Water Berekenen Per Maand

Water Berekenen Per Maand
GWL kosten: gemiddelde kosten water – Water kost bijna niets in ons land. Door subsidies worden er weinig kosten toegerekend aan water.1 persoon verbruikt circa 46 m3 water per jaar. Als we dat naar gemiddelde kosten omzetten kost het water je ongeveer €10 per maand.

Hoeveel water betaal je per maand?

Kosten van water

Aantal personen in huishouden Gemiddeld verbruik per jaar in m3 Kosten per maand in €*
1 68 13,50
2 95 16,50
3 123 19,50
4 163 24

Hoe bereken je verbruik van water?

Hoe berekenen jullie mijn termijnbedrag? – U betaalt uw drinkwater per maand of per kwartaal vooruit, net als uw energierekening. Dit heet een voorschot. Het bedrag van dit voorschot hangt af van uw vorige waterverbruik op dit adres. Woont u in een nieuwbouwwoning? Dan schatten wij uw verbruik op basis van het aantal personen.

We gaan uit van 50 m 3 drinkwater per persoon per jaar (1 m 3 = 1.000 liter). Dit is het gemiddelde verbruik per persoon. Uw watermeter houdt intussen bij hoeveel water u precies verbruikt.1 keer per jaar geeft u de stand van uw watermeter door. Zo kunnen we de kosten van uw echte waterverbruik vergelijken met uw voorschotten.

Hierna krijgt u de jaarafrekening, Hierop ziet u hoeveel geld u terugkrijgt of nog moet betalen.

Hoeveel water per maand 2 personen?

Hoeveel kraanwater heeft een gezin gemiddeld nodig? – Het gemiddeld kraanwaterverbruik van een gemiddeld gezin (2,3 personen) bedraagt in 2022 70 m³ per jaar ofwel 84 liter per persoon per dag. De minimum waterbehoefte voor een Vlaams gezin wordt geschat op 90 liter per dag voor een alleenstaande en 70 liter water per persoon per dag voor een koppel met twee kinderen.

Deze informatie is terug te vinden in de studie Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur ). Het vastgestelde gemiddelde kraanwaterverbruik ligt maar iets hoger dan het minimum noodzakelijke. De vergelijkende tabel van de International Water Association, toont dat het kraanwaterverbruik in België – alle regio’s samen – lager ligt dan alle andere Europese landen.

Sterk verschillend gemiddeld jaarlijks kraanwaterverbruik over Vlaanderen Er vallen grote verschillen op te tekenen voor het kraanwaterverbruik over Vlaanderen. Het laagste jaarlijks gemiddeld kraanwaterverbruik wordt geregistreerd in Vleteren (40,5 m³ in 2022).

In Schilde wordt het hoogste verbruik geregistreerd in hetzelfde jaar, met name 94,4 m³ kraanwater per gemiddeld gezin. Het gemiddeld kraanwaterverbruik van de gezinnen in een groot deel van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ligt lager dan het Vlaams gemiddelde van 70 m³ per jaar. Het gemiddeld kraanwaterverbruik van gezinnen in de provincie Antwerpen is hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Deze regionale verschillen kunnen wellicht deels verklaard worden door meer of minder gebruik van ‘ander’ water (regenwater, grondwater). Kaart jaarkraanwaterverbruik gemiddeld gezin per gemeente (m3 water/ jaar /gezin van 2.3 personen) Bron waterboeken 2022 Bekijk hier het gemiddelde kraanwaterverbruik in jouw gemeente. Als het resultaat wordt aangegeven als ‘*’ dan wordt het resultaat niet weergegeven omwille van privacy-redenen.

Hoeveel water gebruikt een huishouden per maand?

Gemiddeld waterverbruik gezin per dag – Het gemiddeld watergebruik hangt af van het aantal personen in een huishouden. Hoe meer mensen er in een huis wonen, hoe lager het watergebruik per persoon. In 2021 was het gemiddeld watergebruik van onze klanten 141 liter per persoon per dag.

