U Waarde Berekenen

U Waarde Berekenen
De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde. Formule: U-waarde = λ-waarde / dikte isolatie. Vul hieronder de dikte en de λ-waarde (in W/mK) van de isolatie in om de U-waarde te berekenen.

Wat is goede U-waarde?

Weet wat je koopt, bereken je Uw-waarde – Wanneer je offertes vergelijkt moet je ervoor zorgen dat je dezelfde Uw-waardes vergelijkt. vind je een tabel om de Uw-waarde te berekenen. Volgens de EPB-regelgeving mag de Uw-waarde van je raam niet hoger zijn dan 1.5W/m²K.

Wat is de U-waarde van isolatie?

Met de U-waarde, ook wel warmtedoorgangscoëfficiënt, wordt aangeduid hoeveel warmte er per graad (Kelvin) temperatuurverschil, per seconde, per m² doorgelaten wordt tussen de ene en de andere kant van een constructie. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er doorgelaten wordt en hoe hoger derhalve de isolatiewaarde.

Hoe bereken je de U-waarde van een kozijn?

De U-waarde is de warmte doorgang scoëfficiënt, uitgedrukt in W/(m²·K), Voor glasconstructies wordt de isolatiewaarde vaak uitgedrukt in een U-waarde, waar de isolatiewaarde n van dichte scheidingsconstructie s vaak worden uitgedrukt in een Rc-waarde,

U = 1/Rtotaal, waar Rtotaal = 1/U. Isolatiewaarde n kun je uitdrukken in zowel een U- als een R-waa rde. Wij hanteren voor glas/plaatconstructies de U- en Uw-waarde en voor de overige scheidingsconstructies de Rc-waarde. De Uw-waarde is de isolatiewaarde van het glas en het kozijn samen. De w is afgeleid van het engelse woord window.

In het nederlands wordt Uw ook wel Uraam of Udeur genoemd. In dit artikel bespreken we het volgende:

 • Hoe bereken je de U – waarde?
 • Hoe bereken je de Uw-waarde?

Wat is de U-waarde van een materiaal?

Wat is een U-waarde? – De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoezeer een volledige scheidingsconstructie, zoals een wand of een dak, geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde.

Welke U-waarde heeft HR ++?

U-waarde glas – De U-waarde verschilt per type glas. Onderstaande een opsomming van de verschillende soorten glas en hun typische U-waarde:

Enkelglas (U-waarde ± 5.6) Standaard dubbelglas (U-waarde ± 2.9 HR glas: dubbel glas met coating (U-waarde ± 1.9) HR+ glas: dubbel glas met coating en een edelgasvulling (U-waarde ± 1.6) HR++ glas: met een verbeterde coating en een edelgasvulling (U-waarde ± 1.2) HR+++ glas of : driedubbel glas met coating en edelgasvulling. (U-waarde ± 0.9)

In het artikel wordt exact uitgelegd wat het verschil is tussen de verschillende soorten isolatieglas.

Hoe U-waarde ramen berekenen?

De formule – De U-waarde geeft uitdrukking aan het gemiddeld warmteverlies per vierkante meter per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. De precieze formule van de U-waarde is Uw = (Ag, Ug + AF, Uf + Ig, Ψg) / (Ag + Af). Waar deze verschillende waarden voor staan?

Ag = hoe groot is het zichtbare glas? Ug = de warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas Af = hoe groot is het zichtbare frame? Uf = de warmtedoorgangscoëfficiënt van het frame Ig = de perimeter (omtrek) van het glas Ψg = de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt door de combinatie glas-afstandhouder en raam

Wat is de U-waarde van een spouwmuur?

Hoe goed isoleert spouwmuurisolatie? – De isolatiewaarde van deze isolatie wordt uitgedrukt in een zogenaamde U-waarde. Hoe lager de U-waarde, des te beter de constructie isoleert. Je wilt dus eigenlijk weten hoe hoog de U-waarde van de huidige constructie is (gemeten van alle materialen samen die de warme binnenlucht scheiden van de buitenlucht).

 1. Na het isoleren wil je een lagere U-waarde bereiken (Dus bijvoorbeeld: de U-waarde van 1,5 is na het isoleren 1,0 geworden).
 2. De U-waarde van de complete spouwmuur constructie (met dik isolatiemateriaal en tevens lucht) van een nieuwbouwhuis is circa 0,5 en een heel duurzaam passiefhuis heeft een nog lagere waarde, bijvoorbeeld 0,2.
You might be interested:  Scheiden Partneralimentatie Berekenen

U-waarde De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van een bouwproduct geeft aan hoe goed het isoleert. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter het isoleert en hoe meer geld je bespaart op de stookkosten. De eenheid is W/m²K drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand wordt doorgelaten.

