Trap Berekenen Kwartdraai

Trap Berekenen Kwartdraai
De berekening voor de lengte van het trapgat bij een kwartslagtrap met kwartslag onder – Bij deze berekening wordt rekening gehouden met en doorloophoogte van 200 cm. Mocht je in huis allemaal niet zo groot zijn dan kun je ook een kleinere doorloophoogte nemen.

Berekening Voorbeeld (op basis van de molenaarstrap 80cm breed met kwartslag)
Hoogte vloer tot plafond – 200 cm doorloophoogte = A 320 – 200 = 120
A : de optrede van de trap = B 120 : 20 = 6
B – het aantal treden in een kwartslag = C 6 – 3 = 3
C x aantrede van de trap = D 3 x 16 = 48
Uitval – afmeting van de kwartslag – D = lengte trapgat 294 – 81,4 – 48 = 164,6 cm lengte van het trapgat

Hoe bereken je de oppervlakte van een trap?

Hoeveel verf heb ik nodig voor de trap? – Het is vooraf altijd lastig om te zeggen hoeveel verf je nodig hebt voor bij jou in huis. Dit komt voornamelijk door het feit dat iedere trap verschillend is. Belangrijk is om altijd rekening te houden met het feit dat je meer verf nodig hebt dan je in eerste instantie zou denken.

 1. Je moet namelijk niet alleen de traptreden en de onderkant schilderen, maar ook de zijkantjes en de stukjes die tegen de muur aan liggen.
 2. Over het algemeen is de vuistregel dat je 1 m2 verf per traptrede nodig hebt voor bij jou in huis.
 3. Dit is niet alleen zo voor een open trap, maar ook voor een gesloten trap.

Wanneer je ook de stootboorden wilt verven is het handig om uit te gaan van 2 m2 verf per traptrede. Houd er namelijk rekening mee dat je meerdere verflagen moet aanbrengen om de verf dekkend te krijgen. Zo weet je zeker dat je genoeg zult hebben en dat de trap langer mooi blijft.

Hoe moet je een trap berekenen?

De berekening van de trapformule – De trapformule is een richtlijn of vuistregel om te controleren of de juiste maten zijn gebruikt. Hierbij geldt: 2 optreden + 1 aantrede = 570 – 630 millimeter. Wanneer je tussen deze 570 en 630 millimeter zit heb je een trap waar je comfortabel op kunt lopen.

Hoe bereken je de aantrede van een trap?

trap trap Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede, Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm.

 1. Hierbij is de 590 de zogenoemde stapmodulus : de lengte van een “stap” op de trap, dus ongeveer 60 cm.
 2. Bij een kleine optrede hoort een grote aantrede.
 3. Soms wordt gesteld dat de som 570 tot 630 mm moet zijn, afhankelijk van de situatie.
 4. Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.

Vroeger waren trappen regelmatig veel te steil, maar een te luie trap loopt ook niet prettig. De tweede formule voor trappen was: optrede + aantrede = 380 tot 400 mm, maar waarschijnlijk is die bovenwaarde nu ca.425 mm (langere mensen nemen grotere stappen).

Voor een normale binnentrap voor woningen is een aantrede van 220 tot 250 mm gewenst met een optrede van 175 tot 185 mm (220 mm is de minimale diepte van de aantrede en 188 mm is de maximale hoogte van de optrede in Bouwbesluit 2012). Niet in het Bouwbesluit vermeld, maar ervaring leert dat alle treden even hoog moeten zijn en als er een maatafwijking is, deze voor dient te komen in de onderste trede en max.6 mm mag zijn; bij de andere treden mag een eventuele afwijking in de optrede van twee opeenvolgende treden niet groter zijn dan 2 mm.

“Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Bij een groter hoogteverschil zal een tussen bordes moeten worden geplaatst.” Als maximale hellingshoek van de trap (stijgingshoek) wordt 37 graden genoemd (bij een maximale optrede van 188 mm, een minimale aantrede van 220 mm en een ruimtehoogte van 2600 mm).

 1. Het kraken van de trede kan worden vermeden door onder de neus een lat aan te brengen (de neuslat, wellat ) of door de bovenkant van het stootbord rond te schaven (zodat die alleen in het hart van het stootbord tegen de onderkant van de erbovenliggende trede sluit).
 2. De tekeningen van een trap op papier en schaal 1 op 1 (ware grootte) heten uitslagen,

Bij een gesloten trap zijn er altijd stootborden. Een open trap is een trap zonder stootborden. Een scheluwe trap is een trap die begint en/of eindigt met een draaiing. Een schone trap is een trap die aan de achterzijde (onderzijde) in het zicht blijft.

Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede. Een verholen trap is een trap die achter een betimmering o.d. is weggewerkt, bijvoorbeeld een diensttrap. Een trapboom is n van de twee balken (“bomen”) van een trap waartussen de treden en de stootborden gevat zitten. Een trapfries is een fries in een getrapte vorm.

Een trapgat is de ruimte boven een trap, doorlopend naar de verdieping erboven en/of eronder (ook: opening in een zoldervloer). Een traphekje is een hekje dat kleine kinderen tegenhoudt de trap op te gaan (onderaan de trap) en van de trap te vallen (bovenaan de trap).

 • Een trapgevel is een gevel in de vorm van een trap en het spiegelbeeld ervan.
 • Een trapkast is een kast onder een trap, meestal een kast voor stofzuiger en allerlei andere huishoudelijke spullen.
 • Een trapleuning is een hulpstuk bij een trap waar de hand op rust om gemakkelijk de trap te belopen.
 • Een traploper (loper) is een lang smal kleed op een trap.
You might be interested:  Energielabel Huis Zelf Berekenen

Een trapneus is de oppervlakte vooraan de trede van een trap die in bovenaanzicht overlapt. Een trappenhuis is een ruimte (met een trap) die geheel afgescheiden is van de andere vertrekken. Een traproede (roede) is stang die de traploper vasthoudt. Een knoloog is een schroef met een ring waardoor de traproede kan.

onderdelen van een trap; klik voor groter ( buildwise ):
1 trede 11 balusters
2 stootbord 12 trappaal
3 neuslat 13 hoofdtrappaal
4 wangen 14 kuipstukken
5 nesten 15 (uit)leiwang
6 tredevlak 16 bordes
7 (trede) neus 17 traparm
8 bloktrede 18 welstuk
9 leuning 19 stoottrede
10 handgreep

/td>

1 traphoogte = verdiepingshoogte 3 insprong
2 sprong = traplengte 4 vrije hoogte

/td> traphellingen ; klik voor groter (helling van 45 graden redelijk, 53 graden te steil, 30 graden te lui, boek houtconstructies, zwiers, 1920): de bloktrede is de eerste trede van een trap, die vaak groter is dan de andere treden; een bloktrede als bijzondere trede is optioneel en meestal alleen van esthetische aard, soms aan de zijkant fraai afgerond:

Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van “de trap” uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.33/2.34 ( nieuwbouw ):

afmetingen woon- functie andere functies *)
minimum breedte van de trap 0,8 0,8
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 2,1
maximum hoogte van de trap (vloer-tot-vloer of vloer-tot-bordes) (artikel 2.33; geldt niet voor de gebruiksfuncties industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) 4 4
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 0,185
maximum hoogte van een optrede 0,188 **) 0,21
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 0,05
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 0,23
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 0,3
hoogte van de trapleuning (min-max) ***) 0,8-1,0 0,8-1,0
minimum vrije vloeroppervlakte trap bordes (of vloer bovenaan trap) (artikel 2.34) 0,8 x 0,8 0,8 x 0,8
een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan x meter 4 4

) incl. trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt **) deze waarde was in het Bouwbesluit 2003: 0,185 m ***) bovenkant van de leuning, gemeten loodrecht boven de voorkant van een tredevlak van de trap Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van “de trap” uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.39 ( bestaande bouw ):

afmetingen in m woon- functie
minimum breedte van de trap 0,7
minimum vrije hoogte boven de trap 1,9
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,13
maximum hoogte van een optrede 0,22
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2

Voor de gebruiksfuncties woonfunctie en bijeenkomstfunctie geldt tevens volgens het Bouwbesluit 2012: “Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.” Het “kraken” van de traptreden kan mogelijk worden opgelost door het zogenoemde: – stootborden aan de treden vastschroeven, eventueel met spanschroeven (“opspannen” van de trap) – verticaal balkje klemmend onder de krakende trede plaatsen, aan achterzijde van het stootbord – horizontale lat klemmend tegen achterzijde stootbord (kraaklatten) – laatste redmiddel: wiggen tussen stootbord en trede (en afwerken afwerken als het kraken verholpen is).

