Trap Berekenen Met Draai 90 Graden

Trap Berekenen Met Draai 90 Graden

Hoe bereken je een draaitrap?

De aantrede van de trap wordt gemeten door vanaf de voorkant van de traptrede horizontaal naar de volgende voorkant van de traptrede erboven te meten tot het punt waar de bovenliggende trede de trede die u meet overlapt.

Hoe bereken je een trap?

Veelgestelde vragen over de trapformule – Wat is de trapformule? De trapformule is een richtlijn om te bepalen of je de juiste trapmaten hebt gebruikt. Hoe de formule van een trap berekenen? Bij de trapformule geldt 2 optreden + 1 aantrede = 570 – 630 mm.

 1. Dit is het meest comfortabel voor de gebruiker.
 2. Hoe de optrede van een trap berekenen? Het berekenen van de optrede van een trap doe je door de totale optrede te delen door het aantal treden.
 3. Hoe de aantrede van een trap berekenen? De berekening van de aantrede van een trap is van veel factoren afhankelijk.

Deze informatie is pas duidelijk bij het tekenwerk.

Hoe bereken je aantrede en optrede?

trap trap Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede, Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm.

Hierbij is de 590 de zogenoemde stapmodulus : de lengte van een “stap” op de trap, dus ongeveer 60 cm. Bij een kleine optrede hoort een grote aantrede. Soms wordt gesteld dat de som 570 tot 630 mm moet zijn, afhankelijk van de situatie. Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.

Vroeger waren trappen regelmatig veel te steil, maar een te luie trap loopt ook niet prettig. De tweede formule voor trappen was: optrede + aantrede = 380 tot 400 mm, maar waarschijnlijk is die bovenwaarde nu ca.425 mm (langere mensen nemen grotere stappen).

 • Voor een normale binnentrap voor woningen is een aantrede van 220 tot 250 mm gewenst met een optrede van 175 tot 185 mm (220 mm is de minimale diepte van de aantrede en 188 mm is de maximale hoogte van de optrede in Bouwbesluit 2012).
 • Niet in het Bouwbesluit vermeld, maar ervaring leert dat alle treden even hoog moeten zijn en als er een maatafwijking is, deze voor dient te komen in de onderste trede en max.6 mm mag zijn; bij de andere treden mag een eventuele afwijking in de optrede van twee opeenvolgende treden niet groter zijn dan 2 mm.

“Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Bij een groter hoogteverschil zal een tussen bordes moeten worden geplaatst.” Als maximale hellingshoek van de trap (stijgingshoek) wordt 37 graden genoemd (bij een maximale optrede van 188 mm, een minimale aantrede van 220 mm en een ruimtehoogte van 2600 mm).

Het kraken van de trede kan worden vermeden door onder de neus een lat aan te brengen (de neuslat, wellat ) of door de bovenkant van het stootbord rond te schaven (zodat die alleen in het hart van het stootbord tegen de onderkant van de erbovenliggende trede sluit). De tekeningen van een trap op papier en schaal 1 op 1 (ware grootte) heten uitslagen,

Bij een gesloten trap zijn er altijd stootborden. Een open trap is een trap zonder stootborden. Een scheluwe trap is een trap die begint en/of eindigt met een draaiing. Een schone trap is een trap die aan de achterzijde (onderzijde) in het zicht blijft.

Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede. Een verholen trap is een trap die achter een betimmering o.d. is weggewerkt, bijvoorbeeld een diensttrap. Een trapboom is n van de twee balken (“bomen”) van een trap waartussen de treden en de stootborden gevat zitten. Een trapfries is een fries in een getrapte vorm.

Een trapgat is de ruimte boven een trap, doorlopend naar de verdieping erboven en/of eronder (ook: opening in een zoldervloer). Een traphekje is een hekje dat kleine kinderen tegenhoudt de trap op te gaan (onderaan de trap) en van de trap te vallen (bovenaan de trap).

Een trapgevel is een gevel in de vorm van een trap en het spiegelbeeld ervan. Een trapkast is een kast onder een trap, meestal een kast voor stofzuiger en allerlei andere huishoudelijke spullen. Een trapleuning is een hulpstuk bij een trap waar de hand op rust om gemakkelijk de trap te belopen. Een traploper (loper) is een lang smal kleed op een trap.

