Zelf Energielabel Berekenen Tool

Zelf Energielabel Berekenen Tool
Energielabel woning zelf berekenen – Het is eigenlijk niet mogelijk om zelf het energielabel van je woning te berekenen. De energiedeskundige weet precies waar hij of zij op moet letten. Die gebruikt verschillende documenten, referenties en rekenmethoden, waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel.

Kan je zelf je energielabel berekenen?

Kan ik zelf energielabel berekenen? – Nee. Het officiële energielabel van een woning kan alleen worden bepaald door een gecertificeerde energieadviseur. Je kunt met de Energielabel Calculator op deze pagina wel een indicatief energielabel berekenen. Maar het is slechts een inschatting. Dit is geen geldig energielabel en mag niet worden gebruikt voor verkoop of verhuur van een woning.

Hoe wordt de energielabel berekend?

Uitzonderingen – Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee? Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

 • Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt.
 • Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel.
 • Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.
 • Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
 2. Wijziging van de rekenmethode Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode. Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties.

Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat. Dit hoort ook bij de verplichting. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m 2, Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Meer informatie vindt u op de website

Wat telt mee bij energielabel?

Voor uw woning is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van de woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

You might be interested:  Totale Constante Kosten Berekenen

Hoe maak je je huis energielabel A?

Je huis verbeteren naar een energielabel A-woning – Er zijn een aantal manieren waarop je je huis groener en zuiniger kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de isolatie of het installeren van zonnepanelen, Daarnaast kun je ook een warmtepomp laten plaatsen.

Hebben zonnepanelen invloed op het energielabel?

Krijgt een woning een hoger Energielabel door Zonnepanelen. Woningen of bedrijven die zonnepanelen laten plaatsen krijgen een hoger, Omdat je de woning verduurzaamt door zelf groene stroom op te wekken, word je beloond met een hoger energielabel. Met zonnepanelen op je dak verlaag je de energie-index van je huis of je bedrijf.

 1. In de energie-index staat hoeveel energie je huis of kantoorpand verbruikt en hoe energiezuinig de woning of het bedrijfspand is.
 2. De energie-index wordt als volgt berekend: De totaal oppervlakte van de zonnepanelen delen door de omvang van de woning of het bedrijfspand.
 3. De omvang wordt berekend aan de hand van de woonoppervlakte en de oppervlakte die grenst aan de buitenlucht en het perceel.

Stel dat je in een tussenwoning woont en je laat 10 zonnepanelen installeren op je dak. Dan wordt jouw energie-index lager dan bij mensen die in een vrijstaand huis wonen. Dit komt omdat een vrijstaande woning vaak een groter woonoppervlakte heeft en een grotere tuin.

Is energielabel gratis?

Klantvraag: kan ik een goedkoop energielabel aanvragen? – Een energielabel zelf kost geen geld. Je betaalt voor de erkende deskundige die je aanvraag van een definitief energielabel controleert. Dit kan een makelaar, energieadviseur of bouwtechnisch specialist zijn.

Heeft airco invloed op energielabel?

Een groen hart en toch een airco, kan dat? 2 hittegolven in 1 maand tijd. De warmte buiten het huis houden is niet gemakkelijk gebleken bij temperaturen tussen 35 en veertig graden. Een airconditioning is een eenvoudige oplossing voor koeling in huis. Echter airconditioning kost erg veel energie, veel meer dan bijvoorbeeld een ventilator.

 • Verantwoord airconditioning aanschaffen, is dat mogelijk? Milieubelasting van airco’s Een airconditioning vormt een belasting op uw elektriciteitsverbruik, een gemiddeld in huis aanwezige airco verbruikt tussen 160 tot 430 kWh per jaar (afhankelijk van het type en het energielabel).
 • Dit elektriciteitsverbruik heeft een negatief effect op het klimaat.

Daarnaast kost het fabriceren van de airco natuurlijk grondstoffen (kunststoffen en metalen). Ook zitten er ‘koelmiddelen’ in airco’s die bijdragen aan het broeikaseffect. Airco’s zijn duurder Naast de milieubelasting, vormt de airco ook een grote belasting op je portemonnee.

 • Vergelijk je een airco met bijvoorbeeld een ventilator, dan kost de airco 35 tot 100 euro per jaar (23 cent per kWh, prijspeil 2019), en de ventilator slechts circa 3 euro.
 • Airco met de minste milieubelasting Als je de opwarming van je huis door middel van niet voldoende kan tegen gaan en je wilt echt overgaan tot de aanschaf van een airconditioning, kies dan een ‘splitsysteem’.

