Voordeel Alle Aard Berekenen

Voordeel Alle Aard Berekenen

Hoe bereken ik mijn voordeel alle aard?

De waarde van dit VAA wordt forfaitair geraamd volgens een formule waarin twee parameters van belang zijn: de cataloguswaarde × 6/7 en de CO 2 -uitstoot van de bedrijfswagen. Hoe lager die parameters zijn, hoe lager het VAA en dus hoe lager de uiteindelijke belasting.

Omdat elektrische wagens geen rechtstreekse CO 2 uitstoten, houdt de fiscus rekening met een forfaitair minimumbasispercentage van 4% om het VAA te berekenen. Het bedrag van het belastbaar voordeel mag niet lager zijn dan het wettelijk voorgeschreven minimum. De berekeningsformule voor elektrische voertuigen is daarom als volgt: VAA = cataloguswaarde × 6/7 × 0,04 (0,04 = minimum CO2-uitstootpercentage van 4%) Het VAA voor elektrische voertuigen is daarom verrassend laag, zelfs als de cataloguswaarde hoog is.

Voorbeeld Het VAA van een elektrische Tesla Model 3 met een cataloguswaarde van 55.000 euro bedraagt slechts 1.885,71 euro per jaar (55.000 euro x 6/7 x 0,04), wat relatief weinig is voor zo’n dure auto.

Wat betaal je op voordeel alle aard?

Hoe werkt het praktisch? – Als werknemer merk je er eigenlijk maar weinig van. De ‘voordelen alle aard’ worden via het maandelijks loon verrekend. Het bedrag van het voordeel wordt bij het loon geteld om de te betalen sociale lasten (RSZ) en bedrijfsvoorheffing (belasting) te berekenen.

 • Voor bedrijfsleiders worden de voordelen meestal niet via hun maandelijkse loon berekend.
 • Vaak Dit gebeurt dit in overleg met de boekhouder of accountant, die achteraf nog een bijkomende fiche opstelt en naar de belastingdienst doorstuurt.
 • Sociale bijdragen en belastingen worden daarop dan later verrekend.

Alle ondernemingen die goederen en diensten ter beschikking stellen aan hun werknemers of bedrijfsleiders moeten daar in ieder geval een gedetailleerd overzicht van bijhouden. En dit doorgeven aan hun sociaal secretariaat en aan hun accountant.

Hoeveel voordeel alle aard betaal je netto?

Privégebruik bedrijfswagen kost mimimaal 57€ per maand – Voor 2021 geldt ook een nieuwe ondergrens voor het belastbaar VAA, nl.1.370 EUR,. Dit betekent dat een bedrijfswagen u, rekening houdend met een gemiddeld belastingtarief van 50%, netto minstens 57€ per maand kost.

Wat is VAA per maand?

Indien je over een firmawagen beschikt die ook voor persoonlijke doeleinden mag worden gebruikt, dan geniet je van wat de fiscus een voordeel in natura noemt en daarop zal je worden belast. Sinds de eerste januari 2012 is de berekeningswijze voor dit voordeel, ook Voordeel Alle Aard (VAA) genoemd, houdt de formule rekening met de catalogusprijs van de wagen, alle opties en BTW inbegrepen, de leeftijd van de auto en, in mindere mate de CO2-uitstoot.

Hoe kan ik vermijden mijn VAA te betalen?

Rijdt u niet privé met de auto, dan hoeft u dus in theorie niets te doen om niet op een VAA belast te worden. Het volstaat in principe om geen VAA aan te geven. In de praktijk. U zorgt er toch het best voor dat u zelf de afwezigheid van het privégebruik kunt onderbouwen met feiten.

Hoe wordt je belast op voordeel alle aard?

U zal belastingen betalen op de forfaitaire waarde, ongeacht de werkelijke waarde van het voordeel van alle aard. Indien u als werknemer of bedrijfsleider zelf een bijdrage betaalt voor een voordeel van alle aard, dan zal dit in mindering gebracht worden van het belastbare bedrag.

You might be interested:  Fulltime Naar Parttime Berekenen

Hoeveel procent belasting op VAA?

Heb je een bedrijfswagen? Dan kost die je vanaf januari (waarschijnlijk) een stuk meer Bedrijfswagens worden volgend jaar opnieuw een pak zwaarder belast. Het belastbaar voordeel stijgt door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-coëfficiënt. Als u van uw werkgever een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, en u mag die auto ook voor privéverplaatsingen gebruiken, dan beschouwt de fiscus dat als een belastbaar voordeel.

Het voordeel in natura wordt berekend volgens een speciale formule. De formule houdt onder meer rekening met de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de auto. Een belangrijk onderdeel is de berekening van de CO2-coëfficiënt. Die wordt berekend door de CO2-uitstoot van uw auto te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens.

En die gemiddelde uitstoot is – voor het tweede jaar op rij – fors gedaald, blijkt uit de nieuwe bedragen die vandaag gepubliceerd zijn door de federale overheidsdienst Financiën. Voor benzine- en aardgaswagens gaat de gemiddelde uitstoot vanaf volgend jaar van 102 naar 91 gram per kilometer, voor auto’s met een dieselmotor daalt de uitstoot van 84 naar 75 gram per kilometer.

