Schaal Van Richter Berekenen

Schaal Van Richter Berekenen
Hoe is de schaal van Richter opgebouwd? – De schaal van Richter is een logaritmische schaal met het grondtal 10. Dat betekent dat een aardbeving met een kracht van 6 op de schaal van Richter 10 keer zo sterk is als een aardbeving met een kracht van 5.

 1. Een aardbeving van 7 is 100 keer zo krachtig als een aardbeving van 5, een beving van 8 is 1000 keer zo sterk, enzovoort.
 2. Het cijfer op de schaal van Richter wordt bepaald door op een seismograaf de maximale uitslag af te lezen en die om te rekenen naar het cijfer dat een tweede seismograaf op 100 kilometer afstand van het epicentrum van de aardbeving zou aangeven.

Hoewel de schaal in de hele wereld bekend is, wordt voor onderzoek een nieuwere schaal gebruikt: de momentmagnitudeschaal. Deze meet de kracht van de aardbeving op basis van de energie die bij een aardbeving vrijkomt. De sterkteaanduidingen lijken op die van de schaal van Richter, waardoor er voor leken weinig verschil is. Schematisch seismogram geeft de schokken weer van een aardbeving die ver weg plaatsvindt. Er zit vertraging in het tijdstip waarop de golven van de beving de seismograaf bereiken, dit is afhankelijk van de afstand tot het epicentrum van de beving. © Shutterstock

Hoeveel is 6 op de schaal van Richter?

De schaal van Richter is een manier waarmee de kracht van een aardbeving wordt waargenomen Het is een logaritmische schaal van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten worden op het seismogram, Kijk voor de schaal van windkracht op de Schaal van Beaufort,

 • De schaal van Richter is een in onbruik geraakte meetschaal waarop vroeger de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal werd uitgedrukt.
 • De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg.

Het is een logaritmische schaal. Hij wordt afgeleid van de sterkte van de trillingen, zoals die gemeten worden op het seismogram. De schaal van Richter is de eerste schaal voor aardbevingen waarmee een schatting gegeven wordt van de energie die bij een aard- of zeebeving vrijkomt.

