Transitievergoeding Berekenen 2023

Transitievergoeding Berekenen 2023

Hoe bereken ik de transitievergoeding 2023?

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Hoeveel belasting betaal je over transitievergoeding 2023?

Hoeveel belasting betaal je over transitievergoeding?

Inkomen in 2023 Belastingpercentage
€ 0 – € 73.071 37,05 %
€ 73.071 en hoger 49,5 %

Hoeveel blijft er netto over van transitievergoeding?

In box 3 jaarlijks vermogensrendementsheffing – De netto transitievergoeding is vrij vermogen en valt in box 3. U betaalt jaarlijks 32% belasting over het fictief rendement (dus niet het werkelijke rendement). Fictief rendement is bij sparen 0,36 % per jaar, bij beleggen 6,17 % per jaar.

Wat is de formule voor transitievergoeding?

Ben je benieuwd naar de manier waarop een ontslagvergoeding berekend wordt? Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Waar vroeger de kantonrechtersformule gebruikt werd, is in 2023 de transitievergoeding standaard. Leer de formules, bekijk de voorbeelden en bereken gratis je ontslagvergoeding.

 • De transitievergoeding is een geldbedrag waar je als werknemer aanspraak op kunt maken als je onvrijwillig wordt ontslagen.
 • Je hebt er recht op als je werkgever het initiatief tot je ontslag heeft genomen.
 • Het maakt daarbij niet uit of je een vast of tijdelijk contract had.
 • De transitievergoeding is bij de invoering van de Wet werk & zekerheid in 2015 geïntroduceerd om mensen zonder werk in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan.

Hoewel de overheid graag zag dat het geld verplicht ingezet zou worden voor van-werk-naar-werk trajecten (outplacement), is het daar nooit van gekomen. Je kunt het geldbedrag inzetten voor omscholing, coaching, cursussen of om de periode zonder werk te overbruggen, maar mag er ook iets heel anders mee doen.

Tot halverwege 2015 was het gebruikelijk dat de ontslagvergoeding berekend werd via de kantonrechtersformule. Deze formule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en werd door rechters, het UWV en werkgevers gebruikt om op uniforme wijze tot een reële ontslagvergoeding te komen. Hieronder lees je uit welke componenten de formule bestaat en hoe je zelf je ontslagvergoeding berekent.

Nadat het ontslagrecht op de schop ging, werd de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding, De transitievergoeding is een formule waarmee een wettelijk minimum voor de ontslagvergoeding bepaald wordt. Dat betekent echter niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden.

Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het daar maar over eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van het het wettelijke minimum dat uit de formule van de transitievergoeding komt.

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek, We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 – 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen, Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.

 1. Je krijgt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar vanaf je eerste werkdag;
 2. De vergoeding over het restant wordt berekend volgens de formule: (bruto ontvangen salaris over restant / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12). Je kunt die formule ook gebruiken bij kortere contracten dan één jaar.
You might be interested:  Delta E Berekenen Scheikunde

In tegenstelling tot van 2015 t/m 2019 het geval was, valt de formule niet meer hoger uit als je langer dan 10 jaar bij je werkgever in dienst bent geweest en/of op dat moment 50 jaar of ouder was. Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Haar bruto uurloon was € 22 en ze werkte 8 uur per dag. Ze wordt na 6 jaar en 10 dagen ontslagen.

 • 6 jaar x (1/3 van € 3.200) = € 6.400;
 • 10 dagen x 8 uren x € 22 = € 1.760. Dus: (€ 1.760/€ 3.200) x ((1/3 x € 3.200) / 12 maanden) = € 48,89;
 • Haar totale transitievergoeding is € 6.400 + € 49 = € 6.449 bruto,

De wettelijke transitievergoeding bedraagt maximaal € 89.000 bruto (per 1 januari 2023) of één jaarsalaris indien je meer verdiende. De vergoeding wordt berekend over het aantal dagen waarin er een arbeidscontract bestond. Realiseer je wel dat je een hogere vergoeding kunt uitonderhandelen dan de wettelijke transitievergoeding.

 1. Een lagere ontslagvergoeding kan niet.
 2. Hoewel de kantonrechtersformule achterhaald is, wordt deze nog geregeld gebruikt bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag,
 3. De kantonrechtersformule pakt vaak (veel) hoger uit dan de transitievergoeding, maar je had er minder vaak recht op.

Hij wordt ook wel ABC-formule genoemd, omdat deze tot stand komt door drie componenten met elkaar te vermenigvuldigen. Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die je had ten tijde van je dienstverband. Het aantal dienstjaren wordt naar boven afgerond op hele jaren.

 • Tot 35 jr: 0,5 maandsalaris;
 • 35-45 jr: 1,0 maandsalaris;
 • 45-55 jr: 1,5 maandsalaris;
 • 55+ jr: 2,0 maandsalarissen.

