Woz Waarde 2022 Berekenen

Woz Waarde 2022 Berekenen
Sinds 2022 zijn gemeenten verplicht om de WOZ-waarde te berekenen op basis van gebruiksoppervlakte (GBO). Dit is het aantal vierkante meters dat in je huis gebruikt kan worden om te wonen. Voorwaarde is dat de stahoogte minimaal 1,5 meter is.

Wat wordt mijn WOZ waarde 2022?

Wat is een normale stijging van de WOZ-waarde?

WOZ-beschikking Waardepeildatum Gemiddelde WOZ-waarde
2019 1 jan ’18 248.000
2020 1 jan ’19 270.000
2021 1 jan ’20 290.000
2022* 1 jan’21 314.000

Hoeveel WOZ belasting 2022?

De overheid ziet een woning als vermogen. En over alles wat je aan vermogen hebt moet je belasting betalen. Daarom telt de belastingdienst een bepaald bedrag van de WOZ-waarde bij jouw inkomen in box 1 op. Dit heet het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een wettelijk vastgesteld percentage van de WOZ-waarde.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
0 – € 12.500 0%
€ 12.500 – € 25.000 0,15%
€ 25.000 – 50.000 0,25%
€ 50.000 – € 75.000 0,35%
€ 75.000 – € 1.130.000 0,45%
€ 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Hoeveel mag de WOZ-waarde stijgen in 2023?

De Waarderingskamer houdt landelijk toezicht op hoe gemeenten en belastingkantoren de Wet WOZ uitvoeren. In onderstaand persbericht geeft de Waarderingskamer antwoord op de vraag: Hoe kan de WOZ-waarde 17% stijgen, terwijl de huizenprijzen dalen? Bekijkt u liever een korte video over dit onderwerp? Op onze WOZ-pagina staat een video van de Waarderingskamer waarin dit kort wordt uitgelegd.

Hoe weet ik of mijn WOZ-waarde te hoog is?

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster – Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Hoeveel WOZ-waarde betaal ik?

Voorbeeld

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.200.000 0,35%
€ 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Hoeveel mag WOZ-waarde stijgen in 1 jaar?

De Nieuwe WOZ-waarde: waar moet je rekening mee houden? Aan het begin van ieder jaar ontvangt elke huiseigenaar een beschikking van de gemeente met de geschatte marktwaarde van zijn of haar woning. Die waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond 1 januari van vorig jaar.

De WOZ-beschikking die je dit jaar krijgt, is dus gebaseerd op de waarden rond 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het berekenen van onder andere riool- en afvalstoffenheffing, waterschapslasten, onroerendezaakbelasting, erf- en schenkbelasting (bijvoorbeeld de belasting die je betaalt over een huis uit nalatenschap) en (het bedrag dat De Belastingdienst bij je inkomen optelt wanneer je een woning bezit).

Hoe hoger jouw WOZ-waarde, hoe hoger dus deze heffingen en belastingen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-beschikking juist is, zodat je niet te veel (of te weinig) betaalt. Als uitvoerder van de wet WOZ, bepaalt de gemeente de waarde van jouw woning op basis van onder andere het gebruiksoppervlakte van jouw woning.

Goed om te weten: er spelen ook andere zaken mee bij het opstellen van de WOZ-beschikking. Denk daarbij aan de ligging van je huis, hoeveel vraag er naar woningen in jouw buurt is en de verkoopcijfers van woningen in jouw buurt rond de peildatum 1 januari vorig jaar. Ook dit jaar kun je rekenen op een hogere WOZ-waarde.

Volgens de stijgen de waarden namelijk met gemiddeld 17%. Deze stijging kan in sommige gevallen hoger of lager uitvallen maar je kunt ervan uitgaan dat ook jouw huis of appartement meer waard is. Waar een hogere WOZ-waarde hogere heffingen en belastingen als gevolg heeft, kan het ook zorgen voor interessante mogelijkheden.

 1. We zetten drie kansen op een rij: Als je overweegt je huis te verkopen, dan vormt een hogere WOZ-waarde een aanleiding om een hogere prijs te vragen.
 2. Natuurlijk bepaal je samen met je makelaar de verkoopstrategie, maar WOZ-waarden en vraagprijzen hangen met elkaar samen.
 3. Sluit je een hypotheek af, dan vormt je woning het onderpand voor de lening.

Als je woning meer waard wordt, dan wordt het onderpand steeds groter en het risico voor jouw geldverstrekker daarmee steeds lager. Dit is een aanleiding voor geldverstrekkers om een lagere rente te vragen. Voor jou betekent dit mogelijk lagere maandlasten! Sommige geldverstrekkers sturen je hier automatisch bericht over.

 • In andere gevallen moet je zelf een verzoek indienen om in een lagere risico-klasse te worden geplaatst.
 • Onze hypotheekadviseurs staan klaar om je hierbij te helpen! Is de waarde van je woning hoger dan de lening die er op rust? Dan spreken we van ‘overwaarde’.
 • Dat kan aanleiding zijn om tegen gunstigere tarieven en maandlasten, maar overwaarde kan meer mogelijk maken.

