Ww Recht Berekenen

Ww Recht Berekenen
Arbeidsverleden – Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Heb ik recht op WW berekenen?

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen? Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden; niet afhankelijk van uw eigen vermogen; gebonden aan een maximum: het,

Hoe lang moet je gewerkt hebben om recht te hebben op een WW-uitkering?

U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag). U werkte gemiddeld minimaal 10 uur per week en verliest 5 uur of meer van uw werk per week.

You might be interested:  Draagkracht Houten Balk Berekenen

Hoeveel maanden heb ik recht op WW?

Wat is de wekeneis? U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken hebben gewerkt. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW – uitkering. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Hoeveel geld mag je hebben als je in de WW zit?

Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering? – Je spaargeld heeft geen invloed op je WW-uitkering. Ook als je veel spaargeld hebt, ontvang je gewoon de volledige uitkering waar je zonder spaargeld recht op zou hebben. Je kunt zelfs door blijven sparen als je dat wilt en kunt.

Kan je uitkering krijgen als je niet werkt?

Bijstand bij onvoldoende inkomen – Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm.

Hoeveel jaar arbeidsverleden heb ik?

Zo berekenen wij de duur van zijn WW-uitkering: Zijn feitelijke arbeidsverleden is 24 jaar : van 1998 tot en met 2021 (2022 telt niet mee omdat hij in dit jaar werkloos wordt). Zijn fictieve arbeidsverleden is 2 jaar (van 1996 tot en met 1997). In totaal heeft Jeroen dus 24 + 2 = 26 jaar arbeidsverleden.

Hoe weet ik of ik recht heb op PAWW?

Hoe vraagt u een PAWW-uitkering aan? Als u werkloos of deels arbeidsongeschikt wordt, vraagt u eerst een WW-uitkering aan via UWV. Heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden én valt u binnen een cao waarin de PAWW-afspraken zijn opgenomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering nadat uw WW of WGA afloopt.