Zo’n systeem heeft één gedeelte binnen en één gedeelte buiten. Dat koelt veel efficiënter dan een zogeheten monoblocksysteem, dat via een slang warme lucht naar buiten afvoert. Splitsystemen zijn in aanschaf duurder dan mono-blocksystemen, maar goedkoper in gebruik vanwege de lagere energiekosten.

Zorg er verder voor dat het vermogen van de airco past bij de kamer: fabrikanten adviseren een vermogen van 100 watt per m2. Neem je een lager vermogen, dan moet de airco langer werken om de kamer koel te krijgen en verbruikt hij extra veel stroom. Kijk bij de aanschaf ook altijd naar het energielabel en of de airco werkt met zogenoemde natuurlijke koudemiddelen.

De natuurlijke varianten zijn minder schadelijk voor het milieu 7 Tips voor een energiezuinig gebruik van je Airco 1) Stel de temperatuur van je airconditioning niet lager in dan nodig, dit beperkt het elektriciteitsverbruik.2) Wanneer je een airco hebt die zowel kan koelen als verwarmen, stel dan ook twee verschillende temperaturen in.

 • Als het in je woning bijvoorbeeld boven de 25 graden Celsius uitkomt, laat je hem koelen en bij een temperatuur onder de 18 graden laat je hem verwarmen.
 • Als je dat niet doet dan gaat de airco snel schakelen tussen verwarmen en koelen, en dat kost meer elektriciteit.3) Misschien ligt deze voor de hand, maar plaats de airco zo dat deze de gekoelde lucht goed kan verspreiden (richt de luchtblazer bijvoorbeeld niet op een muur).4) Probeer bewust met het gebruik van je airco om te gaan.

‘s Nachts kun je jouw huis ook natuurlijk koelen door ramen tegen elkaar open te zetten.5) Let ook op sluipverbruik en schakel de stroom van de airco helemaal uit als je hem niet gebruikt.6) Veel airco’s hebben standen waarin ze alleen ontvochtigen of ventileren.

 1. Maak daar gebruik van, want dat kan voor een aangenamer en koeler binnenklimaat zorgen, bij een lager energieverbruik.7) Schakel een STEK-erkende installateur in voor plaatsing, reparatie en onderhoud van een ‘splitsysteem’.
 2. Een installateur met deze certificering is gericht op het beperken van emissies (van CO₂ en andere broeikasgassen).
You might be interested:  Airco Vermogen Berekenen Verwarmen

Ps: leer het artikel in het AD van vorige week over een airco die geen stroom vreet: een Nederlandse uitvinding die de wereld over gaat. : Een groen hart en toch een airco, kan dat?

Wat zijn de eisen voor energielabel A?

Nieuwe norm, nieuw energielabel – De energielabel eisen van een woning kunnen veranderen. De methode die voor 2021 werd toegepast wijkt af van de nieuwe NTA 8800 norm, Het is gebleken dat een behoorlijk aantal huizen een geldig label heeft dat eigenlijk niet klopt.

 1. Dat is met name vervelend als je de woning optimaal wilt verduurzamen of bij verkoop.
 2. Een ouder label is minder betrouwbaar dan het nieuwe label, dit kan bij onderhandelingen over de koopsom naar voren komen.
 3. Na toekenning van een label heeft deze toetsing een geldigheid van 10 jaar.
 4. Het is wel zo dat oudere labels dermate onbetrouwbaar zijn gebleken dat Milieu Centraal ze niet meer toont op energielabel.nl.

Dit kan zeker gevolgen hebben voor het aantal mensen dat interesse heeft om jouw woning te kopen.

Wat doet dubbel glas met je energielabel?

1. Dubbelglas is het minst isolerend – Dubbelglas kennen we ook wel als isolatieglas. Deze beglazing is vanzelfsprekend beter isolerend dan enkelglas. Als we kijken naar dubbelglas, HR glas en triple glas, dan is dubbelglas wel de minst isolerende variant van deze drie.

Wat doet dubbel glas met energielabel?

Huizen hebben, net als apparaten, een energielabel. Dat geeft aan hoe zuinig het huis met energie omgaat. Wil je een beter energielabel? Met het plaatsen van dubbel glas gaat je energielabel direct een stap vooruit. Want je kunt met isolatieglas flink besparen op je energieverbruik voor verwarming! Onafhankelijke informatie over dubbel glas en het energielabel.

