Woz-Waarde Bedrijfspand Berekenen

Woz-Waarde Bedrijfspand Berekenen
HOE WORDT DE KAPITALISATIEFACTOR IN DE PRAKTIJK BEPAALD? – In de praktijk wordt de kapitalisatiefactor op verschillende manieren bepaald. Hieronder worden de diverse methoden beschreven. Uit het WOZ-taxatieverslag is niet op te maken op welke manier de kapitalisatiefactor is bepaald.

 1. Als van hetzelfde bedrijfspand tegelijkertijd een verkoopprijs (vrij van huur) en huurprijs van rond de waardepeildatum beschikbaar is, dan kan de kapitalisatiefactor op grond daarvan worden berekend.
 2. Als bij een bedrijfspand wel een verkoopprijs beschikbaar is maar geen huurprijs beschikbaar is, dan wordt de kapitalisatiefactor bepaald met behulp van een door de taxateur geschatte huurwaarde op basis van voor vergelijkbare panden gerealiseerde huren.

De verkoopsom wordt dan gedeeld door die geschatte huurwaarde om zo de kapitalisatiefactor te bepalen. Meestal is bij een bedrijfspand geen verkoopprijs beschikbaar. De WOZ-waarde wordt dan bepaald door de (geschatte) huurwaarde te vermenigvuldigen met de kapitalisatiefactor die is afgeleid van een vergelijkbaar pand dat wel is verkocht (vrij van huur).

Door de gemeente moet aannemelijk worden gemaakt dat de aldus bepaalde kapitalisatiefactor voldoende vergelijkbaar is ( Hof Amsterdam 29 mei 2000 ). Soms wordt niet gewerkt met de verkoopprijs van vergelijkbare panden, maar wordt de kapitalisatiefactor afgeleid van de getaxeerde waarden van referentiepanden.

De getaxeerde waarde wordt dan gedeeld door de gerealiseerde huurprijs. Bij deze methode is de kans groot dat de gemeente niet voldoende aannemelijk kan maken dat de berekende kapitalisatiefactor voldoende met de markt overeenkomt ( Hof Arnhem 3 juli 2012 ).

 1. Een andere methode om de kapitalisatiefactor te bepalen is een bottom-up berekening op basis van het rendement, de exploitatiekosten, het leegstandsrisico, etc.
 2. De daarbij gehanteerde uitgangspunten moeten door de gemeentelijke taxateur worden onderbouwd ( Hof Amsterdam 5 maart 2004 en Hof Den Haag 15 juli 2008 ).

Uitgangspunt van de bottum-up berekening is het netto-aanvangsrendement, bestaande uit de som van het risicovrije rendement (rendement op tienjarige staatsleningen op de waardepeildatum) en een risico-opslag omdat vastgoedbeleggingen een hoger risico hebben dan staatsleningen.

onderhoudskosten (het gaat om de instandhoudingskosten, niet om groot onderhoud of achterstallig onderhoud want dat zijn correctieposten op de berekende waarde); vaste lasten (verzekeringen en periodieke eigenaarsbelastingen); beheerskosten (vergoeding van een professionele vastgoedbeheerder voor het beheren van bedrijfspanden, niet zijnde servicekosten); leegstandsrisico (uitgedrukt in het aantal maanden leegstand tijdens een bepaalde periode); huurverliezen (als door de verhuurder een incentive is gegeven).

Tot slot moet daarop een correctie voor kosten koper worden toegepast, omdat de notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting of BTW geen onderdeel uitmaken van de WOZ-waarde.

Hoe wordt WOZ-waarde bedrijfspand bepaald?

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde? Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw. Hij bezoekt 1 of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Of die in een steekproef zijn geselecteerd. Het is niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden.

De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Wat is de WOZ-waarde van mijn bedrijfspand?

Wat is de WOZ-waarde? – De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw bedrijfspand. Deze verandert dus mee met de verkoopprijzen van panden op de markt. We kijken dan naar het vorige jaar; de WOZ-waarde die u in 2023 krijgt, is de waarde van uw bedrijfspand op de markt op 1 januari 2022.

Wat is de WOZ-waarde van een pand?

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak? De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt deze bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

 1. Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw).
 2. Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking.
 3. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast.
 4. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd.

You might be interested:  Actieradius Elektrische Auto Berekenen

Hoeveel is een bedrijfspand waard?

