Uitruil Reiskosten 2022 Berekenen

Uitruil Reiskosten 2022 Berekenen
Fiscale uitruil eindejaarsuitkering 2022 – RAS Uitleg en rekenvoorbeelden De eindejaarsuitkering komt eraan. Deze dient voor 15 december 2022 te zijn betaald. In 2022 bedraagt de eindejaarsuitkering 4,5% van het bruto-inkomen.

De eindejaarsuitkering wordt, zoveel mogelijk, netto uitgekeerd als reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Uitleg fiscale uitruil De fiscus biedt de mogelijkheid om, ongeacht de wijze waarop wordt gereisd, een belastingvrije vergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken.Dit als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van de werknemer (A).Artikel 34 cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf bepaalt dat er sprake is van vergoeding van het woon-werkverkeer als het meer bedraagt dan 60 kilometer per dag.De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer (B).De fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat fiscaal maximaal voor reiskosten mag worden vergoed (A) en de eventuele reiskostenvergoeding die op basis van de CAO (B), of een gunstigere regeling op bedrijfsniveau, is verstrekt.Het is mogelijk om die fiscale ruimte te benutten door de eindejaarsuitkering 2022 uit te ruilen tegen een (aanvullende) reiskostenvergoeding.

Op basis van artikel 16 lid 7 cao wordt de bruto eindejaarsuitkering van 4,5% uitgekeerd als een netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De fiscale ruimte wordt daarmee benut. De netto uitbetaling zal hoger zijn omdat over een lager brutobedrag belasting en premies worden berekend.

Dit levert een financieel voordeel op voor werknemer en werkgever. Rekenvoorbeelden Werknemer verdient op jaarbasis € 7.500. Deze werknemer heeft eind 2022 recht op een eindejaarsuitkering van € 337,5. Werknemer heeft 50 km woon-/werkverkeer per week, werkt 46 weken en reist dus per jaar 2300 km. Op basis van de fiscale regels heeft werknemer onbelast recht op € 437 (2300 km à € 0,19).

Voorbeeld 1: De werknemer kreeg in 2022 geen reiskostenvergoeding. De werkgever kan dus nog € 437 belastingvrij aan reiskosten vergoeden. De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5. Er is ruimte om de eindejaarsuitkering via de fiscale uitruil netto te betalen.

 • Voorbeeld 2: De werknemer heeft een auto van de zaak.
 • Werknemer krijgt al een reiskostenvergoeding, niet in geld maar in natura.
 • De fiscale uitruil is niet mogelijk.
 • De eindejaarsuitkering wordt bruto betaald.
 • Voorbeeld 3: De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 5.
 • Op jaarbasis is dat € 60.

De werkgever kan nog € 377 (€ 437 – € 60) belastingvrij vergoeden. De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5. Er is ruimte om de eindejaarsuitkering via de fiscale uitruil netto te betalen. Voorbeeld 4: De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 30,00.

 1. Op jaarbasis is dat € 360.
 2. De werkgever kan € 77 (€ 437 – € 360) belastingvrij vergoeden.
 3. De eindejaarsuitkering bedraagt € 337,5.
 4. Er is ruimte om een deel van de eindejaarsuitkering netto uit te betalen: € 77,00.
 5. Het restant van € 260,5 (€ 337,5 – €77) wordt bruto betaald.
 6. Voorbeeld 5: De werknemer krijgt per maand een reiskostenvergoeding van € 36,42.

Op jaarbasis is dat € 437,04. Werknemer krijgt alle reiskosten al vergoed. De fiscale uitruil is niet mogelijk. De eindejaarsuitkering wordt bruto betaald.

Bij de voorbeelden 2,4 en 5 kan werkgever er voor kiezen om de eindejaarsuitkering netto uit te keren vanuit de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling; Klik hier voor de afspraken die de RAS over de fiscale uitruil met de belastingdienst heeft gemaakt; De belastingvrije kilometervergoeding wordt in 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

: Fiscale uitruil eindejaarsuitkering 2022 – RAS

Hoe bereken je uitruil reiskosten?

Een rekenvoorbeeld – Stel dat er in de cao staat dat er maximaal 30 kilometer enkele reis vergoed mag worden, maar de woon-werk afstand betreft 40 kilometer enkele reis, dan wordt er 10 kilometer fiscale ruimte opgebouwd. De formule van deze berekening is als volgt: 40 x 2 x €0,19 x 214 : 12 = €271,07 per maand en €3.252,80 op jaarbasis.

Van dit bedrag trek je de al uitbetaalde reiskostenvergoeding af. Het bedrag dat daarna overblijft, is het bedrag aan fiscale ruimte dat aan het eind van het jaar ontstaat en uitgeruild mag worden tegen een brutoloon bestandsdeel zoals brutoloon, 13e maand of eindejaarsuitkering. Door dit bedrag bruto in mindering te brengen en netto weer bij te boeken, verlaag je de grondslag voor de loonheffing.

Dat betekent met een belastingpercentage (bijzonder tarief) van 49% dat het netto voordeel €398,47 bedraagt (€3.252,80 – €2.439,60 (uitbetaalde reiskostenvergoeding) x 49%). Dat is toch mooi meegenomen.

