Scl 90 R Score Berekenen

Scl 90 R Score Berekenen

Hoe SCL-90 scoren?

SCL-90-S – SCL-90-S Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten – Hogrefe, psychologische, testuitgeverij, boeken, tests, psychologie, psychotherapie Klik voor een voorbeeldcasus waarin wordt toegelicht hoe de SCL-90-S ingezet kan worden.

 • De SCL-90-S is een van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van lichamelijke en psychische klachten.
 • Het doel van deze klachtenlijst is om op een gestructureerde, betrouwbare en efficiënte manier in kaart te brengen welke symptomen aanwezig zijn.
 • De SCL-90-S kan ingezet worden bij jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen.

De SCL-90-S is een zelfrapportagelijst waarmee iemand wordt gevraagd om op een vijfpuntschaal aan te geven in welke mate hij/zij in de afgelopen zeven dagen last heeft gehad van 90 vooraf bepaalde lichamelijke en psychische symptomen. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van drie indexen en acht schalen.

Indexen Schalen DSM-5-symptomen
Globale psychische belasting Agressie Depressieve stoornis
Aantal symptomen Angst Gegeneraliseerde-angststoornis
Ernst van de symptomen Depressie Paniekstoornis
Dwangmatigheid Agorafobie
Interpersoonlijke sensitiviteit Sociale-angststoornis
Psychoticisme
Rusteloosheid
Somatisatie

De SCL-90-S is zowel op papier als digitaal beschikbaar. De vragenlijst kan in ongeveer 15 minuten worden ingevuld. Bij afname op papier dienen de scores handmatig te worden ingevuld in HTS, waarna er automatisch een digitaal rapport wordt aangemaakt. Het is ook mogelijk om de SCL-90-S geheel digitaal af te nemen.

Profielformulier: grafische weergave van de normscoresSchaalscores: de ruwe en genormeerde schaalscores en indexenSchaalinformatie: de schaalscores en indexen met een tekstuele toelichtingIteminformatie: responsen per itemInterpretatie: DSM-5-symptomen

Overweegt u om de SCL-90-S digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen. Kwalificatieniveau: Er zijn representatieve Nederlandse populatienormen beschikbaar, gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in 2019.

Wat is insufficiëntie van denken en handelen?

Insufficiëntie van denken en handelen (IN) Dit komt overeen met obsessief-compulsief gedrag. Nadruk ligt hier op de gedachten en impulsen die voor problemen zorgen in het handelen. Wantrouwen en Interpersoonlijke sensitiviteit (SEN) Hieronder vallen paranoïde ideeënvorming en interpersoonlijke sensitiviteit.

Wat is Psychoneuroticisme?

SCL-90-R Volwassenen en adolescenten12 – ∞ jaar Zelfrapportage vragenlijst met 90 items Digitaal scoren & digitaal afnemen Auteurs: W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V. Licentieprijs per afname €4,15 De Symptom Checklist is de vaakst gebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van psychische en lichamelijke klachten.

Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden.

De SCL-90 Revised bestaat uit 8 schalen:

Agorafobie (AGO) Angst (ANG) Depressie (DEP) Somatische klachten (SOM), Insufficiëntie van denken en handelen (IN) Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN) Hostiliteit (HOS) Slaapproblemen (SLA)

Naast de afzonderlijke schalen kan ook de totaalscore op de SCL-90 gebruikt worden. Dit valt onder psychoneuroticisme (PSNeur): een aanduiding van het algehele niveau van psychisch danwel, verondersteld daarmee samenhangend lichamelijk, disfunctioneren over de recente tijdsperiode.

Er zijn nu 6 normgroepen: Poliklinische psychiatrische patiënten (N=5521), Algemene bevolking (N=2368), Chronisch pijnpatiënten (N=2458), Klinische verslaafden (N=1570) en Eerstelijnscliënten (N=598), Cliënten uit huisartsenpraktijken (N=925). Tevens zijn er gegevens voorhanden voor verlegen mensen, bezoekers aan de ouderenafdeling van een RIAGG, en mannelijke gedetineerden (waarvan sommige met verslavingsproblematiek).

