Ureum Creatinine Ratio Berekenen

Ureum Creatinine Ratio Berekenen
Zowel het ureumgehalte als het creatininegehalte stijgen bij een slechte nierfunctie. Als de nieren slecht werken door een lage bloeddruk of door uitdroging, stijgt het ureum harder dan het creatinine. Daarom wordt wel de verhouding tussen ureum en creatinine uitgerekend: de ureum/creatinine ratio.

De ratio kan alleen worden bepaald als het creatininegehalte verhoogd is.

Bij het berekenen van de ratio wordt de concentratie ureum gedeeld door de concentratie creatinine in het bloed. De uitslag wordt vermenigvuldigd met 1000. Oorzaken van nierfalen

Hoe bepaal je de GFR?

Dit wordt ook wel genoemd de ‘klaring’ van de kreatinine door de nieren. Hoe lager het gehalte kreatinine, hoe beter de nier werkt. Voor kinderen wordt de formule van Schwartz gebruikt: GFR = 40 keer lengte (in centimeters) gedeeld door het kreatininegehalte.

Wat is een goede GFR waarde?

Bij chronisch nierfalen zijn de nieren niet meer voldoende in staat om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. De uitscheiding van afvalstoffen kan op twee manieren geschat worden, namelijk door de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) of door de creatinineklaring in bloed- en urineonderzoek te meten.

 1. De GFR-waarde en creatineklaring geven aan hoe goed de nieren functioneren en in welk stadium de nierziekte zich bevindt.
 2. De normaalwaarde voor GFR en creatinineklaring op middelbare leeftijd is ongeveer 100 ml/minuut.
 3. De nierfunctie neemt, ook bij patiënten zonder nierziekte, tijdens het ouder worden geleidelijk af.

Op 80-jarige leeftijd is de normaalwaarde voor GFR ongeveer 60 ml/minuut. Vaak (maar niet altijd) hebben personen met chronisch nierfalen ook afwijkingen bij het urineonderzoek, zoals te veel eiwit of rode bloedcellen in de urine.

Hoe hoog mag creatinine in urine zijn?

Aanbeveling – Voor classificatie van albuminurie wordt een indeling in normaal (A1), matig verhoogd (A2) en ernstig verhoogd (A3) aanbevolen (in plaats van normo-albuminurie, micro-albuminurie en macro-albuminurie) volgens de parameters in tabel 1: Tabel 1. Classificatie van albuminurie

Ochtendurine albumine/creatinine ratio (mg/mmol) Ochtendurine albumine (mg/l) 24-uurs urine albumine (mg/24 uur)
Normaal (A1) < 3 < 20 < 30
Matig verhoogd (A2) 3-30 20-200 30-300
Ernstig verhoogd (A3) > 30 > 200 > 300

Voor nierfunctiebepaling wordt schatting middels de CKD-EPI formule aanbevolen, waarbij creatinine selectief wordt bepaald. Het gebruik van de Jaffe methode wordt afgeraden. Een eGFR 2 wordt voor patiënten van alle leeftijden beschouwd als afwijkend. Bij patiënten met een eerder bekende nierfunctie dient een gevonden afwijkende nierfunctie na 3 maanden bevestigd te worden.

Bij een persisterend afwijkende nierfunctie is er sprake van chronische nierschade. Bij patiënten bij wie nooit eerder een nierfunctiebepaling werd gedaan, of bij wie de waarde duidelijk afwijkt van eerder laboratoriumonderzoek, wordt een herhalingstest binnen één week aanbevolen om acute nierschade tijdig op te sporen.

Bij patiënten met een geschatte eGFR tussen 45 en 60 ml/min/1,73 m 2 zonder andere tekenen van chronische nierschade of risicofactoren voor chronische nierschade, kan aanvullende diagnostiek naar de nierfunctie overwogen worden. Een schatting van de nierfunctie op basis van cystatine C (of creatinine én cystatine C) heeft hierbij de voorkeur, indien dit beschikbaar is.

Alternatieven zijn bepaling van de creatinineklaring in 24-uurs urine of consultatie van een nefroloog. Op basis van de lage analytische en biologische variabiliteit is de serum of plasma creatinine test geschikt om minimale veranderingen te detecteren. Een betekenisvol oftewel ‘kritisch’ verschil wordt met 95% zekerheid gedetecteerd als de twee opeenvolgende creatinine metingen minimaal 15% verschillen.