Wat is een Uitruilregeling reiskosten?

Vergoeding aanvullen met cafetariaregeling – Veel werkgevers bieden hun werknemers een vaste vergoeding voor de reiskosten voor het woon-werkverkeer. In veel gevallen wordt de maximaal onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer betaald. Bij een lagere vergoeding ontstaat er een fiscale ruimte : het (positieve) verschil tussen het bedrag dat maximaal onbelast mag worden en de werkelijke vergoeding.

 • An de werknemer gebruik maken van een cafetariaregeling uit bijvoorbeeld een CAO of de arbeidsovereenkomst, dan kan een belast beloningscomponent (bijvoorbeeld brutoloon, een bonus of vakantiegeld) worden geruild tegen een aanvullende onbelaste reiskostenvergoeding,
 • Een werknemer is dus bijvoorbeeld 5 dagen per week op kantoor en moet daarvoor in totaal 40 km per dag reizen.

De werkgever geeft dan een vaste reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer. De werknemer mag een onbelaste vergoeding van 214 (het gemiddeld aantal reisdagen in een jaar volgens de Belastingdienst) x 40 x 0,19 = €1.626,40 per jaar ontvangen, de werkgever betaalt echter 214 x 40 x 0,10 = € € 856.

 • Hierdoor is een fiscale ruimte van € 770,40 ontstaan.
 • De werknemer wil graag de cafetariaregeling voor de aanvulling van de woon-werkverkeerkosten gebruiken en zijn kerstbonus van € 1000 daarvoor inzetten.
 • Die bonus wordt daarmee verlaagd met € 770,40 en de aanvullende reiskostenvergoeding wordt onbelast overgemaakt voor de woon – werkverkeerkosten aan de werknemer,

Werkt een werknemer parttime dan wordt de vergoeding naar rato bijgesteld. Iemand die dus 4 dagen op kantoor is, kan een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal (4/5×214) x aantal kilometer s x € 0,19.

Wat is uitruil reiskosten woon-werkverkeer?

De regeling houdt in dat de werknemer kan profiteren van een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer als hij bereid is om hiervoor (een deel van) de structurele eindejaarsuitkering in te leveren. De medewerker ontvangt het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild.

Is uitruil reiskosten voordelig?

Wat is uitruil van reiskosten? Wat is uitruil van reiskosten? Binnen de Werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor zakelijke ritten, waaronder woon-werkverkeer, van (nu) € 0,19 per kilometer (2023: € 0,21 per kilometer). In de praktijk spreken werkgever en werknemer vaak een vaste, maandelijkse reiskostenvergoeding af.

Als de werknemer op tenminste 128 dagen naar het werk reist, dan mag de werkgever een vaste, maandelijkse reiskostenvergoeding betalen op basis van 214 werkdagen per jaar. Als de werkgever niet alle reiskosten vergoedt, bijvoorbeeld omdat hij minder dan (nu) € 0,19 per kilometer betaalt of omdat de kilometers woon-werkverkeer boven 30 kilometer enkele reis niet worden vergoed, dan ontstaat fiscale ruimte.

Deze fiscale ruimte kan worden ingezet in een zogenaamde cafetariaregeling. De werknemer kan dan brutoloon uitruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding. Cafetariaregelingen voorzien in het algemeen in een ruil van belaste loonbestanddelen met loonbestanddelen die onder de Werkkostenregeling gericht zijn vrijgesteld, zoals reiskosten.

 1. Door middel van een cafetariaregeling kan de werknemer bijvoorbeeld zijn eindejaarsuitkering uitruilen tegen een aanvullende reiskostenvergoeding.
 2. De bruto eindejaarsuitkering wordt dan arbeidsrechtelijk verlaagd in ruil voor een vrijgestelde vergoeding voor reiskosten.
 3. Deze uitruil vindt plaats tot de werknemer € 0,19 per kilometer of voor alle zakelijke kilometers een reiskostenvergoeding heeft ontvangen.

Uitruil van reiskosten is alleen mogelijk voor de werkelijk gereden kilometers waarvoor de werknemer geen vergoeding ontvangt. Pas op : de werknemer moet het verlagen van het loon en de mogelijke doorwerking naar bijvoorbeeld de grondslag voor sociale verzekeringen, bewust aanvaarden.

 1. Dat kan door bij de arbeidsovereenkomst een addendum op te stellen waarin daarop wordt gewezen.
 2. De werknemer moet het addendum ondertekenen.
 3. Ook mag het loon na de uitruil niet lager zijn dan het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon.
 4. Het voordeel van het uitruilen van reiskosten is dat de werknemer minder loonheffingen betaalt over het loon.

Immers, over het uitgeruilde deel van het loon zijn geen loonheffingen verschuldigd. U profiteert mee van de ruil, omdat geen premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd over het uitgeruilde deel van het loon. U betaalt premies werknemersverzekeringen tot het maximumpremieloon (2022: € 59.706 per jaar, 2023: € 66.952 per jaar).