De waarde van een bedrijfspand in verhuurde staat is afhankelijk van meerdere factoren. – De belangrijkste factoren zijn de staat van onderhoud, de hoogte van de huurinkomsten uit het huurcontract, de verkoopwaarde van onlangs vergelijkbaar verkochte panden en de markt waarin u zich op het moment in verkeerd.

Hoe wordt een bedrijfspand getaxeerd?

Hoe wordt een zakelijk object getaxeerd? – De taxatie van commercieel vastgoed wordt gebaseerd aan de hand van de van een pand. Huuropbrengsten komen namelijk ten goede aan de eigenaar van het pand, maar wel moet hierbij rekening worden gehouden met bijkomstige exploitatiekosten.

Wat is de werkelijke WOZ waarde?

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster – Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Is het verstandig om een bedrijfspand te kopen?

Een eigen bedrijfspand kopen – Wanneer een ondernemer een bedrijfspand koopt op een aantrekkelijke locatie kan het een goede investering zijn. Dit zien veel ondernemers dan ook als opbouw van het pensioen. In de loop der jaren wordt er waarde opgebouwd.

 1. In de jaren waarin een ondernemer goed draait, is het kopen van een pand een goed optie.
 2. Winst kan herinvesteerd worden.
 3. Naast de goede jaren zijn er ook slechte jaren waar een ondernemer rekening mee moet houden.
 4. Het is daarom verstandig dat de ondernemer van de financiering en de waarde-opbouw in het pand geen risico maakt.

Daarom wordt zakelijk vastgoed meestal in een holding ondergebracht, maar voor een zakelijke hypotheek tekent de ondernemer meestal ook privé. Kopen is daarom alleen slim als de ondernemer de financiering op orde heeft en alles met zekerheid kan terugbetalen.

Waarom geen bedrijfspand kopen?

Het huren vs. het kopen van een bedrijfspand. – Alders Makelaars Is het verstandiger om een bedrijfspand te kopen of te huren? Onder – vooral startende – ondernemers is dit een veel gestelde vraag. Toch kan het per bedrijf erg verschillen of het voordeliger is om een bedrijfspand te kopen of toch juist te huren. Er zijn natuurlijk veel factoren die meewegen.

Zo is er de financiering, de grootte van het bedrijf en de toekomstplannen. Omdat het lastig is om de voordelen en nadelen van beide mogelijkheden te overzien, zet Alders bedrijfsmakelaars deze voor u op een rijtje. Zo heeft u een duidelijk overzicht en kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Alles over huren.

Allereerst is het over het algemeen de regel dat wanneer u opzoek bent naar een bedrijfsruimte kleiner dan 400m², het beter is om te huren dan te kopen. Dit is vaak het geval bij startende bedrijven. Redenen hiervoor zijn dat het makkelijker is om te verhuizen wanneer het bedrijf groeit, en de lagere opstartkosten.

Wanneer u een bedrijfspand huurt hoeft u niet in één keer een groot bedrag te investeren. Heirdoor bent u minder afhankelijk van vermogen. Daarnaast kunt u het geld eerst investeren in andere zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf. Op sommige locaties zijn meer huurpanden aanwezig. Dit is vooral het geval bij kleinschalige bedrijfsruimten. Deze ruimtes zijn vaker te huur dan te koop. U heeft zelf geen kosten van groot onderhoud. Dit is de taak van de verhuurder. Let hierbij echter wel goed op! Het kan namelijk zijn dat er andere afspraken zijn. Het is daarom belangrijk om hier goed naar te kijken alvorens u een huurcontract tekent. U bent flexibeler, Wanneer u groeit, kunt u sneller naar een ander pand verhuizen. Het is veel makkelijker om de huur op zeggen en te verhuizen, dan een bedrijfspand eerst te moeten verkopen. Wanneer u een bedrijfspand huurt, zit u nooit met onnodige dubbele kosten. U bent niet afhankelijk van de vastgoedprijzen, En daarnaast, zoals eerder genoemd, bent u ook niet afhankelijk van een minimum vermogen.

Zoals eerder genoemd is het voor bedrijven die nog in de beginfase zitten, vaak voordeliger om een bedrijfspand te huren. Maar aan huren zitten ook nadelen, welke belangrijk zijn om te overwegen.