Toepassing in RSP Je kunt de UCL digitaal scoren met RSP of digitaal afnemen met zowel RSP als DigiDiag. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand. Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Wat is SCL?

De Safety Culture Ladder ( ‘de Veiligheidsladder’) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken.

Waarom SCL?

Safety Culture Ladder (SCL): wat, voor wie en waarom? is onlangs door Normec Certification geauditeerd voor de SCL. Edwin van Noord, QSE Coördinator bij SUEZ, deelt in dit artikel zijn ervaringen. Per 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw ( GCVB ) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.

 • Die gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in Aanbesteding ( ViA ) genoemd en wordt in praktijk gebracht met de Safety Culture Ladder ( SCL ), ook wel Veiligheidsladder genoemd.
 • Maar, wat toetst de SCL precies? En, wat voegt het SCL-certificaat toe aan de bestaande certificeringen en richtlijnen omtrent veilig werken? Arjen Werkmeester, commercieel directeur Normec Certification, licht dat kort toe.

Arjen vertelt: “De SCL houdt de veiligheidscultuur, het gedrag van mensen in een organisatie tegen het licht. Wat dit certificaat onderscheidt van de andere regelingen en normen op het gebied van veilig werken is dat het echt aantoonbaar maakt hoe het veiligheidsbewustzijn is verankerd in de haarvaten van een organisatie.

 • Dat komt door de werkwijze van de auditoren inherent aan deze certificering.
 • In plaats van een documentenonderzoek waarbij procedures, formulieren en handboeken worden beoordeeld, worden tijdens een SCL-audit kwalitatieve data vergaard door persoonlijke interviews.
 • Deze worden gehouden onder mensen van hoog tot laag in de betreffende organisatie: van de directeur tot aan de receptioniste, de chef werkplaats, de uitvoerende medewerker noem maar op.

Zo ontstaat een compleet beeld van de veiligheidscultuur binnen een organisatie.” Serieus in veiligheid “Met het SCL-certificaat geef je als organisatie aan hoe serieus je het thema veiligheid neemt. Je laat aan de buitenwereld zien: onze veiligheidscultuur is in orde.

Een SCL-certificering voorkomt tevens dat je aan iedere nieuwe opdrachtgever moet gaan uitleggen hoe jouw mensen veilig werken. Bovendien zullen SCL-gecertificeerde bedrijven waarschijnlijk graag samenwerken met bedrijven die dat ook doen. De SCL heeft daarom een positief effect op de algemene veiligheid in de bouwsector.

En dat is volgens mij alleen maar goed nieuws!” De SCL: audit in de praktijk Edwin van Noord begeleidde onlangs twee medewerkers van Normec Certification die bij SUEZ Remediation auditeerden voor de SCL. Hoewel veilig werken altijd al een speerpunt was van de organisatie deed hij toch nieuwe inzichten op tijdens de tweedaagse audit.

 • Edwin licht toe: “We werken bij SUEZ op steeds wisselende locaties met groot materieel dat letsel kan toebrengen als er niet zorgvuldig mee word omgegaan.
 • Het creëren van een veilige werkomgeving voor onze mensen is een vanzelfsprekendheid die er bij ieder van ons in zit.
 • Hoewel we een mooie veiligheidscultuur hebben staan, is het onze ambitie om het veiligheidsbesef nóg meer te vergroten.

De SCL helpt daar echt bij. Dat begint al bij de voorbereiding op de audit. Zo hebben we het zelfanalysetool SAQ Extended van de NEN doorgenomen, dat verplicht is voor de audit SCL Light die wij bij Normec afnamen. Daar kwamen zaken uit naar voren die we nog voor de audit konden verbeteren.

Tijdens de audit zelf, die overigens soepel verliep, kwamen er daardoor nauwelijks nieuwe dingen aan bod.” Leren van elkaar “Het mooie van de audit vond ik de manier waarop de auditoren hun vragen stelde. En hoe ze doorvroegen naar voorbeelden van praktijksituaties, om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen.