You might be interested:  Box 3 Belasting Berekenen 2023

Wat is et uitruil?

Arbeidsmigranten? Uitleg over de ET-regeling Laatste update op 6 oktober 2022 om 01:17 pm Leestijd: 6 minuten Omdat arbeidsmigranten die in Nederland komen werken, vaak te maken hebben met extra (dubbele) levensonderhoud kosten, is ooit de ET-regeling in het leven geroepen. Deze biedt voordeel voor zowel werkgevers als buitenlandse werknemers.

In de cao voor arbeidsmigranten is het mogelijk gemaakt om een deel van het brutoloon in te ruilen tegen een onbelaste vergoeding van ET-kosten. Ben je werkgever óf uitzendondernemer én werk je met arbeidsmigranten, dan doe je er goed aan om je te verdiepen in de ET-regeling. We kunnen wel stellen dat het behoorlijk is met moeilijke woorden en onduidelijke voorwaarden.

Hoe dit precies werkt leggen we je uit in dit blog mét voorbeeld. bestaat voor extraterritoriale werknemers, Dit zijn buitenlandse werknemers die in Nederland werken, of Nederlanders die in het buitenland werken. De ET-regeling, ook te gebruiken in 2022, is een fiscale regeling, waarbij de werkgever een deel van het brutoloon mag inhouden en vervolgens netto kan uitruilen.

De buitenlandse werknemer krijgt dus een hoger nettoloon. De reden hiervoor is het feit dat veel buitenlandse werknemers in Nederland relatief meer kwijt zijn aan levensonderhoud, reiskosten en dubbele huisvesting, dan wanneer zij in hun eigen land zouden werken. Zodoende maakt het werken in Nederland voor buitenlandse werknemers aantrekkelijker.

Deze extraterritoriale regeling mag 5 jaar gebruikt geworden, daarna wordt het aannemelijk dat de medewerker zijn sociale leven in Nederland heeft opgebouwd. Ook voor werkgevers zit er een voordeel aan deze regeling. De bruto loonsom van de werknemer wordt lager, waardoor de werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid.

 • In deze mini-gids zoomen we in op het principe van het correct toepassen van de ET-regeling.
 • We zullen stilstaan bij de voorwaarden waar je aan dient te voldoen om in aanmerking te komen, welke onderdelen uitgeruild mogen worden én hoe je een juiste kostenbesparing berekening kunt maken.
 • De berekening voor deze fiscale extraterritoriale voordeelregeling is erg lastig.

Goed te weten is dat we over speciale software beschikken die dit allemaal geautomatiseerd berekend. Het systeem controleert bovendien op de onderstaande bepalingen, namelijk:

Het uitgeruilde loon bedraagt maximaal 81% van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Het bedrag wat maximaal bruto mag worden uitgeruild is maximaal 30% van het feitelijk loon (brutoloon). Het bedrag wat maximaal netto mag worden ingehouden is maximaal 25% van het bruto minimumloon.

ET niet toegepast ET toegepast
Bruto uurloon €13,50 €13,50
Aantal uren per week 40 40
Weekloon €540,00 €540,00
Uitruil N.v.t. €92,34
SVW €540,00 €447,66
Integrale kostprijs €923,38 €777,01
Vergoeding ET N.v.t. €114,00
Kostprijs per week €923,38 €891,01
Kostprijs factor 1,7100 1,6500
Je bespaart per medewerker 0% = €0,00 3,5% = €32,37

Eind 2009 hebben de NBBU en de overige de brancheorganisaties in de uitzendbranche met de Belastingdienst afspraken gemaakt over extraterritoriale kosten die worden gemaakt door arbeidsmigranten. Dit noemen we een die gesloten is met de Belastingdienst.

In dit document staat wat er is afgesloten en bepaalt wanneer er besloten wordt om de ET-regeling toe te passen. Simpel gezegd is de ET-regeling gebaseerd op mogelijkheden die wet, cao en het convenant tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst bieden. De regeling is uiteraard ook aan voorwaarden gebonden.

Hoe snel je ook van start wilt gaan, door de vele regels en wetten is het niet altijd even makkelijk om de ET-regeling toe te passen. Het is een regeling die ook veel administratieve en juridische zaken met zich meebrengt. Het is dus aan te raden om eerst de boel goed uit te pluizen én je te laten adviseren alvorens je start.

je doet er goed aan om de ET-regeling van te voren te laten berekenen. In de onderstaande punten sommen we graag voor je op aan welke praktische voorwaarden je in ieder geval moet voldoen als (uitzend)ondernemer om in aanmerking te komen voor de ET-regeling. Lees hier onze uitleg. Goed te weten is dat de ET-regeling bijvoorbeeld enkel van toepassing is op arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven.

Het gaat hier echt om een tijdelijk verblijf én tijdelijk werk. Wanneer wanneer een arbeidsmigrant eenmaal permanent gevestigd is in Nederland, en dus zijn sociale middelpunt zich ook hier bevindt, dan kan je eigenlijk al niet meer gebruik maken van de regeling.

