Wegenbelasting Berekenen Op Kenteken

Wegenbelasting Berekenen Op Kenteken

Hoe bereken je de wegenbelasting?

Tarief opcenten wegenbelasting 2023 –

Groningen 95,7 94,5
Zuid-Holland 95,7 91,8
Gelderland 93,0 90,6
Drenthe 92,0 92,0
Friesland 87,0 87,0
Zeeland 82,3 82,3
Flevoland 82,2 82,2
Noord-Brabant 80,8 79,6
Limburg 80,6 79,1
Overijssel 79,9 79,9
Utrecht 79,4 77,5
Noord-Holland 67,9 67,9

Bron De Rijksdienst voor het Wegverkeer () is voornamelijk verantwoordelijk voor het registreren van voertuigen en het toekennen van kentekens. De RDW is ook de gewezen instantie waar u moet zijn voor het controleren van de gegevens van uw auto. Wilt u door ons uw wegenbelasting laten berekenen? Dan halen wij uw gegevens op bij de RDW middels uw kentekennummer.

Voor het geval dat u uw auto langere tijd niet zult gebruiken, kunt u uw kenteken tijdelijk laten schorsen bij de RDW. Door de schorsing hoeft u geen wegenbelasting te betalen. Tevens kunt u uw autoverzekerimg stopzetten en komt je apk plicht weg te vallen. Vermeldenswaardig is dat de RDW niet verantwoordelijk is voor het innen van wegenbelasting.

Heeft u uw auto verkocht? Dan wil dat ook zeggen dat u geen wegenbelasting hoeft te betalen voor die auto. Doordat de auto niet meer op uw naam staat, verwerkt de belastingdienst dit ook in het systeem en wordt uw wegenbelasting ook geannuleerd. Is er toch geld van uw rekening afgetrokken door de belastingdienst, wordt dit geld gerestitueerd.

 • Maar als alles goed zit, loopt de synchronisatie tussen de RDW en de belastingdienst goed, en kun je volstaan met een melding aan de RDW.
 • Iedereen die een motorrijtuig in zijn bezit heeft moet wegenbelasting betalen.
 • Toch is er op deze regel een uitzondering.
 • De motorrijtuigen waarvoor u vrijstelling kunt krijgen voor het betalen wegenbelasting behoren tot de zogenoemde klassieke auto’s, waarbij de ingebruikname ervan tenminste 40 jaren terug dateert.
You might be interested:  Bruto Jaar Salaris Berekenen

Volledig elektrische auto’s of auto’s met een waterstofverbrandingsmotor, behoren ook tot de motorrijtuigen waarvoor er geen wegenbelasting betaald hoeft te worden. Deze regel geld tot en met 2024. Voor de plug-in hybride auto’s mag er voor de helft van de prijs voldaan worden aan de wegenbelasting.

•motorrijtuigen van de politie en brandweer; •ambulances en dierenambulances; •lijkauto’s; •vuilniswagens, straatveegwagens en kolkenzuigers; •motorrijtuigen die gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van wegen.

Bent u in het bezit van een auto die aanspraak maakt op vrijstelling van wegenbelasting? Dan kunt u dit aanvragen middels een verzoek aan de belastingdienst. Hiervoor moet u wel het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling invullen. Wilt u bezuinigen op het betalen van wegenbelasting? Bij het kopen van een auto is dat zeker mogelijk.

 1. Zoals eerder gesteld verschilt het bedrag dat wordt afgedragen aan wegenbelasting per auto.
 2. Het geheel komt hierop neer: hoe zwaarder uw auto, hoe hoger het bedrag zal uitvallen die u moet betalen aan wegenbelasting.
 3. Iest u dus voor een auto met minder gewicht? Dan zal u ook veel minder betalen aan wegenbelasting.

Het bezuinigingsbedrag op de wegenbelasting kan hierdoor wel tot de honderden euro’s oplopen. Ook het bepaalde type brandstofverbruik heeft invloed op de hoogte van het bedrag, dat u moet betalen aan wegenbelasting. Hierbij is het goed om te weten dat een benzine auto minder aan wegenbelasting betaald, dan een diesel auto.

 • Indien u helemaal geen wegenbelasting wenst te betalen, dan kunt u in dat geval een volledig elektrische auto aanschaffen.
 • Volledig elektrische auto’s hebben namelijk tot en met 2024, vrijstelling voor het betalen van wegenbelasting.
 • Bent u nog in het ongewisse welke type auto u graag wilt aanschaffen? Dan kunt u in dat geval van te voren de wegenbelasting van de verschillende modellen auto’s berekenen en zelf uitkiezen welke type auto u het minst aan wegenbelasting zult betalen.

Daarnaast zou u eveneens de kosten voor de verzekering voor de verschillende type auto’s kunnen berekenen.

Hoeveel wegenbelasting 2023?

1. Wegenbelasting 2023 – In 2023 wordt de wegenbelasting – officieel de motorrijtuigenbelasting genoemd – verhoogd. Dit met een percentage van 4,75 procent. Dit is het deel zonder het provinciale opcententarief, het bedrag dat de provincie over de belasting van het rijk heft. Tot en met 2024 betaal je geen wegenbelasting voor een elektrische auto.

You might be interested:  Diameter Berekenen Met Omtrek

Wie bepaalt motorrijtuigenbelasting?

Provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting Wist je dat je via je autobelasting aan de provincie betaalt? Dit gaat via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen deze inkomsten vrij besteden. Het geld gaat dus niet alleen naar wegen, maar ook naar andere zaken. De provinciale politiek bepaalt hoeveel geld er wordt opgehaald en waar het aan wordt besteed.

Hoeveel wegenbelasting voor auto van 25 jaar oud?

Wegenbelasting-vrij – Voor oldtimers in Nederland hoeft je geen wegenbelasting te betalen als de wagen veertig jaar of ouder is. Hierbij wordt gekeken naar de datum waarop de auto in gebruik is genomen. Deze vrijstelling is er om oldtimerrijders tegemoet te komen.

 • Oldtimers van deze leeftijd gaan vaak niet zo heel veel de weg op, omdat het auto’s zijn die fanatiekelingen hebben om soms eens mee te toeren.
 • Om die reden is besloten de wegenbelasting voor deze auto’s af te schaffen.
 • Als de datum van de eerste toelating op het kentekenbewijs minimaal veertig jaar terug ligt, krijg je automatisch vrijstelling.

Je hoeft deze dan niet zelf aan te vragen. Oldtimers die vrijstelling krijgen, mag je niet zakelijk rijden.

Wat betekent grijs kenteken voor particulier?

Wel of geen financiële voordelen? – Ben jij een particulier? Dan kun je natuurlijk gewoon een bestelwagen kopen, maar je komt helaas niet in aanmerking voor de financiële voordelen van een grijs kenteken die gelden voor ondernemers en ZZP’ers. Het gaat hierbij om de vrijstelling van BPM en een verlaagde wegenbelasting.

Waarom zit er verschil in wegenbelasting?

Waarom verschillen de opcenten per provincie? – Zoals gezegd, iedere provincie bepaalt zelf zijn tarief. Dus hangt het ervan af hoe goed de provincie in zijn geld zit, maar ook welke politieke partijen het bestuur van de provincie vormen. En welke plannen de provincie heeft voor aanleg, beheer en onderhoud van wegen.

You might be interested:  Hoeveel Loonheffing Moet Ik Betalen Berekenen

Wat staat er op de kentekencard?

Heeft u een voertuig op uw naam staan? Dan heeft u voor dat voertuig een kentekenbewijs of kentekencard nodig. Het oude papieren kentekenbewijs bestaat niet meer. Nu is er een kentekencard met chip. Wat staat er op de kentekencard? Hierop staan de gegevens van het voertuig en van de kentekenhouder.

Wat is het laadvermogen van mijn auto?

Omdat op vakantie gaan weleens op een volksverhuizing lijkt, is correct je auto inladen essentieel. Gebruik deze praktische tips! Een auto kan maar een beperkt gewicht dragen. Een standaard gezinswagen heeft een laadvermogen van ongeveer vijfhonderd kilo.

Welke provincie betaal je de meeste wegenbelasting?

Opcententarief het hoogst in Groningen en Zuid-Holland – Provincies bepalen zelf het opslagpercentage, het zogenoemde opcententarief. De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven als percentage over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zoals die in 1995 opgelegd zou worden.

Tarief opcenten

Provincie 2023 (%) 2022 (%)
Groningen 95,7 94,5
Zuid-Holland 95,7 91,8
Gelderland 93,0 90,6
Drenthe 92,0 92,0
Friesland 87,0 87,0
Zeeland 82,3 82,3
Flevoland 82,2 82,2
Noord-Brabant 80,8 79,6
Limburg 80,6 79,1
Overijssel 79,9 79,9
Utrecht 79,4 77,5
Noord-Holland 67,9 67,9

Welk bouwjaar wordt nog belastingvrij?

Voorwaarden vrijstelling mrb uw oldtimer ouder is dan 40 jaar. Het gaat om de datum van 1e toelating op uw kentekenbewijs. Deze moet 40 jaar of ouder zijn; u uw vrachtauto of autobus niet gebruikt voor uw bedrijf.

Waarom is wegenbelasting zo duur?

‘ ‘ Verder houdt de regering waarschijnlijk vast aan die hogere wegenbelasting voor dieselrijders om te compenseren dat de brandstofaccijns op diesel lager is. Op een liter benzine bedraagt de accijns dit jaar 83,2 cent en op diesel 53,6 cent.

Welke auto hoeft geen wegenbelasting te betalen?

Een vrachtauto of autobus die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen en die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. een personenauto, bestelauto of motor die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. motorrijtuigen van de politie. motorrijtuigen van de brandweer.