Waarde Auto Berekenen

Waarde Auto Berekenen

Wat is de dagwaarde van de auto?

De dagwaarde is het bedrag dat uw auto vandaag waard is. Of het bedrag dat uw auto vlak voor de schade of diefstal waard was. De dagwaarde is dus niet het bedrag waarvoor u uw auto kocht. De auto dagwaarde hangt onder andere af van het bouwjaar, aantal gereden kilometers, onderhoud en accessoires.

Wat is een auto na 5 jaar nog waard?

De (verwachtte) restwaarde na 5 jaar bedraagt €20.400,-. Rekensom: (€49.900 – €20.400,-) : 5 jaar = €5.570,- per jaar aan afschrijving. In deze berekening nemen we dezelfde auto 3 jaar in gebruik. Cataloguswaarde: €49.900,-.

Hoe kom je achter de restwaarde?

Formule voor het berekenen van de restwaarde – De restwaarde is het verschil tussen de aanschafkosten en de kosten van afschrijving. De formule: Aanschafwaarde – de afschrijvingskosten per jaar (x het aantal jaar) = restwaarde. Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoe lang je van een bepaald product gebruik wenst te maken.

Hoe snel wordt een auto minder waard?

4. Veelgestelde vragen – V : Hoe bereken je waardevermindering auto A : Gemiddeld verminderd een auto met 10 tot 20% per jaar. Je kunt de waardevermindering van jouw auto berekenen door de dagwaarde op te vragen. Dit kun je doen via onze gratis online waardebepaling.

V : Hoeveel waardevermindering heeft auto na schade A : Dat hangt af van het soort schade, de leeftijd van de auto en de kilometerstand. Er kan waardevermindering optreden bij een auto tot drie à vier jaar oud. Deze schade wordt niet vergoed door de eigen cascoverzekering, maar kan wel geclaimd worden bij een aansprakelijke tegenpartij.

You might be interested:  Percentage Berekenen Tussen 2 Getallen Excel

V : Hoeveel waarde verliest een auto per jaar? A : Gemiddeld verminderd een auto met 10 tot 20% per jaar. Doordat de waardevermindering auto per jaar niet bij elke auto gelijk is en ook niet op dezelfde factoren even zwaar weegt, is het moeilijk om precies te zeggen hoeveel je jaarlijks kwijt bent.