 1. Goed te weten is dat de regeling opnieuw van toepassing kan zijn op buitenlandse werknemers die na een bepaalde periode vervolgens weer terugkeren naar hun thuisland.
 2. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken met de Belastingdienst is dat de uitzendkracht is geworven via een buitenlandse vestiging van jouw (uitzend)onderneming of via een buitenlands wervingskantoor.

Dit kan je bijvoorbeeld aantonen door het laten zien van een wervingslijst. Voor velen is dit vaak een obstakel om de regeling te kunnen toepassen omdat het huidige wervingsproces er anders uit heeft gezien dan de regel schrijft. Kijk bijvoorbeeld naar je eigen wervingsproces: vaak verloopt het werven van potentiële kandidaten via het internet of bijvoorbeeld mond-tot-mond (vanuit het netwerk).

 • Mocht dit het geval zijn, dan voldoe je volgens de afspraken met de Belastingdienst niet aan de gestelde eisen.
 • In dat geval zal je moeten bewijzen, uitleggen én aantonen dat het extraterritoriale werknemers betreft die extraterritoriale kosten maken.
 • Dit kan je bijvoorbeeld aantonen door een huurcontract of koopakte van een huis in het land van herkomst te tonen.

Een ander aandachtspunt is huisvesting. Wanneer je als (uitzend)ondernemer huisvesting organiseert voor buitenlandse werknemers, dan dien je de administratie erg goed in de gaten te houden. Je zult dan een zogeheten bewonerslijst bij moeten houden. Op deze lijst staan namelijk persoonsgegevens van de buitenlandse uitzendkrachten én de locatie van de huisvesting vermeld.

Geef je een onbelaste vergoeding voor de huisvesting, de uitzendkracht regelt de huisvesting in dat geval zelf, dan dien je de facturen van deze huisvesting op te nemen in de loonadministratie. In plaats van een bewonerslijst is het dan aan te raden om een een vervoerslijst bij te houden om te kunnen voldoen aan de eisen van het verdrag tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst.

De vervoersregistratie is een lijst waarop is vermeld voor welke uitzendkrachten in het uitzendtijdvak vervoer (per bus, trein of vliegtuig) is georganiseerd. Verder is het ook goed om te weten dat wanneer je huisvesting organiseert deze wel moet zijn.

 1. De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen.
 2. Met het SNF-keurmerk toon je aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van de huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen.
 3. Stel eerst vast wat het maximale bedrag is dat wekelijks uitgeruild mag worden.

In dit voorbeeld is dat €197,- op basis van de reiskosten van de buitenlandse medewerker. De wettelijke regel is dat je maximaal 81% hiervan mag uitruilen. Dit is €197,- x 0.81 = €159,57. Stel iemand verdient €15 per uur en werkt 40 uur. Het bruto uurloon is dan €600.

Er moet altijd minimaal het minimumloon betaald worden. Hierover mag dus niet uitgeruild worden. Het minimumloon bedraagt bij een 40 urige werkweek € 9,96 (vanaf 1/7/2022 € 10,14). Bij een brutoloon van € 15,00 per uur mag maximaal € 15,00 – € 9,96 = € 5,04 per uur worden uitgeruild. Per week dus €201,60 (vanaf 01-07-2022 € 194,40).

Omdat het uit te ruilen bedrag minder is dan uitgeruild mag worden, kunnen wij dit uitruilen. Het bedrag €159,57 hou je vervolgens in op het brutoloon. Dan blijft er €440,43 brutoloon over. Vervolgens doe je de loonheffing – het bruto uurloon. In dit geval €35,94.

Dan blijft er €337,29 nettoloon over. Hier tel je de netto vergoeding bovenop: €337,29 + €197,- = €534,29. In dit voorbeeld is er sprake van een inhouding WHK flex/vast. Deze inhouding hoeft niet per se. Er blijft dus €533,95 netto over voor de arbeidsmigrant. Vraag als werkgever of intermediair een vrijblijvende offerte aan op basis van één medewerker.

Gezien het feit er jaarlijks veel veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden, kan juridisch werkgeverschap een lastig punt voor je worden. DIRECT Payrolling & Staffing ondersteunt je graag door de backoffice van je onderneming over te nemen. Dit scheelt je veel tijd, moeite en ook nog eens geld.

Waar is reiskosten op gebaseerd?

Hoe bereken ik mijn reiskostenvergoeding? De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt berekend op basis van de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer (meestal € 0,19 per km), uw woon-werk afstand en een standaard van 214 werkdagen per jaar.214 werkdagen is het aantal werkdagen wanneer u fulltime werkt.

Hierbij is rekening gehouden met afwezigheid in verband met vakantie, ziekte en verlof. Werkt u parttime, dan moet u het aantal dagen naar rato aanpassen. Werkt u bijvoorbeeld drie in plaats van vijf dagen? Dan gaat het om 60 procent van 214 dagen = 128,4. Voorbeeldberekening bij een vergoeding van € 0,19 per kilometer, reisafstand van 14 kilometer enkele reis en een contract van 60 procent: 28 kilometer x € 0,19 x 128,4 dagen = € 683,09 per jaar.

