Woz Waarde Berekenen 2022

Woz Waarde Berekenen 2022
Factoren die de WOZ-waarde bepalen – De WOZ-waarde van een woning wordt door de gemeente op basis van de geschatte marktwaarde bepaald. De peildatum betreft altijd 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-beschikking die je in 2022 ontvangt, heeft dus een waardepeildatum van 1 januari 2021.

Hoe wordt WOZ 2022 berekend?

Sinds 2022 zijn gemeenten verplicht om de WOZ-waarde te berekenen op basis van gebruiksoppervlakte (GBO). Dit is het aantal vierkante meters dat in je huis gebruikt kan worden om te wonen. Voorwaarde is dat de stahoogte minimaal 1,5 meter is.

Hoe bereken je zelf de WOZ waarde?

Berekenen.nl Beoordeel deze berekening 8.4 / 10 ( 24 ) Wil jij weten wat de WOZ waarde is van een bepaalde woning. Je kunt het eenvoudig opzoeken via onderstaande tool. Zodra je de postcode en huisnummer hebt ingevuld krijg je van alle bekende jaren de WOZ waardes te zien. Wanneer gemeenten de WOZ waarde berekenen gaan ze uit van onder andere de waarde van vergelijkbare woningen in de buurt, die onlangs zijn verkocht. Ze proberen op die manier de markt in te schatten en via een eenvoudige vergelijking tot een inschatting van uw woningwaarde te komen.

De kans is echter groot dat de schatting niet volledig zal komen. Je kunt niet zomaar zelf de WOZ waarde berekenen, maar je kunt wel inzage vragen in het taxatierapport dat zij maken en hier bezwaar tegen maken. Je zorgt er op die manier voor dat je tot een meer eerlijke berekening van je WOZ waarde kunt komen.

De gemeente peilt ieder jaar op 1 januari de waarde van je huis. Je krijgt daarover in het voorjaar bericht. Wil je de WOZ waarde controleren of zelf berekenen? Dat kun je gratis doen met onze tool, zodat je van jouw huis weet wat het waard is. De WOZ waarde kan lager zijn dan die waarde.

Wat is de WOZ waarde 2022?

Waardepeildatum WOZ 2022 – Wanneer de WOZ waarde voor 2022 bekend is voor jouw woning, is het tijd om deze te controleren. Men vraagt zich wel eens af welke WOZ-waarde voor de aangifte van 2022 te gebruiken. Kijk hiervoor naar de waardepeildatum. Dit is de datum waarop de WOZ waarde van toepassing is.

De waardepeildatum ligt altijd een jaar in het verleden. Je ziet in de WOZ 2022 waardepeildatum 1 januari 2021. Op deze manier heeft de gemeente de tijd om prijzen van omliggende woningen die in die periode verkocht zijn te verwerken in de WOZ waarde. Je moet de WOZ waarde zien als de geschatte verkoopprijs van jouw woning.

Is de geschatte prijs volgens jou te hoog of te laag? Maak dan gratis bezwaar via Bezwaarmaker, Een te hoge WOZ waarde kan je veel geld kosten door de hogere belastingen die je betaalt.

Wat is de WOZ waarde van mijn huis 2023?

WOZ-beschikking voor woningbezitters – Elk jaar ontvangt iedere huizenbezitter een WOZ-beschikking. De gemeente schat de WOZ-woningwaarde in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Zo is bij de WOZ-beschikking van 2023 de waardepeildatum op 1 januari 2022 van belang.

Hoeveel mag de WOZ-waarde stijgen in 2022?

Door de forse stijging van de huizenprijzen afgelopen jaren, gaat ook de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2023 met gemiddeld 17% omhoog blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Voor veel huiseigenaren een verrassing, omdat de verkoopprijzen van woningen op dit moment juist dalen.