Een trapneus is de oppervlakte vooraan de trede van een trap die in bovenaanzicht overlapt. Een trappenhuis is een ruimte (met een trap) die geheel afgescheiden is van de andere vertrekken. Een traproede (roede) is stang die de traploper vasthoudt. Een knoloog is een schroef met een ring waardoor de traproede kan.

onderdelen van een trap; klik voor groter ( buildwise ):
1 trede 11 balusters
2 stootbord 12 trappaal
3 neuslat 13 hoofdtrappaal
4 wangen 14 kuipstukken
5 nesten 15 (uit)leiwang
6 tredevlak 16 bordes
7 (trede) neus 17 traparm
8 bloktrede 18 welstuk
9 leuning 19 stoottrede
10 handgreep

/td>

1 traphoogte = verdiepingshoogte 3 insprong
2 sprong = traplengte 4 vrije hoogte

/td> traphellingen ; klik voor groter (helling van 45 graden redelijk, 53 graden te steil, 30 graden te lui, boek houtconstructies, zwiers, 1920): de bloktrede is de eerste trede van een trap, die vaak groter is dan de andere treden; een bloktrede als bijzondere trede is optioneel en meestal alleen van esthetische aard, soms aan de zijkant fraai afgerond:

Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van “de trap” uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.33/2.34 ( nieuwbouw ):

afmetingen woon- functie andere functies *)
minimum breedte van de trap 0,8 0,8
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 2,1
maximum hoogte van de trap (vloer-tot-vloer of vloer-tot-bordes) (artikel 2.33; geldt niet voor de gebruiksfuncties industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) 4 4
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 0,185
maximum hoogte van een optrede 0,188 **) 0,21
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 0,05
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 0,23
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 0,3
hoogte van de trapleuning (min-max) ***) 0,8-1,0 0,8-1,0
minimum vrije vloeroppervlakte trap bordes (of vloer bovenaan trap) (artikel 2.34) 0,8 x 0,8 0,8 x 0,8
een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan x meter 4 4

) incl. trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt **) deze waarde was in het Bouwbesluit 2003: 0,185 m ***) bovenkant van de leuning, gemeten loodrecht boven de voorkant van een tredevlak van de trap Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van “de trap” uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.39 ( bestaande bouw ):

afmetingen in m woon- functie
minimum breedte van de trap 0,7
minimum vrije hoogte boven de trap 1,9
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,13
maximum hoogte van een optrede 0,22
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2

Voor de gebruiksfuncties woonfunctie en bijeenkomstfunctie geldt tevens volgens het Bouwbesluit 2012: “Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.” Het “kraken” van de traptreden kan mogelijk worden opgelost door het zogenoemde: – stootborden aan de treden vastschroeven, eventueel met spanschroeven (“opspannen” van de trap) – verticaal balkje klemmend onder de krakende trede plaatsen, aan achterzijde van het stootbord – horizontale lat klemmend tegen achterzijde stootbord (kraaklatten) – laatste redmiddel: wiggen tussen stootbord en trede (en afwerken afwerken als het kraken verholpen is).

Documentatie – Voorbeelden van trappen – Voorbeelden van trappen bij Doelbeelden (klik links op trappen) – Trapkenmerken Fabrikanten en leveranciers van trappen – Allstairs, Ede (Gelderland) – Eestairs, Barneveld (Gelderland) – Genico, Ruiselede (Belgi) – HR Trappen, Waalwijk (Noord-Brabant) – Janssen van den Berg, Rijssen (Overijssel) – Kristof Knokkaert, Popperinge (Belgi) – De Kruijf Trappen, Waddinxveen (Zuid-Holland) – Level Trappen, Purmerend (Noord-Holland), Hoogeveen (Drenthe) – Trappenhuis, Suameer (Friesland) – De Vries, Heerenveen (Friesland) – Willems, Eijsden (Zuid-Limburg) En voor “traprenovatie” bijvoorbeeld Upstairs,

 • De term trap is al bekend in de Middeleeuwen; men gebruikte het woord trap voor een “ladder” of een “vaste constructie met treden”.
 • Het Middelnederlands (1200-1500) kende de term ook als “graad”.
 • Vanaf de zeventiende eeuw werd dit woord overgenomen door diverse talen, vooral dankzij de Nederlandse scheepsbouw die in deze periode alom werd gekopieerd (in de betekenis “scheepsladder”).

Bron Etymologiebank, Zie bijvoorbeeld ook trapterminologie, bloktrede, binnenboom, doorschietende trede, draaitrap, Engelse trap, klimlijn, looplijn, luie trap, molenaarstrap, muizentrapje, open trap, opstand, optrede, raveling, scheluwe trap, slingertrap, spiltrap, spilsteektrap, steektrap, stijgingshoek, stootbord, symbolen trap, trapboom, trapleuning, trapneus, val, verdrijven, voorhout, wellat, welstuk, wenteltrap (draaitrap), zipzap-trap, Eng. stairs, flight of stairs, staircase, stair; steile trap is steep stair

Hoe aantal treden berekenen?

