Schenking Vrij Van Recht Berekenen

Schenking Vrij Van Recht Berekenen
Netto schenking

 1. U wilt dat uw kind € 100.000 netto krijgt?
 2. U betaalt over dit bedrag €10.440 schenkbelasting (€110.440 min de vrijstelling van € 6.035 = €104.405 x 10% schenkbelasting = € 10.440)
 3. Uw kind houdt van de schenking netto € 100.000 over.
 4. De nettolast voor u bedraagt € 110.440 (€ 100.000 plus € 10.440)

Wat is een schenking vrij van recht?

3. Mag de schenker de schenkbelasting betalen? – Als jij een schenking ontvangt, mag de schenker ook in jouw plaats de schenkbelasting betalen. Dat heet “netto” of “vrij van recht” schenken. De schenker betaalt dan meer belasting, omdat het betalen van de belasting ook weer telt als een schenking.

Hoeveel schenking vrij?

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling – We hebben de voorwaarden voor u op een rij gezet:

Belastingvrij schenken in 2023 voor een koopwoning

De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De ontvanger heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Heeft de ontvanger vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of de ontvanger nog recht heeft op een belastingvrij bedrag, De ontvanger gebruikt het geld om:

een eigen woning te kopen een eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van een eigen woning een hypotheek of restschuld van een eigen woning af te lossen de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen

Lees waarvoor de ontvanger het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet, De ontvanger gebruikt het geld uiterlijk in 2025 voor de eigen woning. De ontvanger van de schenking kan aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de eigen woning. De ontvanger mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Is de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken? Lees dan verder bij Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning? Belastingvrij schenken in 2023 voor een dure studie

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief het levensonderhoud. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel. Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:

voor welke studie de schenking is bedoeld hoe hoog de verwachte kosten van de opleiding zijn dat de schenking vervalt als het kind het bedrag niet vóór 2026 heeft besteed aan de opleiding

De ouder(s) en het kind kunnen aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat de schenking echt is gebruikt voor de studie. Het kind mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier, Het kind mag de schenking niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat het de schenking van de ouder(s) kreeg.

Belastingvrij schenken in 2023 voor een vrij bestedingsdoel

De ontvanger is een kind van de schenker. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Het kind is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. Het kind heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van de ouder(s). Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor de eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking voor een vrij te besteden doel.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Dat kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),

Kan je zomaar 10000 euro overmaken?

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK? De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent met de bedoeling om te schenken, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen. De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v. een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind. Mag dit zomaar? Dient dit te worden gemeld aan bepaalde instanties? Staat er een maximale limiet op het bedrag dat wordt overgeschreven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden: ‘Playing safe or taking the risk?’ U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan ‘iets op papier moet zetten’.

Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

 • Playing safe
 • Wanneer u de gedane overschrijving laat vaststellen in een notariële akte of een onderhands geschrift en deze gaat aanbieden ter registratie, dan dient u een ‘schenkbelasting’ te betalen.
 • De overschrijving is dan een schenking die belast wordt aan:
 • 3% voor erfgenamen in de opgaande of neerdalende lijn (ouders of kinderen)
 • 7% voor alle andere personen
 • In de hypothese dat u 10.000,00 EUR overschrijft naar de bankrekening van uw kind en ervoor kiest om dit te laten vaststellen in een notariële akte of een onderhands document om ter registratie aan te bieden, dan betaalt u aan schenkbelasting:
 • 300,00 EUR (3% van 10.000)
 • Hiermee heeft u wel voor ‘de veilige optie gekozen’.

Ongeacht op welk moment u nadien komt te overlijden, zijn geen verdere belastingen meer verschuldigd op de eerder gedane overschrijving. Er werd immers reeds schenkbelasting betaald. Taking the risk Kiest u ervoor om de geldsom over te schrijven en verder helemaal niets te doen? Dat kan!

 1. Als u na de datum van overschrijving nog minstens drie jaar blijft leven, dan zal de overgeschreven geldsom op geen enkele manier belast worden.
 2. In deze hypothese heeft u dus met succes ‘het risico’ genomen om geen notariële akte of onderhandse overeenkomst ter registratie te hebben aangeboden, en evenmin schenkbelasting te hebben moeten betalen.
 3. Let wel, indien u binnen de drie jaar na datum van overschrijving komt te overlijden, dan wordt het overgeschreven (geschonken) bedrag beschouwd als zijnde nog aanwezig in uw erfenis.
 4. Dit heeft tot gevolg dat er hogere successierechten moeten betaald worden door uw erfgenamen.
 5. De successierechten voor uw kinderen bedragen :
 6. 0,00 – 50.000,00 EUR: 3%

50.001,00 – 250.000,00 EUR: 9% > 250.000,00 EUR: 27% In de hypothese dat uw erfenis bestaat uit een geldsom van 50.000,00 EUR en u heeft in de periode van drie jaar voor uw overlijden een bedrag van 10.000,00 EUR overgeschreven naar de bankrekening van uw kind zonder enige vorm van registratie, dan zal de totale erfbelasting berekend worden op het bedrag van 60.000,00 EUR: 3% op de eerste 50.000,00 EUR: 1.500,00 EURO

 • 9% op de volgende 10.000,00 EUR: 900,00 EURO
 • 2.400,00 EURO

Het hoeft echter niet enkel zwart-wit te zijn. Er is namelijk sprake van een ‘ grijze schemerzone’, Indien u beslist om de overschrijving niet te registreren, kan u in de drie jaar volgend op de datum van overschrijving alsnog beslissen om de overschrijving te laten registreren (bv.

U lijdt aan een terminale ziekte waardoor u op het moment van de overschrijving uw levensduurte niet kan inschatten). Hierdoor vermijdt u dat uw kind op het overgeschreven bedrag alsnog successierechten moet betalen. Echter moet u wel rekening houden met de hypothese waar u kiest om de overschrijving niet te laten registreren en waar u in de periode van drie jaar na datum van overschrijving op ongelukkige wijze komt te overlijden (bv.

auto-ongeval, hartaderbreuk,,,).

 1. Indien deze situatie zich voordoet, dient uw kind op de gedane overschrijving mogelijks 9% of 27% aan successierechten te betalen, wat zeer hoog is in vergelijking met het vlakke schenkingstarief van 3% dat wordt geheven op bankoverschrijvingen aan uw kind die u wel laat registreren.
 2. De vraag luidt dan ook opniew: ” Playing safe or taking the risk?”
 3. Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.
 4. Vanessa VLIEGEN Marco KEMPS

: EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

Hoeveel geld kan je schenken zonder belasting te betalen?

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling? – Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen. U laat ons zo namelijk weten dat u deze vrijstelling u wilt gebruiken. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen.

 1. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf),
 2. Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.
 3. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn.
 4. Inloggen op Mijn Belastingdienst U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken.

U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.418.

 1. Rijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.
 2. Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen.
 3. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting? U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis Wil iemand u helpen met een schenking voor de aankoop van een huis? Of geeft iemand u een groot bedrag voor de verbouwing van uw eigen woning? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, kan dat misschien belastingvrij.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning in 2023 is € 28.947.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

Hoeveel mag je schenken zonder notaris?

Wel aangifte schenkbelasting doen – De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

het bedrag hoger is dan € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt het bedrag hoger is dan € 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt

Aangifte schenkbelasting doen kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.

Hoe wordt schenking berekend?

Hoe wordt het schenkingsrecht berekend? Het schenkingsrecht wordt berekend: op de brutowaarde van de goederen die de begunstigde ontvangt. volgens een tarief dat stijgt naarmate de waarde van de goederen toeneemt.

Hoe bepaal ik de waarde van een schenking?

De waarde hangt af van de looptijd – Hangt de looptijd af van iemands leven of stopt de uitkering op een vast moment. Voor beide situaties berekent u de waarde anders. Lees hoe het zit bij Waarde berekenen van vruchtgebruik, blote eigendom en periodieke uitkeringen, Komt u er niet uit? Vraag dan een adviseur of notaris om u te helpen. U krijgt een schenking waaraan voorwaarden verbonden zijn Misschien krijgt u een schenking waarvan u een deel aan een goed doel moet geven. Of iemand schenkt u een huis, op voorwaarde dat u de rest van de hypotheek aflost. U betaalt dan schenkbelasting over de nettowaarde van de schenking. De nettowaarde is wat u overhoudt als u aan alle verplichtingen hebt voldaan. Voorbeeld Iemand schenkt u een schilderij met een taxatiewaarde van € 50.000. Van de waarde van het schilderij moet u € 20.000 aan een goed doel geven. U krijgt dan eigenlijk een schenking van € 30.000. Dat is de waarde van de schenking.

Hoeveel geld mag je in 2023 schenken?

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag De schenkingsvrijstelling eigen woning is vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Hoeveel zwart geld mag je storten?

Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt. Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000. Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Kan de overheid op je bankrekening kijken?

Politie kan straks geautomatiseerd saldogegevens opvragen Geachte medewerkertjes van de roverheid.Gisteren poste ik: nog 1 jaar dan wordt mijn salaris gestort op een rekeningnummer van de roverheid.We zijn weer een dag verder en dichterbij het doel van de roverheid.

Totale controle van de werkenden. Witwassen noemen als zogenaamd het nut hiervan. Waarom? als je een bankrekening hebt in het buitenland waar je al je betalingen mee doet dan kunnen ze nog niks met de dag wordt er meer afgenomen van je privacy De Tweede Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel dat het Verwijzingsportaal mogelijk maakt.

Vanaf augustus 2020 moeten alle EU-lidstaten hieraan voldoen. Je vraagt je af waar heel die Tweede Kamer nog voor dient. Niet voor instandhouden van de rechtsstaat of bescherming van de privésfeer in ieder geval. Europarlementariërs willen alles weten vann je maar zelf:Europarlementariërs hoeven geen inzage te geven in vergoedingen https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/europarlementariers-hoeven-geen-inzage-te-geven-in-vergoedingen-a1761546 De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

 1. Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf.
 2. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate.
 3. Hoezo mag de politie financiele gegevens raadplegen? De Nestapo kan weer in z’n handjes wrijven.

Trots dat ze zijn ons laatste beetje privacy te vernietigen. NIEMAND vraagt hierom. Op een paar beleidsmakers na dan. Toch worden dit soort maatregelen erdoor gejast alsof iedereen hier extreem blij mee is. En dat is standaard de laatste tijd.Hoogste tijd dat dit soort criminelen worden afgezet.

 1. We leven in een dictatuur en het achterlijke Nederlandse klote ehh klootjes volk maakt dit allemaal mogelijk.
 2. Waar is de tijd van natuurlijke selectie? Oh nee, zelfs stukken vlees met een IQ van een politicus hebben een kans tegenwoordig.
 3. Daarom evalueert de mens niet meer.
 4. Dat is waar we zijn.
 5. En het gaat nooit meer goed komen ook.

Zeker niet met een generatie die niet meer naar school mag. Of wat daar nog van over is dan. Tja straks gaan ze zomaar overal in rondneuzen,dus er is geen strenge richtlijn nog. Enorm bedankt Grapperhaus + Hoekstra.Wat een slechte grap, veeg maar gouw in de hoek.

 1. Die haus die hoekt die grappenmaker.
 2. Nederland, oh Nederland waarom laten we zo over ons geen lopen ??? Iko Dombo: Heb je het nou over jezelf? Typisch dat er altijd weer van die mongolen zijn die menen dat alles moet wijken voor 1 crimineel/terrorist.
 3. Helaas zit dat gespuis ook in de 2e kamer.
 4. Waarin overheidsdiensten geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze instellingen”Dit klinkt nogal als willekeur Kunnen ze zeker weer grappige tweets de wereld in slingeren 🙂 Geen problem mits het correct gelogd en geaudit wordt om misbruik voor prive zaken door boelies te voorkomen.

Door Rexodus: Iko Dombo: Heb je het nou over jezelf? Typisch dat er altijd weer van die mongolen zijn die menen dat alles moet wijken voor 1 crimineel/terrorist. Helaas zit dat gespuis ook in de 2e kamer. Zijn de gehersenspoelde medewerkertjes van de roverheid.

