Vervoerskosten Naar Een Arts Of Ziekenhuis Berekenen

Vervoerskosten Naar Een Arts Of Ziekenhuis Berekenen

Hoe bereken je reiskosten naar ziekenhuis?

Algemeen – Op de website van de Belastingdienst staat dat u onder dit punt ‘de werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts, ziekenhuis of apotheek en terug’ kunt aftrekken. Deze informatie van de klopt wel, maar is niet volledig. Aftrekbaar als ziekenvervoer zijn álle vervoerskosten die u maakt in het kader van de behandeling van uw aandoening.

 • Het moet dan wel gaan om een behandeling op voorschrift van een arts.
 • Denk aan bezoeken van een arts of specialist, een fysiotherapeut, logopedist of andere paramedicus, of het vervoer naar bijvoorbeeld speciale gymnastiektrainingen of aangepast zwemmen, het bezoeken van een audiologisch centrum, voor hulp bij tinnitus of de reiskosten naar een vaccinatie, bijvoorbeeld voor corona,

De begeleiding bij die activiteiten hoeft niet door een (para)medicus zelf verzorgd te worden, zolang de activiteit maar ‘ deel uitmaakt van een complex van onderling samenhangende en op elkaar afgestemde maatregelen, door middel waarvan wordt gepoogd de fysieke en psychische toestand van een patiënt tot de voor hem optimale graad op te voeren ‘, aldus de Hoge Raad.

 1. Het moet bovendien gaan om ‘therapeutische activiteiten onder omstandigheden waarin gezonde personen soortgelijke activiteiten niet plegen uit te oefenen’.
 2. Gewoon gaan zwemmen omdat uw dokter dat een goed idee vindt, telt dus niet mee.
 3. Of vervoerskosten naar een orthopedisch schoenmaker of naar de training van een hulphond aftrekbaar zijn als kosten voor ziekenvervoer is niet helder.

De Belastingdienst vindt van niet, maar de formulering van de Hoge Raad hierboven lijkt er wel ruimte voor te laten. Er is nog geen rechterlijke uitspraak om dat te bevestigen. Vergoedingen Ziekenvervoer per ambulance krijgt u over het algemeen volledig vergoed, zonder eigen bijdrage.

In al deze gevallen vraagt de zorgverzekeraar een eigen bijdrage voor het vervoer. In 2022 bedroeg die eigen bijdrage € 111. Deze eigen bijdrage is niet aftrekbaar.Vaak eist uw zorgverzekeraar dat u gebruik maakt van een vervoerbedrijf waar de verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Kiest u zelf voor een ander vervoerbedrijf en betaalt u dit vervoer daardoor (gedeeltelijk) zelf, dan kunt u deze kosten niet aftrekken als zorgkosten. Ze vallen namelijk in principe wel onder de dekking van de zorgverzekering.Reist u met uw eigen auto, dan krijgt u hiervoor een standaardbedrag per kilometer (in 2022: € 0,32) van uw zorgverzekeraar. Zijn de werkelijke kosten per kilometer van uw auto aantoonbaar hoger, dan kunt u de meerkosten aftrekken. Voor de berekening van de werkelijke kosten geeft de ANWB Autokostenmodule een goede indicatie.

In alle andere gevallen krijgt u geen vergoeding van de zorgverzekeraar voor ziekenvervoer. In dat geval zijn alle kosten die u maakt voor ziekenvervoer aftrekbaar.

You might be interested:  Inkomensafhankelijke Combinatiekorting Berekenen

Reist u met het openbaar vervoer of per taxi, ga dan uit van de werkelijke kosten (bonnen bewaren).Reist u met uw eigen auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer voor uw auto. De ANWB Autokostenmodule helpt u hierbij, maar u kunt ook zelf een berekening maken. Neem dan alle kosten in 2022 mee: brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekeringspremies, afschrijving, onderhoud, reparaties, wasbeurten, winterbanden, parkeren, enzovoorts. Deel deze kosten door het aantal kilometers dat u in 2022 met de auto hebt gereden. Zo krijgt u het bedrag dat uw auto per kilometer kost.

Ik betaal flink voor het parkeren in de parkeergarage van het ziekenhuis. Kan ik die parkeerkosten ook meerekenen? Ja, dat mag. In de ANWB Autokostenmodule worden geen parkeerkosten meegenomen. Ook als u alle kosten per rit specificeert (en dus niet uitgaat van de gemiddelde kosten per kilometer), dan kunt u de parkeerkosten meerekenen.