Er is sprake van progressie van nierfunctieverlies bij:

 • een geconfirmeerde daling van de eGFR van 25% ten opzichte van de eerste meting in de afgelopen vijf jaar, in combinatie met een verslechtering in stadium van nierschade, of
 • daling van de eGFR van ten minste 5 ml/min/1,73 m 2 /jaar, vastgesteld met ten minste 3 metingen in één jaar.
You might be interested:  Draagkrachtnorm Berekenen Private Lease

Bij progressie van nierschade dient onderzocht te worden of extrinsieke factoren (bijvoorbeeld medicatie of dehydratie) hiervan de oorzaak kunnen zijn.

Is creatinine hetzelfde als kreatinine?

Antwoord van de apotheker – Kreatinine (ook wel creatinine,) is een afbraakproduct van kreatinefosfaat in spierweefsel en wordt door het lichaam met een vrij constante snelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spiermassa. Het wordt in de nier hoofdzakelijk passief gefiltreerd, hoewel een klein gedeelte actief wordt uitgescheiden.

Hierdoor ontstaat in het bloed een evenwichtsspiegel die het resultaat is van de productiesnelheid in de spieren en de uitscheiding door de nieren. Mannen hebben meestal een hoger niveau (\’spiegel\’) van kreatinine in hun bloed dan vrouwen omdat zij meer skeletspieren hebben, en in het algemeen gespierde mensen meer dan ongespierde.

Het normale niveau ligt daarom meestal ergens tussen 60 en 120 micromol/liter; bij een verminderde nierfunctie wordt dit hoger omdat het aanbod gelijk blijft maar de uitscheiding afneemt. Een halvering van de nierfunctie leidt tot een verdubbeling van de concentratie.

Gezien de ruime marges voor een \’normaal\’ kreatinine kan bij een binnen normale grenzen liggend kreatinine dus toch al een vrij slechte nierfunctie bestaan; een nauwkeuriger indruk van de nierfunctie krijgt men door de lichaamsbouw van de patiënt in de berekening te betrekken of de totale 24-uursuitscheiding (en dus productie) van kreatinine te meten.

Bij een snelle verslechtering van de nierfunctie duurt het echter een paar dagen voor er een nieuw evenwicht is bereikt en kan een te vroeg bepaalde kreatininewaarde misleidend zijn. Kreatininewaarden boven de 200 zijn zorgelijk, boven de 500 gaat men aan dialyse denken.

Wat is het verschil tussen GFR en eGFR?

De glomerulaire filtratiesnelheid ( GFR ) is een alom geaccepteerde maat voor evaluatie van de nierfunctie. Het rapporteren van een berekende geschatte nier- functie (estimated GFR of eGFR ) wordt aanbevolen om nierfunctieverslechtering vroegtijdig te herkennen (1, 2).

Wat is de normale waarde van ureum?

Patiënten Informatie Dossier

Bloedbepaling Normaalwaarden
Ureum .
Kreatinine
Calcium 2.10 – 2.37 mmol/l.
Fosfaat 0.9 – 1.5 mmol/l.

Welke waarde moet creatinine hebben?

U bent hier

​Geslacht ​Leeftijd ​Referentiewaarden
​ 11 – 13 jaar ​0.53 – 0.79 mg/dL
​13 – 15 jaar ​0.57 – 0.87 mg/dL
​Man ​>15 jaar ​0.70 – 1.20 mg/dL
​Vrouw ​>15 jaar ​0.50 – 0.90 mg/dL

Waarom creatinine bepalen?

Kreatinine | Saltro Kreatinine is een afbraakproduct van de spieren in ons lichaam. De stof wordt via de nieren uit ons lichaam verwijderd. De hoeveelheid kreatinine in het bloed is afhankelijk van de nierfunctie, maar ook van de hoeveelheid spieren. Bij mannen is het kreatinine dan ook hoger dan bij vrouwen.