: Hoe bereken ik mijn reiskostenvergoeding?

You might be interested:  Partner Alimentatie Berekenen

Hoeveel is woon-werkverkeer?

Sinds 1 april 2023 is het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding terug gebracht naar € 0,4246 euros/km en blijft geldig tot 30 juni 2023.

Heb ik recht op een vergoeding woon-werkverkeer?

Dat zou kunnen. Een werkgever kan aan zijn werknemers een kilometervergoeding betalen voor het woon-werkverkeer of de beroepsverplaatsingen die ze met hun privéwagen afleggen, of tussenkomen in de kosten van verplaatsingen met het openbaar vervoer. Dat is niet algemeen verplicht, maar is wel voorzien in de cao’s van verschillende bedrijven en sectoren.

(Een cao of collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen werknemers en werkgevers over de rechten en plichten van beide partijen.) In principe moet je als student dezelfde voordelen krijgen als een gewone werknemer. Ga dus na of de gewone werknemers een dergelijke vergoeding krijgen en wat de voorwaarden zijn.

Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op de kilometervergoeding tot een maximumbedrag van 0,3363 euro/km (bedrag vanaf 1 juli 2016) als je je met je eigen wagen verplaatst, of op de terugbetaling van de werkelijke kosten als je met het openbaar vervoer rijdt. van de FOD Werk. Zij kunnen je helpen.

Hoe werkt de cafetaria regeling?

Wat houdt de cafetariaregeling in? – Bij de cafetariaregeling kunnen werknemers belaste bronnen (zoals loon ) ruilen tegen onbelaste doelen, Dit leidt niet alleen tot een belastingvoordeel, maar ook tot individualisering van de arbeidsvoorwaarden, die zo beter aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de werknemer,

 • Zo is het dus mogelijk om bijvoorbeeld een fiets via deze regeling te kopen.
 • De werknemer spreekt dan af dat hij een deel van zijn brutoloon omruilt tegen de aankoop van de fiets.
 • Over dit bedrag hoeft geen loon belasting te worden betaald en zo krijgt de werknemer een forse korting op de aanschafprijs.

De mogelijkheden van de toepassing van deze cafetariaregeling zijn heel divers, maar vooral de ‘gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling’ worden toegepast. Als doel kan worden bijvoorbeeld worden gedacht aan een pc (die dan wel voor minimaal 90% zakelijk moet worden gebruikt), het volgen van een opleiding of studie of het betalen van de contributie aan de vakbond.

Wat is cafetariaregeling reiskosten?

Wat is een cafetariaregeling? Met een cafetariaregeling kan uw werknemer brutoloon uitruilen voor nettoloon (bijvoorbeeld in de vorm van een onbelaste reiskostenvergoeding). Het bedrag dat uw werknemer kan uitruilen is het verschil tussen de door u betaalde reiskostenvergoeding en de fiscaal toegestane onbelaste reiskostenvergoeding.

De werknemer krijgt dan een deel van het brutoloon netto uitbetaald en heeft daardoor een belastingvoordeel. Tegelijk kost het u als werkgever meestal niks extra’s, soms levert het u zelfs wat op. Door het uitruilen wordt het brutoloon van de werknemer lager. Een lager brutoloon kan onder andere invloed hebben op kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag en uitkeringen zoals WIA en WW.

Het is daarom van belang om de afspraken over de uitruil en de mogelijke gevolgen daarvan voor de werknemer schriftelijk vast te leggen. Een en ander volgens de regels van de CAO of de wet. Door werknemers wordt de uitruilmogelijkheid vaak gezien als een gunstige arbeidsvoorwaarde.

Wat is de 214 dagen regeling?

Zo gebruik je de 128/214 dagenregeling voor vaste reiskostenvergoeding 07 feb 2023 De vrijgestelde reiskostenvergoeding voor eigen vervoer is voor 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Voor 2024 wordt dit € 0,22 per kilometer. Als werkgever mag je alleen nog reiskosten vergoeden voor de dagen dat je medewerkers ook echt naar een vaste werkplek reizen.

Dit scheelt jou als werkgever administratieve lasten. Je hoeft geen correctie door te voeren als een medewerker incidenteel thuiswerkt, ziek is of met verlof gaat.

De wettelijke regeling zegt dat je een medewerker die in een kalenderjaar op minstens 128 dagen naar een vaste werkplaats reist, een vaste vergoeding mag geven voor 214 dagen. Dit geldt wanneer de medewerker vijf dagen per week reist. Voor wie minder reist, moet je de vergoeding naar rato berekenen.

 • Als vaste werkplek wordt gezien elk adres dat de medewerker in het kalenderjaar meer dan 40 keer bezoekt.
 • Voorbeeld Je medewerker reist drie dagen per week naar kantoor.
 • Hij heeft geen auto van de zaak.
 • De enkele reisafstand woon-werk is 25 kilometer.
 • Om de 128/214 dagenregeling toe te mogen passen, moet je medewerker minstens 77 dagen van het kalenderjaar (wat 3/5 van 128 dagen is) naar de vaste werkplek reizen.