 • Een huishouden van 1 persoon gebruikt gemiddeld 192 liter per persoon per dag.
 • Een huishouden van 2 personen gebruikt gemiddeld 135 liter per persoon per dag.
 • Een huishouden van 3 en van 4 personen gebruikt gemiddeld 116,5 liter per persoon per dag.

Wat betaal je ongeveer aan water?

Wat kost gas water licht per maand? – Kijkend naar alle losse componenten dan kunnen we concluderen dat de kosten voor gas, water en licht flink kunnen oplopen. Een gemiddeld Nederlands huishouden in maandelijks ongeveer €92,00 kwijt aan gas, €40,00 kwijt aan stroom en €14,50 kwijt aan kosten voor water.

Wat is normaal waterverbruik voor 1 persoon?

Jeldrik Bakker, Francis van der Mooren, Harm Jan Boonstra Publicatiedatum: 12-9-2022 00:00 Watergebruik Thuis (WGT) 2021 In 2021 was het gemiddelde watergebruik per persoon per dag 129 liter. Het gaat hierbij om het met een lineair regressiemodel geschatte totaalgebruik op basis van de watergebruiken (zie paragraaf 3.3).

 1. Op basis van eerdere onderzoeken lag dit gemiddelde watergebruik per persoon lager, in 2013 en 2016 (na modelmatige correctie) ging het afgerond om 119 liter (Van Thiel, 2017).
 2. Echter, het onderzoek waarin het watergebruik van personen en huishoudens wordt gemeten is ten opzichte van deze voorgaande metingen gewijzigd, net als de gebruikte methode.

Zo is in de editie van 2021 bijvoorbeeld het watergebruik voor buiten meegenomen terwijl dat in voorgaande edities niet het geval was. Ook zijn er verschillen in de waarneemperiode en het steekproefontwerp. Hierdoor is het niet mogelijk om het watergebruik per persoon per dag één op één te vergelijken met eerdere metingen en een uitspraak te doen over de ontwikkeling in de tijd.

 • Het onderzoek vond plaats in een jaar waarin sprake was van maatregelen vanwege covid-19, waaronder het advies om thuis te werken en de quarantaine.
 • Helaas is het ook niet mogelijk om een vergelijking te maken met de periode van voor deze maatregelen.
 • Mannen en vrouwen gebruiken gemiddeld evenveel liter water per dag.
You might be interested:  Loonheffingskorting Pensioen Berekenen

Het hoofdelijk watergebruik per dag verschilt naar leeftijd: deze is het laagste in de leeftijdsgroep 0 tot 15 jaar (102 liter) en het hoogste onder de 65-plussers (143 liter). Degenen in een eenpersoonshuishouden hebben een hoger gemiddeld watergebruik per dag dan degenen die in een huishouden met meer personen wonen.

 1. Dit is ook logisch omdat een deel van het watergebruik gezamenlijk is.
 2. Voor burgerlijke staat geldt dat het watergebruik onder de verweduwden het hoogste is.
 3. Dit zijn personen die gemiddeld iets ouder zijn en relatief vaak in een eenpersoonshuishouden wonen.
 4. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gebruiken gemiddeld iets meer liter water per dag dan degenen met een Nederlandse achtergrond.

Net als de middelbaar opgeleiden vergeleken met de laag- en hoogopgeleiden, en de laagste inkomens vergeleken met de hoogste inkomens.