Zijn er heel veel van. Als de massa altijd in de meerderheid op dezelfde politieke partijen (zoals VVD) blijven stemmen, moet je niet verwachten dat de richting waar de 2e kamer naar toe gaat plotseling zal veranderen.Als je politiek wilt veranderen moeten mensen het stem gedrag gaan aanpassen.Of klagende mensen op het beleid, maar dan niet stemmen omdat ze denken dat het toch niet uitmaakt,

en waar die niet ingevulde stem naar toe? Naar de grootste VVD 🙂 En echt waar, klagen op dit soort forums zal het beleid van de 2e kamer niet veranderen. Door Rexodus: Iko Dombo: Heb je het nou over jezelf? Typisch dat er altijd weer van die mongolen zijn die menen dat alles moet wijken voor 1 crimineel/terrorist.

Helaas zit dat gespuis ook in de 2e kamer. Typisch dat hier op SECURITY.NL vriendjes van criminelen die schelden niet weggemodereerd worden of beter: hun account wordt opgeheven. Tjonge, alleen maar weer de “altijd overal tegen” brigade die reageert. En waar gaat het over? Dat gegevens, die bij een onderzoek toch al opgevraagd zullen worden maar dan trager, nu snel voor een selecte groep beschikbaar is.

Vanuit beveiligingsperspectief zou je dan willen weten hoe het zit met autorisaties (niet elke willekeurige agent zou zomaar kunnen rondsnuffelen in deze gegevens), beveiliging, etc. etc. en als dat allemaal goed geregeld is, dan zie ik geen probleem. Door Anoniem:,Totale controle van de werkenden.

 1. Witwassen noemen als zogenaamd het nut hiervan.
 2. Ik weet dat dieven en criminelen hun activiteit als werk aanduiden.
 3. Je hoeft het niet zo duidelijk te stellen waar je mee bezig bent.
 4. Bizar trieste ontwikkeling dit weer.
 5. Er is nog maar weinig over van het land dat ooit symbool stond voor vrijheid.Een prachtige politiestaat is wat we hebben opgebouwd.

Onze (over)grootouders draaien zich nogmaals om in hun graf, waarvoor was die strijd ookweer? Door karma4: Door Anoniem:,Totale controle van de werkenden. Witwassen noemen als zogenaamd het nut hiervan. Ik weet dat dieven en criminelen hun activiteit als werk aanduiden.

 • Je hoeft het niet zo duidelijk te stellen waar je mee bezig bent.
 • Precies de reactie die ik al had verwacht.
 • U gaat ervan uit, dat ik een crimineel ben, als ik mijn mening post.Maar dat gaat volledig langs u heen, medewerkertje van de roverheid.
 • Door Bladie: Tjonge, alleen maar weer de “altijd overal tegen” brigade die reageert.

En waar gaat het over? Dat gegevens, die bij een onderzoek toch al opgevraagd zullen worden maar dan trager, nu snel voor een selecte groep snel beschikbaar is. Vanuit beveiligingsperspectief zou je dan willen weten hoe het zit met autorisaties (niet elke willekeurige agent zou zomaar kunnen rondsnuffelen in deze gegevens), beveiliging, etc.

 1. Etc. en als dat allemaal goed geregeld is, dan zie ik geen probleem.
 2. Zo lees ik het niet.In de huidige situatie is de informatie op te vragen indien met een gerechtelijk bevel kan tonenIn de nieuwe situatie zit er een verplichting voor de bank op het reageren op een verzoek via de portal.
 3. Ik zie daar niks staan over enige juridische controleZou dat kunnen betekenen dat straks de straatagent op de hoek met een app even je financiële status kan opvragen?En tegen de mensen die reageren dat iedereen maar tegen is wil ik zeggen:Zelfs als de overheid volledig tegoedertouw met die macht en die gegevens zou omgaan bestaat er nog steeds een groot risico dat kwaadwillenden die gegevens of die mogelijkheden kunnen gebruiken voor minder nette toepassingen.Voorbeeld: Als je een slimme meter hebt hoeft de energieleverancier geen toegang tot de woning te verkrijgen alvorens een wanbetaler te kunnen afsluiten.

Hoe lang zal het duren voordat criminelen over die apparatuur beschikken en mensen willekeurig kunnen afsluiten? Bijvoorbeeld om hun alarmsysteem buiten werking te stellen. Je hoeft het nieuws er maar op na te slaan de laatste tijd, sinds het massaal verzamelen van persoonlijke dat vliegen de lekken van miljoenen gegevens tegelijk je om de oren,

Gegevens die vervolgens kunnen worden gebruikt om jou als persoon te benadelen door zowel overheid als criminelen. Door Bladie: Tjonge, alleen maar weer de “altijd overal tegen” brigade die reageert. En waar gaat het over? Dat gegevens, die bij een onderzoek toch al opgevraagd zullen worden maar dan trager, nu snel voor een selecte groep snel beschikbaar is.

Vanuit beveiligingsperspectief zou je dan willen weten hoe het zit met autorisaties (niet elke willekeurige agent zou zomaar kunnen rondsnuffelen in deze gegevens), beveiliging, etc. etc. en als dat allemaal goed geregeld is, dan zie ik geen probleem. Het probleem is dat de ervaring van hier en overal is dat dergelijke beveiliging NIET goed geregeld is, en dus inderdaad iedere agent kan rondsnuffelen – en een zeker aantal dat ook doet.Voor gewone nieuwsgierigheid naar de centjes van de buurman, de date,de ex, het tippen van de criminele neef, als wederdienst aan degene die ‘m ‘matste’ met z’n klokkie of z’n waggie.

 • Als toegang moeite kost en een paraaf vergt van een (hulp)OvJ wordt het gebruikt als het nodig is.
 • Als toegang ‘gewoon kan’ wordt het niet alleen te pas maar ook te onpas gebruikt.
 • Door Anoniem: Geachte medewerkertjes van de roverheid.Gisteren poste ik: nog 1 jaar dan wordt mijn salaris gestort op een rekeningnummer van de roverheid.We zijn weer een dag verder en dichterbij het doel van de roverheid.

Totale controle van de werkenden. Witwassen noemen als zogenaamd het nut hiervan. En daarom is dit pas over 2 jaar mogelijk? Dus feitelijk klopt je post al volledig niet. Staat in de eerste zin van dit artikell. Afgezien ze dit nu ook al allemaal kunnen opvragen, het is alleen allemaal omslachtiger.

 1. Dus nee.
 2. Je wordt hier niet erg serieus genomen, ten eerste door de “roverheid” taal gebruik.
 3. En feitelijk klopt het ook nog niet eens.
 4. Het is moeilijk hier zonder aanvullende gegevens wat van te vinden.
 5. Wat ook niet helpt is dat een deel van de organisaties (helaas) vrijgesteld is van de AVG (artikel 2 lid 2d).

Behalve andere situaties wordt het met een AVG en een AP als rugdekking voor goed beheer toch wat gemakkelijker om in het een en ander mee te gaan. Toch gebruik ik even de AVG, al was het maar als leidraad van verantwoord omgaan met de rol van verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Misschien hangt niet iedere organisatie een bezoekje van de AP tot/met een boete van 20 miljoen of 4% jaaromzet boven het hoofd.
 2. Maar een mening mogen we sowieso hebben.Ik erken de rechtsgrond voor het gebruik an zich.
 3. Echter, daar houdt het verhaal niet op.
 4. Alle databeschermingsprincipes blijven nog geheel of gedeeltelijk over.Dan blijven er de nodige vragen over.

Zonder volledig te willen zijn:- Hoe zit het met zaken als (bijvoorbeeld) iemand die op eigen gezag de gegevens van een aanstaande schoonzoon opvraagt (doelbindingsprincipe, artikel 2 lid 1b)? – Hoe zit het iemand die meent dat je mensen met tegengeluid als “(aspirant) criminelen en egocentrici” mag bestempelen, eventueel gegevens op gaat vragen met het vooropgezette doel iets te vinden (en conform Richelieu, als je met een dergelijke bril bezig bent, liggen misinterpretaties op de loer en raken we behalve aan doelbinding ook aan het juistheidsprincipe, artikel 2 lid 1d)? – Hoe zit het met het vooraf in kaart brengen van de legitieme belangen en risico’s van betrokkenen, en daar passende technische en organisatorische maatregelen voor nemen (het zgn.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling)? Mensen wegzetten is prachtige kretologie om je zin te krijgen, als Gegevensbeschermingseffectbeoordeling is het meest vriendelijke dat ik er over kan zeggen dat mijn gerechtvaardigde risico’s en zorgen er simpelweg niet in staan. Linea recta, copy-paste, in een klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens dus.

artikel 35)?- Hoe zit het met bepaalde rechten van betrokkenen, vooral het recht op rectificatie (artikel 16) en daarmee samenhangend de kennisgevingsplicht (laat de rectificatie repliceren en niet de fout terug repliceren zoals bijvoorbeeld Ron Kowsolea jarenlang overkwam, artikel 19)?- Hoe zit het met de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens (artikel 32)?- Hoe zit het met de verantwoordingsplicht (artikel 2 lid 2)?- Hoe zit het met de aansprakelijkheid.

Een bekende superheld heeft als lijfspreuk: Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Een van de irritaties is dat nu juist regelmatig het omgekeerde het geval lijkt, hoe groter de toevertrouwde macht, hoe minder aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is vaak boterzacht, tot en met het punt dat het onprofessioneel gedrag aanmoedigt.

Dat schuurt (diverse artikelen). Voor wat betreft die organisaties waar deze verwerking onder de AVG valt, is dit vrij snel opgelost. Dan moeten dit soort punten gewoon. En je bereikt meer met goed vertrouwen en een maximale boete van 20 miljoen (of 4% van de jaaromzet) dan alleen met goed vertrouwen.

De strijd zal zich toespitsen op die organisaties die zijn vrijgesteld. Een ironie is dat ik begin te beseffen dat ik me kan veroorloven organisaties die onder de AVG vallen meer speelruimte te gunnen dan andere, zoals de remmen op mijn auto er voor zorgen dat ik me kan veroorloven sneller te rijden.

Ik heb een hele andere vraag: Worden burgers ook automatisch geïnformeerd als hun gegevens bij de banken opgevraagd zijn? Logisch vanuit het standpunt van de politiek. De belastingdienst is het enige overheidsorgaan met zijn eigen politiedienst. Dat zegt wel iets Tja, financiële gegevens worden ook zo al aan je particuliere huurbaas gegeven door de belastingdienst.Op elke snelweg wordt je kenteken overal geregistreerd.

You might be interested:  Hoeveel Tegels Per M2 Berekenen

Straks wordt rekeningrijden geïntroduceerd en wordt je overal gevolgd. In het OV wordt je overal allang gevolgd. Tienduizenden camera’s volgen je overal op straat. Je mobiele telefoon wordt overal gevolgd of je GPS nu aan of uit staat. NL heeft de meeste taps op de bevollking ter wereld.Als je geen opt-out heb getekend wordt er zonder pardon en zonder dat je ervoor gekozen hebt je organen geroofd (terwijl je nog leeft/ademend bent/je hart nog klopt en je bloed nog stroomt) Nu mag de overheid al je bankgegevens opvragen, al je internetverkeer en chat berichten en email hebben ze al.

Er worden in het geheim miljoenen overgemaakt en wapens en middelen geleverd aan dubieuze extremistische rebellengroepen om zo proxy oorlogen te kunnen voeren. Kortom de Stasi is er niets bij. Wie zijn hier nou de criminelen ? wie zou je nu eigenlijk moeten vertrouwen? en wie zou wie nu eigenlijk moeten controleren? @MathFox,Dat denk ik niet, want ze weten je huidige banksaldo direct bij het invullen van je belastingaangifte.Ik denk dat iedereen die via ATM of systeembank transacties afhandelt onder voortdurende surveillance ligt.Het is ons nooit zo expliciet verteld, maar als jij een aankoopje doet bij b*l dot com bijvoorbeeld, welke partijen zijn er dan tijdens je transactie a.h.w.