 • Hoe lager de isolatiewaarde, hoe minder warmte (uitgedrukt in Watts) er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil naar buiten gaat.
 • R-waarde De R-waarde (warmteweerstand) is de omgekeerde waarde van de U-waarde.
 • Zo staat een U-waarde van 0,57 gelijk aan een R van 1/0,57= 1,75.
 • In de praktijk zijn ook de aansluitingen van dit materiaal op de andere bouwmaterialen erg belangrijk om die hoge isolatiewaarde te bereiken.

Kieren en tocht voorkomen in de uitvoering zijn dus erg belangrijk.

Hoe goed isoleert dubbel glas?

Isolatiewaarde van glas – Zoals we eerder al zagen drukken we de isolatiewaarde van glas uit in de zogenaamde U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert. Enkel glas isoleert slecht en heeft een U-waarde van 5,7. Het oud dubbelglas wat in de meeste Nederlandse woningen is toegepast, heeft een U-waarde van 2,7.

Isolerend HR++ glas heeft een U-waarde van 1,2. Deze isolatiewaarde ligt meer dan twee keer zo hoog als die van oud dubbelglas. Triple glas (U-waarde 0,6) heeft een isolatiewaarde die weer twee keer zo hoog ligt als dat van HR++ glas. Isolerend glas houdt door de betere isolerende werking meer warmte in huis en verlaagt uw stookkosten.

Daarnaast voorkomt het koudeval en zorgt zo voor meer comfort in uw woning. Soorten isolerend glas en bijbehorende U-waarde

Soort glas Isolatiewaarde (U-waarde)
Triple glas (HR+++) 0,9 – 0,5
HR++ glas 1,2 – 1,0
HR+ glas 1,6 – 1,3
HR glas 2,0 – 1,7
Monumentenglas 3,7 – 1,6
Dubbelglas (Oud/Thermopane) 2,7
Voorzetraam 2,7
Enkel glas 5,8

Wat is een goede U-waarde voor glas?

U waarde per glassoort – Elke glassamenstelling heeft een andere U waarde. Hieronder is een overzicht toegevoegd, waarin de verschillende glassamenstellingen en hun U waardes weergegeven zijn. Hierbij staat het type glas dat de beste isolerende werking heeft bovenaan.

Hoe lager de U waarde, hoe beter. De U waarde kan per glas type variëren, afhankelijk van spouwbreedte, HR-coating, gasvulling en kozijn soort. Glas in een houten kozijn kan bijvoorbeeld een andere U waarde hebben dan hetzelfde glas in een aluminium kozijn. HR+++ glas HR+++ glas wordt ook triple of driedubbel glas genoemd.

Dit type glas heeft de laagste U waarde. Deze varieert van 0,5 tot 1,2. Dit glas is dan ook duurder in aanschaf, maar bespaard op langer termijn de meeste energiekosten. HR++ glas HR++ glas heeft een U waarde tussen de 1,1, en 1,2. Dit type glas wordt het meest toegepast.

HR+ glas HR+ glas heeft een U waarde tussen de 1,3 en 1,6. Dit type glas isoleert veel beter dan standaard dubbel glas. Dit komt door het isolerende gas in de spouw tussen de twee glasplaten. HR glas HR glas heeft een U waarde tussen de 1,7 en 2,0. Standaard dubbel glas Standaard dubbel glas heeft een U waarde tussen de 2,7 en 3,3.

Enkel glas Enkel glas heeft een U waarde rond de 5,8. Dit type glas is dan ook het minst goed isolerend.

Wat is de U-waarde van een houten kozijn?

Van U-waarde naar RC-waarde – Kent u de U-waarde en wilt u weten wat de RC-waarde is dan rekent u deze gemakkelijk zelf uit. Om van een U-waarde naar een RC-waarde te komen, deelt u 1 door de U-waarde. De RC waarde van een houten kozijn met enkel glas is dus 0,212 (1 delen door 4,7).

You might be interested:  Calorieën Fietsen Berekenen

Wat is de U-waarde van een deur?

In het bouwbesluit 2012 zijn de eisen aan de isolatiewaarde van ramen, deuren en kozijnen aangescherpt. In bouwbesluit 2003 diende de isolatiewaarde (U-waarde) minimaal 4,2 W/m2.k. te bedragen. In het bouwbesluit 2012 is voor nieuwbouw, de U-waarde verlaagd naar 2,2 W/m2.k. Wat zijn de gevolgen voor de bouwpraktijk?

Hoe bereken je de U-waarde natuurkunde?