4.1.1 Gemiddeld totaal watergebruik in liters per dag per persoon, WGT 2021

Gemiddelde Standaard- deviatie Onder- grens Boven- grens
Totaal 129 2 125 132
Geslacht
Man 128 3 124 133
Vrouw 129 3 125 133
Leeftijd
0 tot 15 jaar 102 4 95 109
15 tot 25 jaar 129 4 122 136
25 tot 45 jaar 132 4 126 139
45 tot 65 jaar 130 3 125 136
65 jaar en ouder 143 3 138 148
Migratieachtergrond
Nederlands 128 2 124 131
Westers 131 5 123 139
Niet westers 133 5 125 142
Hoogst behaald onderwijsniveau
Laag 117 3 112 123
Middelbaar 135 4 129 141
Hoog 121 3 116 127
Burgerlijke staat
Gehuwd 121 3 117 126
Gescheiden 143 6 133 153
Verweduwd 176 9 161 190
Nooit gehuwd geweest 128 3 123 132
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep 140 5 132 148
2e 20%-groep 130 4 123 136
3e 20%-groep 123 4 117 130
4e 20%-groep 125 4 119 131
5e 20%-groep 126 3 121 131
Stedelijkheid
Zeer sterk 133 4 127 139
Sterk 125 4 119 131
Matig 129 4 122 136
Weinig 127 4 120 133
Niet 129 4 122 135
Type huishouden
Eenpersoons 186 4 179 193
Paar zonder kinderen 129 3 125 134
Paar met kinderen 110 3 105 115
Eenouderhuishouden 109 7 97 121
Huishoudgrootte
Eén persoon 186 4 179 193
Twee personen 130 3 125 135
Drie personen 112 5 105 120
Vier personen 112 4 105 118
Vijf personen of meer 96 5 87 104

In aanvulling op het gemiddelde watergebruik per persoon per dag is ook het gemiddelde watergebruik per huishouden per dag geschat. Dit was in 2021 275 liter. Dit watergebruik loopt op naarmate het gestandaardiseerde huishoudensinkomen hoger is en een huishouden bestaat uit meer personen.

4.1.2 Gemiddeld totaal watergebruik in liters per dag per huishouden, WGT 2021

Gemiddelde Standaard- deviatie Onder- grens Boven- grens
Totaal 275 5 267 282
Gestandaardiseerd huishoudensinkomen
1e 20%-groep 248 9 234 262
2e 20%-groep 246 8 234 259
3e 20%-groep 277 8 263 291
4e 20%-groep 298 8 284 312
5e 20%-groep 307 8 294 320
Stedelijkheid
Zeer sterk 246 7 235 257
Sterk 266 8 253 279
Matig 293 9 277 308
Weinig 296 10 280 312
Niet 308 9 293 324
Type huishouden
Eenpersoons 186 4 179 193
Paar zonder kinderen 261 6 251 271
Paar met kinderen 425 12 406 445
Eenouderhuishouden 279 18 250 308
Huishoudgrootte
Eén persoon 186 4 179 193
Twee personen 260 6 250 269
Drie personen 336 14 314 359
Vier personen 446 16 420 472
Vijf personen of meer 512 27 467 556

De belangrijkste deelgebruiken zijn de douche en het toilet. Dit blijkt uit de schattingen van de watergebruikscomponenten. In 2021 ging dat gemiddeld per persoon per dag om respectievelijk 46,2 liter en 30,2 liter. Bij de douche gaat het om een frequentie van 0,82 per dag en een gemiddelde doucheduur van 7,7 minuten per keer.

4.1.3 Watergebruik in liters per dag per persoon naar component 1), WGT 2021

P (%) F (x per dag) Duur (in min) C (l per minuut) C (l per keer) Hoeveelheid (liter/dag)
Bad totaal 5,3
Bad 42 0,09 10,3 13,9 142,4 5,2
Kinderbadje 5 0,12 20,2 0,1
Douche totaal 99 0,82 7,4 7,7 56,9 46,2
Gewoon 49 0,73 7,8 7,8 60,7 21,6
Waterbesparend 39 0,75 7,1 6,3 44,6 13,1
Regendouche 24 0,6 7 10,3 72,5 10,4
Massagedouche 2 0,3 5,9 13,6 79,6 0,5
Combinatie 12 0,06 8,6 8,7 74,8 0,5
Anders 0,44 6,2 10,3 63,2 0,1
Toilet 100 30,2
Volledig 100 2,93 6,7 19,7
Gedeeltelijk 78 3,65 3,7 10,5
Afwas 3,9
Vaatwasser 76 0,33 11,7 2,9
Afwas met hand 0,21 5 1,0
Was 17,5
Wasmachine 98 0,35 48,9 16,9
Handwas 0,02 32,3 0,6
Consumptie 2,6
Kopje 4,62 0,2 1,1
Kleine pan 0,59 1 0,6
Middelgrote pan 0,24 2,5 0,6
Grote pan 0,06 4,6 0,3
Buitengebruik 0,9
Kleine emmer 87 0,07 1,5 0,1
Middelgrote 87 0,03 5,1 0,1
Grote emmer 87 0,04 11,7 0,4
Kraan buitengebruik 75 0,00 49,5 5,9 289,3 0,4
Wastafel 1,89 4,6 8,7
Overig watergebruik 12,8
Schoonmaken binnenshuis 0,41 4,1 1,7
Planten binnenshuis 0,17 4,6 0,8
Huisdieren 0,17 3,6 0,6
Handen wassen 4,37 2,1 9,2
Andere activiteit 0,36 1,4 0,5
1) Het geschatte totaalgebruik en de som van de watergebruikscomponenten verschilt iets. Het geschatte totaalgebruik per persoon per dag is 129 liter, op basis van de som van de watergebruikscomponenten is dat 128 liter.