 1. Mee aan het schoudersurfen (via algo’s etc.).Neen er gebeurt al heel veel achter onze rug, dat later eventueel nog juridisch moet worden verantwoord en eventueel dichtgespijkerd.
 2. Democratischer wordt het er niet zozeer op, wel ondoorzichtiger voor velen.Ik ken nog het verhaal van iemand die altijd een paar flapjes op tafel legde voor ie op vakantie ging.Komen er eventuele inbrekers, dan hoeven ze niet zo veel moeite te doen, was zijn droog commentaar.Bij velen anderen wordt men alleen blij als ze wat zouden komen brengen, omdat er al niet al te veel meer te halen valt.J.O.

En niemand zag dit aankomen natuurlijk.Doe maar gewoon cash. Scheelt een hoop gezeur. En wat er niet is, kan ook niet op straat liggen. Het is wel goed even te bedenken waar dit de vervanger van is: Namelijk van de praktijk waar banken die gegevens uitgeprint aanleveren (niet “modern” maar wel nog te billijken, iig is er een vordering mee gemoeid) en vervolgens gaan de rechercheurs eindeloos handmatig heel die meuk overtikken (Ambtelijke stomheid).

Je weet wel, van die relatief goedbetaalde “hoogopgeleide” tweevingertikkende rechercheurs waar we er niet zo gek veel van hebben.Terwijl de professionele tikgeiten van bijvoorbeeld de belastingdienst eruit geknikkerd werden. De simpele oplossing hier is om daar een klasje van achter de hand te houden voor al het tikgeitwerk dat toevallig opdoemt bij recherchewerk, en rechercheurs andere dingen te laten doen.

Dat zou de simpele en practische oplossing zijn, snel te implementeren en relatief goedkoop want je had er toch een stel over. En er zullen nog jaren bergen papier opduiken waar doorheen gerechercheerd moet worden, dus je hebt ze toch wel nodig.Maar nee.

 • Er wordt een verplichting op banken gelegd om een soortement van telecom-gelijkend klantendata-database of -portaal op te richten zodat er volautomatisch en met minder supervisie doopzelen gelicht kunnen worden.
 • Druk op de knop, meer financieele data dan je zelf bekend mee bent op het bordje van d’ene of d’andere Ambtenaar.

Oftewel, elk Ambtelijk probleem wordt vooraleerst opgelost door anderen-dan-Ambtenaren met meer werk op te zadelen, en daarbij zoveel mogelijk barrieres die naar privacy rieken op te heffen. Die instelling, die is kwalijk. Zeker omdat er nauwlijks over gediscussieerd wordt.

 • Er wordt gewoon “anti-witwassen!” op geplakt en dan is het wel goed.
 • En zo vervliegt er weer een stukje vertrouwen in de overheid.
 • Zeker bij mij.
 • Geachte medewerkertjes van de roverheid.
 • Boring.
 • Geen problem mits het correct gelogd en geaudit wordt om misbruik voor prive zaken door boelies te voorkomen.

En indien opvragen enkel mogelijk is na expliciete toestemming OvJ of RC, in het kader van een specifiek onderzoek. Logging en auditing alleen is niet afdoende (en als je denkt dat dat strak wordt gecontroleerd, lees dan eens Onder de Tap, van onderzoeksjournalist Wim van de Pol).

 1. Grapperhaus en Hoekstra hebben gisteren met hun “nationale aanpak witwassen” allerlei nieuwe maatregelen tegen witwassen aangekondigd (pdf).
 2. Als onderdeel van deze maatregelen wordt onder andere het Verwijzingsportaal uitgebreid zodat aangesloten partijen straks ook saldo- en transactiegegevens kunnen opvragen Tja, vroeger was je onschuldig tot je schuld bewezen is.

Nu ben je al schuldig bij een bepaald banksaldo, komt geen rechter meer aan te pas. De witwassers zijn al bekend, dat is namelijk een heel selectief kringetje. Mensen op de juiste positie. Is dan een controle op de gehele bevolking noodzakelijk ?? Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat zou er mis zijn om de criminaliteit aan te pakken, burgemeesters, die het hoofd van de politie zijn in hun gemeente, geven aan dat de criminelen justitie en politie uitlachen.

Roei het druggebruik uit, want daar gaat het over. Door Anoniem: Door Bladie: Tjonge, alleen maar weer de “altijd overal tegen” brigade die reageert. En waar gaat het over? Dat gegevens, die bij een onderzoek toch al opgevraagd zullen worden maar dan trager, nu snel voor een selecte groep snel beschikbaar is.

 • Vanuit beveiligingsperspectief zou je dan willen weten hoe het zit met autorisaties (niet elke willekeurige agent zou zomaar kunnen rondsnuffelen in deze gegevens), beveiliging, etc. etc.
 • En als dat allemaal goed geregeld is, dan zie ik geen probleem.
 • Het probleem is dat de ervaring van hier en overal is dat dergelijke beveiliging NIET goed geregeld is, en dus inderdaad iedere agent kan rondsnuffelen – en een zeker aantal dat ook doet.

Voor gewone nieuwsgierigheid naar de centjes van de buurman, de date,de ex, het tippen van de criminele neef, als wederdienst aan degene die ‘m ‘matste’ met z’n klokkie of z’n waggie. En vaak komt misbruik gewoon aan het licht, zie Limburg de laatste tijd.

Er is gewoon heel veel logging die gewoon alles netjes bijhoud. Eventueel misbruik wordt dus ook geregisterd. De gene die zomaar even grasduinen zijn de uitzondering en niet de standaard. Nog afgezien misbruik zwaar aangerekend wordt. Straffen zijn niet mild. Dus het is echt niet zo dat iedereen even gaat snuffelen.

Als toegang moeite kost en een paraaf vergt van een (hulp)OvJ wordt het gebruikt als het nodig is. Als toegang ‘gewoon kan’ wordt het niet alleen te pas maar ook te onpas gebruikt. Wat een enorme overhead is, veel vertraging oplevert. En de Politie heeft het tegenwoordig al heel erg druk.

 1. En iedereen is het daar mee eens.
 2. Het is een hele mooie en goede verbetering zonder grote gevolgen.
 3. Nu kunnen ze misschien gemakkelijker de internet fraudes aanpakken en hun tijd nuttiger besteden.
 4. De politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten kunnen vanaf eind 2021 geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij Nederlandse banken opvragen.De Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Financial Intelligence Unit (FIU) en bijzondere opsporingsdiensten mogen voor het uitoefenen van bepaalde taken identificerende persoonsgegevens bij banken en betaaldienstverleners vorderen of opvragen.

Hoe ziet de “privacy by design” van deze oplossing er uit? Dat was toch een uitgnagspunt voor alle overheids-automatisering. Door Anoniem: Geen problem mits het correct gelogd en geaudit wordt om misbruik voor prive zaken door boelies te voorkomen. En indien opvragen enkel mogelijk is na expliciete toestemming OvJ of RC, in het kader van een specifiek onderzoek.

Logging en auditing alleen is niet afdoende (en als je denkt dat dat strak wordt gecontroleerd, lees dan eens Onder de Tap, van onderzoeksjournalist Wim van de Pol). Toestemming zou uit de logging + audit tevoorschijn moeten komen ALS deze correct ingesteld en gecontroleerd wordt, Vroeger werd er altijd geklaagd over de Stasi die alles wist van de burgers.

Laten we wel zijn, de echte witwaspraktijk beslaat niet die paar miljoen van de burgers maar gaat op hoog niveau. Welke crimineel houdt zijn miljoenen op de bank? Dus niets witwassen. Deze wetgeving is alleen voor een algoritme dat laten komt om een profiel van elke burger te maken waarbij de financiën ook een rol spelen.

 1. Bij Nederlandse banken, dus een rekening openen bij N26 en dat is een Duitse bank.
 2. De gelegaliseerde criminaliteit zoals ex bestuurders die in Limbabwe een paar miljoen legaal jatten via een opdracht die ze krijgen omdat ze zo ‘kundig’ zijn.
 3. Maxime Verhagen is ook niet vies om een opdrachtje mee te pikken.

Dat kan allemaal door de beugel. Door Anoniem: Een prachtige politiestaat is wat we hebben opgebouwd. Onze (over)grootouders draaien zich nogmaals om in hun graf, waarvoor was die strijd ookweer? Onze overgrootouders hadden een perfecte registratie van alle Joodse inwoners.En kwa politiestaat volgen we gewoon het voorbeeld van “onze grote bevrijder”.

Peter Door Anoniem: Hoe ziet de “privacy by design” van deze oplossing er uit? Dat was toch een uitgnagspunt voor alle overheids-automatisering. Het privacy argument is niet hetzelfde als recht op asociaal en crimineel gedrag. De zwembaden verdrinken er al in. Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Zie hier een klassiek voorbeeld van een valse tegenstelling.

 1. Wie niet voor het vergaand delen van zijn gegevens is, is daarmee automatisch een crimineel of staat aan de kant van de criminelen.
 2. Dat het dan om een drogredenatie gaan, spreekt voor zich.
 3. Juist diegenen die zich bekommeren om het lot van Nederland en zijn burgers zullen kritisch zijn.
 4. Onze fundamentele vrijheden zijn het enige wat ons echt scheidt van minder zuivere regimes.

Daar moeten we met ons allen zuinig op zijn. Een rechtschapen burger verdedigt deze waarden te vuur en te zwaard en gooit het kind niet met het badwater weg, hoe goed de prijs op het oog ook lijkt. Door karma4: Door Anoniem: Hoe ziet de “privacy by design” van deze oplossing er uit? Dat was toch een uitgnagspunt voor alle overheids-automatisering.

Het privacy argument is niet hetzelfde als recht op asociaal en crimineel gedrag. De zwembaden verdrinken er al in. Weer eens lekker kort door de bocht. Gooi het kind maar weer weg met hert badwater.Dus omdat een enkeling asociaal en crimineel gedrag vertoont, moet de gehele bevolking maar geraadpleegd kunnen worden.

Want die onschuldige burgers hebben toch niets te verbergen? Over asociaal gesproken.En dan opnieuw mijn vraag: Welke waarborgen zijn er in het ontwerp ingebouwd zodat hier geen misbruik van gemaakt wordt door bv een buurman die toevallig op zijn werk (bij de politie, belastingdienst, oid) bij mijn bankgegevens kan.

 1. Wordt dit gemonitord? Kan ik opvragen wie mijn gegevens allemaal bekeken heeft? Worden de gegevens geanoniminseerd of de persoonsgegevens versleuteld?De overheid heeft hier zelf richtlijnen voor opgesteld.
 2. Privacy by design zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn.Ik ben gewoon benieuwd of die richtlijnen nu eens vooraf meegenomen worden in zowel het wetsvoorstel als ook het ontwerp van de applicatie/koppeling.

Of dat dit pas gaat gebeuren nadat er wat gevoelige (bank)gegevens (van politici, Koninklijk Huis, of BNers) gelekt zijn. Of moet ik op jouw blauwe ogen geloven dat de toegang tot deze gegevens nooooooit misbruikt zal worden door personen die hier toegang toe hebben.

 • Want Brutus (in dit geval oompje overheid) is een eerbaar man.” Door Anoniem:,Zie hier een klassiek voorbeeld van een valse tegenstelling.
 • Wie niet voor het vergaand delen van zijn gegevens is, is daarmee automatisch een crimineel of staat aan de kant van de criminelen.
 • Dat het dan om een drogredenatie gaan, spreekt voor zich.

Het gaat om gericht onderzoek. Je zou kunnen denken aan een oplichting zaak met WhatsApp. De drogredenaties dat iedereen altijd gevolgd gaat worden komen van de privacyvoorvechters. Hun belangengengroep zit aan de foute kant van de maatschappij. Privacyschenders Door Anoniem: Juist diegenen die zich bekommeren om het lot van Nederland en zijn burgers zullen kritisch zijn.

 1. Onze fundamentele vrijheden zijn het enige wat ons echt scheidt van minder zuivere regimes.
 2. Daar moeten we met ons allen zuinig op zijn.
 3. Een rechtschapen burger verdedigt deze waarden te vuur en te zwaard en gooit het kind niet met het badwater weg, hoe goed de prijs op het oog ook lijkt.
 4. Recente rechtszaken hebben laten zien dat er bij het politiekorps een (klein) aantal agenten is die misbruik maakt van de inzage-bevoegdheden in de politie-databases.