Voor je brutoloon geldt je maandsalaris inclusief vakantietoeslag, vaste 13e maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Je leaseauto, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en variabele looncomponenten tellen dus niet mee.

 • De correctiefactor is een subjectieve component die door kantonrechters werd toegepast naar eigen inzicht.
 • De hoogte ervan varieert van 0 tot 2 wordt onder andere bepaald door de verwijtbaarheid van één der partijen, de financiële positie van je werkgever en positie op de arbeidsmarkt.
 • Wees je ervan bewust dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is.

Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude kantonrechtersformule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de nieuwe kantonrechtersformule. Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld).

Heeft een transitievergoeding invloed op een WIA uitkering?

Transitievergoeding bij WIA uitkering query_builder Leestijd 4 min Wil je weten of je recht hebt op een transitievergoeding bij een WIA uitkering. Lees dan dit artikel. WIA (arbeidsongeschiktheid) en ontslag Als je als werknemer ziek bent tijdens je dienstverband, mag jouw werkgever je niet zomaar ontslaan.

 • Dat is geregeld in de wet.
 • De werkgever moet jouw loon gedurende een periode van twee jaar doorbetalen.
 • Wel hoeft de werkgever maar 70% van het loon uit te betalen, tenzij een hoger percentage is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.
 • Na twee jaar ziekte mag de werkgever de werknemer ontslaan.
 • Transitievergoeding bij WIA uitkering In een voorstadium van het ontslag (dus na 88 weken ziekte) mag de werknemer een WIA-uitkering aanvragen, maar in feite verandert er niks ten aanzien van de transitievergoeding.

Wanneer er sprake is van ontslag na deze twee jaar ziekte, heb je als werknemer recht op een transitievergoeding bij WIA uitkering. De transitievergoeding is een bedrag dat jij meekrijgt als gevolg van je ontslag. Je kunt dit gebruiken voor eventuele bij- of omscholing, maar je mag dit helemaal vrij besteden.

 • Je werkgever krijgt dit bedrag van de overheid gecompenseerd (in het geval van arbeidsongeschiktheid) dus zorg dat je de volledige transitievergoeding ook daadwerkelijk krijgt van je werkgever.
 • Berekenen transitievergoeding bij WIA uitkering na ontslag bij ziekte Het berekenen van de transitievergoeding bij WIA uitkering, bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, werkt hetzelfde als de berekening van een ‘normale’ transitievergoeding.
You might be interested:  Inkomsten Belasting Berekenen

Er zijn een aantal factoren die hierbij meespelen:

Het aantal gewerkte jaren Het bruto maandsalaris (inclusief het vakantiegeld) Een eventuele 13 e maand of bonus

Er wordt een derde van het maandsalaris per jaar (dat je in dienst bent, dus ook de jaren dat je ziek was) gerekend voor de berekening van de transitievergoeding bij WIA uitkering. Rekenvoorbeeld transitievergoeding Je hebt twee jaar gewerkt voor de werkgever en je verdiende € 1.800,00 per maand.

Dan bereken je eerst wat 1/3 is van € 1.800,00. Dat is € 600,00. Je hebt twee jaar voor deze werkgever gewerkt dus dit getal doe je keer 2. €600 x 2= € 1.200,00. De hoogte van de transitievergoeding komt dan uit op een bedrag van € 1.200,00. Dit is een bruto-bedrag. Het is wel belangrijk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dat je na je ontslag zelf en zo snel mogelijk (uiteraard schriftelijk of per mail) om je transitievergoeding vraagt.

Je hebt hier gewoon recht op, maar anders kan dit recht vervallen. Conclusie Bij een ziekte of arbeidsongeschiktheid (en een WIA-uitkering) verandert er voor het berekenen van de transitievergoeding in feite niets. Een werknemer heeft gewoon recht op een reguliere transitievergoeding, maar moet dit wel claimen bij de werkgever.

Wat is de formule voor transitievergoeding?

Ben je benieuwd naar de manier waarop een ontslagvergoeding berekend wordt? Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Waar vroeger de kantonrechtersformule gebruikt werd, is in 2023 de transitievergoeding standaard. Leer de formules, bekijk de voorbeelden en bereken gratis je ontslagvergoeding.

 • De transitievergoeding is een geldbedrag waar je als werknemer aanspraak op kunt maken als je onvrijwillig wordt ontslagen.
 • Je hebt er recht op als je werkgever het initiatief tot je ontslag heeft genomen.
 • Het maakt daarbij niet uit of je een vast of tijdelijk contract had.
 • De transitievergoeding is bij de invoering van de Wet werk & zekerheid in 2015 geïntroduceerd om mensen zonder werk in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan.

