Vaste Reiskostenvergoeding 2022 Berekenen

Vaste Reiskostenvergoeding 2022 Berekenen
214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

Hoeveel reiskosten vergoeding 2022?

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 gaat dit naar € 0,22 per kilometer. Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer. Ze gelden voor:

werknemers in loondienst; ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) ; resultaatgenieters (wanneer u inkomsten uit overige werkzaamheden heeft).

Wat is een redelijke km vergoeding 2022?

Volgens VZR is een onbelaste kilometervergoeding van 0,31 euro voor een gemiddelde middenklasser een reële kilometervergoeding. In 2022 vond VZR een onbelaste kilometervergoeding van 0,26 euro nog reëel.

Is de werkgever verplicht reiskosten te vergoeden?

Je werkgever kan een belastingvrije reiskostenvergoeding geven. Die stijgt van maximaal €0,19 per kilometer in 2022 naar €0,21 in 2023. Daarmee betaal je de kosten die je maakt om naar je werk te komen. Je werkgever is niet verplicht reiskosten te betalen.

Hoeveel km vergoeding moet werkgever betalen?

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte (art.4 van de cao nr.19/9 van 23 april 2019).