Je trap uittekenen vergt wat rekenwerk – Waar moet je beginnen om je trap te berekenen? Om een rechte trap te maken bereken je eerst hoeveel treden je nodig hebt om de volledige traphoogte te overspannen. Een voorbeeld: om een traphoogte van 2,55 m te overbruggen met een optrede van 17 cm, heb je 15 treden nodig.

Hoeveel graden moet een trap zijn?

Hellingsgraad en leuning – De verhouding tussen op- en aantrede bepaalt de helling van de trap. Een hellingsgraad van 42 graden is courant voor woningen, in openbare gebouwen is 33 graden voorkomend. De hoogte van de leuning bevindt zich meestal tussen de 90 en 100 centimeter.

Hoeveel meter is een trap met 13 treden?

Hoeveel m2 is een trap? – Je weet nu wat de beste verf is voor een houten trap, waarom wij verf op waterbasis adviseren en wat een goede antislipverf voor de trap is. Kortom, je weet wat je nodig hebt om je trap te schilderen. De volgende vraag is: hoeveel verf heb je nodig voor een trap verven? Een standaard dichte trap van 13 treden heeft een oppervlakte van ongeveer 6m2.

Welke hellingshoek trap?

Soorten houten trappen Principe : De hellingsgraad bepaalt het volledige uitzicht van uw trap. Een trap van 45 graden of hoger wordt gezien als steile trap en is perfect voor een trap die u niet vaak gebruikt, zoals een zoldertrap. Voor de hoofdtrap in uw woning is het aangeraden een hellingsgraad van iets minder dan 45 graden te kiezen.

 1. Wanneer de hellingsgraad erg klein wordt, spreken we van een luie trap.
 2. Voordelen luie of steile trap Hoe steiler uw trap, hoe minder plaats hij natuurlijk inneemt.
 3. Ideaal voor een zoldertrap, waar de ruimte vaak compacter is.
 4. Een voordeel van een luie trap is dat wanneer deze mooi geïntegreerd is in een woning, hij een esthetische meerwaarde voor het interieur kan betekenen.

Nadelen luie of steile trap Te steile en luie trappen zijn niet erg makkelijk beloopbaar. Daar komt nog eens bij dat een luie trap ontzettend veel plaats inneemt en daardoor niet geschikt is voor een doorsnee woning. Uiteraard kan de Kruijf trappen u vrijblijvend adviseren en informeren wat bij uw situatie de beste mogelijk heden zijn.

Wat is de ideale optrede van een trap?

Om een comfortabele trap te hebben, mag die niet te steil zijn, maar ook niet te vlak. In de praktijk betreffen de ideale maten een aantrede (zonder neus) van ongeveer 20 cm, een optrede van ongeveer 18,6 cm. Hoger dan 19 cm wordt er best niet gegaan, anders wordt de trap te steil en meer vermoeiend om op te lopen.

Hoeveel cm optrede?

Op- en aantrede – De aantrede betreft de horizontale afstand tussen twee voorzijden van opeenvolgende treden. De optrede betreft de verticale afstand tussen de bovenzijden van opeenvolgende treden. Een van de criteria is dat de aantrede altijd minimaal 22 cm moet zijn. De optrede mag maximaal 18,8 cm hoog zijn. Bouwbesluit & NEN3509

Hoe hellingsgraad trap berekenen?

Het berekenen van een comfortabele hellingsgraad – De hoogte en de diepte van de treden zijn essentieel om de hellingsgraad te berekenen. In vaktermen noemen we dit de optrede en de aantrede. Ga voor een optrede tussen de 18 en 19 cm, een een aantrede tussen de 20 en 25 cm.

Hoe meet je een traptrede?

3. Bepaal het aantal treden/stootborden – Bepaal het aantal tredes voor de trap, rekening houdend met het feit dat de gemiddelde afstand tussen de tredes (de stootborden) tussen de 17 en 22 cm schommelt. De breedte van de tredes is gemiddeld minimaal 20 cm.

Deel de hoogte van de vloer tot aan het plafond van de eerste verdieping door een vooraf vastgestelde hoogte (minimaal 17 cm, maximaal 22 cm) die je zelf hebt gekozen voor de afstand tussen de tredes. Het antwoord van de rekenmachine is het aantal treden dat je hiervoor dan nodig hebt. Bepaal de lengte van je traptrede, die is gemiddeld 25 cm De helling van je trap hangt af van de val (de horizontale ruimte die je trap inneemt) en de hoogte die je trap moet overbruggen.