Volgens de NVM daalde de gemiddelde huizenprijzen in 2022 met ongeveer 6%. De WOZ-waarde wordt echter gebaseerd op de waarde van de woning een jaar eerder, op 1 januari 2022. Het is het zesde jaar op rij dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met meer dan 5% stijgt. Dit is daardoor een van de grootste stijgingen sinds de introductie van de WOZ-waarde.

In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten in hun (digitale) brievenbus. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van hun woning. Een gemiddelde woning is dit jaar voor de belastingen €368.000 waard; een stijging van 17% ten opzichte van €315.000 in 2022.

Hoe weet je of je WOZ-waarde te hoog is?

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster – Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Welke m2 tellen mee voor WOZ-waarde?

Hoe wordt het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning bepaald? – Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur.

Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld. Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een dakkapel of een aangebouwde berging.

Ook bergingen, garages en kelders, zowel in als onder uw woning, behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning. Onderstaand ziet u twee voorbeelden waarin de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning zijn bepaald. Hierbij zijn zowel een eenvoudige als een uitgebreide woning weergegeven: Voorbeeld 1: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (eenvoudig) Voorbeeld 2: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (uitgebreid)

You might be interested:  Vermogen Van Radiator Berekenen

Waarom is mijn WOZ-waarde veel hoger dan van de buren?

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de gemeente bij identieke woningen eenzelfde WOZ-waarde moet hanteren. Hanteert de gemeente in de meerderheid van de gevallen een lagere WOZ-waarde, dan handelt deze in strijd met de meerderheidsregel. Wat is een identieke woning? Verschillen verwaarloosbaar.

Hoeveel procent is de WOZ-waarde van de verkoopprijs?

Hoe bepaalt de makelaar de verkoopprijs? – De verkoopprijs van jouw woning wordt niet alleen gebaseerd op de WOZ-waarde. Sterker nog, soms laten we het zelfs links liggen. De WOZ-waarde van jouw woning is gebaseerd op de waardepeiling van het vorige kalenderjaar.

Om de juiste verkoopprijs van jouw huis te bepalen, kijken we naar de staat waarin jouw woning zich zowel van binnen áls van buiten bevindt, meten we het één en ander op, vergelijken we jouw woning met woningen uit onze NVM database, we checken hoeveel vraag er naar de woning is. Al deze factoren samen bepalen voor een groot gedeelte de uiteindelijke verkoopprijs.

Concluderend kunnen we dus stellen dat de WOZ-waarde geen invloed heeft op de verkoopwaarde van jouw woning. De uiteindelijke verkoopprijs is naast feiten ook zeker afhankelijk van sfeer, woningconcurrentie, inrichting en emotie. Voelt de potentiële koper zich in jouw huis prettig én thuis? Dan bestaat er een grote kans dat hij geen enkele moeite met jouw verkoopprijs heeft.

Is een hoge WOZ-waarde gunstig?

Je wilt je huis verkopen – De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw huis en potentiële kopers baseren vaak hun openingsbod deels op de WOZ-waarde. Ligt jouw WOZ-waarde hoger, dan ligt het openingsbod van kopers dus ook vaak hoger.

Hoe bereken je WOZ belasting?

Rekenvoorbeeld – Stel de WOZ-waarde van je woning is €400.000. Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is dan 0,35%.

Berekening eigenwoningforfait: €400.000 x 0,0035 = €1400. Dit bedrag wordt opgeteld bij het inkomen en over dat saldo wordt dan maximaal 49,50% (2023) belasting geheven. Het eigenwoningforfait kost je in dit voorbeeld maximaal €693 belasting.

Heb je in 2023 een belastbaar inkomen onder de €73.032? Dan ben je onder aan de streep een lager bedrag kwijt aan het eigenwoningforfait. Bekijk op de website van de Belastingdienst het overzicht van de belastingschijven, Hierin vind je het percentage terug waarmee je het eigenwoningforfait moet vermenigvuldigen om de extra belasting door het eigenwoningforfait te berekenen.

Hoeveel mag de WOZ-waarde per jaar stijgen?