Schalen van Richter en Mercalli voor aardbevingen
sterkte volgens Richter Beschrijving uitwerking energie aantal bevingen per jaar
tonnen TNT Joule
1 tot 1,9 Minuscuul Waargenomen door instrumenten maar zal nooit worden gevoeld of zelfs schade veroorzaken. 0,001.0,7 (4.4000)·10 6 Zo’n 8000 per jaar
2 tot 2,9 Extreem licht Meetbaar, maar wordt slechts door enkele mensen waargenomen, hoogstens enkele (zeer) lichte objecten kunnen mogelijk bewegen. 1.22 (Vergelijkbaar met een bom uit de Tweede Wereldoorlog ) (4.90)·10 9 Zo’n 1000 per jaar
3 tot 3,9 Zeer licht Slechts weinig mensen nemen trillingen waar; vergelijkbaar met een voorbijrijdende vrachtwagen; tegen elkaar staande glazen rinkelen licht; vrijwel nooit schade 30.700 (0,1.3)·10 12 Zo’n 49.000 per jaar
4 tot 4,9 Licht Door iedereen gevoeld; vrije slinger beweegt duidelijk; glazen en borden rammelen, raamluiken klapperen; geparkeerde auto’s schommelen licht; grote schade onwaarschijnlijk (1.22)·10 3 (klein kernwapen ) (4.90)·10 12 Zo’n 6.200 per jaar
5 tot 5,9 Gemiddeld Door alle mensen met schrik waargenomen; veel mensen verlaten hun huizen; schoorstenen kunnen instorten; meubels bewegen; enkele scheuren in stucwerk; zware schade of instorting aan slecht gebouwde huizen; er is gevaar voor verwondingen. (30.700)·10 3 (middelgroot kernwapen) (0,1.3)·10 15 Zo’n 800 per jaar
6 tot 6,9 Krachtig Wordt door alle betrokken mensen met grote schrik ervaren; ook in een rijdende auto voelbaar; paniek mogelijk; afzonderlijke schokken treden op; mensen verlaten snel hun huizen; gebouwen kunnen aanzienlijke schade oplopen en zelfs instorten; bomen zwaaien heen en weer als bij sterke wind; vaak zijn er gewonden; er is levensgevaar; aan kusten kunnen vloedgolven optreden. Grote schade is mogelijk over een afstand van meer dan 150 kilometer. (1.22)·10 6 (groot kernwapen) (4.90)·10 15 Zo’n 120 per jaar
7 tot 7,9 Sterk Grootschalige paniek; mensen trachten in paniek naar buiten te komen; acuut levensgevaar in gebouwen; slechts weinig gebouwen blijven staan; er ontstaan scheuren in de grond; er zijn doden en gewonden; gas-en waterleidingen breken; gedeeltelijk catastrofale gevolgen; aan kusten vernietigende vloedgolven mogelijk. (30.700)·10 6 ( meteoriet 100–200 m) (0,1.3)·10 18 Zo’n 18 per jaar
8 tot 8,9 Zwaar Grote verwoesting; gebouwen worden onbewoonbaar of storten in; acuut levensgevaar binnen en buiten gebouwen; aan kusten catastrofale, tot 40 meter hoge vloedgolven mogelijk. (1.22)·10 9 ( meteoriet 250–700 m) (4.90)·10 18 Een per jaar
9,0 tot 9,9 Extreem zwaar Grote ramp met totale verwoesting over duizenden kilometers; lokale aardschollen verschuiven; plaatselijk volledige vernietiging van alle leven; enorme vloedgolven die mogelijk meerdere continenten zullen aantasten. Verder mogelijk: grote verschuivingen van de tektonische platen, verschijnen, verschuiven of verdwijnen van delen van landen en eilanden, vorming van nieuwe subductiezones, verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde 32 gigaton Geschat op eens in de 20 jaar.
10.0 en hoger. Totale verwoesting Niets blijft overeind over mogelijk duizenden kilometers; alle gebouwen storten in; grote verschuivingen van de tektonische platen ; landen of eilanden verschuiven; verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde; enorm aantal doden en gewonden. 1 teraton (20 km grote meteoriet met een snelheid van 25 km/s) Nog nooit waargenomen.
You might be interested:  Parttime Salaris Berekenen Netto

Hoeveel schaal van Richter?

De schaal van Richter

Kracht Betekenis
6 tot 7 Krachtig
7 tot 8 Zwaar
8 tot 9 Zeer zwaar
9 tot 10 Catastrofe

Hoe zwaar is 7.8 aardbeving?

Een benadering van de schaal van Richter

Magnitude en beschrijving Energie
joule TNT-equivalent
8 t/m 8,9 Zeer zwaar 63 PJ – 1,9 EJ 15 – 490 megaton TNT
9 t/m 9,9 Verwoestend 2 EJ – 62 EJ 0,5 – 14 gigaton TNT
10,0 t/m 10,9 Allesverwoestend 63 EJ – 1,9 ZJ 15 – 490 gigaton TNT

Hoe werkt schaal 1 op 5?

Methode – Beeld en origineel Als we het hebben over het beeld, dan wordt de vergroting of verkleining van het origineel bedoeld. Het origineel is dus de figuur die in gedachte het startpunt is. Het origineel noemen we in de wiskunde ook wel het model. Schaal Bij vergrotingen of verkleiningen staat vaak een schaal weergegeven.

Een schaal van 1 : 5 betekent dat de afmetingen van het origineel 5x zo groot zijn als het beeld. Dus stel je ziet een schatkaart met een schaal van 1:500, dan weet je dat iedere afstand die je meet op de schatkaart in het echt 500 keer zo groot is. Een schaal van 5 : 1 betekent dat de afmetingen van het beeld 5x zo groot zijn als het origineel. Dus stel je ziet een tekening van een klein schroefje met een schaal van 20:1, dan weet je dat deze schroef in het echt 20 keer zo klein is als de tekening van de schroef.