Hoewel de overheid graag zag dat het geld verplicht ingezet zou worden voor van-werk-naar-werk trajecten (outplacement), is het daar nooit van gekomen. Je kunt het geldbedrag inzetten voor omscholing, coaching, cursussen of om de periode zonder werk te overbruggen, maar mag er ook iets heel anders mee doen.

 1. Tot halverwege 2015 was het gebruikelijk dat de ontslagvergoeding berekend werd via de kantonrechtersformule.
 2. Deze formule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en werd door rechters, het UWV en werkgevers gebruikt om op uniforme wijze tot een reële ontslagvergoeding te komen.
 3. Hieronder lees je uit welke componenten de formule bestaat en hoe je zelf je ontslagvergoeding berekent.

Nadat het ontslagrecht op de schop ging, werd de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding, De transitievergoeding is een formule waarmee een wettelijk minimum voor de ontslagvergoeding bepaald wordt. Dat betekent echter niet dat de kantonrechtersformule niet meer gebruikt mag worden.

Je mag bij ontslag met wederzijds goedvinden nog steeds de kantonrechtersformule gebruiken om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, zolang jij en je werkgever het daar maar over eens zijn. Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, kun je niet afwijken van het het wettelijke minimum dat uit de formule van de transitievergoeding komt.

You might be interested:  Tijd Berekenen Tussen 2 Tijden

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek, We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 – 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen, Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.

 1. Je krijgt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar vanaf je eerste werkdag;
 2. De vergoeding over het restant wordt berekend volgens de formule: (bruto ontvangen salaris over restant / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12). Je kunt die formule ook gebruiken bij kortere contracten dan één jaar.

In tegenstelling tot van 2015 t/m 2019 het geval was, valt de formule niet meer hoger uit als je langer dan 10 jaar bij je werkgever in dienst bent geweest en/of op dat moment 50 jaar of ouder was. Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Haar bruto uurloon was € 22 en ze werkte 8 uur per dag. Ze wordt na 6 jaar en 10 dagen ontslagen.

 • 6 jaar x (1/3 van € 3.200) = € 6.400;
 • 10 dagen x 8 uren x € 22 = € 1.760. Dus: (€ 1.760/€ 3.200) x ((1/3 x € 3.200) / 12 maanden) = € 48,89;
 • Haar totale transitievergoeding is € 6.400 + € 49 = € 6.449 bruto,

De wettelijke transitievergoeding bedraagt maximaal € 89.000 bruto (per 1 januari 2023) of één jaarsalaris indien je meer verdiende. De vergoeding wordt berekend over het aantal dagen waarin er een arbeidscontract bestond. Realiseer je wel dat je een hogere vergoeding kunt uitonderhandelen dan de wettelijke transitievergoeding.

Een lagere ontslagvergoeding kan niet. Hoewel de kantonrechtersformule achterhaald is, wordt deze nog geregeld gebruikt bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden of bij collectief ontslag, De kantonrechtersformule pakt vaak (veel) hoger uit dan de transitievergoeding, maar je had er minder vaak recht op.

Hij wordt ook wel ABC-formule genoemd, omdat deze tot stand komt door drie componenten met elkaar te vermenigvuldigen. Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die je had ten tijde van je dienstverband. Het aantal dienstjaren wordt naar boven afgerond op hele jaren.

 • Tot 35 jr: 0,5 maandsalaris;
 • 35-45 jr: 1,0 maandsalaris;
 • 45-55 jr: 1,5 maandsalaris;
 • 55+ jr: 2,0 maandsalarissen.

Voor je brutoloon geldt je maandsalaris inclusief vakantietoeslag, vaste 13e maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Je leaseauto, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en variabele looncomponenten tellen dus niet mee.

De correctiefactor is een subjectieve component die door kantonrechters werd toegepast naar eigen inzicht. De hoogte ervan varieert van 0 tot 2 wordt onder andere bepaald door de verwijtbaarheid van één der partijen, de financiële positie van je werkgever en positie op de arbeidsmarkt. Wees je ervan bewust dat er een oude en nieuwe kantonrechtersformule is.

Het verschil zit hem in het aantal gewogen dienstjaren en bijbehorende wegingsfactoren. De oude kantonrechtersformule is gunstiger voor een werknemer, omdat die hoger uitpakt. In dit rekenvoorbeeld gebruiken we de nieuwe kantonrechtersformule. Martine (46 jaar) verdient € 3.200 bruto per maand (inclusief vakantiegeld).

Wie bepaalt de hoogte van de transitievergoeding?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt ieder jaar op 1 januari de maximale hoogte van de transitievergoeding vast. Met de rekentool transitievergoeding van het ministerie van SZW kunt u bepalen of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding is.