De WOZ-waarde is de waarde van de woning die door de gemeente wordt bepaald. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde herberekend. Volgens de Waarderingskamer stijgt de WOZ-waarde in 2023 met 17%. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Wat merk je als huiseigenaar van deze stijging?

Hoeveel WOZ waarde moet ik betalen?

Voorbeeld

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.200.000 0,35%
€ 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Welke factoren verlagen de WOZ waarde?

Top 5 WOZ Bezwaar Argumenten – Previcus Vastgoed Er zijn veel redenen te bedenken waarom de WOZ waarde van uw woning niet klopt met wat door de gemeente is vastgesteld. Het is dan ook belangrijk dat u uw WOZ waarde grondig controleert. Kloppen de objectkenmerken wel en is er niet te veel grond meegenomen in de waardering? De top 5 WOZ bezwaar argumenten welke afgelopen jaren veel aangedragen zijn om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde zijn: achterstallig onderhoud, belemmerende omgevingsfactoren, asbest, scheurvorming en het energielabel.

Wat is een redelijke WOZ verhoging?

Veel eigenaren van woningen zijn benieuwd naar het verschil van de nieuwe WOZ-waarde ten opzichte van de vorige en ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling. Hier leest u meer over de landelijke marktontwikkelingen in de laatste 3 jaar. De gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente kunt u bekijken via de homepagina “Hoe voert uw gemeente de WOZ uit? Bijgewerkt per 3 maart 2023 In januari en februari 2023 zijn de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2022 bekend gemaakt.

 1. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2022 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2021) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2021 dus tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022.
 2. Tussen de waardepeildatum 1 januari 2021 en de waardepeildatum 1 januari 2022 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde met 17,0 %.

Maar voor de meeste woningen zal de verandering van de WOZ-waarde afwijken van dit landelijk gemiddelde. Deels komt dit door regionale verschillen. Deze regionale verschillen blijken ook wanneer we kijken naar de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde per gemeente.

 1. Op de pagina per gemeente (u kunt op deze pagina de naam van de voor u interessante gemeente intypen) is de marktontwikkeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 per gemeente weergegeven.
 2. De gemiddelde marktontwikkeling per gemeente in Nederland vindt u in dit document: Overzicht marktontwikkeling woningen tussen 1-1-2021 en 1-1-2022 (PDF, 360 kB).

Maar ook deze cijfers zijn steeds alleen een gemiddelde per gemeente en binnen de gemeente zullen er weer verschillen zijn voor bijvoorbeeld buurten, typen woningen etc. Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan per gemeente alleen de waardeontwikkeling per jaar worden weergegeven.

Hoeveel mag de WOZ-waarde afwijken?

Fierensmarge – Met ingang van 1 januari 2005 is in de Wet WOZ een marge (zie onderstaande tabel) bij bezwaar opgenomen, waarbinnen de waarde wordt geacht juist te zijn en bezwaar dus ook geen zin heeft. Deze marge (ook wel bekend als de Fierensmarge) is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak.

WOZ-waarde Waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van:
Ten hoogste € 200.000 5% van de WOZ-waarde
Meer dan € 200.000, maar niet meer dan € 500.000 4% van de WOZ-waarde met een minimum van € 10.000
Meer dan € 500.000, maar niet meer dan € 1.000.000 3% van de WOZ-waarde met een minimum van € 20.000
Meer dan € 1.000.000 2% van de WOZ-waarde met een minimum van € 30.000

Met deze wettelijke maatregel wilde de wetgever de werklast voor gemeenten en rechters in belastingzaken verminderen.

Hoe hard mag de WOZ-waarde stijgen?

Geplaatst op -, bijgewerkt – Met de forse stijging van de huizenprijzen het afgelopen jaar, gaan ook de meeste WOZ-waarden omhoog: dit jaar met gemiddeld 9%. Dit blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de vastgestelde woningwaarden door gemeenten.