Niet dat we daar bang voor waren. We hadden onze medewerkers van tevoren gezegd dat ze vooral hun eerlijke mening moesten geven. Ook wij willen immers leren van hun kijk op de zaak. Het inzicht dat ik heb verworven door de audits is dat we nog beter kunnen inspelen op de individuele informatiebehoefte van medewerkers wat betreft nieuws over veiligheid.

De ene medewerker vindt dat we daar al ruimschoots in voorzien, voor een ander kan er nog wel meer bij. Er is blijkbaar nog ruimte voor maatwerk. Aandachtspunten waren de informatievoorziening aan onze nieuwe medewerkers, waar we al mee bezig zijn in de vorm van een on-boardingstraining, en het overbrengen van het veiligheidsbesef aan degenen in de flexibele schil en aan de onderaannemers.” Bewust veilig “Die aandachtspunten geven precies aan waar de SCL op toetst: de human factor,

Je kunt als organisatie de regeltjes netjes volgen, je medewerkers een VCA-papier laten behalen, hen periodiek wijzen op de risicofactoren, maar veilig werken valt of staat bij gedrag. En dat gedrag is weer een gevolg van de veiligheidscultuur die is gecreëerd.

 1. Onbewust onveilig handelen is in verreweg de meeste gevallen de oorzaak van schade of letsel.
 2. De SCL maakt je er als organisatie van bewust waar het nog beter kan en hoe je daarin je medewerkers, maar ook de bedrijven met wie je samenwerkt kunt meenemen.
 3. Beter, en dus veiliger, kan het namelijk altijd”, aldus Edwin.

Wees voorbereid en wacht niet te lang De verwachting is dat er dit jaar, voor 1 januari 2022, een groot aantal organisaties moeten worden gecertificeerd. Wacht dus niet te lang met het inplannen van een afspraak voor een SCL-audit en, Onze auditoren staan voor u klaar.

Wat meet de SQ 48?

Waar kun je de SQ-48 voor gebruiken? – De vragenlijst bestaat uit 48 vragen, waarvan een groot deel gericht is op het meten van algemene psychopathologie: depressie, angst, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie en cognitieve klachten.

 1. Als één van de weinige vragenlijsten gaat de SQ-48 ook in op de vitaliteit en veerkracht van cliënten.
 2. Het kost ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen.
 3. De vragenlijst is niet bedoeld om een hulpverlener een beslissing uit handen te nemen.
 4. De klinische blik blijft essentieel voor een adequate inschatting van de klachten, van de complexiteit en van de risico’s voor patiënt en omgeving.

Deze module kwalificeert niet als medisch hulpmiddel onder de Wet op Medische Hulpmiddelen.

Hoe meet je veiligheidsbewustzijn?

Het ‘meten’ van veiligheidsbewustzijn gebeurt door vragenlijsten individueel te laten invullen. Wie het certificatieschema bekijkt, ziet snel dat de vragen gaan over de gangbare veiligheidspraktijken in het bedrijf. Of, preciezer, om de perceptie daarvan bij de ondervraagden.

Wat is trede 5?

Veiligheidsladder trede 5: Vooruitstrevend – Safety Culture Ladder niveau 5 houdt in dat veiligheid volledig is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. Veiligheid staat als vast item op de agenda en is een terugkerend onderdeel bij reflectie en evaluatie.

Wat is SCL light?

De NEN Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder Veiligheidsbewustzijn wordt in de bouw steeds vaker een vereiste voor samenwerking. Ook de initiatiefnemers van de stellen dit als voorwaarde. Europese netbeheerder TenneT vereist sinds 2017 van haar leveranciers en partners dat zij aandacht hebben voor veiligheidsbewustzijn.

