Studiekosten Aftrekbaar 2021 Berekenen

Studiekosten Aftrekbaar 2021 Berekenen
Fiscale drempel voor aftrek studiekosten – Voor de studiekosten geldt – net als vorig jaar – een drempel van 250 euro per persoon. Alles erboven is aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld 1.799 euro lesgeld betaald en 350 euro voor studieboeken, dan mag je 1.899 euro in mindering brengen op je inkomen (2.149 min 250 euro).

Hoeveel procent studiekosten aftrekbaar 2021?

Zijn mijn studiekosten aftrekbaar? Nee, studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Misschien komt u wél in aanmerking voor, Voor uw aangifte betekent dit het volgende:

Studiekosten die u in of vóór 2021 betaalde, kunt u alleen nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021 of eerder. Studiekosten die u in 2022 betaalde of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Had u voor 1 juli 2015 een prestatiebeurs? En is deze beurs definitief niet omgezet in een gift omdat u niet voldoet aan de diplomatermijn? U mag deze kosten na 2021 wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het aftrekbare bedrag vindt u in uw online aangifte.

: Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

Kan ik studiekosten van mijn kind aftrekbaar?

Ik betaal de studiekosten van mijn kind – mag ik die aftrekken? Nee, die mag u niet aftrekken.

Welke aftrekposten als student?

Is mijn studie aftrekbaar van de belasting? – Nee. Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar, Voorheen kon je, als je geen recht had op studiefinanciering, de kosten voor je studie, zoals collegegeld of cursusgeld, aftrekken van de belasting.

Is laptop aftrekbaar als studiekosten?

net als reiskosten en inrichting studeerkamer – Ook de rente over studieschulden mag je niet aftrekken, evenals kosten voor levensonderhoud, zoals hotelovernachtingen, een broodje dat je in de kantine haalt en kleding. Het heeft ook geen zin om de bonnetjes van het benzinestation of een uitdraai van de gemaakte reizen met je OV-kaart naar het opleidingsinstituut te bewaren.

Hoe bereken je teruggave studiekosten?

Fiscale drempel voor aftrek studiekosten – Voor de studiekosten geldt – net als vorig jaar – een drempel van 250 euro per persoon. Alles erboven is aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld 1.799 euro lesgeld betaald en 350 euro voor studieboeken, dan mag je 1.899 euro in mindering brengen op je inkomen (2.149 min 250 euro).

Hoeveel procent is aftrekbaar?

Afbouw tarief aftrekposten als u een hoog inkomen hebt Is uw in 2023 meer dan € 73.031? Dan geldt een lager tarief voor uw aftrekposten. Dat betekent dat u minder aftrek krijgt. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2023 12,57%. Door de aanpassing krijgt u in 2023 over al uw aftrekposten in de hoogste belastingschijf maximaal 36,93% belasting terug.

Persoonsgebonden aftrek

uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie) weekenduitgaven voor gehandicapten scholingsuitgaven aftrekbare giften uitgaven voor specifieke zorgkosten restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Aftrek kosten eigen woning

aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning hypotheekrenteaftrek

Ondernemersfaciliteiten

zelfstandigenaftrek aftrek speur- en ontwikkelingswerk meewerkaftrek startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid stakingsaftrek MKB-winstvrijstelling

Overig

vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

Hoeveel geld mag je je studerende kind geven?

UITZONDERINGEN – Er zijn uitzonderingen. Als uw zoon of dochter zelf een hoog inkomen of vermogen heeft en daardoor niet financieel afhankelijk is van een ouderlijke bijdrage, zal een natuurlijke verbintenis niet snel aan de orde zijn. Wilt u als ouder bijdragen aan de aflossing van een bij de DUO opgebouwde studieschuld, dan zal u ook minder snel de vrijstelling krijgen, wegens het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Immers, de gunstige leningsvoorwaarden en terugbetalingscondities zullen niet snel leiden tot betalingsproblemen bij uw zoon of dochter. U kunt nog wel altijd gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting van € 5.677 of de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling van € 27.231 (vrijstellingen 2022).