 1. Het is het vijfde jaar op rij dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met meer dan 5% stijgt.
 2. In de eerste maanden van het jaar krijgen huishoudens de jaarlijkse aanslag gemeentelijke woonlasten in hun (digitale) brievenbus.
 3. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van hun woning.
 4. Een gemiddelde woning is dit jaar voor de belastingen €316.000 waard; een stijging van 9% ten opzichte van €290.000 in 2021.
You might be interested:  Defam Lening Berekenen

Per woning of gemeente kan de waardestijging fors afwijken van het landelijk gemiddelde. De nieuwe WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021.

Wat is een eerlijke WOZ-waarde?

Wat is een eerlijke WOZ? – De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is de waardering van onroerende zaken door de overheid. Het is de basis voor de OZB (Onroerende Zaken Belasting), die u jaarlijks betaalt. Een eerlijke WOZ is een WOZ waardering die realistisch is en recht doet aan de waarde van uw woning.

Als woningeigenaar wilt u verzekerd zijn van een eerlijke WOZ. Een te hoge WOZ-waarde van uw woning kost onnodig veel geld. Allerlei belastingen en heffingen worden gebaseerd op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Ook kunt u toeslagen mislopen of is er sprake van een veel hogere aanslag Schenk- en erfbelasting (successierechten).

Verschillende factoren veroorzaken dat u niet altijd een eerlijke WOZ-beschikking ontvangt van de gemeente. Gemeenten waarderen uw woning namelijk modelmatig: de computer schat wat uw woning waard is, dat is zonder verdere informatie altijd onnauwkeurig.

Wat kost eerlijke WOZ-waarde?

Zijn jullie altijd gratis? – Ja, onze dienstverlening is écht gratis. Iedereen heeft recht op een eerlijke WOZ. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen de WOZ-waarde eenvoudig kan controleren en eventueel gratis bezwaar kan maken.

Hoe wordt de WOZ belasting berekend?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van de WOZ-waarde en de soorten belastingen waarbij de WOZ-waarde een rol speelt.

De WOZ-waarde wordt door gemeenten in ieder geval gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De onroerendezaakbelasting wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken. Een woning is een onroerende zaak, net als bijvoorbeeld een bedrijfspand, een ziekenhuis, een winkel of een kantoor.

De gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vast. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief de hoogte van uw OZB-belastingaanslag. Bijvoorbeeld een woning heeft een WOZ-waarde van € 250.000. Het door de gemeenteraad vastgestelde tarief is 0,15%.

tarief voor de eigenaren van woningentarief voor de eigenaren van niet-woningentarief voor de gebruikers van niet-woningen

De gebruikers van woningen betalen geen OZB. Iemand die eigenaar is van bijvoorbeeld een winkel en deze winkel ook zelf gebruikt betaalt zowel de OZB voor eigenaren als de OZB voor gebruiker. De inkomsten uit de OZB behoren tot de algemene middelen van de gemeente.

De gemeenteraad bepaalt waarvoor dit geld gebruikt wordt. De OZB draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente. De WOZ-waarde kan ook de maatstaf zijn bij andere gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad kan hiervoor kiezen. Men neemt dan in de verordening op dat de WOZ-waarde ook voor andere belastingen als heffingsmaatstaf geldt en stelt dan ook voor deze belastingen een tarief vast als percentage van de WOZ-waarde.

Dit kan de gemeenteraad doen voor:

afvalstoffenheffing de belasting die men betaalt om te betalen voor het ophalen en verwerken vanafval;rioolheffing de belastingheffing die men betaalt voor een goed werkende en onderhouden riolering.

De meeste belastingen van gemeenten zijn geregeld in hoofdstuk 15 van de Gemeentewet. Daarnaast zijn er enkele belastingsoorten geregeld in andere wetten zoals de Wet milieubeheer. De belasting die waterschappen heffen heet watersysteemheffing. De “watersysteemheffing gebouwd” wordt geheven van de eigenaren van gebouwen.