De vergrotingsfactor De vergrotingsfactor geeft net als de schaal aan in welke mate de afmetingen van het beeld verschillen met de afmetingen van het model. Een vergrotingsfactor van 6 betekent dat het beeld 6 keer zo groot is als het model (= het origineel).

Een vergrotingsfactor van $$\frac $$ betekent dat het beeld 6 keer zo klein is als het model. Let hier goed op! Een verkleining heeft dus ook een vergrotingsfactor. Deze vergrotingsfactor is dan kleiner dan 1. Als we het dus bijvoorbeeld hebben over een beeld dat 20 keer kleiner is dan het origineel, dan is de vergrotingsfactor van dit beeld 1/20 = 0,05.

You might be interested:  Aantal Maanden Berekenen Excel

Rekenen met de vergrotingsfactor 1. De vergrotingsfactor berekenen. Als je twee gelijkvormige figuren hebt, kun je de vergrotingsfactor berekenen. Dit doe je door de afmeting van het beeld te delen door de afmeting van het model. Je krijgt: $$\bf = \frac } }}$$ Hiervoor kan je zelf kiezen welke waarde je gebruikt.

 • Je kunt bijvoorbeeld de hoogte of de breedte nemen.
 • Belangrijk is dat je dezelfde waarde van het beeld en het origineel kiest.2.
 • Afmetingen van het beeld berekenen.
 • Als je de afmeting van het origineel en de vergrotingsfactor weet, kun je de afmetingen van het beeld berekenen.
 • Dit doe je door de afmeting van het origineel te vermenigvuldigen met de vergrotingsfactor.

Je krijgt: $$\bf = } · }}$$ 3. Afmetingen van het origineel berekenen. Als je de afmeting van het beeld en de vergrotingsfactor weet, kun je de afmetingen van het origineel berekenen. Dit doe je door de afmetingen van het beeld te delen door de vergrotingsfactor.

Hoeveel is de schaal?

De schaal geeft de verhouding weer tussen de afmetingen van het model en de werkelijke afmetingen, Het model kan bijvoorbeeld een kaart of een tekening zijn, als ook een schaalmodel van een auto of een gebouw. Is de schaal 1 : 100 dan deel je de werkelijke maten door 100 om de afmetingen van het model te vinden.

Hoe bereken je de kracht van een aardbeving?

De kracht van een aardbeving kan bepaald worden met behulp van een nomogram. Hierbij wordt de afstand van de plaats van meting tot het epicentrum als punt op de as ‘afstand’ in het nomogram aangegeven. De gemeten amplitude wordt als punt op de as ‘amplitude’ in het nomogram aangegeven.

Hoe werkt de momentmagnitudeschaal?

Momentmagnitudeschaal De momentmagnitudeschaal ( MMS ; ook genoteerd als M w of M ) is een die door wordt gebruikt om de kracht van te meten. De schaal meet deze kracht aan de hand van de vrijgekomen energie. De magnitude is gebaseerd op het van de aardbeving, die gelijk is aan de starheid van de aarde, vermenigvuldigd met de gemiddelde verzakking van de en de omvang van het gebied dat is verzakt.

Wat is de sterkste aardbeving in Nederland?

Zwaarste beving bij Loppersum – Van de 69 geïnduceerde bevingen in het Groningen-gasveld hadden 16 een groter magnitude dan 1,5 op de schaal van Richter, Op 14 juli vond de krachtigste aardbeving van 2020 plaats bij Loppersum. Deze had een magnitude van 2,7 op de schaal van Richter.

Waar is de schaal van Richter op gebaseerd?