U kreeg hiervoor een vergoeding van € 0,32 per kilometer (tarief 2022) van uw zorgverzekeraar. Die vergoeding bedroeg 52 (aantal weken) x 3 (aantal keren dialyse per week) x 20 (kilometers heen en terug) = 3.120 kilometer x € 0,32 = € 998,40. De verzekeraar hield op deze vergoeding de wettelijk eigen bijdrage van € 111 per persoon per jaar al bij voorbaat in. U ontving daardoor een netto vergoeding van € 887,40. U reed met een goed onderhouden middenklasse auto van gemiddelde leeftijd. Op de website van de ANWB heeft u uitgerekend wat uw auto kost. Dat blijkt € 0,42 per kilometer te zijn. Uw totale vervoerskosten voor de dialyse bedragen dus: 3.120 (km) x € 0,42 = € 1.310,40.

Aftrekbaar is in dit geval: € 1.310,40 (uw kosten) – 887,40 (de vergoeding) – 111 (de wettelijke eigen bijdrage die niet aftrekbaar is) = € 312.

Kun je reiskosten ziekenhuis declareren?

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:

U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden. U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke. De zieke wordt langer dan een maand verpleegd. Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag er geen lange tijd tussen de verpleegperioden zijn. De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer.

Tabel: aftrek reiskosten ziekenbezoek

Vervoer Kostenaftrek 2021 t/m 2023
Voor reizen per auto 2023: € 0,21 per kilometer 2022 en 2021: € 0,19 per kilometer
Voor reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier Werkelijk gemaakte reiskosten

Hoeveel reiskosten ziekenhuis Belastingdienst?

Kosten voor vervoer –

Uw kosten Aftrekbaar?
Vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek Aftrekbaar. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag aftrekbaar

Ga je bij iemand anders op ziekenbezoek, dan kun je onder voorwaarden € 0,19 per kilometer aftrekken of de werkelijke kosten van een taxi of het openbaar vervoer. Vergeet in dat geval niet om de bon of het overzicht van je Ov-kaart te bewaren. Het moet in dat geval gaan om iemand met wie je een huishouden vormt, die langer dan een maand in het ziekenhuis ligt en die je regelmatig bezoekt.

Een bezoek aan de buurvrouw komt dus niet in aanmerking. Mankeer je zelf wat of heb je hogere vervoerskosten door jouw eventuele ziekte of handicap? Dan kun je zelfs meer dan € 0,19 per kilometer in aftrek brengen. Je kunt dan onder voorwaarden uitgaan van de werkelijke kilometerkosten van jouw auto, dus bijvoorbeeld inclusief verzekering, brandstof enzovoorts.

Je moet de kosten wel aannemelijk kunnen maken wanneer de inspecteur daarnaar vraagt. Maak in dat geval dus een uitvoerige berekening of baseer je op de kostprijs die jouw auto volgens internet heeft. Sla deze gegevens goed op zodat je ze makkelijk kunt vinden wanneer de inspecteur hierom vraagt.

You might be interested:  Hypotheek Berekenen Zzp 1 Jaar

Hoeveel reiskosten ziekenbezoek?

Eigen auto – Als je een eigen auto gebruikt, mag je bij ziekenbezoek €0,19 per kilometer aftrekken. Dat mag ook bij gebruik van de auto van een ander, als je de ander (minstens) dat bedrag vergoedt.

Hoe kan ik reiskosten berekenen?

214 werkdagen – Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen ten minste 25% hoger is dan 214 dagen (dus ten minste 268 reisdagen naar een vaste plek), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.

Welke reiskosten zorg aftrekbaar?

Ziekenvervoer – Reiskosten voor vervoer van en naar een erkende medische of paramedische behandelaar wordt ook wel ziekenvervoer genoemd. Kosten voor ziekenvervoer zijn aftrekbaar voor zover ze voor uw eigen rekening komen. Het kan gaan om vervoer per ambulance, met eigen vervoer, met een taxi of met het openbaar vervoer.

Heb ik recht op reiskosten tijdens ziekte?

Als het ernaar uitziet dat een werknemer wegens ziekte een tijdje uit de running zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopzetten. Hij hoeft deze vergoeding echter niet per se meteen in te trekken. De werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding bij ziekte fiscaal gezien onbelast doorbetalen in de lopende en eerstvolgende maand.