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het tarief van deze belasting vast. Het tarief is, net als bij de OZB, een percentage van de WOZ-waarde. Daarnaast heffen de waterschappen een watersysteemheffing ongebouwd (van de eigenaar van ongebouwde eigendommen geheven naar de oppervlakte) en een watersysteemheffing ingezetenen (van alle inwoners van het waterschap, naar een vast bedrag per woonruimte).

De waterschappen gebruiken de opbrengst voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen en sluizen. Verder leggen de waterschappen een zuiveringsheffing op. Hiermee wordt de zuivering van afvalwater bekostigd. In de meeste gevallen betaalt men voor een onroerende zaak of de watersysteemheffing gebouwd naar de WOZ-waarde of de watersysteemheffing ongebouwd naar de oppervlakte.

In een enkel geval, bijvoorbeeld een boerderij, betaalt men beide belastingen. De watersysteemheffing gebouwd naar de waarde van de gebouwen en de watersysteemheffing ongebouwd voor de landbouwgrond (cultuurgrond) die bij de WOZ-waarde niet is meegetaxeerd. Het waterschap krijgt de WOZ-waarden uit de Basisregistratie WOZ die door gemeenten wordt bijgehouden.

De belastingen van de waterschappen zijn geregeld in hoofdstuk 16 van de Waterschapswet. De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

het eigenwoningforfait; de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;de schenk- en erfbelasting voor woningen; de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; ende beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

Het woongenot zonder de betaling van huur wordt in Nederland beschouwd als een inkomen in natura. Over inkomen betalen we inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait is daarom het fictieve inkomen dat de woningbezitter optelt bij zijn inkomen uit werk (in box 1) wanneer men aangifte doet voor de inkomstenbelasting.

Dit eigenwoningforfait is geregeld in artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Het percentage ligt vast in de wet en wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de huurprijzen en de WOZ-waarden. Voor 2021 bedraagt dit percentage voor de meeste woningen 0,5%, maar voor woningen met een WOZ-waarde onder € 75.000 of boven € 1.050.000 geldt een afwijkend tarief).

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 280.000 telt men € 1.400 bij het inkomen. Deze bijtelling wordt verminderd, wanneer men geen of een lage aftrek heeft van hypotheekrente. De bijtelling voor het eigenwoningforfait kan nooit hoger zijn dan de aftrek die men heeft voor hypotheekrente.

Hoeveel belasting men betaalt, is uiteindelijk afhankelijk in welke inkomensschijf men valt. Vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Deze belasting maakt ook onderdeel uit van de inkomstenbelasting en wordt aangeduid als box 3 van de inkomstenbelasting.

Het rendement van het eigen vermogen voor de belastingheffing wordt berekend op basis van een forfaitair verwacht rendement. Naast spaargeld en beleggingen behoort ook een tweede woning tot het vermogen dat men moet aangeven in box 3. De tweede woning betreft een woning die men in eigendom heeft en waarin men niet hoofdzakelijk woont.

You might be interested:  Bijtelling Per Maand Berekenen

een recreatiewoning; De WOZ-waarde van deze recreatiewoning telt men in box 3 volledig bij het eigen vermogen;een woning die men verhuurt voor permanente bewoning: Men telt een percentage van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”.

De vermogensrendementsheffing is geregeld in artikel 5.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Degene die een woning erft, betaalt hierover erfbelasting. Deze erfbelasting wordt geheven op basis van de totale waarde van hetgeen men erft. Als waarde van de woning die men erft, geldt de WOZ-waarde.

De belastingplichtige heeft daarbij de keus of men de WOZ-waarde neem die geldt in het jaar waarin de persoon waarvan men de woning heeft geërfd, is overleden of de WOZ-waarde die geldt in het eerste jaar na overlijden. Als de woning die men erft permanent verhuurd is, hoeft men slechts een percentage van de WOZ-waarde te nemen bij het bepalen van de hoogte van de erfenis.

