor hem is de auto (een verlengstuk van) zijn werkplek.
 3. Omdat hij lange afstanden rijdt, moet zijn auto aan hoge eisen van comfort en veiligheid voldoen.
 4. Vindt de werknemer.
 5. Oordeel kantonrechter De kantonrechter stelt voorop dat een werknemer zijn werkgever mag houden aan wat in de arbeidsovereenkomst staat.

Onder omstandigheden kan werknemer echter verplicht zijn om op grond van goed werknemerschap in de zin van artikel 7:611 BW een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te accepteren. Daar gelden echter wel regels voor. In de eerste plaats moet het voorstel van werkgever in overeenstemming zijn met de norm van goed werkgeverschap.

 • In de tweede plaats moet het voorstel van werkgever redelijk zijn.
 • Bij de beoordeling of het voorstel van werkgever redelijk is, kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval.
 • En in de derde plaats geldt dat de werknemer het voorstel van werkgever in redelijkheid zou moeten aanvaarden.
 • Het voorstel van de werkgever moet aan elk van de drie genoemde criteria voldoen.

Werkgever motiveert de wijziging van de autoregeling met een verwijzing naar het belang van een eenvoudiger en efficiënter beheer van het wagenpark. Maar werkgever onderbouwt dit verder niet. Daarom gaat de kantonrechter er van uit dat het per werknemer telkens om een individuele afweging gaat.

 • Vervolgens weegt de kantonrechter het financiële belang van werkgever af tegen het belang van werknemer.
 • Werkgever bespaart met de nieuwe autoregeling per maand € 280,00 aan leasekosten voor werknemer.
 • Daar staat tegenover dat werknemer per jaar 60.000 kilometer rijdt.
 • Hij maakt dus veel zakelijke kilometers.

De kantonrechter noemt het een feit van algemene bekendheid dat het rijden van lange afstanden het nodige vergt van een autobestuurder. En een auto in het duurdere segment biedt beduidend meer comfort en veiligheid dan een auto in het lagere segment. Als dat niet zo was, zou het prijsverschil tussen auto’s uit de verschillende segmenten niet te handhaven zijn.

 1. Vanwege de aard van de functie van werknemer en het belang van de leaseauto voor hem als werkplek oordeelt de kantonrechter dat het belang van werknemer de doorslag geeft.
 2. Als goed werknemer hoefde hij het voorstel van werkgever niet te accepteren.
 3. Slot Stel dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet stond dat hij recht heeft op een leaseauto van categorie 3.

Zou hij ook dan door de kantonrechter in het gelijk zijn gesteld? Waarschijnlijk wel, gelet op de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 25 juli 2018 waarover deze eerdere blog gaat. Zeker als werknemer vanaf de datum van indiensttreding, ergens in 2002, steeds een duurdere leaseauto kreeg.

Op grond van de door de Hoge Raad ontwikkelde criteria in het arrest FNV/Pontmeyer maakt de leaseauto dan al gauw onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Over de criteria van de Hoge Raad leest u hier meer. Heeft u te maken met een kwestie over een leaseauto? Of over andere arbeidsvoorwaarden? Schroom dan niet en bel naar 06 – 338 24 563.

Of stuur een e-mail aan [email protected], Wij helpen u graag! De hele uitspraak leest u hier