Je mag de medewerker dan in 2023 een maximale vaste reiskostenvergoeding van (3/5) * 214 dagen * € 0,21 * 50 kilometer = € 1.348,20 per jaar betalen. Per maand is dit een vaste vergoeding van € 112,35.

Hoeveel mag je uitruilen?

Als een werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt voor zakelijke reizen, mag de werkgever een onbelaste vergoeding verstrekken van maximaal € 0,19 per kilometer. Het maakt geen verschil of de werknemer het vervoermiddel gebruikt voor woon- werkverkeer of ander zakelijk verkeer.

Het is ook niet van belang met welk privévervoermiddel de werknemer reist. Fietskilometers worden tegen hetzelfde tarief vergoed als autokilometers. Veel cao’s of bedrijfsregelingen kennen een gemaximeerde vergoeding voor woon- werkverkeer die lager is dan de fiscus toestaat. Er kan sprake zijn van een begrenzing van het aantal te vergoeden kilometers, of van een vergoeding op basis van staffels.

Is dit het geval, dan ontstaat de mogelijkheid de ontstane fiscale ruimte te benutten voor de uitruil van een andere beloningscomponent tegen een aanvullende netto reiskostenvergoeding. Kortweg, bruto loon wordt geruild tegen netto loon, in het voordeel van de werknemer.

De fiscale ruimte bestaat uit het positieve verschil tussen het bedrag dat fiscaal maximaal mag worden vergoed en de werkelijke vergoeding. De aard van de andere beloningscomponent kan per regeling verschillen. Door de uitruil daalt het belastbaar inkomen en het loon sociale verzekeringen. Dit kan negatieve effecten hebben op sociale zekerheidsuitkeringen, de pensioenopbouw (afhankelijk van de regeling) en op uitkeringen die gerelateerd zijn aan het inkomen, zoals de kinderopvangtoeslag, zorg- en huurtoeslag.

Voorbeeld

De werknemer werkt in 2019 op 5 dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste werkplek is 25 kilometer. Onbelast mag dan per jaar vergoed worden: 214 x ( 25 x 2 ) x € 0,19 = € 2.033,-. Idem per maand € 169,42./onbelast> Indien de werkgever op grond van cao, reglement of anderszins slechts € 130,- per maand vergoedt, bedraagt de fiscale ruimte 12 x ( € 169,42 – € 130,- ) = € 473,04. De werknemer ontvangt in december een 13e maand. De 13e maand kan worden verlaagd met een bedrag van € 473,04 bruto. Daartegenover kan een aanvullende reiskostenvergoeding worden betaald van € 473,04 netto. Bij een belastingpercentage van 38,10% bedraagt het voordeel € 473,04 x 38,10% = € 180,23 De mogelijkheid bestaat dat het brutobedrag van de 13e maanduitkering ontoereikend is om de maximale gerichte vrijstelling te benutten. Indien de 13e maand in een eerdere maand wordt uitgekeerd, b.v. in februari, dan kan de werknemer nog afzien van een deel van het brutoloon gedurende de resterende maanden van het jaar.

Voorafgaand aan het betreffende jaar wordt met de ondernemingsraad overeenstemming bereikt over de uitruil van het loon. De werkgever legt de afspraken vast in een cafetariaregeling. Als een werknemer deelneemt komen de werkgever en werknemer een aanvulling op de arbeidsovereenkomst overeen.

De werknemer werkt in 2019 op 5 dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste werkplek is 25 kilometer. Onbelast mag dan per jaar vergoed worden: 214 x ( 25 x 2 ) x € 0,19 = € 2.033,-. Idem per maand € 169,42. Indien de werkgever op grond van cao, reglement of anderszins slechts € 130,- per maand vergoedt, bedraagt de fiscale ruimte 12 x ( € 169,42 – € 130,- ) = € 473,04. De werknemer ontvangt in december een 13e maand. De 13e maand kan worden verlaagd met een bedrag van € 473,04 bruto. Daartegenover kan een aanvullende reiskostenvergoeding worden betaald van € 473,04 netto. Bij een belastingpercentage van 38,10% bedraagt het voordeel € 473,04 x 38,10% = € 180,23

Wat is uitruil bruto loon?

De cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon. Het uitruilen van brutoloon voor onbelast loon biedt voordelen voor zowel de werkgever als werknemer. Door het lagere brutoloon daalt de loonheffing, waardoor de werknemer meer nettoloon overhoudt.

De premies werknemersverzekeringen dalen eveneens. Hierdoor hoeft de werkgever minder premies af te dragen. Voorbeelden zijn: – brutoloon uitruilen tegen een fiets; – brutoloon uitruilen voor een onbelaste vergoeding van vakbondscontributie; – brutoloon uitruilen tegen niet genoten reiskostenvergoeding Cafetariaregeling binnen de werkkostenregeling De cafetariaregeling kan binnen de werkkostenregeling heel goed worden aangeboden.