Wanneer het pand meer waard wordt, verdient u daar als huurder niets aan, Alleen de verhuurder heeft hier baadt bij. Het kan zelfs in u nadeel werken, doordat de huur hoger wordt door de jaren heen. U heeft te maken met een verhuurder met eigen eisen en met contracten, Hier moet u zich dus aan houden. Daarnaast kan het zijn dat er een huurcontract voor meerdere jaren aangegaan moet worden. Hierdoor is het dan niet mogelijk om tussentijds de huur op te zeggen. U kunt geen ingrijpende verbouwingen binnen het pand uitvoeren, Zoals u het pand huurt, zo moet het voor het grootste gedeelte ook blijven. U zit dus vast aan hoe het pand is ingedeeld en welke voorzieningen er zijn. Wanneer u toch iets zou willen verbouwen moet u toestemming hebben van de verhuurder.

Voor- en nadelen van het kopen van een bedrijfspand. Na het lezen van de nadelen van huren, zullen sommige ondernemers toch liever een bedrijfspand kopen. De nadelen die aan huren zitten, kunnen vaak door kopen juist ‘omzeild’ worden. We zetten de voordelen van het kopen van een bedrijfspand op een rijtje:

Er is veel duidelijkheid voor de langere termijn. U heeft niet te maken met aflopende contracten of veranderende voorwaarden. Daarnaast kunt u ook helemaal zelf bepalen hoe lang u in het pand blijft. U investeert in uw bedrijf, Het geld dat u besteedt aan het kopen van een bedrijfspand blijft in het bedrijf, in tegenstelling tot geld dat u aan huur betaald. Hierdoor bouwt u langzaamaan meer vermogen op. Daarnaast kunt u er bij de verkoop van een bedrijfspand extra op verdienen, wanneer u het in een goede markt verkoopt. De rente van de financiering van het bedrijfspand is vaak lager dan de huurprijs van een pand, Hierdoor betaalt u maandelijks minder geld dan wanneer u het pand zou huren. U bent onafhankelijker en wordt niet beperkt door een verhuurder, Dit betekent dat u veel kunt doen met het pand, dus ook ingrijpende verbouwingen.

You might be interested:  Kosten Koper Berekenen 2022

Bedrijven die al meer vermogen hebben opgebouwd, zullen meer geneigd zijn om een bedrijfspand te gaan kopen. Echter, er zitten ook een aantal nadelen aan het kopen van een bedrijfspand.

De waarde van het pand is marktafhankelijk, Het kan dus zo zijn dat u pand door de jaren minder waard wordt, wanneer de markt slechter wordt. Wanneer u een bedrijfspand koopt, moet u een flink bedrag in één keer investeren, Dit kunt u niet meer gebruiken om op andere manieren in uw bedrijf te investeren. Vooral voor opstartende bedrijven is dit een nadeel, omdat ze het geld goed kunnen gebruiken voor andere zaken. Op sommige locaties is het vinden van een kooppand lastig, Het kan zijn dat er meer huur aanbod is. Wanneer u het bedrijfspand weer wilt verkopen, wordt dit op sommige locaties lastiger. Een huurcontract kunt u makkelijk beëindigen, maar een kooppand kunt u niet altijd even eenvoudig verkopen. Sommige banken verstrekken voor een bedrijfspand maar voor 80 procent van de koopsom een hypotheek, Dit betekent dat u 20 procent van de koopsom zelf moet investeren. Dit is echter niet bij alle banken het geval. Het is dus belangrijk om hier extra onderzoek naar te doen. De onderhoudskosten van het pand is bij koop altijd voor u zelf, In tegenstelling tot een huurpand moet u bij een kooppand investeren in groot onderhoud.

Zoals u ziet zijn er vele factoren die u moet overwegen bij de keuze voor het huren of het kopen van een bedrijfspand. Deze keuze verschilt per bedrijf. Met dit overzicht kunt u alle belangrijke voor- en nadelen tegel elkaar af wegen. Heeft u nog vragen over het huren of kopen van een bedrijfspand? Dan kunt u terecht bij onze,

Kun je een bedrijfspand prive kopen?

Investeren in bedrijfspand in privé of via de bv? Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die wil investeren in een bedrijfspand heeft de keuze om de onroerende zaak in privé dan wel via een vennootschap (hierna bv) aan te kopen. Bij het maken van deze keuze spelen fiscale overwegingen vaak een belangrijke rol.

Welke kosten komen bij een bedrijfspand?