Hoeveel m3 water per maand?

Gemiddeld waterverbruik per gezin per jaar – Een 1 en 2 persoonshuishouden gebruikt 45m3 tot 91m3 water per jaar, dat komt neer op een bedrag van €9,- to €13,50 per maand. Een 3 tot 5 persoonshuishouden gebruikt 137m3 tot 201m3 water per jaar en betaald daar een bedrag per maand aan tussen de €18,- en €25,-.

Hoeveel betaalt een gemiddeld gezin aan water?

Gemiddelde kostprijs drinkwater Het gemiddelde gezin gebruikt 84 m3 drinkwater per jaar en betaalt dus zo’n 360 euro.

Hoeveel betaal je voor 100m3 water?

Drinkwater van Waternet kost in 2023 1,03 euro per kubieke meter (m³).1 m³ is 1.000 liter. Daarnaast betaalt u vaste kosten, belasting op leidingwater en btw.

Kosten drinkwater 2023
€ 1,03 per kuub (1 m³ = 1.000 liter)
€ 109,46 vaste kosten per jaar
belasting op leidingwater
9% btw

Bekijk alle kosten drinkwater

Wie verbruikt het meeste water?

Gemiddeld verbruik – Gemiddeld verbruiken we per dag 120 liter water in huis. Het overgrote deel gaat door het doucheputje en door de wc. Een kleiner deel verbruiken we aan de wastafel en in de keuken. Ter vergelijking: 120 liter is ongeveer de inhoud van een badkuip.

Elke dag. Per persoon. Best wel veel, nietwaar? Ik vraag me af hoeveel ik zelf eigenlijk verbruik en of dat niet een beetje minder kan. Bovenstaande verbruik staat overigens nog los van het water dat we indirect gebruiken door met name het consumeren van vlees, zuivel en ander voedsel en door het kopen van spullen.

Dit gebruik is veel groter dan het gebruik in huis, maar laat ik in dit artikel even buiten beschouwing. Hoe je kan minderen met vlees en spullen lees in je onderstaande artikelen:

Hoeveel liter water gebruikt een wasmachine?

Hoeveel water gebruikt een wasmachine? Een wasmachine gebruikt zo’n 60 liter water per wasbeurt. Ter vergelijking: wanneer je een douche neemt, kost dit gemiddeld 20 tot 60 liter per keer, en wanneer je de wc doortrekt is dit zo’n 3 tot 9 liter.

Wat is een normaal verbruik van water?

Waterverbruik gemiddeld gezin of huishouden: 285,42 liter – Het waterverbruik van een gemiddeld gezin of huishouden in Nederland (2,13 personen) is 285,42 liter.

Hoeveel m3 water gratis per persoon?

Jaarlijkse verbruiksfactuur voor water (particulieren) De waterfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. U betaalt voor de levering van drinkwater, afvoer van afvalwater (‘gemeentelijke bijdrage’) en de zuivering van afvalwater (‘bovengemeentelijke saneringsbijdrage’) telkens:

een vast bedrag (het ‘vastrecht’), met een korting per gedomicilieerde+ variabel bedrag dat bepaald wordt door uw verbruik: basistarief of comforttarief,

Bekijk het, Sinds 2016 is de jaarlijkse hoeveelheid gratis drinkwater afgeschaft. U betaalt een vast bedrag (‘vastrecht’) van 100 euro (excl. btw) per wooneenheid per jaar.

U krijgt een korting van 20 euro (excl. btw) per bewoner. De korting geldt voor maximaal 5 bewoners per wooneenheid.Het aantal bewoners dat op op 1 januari gedomicilieerd is op het adres, bepaalt de korting van dat jaar.

Huishoudens krijgen hun eerste waterverbruik aan een basistarief. Vanaf een bepaalde hoeveelheid water verspringt het tarief (voor levering, afvoer én zuivering ) van het basistarief naar het duurdere comforttarief.

Het basistarief geldt voor het waterverbruik tot 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per bewoner per jaar,Bijvoorbeeld:

Gezin met twee volwassenen en twee kinderen. U betaalt het basistarief tot 150 m³ water (30 m³ voor uw wooneenheid + vier keer 30 m³ per bewoner).Alleenstaande. U betaalt het basistarief tot 60 m³ water (30 m³ voor uw wooneenheid + 30 m³ voor één bewoner).Appartementsgebouw met een collectieve meter voor 4 wooneenheden en 12 bewoners. U betaalt het basistarief tot 480 m³ water (4 keer 30 m³ per wooneenheid + 12 keer 30 m³ per bewoner).Tweede verblijf (waar niemand gedomicilieerd is). U betaalt het basistarief tot 30 m³ water (alleen voor de wooneenheid).

Het comforttarief geldt voor alle verbruik boven het basisverbruik en bedraagt het dubbele van het basistarief,

Hoeveel precies? De prijs die het waterbedrijf vraagt voor het kraanwater, verschilt per waterbedrijf en per gebied. Maar de, is overal gelijk. Op de website van de VMM kunt u uw, U vindt er ook, Voor bedrijven zonder huishoudelijk verbruik is er maar 1 tarief voor het waterverbruik.

Dat noemt men het ‘vlak tarief’. Als u huishoudelijk én niet-huishoudelijk waterverbruik hebt, kunt u kiezen voor het tarief voor gezinnen of voor het vlak tarief voor bedrijven. Neem contact op met uw waterbedrijf als u wil omschakelen. Het waterbedrijf kan wel een vergoeding vragen voor die omschakeling.

Wat betaalt u als u grondwater uit een eigen waterwinning gebruikt? Met de kunt u, op basis van uw waterfactuur, zelf de berekening maken. Als de simulatie niet lukt, let dan op onderstaande punten:

Voor enkele gemeenten is het niet mogelijk de simulator te gebruiken. Dat komt omdat de VMM van die gemeenten geen tarieven heeft gekregen.Klik op ‘ Start de simulator ‘.Vul in of selecteer wat gevraagd wordt.Bij ‘ Deelgemeente ‘

Typ bij ‘Trefwoorden’ naam van uw deelgemeente in en klik op zoeken,Klik bij ‘Keuze’ nog eens op naam en postcode van uw deelgemeente en bevestig,

Bij ‘ Watermaatschappij ‘Klik op het pijltje en dan op uw watermaatschappij, Klik vervolgens op Simuleren,

Water kan duurder worden. Maar de watermaatschappij mag niet zomaar de prijs verhogen.

De watermaatschappij legt de tarieven voor drinkwater voor de komende 6 jaar vast in een tariefplan, Dat plan moet ze eerst voorleggen aan haar abonnees, en nadien aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM controleert of de ingediende tariefplannen volgens de regelgeving zijn, of ze degelijk onderbouwd zijn en de gevraagde tariefevolutie verantwoorden. De watermaatschappij legt ook jaarlijks het tarief vast voor de zuivering en de afvoer van afvalwater. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente en wordt gecontroleerd door de VMM.

Lees meer over de, Meestal betaalt u elke maand een voorschot voor water aan de huisbaas, Verhuist u? Of krijgt de huisbaas de rekening voor één jaar water? Dan krijgt u een afrekening.

Verbruikte u minder water dan verwacht? Dan moet de huisbaas u geld teruggeven.Verbruikte u meer water dan verwacht? Dan betaalt u bij aan de huisbaas.

U mag altijd vragen de rekening van het water na te kijken. Bij problemen met uw huisbaas kunt u terecht bij de (na lidmaatschap). ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Jaarlijkse verbruiksfactuur voor water (particulieren)

Hoeveel m3 water per persoon per jaar?

Een rekenvoorbeeld – In Nederland gebruikt één persoon gemiddeld 119 liter per dag, dus zo’n 43.500 liter (43,5m3) per jaar. Verbruik op een adres is echter afhankelijk van het formaat huis, wel/geen tuin, met hoeveel mensen u samenwoont, enzovoort. De tariefcalculator geeft u een eerste indruk van uw waterrekening. Tariefcalculator

Hoeveel kost water per maand appartement?

Wat kost gas water licht voor 1 persoon? – Gemiddelde gas water licht kosten per maand – De gemiddelde kosten van gas, water en licht zijn afhankelijk van je woonsituatie. Hoe groter je huis, hoe hoger de kosten zullen uitvallen. Daarnaast is het aantal bewoners dat in je huis woont ook van invloed op de gemiddelde kosten voor gas, water en licht.

Als je in een flat of 1-persoonsappartement woont dan ben je gemiddeld tussen de €125,85 en €152,40 per maand kwijt. Terwijl de kosten voor een vrijstaand huis al snel kunnen oplopen tot gemiddeld €266,73. De afgelopen jaren zijn de kosten voor gas, water en licht zowel gestegen als gedaald. Energiekosten zijn voor veel huishoudens toch nog steeds een van de belangrijkste kostenposten.

Bekijk in de onderstaande tabel de gemiddelde gas, water en licht kosten per maand.

Flat Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 2 kap Vrijstaand Gemiddeld
1 bewoner € 97,50 € 119,75 € 134,75 € 150,75 € 182,75 € 170,65
2 bewoners € 121,50 € 143,50 € 158,50 € 174,50 € 206,50 € 197,86
3 bewoners € 135,85 € 157,85 € 172,85 € 188,85 € 220,85 € 212,12
4 bewoners € 146,10 € 168,10 € 183,10 € 199,10 € 231,10 € 223,60
5 bewoners € 157,65 € 179,65 € 194,65 € 210,65 € 242,65 € 236,10
6 bewoners € 197,30 € 220,30 € 239,30 € 258,30 € 295,30 € 242,10

Bron: Nibud. *Bij een gemiddeld gastarief (tarief na 1 oktober 2020) 1,04673 euro per m³ en gemiddeld vastrecht van € 21,65 per maand (incl.21% btw). Afgeronde bedragen.

Hoeveel liter water verbruikt een vaatwasser?

Hoeveel water verbruikt een wasmachine, vaatwasser en douche? Nieuws Het is sinds vijf eeuwen niet zo droog geweest in Europa, blijkt uit een analyse van het European Drought Observatory. Dat zorgt ook voor in de energiesector, bijvoorbeeld voor waterkrachtcentrales en het transport van steenkool via rivieren.

Daarnaast kunnen gewassen minder opbrengen en slinken de watervoorraden. Misschien is dit een uitgelezen moment om je eigen waterverbruik eens onder de loep te nemen. Hoeveel water verbruiken de apparaten in ons huishouden eigenlijk? En hoe kunnen we verminderen? Een wasmachine gebruikt gemiddeld zo’n 50 tot 60 liter per wasbeurt.

Een huishouden dat iedere week vier wasjes draait, verbruikt dus zo’n 10.000 liter water. Dat kost je circa 8,70 euro. Tips om water te besparen met je wasmachine:

Kies voor een wasmachine met een grote trommel, die gaan per kg was zuiniger met water om.Kies voor de juiste beladingsmaten en wascyclus. In de Ecostand is het verbruik meestal het laagst.Probeer handdoeken langer te gebruiken en alleen te wassen wanneer dat echt nodig is.

Momenteel levert water besparen je financieel misschien nog weinig op, maar houd er rekening mee dat drinkwater wordt. In Nederland gaan we als consument bijzonder riant om met drinkwater. Er is dan ook meer dan genoeg ruimte om dusdanig te besparen. Kleine aanpassingen kunnen een groot effect hebben.

 • Thomas van Campenhout (Energie-expert) Een gemiddelde vaatwasser verbruikt zo’n 10 tot 14 liter water per vaatwasbeurt.
 • Als je de vaatwasser gemiddeld 5 dagen per week gebruikt, betekent dit een jaarlijks waterverbruik van zo’n 2.600 tot 3.600 liter.
 • Je kunt het watergebruik verminderen door de vaatwasser alleen aan te zetten wanneer deze goed vol zit.

Kleine wasjes kun je eventueel met de hand doen. Toch is wassen met de vaatwasser meestal efficiënter dan wassen met de hand, tenzij je een sopje maakt voor je afwas en de kraan niet laat lopen. Ook onder de douche gebruiken we veel water. Met een doorsnee douchebeurt, spoel je zo’n 30 tot 80 liter water weg.

Waterbesparende douchekop: 6 liter per minuut.Regendouche: 10 tot 15 liter per minuut.

Een paar tips om te water te besparen onder de douche:

Vervang je douchekop met een waterbesparende variant.Gebruik een douchetimer en zet deze op vijf minuten.Gebruik een thermostaatkraan die het water sneller op de juiste temperatuur brengt.Zet je douche even uit tijdens het inzepen of je haar wassen.

Ook op de WC kunnen we er van wat van. Dit is het waterverbruik bij één keer doortrekken:

Toilet zonder spaarknop: 10 liter.Toilet met spaarknop: 2 tot 6 liter.

Op jaarbasis verbruiken we per persoon zo’n 7.000 tot 18.000 liter. Omdat je dagelijks zo’n vijf keer naar de WC gaat, is het dus veel zuiniger om een toilet aan te schaffen die zo min mogelijk water gebruikt. Dat scheelt op al snel zo’n 7.500 tot 10.000 liter per jaar.

De meest effectieve manier om water te besparen, is door minder vlees te eten. Voor één kilogram rundvlees is liter leidingwater nodig. Voor iedere biefstukje dat je niet eet, bespaar je ongeveer 100 liter water, ofwel zo’n 2 douchebeurten. Ook voor varkensvlees en kip is veel water nodig, maar dit ligt minder hoog dan bij rundvlees.

Op zoek naar nog meer tips om water te besparen in en rondom jouw huishouden? Check dan ons dossier met, : Hoeveel water verbruikt een wasmachine, vaatwasser en douche?

Waarom is mijn waterverbruik zo hoog?

1. U hebt meer water verbruikt dan verwacht – Er kunnen verschillende redenen zijn voor een hoger waterverbruik:

U woont met meer personen dan vorig jaar. U bent vaker thuis. U had een lekkage.

Benieuwd of u meer of minder water verbruikt dan gemiddeld? Kijk dan bij gemiddeld waterverbruik, Hier leest u ook tips om water te besparen.

Hoeveel betaalt een gemiddeld gezin aan water?

Gemiddelde kostprijs drinkwater Het gemiddelde gezin gebruikt 84 m3 drinkwater per jaar en betaalt dus zo’n 360 euro.

Hoe vaak per jaar betaal je voor water?

Op de termijnrekening ziet u hoeveel u de komende 3 maanden betaalt voor drinkwater. U krijgt deze rekening 4 keer per jaar. Het bedrag op de rekening betaalt u vooruit. Dit noemen we een voorschot. U krijgt alleen een termijnrekening als u handmatig betaalt.

Wat kost 50 m3 water?

Drinkwater Het verbruik dat uw watermeter registreert, bepaalt de prijs die u voor uw water betaalt. Per gebruikt m³ (1000 liter) betaalt u in 2023 € 1,59 (€ 1,73 incl. btw).

Waarom betaal ik zoveel water?

Dit komt omdat uw termijnbedrag eigenlijk te laag was. Met andere woorden: u verbruikt meer water dan u betaalt. Uw jaarafrekening is dan hoger. Na het doorgeven van de meterstand betaalt u namelijk pas voor uw echte verbruik.