Sterker nog, door de WKR is het aanbieden van een dergelijke regeling alleen maar makkelijker geworden. Belangrijk om te onthouden is dat de werkgever ervoor moet zorgen dat alle vergoedingen en verstrekkingen die worden uitgeruild binnen de vrije ruimte vallen.

You might be interested:  M2 Berekenen Muur

Wat is uitruil ivm WKR?

Uitruil – De meest interessante optie is wellicht de uitruil van loonbestanddelen. Deze optie leidt tot een win-winsituatie voor werkgever én werknemer! Je kunt je medewerkers vragen om een deel belast loon uit te ruilen voor een (netto) vergoeding of verstrekking die je in de vrije ruimte onderbrengt, denk bijvoorbeeld aan een fiets of laptop.

 • Het voordeel voor de medewerker is feitelijk de belastingkorting, want hij levert een bruto bedrag in en krijgt daarvoor de netto waarde terug.
 • Jij verlaagt hiermee het brutoloon en betaalt daardoor minder werkgeverslasten.
 • Deze uitruil kan verder uitgebouwd worden door het overschot aan vakantie-uren van medewerkers in te zetten.

Door de vakantie-uren extra te verlonen ter waarde van bijvoorbeeld een fiets of laptop, voorkom je een duur stuwmeer aan vakantie-uren. Gelijktijdig is je werknemer blij met de fiets/laptop zonder het gevoel te hebben iets te moeten inleveren. Normaliter is het uitbetalen van vakantie-uren een dure optie voor de werknemer.

Bij voldoende vrije ruimte, kan je de uitbetaling van die vakantie-uren in de vrije ruimte onderbrengen. Zo verminder je de reserve voor vakantie-uren, terwijl je werknemer er meer aan overhoudt. Hetzelfde kan worden toegepast op de vakantietoeslag. Het laatste aandachtspunt is dat het niet is toegestaan om ‘zo maar’ iets aan te wijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onder te brengen, het zogenaamde gebruikelijkheidscriterium moet in acht worden genomen.

Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van de vergoeding en de aard hiervan. Het is van belang dat bestanddelen juist en vooraf (schriftelijk) worden aangewezen als eindheffingsloon, dit kan bijvoorbeeld in een interne notitie of personeelshandboek. Voor posten die in de vrije ruimte worden gebracht geldt de eis dat dit blijkt uit de administratie.

Heb ik recht op meer reiskostenvergoeding?

Reiskostenvergoeding: dit wil je erover weten Er bestaat geen wettelijke reiskostenvergoeding: in de wet staat nergens dat je als werknemer recht hebt op reiskostenvergoeding woon-werk. Je hebt daar alleen recht op als hierover afspraken in je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsregeling staan.

Hoe je naar je werk komt (lopend, op de fiets of met de auto). Hoeveel kilometers je reist. Of je steeds naar hetzelfde adres reist. Hoeveel dagen je reist. Het maakt dus niet uit of je 3 keer per week reist of 3 keer per jaar.

Deze informatie is wel belangrijk om te bepalen wat voor reiskostenvergoeding je krijgt. Zo word je natuurlijk alleen vergoed op de dagen dat je reist en kan de manier van reizen bepalen hoe je je reiskostenvergoeding krijgt. Weten of je reistijd onder arbeidstijd valt?,

Wat is een eerlijke reiskostenvergoeding?

Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn Datum: 19-01-2023 Kilometervergoeding moet gemiddeld € 0,31 zijn VZR publiceert jaarlijks normbedragen voor een reële kilometervergoeding als je met een privéauto zakelijke kilometers maakt. Deze is voor een middenklasse auto minimaal €0,31 per kilometer.

 • Opnieuw vastgesteld
 • Flinke verhoging van gemiddeld € 0,05 per kilometer
 • Normbedrag

De VZR norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en breed gebruikt. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor de door te belasten kilometervergoeding. Anderzijds door werknemers die een vergoeding krijgen van hun werkgever.

Ten opzichte van 2022 is het gemiddelde normbedrag per kilometer met € 0,05 verhoogd. Dit is een logisch gevolg van een verdere toename van diverse kosten; verhoging in autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en toenemende inflatie. Al deze factoren zijn meegenomen in de berekening.

Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van een “mandje” met auto’s waarbij de kilometerkostprijs, zoals gepubliceerd door de ANWB, het uitgangspunt vormt. Op deze manier ontstaat het normbedrag, helder en objectief.

2023
Cataloguswaarde Kilometer kosten Kilometer kosten Normbedrag
Exclusief Afschrijving Inclusief afschrijving Inclusief beschikbaarheidsvergoeding 50%
Tot € 20.000,- € 0,21 € 0,27 € 0,24
€ 20.000,- tot € 40.000,- € 0,27 € 0,36 € 0,31
Boven € 40.000,- € 0,38 € 0,55 € 0,46

ol>

 • Onbelaste kilometervergoeding dekt de lading niet
 • Werknemers komen vaak tekort
 • Benieuwd naar de gehele onderbouwing? Klik dan
 • De onbelaste kilometervergoeding is in 2023 na 17 jaar wettelijk verhoogt van € 0,19 naar € 0,21. Dit dekt echter bij lange na de kosten niet die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto. Zelfs voor een auto uit de kleinste categorie kost deze auto de werknemer al € 0,24 per kilometer.