Speciaal voor TenneT zijn er destijds aanvullende producten ontworpen die zijn goedgekeurd door het NEN. Deze aanvullende producten werden als volgt geformuleerd: het SAQ statement (Self Assessment Questionnaire); SAQ+ statement en het driejarige Veiligheidsladder certificaat. De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft begin 2020 besloten de TenneT varianten uit de pilot te halen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

Vanaf 1 maart kan een organisatie kiezen voor originele Veiligheidsladder certificering (SCL Original) of SCL, Statement SCL Light of het Approved Self Assessment. Dit zijn de nieuwe productnamen bepaald door de Commissie van deskundigen. Voor de duidelijkheid nog even de oude en nieuwe benamingen op een rijtje:

Approved Self Assessment SAQ statement
Statement SCL Light SAQ+ statement
SCL Veiligheidsladder pilot / SCL pilot
SCL Original Veiligheidsladder, VL

Hoe verschillen deze varianten van de NEN Veiligheidsladder (SCL Original)? Deze varianten verschillen met name in de tijd die eraan besteedt moet worden. Er wordt dan vaak ook gesproken van light varianten van de Veiligheidsladder. Op basis van de omvang van de werkzaamheden en een risicoclassificatie, uitgevoerd door de opdrachtgever, wordt bepaald welke producten door een organisatie in gebruik genomen moeten worden.

 1. Welke varianten zijn er? Approved Self Assessment (SAQ-statement) Ten behoeve van de Veiligheidsladder heeft het NEN een webtool ontwikkeld waarmee organisaties hun veiligheidscultuur kunnen toetsen.
 2. Organisaties die willen voldoen aan de vereisten van deze variant dienen deze webtool in te vullen en op basis van de resultaten een rapportage op te stellen.

Op basis van de uitkomsten van de webtool dient u een gapanalyse en een actieplan te maken. Deze worden beoordeeld door een Ladder Certificerende Instelling (LCI), als TÜV NORD. Om het statement te behouden, zult u elk jaar dit proces moeten doorlopen.

Om de webtool te gebruiken heeft u een abonnement nodig. U vindt de SAQ webtool en meer informatie over het abonnement op de website van het NEN. Statement SCL Light (SAQ+ statement) Het SCL Light statement is een audit waarvan de inhoud van de beoordeling variabel is omdat het 40% van de formele eindcertificatie behelst.

De resultaten worden vastgelegd in een statement en dus geen certificaat. In het statement staat de beoordeling van de Ladder Certificerende Instelling, zoals TÜV NORD. Deze variant is 3 jaar geldig en in de tussenliggende jaren vindt er een check plaats op het eerder vastgestelde actielan.

 • In het actieplan staan namelijk de maatregelen en acties om het vereiste volwassenheidsniveau van veiligheidsbewustzijn te behalen.
 • SCL (Veiligheidsladder pilot) Deze variant van de Veiligheidsladder is eigenlijk reguliere Veiligheidsladder certificatie, echter is deze geen jaar maar drie jaar geldig.

In de tussenliggende jaren vindt er een audit plaats zoals in het eerste jaar van het SCL Statement Light (zie vorige variant). Dat betekent in jaar 2 en 3 een besparing van 60% in mandagen. : De NEN Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder

Is de veiligheidsladder verplicht?

QHSE Management Systems Per 1 januari 2022 is certificatie volgens de Veiligheidsladder verplicht voor opdrachtgevers die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Hierdoor wordt het veiligheidsbewustzijn als keten verhoogd en ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector (ook voor opdrachtnemers is de Veiligheidsladder verplicht).

Deze aanpak wordt ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd. De Veiligheidsladder is hét instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie aan te tonen. Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 2022 als verplichting moeten opnemen in aanbestedingen of contracten.

De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 jl. voor deze gezamenlijke afspraak, werd niet gehaald vanwege het coronavirus. De werkzaamheden in de bouwbranche gaan gepaard met veel risico’s en de bouwsector is nog steeds één van de sectoren waarin jaarlijks veel ongevallen plaatsvinden.

Welke trede Veiligheidsladder?

QHSE Management Systems De Veiligheidsladder trede 3 is een prestatieniveau dat de organisatie op de Veiligheidsladder kan bereiken. De organisatie neemt bij Veiligheidsladder trede 3 verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken. De Veiligheidsladder is ontwikkeld voor alle bedrijven die mee willen doen aan aanbestedingen voor organisaties die zijn aangesloten bij de GCVB.

Het is een beoordelingsmethode die veiligheidsbewustzijn in een organisatie stimuleert en heeft als doel om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf januari 2022 is Veiligheidsladder trede 2 vereist en vanaf januari 2025 geldt Veiligheidsladder trede 3 als minimale eis.