Zo kun je bijvoorbeeld je overwaarde gebruiken om eindelijk die of je, Ook hiervoor staan onze hypotheekadviseurs klaar om over mee te denken! Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde van jouw woning, kan je hier bezwaar tegen maken. Dit kan zes weken na de dagtekening van de beschikking.

 • Zelfs als je meer tijd nodig hebt dan zes weken om het een en ander uit te zoeken, dan kan je jouw bezwaar onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift’ doen en vermelden op welke datum je de gemeente aanvulling kan geven.
 • Op die manier behoud je je rechten.
 • Bij het bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde, moet je namelijk wel goed nagaan voor jezelf wat jij een realistische waarde vindt voor jouw woning.

Gebruik het WOZ-waardeloket om je WOZ-waarde te vergelijken met die van andere woningen. Dit loket toont de WOZ-waarden van andere woningen in jouw gemeente die zijn vrijgegeven. Maar bij twijfel kan je ook een onderliggend taxatieverslag opvragen. Het verschilt per gemeente of je deze via internet kunt inzien of per post of mail toegestuurd kunt krijgen.

Kijk goed of de WOZ-beschikking correct is. Kloppen alle genoteerde gegevens, bijvoorbeeld de vierkante meters gebruiksruimte? Is de staat van het huis juist opgenomen? Wordt er rekening gehouden met ‘belemmerende omgevingsfactoren’ zoals geluidsoverlast? Is het energielabel goed ingeschat? Staan geplande herstelwerkzaamheden, zoals asbestverwijdering of reparatie aan scheuren in muren vernoemd?

Je hebt zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking. Bezwaar maken, kun je zelf doen of je kunt een externe partij inschakelen om dit voor je uit handen te nemen. De wijze van bezwaar maken verschilt per gemeente. Zorg dus dat je je goed via je gemeente informeert over de geldende regels.

Hoeveel scheelt het als je WOZ-waarde lager is?

Lagere WOZ, minder betalen – Naar schatting levert een verlaging van €30.000 van de WOZ-waarde de volgende besparingen op:

Onroerendezaakbelasting (OZB): tussen de €14 en €80 minder OZB per jaar, afhankelijk van de gemeente. Watersysteemheffing: tussen de €5 en €20 minder heffing, afhankelijk van het waterschap. Eigenwoningforfait: €225 lagere bijtelling in Box 1 bij de belasting­aangifte. Als de hypotheek al is afgelost, wordt geen eigen­woningforfait meer bij het inkomen opgeteld; de besparing is in dit geval €0.Inkomstenbelasting: €90 minder inkomstenbelasting als je geen AOW’er bent en het inkomen lager is dan €66.000 (€117 bij een inkomen boven de €66.000). €50 minder inkomstenbelasting als je wel AOW’er bent en het inkomen lager is dan €34.000 (€90 bij een inkomen tussen €34.000 en €66.000; €117 bij inkomen boven €66.000).Erfbelasting: kinderen betalen 10 dan wel 20 procent erfbelasting over de nalatenschap van hun ouders, afhankelijk van de waarde van de erfenis. Als de WOZ-waarde van de nagelaten woning met €30.000 verlaagd wordt, levert dit het kind een erftaks-besparing op van €3000 of €6000 (afhankelijk van het percentage erfbelasting). Erfgenamen die de WOZ-waarde van een nagelaten woning te hoog vinden, kunnen de gemeente om een nieuwe WOZ-beschikking vragen en vervolgens bezwaar maken.Alle bedragen zijn afgerond.

Is het slim om bezwaar te maken tegen WOZ waarde?

Conclusie: denk na voor u bezwaar maakt – Het wel of geen bezwaar maken van de WOZ-waarde is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, omstandigheden en belangen. Die keuze moet u zelf maken. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en voor uzelf na te gaan of het in uw geval wenselijk is bezwaar te maken.

Is het slim om bezwaar te maken tegen WOZ waarde?

Conclusie: denk na voor u bezwaar maakt – Het wel of geen bezwaar maken van de WOZ-waarde is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, omstandigheden en belangen. Die keuze moet u zelf maken. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en voor uzelf na te gaan of het in uw geval wenselijk is bezwaar te maken.

Hoe hoog mag de WOZ waarde stijgen?

De WOZ-waarde is de waarde van de woning die door de gemeente wordt bepaald. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde herberekend. Volgens de Waarderingskamer stijgt de WOZ-waarde in 2023 met 17%. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Wat merk je als huiseigenaar van deze stijging?

Hoe weet ik of mijn WOZ waarde te hoog is?

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster – Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Hoe wordt de nieuwe WOZ waarde berekend?

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde? Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

 1. Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw.
 2. Hij bezoekt 1 of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht.
 3. Of die in een steekproef zijn geselecteerd.
 4. Het is niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt.
 5. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden.

De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.