Samengestelde Interest Berekenen

Samengestelde Interest Berekenen
Rente op rente berekenen, hoe bereken je samengestelde rente? – De samengestelde rente wordt berekend door de initiële hoofdsom te vermenigvuldigen met één plus de jaarlijkse rentevoet verhoogd tot het aantal samengestelde perioden min één. Het totale initiële bedrag van de lening wordt vervolgens afgetrokken van de resulterende waarde.

Hoe bereken je samengestelde rente economie?

Voorbeeld rente op rente berekenen – Je zet € 10.000 euro op een spaarrekening waarbij je 1,5 procent rente per jaar ontvangt en je laat dit bedrag 10 jaar renderen. De formule is dan: €10.000 (1 + 0,015)^10= € 11.605,41. Zo’n formule ziet er behoorlijk ingewikkeld uit. Daarom zie je in onderstaande tabel nog een keer precies hoe het renteverloop is in die 10 jaar.

Periode Saldo
Inleg € 10.000
Na jaar 1 € 10.150
Na jaar 2 € 10.302,25
Na jaar 3 € 10.456,78
Na jaar 4 €10.613,64
Na jaar 5 € 10.772,84
Na jaar 6 € 10.934,43
Na jaar 7 € 11.098,45
Na jaar 8 € 11.264,93
Na jaar 9 € 11.433,90
Na jaar 10 € 11.605,41

Na 10 jaar heb je dankzij rente op rente een bedrag van € 11.605,41 op je spaarrekening staan en dus ruim € 1.605 euro aan rente ontvangen. Zou je elk jaar de ontvangen rente weer opnemen, dan had je 10 keer € 150 rente ontvangen. In totaal dus € 1.500.

 1. Het rente op rente effect heeft je dus € 105 euro extra aan rente opgeleverd.
 2. Let op! We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat je tijdens de 10 jaar niets opneemt van de spaarrekening en ook geen geld bijstort.
 3. In het echt zul je dat waarschijnlijk wel af en toe.
 4. Daarnaast blijft de rente op je spaarrekening waarschijnlijk niet 10 jaar lang hetzelfde.

In al deze gevallen verloopt het rente op rente effect en je spaarsaldo dus heel anders.

Hoe werkt samengestelde interest?

Wat is compound interest en hoe werkt het? Albert Einstein omschreef samengestelde interest, ook wel ompound interest of compound interest, als “het achtste wereldwonder”, maar wat is het precies? Bij compound interest wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal, maar ook over de al eerder bijgeschreven rente.

 1. Samengestelde interest is dus eigenlijk rente-op-rente.
 2. Hierdoor krijg je in de loop der tijd steeds meer rendement.
 3. Maar alleen als er tussentijds niet wordt opgenomen.
 4. Daarentegen wordt traditionele enkelvoudige rente alleen betaald over het beginkapitaal en niet over de (eventuele) opgebouwde rente.

In de praktijk komt compound interest vaker voor dan enkelvoudige rente.

Wat is samengestelde interest economie?

6.1 Enkelvoudige en samengestelde interest – Interest (rente) is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen. Bij enkelvoudige interest wordt alleen rente berekend over het beginkapitaal. Bij samengestelde interest wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal maar ook over de al eerder bijgeschreven rente. Er is dan sprake van ‘rente over rente’,

Hoe bereken je de interestkosten?

(nettowinst + interest vreemd vermogen) / totale vermogen x 100%.

Wat is het samengestelde?

samengesteld – samengesteld – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: sa -men-ge-steld 1. wat uit twee of meer delen bestaat ♢ deze samengestelde zin bestaat uit twee zinnen 1. een samengesteld werkwoord, bn., 1. niet enkelvoudig, uit verschillende delen bestaande: een samengesteld katrol; een samengestelde stof;.

Hoe om enkelvoudige rente te bereken?

Wat is het verschil tussen samengestelde en enkelvoudige rente? – Als je geld op je bankrekening zet kun je hierover rente ontvangen. De bank geeft je dan geld om jou ervan te overtuigen om je geld op de bank te zetten en om te compenseren voor het risico wat je hierbij loopt. Ook als je betaal je hierover rente. Er zijn twee soorten rente die je kunt ontvangen of betalen: samengestelde en enkelvoudige rente,

 • Bij enkelvoudige rente ontvang of betaal je ieder jaar hetzelfde bedrag aan rente.
 • Stel je voor dat je € 1.000 op je spaarrekening hebt staan en daar 5% enkelvoudige rente over ontvangt.
 • Je ontvangt dan ieder jaar 1.000 × 0,05 = € 50 aan rente.
 • Na één jaar zal er dan € 1.050 op je rekening staan.
 • Het jaar daarop komt er weer € 50 bij en heb je € 1.100 op je rekening staan.

Zolang als je 5% enkelvoudige rente op je spaargeld blijft ontvangen krijg je ieder jaar € 50 bijgeschreven op je rekening. Bij samengestelde rente ontvang of betaal je niet ieder jaar hetzelfde bedrag aan rente. Dit komt doordat je ook rente ontvangt over de rente die je het voorgaande jaar hebt ontvangen.

 • Je krijgt dan rente over rente,
 • Stel je voor dat je weer € 1.000 op je rekening hebt staan en daar ieder jaar 5% samengestelde rente over ontvangt.
 • In het eerste jaar ontvang je dan weer 1.000 × 0,05 = € 50 aan rente.
 • Er staat dan weer € 1.050 op je rekening.
 • Het jaar daarop ontvang je niet weer € 50, maar 5% van het nieuwe bedrag dat op je rekening staat, € 1.050.

De rente die je dit jaar ontvangt is dan 1.050 × 0,05 = € 52,50. Het bedrag dat je dan op je rekening krijgt is € 1.102,50. Het jaar daarop ontvang je weer een hoger bedrag. Je ontvangt dan 5% van deze € 1.102,50, waardoor je € 55,13 op je rekening bijgeschreven zult krijgen.