Afhankelijk van hoe de op- en aantreden zich tot elkaar verhouden, zou de steilheid van je trap zich ergens tussen 30 en 40° moeten bevinden. Alle waarden daartussen leveren een vlot begaanbare trap op die de kans op valpartijen beperkt tot een minimum.

Hoe meet je een traptrede op?

Opmeten en zagen – 01 De afwerklijst is voor de bovenste trede van je trap. Meet de lengte van de afwerklijst op, zaag hem op maat en plak de lijst vast met montagekit.02 Voor het inmeten van een trede kun je het beste gebruik maken van een trapspin. Dit is een hulpmiddel voor het bepalen van de vorm en afmeting van de trede. 03 Teken de afmeting af op de overzettrede 04 Zaag vervolgens de traptrede vanaf de zichtzijde met een scherpe, fijngetande zaag of decoupeerzaag op maat.

Wat is de minimale aantrede van een trap?

1. – Een trap als bedoeld in artikel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.33.

Tabel 2.33

afmetingen van een trap
reguliere trap trap uitsluitend voor ontvluchten
woonfunctie andere gebruiksfunctie alle gebruiksfuncties
Minimum breedte van de trap 0,8 m 0,8 m 0,8 m
Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m 2,1 m 2,1 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 m 0,185 m 0,185 m
Maximum hoogte van een optrede 0,188 m 0,21 m 0,21 m
Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 m 0,05 m 0,05 m
Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 m 0,23 m 0,23 m
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 m 0,3 m 0,3 m

Waarom heeft een trap 13 treden?

Het beste antwoord. Het aantal treden van een trap is afhankelijk van de verdiepingshoogte. De hoogte van een trede is tussen 18 – 21 cm. Als je de afstand tussen vloer beneden en boven hierdoor deelt krijg je het aantal treden.

Hoeveel treden in een trap?

Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het aantal treden op een trap in een huis, zoals het formaat van de trap en de ruimte waarin deze is geplaatst. Maar over het algemeen kan worden gezegd dat de gemiddelde trap in een huis, van de hal naar de overloop, ongeveer 13 treden telt.

Hoeveel graden is een luie trap?

Maximale optrede van een luie trap – Het Bouwbesluit bepaalt dat er een maximale optrede voor trappen is. Voor nieuwbouwhuizen mag de maximale optrede maximaal 0,188 meter hoog zijn. Wanneer een trap andere gebruiksfuncties heeft, zoals voor ontvluchten, dan mag de optrede maximaal 0,21 meter hoog zijn.

Wat is een steile trap?

Voor- en nadelen van een steile trap – Bij een steile trap kijk je naar de optrede en aantrede, oftewel de hoogte en diepte van de traptreden. Wanneer deze bijna gelijk aan elkaar zijn, dan hebben we het over een steile trap. Dit wordt vaak gezien als enige oplossing voor een kleinere ruimte, maar het biedt zowel voor- als nadelen.

Natuurlijk is het besparen van ruimte het grootste voordeel van een steile trap. Dit type trap past namelijk in kleinere ruimtes, ideaal voor een vaste trap naar zolder bijvoorbeeld. Steile trappen zijn niet altijd een goede oplossing. Wanneer we kijken naar veiligheid, dan zorgt de steile stijgverhouding ervoor dat de trap moeilijk begaanbaar is.

Dit is vooral het geval voor kinderen en ouderen. Vandaar dat een steile trap in principe geen goede keuze is voor een levensbestendige woning. Het is dus de moeite waard om alternatieven te overwegen wanneer de ruimte beperkt is. Benieuwd naar de mogelijkheden voor een kleine ruimte? Deze zijn hieronder te lezen.

Hoe hoog is een trap met 8 treden?

Breedte in cm: 75 cm ( 0 ) 90 cm ( 0 ) 135 cm ( 0 ) Type platform: Hout ( 0 ) Carbon / lichtgewicht ( 0 ) Platformlengte: 125 cm ( 0 ) 150 cm ( 0 ) 190 cm ( 0 ) 250 cm ( 0 ) Aantal treden: 3-4 treden ( 0 ) 4-6 treden ( 0 ) 5-8 treden ( 0 ) 1 x 8 sp ( 0 ) 2 x 6 sp ( 0 ) 2 x 8 sp.