Als de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de standaarduitstoot, dan stijgt uw belastbaar voordeel. Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij HR-dienstenverlener SD Worx, berekende de impact van de nieuwe standaarduitstoot op het belastbaar voordeel van enkele modellen. Een voorbeeld: bij een Audi A4 Avant diesel, eerste jaar van inschrijving, met een cataloguswaarde van 35.410 euro en een CO2-uitstoot van 104 gram/km, zal het voordeel van alle aard (VAA) vanaf januari stijgen van 193,33 euro naar 216,53 euro per maand.23,2 euro per maand meer dus.

Vermits de bestuurder 50 procent belastingen betaalt op het belastbaar voordeel, zal die voortaan 11,6 euro per maand meer betalen. Bij bestuurders van elektrische en hybride auto’s mag het belastbaar voordeel van alle aard nooit lager zijn dan een minimumgrens. : Heb je een bedrijfswagen? Dan kost die je vanaf januari (waarschijnlijk) een stuk meer

Hoeveel nettoloon voor bedrijfswagen?

Besluit: op een bedrijfswagen betaal je snel 1.000 euro belastingen per jaar – Een werknemer betaalt maandelijks dus belastingen op bovenstaande bedragen. Met een brutomaandloon van 3.000 euro betekent dit dat hij door zijn bedrijfswagen jaarlijks een kleine 1.000 euro minder nettoloon ontvangt. (mr) – Met dank aan Securex 28 januari 2016

Hoeveel betaal je als werknemer voor een bedrijfswagen?

Concreet luidt de formule als volgt: cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage. De cataloguswaarde is de nieuwprijs van je wagen (inclusief btw en opties). ‘Die wordt jaarlijks met 6% verminderd.

Hoeveel hou je netto over van een premie?

Invloeden op je bonus Je ontvangt meestal maar zo’n 45 procent van de bonus. Je werkgever moet van het brutobedrag nog 35 procent aan de fiscus betalen. Of je iets meer of minder overhoudt, hangt af van je inkomen en gezinssituatie.

Wat kost een bedrijfswagen voor de werknemer 2023?

Wat wijzigt er vanaf 1 juli 2023? – Om het bedrijfswagenpark versneld te vergroenen, zal de solidariteitsbijdrage vanaf 1 juli 2023 met een bepaalde factor verhoogd worden. Het gaat om de volgende verhogingen:

You might be interested:  Break Even Punt Berekenen
Vanaf Solidariteitsbijdrage verhoogd met een factor
1 juli 2023 2,25
1 januari 2025 2,75
1 januari 2026 4,00
1 januari 2027 5,50

Deze verhoging wordt niet toegepast op bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 worden aangekocht, gehuurd of geleased, Het is daarbij de datum van de bestelling op de bestelbon die van belang is. Bestel dus zo snel mogelijk je bedrijfswagen al je er nog één moet bestellen.

 • Je leaset op 1 augustus 2023 een bedrijfswagen.
 • Je stelt die ter beschikking van een werknemer en je zou er normaal een maandelijkse solidariteitsbijdrage van 39,12 euro voor moeten betalen.
 • Omdat die wagen na 1 juli 2023 werd geleased, moet je de solidariteitsbijdrage met een factor van 2,25 verhogen.

Je zal 88,02 euro per maand (39,12 x 2,25) als solidariteitsbijdrage betalen. De solidariteitsbijdrage zal dus aanzienlijk verhogen voor bedrijfswagens die je vanaf 1 juli 2023 leaset, huurt of aankoopt.

Kan VAA stijgen?

Het minimale Voordeel Alle Aard ( VAA ) voor bestuurders van een bedrijfswagen stijgt in 2023. In plaats van 1.400 euro betaal je nu 1.540 euro, een sterkere verhoging dan tussen 2021 en 2022.

Hoeveel VAA Op Elektrische auto?

De formule voor het berekenen van uw VAA bij een 100% elektrisch voertuig is ‘ cataloguswaarde’ x 6/7 x 4% x ‘ouderdomspercentage’. Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.340 euro per jaar (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019) of 1.360 euro per jaar (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020).

Wat bepaalt voordeel alle aard bedrijfswagen?

Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens – Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard (VAA).

 • Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen.
 • De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.
 • Voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde.
 • Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter forfaitair vastgelegd.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO 2 -uitstoot van de bedrijfswagen. Sinds 1 mei 2012 wordt ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen. Na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde jaarlijks met 6% verminderd (met een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde).

 • De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren met inbegrip van de opties en werkelijk betaalde btw.
 • Ortingen worden niet in aanmerking genomen.
 • Promotionele kortingen die opgenomen worden in de officiële prijslijsten voor particulieren mogen wel verrekend worden.
 • Sinds 1 januari 2013 wordt het voordeel alle aard voor elektrische wagens berekend op basis van 4% van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de verworpen uitgave 40% van het voordeel i.p.v.17% (zonder aftrek van de persoonlijke bijdrage) indien een tankkaart inbegrepen is en/of de werkgever tussenkomt in de brandstofkosten. Voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel altijd berekend op 4% van de cataloguswaarde.

