Schenkbelasting 2022 Berekenen

Schenkbelasting 2022 Berekenen

Hoeveel belasting betaal je over een schenking 2022?

Ik krijg een schenking in 2022 – hoeveel procent schenkbelasting moet ik betalen?

Waarde schenking Partner en (pleeg- of stief)kinderen Overige personen
€ 0 – € 130.424 10% 30%
€ 130.425 en meer 20% 40%

Hoe hoog is de belastingvrije schenking in 2023?

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag De schenkingsvrijstelling eigen woning is vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Hoeveel belasting moet ik betalen bij een schenking?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

 1. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),
 2. Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.
 3. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn.
 4. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

 1. Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.
 2. Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen.
 3. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Wat mag ik mijn kind schenken in 2024?

Extra vrijstellingen voor kinderen – Ouders kunnen hun kinderen ook helpen bij het kopen van een woning of het betalen van een dure studie. Je kind moet ouder zijn dan 18, maar jonger dan 40. Deze vrijstelling kun je maar een keer toepassen. Let op ! In 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor een schenking bij de aankoop van een woning afgebouwd naar maximaal € 28.947.

Hoe snel moet je schenkbelasting betalen?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

 • Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond.
 • Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.
 • Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei.
 • Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.

Wat mag je je kind schenken in 2023?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

You might be interested:  Break Even Roas Berekenen

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Wat zijn de gevolgen van een schenking?

Is schenken altijd interessant? – Vanavond kan je in het programma ‘De notaris’ op Eén kennismaken met cliënten die op een slimme – lees belastingvriendelijke – manier hun vermogen willen overdragen naar de volgende generatie door te schenken. Schenken of juist niet: het houdt vele mensen duidelijk wakker.

Wie vastgoed schenkt, moet rekening houden met progressieve tarieven. Dat wil zeggen dat de belastingen stijgen in functie van de waarde van het geschonken goed. Zo zal het schenken van een huis van 250.000 euro aanleiding geven tot een ander tarief dan de schenking van een woning van 500.000 euro. Wie roerende goederen schenkt zoals aandelen of geld wordt belast aan een ‘vast’ tarief dat onveranderlijk is, wat de waarde van de schenking ook is. In Vlaanderen bedraagt dat vast tarief 3% voor kinderen (kleinkinderen, ouders, grootouders) en partners. Het bedraagt 7% voor anderen.

2. Waarop moet je letten als je vastgoed wil schenken? Schenken doe je volgens de regels van de kunst. Voor de schenking van vastgoed is de ‘salami-techniek’ goed ingeburgerd. Deze techniek komt er op neer dat ouders vastgoed in schijven schenken. Tussen elke schenking laten ze minstens drie jaar tussen.

 • Als je tussen verschillende onroerende schenkingen aan dezelfde persoon minimaal drie jaar laat, zal de schenkbelasting telkens opnieuw berekend worden vertrekkende van het laagste tarief.
 • De teller wordt dan telkens weer op nul gezet, zodat je minder kans hebt om in de hogere schijven terecht te komen.

Ook interessant om te weten: schenkingen worden per persoon bekeken. Ouders die een huis willen schenken aan een kind kunnen elk de helft schenken. Hiermee geraak je ook in de lagere schenktarieven. Heb je meerdere onroerende goederen in je vermogen? Dan kan er ook hier sprake zijn van een opduweffect.

Sterf je binnen de drie jaar na het schenken van één van je onroerende goederen? Dan wordt – voor de berekening van de erfbelasting – de waarde van het geschonken onroerend goed fictief gevoegd bij de waarde van het resterend onroerend goed om het tarief op dit resterend onroerend goed te bepalen. Wacht dus niet tot het laatste moment om te schenken als je meerdere onroerende goederen bezit of schenk nog al je vastgoed vóór het overlijden ook al is er nog geen 3 jaar voorbij sinds de laatste schenking.3.

Zijn er nog andere mogelijkheden om fiscaalvriendelijk vastgoed te schenken? Wie schenkt, zegt schenkbelasting. De schenkbelasting is lager dan de erfbelasting, maar je moet de schenkbelasting wel op het moment van de schenking op tafel leggen. “De schenkbelasting kan niet gefinancierd worden met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

 • Cliënten mispakken zich daar soms aan.” legt notaris Goedele Vandekerckhove uit.
 • En dan zijn er nog andere opties dan de schenking.
 • Ouders kunnen bijvoorbeeld ook kiezen om de woning eerst te verkopen en dan op een later tijdstip een deel van de koopprijs te schenken aan de kinderen.
 • Dat is dan een ‘roerende’ schenking waarvoor een vlak tarief van 3% geldt.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen 20 Jaar Vast

De kinderen kunnen vervolgens een woning kopen, waarbij de ouders het vruchtgebruik krijgen. Ook dit is fiscaal interessant. Een andere piste om een deel van een erfenis te schenken is de zogenaamde ‘doorgeefschenking’. Ouders die een erfenis ontvangen, maar zelf voldoende financiële middelen hebben, kunnen (een deel van) de erfenis belastingvrij schenken aan hun erfgenamen.