Door de politie meer (ongecontroleerde) toegang tot gegevens te geven wordt het risico op misbruik groter.Wat ook zorgwekkend is, is dat politie/justitie de wettelijke plicht om personen waarnaar een onderzoek is ingesteld daarover in te lichten niet nakomt tegenover personen waaruit gedurende het onderzoek blijkt dat ze onschuldig zijn.

 1. Ik vind het prima dat rechercheurs gericht gegevens kunnen opvragen, als ze kunnen onderbouwen waarom ze die voor hun onderzoek nodig hebben; maar ik ben tegen tools waarmee het vissen naar informatie te makkelijk gemaakt wordt.
 2. Door karma4: Door Anoniem:,Zie hier een klassiek voorbeeld van een valse tegenstelling.

Wie niet voor het vergaand delen van zijn gegevens is, is daarmee automatisch een crimineel of staat aan de kant van de criminelen. Dat het dan om een drogredenatie gaan, spreekt voor zich. Het gaat om gericht onderzoek. Je zou kunnen denken aan een oplichting zaak met WhatsApp.

De drogredenaties dat iedereen altijd gevolgd gaat worden komen van de privacyvoorvechters. Hun belangengengroep zit aan de foute kant van de maatschappij. Privacyschenders Denk je dat je met zo’n automatisch systeem de slimme oplichters pakt? Die maken gebruik van katvangers, buitenlandse rekeningen en/of bitcoin.

Of de “nette” zakenmannen die dankzij allerlei constructies geen belasting hoeven te betalen over de winsten van hun ondernemingen (en af en toe een bv-tje laten faillietgaan om winsten in andere bv’s veilig te stellen.) Door MathFox: Door Anoniem: Juist diegenen die zich bekommeren om het lot van Nederland en zijn burgers zullen kritisch zijn.

Onze fundamentele vrijheden zijn het enige wat ons echt scheidt van minder zuivere regimes. Daar moeten we met ons allen zuinig op zijn. Een rechtschapen burger verdedigt deze waarden te vuur en te zwaard en gooit het kind niet met het badwater weg, hoe goed de prijs op het oog ook lijkt. Recente rechtszaken hebben laten zien dat er bij het politiekorps een (klein) aantal agenten is die misbruik maakt van de inzage-bevoegdheden in de politie-databases.

Door de politie meer (ongecontroleerde) toegang tot gegevens te geven wordt het risico op misbruik groter.Wat ook zorgwekkend is, is dat politie/justitie de wettelijke plicht om personen waarnaar een onderzoek is ingesteld daarover in te lichten niet nakomt tegenover personen waaruit gedurende het onderzoek blijkt dat ze onschuldig zijn.

Ik vind het prima dat rechercheurs gericht gegevens kunnen opvragen, als ze kunnen onderbouwen waarom ze die voor hun onderzoek nodig hebben; maar ik ben tegen tools waarmee het vissen naar informatie te makkelijk gemaakt wordt. Waar wordt aangegeven dat de automatisch toegang ongecontroleerd is ? Automatisch toegang kan nog steeds gelogd en geaudit worden Door karma4: Door Anoniem:,Zie hier een klassiek voorbeeld van een valse tegenstelling.

Wie niet voor het vergaand delen van zijn gegevens is, is daarmee automatisch een crimineel of staat aan de kant van de criminelen. Dat het dan om een drogredenatie gaan, spreekt voor zich. Het gaat om gericht onderzoek. Je zou kunnen denken aan een oplichting zaak met WhatsApp.

 • De drogredenaties dat iedereen altijd gevolgd gaat worden komen van de privacyvoorvechters.
 • Hun belangengengroep zit aan de foute kant van de maatschappij.
 • Privacyschenders Kan jij ons aanwijzen waar staat het opvragen op beperkte schaal gebeurt of welke waarborgen zijn ingebouwd? Er staat slechts ‘Het opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.’, wat suggereert dat het straks geautomatiseerd en niet meer op individuele basis gebeurt.

Er wordt niet gerept over gericht onderzoek. Als we naar het document kijken waar dit artikel op is gebaseerd zien we ook dat er veelvuldig over het geautomatiseerd opvragen gesproken wordt. Overigens kan wel gesteld worden dat het document uitblinkt in wollig en warrig taalgebruik.

Door MathFox: Denk je dat je met zo’n automatisch systeem de slimme oplichters pakt? Die maken gebruik van katvangers, buitenlandse rekeningen en/of bitcoin. Of de “nette” zakenmannen die dankzij allerlei constructies geen belasting hoeven te betalen over de winsten van hun ondernemingen (en af en toe een bv-tje laten faillietgaan om winsten in andere bv’s veilig te stellen.) Het is een dusdanige eenvoudige verbetering dat je de vraag moet stellen waarom het niet eerdere gedaan is.

Waarom er 5 jaar lang aan een eenvoudig opvraagsysteem door velen gewerkt is. Geen automatische systeem zoals jij aanneemt maar een verbeterde interface.Voor dat andere met die zakenmannen, diëten anderen graag het lastige voor ze oplossen. Noem alles privacyschending en zij verschuilen zich er achter.

Ga Analytics proberen in te zetten en het is die groep die de meeste weerstand biedt via de fud dat analyses bij voorbaat onbetrouwbaar zijn. Leuk iets voor de ongelooflijke hoge winsten welke onverklaarbaar zijn. Zorg staat in de belangstelling, ftm. Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat een onzin.

Omdat je niet wilt dat de overheid inzage heeft in al je doen en late ben je crimineel? Weet je wat, als we gewoon in alle huizen, slaapkamers, garages, wc’s badkamers camera’s plaatsen en iedereen een GPS chip in zijn harses krijgt dan weten we altijd en overal wat iedereen waneer en waarom doet. Dat scheelt zoooo veeel in criminaliteit.

Wil je dan niet ben je een egocentrische klootzak die niet iets over heeft voor de samenleving. Automatisch opvragen zou geen issue moeten mits dit gelogd en geaudit wordt en mits er een check wordt ingebouwd.Voorbeeld rechercheur a wil saldo gegevens hebben met betrekking tot zaak 123456 hij kan dit automatisch opvragen in het system mits hij het zaak nummer invult waarvoor dit nodig is.

Dit wordt gelogd/geregistreerd en geaudit en hij krijgt de informatie die hij nodig heeft.Rechercheur b die NIET bij zaak 123456 betrokken is kan deze informatie ook opvragen maar dit zou uit een audit tevoorschijn moeten komen en hij zal dan moeten uitleggen waarom hij deze informatie heeft opgevraagd terwijl hij niet bij de zaak betrokken is.

Eventueel zou er nog ingebouwd kunnen wordt dat alleen de rechercheur aan wie de zaak is toegekend de informatie kan opvragen Door Anoniem: Kan jij ons aanwijzen waar staat het opvragen op beperkte schaal gebeurt of welke waarborgen zijn ingebouwd? Er staat slechts ‘Het opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.’, wat suggereert dat het straks geautomatiseerd en niet meer op individuele basis gebeurt.

Er wordt niet gerept over gericht onderzoek. Als we naar het document kijken waar dit artikel op is gebaseerd zien we ook dat er veelvuldig over het geautomatiseerd opvragen gesproken wordt. Overigens kan wel gesteld worden dat het document uitblinkt in wollig en warrig taalgebruik. Het document witwassen vind ik niet zo best, die link zit in het artikel.

Wel opvallend dat noemen van een bsn nodig voor correcte uitwisseling en daarvoor toestemming bij het AP vragen. De wetgevende macht die toestemming gaat vragen bij een handhaver – toezichthouder, veel gekker kan het niet. Het verwijzingsportaal krijg je beter met: Het aantal gebruikers van het toekomstige portaal is bij de meeste opsporingsdiensten beperkt: van enkele tientallen tot honderden opsporingsambtenaren per dienst.

Bij de politie gaat het om meer: circa 50.000 opsporingsambtenaren kunnen mogelijk toegang krijgen tot het VB. De Belastingdienst gaat het VB ookgebruiken om te controleren of opgegeven bankrekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om bijvoorbeeld fraude bij uitbetaling van toeslagen te voorkomen.

Er wordt over een protaal (webserver) gesproken met ambtenaren als gebruikers. Heeft het ook over interactief gebruik door ambtenaren. Kamerstukken: Wat veranderd er nu echt Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiele instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen.

 • Dit opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.
 • Opvragen via een briefje,
 • Met een telefoontje, oeps automatisering met interfaces gemist.
 • Ja,als het nederlandse volk passief en naief blijft,veranderen we echt in een panopticum land,je leest het zelf,ze gaan steeds weer een stapje verder,onder het argument veiligheid en millieu.De helft van nederland gaat niet naar de stembus, The matrix Door Anoniem:,Of moet ik op jouw blauwe ogen geloven dat de toegang tot deze gegevens nooooooit misbruikt zal worden door personen die hier toegang toe hebben.

“Want Brutus (in dit geval oompje overheid) is een eerbaar man.” Zie hierboven de details en links waarover het gaat. Bromsnor de veldwachter achter de asociale figuren in een zwembad aan laten gaan is echt iets voor een swiebertje aflevering. Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Nee. Dit is namelijk gewoon pure domheid van de overheid. Eergisteren was ook op tv te zien dat criminelen gebruik maken van cash geld.

Geld dat niet op welke rekening dan ook staat. Geld dat daarom niet traceerbaar is door welke organisatie dan ook. Criminelen maken ook erg graag gebruik van buitenlandse rekeningen om zo de enorme transacties te verbergen voor nieuwsgierige oogjes van de overheid.

En ja, ik spuw mijn gal. Omdat ik door onkunde van politici wederom een stuk privacy inlever voor niets. Denk daar maar eens over na voor je een post plaatst van nul en generlei waarde. *= =* Door karma4: Door Anoniem:,Of moet ik op jouw blauwe ogen geloven dat de toegang tot deze gegevens nooooooit misbruikt zal worden door personen die hier toegang toe hebben.

“Want Brutus (in dit geval oompje overheid) is een eerbaar man.” Zie hierboven de details en links waarover het gaat. Bromsnor de veldwachter achter de asociale figuren in een zwembad aan laten gaan is echt iets voor een swiebertje aflevering. Subliem voorbeeld van rake zwarte humor.

@karma4, helemaal in de roos! Door Anoniem: Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen. Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf.

Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat een onzin. Omdat je niet wilt dat de overheid inzage heeft in al je doen en late ben je crimineel? Weet je wat, als we gewoon in alle huizen, slaapkamers, garages, wc’s badkamers camera’s plaatsen en iedereen een GPS chip in zijn harses krijgt dan weten we altijd en overal wat iedereen waneer en waarom doet.

You might be interested:  Gewerkte Uren Berekenen Excel

Dat scheelt zoooo veeel in criminaliteit. Wil je dan niet ben je een egocentrische klootzak die niet iets over heeft voor de samenleving. De wijze waarop hier gemotiveerd wordt, geäccompaniëerd met het. ahum ‘taalgebruik’ dat de overheid deze maatregelen ter criminaliteitsreductie vooral niet moet doen bewijst voor mij dat – niet alleen in dit topic – reacties hier regelmatig afkomstig zijn van (semi/aspirant) criminelen.

Ik weet met 100% zekerheid dat als ik herleidbaar zou zijn via security.nl ik waarschijnlijk bedreigingen in mijn brievenbus vond. Neen? Motiveer dan maar waarom dat niet zo zou kunnen zijn. Door Anoniem: Waarom? als je een bankrekening hebt in het buitenland waar je al je betalingen mee doet dan kunnen ze nog niks met de dag wordt er meer afgenomen van je privacy Ik ken veel mensen die elke maand 500, 1000 of 1500 euro cash opnemen en daar alles van betalen.

Zo stimuleer je ook de winkels die twijfelen van cash af te gaan naar PIN only. Dat gaat goed tot er een PIN storing is zoals vorige week bij de AH. Door Iko Gumbo: Door Anoniem: Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen. Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf.

Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat een onzin. Omdat je niet wilt dat de overheid inzage heeft in al je doen en late ben je crimineel? Weet je wat, als we gewoon in alle huizen, slaapkamers, garages, wc’s badkamers camera’s plaatsen en iedereen een GPS chip in zijn harses krijgt dan weten we altijd en overal wat iedereen waneer en waarom doet.

 1. Dat scheelt zoooo veeel in criminaliteit.
 2. Wil je dan niet ben je een egocentrische klootzak die niet iets over heeft voor de samenleving.
 3. De wijze waarop hier gemotiveerd wordt, geäccompaniëerd met het.
 4. Ahum ‘taalgebruik’ dat de overheid deze maatregelen ter criminaliteitsreductie vooral niet moet doen bewijst voor mij dat – niet alleen in dit topic – reacties hier regelmatig afkomstig zijn van (semi/aspirant) criminelen.

Ik weet met 100% zekerheid dat als ik herleidbaar zou zijn via security.nl ik waarschijnlijk bedreigingen in mijn brievenbus vond. Neen? Motiveer dan maar waarom dat niet zo zou kunnen zijn. Sorry hoor, maar als je argumentatie staat of valt bij hoog eloquent ‘blabla’ gehalte, en je ondertussen op basis daarvan de rest probeerd neer te zetten als criminelen die regelmatig eliminaties laten uitvoeren of gewoon mensen die superegocentrisch zijn, terwijl ze simpelweg geen behoefte hebben aan een overheid die steeds makkelijker inzage heeft in hun priveleven, dan ben je redelijk af in zo’n discussie.

 • Om jij eerst maar eens met argumenten waarom een verruiming van de bestaande mogelijkheden nodig is.
 • Onderbouwd graag.
 • Geen Jantje-zegt-dat-het-nodig-is argumenten.
 • Die worden niet gegeven.
 • Cijfers, data, waarom schiet de huidige mogelijkheid tekort? Het enige argument dat genoemd word is: Het moet van de EU.

Het enige argument dat jij geeft is: Anders ben je een egocentrische crimineel die liquidaties wil blijven uitvoeren. Dat klinkt een beetje als een klein kind die loopt te trollen. En doodsbedreigingen in je brievenbus? Geloof me, ook zou je hier ondertekenen met je naam en adres, ik weet zeker dat mensen nog niet eens de moeite nemen om te fantaseren om door je brievenbus te pissen.

Door Anoniem: Geachte medewerkertjes van de roverheid.Gisteren poste ik: nog 1 jaar dan wordt mijn salaris gestort op een rekeningnummer van de roverheid.We zijn weer een dag verder en dichterbij het doel van de roverheid. Totale controle van de werkenden. Witwassen noemen als zogenaamd het nut hiervan.

Het aluhoedje moet onderhand denk ik maar weer een keer af, of niet? Door Iko Gumbo: De wijze waarop hier gemotiveerd wordt, geäccompaniëerd met het. ahum ‘taalgebruik’ dat de overheid deze maatregelen ter criminaliteitsreductie vooral niet moet doen bewijst voor mij dat – niet alleen in dit topic – reacties hier regelmatig afkomstig zijn van (semi/aspirant) criminelen.

Als je een paranoide persoon zoekt hoef je alleen maar in de spiegel te kijken.Dat iemand (ik) er geen prijs op stel dat ambetaren bij mijn bankgegevens kunnen als ze daar zin in hebben, betekent nog niet dat ik een crimineel ben. Onbekenden niet in jou zaken laten neuzen is mijn goed recht. Het gaat namelijk over mijn geldzaken.Toen dit alles nog niet geautomatiseerd was (je weet wel, in de pre-historie) kon de oevrheid ook niet zomaar in mijn geldzakje of in bankrekeningboekje kijken wat ik aan betalingen en inkomsten had.Hoeveel mensen zullen grote bedragen rondsluizen tussen meerdere bankrekeningen.En zijn die mensen niet al in beeld?(Betalingen boven 10.000 euro (of is het lager?) moeten al gemeld worden door de banken)Iets van schieten met een kanon om een mug te doden.Met dit soort maatregelen (en een lage rentestand) wordt je echt gestimuleerd om maar weer met cash geld te betalen en dit in een oude sok te bewaren.

Volledig buiten dit soort controlesystemen om. Dat is blijkbaar waar de overheid/politiek op aan stuurt. Door Iko Gumbo: Ik weet met 100% zekerheid dat als ik herleidbaar zou zijn via security.nl ik waarschijnlijk bedreigingen in mijn brievenbus vond. Neen? Motiveer dan maar waarom dat niet zo zou kunnen zijn.

Daar ben je niet interessante genoeg voor.Er zijn al genoeg paranoide reguurdes. Een meer of minder maakt niet meer uit. Je valt gewoon te weinig op. Door Anoniem: Door Anoniem: Door Bladie: Tjonge, alleen maar weer de “altijd overal tegen” brigade die reageert. En waar gaat het over? Dat gegevens, die bij een onderzoek toch al opgevraagd zullen worden maar dan trager, nu snel voor een selecte groep snel beschikbaar is.

Vanuit beveiligingsperspectief zou je dan willen weten hoe het zit met autorisaties (niet elke willekeurige agent zou zomaar kunnen rondsnuffelen in deze gegevens), beveiliging, etc. etc. en als dat allemaal goed geregeld is, dan zie ik geen probleem. Het probleem is dat de ervaring van hier en overal is dat dergelijke beveiliging NIET goed geregeld is, en dus inderdaad iedere agent kan rondsnuffelen – en een zeker aantal dat ook doet.

 1. Voor gewone nieuwsgierigheid naar de centjes van de buurman, de date,de ex, het tippen van de criminele neef, als wederdienst aan degene die ‘m ‘matste’ met z’n klokkie of z’n waggie.
 2. En vaak komt misbruik gewoon aan het licht, zie Limburg de laatste tijd.
 3. Er is gewoon heel veel logging die gewoon alles netjes bijhoud.

Eventueel misbruik wordt dus ook geregisterd. Je gaat er blijkbaar vanuit dat de gevallen die het nieuws halen een meerderheid zijn – en dat die ‘proactief’ gevonden zijn.Ik niet.In veel te veel van de gevallen die gevonden zijn blijkt dat wanneer de gegevens (of gebruik ervan) aangetroffen worden in een lopende criminele zaak,Niks pro-actief/audit/controle dus, maar pas als het misbruik _op andere wijze_ boven komt drijven wordt gezocht naar het lek.Ik beschouw de gevallen die de media halen dus als een topje van de ijsberg, en zie er totaal geen bewijs van goed werkende controles in.

 • De gene die zomaar even grasduinen zijn de uitzondering en niet de standaard.
 • Grosso modo hopelijk wel Nog afgezien misbruik zwaar aangerekend wordt.
 • Straffen zijn niet mild.
 • Dus het is echt niet zo dat iedereen even gaat snuffelen.
 • Zolang de pakkans gering is maakt de strafmaat niet uit – en als er geen dikke drugszaak kapot aan gaat heb ik sterke twijfels of er meer dan een ‘normoverdragend gesprek’ met de chef volgt.

Cash maakt onafhankelijk. De oprukkende totalitaire overheid die de bevolking met drogredenen in de tang wil nemen is levensgevaarlijk, want wie beschermd ons nog tegen de overheid? Maar inderdaad, als bijna 60% van de kiezer thuisblijft moet het misschien maar eens uit de hand lopen, helaas zal de weg terug er waarschijnlijk niet (zomaar) zijn.

Door Anoniem: Hoezo mag de politie financiele gegevens raadplegen? Er staat niet dat het mag, maar dat het kan. Door Anoniem: Waarom? als je een bankrekening hebt in het buitenland waar je al je betalingen mee doet dan kunnen ze nog niks Ook daar zal wel aan gewerkt worden: Het Verwijzingsportaal komt voort uit een Europese richtlijn om te voorzien in een geautomatiseerd centraal opvraagsysteem voor identificerende gegevens van banken en betaaldienstverleners.

Vanaf augustus 2020 moeten alle EU-lidstaten hieraan voldoen. Over een tijdje zul je een bankrekening op een belastingparadijs moeten openen, als je niet wilt dat anderen (oa. Big Brother en haar schapen) zich met jou bankzaken bemoeien. Door Iko Gumbo: Door karma4: Door Anoniem:,Of moet ik op jouw blauwe ogen geloven dat de toegang tot deze gegevens nooooooit misbruikt zal worden door personen die hier toegang toe hebben.

 1. Want Brutus (in dit geval oompje overheid) is een eerbaar man.” Zie hierboven de details en links waarover het gaat.
 2. Bromsnor de veldwachter achter de asociale figuren in een zwembad aan laten gaan is echt iets voor een swiebertje aflevering.
 3. Subliem voorbeeld van rake zwarte humor.
 4. Karma4, helemaal in de roos! “Het aantal gebruikers van het toekomstige portaal is bij de meeste opsporingsdiensten beperkt: van enkele tientallen tot honderden opsporingsambtenaren per dienst.

Bij de politie gaat het om meer: circa 50.000 opsporingsambtenaren kunnen mogelijk toegang krijgen tot het VB. De Belastingdienst gaat het VB ook gebruiken ” en “over interactief gebruik door ambtenaren”(uit jouw citaten K4)Op een inwoneraantal van 17 miljoen (incl ouderen en kinderen die zo staatsgevaarlijk zijn) betekent dit 1 opsporingsambtenaar (politie) per 340 mensen.

 1. De rest aan potentiele controleurs komt er dan nog eens bij.Dat vindt ik nogal veel.En de echte criminelen vang je hier niet mee.
 2. Die vermijden dit “vangnet”.
 3. Of zijn hoogts vangen ze hier het kleine domme grut mee, dat ze toch wel zouden vangen.Maar wie controleert ondertussen deze controleurs? dat zijn namelijk ook maar mensen met al hun zwakheden.Dat wordt echter niet verteld.@Iko Gumbo en karma4: Helaas totaal de roos gemist.Op zijn best zwakke humor die kant nog wal raakt.

Wat maar weer bewijst dat humor subjectief is. Door Anoniem: “Het aantal gebruikers van het toekomstige portaal is bij de meeste opsporingsdiensten beperkt: van enkele tientallen tot honderden opsporingsambtenaren per dienst. Bij de politie gaat het om meer: circa 50.000 opsporingsambtenaren kunnen mogelijk toegang krijgen tot het VB.

De Belastingdienst gaat het VB ookgebruiken ” en “over interactief gebruik door ambtenaren”(uit jouw citaten K4), Wat met die 50.000 politiemensen betreft, dat is het complete politiekorps. Inderdaad heeft elke agent potentieel die mogelijkheid. Aangezien hetgeen hij dagelijks tegenkomt onbekend is, kan elke agent daarmee in aanraking komen.Bijvoorbeeld bij aangifte van fraude diefstal.

Daarvoor zijn er die processen dat het met de aanvraag ook wie wat wanneer en waarom met opname in het dossier. Staat ergens in één van die documenten. Jouw argumentatie is dat omdat het zou kunnen en er wel eens foute figuren zijn. Het bij voorbaat aangetoond is dat elke verwerking verkeerd is.Met die zelfde argumentatie kan elke Nederlander wel eens iets fout doen dan ernstig crimineel zijn.

 • Omdat het kan is iedereen bij voorbaat crimineel verklaard.
 • Het is die foute redenering waar ik zo op tegen ben.
 • Het wordt als vrijbrief gebruikt om asociaal en crimineel gedrag te faciliteren.Je beeldvorming naar het aantal agenten per inwoner klopt ook niet.
 • Ik ken het inwonersaantal van mijn gemeente en de omvang van de politiepost.

De klacht is gewoonlijk dat er te weinig politie is is en dat de aantijtijden te groot zijn.Een belangrijke fout die je maakt is dat politiemensen werken dat betekent maximaal 25% van hun tijd inzetbaar.Het andere is dat je een verhouding van 1 op 350 dan wel 1400 overdadig vindt.