Documentatie – Voorbeelden van trappen – Voorbeelden van trappen bij Doelbeelden (klik links op trappen) – Trapkenmerken Fabrikanten en leveranciers van trappen – Allstairs, Ede (Gelderland) – Eestairs, Barneveld (Gelderland) – Genico, Ruiselede (Belgi) – HR Trappen, Waalwijk (Noord-Brabant) – Janssen van den Berg, Rijssen (Overijssel) – Kristof Knokkaert, Popperinge (Belgi) – De Kruijf Trappen, Waddinxveen (Zuid-Holland) – Level Trappen, Purmerend (Noord-Holland), Hoogeveen (Drenthe) – Trappenhuis, Suameer (Friesland) – De Vries, Heerenveen (Friesland) – Willems, Eijsden (Zuid-Limburg) En voor “traprenovatie” bijvoorbeeld Upstairs,

 1. De term trap is al bekend in de Middeleeuwen; men gebruikte het woord trap voor een “ladder” of een “vaste constructie met treden”.
 2. Het Middelnederlands (1200-1500) kende de term ook als “graad”.
 3. Vanaf de zeventiende eeuw werd dit woord overgenomen door diverse talen, vooral dankzij de Nederlandse scheepsbouw die in deze periode alom werd gekopieerd (in de betekenis “scheepsladder”).

Bron Etymologiebank, Zie bijvoorbeeld ook trapterminologie, bloktrede, binnenboom, doorschietende trede, draaitrap, Engelse trap, klimlijn, looplijn, luie trap, molenaarstrap, muizentrapje, open trap, opstand, optrede, raveling, scheluwe trap, slingertrap, spiltrap, spilsteektrap, steektrap, stijgingshoek, stootbord, symbolen trap, trapboom, trapleuning, trapneus, val, verdrijven, voorhout, wellat, welstuk, wenteltrap (draaitrap), zipzap-trap, Eng. stairs, flight of stairs, staircase, stair; steile trap is steep stair

Hoe aantrede bepalen?

Aantrede – De keuze van de optrede bepaalt grotendeels mee de aantrede. Een klassieke trapformule die men vaak gebruikt, is namelijk: 2 x optrede + aantrede = 63 cm. Omdat de grootte van de aantrede het grootste effect heeft op ongevallen, gelden hiervoor enkele minima:

privaat: 22 cm (24,5 cm) semi-publiek: 25 cm (27 cm) openbaar: 28 cm (30 cm)

Deze minimummaten ondersteunen nog steeds niet de volledige voet. Daarom stelt onderzoek voor om de maten te verruimen tot 24,5, 27 en 30 cm, Dit kost natuurlijk ook meer ruimte, maar wanneer het aantal ongevallen met 5% daalt zouden de kosten zich terugverdienen op zeven jaar tijd.

Hoeveel m2 is een open trap met 13 treden?

Hoeveel m2 is een trap? – Je weet nu wat de beste verf is voor een houten trap, waarom wij verf op waterbasis adviseren en wat een goede antislipverf voor de trap is. Kortom, je weet wat je nodig hebt om je trap te schilderen. De volgende vraag is: hoeveel verf heb je nodig voor een trap verven? Een standaard dichte trap van 13 treden heeft een oppervlakte van ongeveer 6m2.

Hoeveel vierkante meter heeft een trap?

Hoeveel m2 is een trap? – Het verschilt per woning wat de exacte afmetingen van een trap zijn. Toch zien we in de praktijk dat in veel woningen de trappen ongeveer dezelfde afmetingen hebben. Een normale trap bezit dertien treden. Hierbij gaan we uit van een standaard dichte trap.

 • Hoeveel m2 is een trap? In dat geval is het aantal vierkante meter van een trap ongeveer 6 vierkante meter.
 • Het kan ook zijn dat je trapoppervlakte afwijkt van de standaard.
 • Gelukkig is het mogelijk om zelf de oppervlakte van de trap in vierkante meter te berekenen.
 • Tel eerst het aantal traptreden.
 • Hierna kijk je naar de optreden en aantreden van je trap.

Een optrede, ook wel stootbord genoemd, is verticaal terwijl een aantrede horizontaal is (het gedeelte waar je op staat). De maximale grootte van een optrede in een nieuwbouwwoning is 180 mm, terwijl aantreden 220 mm of groter zijn. Je kunt het natuurlijk ook even zelf nameten.

Wat is de aantrede van een trap?

Op- en aantrede – De aantrede betreft de horizontale afstand tussen twee voorzijden van opeenvolgende treden. De optrede betreft de verticale afstand tussen de bovenzijden van opeenvolgende treden. Een van de criteria is dat de aantrede altijd minimaal 22 cm moet zijn. De optrede mag maximaal 18,8 cm hoog zijn. Bouwbesluit & NEN3509

Wat is de ideale hoek voor een trap?