Bij een studie of opleiding die minstens € 20.000 per jaar kost, kunt u een hoger bedrag schenken, namelijk € 56.724 (in 2022). Alle voorwaarden voor deze schenking vindt u op de, Wilt u meer informatie over dit onderwerp hebben? Dan kunt u opnemen met Els Herbrink.

Hoeveel ouderbijdrage student?

De kosten voor ouders – Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021 ). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

Er is geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoeveel je zou moeten bijdragen. Dat hangt onder andere af van de studie die je kind volgt en de kosten voor studeren die daarbij horen. En natuurlijk ook van je eigen financiële situatie. Veel ouders leggen al geld apart voor een studie later als een kind nog jong is.

Een richtbedrag voor de kosten van studeren is ongeveer 1000 euro per maand. Het hangt er ook vanaf of studenten uitwonen of thuis wonen en of ze een studie doen op mbo-, hbo- of wo-niveau. Met het Geldplan Studie (klein)kinderen kun je bepalen wat voor jou een goed bedrag is om te sparen.

You might be interested:  Dakkapel Kosten Berekenen

Waarom studiekosten niet aftrekbaar?

Alles over het STAP-budget – Behalve dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, is er door de overheid ook het STAP-budget ontwikkeld. Hoe zit dit dan precies? De regering heeft een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor iedereen die graag een nieuwe opleiding zou willen volgen.

Zijn studiekosten voor een opleiding voor mijn werk nog aftrekbaar?

Vanwege de komst van het STAP-budget zijn studiekosten die je maakt sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Studiekosten die je in 2021 hebt betaald, zijn uiteraard wel nog aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting 2021. Het is wel zo dat je enkel noodzakelijke kosten mag aftrekken.

Hoe kan ik mijn aftrek berekenen?

Wil je weten hoe hoog bedrag van de aftrekbare studiekosten precies is? In principe wordt dit automatisch gedaan en hoef je hier zelf dus niet naar om te kijken. Toch nieuwsgierig? Dan kun je het volgende doen: tel je studiekosten bij elkaar open en trek eventuele vergoedingen van de kosten en het drempelbedrag van €250 van dit bedrag af. Het bedrag dat je overhoudt, is je aftrek.

Waarom zijn studiekosten onder het STAP-budget niet aftrekbaar?

Zoals eerder benoemd, zijn studiekosten niet meer aftrekbaar in 2022. Dit heeft alles te maken met het STAP-budget. De invoering van het STAP-budget heeft namelijk als doel om mensen te stimuleren cursussen en opleidingen te volgen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

 1. Wanneer je dit geldbedrag aanvraagt kun je dit gebruiken voor haast iedere cursus of opleiding die je wilt volgen.
 2. Een deel van je studiekosten wordt dus eigenlijk betaald door middel van dit budget.
 3. Het zogenoemde STAP-budget is dus in principe een budget dat ervoor zorgt dat mensen niet pas achteraf hun studiekosten af te hoeven trekken.

Oftewel: studiekosten zijn nu niet meer aftrekbaar, maar je krijgt een bedrag uitgekeerd waar je zelf deels je studiekosten mee kunt betalen. Meld je dus vooral op tijd aan voor het STAP-budget, want je krijgt het bedrag niet vanzelfsprekend op je rekening wordt gestort.

Wanneer kan ik mij aanmelden voor het STAP-budget?

Je kunt het STAP-budget aanvragen als je bijvoorbeeld wilt beginnen aan een nieuwe opleiding, vanwege wat voor reden dan ook. Wil je je laten omscholen omdat je nieuwsgierig bent naar een andere sector? Ook dan is het mogelijk om aanspraak te maken op dit budget.

Dit budget moet je zien als een subsidie. Het gaat dus om een subsidie van €1.000,- per persoon. Het is wel belangrijk dat je je opleiding of training afrondt als je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Rond je de opleiding niet af? Dan zul je het budget uiteindelijk terug moeten betalen. Het STAP-budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven.

Dit betekent dat je iedere 2 maanden een nieuw budget kunt aanvragen. Let op! Je kunt in totaal €1.000,- per jaar aanvragen. Het is dus niet mogelijk om iedere 2 maanden €1.000,- aan te vragen voor je studie. Daarbij is het goed om te weten dat, mits je recht hebt op het STAP-budget, je wel op tijd moet zijn met je aanvraag.