Warmtegeleidingscoëfficiënt en U-waarde glas – Bart stelde deze vraag op 03 september 2015 om 10:07. Ik had deze week in mijn V5 natuurkundeklas een voorbeeldopgave behandeld over warmtegeleiding door ramen van enkelglas en wilde graag een vergelijking maken met hoe het zou zijn met ramen van dubbelglas.

Volgens BINAS is de warmtegeleidingscoëfficiënt van glas 0,9 W/(m*K) en als ik op internet zoek kom ik vergelijkbare waarden tegen. Voor de warmtestroom geldt P=lambda*A*(delta T)/d. Bij dubbelglas kan je geen warmtegeleidingscoëfficiënt gebruiken, maar wel de U-waarde, waarvoor geldt dat P=U*A*(delta T).

Ook voor enkelglas is er een U-waarde, 5,7 W/(m 2 *K) volgens BINAS en ook hier vind ik op internet vergelijkbare waarden. Dit is een waarde voor een bepaalde standaard-dikte van het glas. Als ik naar de formules en eenheden kijk, dan zou moeten gelden dat U=lambda/d.

Wat is het verschil tussen U-waarde en K waarde?

Isolatiewaarde van glas – De isolatiewaarde van glas wordt weergegeven in U-waarde (ook wel warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd) en is de hoeveelheid warmte die door het glas verloren gaat. Hoe lager de U waarde is, hoe minder warmte er verloren gaat en hoe beter dus de isolerende werking van het glas. Hierboven ziet u de U-waarde van verschillende glassoorten en wat het effect daarvan is op de warmtedoorgang. Er wordt hier uitgegaan van een buitentemperatuur van 0 graden en een (start) temperatuur binnen van 20 graden. Bij enkel glas koelt het al snel af naar 5,5 graden binnen.

Wat is de maximale U-waarde?

Maximale U-waarden in een BEN-woning daken, buitenmuren en vloeren: maximaal 0,24 W/m²K. vensters (raamprofiel en beglazing): maximaal 1,50 W/m²K. glas: maximaal 1,1 W/m²K.

Is HR ++ beter dan dubbel glas?

De verschillen tussen dubbel glas en hr++ glas op een rij – Vaak wordt gedacht dat dubbel glas en hr++ glas gelijk aan elkaar zijn. In de volksmond wordt hr++ glas zelfs weleens dubbel glas genoemd, maar dat klopt niet helemaal. Er bestaan namelijk wel degelijk een aantal belangrijke verschillen tussen dubbel glas en hr++ glas.

 • Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat hr++ glas simpelweg beter isoleert dan ‘standaard’ dubbel glas.
 • De naam van hr++ doet dan ook al vermoeden dat dit het geval is.
 • Hr staat in dit geval namelijk voor ‘hoog rendement’.
 • Buiten de isolerende werking zijn er nog een aantal belangrijke verschillen tussen dubbel glas en hr++ glas.

Hierbij moet u vooral denken aan:

Hr++ glas beschikt over een extra (vrijwel onzichtbare) coating aan de binnenzijde die de warmte weerkaatst waardoor deze beter in de woning blijft. Hr++ glas bestaat uit twee glasplaten met daartussen een edelgas, vaak argon, die zorgt voor een betere isolerende werking van het glas. Dubbel glas beschikt daarentegen over twee glasplaten met lucht daartussen. Dit isoleert minder goed dan een edelgas en ook de coating aan de binnenzijde mist bij dubbel glas.

Is HR+ hetzelfde als dubbel glas?

Het verschil tussen HR, HR+, HR++ en HR+++glas – We onderscheiden de volgende varianten HR glas:

standaard dubbelglas (U-waarde ± 2.9 HR glas: dubbel glas met coating (U-waarde ± 1.9) HR+ glas: dubbel glas met coating en een edelgasvulling (U-waarde ± 1.6) HR++ glas: met een verbeterde coating en een edelgasvulling (U-waarde ± 1.2) HR+++ glas of : driedubbel glas met coating en edelgasvulling. (U-waarde ± 0.9)

Ter vergelijking, enkelglas heeft een isolatiewaarde van 5.6. Hieronder worden de verschillende varianten van dubbelglas en HR glas verder toegelicht. ‍

Wat kost ramen vervangen per m2?

De prijspbouw van kosten ruit vervangen – De prijsopbouw van de kosten voor het vervangen van een raam hangen nauw samen met de oppervlakte en het soort glas. In de onderstaande tabel vindt je een overzicht van de gemiddelde kosten per vierkante meter.