Kosten voor een bedrijfspand – Voordat je op zoek gaat naar een bedrijfspand is het handig om te weten hoeveel geld je kunt besteden aan je nieuwe locatie. Kun je het bedrijfspand kopen met eigen middelen of moet het gefinancierd worden en hoeveel kun je dan maximaal financieren? Dit hangt af van je winst, rechtsvorm, het onderpand en nog een aantal factoren.

 • Onze zakelijke adviseurs kunnen u een goede inschatting geven hoeveel u maximaal kunt lenen voor uw bedrijfspand.
 • De koopsom van een bedrijfspand is niet alles, want bij de aankoop van een bedrijfspand heb je altijd te maken met extra kosten.
 • De aankoopkosten van het bedrijfspand dat je gaat kopen zijn bijvoorbeeld makelaarskosten, bodemonderzoekkosten, advieskosten, notariskosten, overdrachtsbelastingen en de BTW.

Deze kosten komen allemaal bovenop de koopsom die je afspreekt met de verkoper van een gekozen bedrijfspand. Daar moet je dus rekening mee houden. Maar dat is niet alles, want als je graag je bedrijfspand wilt financieren, moet de bank óók vinden dat de financiering binnen jouw onderneming past.

Zo is jouw winst niet per se leidend in de ogen van de bank. De bank let ook op allerlei andere factoren zoals bijvoorbeeld jouw huidige huurlasten; komen jouw huidige huurlasten te vervallen als je een bedrijfspand koopt? Of ga je naar een veel betere locatie waardoor je omzet omhoog gaat? Of heb je veel meer vierkante meters waardoor je meer omzet kunt draaien? Zijn deze factoren positief? Dan heeft de bank meer vertrouwen in dat jouw onderneming de financieringslasten van je bedrijf kunt betalen nu en in de toekomst.

Twijfel je of je wel genoeg geld hebt om een bedrijfspand te kopen in de ogen van de bank? Ontdek of jij kans maakt in een gratis QuickScan bij een bedrijfsadviseur,

Is taxatie hoger dan WOZ?

Als woningeigenaar ontvang je aan het begin van het jaar een brief met hierin informatie over de WOZ-waarde van jouw nieuwe woning. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en wordt gebruikt om de hoogte van de te betalen OZB (Onroerend-Zaak Belasting) te bepalen.

De hoogte van de WOZ-waarde wordt gebaseerd op de gegevens uit het Kadaster en houdt geen rekening met eventuele aanpassingen die de woningwaarde hebben verhoogd. Hoe hoger de WOZ-waarde des te meer belasting je moet betalen. Heb je het gevoel dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is ingeschat dan adviseren wij je om bezwaar in te dienen bij de gemeente.

WOZ-waarde Gouda Gouda is één van de eerste gemeenten in Nederland die de WOZ-waarden van de woningen openbaar heeft gemaakt via het platform: www.woz-waardeloket.nl, WOZ-waarde Waddinxveen De BSGR bepaalt namens de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning.

 1. Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.
 2. Bekijk de WOZ-waarde van jouw woning via: www.woz-waardeloket.nl WOZ-waarde Zoetermeer Klik hier om de WOZ-waarde van jouw woning in Zoetermeer opzoeken.
 3. WOZ-waarde Alphen aan den Rijn Bekijk de WOZ-waarde van jouw woning in Alphen via www.woz-waardeloket.nl Taxatiewaarde van jouw woning De verkopend makelaar zal op basis van zijn ervaring en ontwikkelingen in de markt de hoogte van de vraagprijs van de woning bepalen.
You might be interested:  Bijtelling Elektrische Auto 2024 Berekenen

Ook krijg je een indicatie van de te verwachten opbrengst. In gunstige tijden in de woningmarkt kan de vraagprijs van jouw woning een stuk hoger zijn dan de koopsom die jij hebt betaalt en de WOZ-waarde van de woning. Nadat je tot een overeenstemming bent gekomen met de koper of verkoper zal er een officiële taxatie plaatsvinden voor de hypotheekverstrekker.

 1. De taxatiewaarde ligt vele malen dichter bij de werkelijk waarde van de woning dan de WOZ-waarde.
 2. Laat je daarom niet leiden door het WOZ-bedrag.
 3. Heb je een officiële taxatie nodig van jouw woning? Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek? Bekijk dan eens de mogelijkheden bij Van ‘t Hof Taxaties,

Of vraag een gratis waardebepaling aan

Is inpandige garage woonoppervlakte?