( 0 ) 2 x 9 sp ( 0 ) 2 x 10 sp. ( 0 ) 2 x 12 sp. ( 0 ) 2 x 14 sp. ( 0 ) 2 x 16 sp. ( 0 ) 3 x 6 sp ( 0 ) 3 x 8 sp. ( 0 ) 3 x 9 sp ( 0 ) 3 x 10 sp. ( 0 ) 3 x 12 sp. ( 0 ) 3 x 14 sp. ( 0 ) 3 × 16 sp. ( 0 ) 1-treeds ( 0 ) 2-treeds ( 0 ) 3-treeds ( 0 ) 4-treeds ( 0 ) 5-treeds ( 0 ) 6-treeds ( 0 ) 7-treeds ( 0 ) 8-treeds ( 0 ) 10-treeds ( 0 ) 12 treeds ( 0 ) 14-treeds ( 0 ) Steiger werkhoogte: tot 3 m werkhoogte ( 0 ) 4m werkhoogte ( 0 ) 5m werkhoogte ( 0 ) 6m werkhoogte ( 0 ) 7m werkhoogte ( 0 ) 8m werkhoogte ( 0 ) 9m werkhoogte ( 0 ) 10m werkhoogte ( 0 ) 11m werkhoogte ( 0 ) 12m werkhoogte ( 0 ) Op zoek naar een huishoudtrap voor werkzaamheden op grote hoogte? Kies dan voor de huishoudtrap met 8 treden.

De huishoudtrap met 8 treden beschikt over een werkhoogte van maar liefst 364 cm en is zeer licht van gewicht. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en nergens goedkoper in aanschaf. Inclusief 5 jaar garantie. Steiger werkhoogte: tot 3 m werkhoogte ( 0 ) 4m werkhoogte ( 0 ) 5m werkhoogte ( 0 ) 6m werkhoogte ( 0 ) 7m werkhoogte ( 0 ) 8m werkhoogte ( 0 ) 9m werkhoogte ( 0 ) 10m werkhoogte ( 0 ) 11m werkhoogte ( 0 ) 12m werkhoogte ( 0 ) Breedte in cm: 75 cm ( 0 ) 90 cm ( 0 ) 135 cm ( 0 ) Type platform: Hout ( 0 ) Carbon / lichtgewicht ( 0 ) Platformlengte: 125 cm ( 0 ) 150 cm ( 0 ) 190 cm ( 0 ) 250 cm ( 0 ) Aantal treden: 3-4 treden ( 0 ) 4-6 treden ( 0 ) 5-8 treden ( 0 ) 1 x 8 sp ( 0 ) 2 x 6 sp ( 0 ) 2 x 8 sp.

Hoe hoog is een trap met 7 treden?

Welke maat past het beste bij mij?

4 treden 7 treden
Max. hoogte 1,55 m 2,25 m
Max. hoogte staplatform 0,86 cm 1,52 cm
Afmetingen ingeklapt 155 x 44,5 cm 225 x 51,5 cm
Aantal treden (inclusief platform) 4 7

Hoe bereken je hoeveel tapijt je nodig hebt?

Meet eerst de lengte en breedte van de kamer en vermenigvuldig deze met elkaar. Dit is de benodigde oppervlakte tapijt in vierkante meters (m2). Het is raadzaam om voor zowel de lengte als breedte ongeveer 10% extra tapijt te nemen; zo weet je zeker dat je geen tapijt tekort komt.

Hoe groot is een draaitrap?

Spiltrap vervangen? Tips waar je op moet letten. – Loop je al een langere tijd met het plan om de oude spiltrap in huis te vervangen? Maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Ik zal je hier op weg helpen met zaken waar je rekening mee moet houden.

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw spiltrap te vervangen.
 • U kunt een trappenbedrijf vragen speciaal voor u een spiltrap te maken.
 • De trappenmaker zal bij u langs komen en de situatie beoordelen, welke trap het beste toe te passen is.
 • Hij kijkt naar de vrije loopruimte of er voldoende ruimte is met het trapgat, zodat je niet je hoofd stoot als je de trap op gaat.

Ook meet hij de hoogte van vloer tot vloer om zo de hoogte van iedere trede te bepalen, zodat de trap plezierig loopt. Een zorg minder als deze zaken goed worden beoordeeld. De trappenmaker rekent hier natuurlijk wel voor, maar je weet dan zeker dat de beste trap wordt aangeschaft.

 • Tegenwoordig zijn er ook veel mogelijkheden voor het aanschaffen van een bouwpakket spiltrap.
 • Deze monteer je zelf als handige doe het zelver of je vraagt een zelfstandige klusspecialist zoals de Vakman, of de Klussenier om de trap voor je te monteren.
 • Als je niet zo handig bent is dit ideaal omdat je de werkzaamheden bij deze organisaties kan onderbrengen.

