Wet Hillen Berekenen

Wet Hillen Berekenen

Wat betaal je als je huis is afbetaald?

Dus: hypotheek afbetaald en dan? – Dat je je hypotheek hebt afbetaald, is goed nieuws. Je hoeft dan niets meer te betalen aan je hypotheekaanbieder. Houd er wel rekening mee dat je minder profiteert van hypotheekrenteaftrek. En dat de Wet Hillen wordt afgebouwd, waardoor je na een tijdje misschien meer eigenwoningforfait gaat betalen.

Hoe werkt afbouw Wet Hillen?

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

  1. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd.
  2. Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd.
  3. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%.
  4. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal.
  5. Dit betekent dat u in 2022 86,67% en in 2023 nog maar 83,33% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt.

U hebt mogelijk geen recht op de aftrek als u:

(hypotheek)rente en kosten vooruit- of achteraf betaalde een lening hebt bij uw werkgever

Welke leeftijd hypotheek afgelost?

Hypotheek afsluiten en leeftijd – Laten we ervan uitgaan dat het gaat om het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Die moet je tegenwoordig binnen 30 jaar annuïtair of lineair aflossen om gebruik te kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Aan de hypotheek zelf zit geen maximumleeftijd verbonden.

You might be interested:  Berekenen Gas En Elektriciteit

Is aflossen verplicht?

3. Hoe zit het met spaar- en beleggingshypotheken? – Je mag dit soort producten die je voor 2013 nog kon afsluiten meenemen. Je houdt dan recht op hypotheekrenteaftrek over dit gedeelte van je hypotheek. Vanaf april 2017 kun je het geld dat je met deze producten hebt gespaard aflossen.

Hoe bereken je eigen woning schuld?

De aankoopsom en aankoopkosten van uw nieuwe woning zijn: € 220.000 + € 15.000 = € 235.000. U trekt van dit bedrag de eigenwoningreserve af: € 235.000 – € 75.000 = € 160.000. U telt de financieringskosten* hierbij op: € 160.000 + € 4.800 = € 164.800. Dit is uw eigenwoningschuld.

Hoe werkt de wet van Hillen?

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Vanaf 1 januari 2019 wordt de aftrek voor de kleine woningschuld over 30 jaar afgebouwd. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Dit betekent dat u in 2022 86,67% en in 2023 nog maar 83,33% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt.

U hebt mogelijk geen recht op de aftrek als u:

(hypotheek)rente en kosten vooruit- of achteraf betaalde een lening hebt bij uw werkgever

Hoe bereken je eigen woning forfait?

De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,35%. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0035 = € 980.