Moet je eens proberen zo’n hoeveelheid in de gaten te houden wat er gebeurt, Voor scholen is een verhouding van 1 leraar 30 kinderen al een zware opgave. Je bewering g zou zijn dat een scholengemeenschap wel door 1 persoon afgedaan zou kunnen worden. Veel sociologie gast uit van 50 200 als groepsgrootte wat een mens van nature aan kan.Wat de humor betreft je moet zoiets en kunnen herkennen en daarbij de afstand hebben om er om te lachen.

Met een grote betrokkenheid mis je de objectiviteit en vermogen daarvoor. Blijft de vraag waarom je betrokkenheid met asociaal gedrag en criminaliteit zo groot is. Snuf en Snuitje vonden hun eigen flaters ook nooit leuk. Door karma4: Met die zelfde argumentatie kan elke Nederlander wel eens iets fout doen dan ernstig crimineel zijn.

 1. Omdat het kan is iedereen bij voorbaat crimineel verklaard.
 2. Het is die foute redenering waar ik zo op tegen ben.
 3. Het wordt als vrijbrief gebruikt om asociaal en crimineel gedrag te faciliteren.
 4. Draai het eens om:Door alle maatregelen die er keer op keer genomen worden, verklaart de overheid de burger steeds meer tot potentiele crimineel.

De bewijslast komt steeds meer bij de burger te liggen dat hij iets niet gedaan heeft. De politie werkt zelfs al aan een suystreem waarmee ze kunnen voorspellen waar crimineel gedrag (potentieel) zal plaatsvinden.Dus een redenatie dat omdat de overheid iets wil dat het dus wel goed zal zijn, en als je het er niet mee eens bent je wel criminele neigingen zult hebben, vindt ik weer te kort door de bocht.

Critisch zijn op je eigen overheid is een vrijheid die we hebben. Het is geen communistische of fascistisch land hier. Door Iko Gumbo: Door Anoniem: Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen. Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf.

Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat een onzin. Omdat je niet wilt dat de overheid inzage heeft in al je doen en late ben je crimineel? Weet je wat, als we gewoon in alle huizen, slaapkamers, garages, wc’s badkamers camera’s plaatsen en iedereen een GPS chip in zijn harses krijgt dan weten we altijd en overal wat iedereen waneer en waarom doet.

Dat scheelt zoooo veeel in criminaliteit. Wil je dan niet ben je een egocentrische klootzak die niet iets over heeft voor de samenleving. De wijze waarop hier gemotiveerd wordt, geäccompaniëerd met het. ahum ‘taalgebruik’ dat de overheid deze maatregelen ter criminaliteitsreductie vooral niet moet doen bewijst voor mij dat – niet alleen in dit topic – reacties hier regelmatig afkomstig zijn van (semi/aspirant) criminelen.

Ik weet met 100% zekerheid dat als ik herleidbaar zou zijn via security.nl ik waarschijnlijk bedreigingen in mijn brievenbus vond. Neen? Motiveer dan maar waarom dat niet zo zou kunnen zijn. Jezus, zie je nu echt niet in hoe dit soort systemen criminaliteit net faciliteren ipv belemmeren.

Stel ik ben een crimineelNu:Om rijke doelwitten te vinden om te bestelen/afpersen/. moet ik nu op dit moment om geautomatiseerd een mooi lijstje met een paar duizend namen en adressen te krijgen van mensen die meer dan 100.000 euro op hun bankrekening hebben staan, ofwel een bank hacken ofwel manueel enkele duizend nep politieverzoeken naar banken sturen m.b.v social engineering.Na het invoeren van dit systeem:Om rijke doelwitten te vinden om te bestelen/afpersen/.

moet ik nu op dit moment om geautomatiseerd een mooi lijstje met een paar duizend namen en adressen te krijgen van mensen die meer dan 100.000 euro op hun bankrekening hebben staan, een bank hacken ofwel de account van een politieambtenaar compromiseren.

 • Ondertussen heb ik als crimineel hoogstwaarschijnlijk al mijn fondsen in cash, cryptocurrency, en/of in het buitenland m.b.v een hoop shell-companies.
 • Volledig onzichtbaar voor de overheid en hun fancy nieuwe systeem.
 • Door Anoniem: Door Iko Gumbo: Door Anoniem: Door Iko Gumbo: De (aspirant) criminelen en egocentrici zijn er hier weer als de kippen bij om hun gal te spuwen.

Het breder belang voor de eerste groep is om eliminaties waaronder vergismoorden te kunnen blijven bekostigen en de tweede groep denkt zoals gebruikelijk alleen aan zichzelf. Overigens doet de eerste groep dat ook maar dan in extreme mate. Wat een onzin.

 • Omdat je niet wilt dat de overheid inzage heeft in al je doen en late ben je crimineel? Weet je wat, als we gewoon in alle huizen, slaapkamers, garages, wc’s badkamers camera’s plaatsen en iedereen een GPS chip in zijn harses krijgt dan weten we altijd en overal wat iedereen waneer en waarom doet.
 • Dat scheelt zoooo veeel in criminaliteit.

Wil je dan niet ben je een egocentrische klootzak die niet iets over heeft voor de samenleving. De wijze waarop hier gemotiveerd wordt, geäccompaniëerd met het. ahum ‘taalgebruik’ dat de overheid deze maatregelen ter criminaliteitsreductie vooral niet moet doen bewijst voor mij dat – niet alleen in dit topic – reacties hier regelmatig afkomstig zijn van (semi/aspirant) criminelen.

 • Ik weet met 100% zekerheid dat als ik herleidbaar zou zijn via security.nl ik waarschijnlijk bedreigingen in mijn brievenbus vond.
 • Neen? Motiveer dan maar waarom dat niet zo zou kunnen zijn.
 • Jezus, zie je nu echt niet in hoe dit soort systemen criminaliteit net faciliteren ipv belemmeren.
 • Stel ik ben een crimineelNu:Om rijke doelwitten te vinden om te bestelen/afpersen/.

moet ik nu op dit moment om geautomatiseerd een mooi lijstje met een paar duizend namen en adressen te krijgen van mensen die meer dan 100.000 euro op hun bankrekening hebben staan, ofwel een bank hacken ofwel manueel enkele duizend nep politieverzoeken naar banken sturen m.b.v social engineering.Na het invoeren van dit systeem:Om rijke doelwitten te vinden om te bestelen/afpersen/.

moet ik nu op dit moment om geautomatiseerd een mooi lijstje met een paar duizend namen en adressen te krijgen van mensen die meer dan 100.000 euro op hun bankrekening hebben staan, een bank hacken ofwel de account van een politieambtenaar compromiseren. Ondertussen heb ik als crimineel hoogstwaarschijnlijk al mijn fondsen in cash, cryptocurrency, en/of in het buitenland m.b.v een hoop shell-companies.

Volledig onzichtbaar voor de overheid en hun fancy nieuwe systeem.100 % zeker dat als een politie ambtenaar opeens een lijst opvraagt van 1000 mensen met meer dan 100000 euro op hun rekening dit in logging/auditing tevoorschijn komt of dat er alarm bellen gaan rinkelen en er vragen gesteld gaan worden.Het gaat niet zo makkelijk als jij aangeeft.

Veel waarschijnlijker is dat een politie ambtenaar omgekocht wordt om info te leveren dit is ook iets wat uiteindelijk in logging auditing tevoorschijn zal komen. We gaan echt naar 0.01% privacy toe onder het mom van criminaliteit en terreur!En wat ze niet meer van de crimineel kunnen af pakken omdat die het niet meer heeft of al goed heeft weg gewerkt pakken ze dan maar af van de onschuldige mensen.

Belachelijk is het. Door Anoniem:,Dus een redenatie dat omdat de overheid iets wil dat het dus wel goed zal zijn, en als je het er niet mee eens bent je wel criminele neigingen zult hebben, vindt ik weer te kort door de bocht. Critisch zijn op je eigen overheid is een vrijheid die we hebben.

Het is geen communistische of fascistisch land hier. Ik ben gewoon kritisch over kritiek. Die moet goed onderbouwd zijn en niet gebaseerd op onderbuikgevoel dat alles wat de overheid zegt bij voorbaat verdacht en verkeerd is.Doen we die kritische analyse dan kom ik met de beschikbare gegevens uit bij een gewone modernisering zonder feitelijke veranderingen in taken.

Dat er instanties het alsnog verkeerd kunnen doen, dat hoort er bij. Ik had niet voor niets kritiek op het ap omdat die zich buiten de wet opstelt. Dat is niet goed.De overheid en politie met handhavers hebben wel degelijk een taak om foute figuren en foute zaken aan te pakken.

Wil je echt beweren dat dat niet zo is? Door karma4: Door Anoniem:,Dus een redenatie dat omdat de overheid iets wil dat het dus wel goed zal zijn, en als je het er niet mee eens bent je wel criminele neigingen zult hebben, vindt ik weer te kort door de bocht. Critisch zijn op je eigen overheid is een vrijheid die we hebben.

Het is geen communistische of fascistisch land hier. Ik ben gewoon kritisch over kritiek. Die moet goed onderbouwd zijn en niet gebaseerd op onderbuikgevoel dat alles wat de overheid zegt bij voorbaat verdacht en verkeerd is.Doen we die kritische analyse dan kom ik met de beschikbare gegevens uit bij een gewone modernisering zonder feitelijke veranderingen in taken.

Dat er instanties het alsnog verkeerd kunnen doen, dat hoort er bij. Ik had niet voor niets kritiek op het ap omdat die zich buiten de wet opstelt. Dat is niet goed.De overheid en politie met handhavers hebben wel degelijk een taak om foute figuren en foute zaken aan te pakken. Wil je echt beweren dat dat niet zo is? Tuurlijk heeft de overheid zo’n taak.

Echter mag dit niet ten koste zijn van ten eerste de fundamentele vrijheden van zijn burgers en ten tweede de veiligheid van zijn burgers. Er zijn tal van problemen met de invoering van zo’n systeem.1) We zijn geen politiestaat. Het vereisen van een gerechtelijk bevel voor het opvragen van privacygevoelige gegevens van burgers is fundamenteel voor het bewaren van de rechtstaat.

 • Het is onschuldig tot de schuld bewezen is, niet schuldig tot de onschuld bewezen is.2) Je verlaagt de drempel enorm voor kwaadaardige externe partijen om toegang te krijgen tot privacygevoelige gegevens.
 • Het primaire doel van banken is het veiligstellen van hun geld, niet het beschermen van klantgegevens.

Het is geen gekke aanname om te veronderstellen dat het grootste deel van hun aandacht zal gaan naar het zorgen dat de politie niet meer kan doen dan enkel het opvragen van klantgegevens (authorization) en een stuk minder aandacht zal besteden naar de beveiliging van die klantgegevens an sich (authentication).3) Je verlaagt de drempel voor kwaadaardige politieagenten om misbruik te maken van hun machtspositie.

En dat alles ter welk doeleinde? Stelt dit systeem de politie in staat om moordenaars, kopschoppers en verkrachters sneller op te sporen? Nee. Financiele misdaden, zwartwerk, en belastingontduiking zijn de misdaden die ze hier op het oog hebben. We leven in een democratie. De overheid hoort de belangen van zijn volk te behartigen.

Denk je dat als we een referendum houden, dat de meerderheid vd bevolking akkoord gaat zijn met het in gevaar brengen van hun privacy en veiligheid voor deze doelstelling, of dat de meerderheid keihard tegen zou stemmen? Door Anoniem: 100 % zeker dat als een politie ambtenaar opeens een lijst opvraagt van 1000 mensen met meer dan 100000 euro op hun rekening dit in logging/auditing tevoorschijn komt of dat er alarm bellen gaan rinkelen en er vragen gesteld gaan worden.Het gaat niet zo makkelijk als jij aangeeft.

Veel waarschijnlijker is dat een politie ambtenaar omgekocht wordt om info te leveren dit is ook iets wat uiteindelijk in logging auditing tevoorschijn zal komen. Audit logging? Is dat er? Waar staat dat? Wie gaat de audit logs controlleren? Welke externe onafhankelijke partij doet dat? Wat zijn de parameters? Wie stelt deze parameters op? Wie toetst periodiek of deze parameters nog voldoen? Als er “alarmbellen gaan rinkelen”, wie gaat dan de vragen stellen? Welke vragen?Je plaatst een heleboel aannames.