 • Het budget is geen geldkraan die eindeloos blijft stromen, dus op=op.
 • Oftewel: als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan is het niet meer mogelijk om een STAP-aanvraag te doen bij het UWV.
 • Het is daarom aan te raden om een e-mailalert aan te zetten, zodat je op de hoogte blijft van wanneer je een aanvraag kunt doen.

Ben jij student en heb je moeite met studeren? Ben je op zoek naar tentamentraining of bijles voor bepaalde vakken? Bij Scriptium bieden we professionele studiehulp aan. Of je nu geholpen wilt worden met wiskunde, worstelt met Engels, of hulp bij statistiek nodig hebt, we staan 7 dagen per week voor je klaar. Mijn naam is Chiara Mers en ik schrijf sinds maart 2022 teksten voor Scriptium. Ik werk nu iets langer dan een half jaar als tekstschrijver, met enorm veel plezier! Naast mijn werk als tekstschrijver, studeer ik Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn naam is Chiara Mers en ik schrijf sinds maart 2022 teksten voor Scriptium. Ik werk nu iets langer dan een half jaar als tekstschrijver, met enorm veel plezier! Naast mijn werk als tekstschrijver, studeer ik Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Waar duo schuld invullen belastingaangifte?

Jaaropgave voor Belastingdienst – In de meeste gevallen hoeft u uw schuldsaldo niet op te geven bij uw aangifte. Daarom krijgt u niet standaard een jaaroverzicht van ons. Hebt u uw schuldsaldo wel nodig? Kijk dan in Mijn DUO onder ‘Mijn schulden’. Bij ‘Schuldhistorie’ vindt u de hoogte van uw schuld op 31 december, ook van de afgelopen jaren.

uw studieschuld hoger is dan € 3.400,- (zonder partner) of € 6.800,- (met partner), én uw vermogen in box 3 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. In 2022 is het vrijgestelde bedrag € 50.650,- (zonder partner) of € 101.300,- (met partner), met als peildatum 1 januari 2022.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site van de Belastingdienst. Link opent externe pagina Lukt inloggen op Mijn DUO niet? Gebruik het online contactformulier om een jaaroverzicht over 2022 op te vragen. U ontvangt binnen 1 week een overzicht per post.

Hoe belastingaangifte invullen als student?

Moet ik als jobstudent een belastingaangifte invullen? – Als jobstudent moet je een aangifteformulier voor personenbelasting invullen, ongeacht hoeveel je verdient. Al je werkgevers moeten je een fiscale fiche 281.10 bezorgen. In dat document zijn al verschillende vakjes ingevuld.

You might be interested:  Ideale Gewicht Berekenen Vrouw

Is zwemles aftrekbaar?

De wekelijkse sport- en zwemlessen zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Is reiskosten aftrekbaar?

Hoeveel reiskosten mag u aftrekken? Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van:

de afstand van een enkele reis van uw woning naar uw werk met het openbaar vervoer het aantal dagen dat u per week reist Als u maar een deel van het jaar reist, bereken dan een evenredig deel van het aftrekbare bedrag.

Krijgt u van uw werkgever(s) reiskostenvergoeding(en) voor uw reiskosten openbaar vervoer? Dan moet u het bedrag dat u mag aftrekken eerst verminderen met die vergoeding(en). Gebruik voor het bepalen van de reisaftrek openbaar vervoer de volgende tabellen:

Tabel reisaftrek openbaar vervoer voor 2023

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 509 € 382 € 255 € 128
15 km tot 20 km € 676 € 507 € 338 € 169
20 km tot 30 km € 1.126 € 845 € 563 € 282
30 km tot 40 km € 1.396 € 1.047 € 698 € 349
40 km tot 50 km € 1.819 € 1.365 € 910 € 455
50 km tot 60 km € 2.024 € 1.518 € 1.012 € 506
60 km tot 70 km € 2.244 € 1.683 € 1.122 € 561
70 km tot 80 km € 2.322 € 1.742 € 1.161 € 581
80 km tot 90 km € 2.354 € 1.766 € 1.177 € 589
90 km en meer € 2.354 * * *

De reisaftrek is in dit geval € 0,26 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2023 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.354.