Kun je je huis verkopen zonder energielabel?

Krijg ik een boete als ik geen energielabel heb bij verkoop of verhuur van mijn woning? Als eigenaar moet u bij de verkoop of verhuur van uw woning een geldig energielabel hebben en beschikbaar stellen aan de koper of huurder. Dit geldt ook als u een huis laat bouwen.

Hoeveel zonnepanelen nodig voor energielabel A?

Voorbeelden van invloed zonnepanelen op energielabel –

Een tussenwoning van 116 m2 heeft met 12 zonnepanelen (1,65 x 0,99 m) een EI-vermindering van 0,53. Hiermee kan je bijvoorbeeld van label C naar A gaan.Een hoekhuis van 116 m2 heeft met dezelfde 12 zonnepanelen een EI-vermindering van 0,42. Dit is vaak maar 1 stapje in energielabel.Een vrijstaande bungalow van 190 m2 haalt met eenzelfde systeem een EI-vermindering van 0,24. Het energielabel zal in dit geval vaak niet verbeteren.

De overheid heeft de precieze rekenmethode voor de EnergieIndex nog niet vrijgegeven. Het is dus vooraf niet exact te zeggen hoe jouw huis scoort op de index en welke impact zonnepanelen hebben op het energielabel.

Heeft energielabel invloed op WOZ waarde?

Energielabel kan de WOZ drukken Hoe lager het energielabel, hoe lager de WOZ.

Welk energielabel met zonnepanelen?

Wat betekent dit voor een gemiddelde tussenwoning? – Verreweg de meeste woningen die worden voorzien van zonnepanelen zijn eengezinswoningen. Hiervan zijn meer tussenwoningen dan hoekwoningen te vinden. Daarom laten wij u graag een voorbeeld zien van een gemiddelde tussenwoning.

Hoe krijg je energielabel omhoog?

Welke energiebesparende aanpassingen kun je verrichten? – Om je huis met energielabel F energiezuiniger te maken zijn er verschillende energiebesparende aanpassingen die je aan je huis kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de isolatie en het laten plaatsen van dubbelglas,

Hoeveel stijgt energielabel met zonnepanelen?

Bijna altijd tellen zonnepanelen mee in het energielabel:

als ze zijn aangesloten achter de meter van eengezinswoningen of appartementen zelf als ze zijn aangesloten op de collectieve meter van een appartementencomplex, ze worden door naar rato van de gebruiksoppervlakte verdeeld over de appartementen.

Dat de zonnepanelen wellicht ook nodig zijn voor een EPC of een Nul-op-de-Meter, of dat ze van een externe exploitant zijn, doet voor het energielabel niet ter zake. Het gaat erom waar de stroom naartoe loopt. Panelen tellen NIET mee als ze direct en alleen terugleveren aan het net, bijvoorbeeld in een SCE-subsidie (voorheen postcoderoos).

Immers, het energielabel gaat over de netto energievraag van de appartementen. De stroom loopt dan niet naar de appartementen toe, zij hebben er ook geen profijt van (tenzij ze ook lid zijn van de coöperatie). In een geval waarin de panelen deels worden gebruikt voor de SCE en deels aangesloten zijn op de collectieve meter (met een “breker” of “stroomverdeler”) is hier nog discussie over.

Dit blijkt uit deze uitsnede van Isso publicatie 82.1, versie december 2020 (gepubliceerd met goedkeuring van Isso d.d.25 juni 2021). Hierin worden ook enkele andere voorbeelden beschreven. Let bij het registreren van energielabels op de kwaliteitsverklaring.

You might be interested:  Gas En Elektra Berekenen

Wat is een slecht energielabel?

Energielabel G is het ongunstigste energielabel dat een huis kan hebben. Een huis met energielabel G is energieverspillend, wat leidt tot hoge kosten. Bij verkoop levert een woning met energielabel G veel minder op dan een vergelijkbaar huis met bijvoorbeeld energielabel D.

Wat kost een energielabel 2023?

Kosten energielabel – Waar voorheen de kosten van een energielabel enkele tientjes was, zijn de kosten door de nieuwe bepalingsmethode flink gestegen. De prijs van een energielabel is onder andere afhankelijk van het oppervlakte en het type woning waarvoor het label wordt aangevraagd.

