Uurloon Inclusief Vakantiegeld En Vakantiedagen Berekenen

Uurloon Inclusief Vakantiegeld En Vakantiedagen Berekenen
All-in salaris? Reken je niet rijk! 16-02-2023 In deze blog wil ik het graag met jullie hebben over het all-in uurloon. In personeelsadvertenties en arbeidsovereenkomsten voor jonge medewerkers en oproepkrachten kom je deze relatief nieuwe loonvariant steeds vaker tegen.

Wat is een all-in uurloon eigenlijk en waarom gooien horecawerkgevers dit steeds vaker in de strijd om mensen binnen te halen? Laat ik met het eerste beginnen. Bij een all-in loon krijg je bovenop je normale bruto uurloon gelijk de waarde van je vakantie-uren en vakantiegeld uitbetaald. Volgens cao mogen werkgevers een all-in salaris alleen bij invalkrachten hanteren.

Waarom werkgevers graag een all-in salaris bieden is voornamelijk omdat dit er op papier een stuk aantrekkelijker uit ziet. Ze hopen hierdoor meer mensen te werven want all-in is hoger dan het normale brutoloon. Maar betekent dit dat je in praktijk ook een hoger loon krijgt? Het antwoord daarop is: nee.

Per maand ontvang je wel meer, maar als je het over een heel jaar bekijkt, dan ontvang je even veel als ‘normaal’. In een all-in salaris vervalt het vakantiegeld dat je normaal gesproken eenmaal per jaar in mei krijgt. Het vakantiegeld is namelijk al in je all-in loon verrekend. Ik merk dat veel horecatijgers zich door de mooi gepresenteerde hoge all-in uurlonen regelmatig rijk rekenen.

Maar dat ze zich uiteindelijk bedrogen voelen als er in mei geen vakantiegeld op hun bankrekening wordt gestort. Dit was nou net het geld waarvan ze op vakantie wilden gaan of rekeningen hadden willen betalen. Ook verwacht men nog (genoeg) betaalde vakantie-uren/verlof-uren te hebben om vrij te kunnen nemen.

En ook hier komt men van een koude kermis thuis. Want ook de waarde van deze uren is al in het all-in loon verwerkt. Wie vakantie wil opnemen, moet dat bij all-in dus onbetaald doen. Mijn advies: zoek als invalkracht goed uit of je onder de streep écht beter wordt van het geromantiseerde hoge all-in loon.

Ik verwacht dat het antwoord in de meeste gevallen nee zal zijn en dat all-in een sigaar uit eigen doos blijkt te zijn. Een all-in loon is in veel gevallen niet heel veel meer (of minder) dan datgene waar je sowieso al recht op hebt. Alleen zit het in een andere verpakking.

Een verpakking die voor velen – vanwege onduidelijkheid over de inhoud – uiteindelijk minder aantrekkelijk blijkt te zijn. Weet trouwens dat werkgevers verplicht zijn om bij all-in alle onderdelen in het loon – zoals vakantiegeld en vakantieuren – apart te specificeren op je loonstrook. Hoe kom je er nou achter welk loon uiteindelijk het beste voor jou is? Dat begint met te weten waar je minimaal recht op hebt.

En dat staat weer in de, zowel in tekst als in loontabellen. Wist je dat niet-vakkrachten en medewerkers onder de 21 jaar en BBL-leerlingen er per 1 september 2022 fors op vooruit zijn gegaan? Dit betekent dat jongeren tot 21 jaar er tot wel 67% op vooruit zijn gegaan! Uiteraard heeft deze stijging ook gevolgen voor de all-in lonen.

  • Een all-in loon inclusief vakantiegeld en de opbouw van vakantiedagen moet minimaal 119,49% van het jouw bruto uurloon zijn.
  • Verdien je bijvoorbeeld €10,00 euro bruto per uur, dan moet je all-in loon minimaal €11,95 bedragen.
  • Belangrijk om te weten dat de cao horeca een minimum is en dat dit bedragen zijn die je minimdaal moet krijgen.
You might be interested:  Pensioenaangroei Factor A Berekenen

Je werkgever mag je altijd een hoger salaris geven dan het cao loon. Om je te helpen bij het vergelijken van ‘normaal’ loon en all-in loon hebben we hieronder een tabel per 1 januari 2023 uitgewerkt, met de bedragen waar je minimaal recht op hebt. Staar je niet blind op hoge all-in uurlonen.

Wat is uurloon inclusief vakantiegeld?