Tabel reisaftrek openbaar vervoer voor 2022

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 478 € 359 € 239 € 120
15 km tot 20 km € 635 € 477 € 318 € 159
20 km tot 30 km € 1.059 € 795 € 530 € 265
30 km tot 40 km € 1.313 € 985 € 657 € 329
40 km tot 50 km € 1.711 € 1.284 € 856 € 428
50 km tot 60 km € 1.904 € 1.428 € 952 € 476
60 km tot 70 km € 2.111 € 1.584 € 1.056 € 528
70 km tot 80 km € 2.184 € 1.638 € 1.092 € 546
80 km tot 90 km € 2.214 € 1.661 € 1.107 € 554
90 km en meer € 2.214 * * *

De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2022 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.214.

Tabel reisaftrek openbaar vervoer voor 2021

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week U reist 2 dagen per week U reist 1 dag per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 471 € 354 € 236 € 118
15 km tot 20 km € 626 € 470 € 313 € 157
20 km tot 30 km € 1.045 € 784 € 523 € 262
30 km tot 40 km € 1.296 € 972 € 648 € 324
40 km tot 50 km € 1.689 € 1.267 € 845 € 423
50 km tot 60 km € 1.879 € 1.410 € 940 € 470
60 km tot 70 km € 2.083 € 1.563 € 1.042 € 521
70 km tot 80 km € 2.155 € 1.617 € 1.078 € 539
80 km tot 90 km € 2.185 € 1.639 € 1.093 € 547
90 km en meer € 2.185 * * *

De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2021 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.185. : Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?

Wat ben je ongeveer per maand kwijt aan overige studiekosten?

Studiekosten – Aan je studie zijn verschillende kosten verbonden, deze moet iedere student betalen. Het betreft de volgende kosten: Collegegeld De hoogte van het gemiddelde collegegeld verandert natuurlijk jaarlijks. Het collegegeld voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt ongeveer €2.060.

Dit is het jaarlijks bedrag maar je kunt er ook voor kiezen om dit bedrag niet in één keer maar in termijnen te betalen. Per maand zou dit bedrag op €172 uitkomen. Overige studiekosten Naast je collegegeld heb je natuurlijk ook nog andere kosten voor school die niet te vermijden zijn. Dit zijn kosten zoals studiespullen, boeken en een laptop.

Hier is de gemiddelde student per maand zo’n €40 tot €80 aan kwijt. Wanneer we dit optellen bij het collegegeld is een student al snel zo’n €250 per maand kwijt aan studiekosten.

Welke kosten vallen onder studiekosten?

Studiekostenaftrek in 2021 – Om studiekosten af te kunnen trekken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar. Deze voorwaarden zijn:

U mag geen recht hebben op studiefinanciering. De aftrek van studiekosten is volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering. Ook studenten die afzien van studiefinanciering maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken. U hebt dus geen recht op een lening, beurs of OV-abonnement van DUO. De studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep. U moet kennis opdoen onder begeleiding en toezicht. U mag alleen de noodzakelijke kosten in aftrek brengen, hierbij kunt u denken aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, leermiddelen, boeken, (sommige) software (abonnementen), etc.

You might be interested:  Hoogte Iva Uitkering Berekenen

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

Welke kosten zijn 100% aftrekbaar?

Volledig aftrekbare kosten – Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

De kost van je boekhouder of accountant en je kosten voor je inschrijving in de KBO vallen ook onder deze categorie. Als je een gedeelte van de woning gebruikt voor je zelfstandige activiteit, dan mag je kosten zoals onroerende voorheffing, verwarming en elektriciteit aftrekken in verhouding tot het beroepsmatig gebruik van de woning.

MEER BELASTING voor beleggen in AANDELEN, vastgoed en crypto | Vermogensaanwasbelasting

Gebruik je een bureauruimte die 10% bedraagt van de oppervlakte van de woning, dan kunnen de kosten ook voor 10% ingebracht worden.

Wat is 200% aftrekbaar?