Zij doen dit werk met garantie. Bij de organisatie de Vakman komen ze als je dat wilt ook inmeten en de situatie beoordelen, zodat je zeker weet dat je een goede beslissing neemt. Waar moet je op letten:

De vloer oppervlakte. De kwaliteit van de vloer. Het trapgat. De totale hoogte. Waar begin je en kom je boven.

De vloer oppervlakte Spiltrappen zijn leverbaar in verschillende diameters 120 cm, 140 cm, 160 cm en 180 cm. Kies je voor een 120 cm dan heb je ook minimaal deze ruimte nodig. Als vuistregel wordt gezegd dat je 2 keer deze oppervlakte nodig hebt, wil je de plaats waar je de trap op gaat goed kunnen bepalen.

Hou hier rekening mee. Vervang je de oude spiltrap dan kan een zelfde trap als vervanging natuurlijk prima. Wil je een grotere diameter, dan is het van belang deze vuistregel aan te houden. De kwaliteit van de vloer Heb je een houten vloer, zorg dan dat deze ondervloer niet beweegt. Plaats indien mogelijk een dwars gording tussen de houten balken exact op de plaats waar de stalen midden spil wordt geplaatst.

De trap weegt al snel 150 kg en dan met iemand die naar boven gaat totaal snel 230 kg. Een puntbelasting op de houten vloer van 230 kg heb je snel beweging in de trap. Hou ook rekening met eventuele vloerverwarming. De trap moet met de spil aan de vloer worden gemonteerd met bouten.

Spiltrap Civik in 3 kleuren

Kies je voor een trap van 120 cm diameter, dan heb je minimaal een trapgat nodig van 130 cm in het vierkant. Een langwerpig trapgat kan natuurlijk ook, echter wel langer dan de 130cm. Een trapgat van bijvoorbeeld 130x80cm is niet geschikt voor een spiltrap, in dat geval loopt de leuning klem of je stoot je hoofd tegen het trapgat.

 • Denk goed na over hoe je de trap plaatst en hoe deze dan boven uitkomt.
 • Zorg dat als je boven uit komt je niet naar de schuine kap van je dak loopt, maar juist de andere kant op stapt.
 • Is je trapgat onvoldoende groot pas deze dan eerst aan of laat deze aanpassen door een timmerman of betonzager.
 • De totale hoogte Deze hoogte wordt gemeten van boven kant onder vloer tot bovenkant boven vloer.

Hou hierbij rekening met de e.v.t. vloerverwarming en de parketvloeren die wellicht hier nog bij moeten worden geteld. Waar begin je en waar kom je boven Met deze spiltrap configurator kunt u goed bepalen waar u begint en waar u eindigt. De spiltrappen zijn zowel links als rechtsdraaiend toe te passen.

Unt u dit werk als doe het zelver zelf uitvoeren? Bekijk hier het montage filmpje om dit te beoordelen. Als je kiest voor het aanschaffen van een bouwpakket spiltrap bespaar je behoorlijk op de aanschafkosten en de resultaten zijn ook prachtig. Fabrikanten zoals Albini Fontanot, Rintal of Mobirolo zijn Italiaanse bedrijven die zich volledig hebben gespecialiseerd in het produceren van deze spiltrappen.

Zij leveren deze spiltrappen in een houten box met een uitgebreide instructie op DVD, waar je stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de trap moet worden gemonteerd. Stair Care is een bedrijf dat deze merken vertegenwoordigd in Nederland en in de webshop bieden wij veel verschillende spiltrap modellen aan.

Hoeveel meter is 1 trap?

Hoeveel is 1 traptrede? – trap trap Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede, Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm.

Hierbij is de 590 de zogenoemde stapmodulus : de lengte van een «stap» op de trap, dus ongeveer 60 cm. Bij een kleine optrede hoort een grote aantrede. Soms wordt gesteld dat de som 570 tot 630 mm moet zijn, afhankelijk van de situatie. Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.

Vroeger waren trappen regelmatig veel te steil, maar een te luie trap loopt ook niet prettig. De tweede formule voor trappen was: optrede + aantrede = 380 tot 400 mm, maar waarschijnlijk is die bovenwaarde nu ca.425 mm (langere mensen nemen grotere stappen).

