Vakantiegeld 2022 Berekenen

Vakantiegeld 2022 Berekenen
Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik 2022?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Hoe bereken ik mijn vakantiegeld?

Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Waar staat hoeveel vakantiegeld ik krijg?

Uw vakantiegeld is 8% van de bruto uitkering die u heeft gekregen in de 12 maanden vóór de maand mei. Van uw vakantiegeld trekken wij loonbelasting en premies af, net als bij uw uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, maken wij over op uw rekening. Hoeveel u precies krijgt, ziet u op de betaalspecificatie van uw vakantiegeld.

Hoeveel bedraagt gemiddeld vakantiegeld?

Vakantiegeld voor arbeiders: 15,38% van je bruto jaarloon – Ben je arbeider? Dan verloopt de uitbetaling en de berekening van je vakantiegeld net een tikkeltje anders. Als arbeider ontvang je geen loon wanneer je vakantiedagen neemt. Daarom krijg je jouw vakantiegeld, zowel het enkel als het dubbel, uitbetaald door de (RJV) of het bevoegde vakantiefonds.

Zij berekenen het bedrag op basis van je prestaties en lonen van het voorgaande jaar, 2021 in dit geval. Onder voorwaarden worden ook je afwezigheidsdagen, zoals ziekte of ouderschapsverlof, meegenomen in de berekening. Om je vakantiegeld te berekenen, brengen ze al je brutolonen samen op 108%, Je vakantiegeld bedraagt dan 15,38% van dat bruto jaarloon,

Ook hier wordt het bruto bedrag vermindert met de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing, alsook een solidariteitsinhouding. Een voorbeeld: Als je een bruto jaarloon van € 23.700 (108%) ontvangt, dan bedraagt je bruto vakantiegeld € 3.645 (€ 23.700 x 15,38%).

Hoeveel procent gaat er van het vakantiegeld af?

Hoe bereken je het netto vakantiegeld? – Over inkomen tot € 73.031 geldt het tarief van 36,93%. Over inkomen boven dat bedrag geldt het toptarief van 49,5%. Vakantiegeld is een vorm van inkomen dat bovenop het reguliere salaris wordt uitgekeerd. Hiervoor geldt dus in ieder geval het hoogste belastingtarief dat voor de werknemer geldt.

2023 BELASTBAAR INKOMEN TARIEF
Schijf 1 < € 73.031 36,93%
Schijf 2 > € 73.031 49,50%

Check hier een overzicht van alle,

Hoeveel procent gaat er van je vakantiegeld?

U heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van uw brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag.