Wanneer Mag Je Administratiekosten Berekenen

Wanneer Mag Je Administratiekosten Berekenen
Administratiekosten berekenen in een aanmaning, mag dat? U kent het vast wel, u vergeet een factuur te betalen en ontvangt een herinnering met daarbij een verhoging aan administratiekosten, gebruikelijk is vaak € 15,00. Mag dit zomaar? Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden.

 • Met de invoering van de WIK moet een aanmaning aan verschillende eisen voldoen.
 • Van belang is daarbij dat de consument nog minimaal 14 dagen de tijd dient te krijgen om het openstaande bedrag, zonder incassokosten, te voldoen.
 • Tevens dient de consument op de hoogte te worden gebracht inzake de exacte hoogte van de incassokosten indien niet tijdig wordt betaald. De bepalingen van de WIK zijn van dwingend recht voor de consument.

Mag de factuur alvorens of als de 14 dagen brief wordt verzonden worden verhoogd met administratiekosten? Het antwoord hierop is kort: NEE. Administratiekosten zijn een onderdeel van de incassokosten en zoals eerder vermeld mogen de incassokosten pas in rekening worden gebracht nadat de consument de 14 dagen brief heeft ontvangen en niet binnen deze termijn heeft betaald.

Mocht in de algemene voorwaarden een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat er wel administratiekosten in rekening gebracht mogen worden, is dit beding onredelijk bezwarend omdat de bepaling in strijd is met het dwingend recht van de WIK. Ontvangt u dus een aanmaning met een verhoging aan administratiekosten, dan hoeft u deze administratiekosten niet te voldoen en het kan u ook niet worden verplicht om deze (alsnog) te voldoen.

: Administratiekosten berekenen in een aanmaning, mag dat?

Wat mag je rekenen voor administratiekosten?

Wat doe ik als de klant alsnog de hoofdsom betaalt? – Er zijn dus behoorlijk wat extra kosten die in rekening kunnen worden gebracht. Maar waar staan nu de administratiekosten? Helaas, het apart in rekening brengen van administratiekosten is wettelijk niet toegestaan.

 1. Deze kosten vallen al onder de buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Een herkenbaar geval is dat jouw klant, nadat je al veel kosten hebt gemaakt en recht hebt op vertragingsrente, alsnog de hoofdsom betaalt en zegt dat hij aan zijn verplichting heeft gedaan.
 3. De wet helpt de ondernemer hier een handje: volgens de wet strekt de betaling eerst in mindering op de rente en kosten en daarna pas op de hoofdsom.

In de praktijk betekent dit dat de rente en kosten vaak door de betaling van de klant zijn voldaan en dat de klant vervolgens nog (een deel van) de hoofdsom moet betalen.

Hoe hoog mag administratiekosten zijn?

Maximale incassokosten

Bedrag van de openstaande rekening Maximale incassokosten
Over de eerste € 2.500 15%
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%

Hoeveel Herinneringskosten mag je aanrekenen?

Moet een leverancier eerst een herinnering sturen zonder kosten als een factuur niet betaald werd? – Nee. De leverancier kan altijd in zijn algemene voorwaarden bepalen dat er kosten verbonden zijn aan de aanmaning. De termijn om te betalen wordt vaak vastgelegd in de algemene voorwaarden samen met de herinneringskosten of intresten die worden aangerekend als je niet op tijd betaald hebt.

You might be interested:  Straal Berekenen Google Maps

Wat zijn de wettelijke incassokosten?

Zo bereken je de wettelijke incassokosten – Als je klant een particulier is Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn de wettelijke incassokosten voor particulieren altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt als het factuurbedrag stijgt. Het minimumbedrag aan wettelijke incassokosten is 40 euro en het maximumbedrag is 6.775 euro. Hieronder zie je de percentages.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Let op: volgens de wet mag je deze bedragen niet afronden. Gebruik dus hele centen in je berekening. Bekijk ook onze voorbeeldberekeningen en rekentool voor de incassokosten, Als je klant ondernemer is Voor zakelijke klanten ben je niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK).

Wat zijn redelijke administratiekosten?

Gevolgen voor de praktijk – Verhuurders mogen alleen kosten waar een concrete prestatie van de verhuurder tegenover staat, als administratiekosten in rekening te brengen. Een bedrag van circa € 13,50 voor een naamplaatje is dus redelijk, maar andere kosten of diensten worden al gauw beschouwd te behoren tot de normale woningexploitatie.

Verhuurders doen er goed aan om deze administratiekosten zoveel mogelijk te verdisconteren in de huurprijs. Bij een vrije sectorwoning zal hiervoor meer ruimte zijn dan bij een sociale huurwoning. De uitspraak van de Hoge Raad heeft uitsluitend betrekking op kosten ‘in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst’.

De kosten die een woningcorporatie bij woningzoekenden in rekening brengt, bijvoorbeeld voor een inschrijving als woningzoekende of het verlengen van een inschrijving, vallen hier mijns inziens niet onder. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.