Maar alles wat ik tot nu toe weet van dit systeem; “We moeten het invoeren van de EU, dus we gaan het doen”.Zolang deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden, zou ik zeggen: niet invoeren. We hebben al zo veel voorbeelden van “alarmbellen die hadden moeten gaan rinkelen”, maar waar achteraf blijkt dat het 1 grote puinhoop is.

 • Voorbeelden: UWV, belastingdienst, etc.
 • Alarmbellen die rinkelen” zijn een beetje het grote afwezige in het hele Overheid+ICT verhaal.
 • Het opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.
 • Straks dus niet meer.
 • Dan is het dus een eenvoudig sleepnet.
 • Afwijkende saldo- en transactiegegevens – hoe legitiem ook – krijgen dan nadere aandacht, hoogstwaarschijnlijk met een gelijktijdig verzoek om uitleg.
You might be interested:  Anwb Auto Verzekering Berekenen

“Banken worden dan wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden.” Dan komt art.22 AVG al direct in beeld. Door Anoniem: Door Anoniem: 100 % zeker dat als een politie ambtenaar opeens een lijst opvraagt van 1000 mensen met meer dan 100000 euro op hun rekening dit in logging/auditing tevoorschijn komt of dat er alarm bellen gaan rinkelen en er vragen gesteld gaan worden.Het gaat niet zo makkelijk als jij aangeeft.

 1. Veel waarschijnlijker is dat een politie ambtenaar omgekocht wordt om info te leveren dit is ook iets wat uiteindelijk in logging auditing tevoorschijn zal komen.
 2. Audit logging? Is dat er? Waar staat dat? Wie gaat de audit logs controlleren? Welke externe onafhankelijke partij doet dat? Wat zijn de parameters? Wie stelt deze parameters op? Wie toetst periodiek of deze parameters nog voldoen? Als er “alarmbellen gaan rinkelen”, wie gaat dan de vragen stellen? Welke vragen?Je plaatst een heleboel aannames.

Maar alles wat ik tot nu toe weet van dit systeem; “We moeten het invoeren van de EU, dus we gaan het doen”.Zolang deze vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden, zou ik zeggen: niet invoeren. We hebben al zo veel voorbeelden van “alarmbellen die hadden moeten gaan rinkelen”, maar waar achteraf blijkt dat het 1 grote puinhoop is.

Voorbeelden: UWV, belastingdienst, etc. “Alarmbellen die rinkelen” zijn een beetje het grote afwezige in het hele Overheid+ICT verhaal. Daarom is mijn standpunt ook dat ik geen probleem heb om dit in te voeren mits dit correct gelogd en geaudit wordt en dit aantoonbaar is.Automatisch opvragen zou geen issue moeten mits dit gelogd en geaudit wordt en mits er een check wordt ingebouwd.Voorbeeld rechercheur a wil saldo gegevens hebben met betrekking tot zaak 123456 hij kan dit automatisch opvragen in het system mits hij het zaak nummer invult waarvoor dit nodig is.

Dit wordt gelogd/geregistreerd en geaudit en hij krijgt de informatie die hij nodig heeft.Rechercheur b die NIET bij zaak 123456 betrokken is kan deze informatie ook opvragen maar dit zou uit een audit tevoorschijn moeten komen en hij zal dan moeten uitleggen waarom hij deze informatie heeft opgevraagd terwijl hij niet bij de zaak betrokken is.Eventueel zou er nog ingebouwd kunnen wordt dat alleen de rechercheur aan wie de zaak is toegekend de informatie kan opvragen en een maximum aan rekeningen die opgevrgaagd kunnen worden zonder dat er een waarschuwing wordt gegeneerd.

 1. Door PJW9779: ” Het opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.
 2. Straks dus niet meer.
 3. Dan is het dus een eenvoudig sleepnet.
 4. Afwijkende saldo- en transactiegegevens – hoe legitiem ook – krijgen dan nadere aandacht, hoogstwaarschijnlijk met een gelijktijdig verzoek om uitleg.

“Banken worden dan wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden.” Dan komt art.22 AVG al direct in beeld. Kun je uitleggen hoe een normale handhavingstaak die niet veranderd tot zulke aannames en veronderstellingen bij leidt?Ergerlijker waar alle instructies hoe er mee om te gaan geheel anders zijn.

Door Anoniem: Tuurlijk heeft de overheid zo’n taak. Echter mag dit niet ten koste zijn van ten eerste de fundamentele vrijheden van zijn burgers en ten tweede de veiligheid van zijn burgers. Er zijn tal van problemen met de invoering van zo’n systeem. Die problemen zie ik niet, kan ook niet in de opzet noch in de instructies vinden.

Waar het verschil dan in zit is dat je er vanuit gaat dat de overheid bij voorbaat crimineel is en het jouw privacy recht is om niets van democratie of handhaving te willen weten. Als ik je punten 1,2,3 zo lees is dat wat je zegt. Inderdaad kun je een democratie via stemming opheffen, dat is 90 jaar terug ook gebeurd.

 1. Bleek niet zo goed te zijn maar toen was het dat men van niets wist.
 2. De moord op Lübeck zo je kunnen zien als een o twinkeling die kant op.
 3. Het is meer het politieke framing gebeuren wat het echte probleem daarbij is.
 4. Door SecuJohn: Door Anoniem: Waarom? als je een bankrekening hebt in het buitenland waar je al je betalingen mee doet dan kunnen ze nog niks met de dag wordt er meer afgenomen van je privacy Ik ken veel mensen die elke maand 500, 1000 of 1500 euro cash opnemen en daar alles van betalen.

Dat doen er inderdaad sommige mensen. Zo stimuleer je ook de winkels die twijfelen van cash af te gaan naar PIN only. Totdat ze weer een keer overvallen worden wegens de aanwezigheid van cash geld. Dat gaat goed tot er een PIN storing is zoals vorige week bij de AH.

 • Overvallen, zakkenrollers of portemonnee verliezen met 1500 euro er zijn ook bepaalde risico’s die betrekkelijk vaker voorkomen dat een grote pin storing.
 • Door Anoniem: Door Anoniem: Door Anoniem: 100 % zeker dat als een politie ambtenaar opeens een lijst opvraagt van 1000 mensen met meer dan 100000 euro op hun rekening dit in logging/auditing tevoorschijn komt of dat er alarm bellen gaan rinkelen en er vragen gesteld gaan worden.Het gaat niet zo makkelijk als jij aangeeft.

Veel waarschijnlijker is dat een politie ambtenaar omgekocht wordt om info te leveren dit is ook iets wat uiteindelijk in logging auditing tevoorschijn zal komen. Audit logging? Is dat er? Waar staat dat? Wie ga.het hele Overheid+ICT verhaal. Daarom is mijn standpunt ook dat ik geen probleem heb om dit in te voeren mits dit correct gelogd en geaudit wordt en dit aantoonbaar is.Automatisch opvragen zou geen issue moeten mits dit gelogd en geaudit wordt en mits er een check wordt ingebouwd.Voorbeeld rechercheur a wil saldo gegevens hebben.dat er een waarschuwing wordt gegeneerd.

 • Lein dingetje en misschien voor de vorm, maar in dit soort gevallen is het stadpunt beter:- Ik ben tegen dit soort dingen, tenzij alles mbt waarborging van privacy aantoonbaar geregeld is.
 • Dan te zeggen: – Ik ben voor, mits alles qua privacy goed geregeld gaat worden.
 • Door Anoniem: Door Anoniem: Door Anoniem: Door Anoniem: 100 % zeker dat als een politie ambtenaar opeens een lijst opvraagt van 1000 mensen met meer dan 100000 euro op hun rekening dit in logging/auditing tevoorschijn komt of dat er alarm bellen gaan rinkelen en er vragen gesteld gaan worden.Het gaat niet zo makkelijk als jij aangeeft.

Veel waarschijnlijker is dat een politie ambtenaar omgekocht wordt om info te leveren dit is ook iets wat uiteindelijk in logging auditing tevoorschijn zal komen. Audit logging? Is dat er? Waar staat dat? Wie ga.het hele Overheid+ICT verhaal. Daarom is mijn standpunt ook dat ik geen probleem heb om dit in te voeren mits dit correct gelogd en geaudit wordt en dit aantoonbaar is.Automatisch opvragen zou geen issue moeten mits dit gelogd en geaudit wordt en mits er een check wordt ingebouwd.Voorbeeld rechercheur a wil saldo gegevens hebben.dat er een waarschuwing wordt gegeneerd.

 1. Lein dingetje en misschien voor de vorm, maar in dit soort gevallen is het stadpunt beter:- Ik ben tegen dit soort dingen, tenzij alles mbt waarborging van privacy aantoonbaar geregeld is.
 2. Dan te zeggen: – Ik ben voor, mits alles qua privacy goed geregeld gaat worden.
 3. Hangt van het privacy issue afIk ben voor het automatisch op vragen van bank gegevens mits het goed ingeregeld is daar dit een automatisering van een al bestaand proces is.

Ik ben tegen het verplichten van deelname aan het afgeven van DNA door niet verdachten hoe goed het ook ingeregeld is met betrekking tot privacy. Door karma4: Door Anoniem: Tuurlijk heeft de overheid zo’n taak. Echter mag dit niet ten koste zijn van ten eerste de fundamentele vrijheden van zijn burgers en ten tweede de veiligheid van zijn burgers.

 1. Er zijn tal van problemen met de invoering van zo’n systeem.
 2. Die problemen zie ik niet, kan ook niet in de opzet noch in de instructies vinden.
 3. Waar het verschil dan in zit is dat je er vanuit gaat dat de overheid bij voorbaat crimineel is en het jouw privacy recht is om niets van democratie of handhaving te willen weten.

Als ik je punten 1,2,3 zo lees is dat wat je zegt. Inderdaad kun je een democratie via stemming opheffen, dat is 90 jaar terug ook gebeurd. Bleek niet zo goed te zijn maar toen was het dat men van niets wist. De moord op Lübeck zo je kunnen zien als een o twinkeling die kant op.

 1. Het is meer het politieke framing gebeuren wat het echte probleem daarbij is.
 2. Jij trekt conclusies die op lucht gebaseerd zijn.
 3. Nergens in mijn post ga ik ervan uit dat de overheid bij voorbaat crimineel is en dat ik niets van handhaving wil weten.
 4. Je bent duidelijk ofwel een troll ofwel ongelooflijk dom.

Geen nut dus om deze discussie verder te zetten. Door Anoniem:,Jij trekt conclusies die op lucht gebaseerd zijn. Nergens in mijn post ga ik ervan uit dat de overheid bij voorbaat crimineel is en dat ik niets van handhaving wil weten. Je bent duidelijk ofwel een troll ofwel ongelooflijk dom.

Geen nut dus om deze discussie verder te zetten. Ik geef de links naar wat er opgezet hoort te zijn met auditing en alle voorwaarden. Je posts en wat andere anonieempjes gaan er wel degelijk vanuit dat de overheid niet mag handhaven en bij voorbaat fout is. Geheel in lijn met het sleepnet framing, camera’s, wifi tracking etc.

Zolang he het tegendeel niet aantoont maar blijft vasthouden aan dat het zou kunnen dat er, tja. come on guys! Als jou credit card wordt gestolen en er flink gebruik en misbruik van is gemaakt met jou geld, dan wil de politie er graag achter komen wie dat gedaan heeft.

 1. Identiteitsfraude komt helaas nog steeds te veel voor.
 2. Ook de politie moet zich aan regels gaan houden en gaat/kan nooit willekeurig je bankrekening bekijken als daar geen reden voor is.
 3. En blijkt de reden toch onjuist te zijn, dan had je niets te verbergen in de eerste plaats.
 4. Steeds meer in een negatieve spiraal wat heet corrupte EU.

