Verschil In Dagen Berekenen Excel

Verschil In Dagen Berekenen Excel
Samenvatting DAGEN functie – De excel DAGEN functie retourneert in getal het aantal dagen tussen twee datums. Met een startdatum in cel A1 en een einddatum in cel B1, zal de formule =DAGEN(B1;A1) het verschil in dagen retourneren.

Hoeveel dagen tussen twee data Excel?

Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2019 voor Mac Excel 2016 voor Mac Excel voor Mac 2011 Meer.Minder U kunt snel het verschil tussen twee datums vinden, de opmaak van het resultaat instellen en de berekening uitbreiden naar een lijst met datums.

 1. Kopieer de volgende voorbeeldgegevens naar cel a1 op een leeg werkblad.
  Taak Begindatum Einddatum Duur
  Projectplan maken 8-6-2011 20-9-11
  Fase 1 21-9-11 2-6-2012
  Fase 2 3-6-2012 10-12-2014
  Fase 3 11-12-2014 20-4-2017

  /li>

 2. Druk op +C.
 3. Selecteer cel A1 op het werkblad en druk op +V.

Het verschil in dagen berekenen Het aantal dagen tussen twee datums berekenen

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur.
 2. Typ = C2-B2 en druk op Return. Het resultaat wordt weergegeven als het aantal dagen tussen de twee datums (104).
 3. Selecteer cel D2.
 4. Als u de formule wilt kopiëren naar de resterende rijen, sleept u de vulgreep, De celverwijzingen worden automatisch aangepast, zodat elke rij de juiste waarden bevat.

Het aantal werkdagen tussen twee datums berekenen

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Ga in Excel voor Mac 2011 naar het tabblad formules en klik onder functie op opbouwfunctie voor formules,
  • In Excel 2016 voor Mac klikt u op het tabblad formules op functie invoegen,
 3. Typ netto. werk dagen in het zoekvak van de opbouwfunctie voor formules,
 4. Dubbelklik op NETTO.WERKDAGEN in de lijst die wordt weergegeven.
 5. Klik onder Argumenten op het vak bij begindatum en selecteer cel B2 (8-6-2011) op het werkblad.
 6. Klik onder Argumenten op het vak bij einddatum en selecteer cel B2 (20-9-2011) op het werkblad.
 7. Laat het vak bij feestdagen leeg.
 8. Druk op Return. Het resultaat is 75 werkdagen, waarbij feestdagen niet zijn meegerekend.
 9. Selecteer cel D2.
 10. Als u de formule wilt kopiëren naar de resterende rijen, sleept u de vulgreep, De celverwijzingen worden automatisch aangepast, zodat elke rij de juiste waarden bevat.

Het aantal maanden tussen twee datums in hetzelfde jaar berekenen Excel behandelt maanden als waarden (1 t/m 12), waarmee u een eerdere datum van een andere datum kunt aftrekken, mits beide datums in hetzelfde jaar vallen. Gebruik de functie maand om de maandwaarde voor elke datum te verkrijgen en Bereken vervolgens het verschil tussen de waarden.

 1. Selecteer cel D2. Dit is de eerste lege cel in de kolom Duur. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =MAAND(C2)-MAAND(B2) in cel D2 en druk op RETURN. Het resultaat is 3.

Het aantal maanden tussen twee datums in verschillende jaren berekenen Wanneer u het aantal maanden tussen de datums in verschillende jaren wilt weten, kunt u een formule gebruiken waarmee het aantal jaren tussen de twee datums wordt bepaald, het verschil in jaren wordt omgezet naar maanden en de extra maanden worden berekend voor een nauwkeurig resultaat.

 1. Selecteer cel D3. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =(JAAR(C3)-JAAR(B3))*12+MAAND(C3)-MAAND(B3) in cel D3 en druk op Return. Het resultaat is 9.

Het aantal jaren tussen twee datums berekenen In Excel worden jaren als waarden beschouwd. Gebruik de functie JAAR om de jaarwaarde voor elke datum te verkrijgen en vervolgens het verschil tussen de waarden te berekenen.

 1. Selecteer cel D4. Als de cel niet leeg is, wijst u in het menu Bewerken de optie Wissen aan en klikt u vervolgens op Alles,
 2. Typ =JAAR(C4)-JAAR(B4) in cel D4 en druk op Return. Het resultaat is 2.

Hoe kan je tijd berekenen in Excel?

Voer in cel C2 de eindtijd in, inclusief ‘a’ of ‘p’, en druk vervolgens op Enter. Typ de andere begin- en eindtijden voor uw vrienden. Trek in cel D2 de eindtijd af van de begintijd door de formule =C2-B2 in te voeren en druk vervolgens op Enter.

Hoe dag uit datum halen Excel?

Cellen opmaken om datums als dag van de week weer te geven –

Selecteer de cellen met datums die u wilt weergeven als dagen van de week. Klik op het tabblad Start op de vervolgkeuzelijst in de lijst Getalnotatie, klik op Meer getalopmaak en klik vervolgens op het tabblad Getal. Klik onder Categorie op Aangepast en typ in het vak Type de letters dddd voor de volledige naam van de dag van de week (maandag, dinsdag, enzovoort), of typ dd voor de verkorte naam van de dag van de week (ma, di, wo, enzovoort).

Hoeveel dagen tot verjaardag Excel?

=DATEDIF(B2,C2,’d’) Dan krijg je de resterende dagen tot de volgende verjaardag in cel D2.

Hoe vaak valt een datum op dezelfde dag?

Meestal om de 28 jaar is de kalender precies hetzelfde (ja er zijn uitzonderingen, dat weet ik, maar meestal is om de 28 jaar de kalender hetzelfde) Dus het is een (meestal) 28-jarige herhaling

Is weekdag Excel?

Samenvatting WEEKDAG functie – De WEEKDAG functie in Excel geeft als resultaat de dag van de week voor een datum. De dag wordt standaard weergegeven als een geheel getal van 1 voor zondag tot en met 7 zaterdag. Met het argument type_getal kan de standaard dag aangepast worden.