  • Voor een auto boven de € 40.000,- is de gemiddelde kilometerkostprijs zelfs € 0,46.
  • Werknemers die zakelijke kilometers met de privéauto declareren, ontvangen regelmatig te weinig vergoeding om de kosten te kunnen betalen.
  • De onbelaste vergoeding van € 0,21 wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de vergoeding die een werknemer krijgt, maar deze is niet toereikend.

  VZR adviseert werkgevers en werknemers de vandaag gepubliceerde normbedragen te hanteren. Jan van Delft Voorzitter van VZR : “Autorijden is duur. Het is niet meer dan redelijk dat er tussen partijen eerlijke tarieven worden vergoed of doorberekend. VZR geeft in een zorgvuldige berekening op basis van objectieve en controleerbare data jaarlijks een norm voor af.

  Heb je recht op reiskostenvergoeding als je carpoolt?

  Carpoolen Als u carpoolt, kunt u daarvoor een vergoeding van uw werkgever krijgen. Daarbij maakt het verschil of uw werkgever het carpoolen organiseert of dat u dit zelf doet. Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag die een maximaal bedrag per kilometer aan de chauffeur vergoeden, inclusief de omrijkilometers.

  Tabel maximale kilometervergoeding carpoolen

  Jaar Maximale vergoeding per kilometer
  2023 € 0,21
  2022 € 0,19
  2021 € 0,19

  Carpoolen

  Hoe bereken je reiskosten voor de Belastingdienst?

  214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

  Wat is uitruil ivm WKR?

  Uitruil – De meest interessante optie is wellicht de uitruil van loonbestanddelen. Deze optie leidt tot een win-winsituatie voor werkgever én werknemer! Je kunt je medewerkers vragen om een deel belast loon uit te ruilen voor een (netto) vergoeding of verstrekking die je in de vrije ruimte onderbrengt, denk bijvoorbeeld aan een fiets of laptop.

  1. Het voordeel voor de medewerker is feitelijk de belastingkorting, want hij levert een bruto bedrag in en krijgt daarvoor de netto waarde terug.
  2. Jij verlaagt hiermee het brutoloon en betaalt daardoor minder werkgeverslasten.
  3. Deze uitruil kan verder uitgebouwd worden door het overschot aan vakantie-uren van medewerkers in te zetten.

  Door de vakantie-uren extra te verlonen ter waarde van bijvoorbeeld een fiets of laptop, voorkom je een duur stuwmeer aan vakantie-uren. Gelijktijdig is je werknemer blij met de fiets/laptop zonder het gevoel te hebben iets te moeten inleveren. Normaliter is het uitbetalen van vakantie-uren een dure optie voor de werknemer.

  Bij voldoende vrije ruimte, kan je de uitbetaling van die vakantie-uren in de vrije ruimte onderbrengen. Zo verminder je de reserve voor vakantie-uren, terwijl je werknemer er meer aan overhoudt. Hetzelfde kan worden toegepast op de vakantietoeslag. Het laatste aandachtspunt is dat het niet is toegestaan om ‘zo maar’ iets aan te wijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onder te brengen, het zogenaamde gebruikelijkheidscriterium moet in acht worden genomen.

  Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van de vergoeding en de aard hiervan. Het is van belang dat bestanddelen juist en vooraf (schriftelijk) worden aangewezen als eindheffingsloon, dit kan bijvoorbeeld in een interne notitie of personeelshandboek. Voor posten die in de vrije ruimte worden gebracht geldt de eis dat dit blijkt uit de administratie.

  Wat mag je rekenen voor reiskosten?

  Hoeveel bedraagt mijn kilometervergoeding als zelfstandige in 2023? – Als zelfstandige hebt u de mogelijkheid om uw klant een kilometervergoeding aan te rekenen. In dat geval wordt het als omzet beschouwd, en moet u als ondernemer BTW over de omzet betalen.

  1. Dat betekent dat u ook BTW moet berekenen over de kilometervergoeding.
  2. De meeste zelfstandigen rekenen een kilometervergoeding van €0,20 tot €0,30 per afgelegde kilometer.
  3. Houd er rekening mee dat alles boven €0,21 per kilometer belast wordt.
  4. Als u dus €0,30 per kilometer rekent, moet u over €0,09 inkomstenbelasting betalen.

  Algemeen wordt aangenomen dat u maar € 0,21 per kilometer mag aanrekenen, maar dat is niet waar, u kunt uw klanten meer of minder aanrekenen dan het officiële tarief van € 0,21 (bedenk wel dat alles daarboven belast zal worden). 1 000 000+ gebruikers vertrouwen ons

  Hoe werkt uitruil fiets?

  (werknemer koopt een fiets ) De werknemer kan via de werkgever een fiets kopen uit het brutoloon (d.m.v. uitruil van speciale loonbestanddelen). De waarde van de fiets gaat ten laste van de vrije ruimte in de WKR (óf eindheffing voor werkgever).