Het begon met cookie terreur wat ons moet beschermen, zij bedoelen het toch anders. Cookie is bedoeld zoveel mogelijk van jou te weet komen, en daarna pakken bijvoorbeeld Google of misschien Microsoft! Jij ziet er niets van jouw pc, laptop, tablet, smartphone wasmachine en wat al niet meer heten het verdienmodel voor deze EU.Ook ons pensioenen zijn een interessante aangelegenheid en die word ook geplunderd met medeweten van een nederlandse partij waaronder een zekere PvdA.Dan open er zich een nieuwe aangelegenheid dat heet zwart geld circuit, volgens Min van Fin gaat het om een bedrag van 25 miljard euro.

Ortom onze privacy is geen privacy het plundert alleen maar onze gegevens of het nu geld is of niet. [Heeft niets met witwassen te maken, het heeft met totale controle hebben over de burgers.Contant geld mag beslist n iet afgeschaft worden! Geld dit voor Nederlandse bankrekeningen of word dit Europees geregeld?Anders stap je in 5 minuten over naar een bank buiten Nederland.

Tijd voor Plan B.Tijd voor Bitcoin. En precies om deze reden betaal ik zo veel mogelijk contant. En niet omdat ik iets te verbergen heb, maar omdat de overheid niets te zoeken heeft in mijn gegevens. Tja Gorbatsjov zei het al heel treffend: “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.” Nog een paar jaar, dan kom je thuis uit je werk en staan er een aantal agenten je huis te doorzoeken.

Op de vraag of daar aanleiding voor is of dat je ergens van verdacht wordt is dan het antwoord; “nee hoor, maar dat hoeft ook niet, we waren gewoon nieuwsgierig”. Helaas zijn privacy en burgerrechten onder gevaarlijke potentaten als grapperhaus sneller aan het verdwijnen dan ik deze reactie kan schrijven Kijk, als je dan zo ver wil gaan als overheid, dan moet je ook zorgen dat de belangrijkste financiële overheidsdienst, de Belastingdienst, onkreukbaar en door en door betrouwbaar is.Helaas is ze dat niet gebleken.Daarom zouden dit soort ingrijpende maatregelen, die zowel privacy als (financiëel) bezit van de mensen aangaat (zeg maar gerust: de basis van hun bestaan) alleen uitgerold mogen worden na een parlementair onderzoek naar de cultuur, de praktijk en de aansturing van de Belastingdienst en haar medewerkers.Nu is het onmogelijk om volop vertrouwen te hebben in de overheidsmacht.

Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen: eerst de vertrouwenskwestie. Mooi, wachten totdat brexit erdoor is. Geld op rekening in GB zetten. Hoort dan noet meer bij EU en kan men niet meer snuffelen in de bankgegevens haha Door Anoniem: Hoezo mag de politie financiele gegevens raadplegen? bv.

Hoeveel geld mag je per maand overmaken naar iemand anders?

Doe aangifte als u in 2023 meer krijgt dan de algemene jaarlijkse vrijstelling – Het vrijgestelde bedrag is:

€ 2.418 als u de schenking van iemand anders krijgt € 6.035 als u de schenking van uw ouders krijgt

Aangifte doen van een schenking kan online op Mijn Belastingdienst. Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf), Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is.

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro schenking?

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling – Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw schenkbelasting. Is de waarde van de schenking hoger dan € 138.642? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Wat gebeurt er als je een schenking niet aangeeft?

Wanneer start de wettelijke termijn? – Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

Let op! U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking.

Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt. Voorbeeld In 2022 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2023.

Hoe vaak mag je schenken per jaar?

Wat is een schenking? – Wanneer is er eigenlijk sprake van een schenking? Als jij de ontvanger uit vrijgevigheid wilt bevoordelen, zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat. Een schenking hoeft niet per se geld te zijn, het kan ook gaan om sieraden, kunst of een auto.

 1. Wil je als ouder de studie van je kind betalen? Dat ziet de Belastingdienst dan weer niet als een schenking, in de meeste gevallen.
 2. De reden hiervoor: als ouder heb je een onderhoudsplicht voor je kinderen tot zij 21 zijn.
 3. Ook daarna mag je belastingvrij blijven bijdragen in het onderhoud, totdat de studie afgemaakt is.

Onder de onderhoudsplicht vallen ook kosten voor bijvoorbeeld huisvesting en gezondheid. Degene die de schenking ontvangt, is verantwoordelijk voor de schenkbelasting. Ieder jaar mag je een bedrag belastingvrij schenken. Aan je kinderen, maar ook aan je kleinkinderen, ouders en vrienden.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Samenvatting en tip – Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde van € 10.000 verkoopt voor € 5.000 aan zijn kind).

Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden. Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wel het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen.

Bij elke schenking of gift kan worden bepaald dat deze moet worden ‘ingebracht in de nalatenschap’ van de schenker. Dit betekent dat de gift moet gelden als een voorschot op de erfenis en dat de verkrijger bij overlijden van de schenker dus minder uit de daadwerkelijke erfenis krijgt.

 1. Ook kan de schenker door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij de gift bepalen dat deze geen onderdeel wordt van de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is getrouwd of (later eventueel nog) zal gaan trouwen.
 2. Een schenking kan bovendien onder bewind worden gesteld.
 3. Een verkrijger die een schenking ontvangt met een waarde hoger dan de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte schenkbelasting doen via de website van de Belastingdienst.

Als het gaat om een schenking voor een eigen woning, dan kan onder bepaalde voorwaarden in de aangifte een beroep worden gedaan op een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Bij uw notaris of juridisch adviseur kunt u terecht voor het goed vastleggen van een schenking, zodat u later problemen met het bewijzen van de schenking of de voorwaarden waaronder die schenking is gedaan, zo veel mogelijk kunt vermijden.

Wat is goedkoper schenken of erven?

Wat is gunstiger: schenken of erven? Hoewel de tarieven gelijk zijn, is het in veel gevallen gunstiger om te schenken. U kunt immers jaarlijks een gedeelte van uw erfenis belastingvrij schenken. Op die manier wordt uw erfenis kleiner en betalen uw erfgenamen na uw overlijden ook minder erfbelasting.

Welke schenkingen tellen mee?

Vermogen bij leven al weggegeven? – Wat nu als ouders bij leven het ene kind meer hebben bevoordeeld dan het andere? Of als een groot deel van het vermogen is weggegeven aan een goed doel? Moet het ‘zwarte schaap’ van de familie genoegen nemen met een legitieme portie berekend op basis van datgene wat er nog resteerde op datum overlijden van zijn vader of moeder? Het antwoord is: nee.

 • Op grond van art.4:65 BW moet de waarde van de goederen der nalatenschap vermeerderd worden met bepaalde schenkingen die de erflater (de overledene) bij leven heeft gedaan.
 • Om te berekenen hoeveel de legitieme portie bedraagt, moet dus niet alleen gekeken worden naar het vermogen van de erflater per datum van overlijden, maar ook naar de giften die hij of zij bij leven heeft gedaan.

Daarbij gaat het onder meer om alle giften die ooit aan de kinderen en kleinkinderen zijn gedaan. Gebruikelijke giften die niet bovenmatig waren, bijvoorbeeld normale verjaardagscadeaus of kleine donaties aan goede doelen, blijven buiten beschouwing. Ook bovenmatige giften die de erflater in de periode van vijf jaar vóór zijn overlijden aan anderen heeft gedaan, zoals aan goede doelen, moeten worden meegerekend.

Wat is een gebruikelijke schenking?

Een gelegenheidsgeschenk is geen schenking of gift – Voor een correcte definiëring van het begrip ‘geschenk’ verwijzen we in eerste instantie naar artikel 852 van het Burgerlijk Wetboek: “De kosten van voeding, van onderhoud, van opvoeding, van het aanleren van een ambacht, kosten van bruiloft en gebruikelijke geschenken zijn geen giften.

De aard van een gebruikelijk geschenk wordt beoordeeld op de dag waarop het wordt toegekend en rekening houdend met het vermogen van de beschikker”. We spreken over een ‘gebruikelijk geschenk’ naar aanleiding van een ‘speciale’ gebeurtenis, zoals een geboorte, verjaardag, goed schoolrapport, feestdag, huwelijk of het behalen van een diploma (dit overzicht is niet limitatief).

A priori is vereist dat een gebruikelijk geschenk in verhouding staat tot het vermogen van diegene die het geschenk geeft. Alhoewel dit nergens in de Belgische wet bepaald is, wordt algemeen aanvaard dat er jaarlijks in totaliteit 1% van het hele vermogen in de vorm van geschenken kan uitgedeeld worden aan de partner, (klein)kinderen en andere dierbare personen.

Opvallend is dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de kost van een bruiloft wordt beschouwd als een gebruikelijk geschenk. Maar wat als u de bruiloft voor uw oudste kind heeft betaald, en uw jongste kind als happy single tien jaar later nog steeds geen aanstalten maakt om te huwen? Ook studiekosten, als onderdeel van de kost van opvoeding, kwalificeert de wetgever als een gebruikelijk geschenk.

De studiekosten van de kinderen kunnen echter sterk uiteenlopen, onder andere bij het behalen van meer dan één diploma en/of studies die gedeeltelijk in het buitenland plaatsvonden.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Samenvatting en tip – Een schenking is altijd een gift, maar een gift is niet altijd een schenking. Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde van € 10.000 verkoopt voor € 5.000 aan zijn kind).

 1. Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden.
 3. Voor een schenking die de bedoeling heeft om pas bij het overlijden van de schenker te werken, geldt wel het vereiste dat deze door de schenker persoonlijk in een notariële akte moet zijn opgenomen.

Bij elke schenking of gift kan worden bepaald dat deze moet worden ‘ingebracht in de nalatenschap’ van de schenker. Dit betekent dat de gift moet gelden als een voorschot op de erfenis en dat de verkrijger bij overlijden van de schenker dus minder uit de daadwerkelijke erfenis krijgt.

 1. Ook kan de schenker door het opnemen van een ‘uitsluitingsclausule’ bij de gift bepalen dat deze geen onderdeel wordt van de huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger is getrouwd of (later eventueel nog) zal gaan trouwen.
 2. Een schenking kan bovendien onder bewind worden gesteld.
 3. Een verkrijger die een schenking ontvangt met een waarde hoger dan de jaarlijkse vrijstelling moet aangifte schenkbelasting doen via de website van de Belastingdienst.

Als het gaat om een schenking voor een eigen woning, dan kan onder bepaalde voorwaarden in de aangifte een beroep worden gedaan op een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Bij uw notaris of juridisch adviseur kunt u terecht voor het goed vastleggen van een schenking, zodat u later problemen met het bewijzen van de schenking of de voorwaarden waaronder die schenking is gedaan, zo veel mogelijk kunt vermijden.

Wat mag je belastingvrij schenken in 2023?

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag De schenkingsvrijstelling eigen woning is vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven.

Wat betekent de schenking is niet vrij van inbreng?

Wat betekent vrijstelling van inbreng in de nalatenschap? – Vrijstelling van inbreng in de nalatenschap betekent dat de giften die je bij leven doet niet verrekend worden bij je overlijden. Heb je twee kinderen en krijgt één van beiden een schenking? Dan erven ze beiden een gelijk deel van wat er nog over is bij je overlijden. Het andere kind dat geen schenking kreeg, wordt dus niet gecompenseerd.

Wat is een niet geregistreerde schenking?

Geregistreerde schenking van roerende goederen –

Opstellen schenkingsakte (door een notaris of onderhands) van de akteDe ontvanger van de schenking (de begiftigde) betaalt schenkbelasting,

De registratie van de schenkingsakte brengt enkele voordelen mee:

De schenking kan niet meer worden betwist door derden, want u hebt een bewijs van schenking. Daarmee kunt u, tegenover bijvoorbeeld familieleden die uw eigendomsrecht betwisten, bewijzen dat het geschonken goed van u is.Bovendien kunt u de fiscus aantonen met welke middelen u een belangrijke aankoop hebt gefinancierd, om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden,Als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na een geregistreerde schenking, moet er geen erfbelasting worden betaald op de waarde van deze schenking.

Nee, de akte van een schenking van roerende goederen hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. De schenker en de begunstigde(n) kunnen een onderhandse akte van schenking opmaken, waaruit duidelijk blijkt dat de schenker een schenking doet en de begiftigde de schenking aanvaardt.

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Registratie schenking