Wat zijn gemiddelde administratiekosten?

Wat kost een boekhouder per uur? – Een boekhouder inhuren kost je waarschijnlijk tussen de € 40 en € 80 per uur. Hierbij spelen kennis en ervaring een belangrijke rol. Een startende boekhouder zal ongeveer € 40 tot € 50 per uur rekenen. Terwijl een zeer ervaren boekhouder € 80 per uur in rekening kan brengen of zelfs iets meer.

Waarom 9 euro administratiekosten?

Boete administratiekosten Als je een boete krijgt moet je hier tegenwoordig ook administratiekosten betalen. Voorheen bedroegen deze administratiekosten nog 6 euro, maar omdat dit de werkelijke kosten die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hiervoor maakt niet dekte is dit in 2016 verhoogd naar 9 euro.

 1. U bent verplicht deze administratiekosten te betalen, hierover is inmiddels uitspraak gedaan door een rechter.
 2. Daarnaast heeft het zeker geen zin om deze 7 euro niet te betalen, omdat als eerste de administratiekosten berekend worden, waardoor het sanctiebedrag verhoogd kan worden, omdat u niet de administratiekosten maar een deel van de bekeuring niet voldaan heeft.

: Boete administratiekosten

Hoeveel procent btw op administratiekosten?

Lees voor Brengt u als apotheker administratiekosten in rekening als een klant niet contant betaalt, maar op rekening koopt? Deze administratiekosten vallen onder het 9%-tarief. Dit geldt ook als u naast goederen met 9% btw ook goederen met 21% btw levert.

Wat is een redelijk betaaltermijn?

Voor particulieren bestaat geen concrete betalingstermijn. Wel moet die redelijk zijn. Vaak wordt een termijn van 14 dagen gehanteerd. Tussen bedrijven onderling geldt van rechtswege een termijn van 30 dagen.

You might be interested:  Besparing Led Verlichting Berekenen

Hoeveel later mag je een factuur sturen?

Uw factuur sturen U moet uw factuur uiterlijk sturen op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u heeft geleverd. Daarna moet uw klant binnen de betalingstermijn de factuur betalen.

Is het verplicht om aanmaningskosten te betalen?

1. Eerste herinnering is kosteloos – Voortaan is de eerste aanmaning kosteloos, Na deze herinnering heb je 14 dagen de tijd om de factuur zonder extra kosten te betalen. Doe je dat niet, dan mag de schuldeiser bij de tweede aanmaning nalatigheidsintrest en een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen.

Hoe kan je incassokosten vermijden?

De belangrijkste regel is dat het bedrijf je eerst een betalingsherinnering moet sturen. In de betalingsherinnering moet staan welke incassokosten je moet betalen als je niet binnen veertien dagen na de herinnering betaalt. Check daarna of de incassokosten niet te hoog zijn.

Wat mogen deurwaarders niet?

Spullen met beslagverbod De wet geeft aan dat de deurwaarder op bepaalde spullen geen beslag mag leggen. Het gaat om: basis inboedel zoals bedden, beddengoed, tafel, stoelen, gordijnen, servies, kasten, koelkast en wasmachine. kleding.

Welke kosten mag verhuurder in rekening brengen?

Naast huur mogen er ook andere (service)kosten in rekening worden gebracht. Denk aan de kosten voor gas, water en elektriciteit, meubilering, stoffering, en aan kosten voor gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing).

Welke servicekosten mag je doorberekenen aan huurder?

Wat zijn servicekosten? – Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. Ook kan in de servicekosten een bedrag zitten voor bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking of meubels. U betaalt deze kosten bovenop de kale huurprijs.

Hoe bepaal je servicekosten?

Gemeubileerde woningen – Voor het berekenen van servicekosten voor een gemeubileerd en gestoffeerd appartement of kamer mag je als verhuurder 20% van de aankoopwaarde per meubel/witgoed per jaar rekenen. Wanneer de meubels ouder zijn dan 5 jaar mag 20% van de tweedehandsverkoopwaarde worden berekend.

Wat kost ZZP administratie?

Wat kost een boekhouder je als zzp’er? – Een goede boekhouder kost gemiddeld ongeveer € 60,- per uur. Reken bij een startende boekhouder op € 40,- tot € 45,- per uur en voor een zeer ervaren boekhouder op zo’n € 80,- per uur. Als je de hele boekhouding uitbesteedt zoals hierboven genoemd, dan ben je ongeveer € 1.000,- per jaar kwijt.

Wat kost een boekhouder per jaar eenmanszaak?

Digitaal boekhoudpakket Admisol – Ons boekhoudkantoor gaat volop voor digitalisering, omdat dat nu eenmaal een pak efficiënter gaat. We werken al enkele jaren samen met Admisol, een krachtig online boekhoudpakket dat gebruiksvriendelijk is voor boekhouder én ondernemer.

Voor eenmanszaken schommelt dit tussen 50,00 en 150,00 euro op jaarbasis.Voor vennootschappen ligt dit eerder tussen 150,00 en 400,00 euro op jaarbasis.