Verhoogde kostenaftrek – De afschrijvingen worden verhoogd tot: De fiscale aftrek van de afschrijving wordt gebracht op:

200% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen in operationele en publiek toegankelijke laadstations gedaan in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023 * 150% voor afschrijvingen met betrekking tot investeringen in operationele en publiek toegankelijke laadstations gedaan in de periode van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024

* Deze termijn voor de verhoogde kostenaftrek van 200% liep eerst tot eind 2022, maar werd verlengd tot 31 maart 2023 ingevolge de lange leveringstermijn van laadstations. De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en effectief publiek toegankelijk is.

De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om pas met het afschrijven van zijn investering te beginnen op het moment dat deze verworven of tot stand gebracht is, dus op het moment dat de investering volledig werd uitgevoerd. Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.

Wat de daaropvolgende aanslagjaren betreft, wordt de verhoogde aftrek slechts toegekend voor de aanslagjaren verbonden met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de voorwaarde van ‘publiek toegankelijk’ wordt voldaan. Van zodra de onderneming ervoor kiest het laadstation niet meer open te stellen voor het publiek, kan zij geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk.

Hoe weet je of je geld terugkrijgt van de belasting?

Vul de aangifte in en check of u belasting terugkrijgt – De snelste manier om te zien of u belasting terugkrijgt, is door de aangifte in te vullen. U kunt de gegevens gebruiken die wij daarin vooraf invullen. Controleer alle gegevens en verbeter ze als dat nodig is.

 • Vul uw aangifte verder helemaal in en u ziet meteen wat u terugkrijgt.
 • Om belasting terug te krijgen, moet uw teruggaaf € 16 of meer zijn.
 • Verstuur dan uw aangifte.
 • Rijgt u niets terug of minder dan € 16? Dan hoeft u de aangifte niet in te sturen.
 • Hebt u de aangifte ingevuld en blijkt dat u belasting moet betalen? Ook dan kunt u uw aangifte direct versturen.

Kijk dan voor meer informatie bij Check of u belasting moet betalen,

Wat ben je ongeveer per maand kwijt aan overige studiekosten?

Studiekosten – Aan je studie zijn verschillende kosten verbonden, deze moet iedere student betalen. Het betreft de volgende kosten: Collegegeld De hoogte van het gemiddelde collegegeld verandert natuurlijk jaarlijks. Het collegegeld voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt ongeveer €2.060.

Dit is het jaarlijks bedrag maar je kunt er ook voor kiezen om dit bedrag niet in één keer maar in termijnen te betalen. Per maand zou dit bedrag op €172 uitkomen. Overige studiekosten Naast je collegegeld heb je natuurlijk ook nog andere kosten voor school die niet te vermijden zijn. Dit zijn kosten zoals studiespullen, boeken en een laptop.

Hier is de gemiddelde student per maand zo’n €40 tot €80 aan kwijt. Wanneer we dit optellen bij het collegegeld is een student al snel zo’n €250 per maand kwijt aan studiekosten.

Hoe vul je studieschuld in belastingaangifte?

Wanneer schuld opgeven bij de Belastingdienst? U moet uw schuldsaldo wel opgeven bij de aangifte over 2022 als: uw studieschuld hoger is dan € 3.400,- (zonder partner) of € 6.800,- (met partner), én. uw vermogen in box 3 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt.

Waarom krijg ik geen studiekosten terug?

Voorwaarden voor studiekostenaftrek (tot en met 2021) – Er gelden een paar voorwaarden, deze zijn:

Geen recht op studiefinanciering (geen lening, beurs of OV-jaarkaart) Studie voor toekomstig beroep, dus niet voor een hobby U moet de studiekosten zelf betalen (vergoeding van werkgever moet u in mindering brengen) Het moet gaan om studiekosten voor u of uw partner of kind (mits geen studiefinanciering) Bewaar betalingsbewijzen Reiskosten zijn niet aftrekbaar Rente op studieschuld is niet aftrekbaar Kosten voor de studeerkamer mag u niet aftrekken

Waar vul ik studieschuld in belastingaangifte?

Vroeger kon je dat nog wel verzwijgen, maar het is wettelijk verplicht een schuld van DUO door te geven. Het opgeven bij de belastingaangifte kan dan alleen maar in jouw voordeel werken.” Je kunt niet alleen je studieschuld opgeven in Box 3.