Scheiden Partneralimentatie Berekenen

Scheiden Partneralimentatie Berekenen
De behoefte van de partner aan alimentatie wordt volgens vaste normen vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Eventuele eigen inkomsten moeten vervolgens ook op deze uitkomst in mindering worden gebracht.

Hoe kun je onder partneralimentatie uitkomen?

De partneralimentatie eindigt als: Een van ex-partners komt te overlijden; De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat; De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Wat krijg je als je gaat scheiden?

Bij de scheiding moeten de gemeenschappelijke bezittingen verdeeld worden. U kunt daarbij denken aan de inboedel van uw woning, banktegoeden en de auto. Schulden van u samen, zoals bijvoorbeeld de hypotheek of schulden aan postorderbedrijven, moet u samen blijven betalen.

Waarom krijg ik geen partneralimentatie?

Jaarlijkse indexering – Elk jaar op 1 januari gaat de partneralimentatie omhoog met een percentage, Dat heet ‘indexering’. Uw ex-partner moet de alimentatie met dit percentage verhogen. Soms heeft u geen recht op verhoging van de alimentatie. Bijvoorbeeld als de rechter dat heeft bepaald.

Is alimentatie verplicht bij scheiding?

Partneralimentatie – Na een scheiding kan het zijn dat u of uw partner verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud voor de andere partner. Dit heet partneralimentatie, De hoogte daarvan hangt af van hoeveel de partner die alimentatie ontvangt nodig heeft en hangt ook af van de draagkracht van de betalende partner.

U betaalt sinds1 januari 2020 maximaal 5 jaar partneralimentatie. U kunt daar samen ook andere afspraken over maken en een kortere termijn afspreken. De maximale termijn van 5 jaar is alleen van toepassing op al lopende alimentatieverplichtingen en geldt voor afspraken die ná 1 januari 2020 zijn gemaakt of verzoekschriften die ná 1 januari 2020 bij de rechtbank zijn ingediend.

Lees meer informatie op de pagina De duur van de partneralimentatie.

Wie betaalt de kosten van een scheiding?

Griffierechten bij een scheiding – Bij een scheiding betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Dit zijn de griffierechten. Bereken hoeveel griffierechten u betaalt (Rechtspraak.nl) Uw advocaat betaalt de griffierechten en berekent deze aan u door.