 1. We meten de hoeveelheid kreatinine het bloed.
 2. Uw arts kan dit laten doen wanneer hij vermoedt dat er sprake is van nierschade.
 3. De nierfunctie wordt vaak gecontroleerd bij patiënten die chronische aandoeningen hebben, zoals bij diabetes en hart-en vaatziekten.
 4. Een verhoogde kreatinine waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een ontsteking van de nier, schade aan niercellen, auto-immuunziekten, een verminderde doorbloeding van de nier of ziekten die de afvoer van de nier verhinderen, zoals nierstenen.
You might be interested:  Salaris 40 Uur Naar 32 Uur Berekenen

Tijdelijk verhoogde kreatinine waarden worden wel gezien na spierbeschadigingen. Een verlaagd kreatinine is meestal niet relevant, en kan het gevolg zijn van een afname van spiermassa, bijvoorbeeld bij het ouder worden of na bedlegerigheid. : Kreatinine | Saltro

Wat zegt creatinine over de nierfunctie?

Gestoorde nierfunctie Werking van de nieren De nieren hebben drie belangrijke functies:

 1. Het schoonmaken van het bloed. Via onze voeding komen ook afvalstoffen in het bloed. De nieren filteren deze afvalstoffen weer uit het bloed. Met een bloed- en urineonderzoek kan de arts zien of de nieren hun werk nog goed doen. Er wordt dan gekeken hoeveel van de afvalstof creatinine (afbraak product van de spieren) in het bloed en in de urine zit. Is er veel creatinine in het bloed aanwezig en weinig in de urine, dan kan dat een aanwijzing zijn dat de nieren niet goed werken.
 2. De nieren regelen ook de vochthuishouding in het lichaam. Is er te veel vocht in het lichaam, dan zorgen de nieren ervoor dat er meer urine wordt gemaakt en uitgeplast. Is er te weinig vocht in het lichaam, dan zorgen de nieren ervoor dat er minder urine wordt aangemaakt.
 3. De nieren maken hormonen aan die belangrijk zijn voor uw gezondheid, zoals vitamine D (nodig voor de calciumhuishouding) en erythropoeitine (EPO, nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen). De nieren maken daarnaast ook hormonen aan die de bloeddruk regelen.

Waaraan merkt u dat de nieren niet goed werken? Als de nieren niet goed werken, merkt u daar in het begin meestal niets van. Vaak merken mensen pas in een laat stadium dat er iets aan de hand is met hun nieren. Hieronder staan de meest voorkomende verschijnselen:

 • Als de nieren het bloed niet meer goed kunnen zuiveren, stapelen afvalstoffen zich op in het lichaam. U kunt dan last krijgen van bijvoorbeeld misselijkheid, jeuk en een algeheel ziek gevoel. Uit onderzoek blijkt dat meestal het creatininegehalte in het bloed te hoog is en dat er minder creatine in de urine zit.
 • Als de nieren de vochthuishouding niet meer goed kunnen regelen, houdt het lichaam vocht vast. U merkt dat doordat bijvoorbeeld uw enkels dikker worden of dat u kortademig wordt, doordat er vocht bij de longen wordt vastgehouden.
 • Als de nieren minder vitamine D aan maken, kunnen de botten zwakker worden en sneller breken. Bij een tekort aan erythropoeitine krijgt u bloedarmoede. Hierdoor kunt u last krijgen van vermoeidheid, kortademigheid en kouwelijkheid. Bij een verminderde nierfunctie gaat de bloeddruk omhoog.

Wat zijn de mogelijke oorzaken? Een verminderde nierfunctie kan het gevolg zijn van een ziekte van de nieren zelf of van een andere aandoening waarbij de nieren betrokken zijn. Een voorbeeld van een nierziekte is een filterontsteking (glomerulonefritis), een zeldzame oorzaak van een gestoorde nierfunctie.

Veel vaker is de oorzaak een andere aandoening zoals aderverkalking, suikerziekte, hartfalen of hoge bloeddruk. Ook bij ouder worden gaat de nierfunctie achteruit. Hoe wordt de diagnose gesteld? Als de arts vermoedt dat uw nieren niet goed werken, wordt er eerst een algemeen onderzoek van de nieren gedaan.

Er wordt een echo van de nieren gemaakt en uw bloed en urine wordt onderzocht. Bij een ziekte in de nier (zeldzaam) is een nierpunctie (biopt) bijna altijd noodzakelijk. Bij de veel vaker voorkomende aandoeningen waarbij de nierfunctie achteruitgaat, zoals aderverkalking, suikerziekte, hartfalen of hoge bloeddruk is een nierbiopt in het algemeen niet nodig.

You might be interested:  Rente Berekenen Over Lening

Behandeling Om de nieren weer beter te laten werken, is meestal een dieet nodig, waarbij u bijvoorbeeld minder zout of minder eiwitten inneemt. Soms is het nodig dat u medicijnen gebruikt om de bloeddruk te verlagen of om tekorten aan te vullen zoals vitamine D. Ook zijn soms medicijnen nodig die de nieren helpen om het bloed te zuiveren van afvalstoffen.

Als de nierfunctie zo slecht wordt dat medicijnen niet meer helpen of als de klachten te erg worden, is een nierfunctie vervangende behandeling soms noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn niertransplantatie of dialyse. : Gestoorde nierfunctie

Wat moet je drinken voor je nieren?

3. Water – Drink jij elke dag voldoende water ? Voor je nieren is 1,5 tot 2 liter vocht genoeg. Door voldoende te drinken help je je nieren natrium, ureum en gifstoffen af te voeren. Dit zorgt er ook nog eens voor dat je minder risico loopt op het krijgen van chronische nieraandoeningen.

Wat zegt een hoog kreatinine?

Het onderzoek – Het onderzoek gebeurt door bloedafname. Een verhoging van het kreatinine in het bloed wijst op een verminder functioneren van de nieren. als het kreatinine te hoog is, volgt verder onderzoek. In dat geval zal vrijwel zeker een echografie van de nieren worden gemaakt.

Waardoor verhoogd kreatinine?

Kreatinine Kreatinine is een afbraakproduct van de spieren in ons lichaam. De stof wordt via de nieren uit ons lichaam verwijderd. De hoeveelheid kreatinine in het bloed is afhankelijk van de nierfunctie, maar ook van de hoeveelheid spieren. Bij mannen is het kreatinine dan ook hoger dan bij vrouwen.

 • We meten de hoeveelheid kreatinine het bloed.
 • Uw arts kan dit laten doen wanneer hij vermoedt dat er sprake is van nierschade.
 • De nierfunctie wordt vaak gecontroleerd bij patiënten die chronische aandoeningen hebben, zoals bij diabetes en hart-en vaatziekten.
 • Een verhoogde kreatinine waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een ontsteking van de nier, schade aan niercellen, auto-immuunziekten, een verminderde doorbloeding van de nier of ziekten die de afvoer van de nier verhinderen, zoals nierstenen.

Tijdelijk verhoogde kreatinine waarden worden wel gezien na spierbeschadigingen. Een verlaagd kreatinine is meestal niet relevant, en kan het gevolg zijn van een afname van spiermassa, bijvoorbeeld bij het ouder worden of na bedlegerigheid. : Kreatinine

Wat als creatinine te laag is?

Algemene informatie – Referentiewaarden M/V 7 – 30 (tot 2 jaar) M/V 15 – 45 (tot 7 jaar) M/V 30 – 60 (tot 12 jaar) V 40 – 80 (tot 18 jaar) V 50 – 90 M 45 – 95 (tot 18 jaar) M 60 – 110 Doorbelgrens Huisarts >300 Doorbelgrens Specialist >500 (termijn 1 maand). Indien binnen termijn stijging >50% dan wordt nogmaals doorgebeld Interpretatie Het kreatininegehalte in bloed wordt beïnvloed door de spiermassa en de nierfunctie. Pas als minder dan de helft van de nierfunctie is overgebleven zal het kreatinine gehalte in bloed verhoogd zijn. Kreatinine is verhoogd bij renale, prerenale en postrenale nierinsufficiëntie. Kreatinine kan tevens (foutief) verhoogd worden door medicijnen die de tubulaire secretie beïnvloeden of door overmatige vleesconsumptie. Verlaagd kreatinine in het bloed worden veroorzaakt door ondervoeding, myopathieën, spierdystrofie en erfelijke metabole stoornissen. Na het 40e levensjaar stijgt de kreatinine door afnemende nierfunctie. Tijdens de zwangerschap daalt het plasma kreatinine met ongeveer 20% tot in de 25e week, daarna treedt er tot aan het eind van de zwangerschap geleidelijk een stijging op tot waarden vóór de zwangerschap.