Het kan zowel gaan om een onroerende schenking, als een roerende schenking. De schenking moet dan wel notarieel gebeuren en binnen het jaar na het overlijden. De notaris berekent hoeveel precies op deze manier kan geschonken worden.4. Is schenken financieel gezien altijd nuttig? Vaak wel, maar niet altijd.

Los van de interessante tarieven, heb je ook de impact van een eventuele waardestijging van het onroerend goed. “Vanaf de schenking komt de meerwaarde bij de kinderen terecht. Wordt het vastgoed na de schenking meer waard, dan is dat niet erg. Houden ouders hun vastgoed echter bij terwijl het in waarde stijgt, dan kan dat problematisch zijn bij de erfenis.

Want de erfbelasting wordt gerekend op de waarde op het moment van overlijden. Ook in die zin kan een schenking nuttig zijn. ” legt notaris Carol Bohyn uit. Onroerende schenkingen gebeuren altijd notarieel. De notaris helpt zijn cliënten met de overweging om al dan niet te schenken. Een doordachte vergelijking is vaak nodig.

Het is belangrijk dat schenkers zich niet verbranden, want geschonken is geschonken. Soms is het fiscaal verschil tussen vastgoed schenken of het in de erfenis laten zodanig klein, dat het niet loont. “De notaris weegt verschillende zaken af. Hoeveel hebben de ouders nog naast de woning, hoeveel zullen ze nog nodig hebben in de toekomst? Een notariële schenking gaat gepaard met bepaalde kosten.

 • Ook die kosten moeten mee berekend worden om tot een juiste vergelijking te komen.
 • Is het verschil te klein, dan zal de notaris een schenking juist afraden.
 • Advies is dus cruciaal.” verduidelijkt notaris Joni Soutaer.
 • Moraal van het verhaal: een schenking – hoe fiscaal interessant het ook is – komt altijd neer op een verarming.

Het geschonken geld verdwijnt uit je vermogen. Dat geldt ook voor ouders die een woning schenken en zich het vruchtgebruik voorbehouden. De ouders kunnen dan wel nog in hun geschonken woning blijven wonen, maar bij een verkoop van de woning zullen de ouders slechts een deeltje van de opbrengst opstrijken.

 1. Het grootste deel zal voor de blote eigenaars zijn: de kinderen.
 2. Schenken is dus durven kijken in een glazen bol: zal je zelf genoeg hebben voor mijn oude dag? Notarissen adviseren daarom in de praktijk vaak om een zorgclausule te koppelen aan schenkingen.
 3. Zo kunnen ouders schenken aan hun kinderen, op voorwaarde dat de kinderen periodiek een rente betalen aan hun ouders of voorzien in hun latere zorgkosten.

Dit alles neemt niet weg dat een schenking ook een invloed kan hebben op bepaalde sociaalrechtelijke uitkeringen. Zowel voor de schenker, als voor de begunstigde. Wie wil schenken informeert zich beter ook op voorhand hierover.5. Waar moet je op letten als je geld wil schenken aan een kind? Geld schenken aan kinderen kan aan een vast tarief van 3%, wat hoe dan ook interessant is als je het vergelijkt met de erfbelasting.

Veel mensen maken de keuze om niet naar de notaris te gaan om geld te schenken. Ze kiezen voor een bankoverschrijving, de zogenaamde bankgift. Het groot voordeel is dat deze schenkingen niet worden geregistreerd en dus niet worden belast. Toch is hier een addertje onder het gras: om volledig komaf te maken met de fiscus moet je drie jaar blijven leven.

Sterf je binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de waarde van de schenking meegerekend bij het belastbaar erfdeel. Met andere woorden: je betaalt dan erfbelasting op de schenking, wat wel eens duurder zou kunnen uitvallen. In geval van een aanslepende ziekte zou je je schenking alsnog kunnen registeren.

Je betaalt dan de schenkbelasting en daarmee is de kous af. Maar dat is geen optie als je binnen de drie jaar plots sterft, bv. door een hartstilstand of een auto-ongeluk. Belastingvrije schenkingen worden daarom vaak ‘gokschenkingen’ genoemd. Wil je toch op zo’n manier te werk gaan, neem dan op voorhand contact op met een notariskantoor.

You might be interested:  Annuiteit En Aflossingsvrij Berekenen

De notaris zal je adviseren over de manier waarop je best te werk gaat. Voor sommige roerende schenkingen ga je sowieso naar de notaris. Dat is het geval wanneer je aan je schenking lasten en voorwaarden wil koppelen. Wil je bijvoorbeeld aandelen schenken aan je kind met voorbehoud van vruchtgebruik (zodat je zelf ook nog wat aan het roer kan blijven van het bedrijf), dan moet dat notarieel gebeuren. Bron: Fednot : Alles wat je moet weten over de schenking

Hoeveel geld mag je storten zonder melding 2023?

