Verbruik Gas En Stroom Berekenen

Verbruik Gas En Stroom Berekenen
Wattage x verbruiksduur. Je kunt natuurlijk het stroomverbruik berekenen door het wattage van het apparaat te vermenigvuldigen met de gebruiksduur. Dit reken je vervolgens om naar kilowattuur. Die kWh vermenigvuldig je dan weer met de energieprijs per kWh om zo de energiekosten van dat specifieke apparaat te bepalen.

Hoe bereken je hoeveel energie je verbruikt?

Energieverbruik berekenen formule – Heb je alle getallen bij de hand? Dan kun je het energieverbruik per apparaat berekenen met de volgende formule:

Aantal uren per dag dat je een apparaat gebruikt X het aantal dagen dat je het apparaat per jaar gebruikt X (het vermogen van het apparaat* / 1000) = het jaarlijkse energieverbruik van een apparaat in kWh.

* Het vermogen van een apparaat is hoeveel energie een apparaat per seconde gebruikt. De eenheid die hiervoor gehanteerd wordt is Watt (W).

Hoeveel kWh staat gelijk aan 1 m3 gas?

Een m³ aardgas bevat tussen 9,5278 en 12,7931 kWh, afhankelijk van het type.

Hoeveel gas voor 1 kWh elektriciteit?

Dus teruggerekend: 1 kubieke meter gas komt overeen met 1,6 kWh.

Hoeveel gas en stroom verbruiken 3 personen?

Gemiddeld gasverbruik aantal personen – Het aantal personen in een huishouden heeft veel invloed op het gasverbruik. Ga je energie vergelijken en weet je niet hoeveel gas en stroom je verbruikt? Dan kun je in onze energievergelijker gewoon aangeven uit hoeveel mensen het gezin bestaat.

Op basis van een gemiddeld verbruik per aantal personen, berekenen wij dan de energiekosten, Al speelt het soort woning, de grootte en de mate van isolatie een grotere rol in het verbruik. Het gemiddelde gasverbruik van een eenpersoonshuishouden ligt rond de 1.000 m3 per jaar. Kijk je naar het gasverbruik van twee personen, dan komt daar maar 100 m3 bij.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Met Alimentatie

Bestaat een huishouden uit meerdere mensen, dan stijgt het gasverbruik vooral door het verwarmen van water en koken. Het gasverbruik dat tot stand komt bij de verwarming van een woning wordt niet direct beïnvloed door het aantal personen in de woning.

1 persoon 1.000 m3
2 personen 1.100 m3
3 personen 1.500 m3
4 personen 1.700 m3
5 personen 1.800 m3