Voor hybride wagens met minder dan 0,5 kWh batterijcapaciteit per 100 kilogram wagengewicht (“in rijklare toestand”, d.w.z.90% gevulde brandstoftank en een bestuurder van 75 kg) of een CO 2 -uitstoot van meer dan 50 gram, die na 1 januari 2018 aangeschaft worden, wordt het voordeel vanaf 2020 berekend op de CO 2 -uitstoot van het overeenstemmende benzine- of dieselmodel.

De overheid zal in samenspraak met de autosector een lijst opstellen met overeenstemmende voertuigen. Indien geen overeenstemmend model beschikbaar is, zal de officiële uitstoot van het hybride voertuig vermenigvuldigd worden met 2,5.

You might be interested:  One Rep Max Berekenen

Is tankkaart voordeel alle aard?

Vergeet de vennootschapsbelasting niet – Het voordeel van alle aard is ook gedeeltelijk belastbaar in de vennootschapsbelasting. In principe moet 17% van het VAA als verworpen uitgave opgenomen worden in de belastbare basis van de vennootschap, tenzij uw vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.

Wat is eigen bijdrage bedrijfswagen?

Werknemer betaalt belasting op VAA. Voor een gemiddelde wagen komt dit voordeel alle aard neer op een waarde tussen € 200 en € 300 per maand. Rekening houdende met een belastingtarief van 50%, betaalt de werknemer er dus € 100 tot € 150 aan belastingen op.

Wat wil zeggen bedrag in uw voordeel?

Dat is het bedrag dat jouw werkgever in de loop van 2017 reeds heeft ingehouden op je loon. Het wordt naar het einde toe van de berekening verrekend met – dus in mindering gebracht van – de belasting die je verschuldigd bent.

Hoeveel belastingen betaal je als werknemer?

Er worden belastingschijven gehanteerd (2021 inkomen, aanslagjaar 2022): Tot 13.540 euro bruto / belast tegen het tarief van 25%, d.w.z. een belasting van maximaal 3.385 euro. Van € 13.540 tot € 23.900, 40% Van € 23.900 tot € 41.360, 45%

Hoe werkt VAA auto?

Het voordeleel van alle aard ( VAA ) is een belasting die de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt moet afdragen. De hoogte van deze taks is afhankelijk van het voertuig, op basis van zijn prijs en zijn CO2-uitstoot. Sinds 2012 heft de fiscus een belasting op wie een bedrijfswagen heeft.

Hoeveel VAA voor elektrische auto?

Voor kalenderjaar 2023 is het minimale VAA auto € 1.540 t.o.v. € 1.400 voor 2022. Tip. Is de cataloguswaarde van uw nieuwe elektrische auto maximaal € 44.916,68 (inclusief btw), dan wordt u in 2023 belast op het minimale VAA van € 1.540 (= 4% × (€ 44.916,68 × 100%) × 6/7).

Hoe wordt bedrijfswagen berekend?

Concreet luidt de formule als volgt: cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage. De cataloguswaarde is de nieuwprijs van je wagen (inclusief btw en opties). ‘Die wordt jaarlijks met 6% verminderd.

Hoe bereken je de waarde van een bedrijfswagen?

Hoe bereken ik het voordeel alle aard van mijn bedrijfswagen? Als uw werkgever u een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, dan geniet u een voordeel alle aard. De omvang van het belastbaar voordeel wordt bepaald op basis van volgende formule: cataloguswaarde van het voertuig x 6/7 x ouderdomspercentage x CO2-percentage.

CO2-percentage wordt bepaald door het uitstootgehalte van de wagen te vergelijken met de referentie CO2-uitstoot Referentie CO2-uitstoot voor 2018 opnieuw gewijzigd voor dieselmotoren Per jaar verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig wordt een vermindering toegekend van 6% op de cataloguswaarde Overzicht voordeel alle aard privégebruik bedrijfswagen per aanslagjaar

Leestip: Het CO2-percentage wordt berekend door het CO2-uitstootgehalte van het voertuig te vergelijken met de referentie CO2-uitstoot van het betrokken jaar. De referentie CO2-uitstoot wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgelegd voor het volgende jaar.

Wat is voordeel alle aard bedrijfswagen 2023?

Wijzigingen 2023 –

De referentieuitstoot is verlaagd van 75 gr/km naar 67 gr/km voor dieselwagens en van 91 gr/km naar 82 gr/km voor wagens op benzine of gas. Het minimumbedrag voor het voordeel alle aard wordt verhoogd van EUR 1.370 naar EUR 1.540 per jaar. De vrijstelling voor woon-werkverkeer is verhoogd van EUR 420 tot EUR 470 per jaar. De indexatiecoëfficiënt voor de solidariteitsbijdrage is verhoogd van 1,3525 tot 1,5046.