Hoeveel geld mag je overmaken zonder melding 2023? In 2023 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 2.418 – Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.035.

Is schenkbelasting eenmalig?

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning – Met de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kunt u eenmalig een schenking tot € 106.671 (jaar 2022) belastingvrij ontvangen. U moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook moet u de schenking voor uw eigen woning gebruiken. Bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouwing van een woning. Of de aflossing van uw hypotheek.

Hoe wordt schenking onder last belast?

Wanneer een schenking onder last echt een last kan worden Hendrik en Ellie hebben een mooi vermogen opgebouwd dat ze wensen na te laten aan hun kinderen. Niet later, als ze overleden zijn, want dan betalen de kinderen een naar hun gevoel veel te hoge erfbelasting.

Ze willen nu al de overdracht regelen. Maar, als jonge gepensioneerden hebben ze ook geen zin om zich nu al volledig ‘uit te kleden voor het slapengaan’. Alternatieven belangrijker De hele heisa in de pers over schenken met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris hebben ze aan zich voorbij laten gaan.

Ze verbleven in het buitenland en er was daarna sowieso niet genoeg tijd meer om een en ander vóór 1 juni geregeld te krijgen. Hoewel ze nu toch twijfelen of dat zo verstandig was. Met ingang van 1 juni 2016 kunnen roerende goederen immers niet langer geschonken worden met voorbehoud van vruchtgebruik aan 0% schenkbelasting voor een Nederlandse notaris zonder dat er later toch erfbelasting verschuldigd is wanneer de schenker overlijdt.

 • Dat is alvast het recente standpunt van de Vlaamse Belastingadministratie.
 • Daardoor zijn de mogelijke alternatieven als Hendrik en Ellie nu al fiscaalvriendelijk wensen te schenken alvast een stuk belangrijker geworden.
 • Notarieel Bij vruchtgebruik behoudt de schenker de inkomsten van én de controle over het geschonken vermogen zolang hij/zij leeft.

Dergelijke clausule vereist een notariële tussenkomst. Een gewone bankgift is dus niet mogelijk. Hendrik en Ellie kunnen dit na 1 juni 2016 nog altijd via een Belgische notaris doen en daarbij 3% schenkbelasting betalen. Eenvoudig en dichtbij, maar ze betalen natuurlijk wel 3% op de geschonken waarde.

Anderzijds: de geschonken (roerende) goederen ontsnappen zo wel aan latere en hogere erfbelasting. De schenkbelasting van 3% is immers een eindbelasting. Maar wat is het alternatief als Hendrik en Ellie zowel erfbelasting als schenkbelasting wensen te vermijden? Een populaire oplossing, die tegenwoordig vaak naar voren wordt geschoven, is een zogenaamde schenking onder last.

Maar daarbij is de nodige voorzichtigheid geboden. Last(ig) Een schenking onder last betekent dat de goederen in volle eigendom overgedragen worden en dat de begiftigde dan een bepaald bedrag verschuldigd is als last. Deze last wordt omschreven in de notariële akte.

 1. Dit kan voor een Nederlandse notaris gebeuren aan 0% schenkbelasting.
 2. Na drie jaar zullen deze goederen niet meer onderhevig zijn aan erfbelasting.
 3. Het voordeel van deze techniek is dat Hendrik en Ellie dus inkomsten uit hun vermogen blijven behouden terwijl het toch al in handen komt van de kinderen.

Om ook de juridische controle over het vermogen te behouden – want ze schenken de roerende goederen tenslotte in volle eigendom – zouden ze kunnen werken met een bepaalde controlestructuur (bijvoorbeeld een maatschap, een stichting, een bepaalde verzekeringsstructuur).

Let op hoe de last omschreven wordt. Een ‘ongelukkige’ omschrijving kan er immers voor zorgen dat de last alsnog als vruchtgebruik wordt aanzien en de geschonken goederen bijgevolg belast zullen worden bij overlijden. De Vlaamse belastingadministratie wenste bij een recente vraag hierover geen duidelijkheid te verschaffen. Ze zal dit “dossier per dossier” beoordelen. Onzekerheid troef dus.

Let op dat de omschrijving van de last voorziet wat er gebeurt indien de last niet jaarlijks opgevraagd wordt door de schenker. De begiftigde kan in dat geval immers alsnog belast worden op de som van de uitgestelde betalingen van de last bij overlijden van de schenker(s).

Let op welk percentage u voorziet als last.4% laten uitkeren als last, bijvoorbeeld, lijkt vandaag, gezien de huidige economische context, niet echt redelijk.

Een schenking onder last is dus niet altijd een evenwaardig alternatief voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Mits vooraf de nodige bescherming wordt ingebouwd om de controle over het geschonken vermogen te behouden én de last zeer goed omschreven wordt, kan dit wel een mooie oplossing bieden voor de uitdaging van Hendrik en Ellie.