Ww Uitkering 2016 Berekenen

Ww Uitkering 2016 Berekenen
Arbeidsverleden – Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering netto?

Hoe wordt de hoogte van de WW-uitkering berekend? – De hoogte van je WW-uitkering bedraagt over de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Vanaf maand 3 is de hoogte van je WW-uitkering 70% van je dagloon. De WW-rekentool berekent de hoogte van jouw WW-uitkering in 3 stappen:

     1. Aan de hand van het ingevoerde maandloon, rekent de tool uit wat jouw dagloon is. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 21,75 werkdagen per maand.
     2. De rekentool houdt daarbij rekening met het maximum dagloon per 1 januari 2021 van € 225,57 inclusief vakantietoeslag. Als jouw dagloon dus hoger is dan dit maximum, krijg je over het meerdere geen hogere WW-uitkering.
     3. De rekentool neemt vervolgens op maandbasis 75% (voor de eerste 3 maanden) respectievelijk 70% (vanaf maand 3) van dit dagloon als indicatie voor jouw WW-uitkering. De vakantietoeslag van 8% wordt hiervan afgetrokken omdat je die door het UWV separaat in mei krijgt uitbetaald.

Welke tabel bij WW-uitkering?

Wit en groen in de kolom ‘Tarief’ – Wit en groen in de kolom ‘Tarief’ verwijzen naar verschillende loontabellen. Het hangt van uw arbeidsrelatie af of de witte of groene loontabel van toepassing is. Heeft u een bestaande arbeidsrelatie? Dan geldt de witte loontabel voor u.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Aegon

Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een bestaande arbeidsrelatie. U heeft dan recht op algemene heffingskorting en arbeidskorting. Heeft u geen arbeidsrelatie? Dan geldt de groene loontabel voor u. Dit betekent dat u belasting betaalt op basis van een vroegere arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

U heeft dan recht op algemene heffingskorting, maar u krijgt geen arbeidskorting. U betaalt dan dus iets meer belasting. Werkt u naast uw uitkering of krijgt u loon doorbetaald? Dan geldt de witte tabel voor uw loon en de groene tabel voor uw uitkering.

Hoe hoog wordt de uitkering in 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Hoeveel vermogen mag je hebben bij een WW-uitkering?

Ja, als u te veel vermogen hebt, moet u dit teveel eerst opmaken. U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.