Voor een normale binnentrap voor woningen is een aantrede van 220 tot 250 mm gewenst met een optrede van 175 tot 185 mm (220 mm is de minimale diepte van de aantrede en 188 mm is de maximale hoogte van de optrede in Bouwbesluit 2012). Niet in het Bouwbesluit vermeld, maar ervaring leert dat alle treden even hoog moeten zijn en als er een maatafwijking is, deze voor dient te komen in de onderste trede en max.6 mm mag zijn; bij de andere treden mag een eventuele afwijking in de optrede van twee opeenvolgende treden niet groter zijn dan 2 mm.

«Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter. Bij een groter hoogteverschil zal een tussen bordes moeten worden geplaatst.» Als maximale hellingshoek van de trap (stijgingshoek) wordt 37 graden genoemd (bij een maximale optrede van 188 mm, een minimale aantrede van 220 mm en een ruimtehoogte van 2600 mm).

Het kraken van de trede kan worden vermeden door onder de neus een lat aan te brengen (de neuslat, wellat ) of door de bovenkant van het stootbord rond te schaven (zodat die alleen in het hart van het stootbord tegen de onderkant van de erbovenliggende trede sluit). De tekeningen van een trap op papier en schaal 1 op 1 (ware grootte) heten uitslagen, Bij een gesloten trap zijn er altijd stootborden.

Een open trap is een trap zonder stootborden. Een scheluwe trap is een trap die begint en/of eindigt met een draaiing. Een schone trap is een trap die aan de achterzijde (onderzijde) in het zicht blijft. Een luie trap is een trap met een (relatief) grote aantrede en kleine optrede.

Een verholen trap is een trap die achter een betimmering o.d. is weggewerkt, bijvoorbeeld een diensttrap. Een trapboom is n van de twee balken («bomen») van een trap waartussen de treden en de stootborden gevat zitten. Een trapfries is een fries in een getrapte vorm. Een trapgat is de ruimte boven een trap, doorlopend naar de verdieping erboven en/of eronder (ook: opening in een zoldervloer).

Een traphekje is een hekje dat kleine kinderen tegenhoudt de trap op te gaan (onderaan de trap) en van de trap te vallen (bovenaan de trap). Een trapgevel is een gevel in de vorm van een trap en het spiegelbeeld ervan. Een trapkast is een kast onder een trap, meestal een kast voor stofzuiger en allerlei andere huishoudelijke spullen.

 1. Een trapleuning is een hulpstuk bij een trap waar de hand op rust om gemakkelijk de trap te belopen.
 2. Een traploper (loper) is een lang smal kleed op een trap.
 3. Een trapneus is de oppervlakte vooraan de trede van een trap die in bovenaanzicht overlapt.
 4. Een trappenhuis is een ruimte (met een trap) die geheel afgescheiden is van de andere vertrekken.

Een traproede (roede) is stang die de traploper vasthoudt. Een knoloog is een schroef met een ring waardoor de traproede kan.

onderdelen van een trap; klik voor groter ( buildwise ):
1 trede 11 balusters
2 stootbord 12 trappaal
3 neuslat 13 hoofdtrappaal
4 wangen 14 kuipstukken
5 nesten 15 (uit)leiwang
6 tredevlak 16 bordes
7 (trede) neus 17 traparm
8 bloktrede 18 welstuk
9 leuning 19 stoottrede
10 handgreep

/td>

td>

1 traphoogte = verdiepingshoogte 3 insprong
2 sprong = traplengte 4 vrije hoogte

td> traphellingen ; klik voor groter (helling van 45 graden redelijk, 53 graden te steil, 30 graden te lui, boek houtconstructies, zwiers, 1920): de bloktrede is de eerste trede van een trap, die vaak groter is dan de andere treden; een bloktrede als bijzondere trede is optioneel en meestal alleen van esthetische aard, soms aan de zijkant fraai afgerond: Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van «de trap» uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.33/2.34 ( nieuwbouw ):

afmetingen woon- functie andere functies *)
minimum breedte van de trap 0,8 0,8
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 2,1
maximum hoogte van de trap (vloer-tot-vloer of vloer-tot-bordes) (artikel 2.33; geldt niet voor de gebruiksfuncties industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) 4 4
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,22 0,185
maximum hoogte van een optrede 0,188 **) 0,21
minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,05 0,05
minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23 0,23
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,3 0,3
hoogte van de trapleuning (min-max) ***) 0,8-1,0 0,8-1,0
minimum vrije vloeroppervlakte trap bordes (of vloer bovenaan trap) (artikel 2.34) 0,8 x 0,8 0,8 x 0,8
een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan x meter 4 4

incl. trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt **) deze waarde was in het Bouwbesluit 2003: 0,185 m ***) bovenkant van de leuning, gemeten loodrecht boven de voorkant van een tredevlak van de trap Enkele eisen voor de afmetingen ten aanzien van «de trap» uit het Bouwbesluit 2012, tabel 2.39 ( bestaande bouw ):

afmetingen in m woon- functie
minimum breedte van de trap 0,7
minimum vrije hoogte boven de trap 1,9
minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 0,13
maximum hoogte van een optrede 0,22
minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,2