 1. De kosten voor het opstellen van een energielabel kunnen per erkend deskundige verschillen.
 2. De overheid verwachtte dat de kosten gemiddeld op €190,- zouden uitkomen voor een eengezinswoning.
 3. En €100,- euro voor een appartement.
 4. Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat de gemiddelde prijs pas in de loop van 2021 duidelijk zou worden.

Inmiddels lijkt het erop dat de inschatting van de kosten zeker honderd euro te laag is, Uiteindelijk wordt de prijs bepaald door de markt (oftewel: het aanbod van de energiedeskundigen en de vraag vanuit de woningeigenaren) en niet door de overheid.

Kan een makelaar een energielabel aanvragen?

Een snelle service voor het aanvragen van energielabels tegen vaste concurrerende tarieven. – Bij het verkopen van een woning is een definitief energielabel verplicht. Daarnaast zijn bedrijfsgebouwen (utiliteit) sinds 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te voeren.

 1. Wij kunnen je daarbij helpen.
 2. Met de NVM Energielabel Service kan elke NVM makelaar eenvoudig een aanvraag doen voor een opname van een energielabel.
 3. Gecertificeerde inspectiebureaus voeren binnen vaste opnametermijnen en met behulp van een digitale opname-app inspecties uit waar kwalitatieve energielabels uitrollen.

De opnames voldoen aan de eisen van de NTA-8800 norm en alle betrokken inspectiebureaus zijn BRL-9500W gecertificeerd. Deze dienst is alleen beschikbaar voor NVM leden.

Wat is het goedkoopste energielabel?

Het goedkope energielabel is het beste – In 2015 is voor iedere woning in Nederland een energielabel bepaald. Hier hoefde je niets voor te doen, dit label werd op basis van Kadaster data berekend. Of het daadwerkelijk klopt is een ander verhaal. Milieu Centraal heeft bijvoorbeeld besloten om deze voorlopige labels niet langer weer te geven op energielabel.nl.

Dit geeft eigenlijk al aan dat deze labels niet betrouwbaar zijn. Ze waren wel gratis, waarom is dit nu anders? Het goede nieuws is dat het goedkoopste energielabel sinds 2021 nog steeds gratis is! Dat was namelijk een voorlopig label, of een label dat voor 2021 definitief is gemaakt met een geldigheid van 10 jaar.

Het oudste label is dus geldig tot 2025. Maar pas op, want de kans dat het ‘gratis’ energielabel niet klopt is groot. En dat is niet de bedoeling op het moment dat je de woning gaat verkopen of verhuren. Want sinds 2021 is het verplicht om de inhoud van het label te delen met de koper of huurder.

Welk energielabel moet mijn huis hebben?

Informatie over woning op energielabel – Een energielabel voor woningen geeft aan:

of een woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A++++-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label. hoe de woning energiezuiniger kan worden. Denk aan isolatie van het dak of het plaatsen van zonnepanelen. of de woning makkelijk van het gas af kan. En of dak, vloer of ramen nog (extra) isolatie nodig hebben om over te stappen op een elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. In slecht geïsoleerde woningen heeft een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet geen zin.

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd (zogenoemde isolatieniveau). En hoe dak, vloeren en ramen van een woning optimaal geïsoleerd kunnen worden (zogenoemde streefwaarden). Bij een oude woning liggen de streefwaarden lager dan bij een nieuwe woning.

Hoeveel scheelt een energielabel?

Energielabel huis is geld waard De verkoopprijs ligt gemiddeld € 6.000 hoger bij een beter energielabel. Bij vergelijkbare woningen is een beter energielabel goed voor een 2 procent hogere verkoopprijs. Met een gemiddelde woningwaarde van € 297.000 is dat een verschil van € 6.000.

Ondanks de verplichting wordt nog niet iedere iedere woning verkocht met een energielabel. Onderzoeksbureau Calcasa onderzocht het effect dat een bepaald energielabel heeft op de prijs bij verkoop van een huis. Daarbij zijn huizen vergeleken met een vergelijkbare grootte, binnen hetzelfde postcodegebied.

Ook is rekening gehouden met het type woning en de bouwperiode. Huizen kunnen een energielabel hebben variërend van A tot G. Het meest energiezuinig is A, bij G ben je zeker van een hogere energierekening. De gemiddeld 2 procent hogere verkoopprijs geldt bij een één stap hoger label.