Trapterminologie voor beginners – Laten we beginnen met een lesje trapterminologie. Deze termen moet je kennen voordat je aan de slag gaat om je eigen trap uit te tekenen:

De traphoogte is de afstand tussen de beneden- en de bovenvloer. De optrede is de hoogte van de trede, de verticale afstand tussen de treden dus. Ideaal voor de optrede is ongeveer tussen de 17 cm en 19 cm. Het loopoppervlak van een trede heet de aantrede, Als de aantrede afgesloten is, heet de afsluitende plank een stootbord, Een open trap heeft dus geen stootborden. Een aangename aantrede is ongeveer tussen de 27 cm en 29 cm. Aan de zijkant van de trap zitten twee trapbomen waarin de treden en stootborden verankerd zijn. Door de hoek van de trapbomen wordt de stijghoek van de trap bepaald. Een aangename stijghoek bevindt zich tussen de 30° en de 40°. De kleinste hoogte tussen de treden van de trap en het plafond erboven, heet de doorloophoogte, Als die te klein is, stoot je je hoofd tegen de rand van het trapgat. De val van de trap is de totale horizontale ruimte die hij zal innemen.

Bron: http://www.eclecticsite.be/bouw/trap.htm

Hoe groot moet aantrede zijn?

Advies Heeft u advies nodig van een specialist? Wij denken graag actief met u mee, zowel bij uitdagende projecten als bij eenvoudige vraagstukken. Ook als u minder bekend bent met de materie, kunnen we u vanuit onze expertise snel op het juiste spoor zetten.

 • Hieronder vindt u een kort overzicht van technische basistermen op het gebied van trappen.
 • Uiteraard helpen wij u persoonlijk graag verder.
 • Traptreden.nl adviseert u kosteloos over het materiaal, de uitvoeringen of de verschillende profielen.
 • Zo krijgt u het product dat het beste aansluit bij uw wensen.

Trapformule De trapformule is een formule voor het berekenen van een goed beloopbare trap.2 x optrede + 1 x aantrede = 570 – 630 mm Aantrede De aantrede is de horizontale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden. De minimale aantrede moet volgens bij woongebouwen 220 of 240 mm zijn (afhankelijk van het gebruiksoppervlak en de bezettingsgraad).

Bij overige gebruiksfuncties moet de minimale aantrede 185 of 210 mm zijn (afhankelijk van het gebruiksoppervlak en de bezettingsgraad). Optrede De optrede is de verticale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden. De maximale optrede mag voor woongebouwen volgens het bouwbesluit 185 mm zijn. Voor overige gebruiksfuncties is de maximale optrede 210 mm.

Wel De wel is het overstek van de traptrede. De wel moet volgens het bouwbesluit minimaal 10 mm bedragen. Weltrede De weltrede is de bovenste traptrede van een trap. Looplijn De looplijn is de lijn waarop de trap het veiligst en meest comfortabel kan worden belopen.

 • Indien er sprake is van een rechte steektrap ligt de looplijn over de hele breedte van de traptrede.
 • Bij een spiltrap ligt de looplijn daar waar de aantreden aan elkaar gelijk zijn.
 • Dit is op 2/3 van de breedte van de traptrede vanaf de spil.
 • Hoogte trap De traphoogte mag volgens het bouwbesluit maximaal 4 meter bedragen.

Is de trap hoger dan moet er een tussenbordes worden geplaatst. Is de trap hoger dan 1 meter dan moet deze over trapleuningen beschikken. © copyright 2023 Traptreden.nl Bekijk de desktop website Bekijk de mobiele website : Advies

Hoe hoog is een trap met 6 treden?

Welke hoogte bereik ik met een huishoudtrap? – Bij de uitvoeringen van onze trappen staan altijd de lengtes benoemd die ertoe doen. Pak deze er dan ook altijd bij als je een keuze gaat maken voor een trap. Een veelgekozen uitvoering is de huishoudtrap 3 treden,

Hoeveel strekkende meter voor trap?

Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap? Om gemakkelijk en snel te berekenen hoeveel tapijt je nodig hebt voor het stofferen van een trap kun je een gemakkelijk rekensommetje toepassen. Meet de diepte van de trede, tel daar de breedte van de trapneus bij op en de hoogte van het stootbord.

 1. Tel bij het aantal centimeters wat hier uitkomt nog 5 extra centimeters per traptrede.
 2. Reken dit zo per trede uit en tel bij het totaal aantal centimeters of meters dat hier uitkomt nog een halve meter op.
 3. Zo veel tapijt heb je nodig voor de trap.
 4. Indien er ook ondertapijt op de trap wordt geplaatst dien je er rekening mee te houden dat op de stootborden geen ondertapijt wordt geplaatst.