Jouw online dossier is altijd up-to-date en zo kunnen wij dus kort op de bal spelen. In plaats van achter de feiten aan te hollen, zijn wij ze juist een stapje voor. En zo kunnen wij vooral focussen op jouw toekomst,

Wat kost een boekhouder voor belastingaangifte?

Tarieven administratie door boekhouder – Onderstaande prijzen per werkzaamheden van boekhouders zijn een gemiddelde schatting. De exacte prijs hangt af van uw rechtsvorm, omzet en de manier waarop u de boekhouding heeft bijgehouden.

Werkzaamheden boekhouder Kosten
Aangifte omzetbelasting € 45 per aangiftetijdvak
Aangifte inkomstenbelasting € 170 tot € 250
Suppletie omzetbelasting € 50 (jaarbasis)
Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) € 200 per BV
Aangifte dividendbelasting € 55

Welke kosten mag een verhuurder niet doorrekenen aan de huurder?

Servicekosten – De verhuurder kan servicekosten in rekening brengen voor het gebruik van gas, water en elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor de meubels die al in je kamer aanwezig zijn en het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten. Als de service door de verhuurder direct te maken heeft met de bewoning van je kamer (zoals de hiervoor genoemde voorbeelden), heet dat ‘woonservice’.

Je hoeft alleen servicekosten te betalen voor leveringen en diensten die je met de verhuurder hebt afgesproken. Het is verstandig om die afspraken schriftelijk vast te leggen in het huurcontract. Je verhuurder is wettelijk verplicht om het bedrag dat je voor je kamer betaalt te splitsen in kale huur en het voorschot voor de servicekosten.

Zijn de exacte kosten van het servicepakket niet bekend, dan moeten ze worden geschat. Huur je exclusief gas, water en licht, dan betaal je daarvoor meestal rechtstreeks aan het energiebedrijf en kun je daar voor informatie over tarieven terecht. Voor de doorberekening van leveringen (gas, water en elektriciteit) en (woon)service gelden twee belangrijke voorwaarden: de kosten moeten werkelijk gemaakt én redelijk zijn.

 1. Je verhuurder mag dus nooit meer in rekening brengen dan wat de service hem zelf heeft gekost.
 2. De verhuurder is wettelijk verplicht jaarlijks een overzicht te geven van de servicekosten.
 3. Die afrekening moet alle posten apart vermelden.
 4. Ook moet je verhuurder aangeven op welke manier hij de kosten omslaat over de kamerbewoners (de verdeelsleutel).

Als je huurt bij een hospes of hospita zul je genoegen moeten nemen met een globaal overzicht. De kosten zullen dan op basis van een schatting over jouw aandeel in het verbruik worden vastgesteld. Als uit de verplichte specificatie van de verhuurder blijkt dat je te veel servicekosten hebt betaald, kun je het te veel betaalde bedrag terugvragen.

 1. Een verhoging van de servicekosten is mogelijk op het moment dat je met de verhuurder afspreekt dat de service wordt uitgebreid.
 2. Daarnaast mag een verhoging alleen als uit het jaarlijkse overzicht blijkt dat de verhuurder zelf meer heeft moeten betalen voor de aan jou verleende service.
 3. Je moet uiterlijk een half jaar na het eind van een kalenderjaar een afrekening van de servicekosten hebben ontvangen.

Gaat de afrekening over 2020, dan moet je de afrekening voor 1 juli 2021 in huis hebben. Is de af te rekenen periode geen kalenderjaar maar bijvoorbeeld de periode van mei tot mei, dan moet je de afrekening hebben ontvangen voor 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de afrekenperiode afliep (voor bijvoorbeeld de periode van mei 2019 tot mei 2020 moet je de afrekening dus voor 1 juli 2021 hebben ontvangen).

Wat reken je aan voorrijkosten?

Welke voorrijkosten? – Hoe de voorrijkosten worden opgemaakt, is aan de ondernemer. Die kan een vaste prijs hanteren voor iedere klant, een prijs vragen op basis van afstand – bijvoorbeeld binnen een straal van 20 kilometer bijvoorbeeld 30 euro en daarbuiten een hoger bedrag – of een prijs per afgelegde kilometer rekenen.

Hoe bepaal je servicekosten?

Gemeubileerde woningen – Voor het berekenen van servicekosten voor een gemeubileerd en gestoffeerd appartement of kamer mag je als verhuurder 20% van de aankoopwaarde per meubel/witgoed per jaar rekenen. Wanneer de meubels ouder zijn dan 5 jaar mag 20% van de tweedehandsverkoopwaarde worden berekend.

Hoeveel btw zit er op administratiekosten?

Lees voor Brengt u als apotheker administratiekosten in rekening als een klant niet contant betaalt, maar op rekening koopt? Deze administratiekosten vallen onder het 9%-tarief. Dit geldt ook als u naast goederen met 9% btw ook goederen met 21% btw levert.