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) rekent volgens de NEN2580 meetinstructie, Dit zijn de spelregels om woningen in te meten waarmee o.a. makelaars en taxateurs ook rekenen. Hierin wordt precies in uitgelegd hoe je de oppervlakte van jouw woning moet uitrekenen en dat van andere ruimtes zoals garages, schuurtjes, balkons, kelders, etc.

 1. In de ‘meetinstructie’ komen begrippen voor als woonoppervlakte, gebouwgebonden buitenruimte (balkons/dakterrassen), externe bergruimte (een berging/schuurtje die niet aan de woning vast zit) en overige inpandige ruimte (o.a.
 2. Een aangebouwde berging of garage).
 3. De oppervlakte die in de BAG meetelt is de woonoppervlakte + de overige inpandige ruimte samen.

Overige inpandige ruimte zijn in de meeste gevallen garages en bergingen die tegen het huis aangebouwd zitten. Nu is er wat geks aan de hand met hoe de BAG als het gaat om het hanteren van de ‘spelregels’ over meten. En dan specifiek als het gaat om garages of bergingen die tegen het huis zit aangebouwd zijn.

 • Tegen het huis aangebouwd betekent namelijk volgens de officiële nen2580 meetinstructie gewoon ‘overige inpandige ruimte’.
 • Daarbij maakt het niet uit of je binnendoor (via de hoofdwoning) die berging/garage kan bereiken of buitenom.
 • Het gekke is dat de manier hoe de BAG meet daar anders naar kijkt.
 • Een aangebouwde garage of berging telt SOMS WEL en SOMS NIET mee in de BAG-oppervlakte.

Omdat de praktijkhandleiding BAG voor geen mens te snappen is, leggen wij je hier simpel en visueel uit wanneer je aangebouwde garage/schuur of bijgebouw wel of niet meetelt voor de oppervlakte van de BAG. Dat doen we aan de hand van het schetsen van 4 situaties.

Is vloeroppervlakte hetzelfde als woonoppervlakte?

Definitie woonoppervlakte volgens NEN 2580:1997/A1:2001 – De woonoppervlakte is gelijk aan de som van de netto-vloeroppervlakten van de vertrekken van een woning. Tot de vertrekken behoren huiskamers, eetkamers, slaapkamers, werk-, eet- en woonkeukens en voorts andere binnenruimten, geschikt voor bewoningsdoeleinden, indien ze ten minste 4 m2 groot zijn.

Hoe berekenen je m2 woonoppervlakte?

Woonoppervlakte berekenen zonder plan – Wanneer je niet over een plan van de architect beschikt, moet je zelf aan de slag met de meter, Maak een lijstje of schets van alle kamers die onder woonoppervlakte vallen. Daarna ga je de kamers één voor één opmeten,

Welke factoren bepalen de WOZ waarde?

Factoren die de WOZ-waarde bepalen – De WOZ-waarde van een woning wordt door de gemeente op basis van de geschatte marktwaarde bepaald. De peildatum betreft altijd 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-beschikking die je in 2022 ontvangt, heeft dus een waardepeildatum van 1 januari 2021.

Hoe groot is het verschil tussen WOZ waarde en verkoopprijs?

WOZ waarde heeft geen invloed op de verkoopwaarde – Concluderend kunnen we dus stellen dat de WOZ-waarde geen invloed heeft op de verkoopwaarde van jouw woning. De uiteindelijke verkoopprijs is naast feiten ook zeker afhankelijk van sfeer, woningconcurrentie, inrichting en emotie.

 • Voelt de potentiële koper zich in jouw huis prettig én thuis? Dan bestaat er een grote kans dat hij of zij geen enkele moeite met jouw verkoopprijs heeft.
 • Met onze jarenlange ervaring als makelaar / taxateur én onze hulp met styling zorgen wij ervoor dat jouw woning er zowel op de foto’s als tijdens de bezichtigingen er top uitziet.

Zo vergroot je de kans op de succesvolle verkoop van jouw huis in Zwolle. Denk je er over na om jouw huis te verkopen en ben je benieuwd naar de verkoopwaarde van jouw woning? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende, gratis waardebepaling,

Hoe bereken je de waarde van een winkelpand?

WAT IS DE KAPITALISATIEFACTOR? – Kort weergegeven is de kapitalisatiefactor de koopsom van een bedrijfspand gedeeld door de jaarhuur. De kapitalisatiefactor geeft weer het aantal keer de jaarhuur van een bedrijfspand dat men bij koop is bereid te betalen.