Heb ik recht op vervoerskosten?

Verplichting om tussen te komen in de kosten van woon-werkverkeer: een gewaarschuwd werkgever is er twee waard Werknemers maken verplaatsingskosten om van hun woning naar het werk te gaan. Sectorale of nationale CAO’s verplichten de werkgever om hierin tussen te komen.

 • Welk vervoermiddel de werknemer gebruikt
 • Het aantal kilometers die de werknemer aflegt.

Deze informatie moet up-to-date gehouden worden, zelfs al lijkt ze onschuldig; hiermee wordt vermeden dat de werkgever soms ingewikkelde regularisaties moet aanbrengen. Indien de werknemer het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro) gebruikt, is de werkgever verplicht om tussen te komen in de vervoerkosten.

Hoeveel reiskosten mag je declareren?

Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week
0 km tot 10 km € 0 € 0
10 km tot 15 km € 509 € 382
15 km tot 20 km € 676 € 507
20 km tot 30 km € 1.126 € 845
You might be interested:  Qtc Tijd Berekenen

Hoeveel reiskosten declareren?

Reiskostenvergoeding krijgen van je werkgever is meestal normaal, maar niet vanzelfsprekend. Belastingvrij kan je werkgever je voor woon-werkverkeer en dienstreizen in 2023 € 0,21 per kilometer geven. Per 2024 stijgt dit bedrag tot € 0,22.

Hoeveel km krijg ik vergoed?

U heeft recht op belastingaftrek als u met het openbaar vervoer naar uw werk gaat en: de afstand van uw huis naar uw werk meer dan 10 kilometer is. dit minimaal 1 dag per week, of minimaal 40 dagen per jaar doet.

Welke reiskosten worden vergoed?

Alles wat je moeten weten over de reiskostenvergoeding | CNV Als er afspraken over reiskosten staan in je cao of arbeidsovereenkomst, heb je er recht op. Je krijgt dan een vaste vergoeding per kilometer van je huis naar je werk en weer terug. Dit noemen we woon-werkverkeer en valt onder het zakelijk reizen.

 1. Voor elke gewerkte dag heb je recht op een reiskostenvergoeding.
 2. Het staat ook altijd op je,
 3. Het maakt niet uit of je met de fiets, auto of lopend naar je werk gaat.
 4. Bij gebroken diensten heb je elke dienst recht op een reiskostenvergoeding.
 5. Heb je een auto van de zaak of een ov-kaart van je werkgever? Dan hoeft je baas geen reiskostenvergoeding te betalen.

Je maakt dan namelijk zelf geen kosten voor de reis.

Welke reiskosten zorg aftrekbaar?

Ziekenvervoer – Reiskosten voor vervoer van en naar een erkende medische of paramedische behandelaar wordt ook wel ziekenvervoer genoemd. Kosten voor ziekenvervoer zijn aftrekbaar voor zover ze voor uw eigen rekening komen. Het kan gaan om vervoer per ambulance, met eigen vervoer, met een taxi of met het openbaar vervoer.

Hoeveel reiskosten declareren?

Hoeveel reiskosten mag u aftrekken?

Afstand enkele reis U reist 4 dagen per week of meer U reist 3 dagen per week
20 km tot 30 km € 1.126 € 845
30 km tot 40 km € 1.396 € 1.047
40 km tot 50 km € 1.819 € 1.365
50 km tot 60 km € 2.024 € 1.518

Hoe werkt reiskosten vergoeding?

Alles wat je moeten weten over de reiskostenvergoeding | CNV Als er afspraken over reiskosten staan in je cao of arbeidsovereenkomst, heb je er recht op. Je krijgt dan een vaste vergoeding per kilometer van je huis naar je werk en weer terug. Dit noemen we woon-werkverkeer en valt onder het zakelijk reizen.

Voor elke gewerkte dag heb je recht op een reiskostenvergoeding. Het staat ook altijd op je, Het maakt niet uit of je met de fiets, auto of lopend naar je werk gaat. Bij gebroken diensten heb je elke dienst recht op een reiskostenvergoeding. Heb je een auto van de zaak of een ov-kaart van je werkgever? Dan hoeft je baas geen reiskostenvergoeding te betalen.

Je maakt dan namelijk zelf geen kosten voor de reis.