Van 40 Naar 36 Uur Berekenen

Van 40 Naar 36 Uur Berekenen

Hoeveel is 36 uur per week?

Wat is dat: een 36-urige werkweek? – Een werkweek van 36 uur houdt in dat je vier dagen negen uur per dag werkt, in plaats van vijf dagen acht uur. Een werkweek van vier dagen dus. Óf optie twee: een werkweek van vijf dagen van acht uur, met om de week een dag vrij. En als laatst optie drie: per week vierenhalve dag (van acht uur) werken in plaats van vijf.

Wat duurt meestal 36 of 38 of 40 uur?

Per 1 januari 2022 – De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

Hoeveel uur per maand werken bij 36 uur?

36 uur per week. Doe je dat in 4 dagen van 9 uur? In een maand zitten 20 – 23 werkdagen gemiddeld. Voor jou betekend dat dan ongeveer 16 – 20 dagen.

Is Full time 36 of 40 uur?

Uitbreiding arbeidsduur leden ondernemingsraad – Bent u lid of wilt u lid worden van een ondernemingsraad? Dan kunt u in veel gevallen (tijdelijk) uw arbeidsduur uitbreiden, zo lang u lid bent van een ondernemingsraad. De werkgever en de ondernemingsraad dienen samen het aantal uren vast te stellen dat nodig is voor de OR.

Binnen die gemaakte afspraken overlegt u met uw manager en maakt u afspraken over de gevolgen die uw lidmaatschap van de ondernemingsraad heeft voor de uitoefening van uw reguliere werkzaamheden. Met deze vastgestelde OR-uren kunt u uw arbeidsduur uitbreiden, tot een maximum van gemiddeld 40 uur per week.

U heeft geen recht op uitbreiding van uw arbeidsduur wanneer u binnen uw huidige arbeidsduur uw werkzaamheden voor de OR kan uitoefenen, omdat uw takenpakket in overleg met uw werkgever is verminderd. U heeft geen recht op deze uitbreiding van uw arbeidsduur naar meer dan gemiddeld 36 uur per week als u:

You might be interested:  Tol Frankrijk Berekenen Anwb

geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent vanwege ziekte; gebruikmaakt van de PAS-regeling; met ouderschapsverlof bent; met langdurend bijzonder verlof bent of; een WIA-uitkering ontvangt.

Eindigt uw OR-lidmaatschap? Dan moet u uw arbeidsduur naar de oorspronkelijke waarde terugbrengen.