Onder All-in verstaan we een bruto-uurloon waarin tevens het vakantiegeld is begrepen, alsmede een vergoeding voor de afkoop van de vakantiedagen. Een werkgever is wettelijk verplicht om minimaal 8% vakantiegeld aan een werknemer uit te keren. Veelal wordt dit bedrag éénmaal per jaar uitgekeerd in de maand mei of juni.

Hoeveel procent is vakantiegeld en vakantiedagen?

U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag.

Hoe bereken je hoeveel je per uur verdient?

Top 3 uurloon rekentools – Het uurloon berekenen doe je in een notendop door het aantal uren dat je werkt per maand, te delen met het maandsalaris. Werk je dus 40 uur per week en verdien je € 3000 per maand, dan kun je het uurloon berekenen door € 3000 te delen door 160.

You might be interested:  Break Even Omzet Berekenen

Rijksoverheid rekenhulp minimumloon Berekenen.nl Salaris-informatie.nl

Wil je het bruto uurloon omrekenen naar het loon dat je daadwerkelijk op de bank ontvangt? Dan gebruik je de volgende tools:

Independer Berekenhet.nl Randstad

Hoeveel geld krijg je voor een vakantiedag?

Juridisch kader uitbetalen vakantiedagen – Vakantiedagen uitbetalen: in de wet is geregeld dat de uitbetaling voor niet genoten vakantiedagen (of vakantie uren) gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW).

  1. Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard.
  2. Wat onder het ‘laatstverdiende loon’ moet worden verstaan is niet in de wet geregeld.
  3. Volgens de Hoge Raad moet onder het laatstverdiende loon in de zin van artikel 7:641 BW worden verstaan: het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon.

Wat het gehele tussen werkgever en werknemer overeenkomen loon precies is en welke emolumenten daaronder vallen, is door de Hoge Raad niet benoemd.

Is vakantiegeld altijd 8%?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Hoe word vakantiedagen berekend?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Hoeveel is 12 euro per uur netto?

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen – Op Jobbird zijn wij de beroerdste niet. Dus wij hebben al een aantal berekeningen voor je gemaakt. Deze vind je in de onderstaande tabel. Dit bedrag kan natuurlijk verschillen van jouw netto uurloon, afhankelijk van de premies en kosten van je werkgever. Van bruto naar netto uurloon

10 euro per uur bruto is 9,34 euro per uur netto
11 euro per uur bruto is 10,72 euro per uur netto
12 euro per uur bruto is 10,68 euro per uur netto
13 euro per uur bruto is 11,32 euro per uur netto
14 euro per uur bruto is 11,91 euro per uur netto
15 euro per uur bruto is 12,51 euro per uur netto

Van bruto naar netto maandloon 2023

1.000 euro per maand bruto is 991,67 euro per maand netto
1.500 euro per maand bruto is 1.456,42 euro per maand netto
2.000 euro per maand bruto is 1.897,08 euro per maand netto
2.500 euro per maand bruto is 2.197,67 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is 2.498,17 euro per maand netto
3.500 euro per maand bruto is 2764,58 euro per maand netto

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Misschien staat jouw vraag hieronder in de FAQ:

Hoeveel belasting betaal je als je vakantiedagen laat uitbetalen?

Waarom hou ik minder over van uitbetaalde vakantiedagen? Wordt het uitbetalen van vakantiedagen zwaarder belast dan gewoon inkomen? Ja en nee, Hou ik netto minder over van uitbetaalde vakantiedagen ? Ja en nee Over je gewone, maandelijkse salaris betaal je wellicht 25 tot 30 procent belasting (afhankelijk van de hoogte van je salaris, hoe meer je verdient, hoe meer hoger het belastingpercentage). Vakantiegeld of uitbetaalde vakantiedagen worden in principe niet zwaarder belast. Het lijkt wel zo, maar de belastingkorting die je op je gewone, maandelijkse salaris krijgt, krijg je niet op vakantiegeld en uitbetaalde vakantiedagen. Daarom lijkt het alsof je uitbetaalde vakantiedagen en vakantiegeld zwaarder belast worden.

Dit effect is zelfs groter, omdat de belastingtarieven die de Belastingdienst communiceert, feitelijk hoger zijn dan dat de tabellen van de Belastingdienst doen vermoeden. Het effectieve belastingtarief vanaf een inkomen van circa € 20.000 bedraagt minimaal 49% voor werknemers, terwijl op de belastingtabel 40,85% wordt vermeld.

Belasting en loonbelasting blijven lastige onderwerpen. Hoe het bij jou zit, is lastig te bepalen zonder meer informatie. Wil je dus weten hoe het bij jou zit? Bel dan met één van onze HR specialisten: 0900 – 0913 (0,90 p.m.) : Waarom hou ik minder over van uitbetaalde vakantiedagen?