Voor de gebruiksfuncties woonfunctie en bijeenkomstfunctie geldt tevens volgens het Bouwbesluit 2012: «Een gemeenschappelijke verkeersruimte met een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1,5 m, is ter plaatse van die trap, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

Dit geldt niet voor een trap die uitsluitend bestemd is om het bouwwerk te ontvluchten.» Het «kraken» van de traptreden kan mogelijk worden opgelost door het zogenoemde: – stootborden aan de treden vastschroeven, eventueel met spanschroeven («opspannen» van de trap) – verticaal balkje klemmend onder de krakende trede plaatsen, aan achterzijde van het stootbord – horizontale lat klemmend tegen achterzijde stootbord (kraaklatten) – laatste redmiddel: wiggen tussen stootbord en trede (en afwerken afwerken als het kraken verholpen is).

Documentatie – Voorbeelden van trappen – Voorbeelden van trappen bij Doelbeelden (klik links op trappen) – Trapkenmerken Fabrikanten en leveranciers van trappen – Allstairs, Ede (Gelderland) – Eestairs, Barneveld (Gelderland) – Genico, Ruiselede (Belgi) – HR Trappen, Waalwijk (Noord-Brabant) – Janssen van den Berg, Rijssen (Overijssel) – Kristof Knokkaert, Popperinge (Belgi) – De Kruijf Trappen, Waddinxveen (Zuid-Holland) – Level Trappen, Purmerend (Noord-Holland), Hoogeveen (Drenthe) – Trappenhuis, Suameer (Friesland) – De Vries, Heerenveen (Friesland) – Willems, Eijsden (Zuid-Limburg) En voor «traprenovatie» bijvoorbeeld Upstairs, De term trap is al bekend in de Middeleeuwen; men gebruikte het woord trap voor een «ladder» of een «vaste constructie met treden».

 • Het Middelnederlands (1200-1500) kende de term ook als «graad».
 • Vanaf de zeventiende eeuw werd dit woord overgenomen door diverse talen, vooral dankzij de Nederlandse scheepsbouw die in deze periode alom werd gekopieerd (in de betekenis «scheepsladder»).
 • Bron Etymologiebank, Zie bijvoorbeeld ook trapterminologie, bloktrede, binnenboom, doorschietende trede, draaitrap, Engelse trap, klimlijn, looplijn, luie trap, molenaarstrap, muizentrapje, open trap, opstand, optrede, raveling, scheluwe trap, slingertrap, spiltrap, spilsteektrap, steektrap, stijgingshoek, stootbord, symbolen trap, trapboom, trapleuning, trapneus, val, verdrijven, voorhout, wellat, welstuk, wenteltrap (draaitrap), zipzap-trap, Eng.

stairs, flight of stairs, staircase, stair; steile trap is steep stair

Hoeveel oppervlakte is een trap?

Hoeveel verf heb ik nodig voor het schilderen van mijn trap? – Afhankelijk van het aantal lagen en grootte je trap kun je de hoeveelheid verf die je nodig hebt bepalen. Een standaard dichte trap heeft 13 treden en een oppervlakte van ongeveer 6m2. Dit betekent dat je voor één laag verf ca.1 liter verf nodig hebt.

Hoe bereken je een bordestrap?

Veelgestelde vragen over trap berekenen – Hoe een trap berekenen? Een trap inmeten klinkt moeilijker dan het werkelijk is. Maak gebruik van de Trappenmaat configurator zodat je geen enkele stap mist. Hoe een trapgat berekenen? Bij het berekenen van een trapgat hanteer je 600 mm tot 900 mm breedte.

 • Houd ook rekening met 20 mm stelruimte.
 • Gebruik de trapformule voor de doorloophoogte.
 • Hoe een trap berekenen met bordes? Een bordestrap bereken je op dezelfde manier als andere soorten trappen.
 • Het enige verschil is dat de trap één of meerdere bordessen heeft.
 • Hoe lang is een trap? De lengte van je trap is afhankelijk van de hoogte van het plafond.

Je moet namelijk rekening houden met de doorloophoogte. Hoe een trap uittekenen? Voor het uittekenen van een trap gebruik je bijvoorbeeld de trapformule. Of kies voor de gebruiksvriendelijke configurator van Trappenmaat.