Dit kun je dus van de rekensom afhalen. Met de exacte berekening helpen wij graag in de winkel. : Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap?

Hoe breed moet een traptrede zijn?

afmetingen van een trap
reguliere trap trap uitsluitend voor ontvluchten
Minimum breedte van de trap 0,8 m 0,8 m
Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m 2,1 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 m 0,185 m

Wat kost een trap van 15 treden?

Veelgestelde vragen – Wat kost een gemiddelde trap renovatie? De traprenovatie kosten van een gemiddelde trap renovatie liggen ongeveer tussen de € 1.300 en € 3.200. De totale prijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van de trap, het soort trap en het materiaal.

 1. Als je de exacte prijs wilt inzien kun je gratis en vrijblijvend trap offertes aanvragen op Homedeal.
 2. Wat is de goedkoopste trap renovatie? Als je wilt gaan voor een goedkope trap renovatie dan kun je het beste kiezen voor tapijt of laminaat.
 3. Deze materialen zijn het goedkoopst.
 4. Een eenvoudige trap renovatie kan al vanaf € 1.250, maar als je een kleiner budget hebt is het ook mogelijk om alleen wat kleine dingen te renoveren zoals nieuwe trapmatten of het plaatsen van anti-slip strips.

Wat kost een trap renovatie bij een trap met 15 treden? Hoeveel een trap renovatie bij een trap met 15 treden precies kost verschilt en is afhankelijk van het materiaal en het soort trap. Gemiddeld gezien kun je uitgaan van een prijs tussen de € 700 en € 2.500.

Wat kost een trap met 13 treden?

Trapbekleding prijs per trede – Aan elke soort trapbekleding hangt weer een ander prijskaartje vast en het prijsverschil tussen het duurste en het goedkoopste materiaal is soms honderden euro’s. We geven je een idee: Soort traprenovatie of toegepast materiaal

Gemiddelde prijs per trede inclusief montage Prijs
Schilderen € 30
Tapijt € 40
Laminaat € 80
Vinyl of pvc € 95
Linoleum € 100
Eikenhout € 120

De meeste woningen hebben een trap met een (kwart) draai en gemiddeld 13 traptreden. De gemiddelde kosten voor een traprenovatie bedragen hiervoor € 2.000,-. Heeft de woning een eenvoudige en rechte trap, dan liggen de gemiddelde kosten met € 1.250,- alweer een stuk lager.

 1. Omdat laminaat een sterk materiaal is, het een onderhoudsvrij materiaal is en de trap er voor relatief weinig geld weer als nieuw eruit ziet, wordt er vaak voor dit materiaal gekozen.
 2. Hetzelfde geldt voor vinyl of pvc, dat qua prijsklasse net iets boven die van laminaat ligt.
 3. PVC is ook nog eens geluiddempend (ideaal wanneer je kinderen de trap steeds op en af stormen).

Met eikenhout krijgt je trap een luxe maar toch natuurlijke uitstraling. Het is de mooiste maar tevens de duurste optie.

Hoeveel ruimte heb je nodig voor een vaste trap?

2 – Houd er rekening mee dat je op de trap kan komen! – Het klinkt misschien heel logisch. Maar toch zie ik dit zo vaak mis gaan! Veel (ver)bouwers realiseren zich niet dat een trap veel ruimte in beslag neemt. Maar niet alleen de trap zelf slokt veel oppervlak van je woning op.

Hoeveel m2 heb je nodig om een trap te bekleden?

Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap? Om gemakkelijk en snel te berekenen hoeveel tapijt je nodig hebt voor het stofferen van een trap kun je een gemakkelijk rekensommetje toepassen. Meet de diepte van de trede, tel daar de breedte van de trapneus bij op en de hoogte van het stootbord.

 1. Tel bij het aantal centimeters wat hier uitkomt nog 5 extra centimeters per traptrede.
 2. Reken dit zo per trede uit en tel bij het totaal aantal centimeters of meters dat hier uitkomt nog een halve meter op.
 3. Zo veel tapijt heb je nodig voor de trap.
 4. Indien er ook ondertapijt op de trap wordt geplaatst dien je er rekening mee te houden dat op de stootborden geen ondertapijt wordt geplaatst.

Dit kun je dus van de rekensom afhalen. Met de exacte berekening helpen wij graag in de winkel. : Hoeveel tapijt heb ik nodig voor een trap?