Zelf Energielabel Woning Berekenen

Zelf Energielabel Woning Berekenen
Kan ik zelf energielabel berekenen? – Nee. Het officiële energielabel van een woning kan alleen worden bepaald door een gecertificeerde energieadviseur. Je kunt met de Energielabel Calculator op deze pagina wel een indicatief energielabel berekenen. Maar het is slechts een inschatting. Dit is geen geldig energielabel en mag niet worden gebruikt voor verkoop of verhuur van een woning.

Hoe wordt een energielabel bepaald voor een woning?

Uitzonderingen – Een energielabel is niet voor iedere woning of gebouw verplicht. Er gelden enkele uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid: Welk effect heeft verduurzaming op de energierekening en het klimaat? Wij doen onderzoek naar de effecten van verduurzaming op het energiegebruik. Doet u mee? Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Deze methode geldt voor bestaande en nieuwe gebouwen.Tot en met 31 december 2020 gold nog de NEN 7120. Energielabels blijven 10 jaar geldig. Dit geldt voor zowel de labels die werden bepaald volgens de NEN 7120 als die volgens de NTA 8800.

Een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur) bepaalt het energielabel op basis van hoeveel fossiele energie uw woning gebruikt. Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Een EP-adviseur kijkt hiervoor naar het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De EP-adviseur gebruikt hiervoor de bepalingsmethode NTA 8800 en werkt ook volgens de onderstaande normen en documenten:

 • Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500
 • ISSO publicatie 82.1
You might be interested:  Van Bruto Naar Netto Berekenen

Bekijk ook voor meer informatie over de bepalingsmethode: Het komt voor dat er na 1 januari 2021 een energielabel van een woning is geregistreerd die al eerder een energielabel had. In de meeste gevallen zal de letter van deze energielabels hetzelfde zijn. Maar wijkt het letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan heeft dat 2 verklaringen:

 1. Aanpassingen van de woning Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een aanbouw, het plaatsen van dakramen en andere verbouwingen. Het is ook mogelijk dat er energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals het aanbrengen van isolatie, het vervangen van de cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Dat zijn allemaal ingrepen die mogelijk effect hebben op het letter van het energielabel. Een beter of slechter energielabel kan hiervan het gevolg zijn.
 2. Wijziging van de rekenmethode Ook door een wijziging van de rekenmethode kan het letter anders zijn. Dit ondanks dat er niets is aangepast in de woning.

In onderstaande factsheet leest u meer over de verschuivingen als gevolg van de gewijzigde rekenmethode. Verkoopt of verhuurt u een recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties.

 1. Vanaf 1 januari 2024 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of recreatiewoningen het energielabel hebben.
 2. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat.
 3. Dit hoort ook bij de verplichting.
 4. U riskeert vanaf 1 januari 2024 een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw recreatiewoning ontbreekt.
You might be interested:  Verzekering En Wegenbelasting Berekenen

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 2. vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m 2, Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
 3. gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
 4. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
 5. woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.

De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Meer informatie vindt u op de website

Wat is het energielabel van mijn huis?

Welk label heeft mijn woning? Wil je weten welk energielabel jouw woning heeft? Je kunt het label opzoeken op, Je vindt daar ook wanneer het energielabel voor jouw woning is gemaakt en tot wanneer het label geldig is.

Kan ik zelf een energielabel maken?

Energielabel woning zelf berekenen – Het is eigenlijk niet mogelijk om zelf het energielabel van je woning te berekenen. De energiedeskundige weet precies waar hij of zij op moet letten. Die gebruikt verschillende documenten, referenties en rekenmethoden, waaronder de Rekenmethodiek Definitief Energielabel.

You might be interested:  Wattage Berekenen Led Lamp

Welk energielabel heeft mijn huis postcode?

Energielabel woning opvragen in 3 stappen Ga naar energielabel.nl. Kies het type woning en vul de postcode en het huisnummer in. Je krijgt het energielabel van de woning te zien.

Wat als je huis geen energielabel heeft?

Wat kan ik doen als de huiseigenaar geen energielabel geeft? – Heeft u als koper of huurder van een woning geen energielabel ontvangen? Dan kunt u de verkoper of verhuurder schriftelijk verzoeken alsnog een energielabel op te laten stellen. Gebeurt dit niet, dan kunt u dit, In het uiterste geval kunt u naar de rechter stappen. : Hoe kom ik als koper of huurder aan een energielabel?

Wie bepaalt het energielabel?

Werkwijze energieadviseur voor energielabel – De woningeigenaar maakt een afspraak met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning. Bijvoorbeeld de afmetingen en de aanwezige isolatie, zoals van het dak en de muren.

verwarming; warm water; ventilatie; koeling van de woning.

Zo stelt de energieadviseur het energielabel nauwkeurig vast en is het mogelijk om verbeteringen aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Heeft energielabel invloed op waarde woning?

Effecten van verduurzaming – Onlangs heeft Brainbay in samenwerking met de NVM, onderzoek gedaan naar het effect van de verduurzamingen op de waarde van een woning. Je raadt het al Hoe duurzamer het huis, des te hoger de waarde van het huis. Daarbij komt dat elke stap naar een beter energielabel zorgt voor een hogere woningwaarde.