De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”. Deze regels zijn vastgelegd in artikel 21 van de Successiewet 1956, Wanneer een woning geschonken wordt, dan wordt de WOZ-waarde op dezelfde manier toegepast om de waarde van de schenking te bepalen.

Wanneer iemand in een pand woont dat zijn hoofdverblijf is en dat geheel tot het ondernemingsvermogen behoort, dan moet het eigenwoningforfait bij de winst worden geteld. Het kan ook gaan om een pand dat de onderneming huurt en dat deels als woning gebruikt wordt. In dat geval wordt een bedrag bij de winst geteld als privé-onttrekking, oftewel het woongenot.

Ook dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. Deze bijtelling is geregeld in artikel 3.19 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In een aantal gevallen komt het pand waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld niet overeen met het pand dat voor de inkomstenbelasting van belang is.

 • Dit komt vooral voor bij boerderijen, woonwinkelpanden en woningen met praktijk of kantoor aan huis.
 • Het woongedeelte is immers maar een deel van de boerderij of het woonwinkelpand.
 • In die gevallen is voor de inkomstenbelasting alleen de waarde van het woongedeelte van belang.
 • De waarde van het woongedeelte kan niet (rechtstreeks) aan de WOZ-waarde ontleend worden, maar kan soms wel van de WOZ-waarde of het daaraan ten grondslag liggende taxatieverslag afgeleid worden.

Wanneer een eigen bedrijfspand of bijvoorbeeld een industriële installatie voor de onderneming wordt gebruikt, kan jaarlijks op de boekwaarde van die onroerende zaak worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving op een pand is voor de belastingheffing alleen mogelijk als de boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde.

Dit is de bodemwaarde. Daarnaast mag de jaarlijkse afschrijving over het pand niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde. Wanneer het bedrijfspand, winkel of kantoor niet wordt gebruikt door de eigen onderneming, maar wordt verhuurd aan een ander, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde.

De zogenoemde bodemwaarde is geregeld in artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001, en artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De Wet WOZ is eveneens van belang voor de heffing van energiebelasting en de belasting op leidingwater.

Welke m2 tellen mee voor WOZ-waarde?

Hoe wordt het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning bepaald? – Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur.

 1. Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld.
 2. Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee.
 3. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn.
 4. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een dakkapel of een aangebouwde berging.

Ook bergingen, garages en kelders, zowel in als onder uw woning, behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning. Onderstaand ziet u twee voorbeelden waarin de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning zijn bepaald. Hierbij zijn zowel een eenvoudige als een uitgebreide woning weergegeven: Voorbeeld 1: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (eenvoudig) Voorbeeld 2: Vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van een woning (uitgebreid)

Hoe bereken je WOZ belasting?

Rekenvoorbeeld – Stel de WOZ-waarde van je woning is €400.000. Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is dan 0,35%.

Berekening eigenwoningforfait: €400.000 x 0,0035 = €1400. Dit bedrag wordt opgeteld bij het inkomen en over dat saldo wordt dan maximaal 49,50% (2023) belasting geheven. Het eigenwoningforfait kost je in dit voorbeeld maximaal €693 belasting.

Heb je in 2023 een belastbaar inkomen onder de €73.032? Dan ben je onder aan de streep een lager bedrag kwijt aan het eigenwoningforfait. Bekijk op de website van de Belastingdienst het overzicht van de belastingschijven, Hierin vind je het percentage terug waarmee je het eigenwoningforfait moet vermenigvuldigen om de extra belasting door het eigenwoningforfait te berekenen.

Waarom is mijn WOZ-waarde veel hoger dan van de buren?

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de gemeente bij identieke woningen eenzelfde WOZ-waarde moet hanteren. Hanteert de gemeente in de meerderheid van de gevallen een lagere WOZ-waarde, dan handelt deze in strijd met de meerderheidsregel. Wat is een identieke woning? Verschillen verwaarloosbaar.