Schaal van Richter – De Amerikaanse seismoloog Charles Richter (1900-1985) ontwierp in 1935 zijn magnitudeschaal. De magnitude (de sterkte uitgedrukt in eenheden op de schaal van Richter) wordt berekend aan de hand van de grootte van de uitslagen op een seismogram.

 1. Een seismoloog past correcties toe op het seismogram nadat hij de invloed van de afstand tussen het epicentrum en het seismisch station heeft verrekend.
 2. Met het toenemen van de afgelegde afstand verliezen de trillingen door geometrische spreiding en absorptie namelijk een deel van hun kracht.
 3. De schaal van Richter is logaritmisch.
You might be interested:  Hoeveel Kan Ik Lenen Online Berekenen

Dit betekent dat een tien keer grotere uitslag op het seismogram overeenkomt met een toename van één magnitude-eenheid.

Hoe kun je makkelijk schaal berekenen?

Methode – Een schaal van 1 : 100 betekent dat 1 lengte-eenheid van het model in het echt 100x zo groot is. Dus stel het schaalmodel van het schip is 10 centimeter, dan weet je dat het schip in het echt 100 · 10 centimeter = 1.000 centimeter (oftewel 10 meter) lang is.

Is de grootte van het schaalmodel gegeven, dan vermenigvuldigen we om de grootte van het werkelijke model te berekenen, zoals in het voorbeeld hierboven. Is de eenheid van het werkelijke model gegeven, dan delen we om de eenheid van het schaalmodel te berekenen.

: Slimleren.nl

Wat betekent schaal 1 op 50000?

Vertel het door!  Zelfs in tijden van draagbare GPS-systemen, multifunctionele horloges en andere technische apparatuur heeft de goede oude kaart nog steeds een stevige basis in de bergen. Natuurlijk werkt deze altijd en is altijd snel beschikbaar. Een belangrijk getal dat in het begin voor verwarring kan zorgen, is de schaal.

Hoeveel maal is een aardbeving van 8 op de schaal van Richter zwaarder dan 6?

Hoe is de schaal van Richter opgebouwd? – De schaal van Richter is een logaritmische schaal met het grondtal 10. Dat betekent dat een aardbeving met een kracht van 6 op de schaal van Richter 10 keer zo sterk is als een aardbeving met een kracht van 5.

Een aardbeving van 7 is 100 keer zo krachtig als een aardbeving van 5, een beving van 8 is 1000 keer zo sterk, enzovoort. Het cijfer op de schaal van Richter wordt bepaald door op een seismograaf de maximale uitslag af te lezen en die om te rekenen naar het cijfer dat een tweede seismograaf op 100 kilometer afstand van het epicentrum van de aardbeving zou aangeven.

Hoewel de schaal in de hele wereld bekend is, wordt voor onderzoek een nieuwere schaal gebruikt: de momentmagnitudeschaal. Deze meet de kracht van de aardbeving op basis van de energie die bij een aardbeving vrijkomt. De sterkteaanduidingen lijken op die van de schaal van Richter, waardoor er voor leken weinig verschil is. Schematisch seismogram geeft de schokken weer van een aardbeving die ver weg plaatsvindt. Er zit vertraging in het tijdstip waarop de golven van de beving de seismograaf bereiken, dit is afhankelijk van de afstand tot het epicentrum van de beving. © Shutterstock

Wat zijn de top 5 zwaarste aardbevingen ooit gemeten?

De krachtigste aardbevingen

Land/Plaats Gebeurtenis Datum
Valdivia, Chili Grote Chileense Aardbeving 22-05-1960
Atjeh, Indonesië Zeebeving Indische Oceaan 2004 26-12-2004
Prince William Sound, Verenigde Staten Aardbeving Alaska 1964 28-03-1964
Sendai, Japan Zeebeving Japan 2011 11-03-2011

Wat is schaal 1 op 60?

Als de schaal 1 op 60 is, betekent dat dat 1 centimeter op papier in het echt 60 centimeter is.