De Veiligheidsladder trede 3 wordt ook wel omschreven als berekenend. Bij het bereiken van de Veiligheidsladder trede 3 neemt de organisatie verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken, onder andere door het invoeren van veiligheidsregels. Daarnaast stelt de organisatie zich bij de Veiligheidsladder trede 3 kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigen belang.

Wat is ViA certificering?

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding ( ViA ).

Hoe kun je angst meten?

De Fear Questionnaire (FQ) is een zelfrapportagelijst voor het meten van angst of onprettige gevoelens in bepaalde situaties. Patiënten scoren voor 16 situaties op een 8-puntsschaal in welke mate zij deze situatie willen vermijden omdat ze daar bang voor zijn of onprettige gevoelens bij ervaren.

Is de veiligheidsladder verplicht?

QHSE Management Systems Per 1 januari 2022 is certificatie volgens de Veiligheidsladder verplicht voor opdrachtgevers die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Hierdoor wordt het veiligheidsbewustzijn als keten verhoogd en ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector (ook voor opdrachtnemers is de Veiligheidsladder verplicht).

 • Deze aanpak wordt ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd.
 • De Veiligheidsladder is hét instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie aan te tonen.
 • Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers.
 • Dat betekent dat opdrachtgevers die GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 2022 als verplichting moeten opnemen in aanbestedingen of contracten.

De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 jl. voor deze gezamenlijke afspraak, werd niet gehaald vanwege het coronavirus. De werkzaamheden in de bouwbranche gaan gepaard met veel risico’s en de bouwsector is nog steeds één van de sectoren waarin jaarlijks veel ongevallen plaatsvinden.

Wat is ViA certificering?

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding ( ViA ).

Wat is een veiligheidscultuur?

De Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder – De Veiligheidsladder, sinds maart 2020 de Safety Culture Ladder, is een aanvulling op bestaande veiligheidssystemen als VCA, OHSAS18001/ ISO45001 of een bedrijfseigen Veiligheidsmanagementsysteem. Omdat het een aanvulling is, is het niet nodig een handboek, procedures of flowcharts op te stellen.

 1. Het is juist een goede gelegenheid om te kijken naar de aanwezige afspraken die er opgesteld zijn.
 2. Waarom hebben wij dit zo afgesproken op papier? Daarmee is het een extra realiteitscheck of de huidige veiligheidsafspraken (instructies, procedures etc.) daadwerkelijk werken in de praktijk.
 3. Want wat is een veiligheidscultuur? Een veiligheidscultuur is hoe er in de praktijk met veiligheid wordt omgegaan in een organisatie (de attitudes en meningen over beleid en procedures).

Met de Safety Culture Ladder maakt u de stap van papieren veiligheid naar bewuste veiligheid. Want als niemand weet waarom er een bepaalde procedure is en het nut hiervan ook niet duidelijk is, hoe groot is dan de kans dat men deze procedure naleeft?

Welke trede Veiligheidsladder?

QHSE Management Systems De Veiligheidsladder trede 3 is een prestatieniveau dat de organisatie op de Veiligheidsladder kan bereiken. De organisatie neemt bij Veiligheidsladder trede 3 verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken. De Veiligheidsladder is ontwikkeld voor alle bedrijven die mee willen doen aan aanbestedingen voor organisaties die zijn aangesloten bij de GCVB.

 1. Het is een beoordelingsmethode die veiligheidsbewustzijn in een organisatie stimuleert en heeft als doel om het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen.
 2. De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf januari 2022 is Veiligheidsladder trede 2 vereist en vanaf januari 2025 geldt Veiligheidsladder trede 3 als minimale eis.

De Veiligheidsladder trede 3 wordt ook wel omschreven als berekenend. Bij het bereiken van de Veiligheidsladder trede 3 neemt de organisatie verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken, onder andere door het invoeren van veiligheidsregels. Daarnaast stelt de organisatie zich bij de Veiligheidsladder trede 3 kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigen belang.