 • Om je een goede beslissing te kunnen laten maken, hebben we er ook de diverse isolatiewaardes (U-waarde) en de besparing op de energiekosten in vermeld.
 • Bij deze besparing is uitgegaan van 20 vierkante meter raam ten opzichte van enkel glas.
 • Deze zogenaamde U-waarde geeft de isolatiewaarde weer.
 • Hoe lager het getal U-waarde) des te beter de isolatiewaarde.
You might be interested:  Isde Subsidie Berekenen

Deze prijzen zijn inclusief het arbeidsloon van de vakman en inclusief btw.

Soort glas Gemiddelde kosten per m2 Isolatiewaarde Besparing op energiekosten
Dubbel glas € 115 2.7 € 140
HR € 120 1.7 – 2.0 € 180
HR+ € 125 1.3 – 1.6 € 220
HR++ € 130 1.2 € 260
HR+++ € 170 0.5 – 0.9. € 280

Dit zijn indicatieve prijzen op basis van eerder uitgevoerde klussen. De uiteindelijke kosten kunnen afwijken van de factuur die je van ons ontvangt. In de bovenstaande tabel kun je zien dat er verschillende soorten isolatieglas verkrijgbaar zijn. We geven je hierover graag wat meer uitleg.

 1. Enkel glas bestaat uit een enkele glasplaat.
 2. Dubbel glas bestaat uit twee enkele glasplaten.
 3. HR glas bestaat ook uit twee enkele glasplaten maar de ruimte tussen de twee glasplaten worden met edelgas opgevuld.
 4. Het stilstaande edelglas tussen deze twee glasplaten biedt hoge weerstand tegen de warmte en het zorgt voor extra goede isolatie.

Het + teken achter de letters HR geeft de kwaliteit van deze isolatie weer. HR glas heeft dus de laagste isolatiewaarde, HR +++ glas de hoogste isolatiewaarde. Let ook op het KIWA-keurmerk. Daaraan kan ook de kwaliteit van het glas worden afgelezen. Moet of wil je een raam vervangen en wil je tegelijkertijd ook een kozijn laten vervangen ? Dat is geen goedkope aangelegenheid.

Oppervlakte kozijn en glas PVC kozijn Houten kozijn Aluminium kozijn
1 m2 € 200 – € 400 € 300 – € 500 € 600 – € 800
20 m2 € 6.000 € 8.000 € 14.000
40 m2 € 12.000 € 16.000 € 28.000

Wil je toch een raam dat open kan, bijvoorbeeld een draai-/kiepraam? Hieronder zie je wat de extra kosten gaan bedragen wanneer je een ander raam wilt laten plaatsen. Genoemde kosten zijn inclusief het isolatieglas maar exclusief het uurloon van de vakman.

Soort raamsysteem PVC Hout Aluminium
Vast 1 m2 € 100 – € 200 € 150 – € 250 € 250 – € 350
Draai-/kiep 1 m2 € 150 – € 250 € 250 – € 350 € 400 – € 500
Valraam 1 m2 € 180- € 280 € 280 – € 380 € 430 – € 530
Schuifraam 1 m2 € 700- € 800 € 800 – € 900 € 1.000 – € 1.300

Hoe check ik het glas in mijn ramen?

Je kan erachter komen welk soort dubbel glas je hebt door te kijken op de aluminium strip tussen de glasplaten. Zie je de letters HR: dan is het HR++-glas. Staan er geen letters, of wel letters maar geen HR: dan is het meestal dubbel glas. Twijfel je nog, dan zijn er twee testen om erachter te komen of je HR-glas hebt.

Welke isolatiewaarde ramen?

De isolatiewaarde van aluminium ramen – hebben doorgaans een U‑waarde van 1, 5 tot 0, 8 W/​m²K, Aluminium ramen die voorzien zijn van dubbele beglazing hebben een U‑waarde van 1, 5, Met driedubbele beglazing is de isolatiewaarde – niet zo heel verbazingwekkend – nog beter: met waardes tot 0, 8 W/​m²K,

Wat is een hoge U-waarde?

U-waarde – Wikipedia De U-waarde (vroeger de K-waarde ) drukt de hoeveelheid uit die in de tijd per m² en per graad tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt. De U-waarde wordt ook warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd.

Wat is de maximale U-waarde?

Maximale U-waarden in een BEN-woning daken, buitenmuren en vloeren: maximaal 0,24 W/m²K. vensters (raamprofiel en beglazing): maximaal 1,50 W/m²K. glas: maximaal 1,1 W/m²K.

Wat is een goede U-waarde voor glas?

U-waarde

U waarden en R waarden
Type glas U – waarde R- waarde
Enkel glas 5,7 W/m²K 0,175
Dubbel glas ± 3 W/mK² * 0,333
HR glas tussen de 1,6 en 2,0 W/m²K ** 0,625 – 0,5