Zzp Of Bv Berekenen

Zzp Of Bv Berekenen

Wat is voordeliger bv of ZZP?

Winst en belastingen – Pas bij een winst van meer dan 130.000 euro is de bv voor de belasting aantrekkelijker is. Dit is een belangrijke reden voor veel startende ondernemers om een eenmanszaak te kiezen. Bij een eenmanszaak is je omzet min inkopen en kosten je winst.

 1. Over je winst betaal je aan het einde van het jaar je,
 2. De winst min deze inkomstenbelasting is je netto inkomen.
 3. Bij een bv is de omzet min inkopen en kosten de winst.
 4. In de kosten van de bv is ook jouw salaris als directeur opgenomen.
 5. De verlies- en winstrekening ziet er bij een bv daarom anders uit dan bij een eenmanszaak.

Een bv betaalt over de winst en eventueel van de winstuitkering. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon (51.000 euro in 2023) en over uitgekeerd dividend. Kun je als startende ondernemer in een bv jezelf nog niet het minimumloon van 51.000 euro uitbetalen? Doe dan bij de Belastingdienst een verzoek voor een lager loon dat je wel aan jezelf kunt betalen.

 1. Bij hogere winsten hoef je met een bv gemiddeld minder belasting te betalen dan met een eenmanszaak.
 2. Maar je hebt wel hogere kosten.
 3. Onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten.
 4. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft misschien recht op waaronder de,
 5. Als startende ondernemer mag je de eerste drie jaar ook startersaftrek toepassen.

Ondernemers met een eenmanszaak kunnen gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling via de inkomstenbelasting. Hierdoor is een eenmanszaak voor startende ondernemers aantrekkelijker.

Hoe bereken je winst bv?

Veelgestelde vragen over omzet, brutowinst, nettowinst en cashflow: –

 • Hoe bereken je de omzet? De formule voor omzet is bij producten: afzet maal de verkoopprijs exclusief btw = omzet. De formule voor diensten is min of meer hetzelfde: daar tel je de factuurbedragen bij elkaar op, zonder btw. Bekijk een praktijkvoorbeeld ter illustratie.
 • Hoe bereken je de brutowinst? De formule voor brutowinst is: omzet – inkoopwaarde of directe kosten. Om tot de nettowinst te komen, trek je daar nog de andere kosten en belastingen vanaf. Bekijk het rekenvoorbeeld,
 • Hoe bereken je de nettowinst? De formule voor nettowinst is: brutowinst – alle indirecte kosten van het bedrijf en belastingen. Een andere berekening is: de omzet – alle kosten, dus directe en indirecte kosten en belastingen. Bekijk het rekenvoorbeeld,
 • Wat is cashflow en hoe bereken je dit? Cashflow is het geld dat echt op je rekening binnenkomt en van je rekening af gaat. Omzet valt pas onder cashflow als de factuur door je klant is betaald. Kosten vallen pas onder de cashflow op het moment dat ze ook daadwerkelijk in de betreffende periode worden afgeschreven. Bekijk hier een praktijkvoorbeeld,
 • Wat is werkkapitaal? Werkkapitaal is het geldbedrag dat je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van je medewerkers, inkopen van voorraden en betalen van de huur van je bedrijfspand. Kort gezegd: werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva.

Wat is het verschil tussen zzp en bv?

Alles over een bv starten als zzp’er Als zzp’er heb je meerdere rechtsvormen om je onderneming te starten, bijvoorbeeld als eenmanszaak of als besloten vennootschap (bv). Veel starters kiezen voor een eenmanszaak, maar soms is het ook interessant om te kiezen voor een bv.

You might be interested:  Waarde Auto Berekenen

Een bv is een bepaalde rechtsvorm voor een bedrijf. Een bv wordt gezien als een zelfstandige entiteit; een rechtspersoon. Dit betekent dat de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Vaak wordt gedacht dat je een bv verplicht met anderen moet oprichten, dit is echter niet zo. Je kan een bv ook alleen oprichten.

Je bent dan als bestuurder in dienst van de bv en je handelt uit naam van de bv. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht van een bv ligt dus bij deze aandeelhouders. Als zzp’er ben je vaak naast bestuurder van je bv ook de enige aandeelhouder, dus directeur en grootaandeelhouder in één.

De bv is verplicht de dga jaarlijks een minimum van € 48.000 ( € 47.000 in 2021) uit te keren. Let op: voor 2020 en 2021 gelden vanwege corona, De bv is verplicht elk jaar een jaarrekening op te stellen en die op te sturen naar de KvK (te deponeren).

De twee grootste verschillen voor een zzp’er tussen een bv en een eenmanszaak zitten hem in de persoonlijke aansprakelijkheid en de belastingvoordelen.

Kun je geld uit een bv halen?

Geld opnemen uit de BV Er zijn een aantal mogelijkheden om geld op te nemen uit uw BV: 1. Door middel van het uitkeren van loon 2. Door middel van een lening 3. Door middel van het vestigen van een hypotheek Uitkeren loon U neemt maandelijks of jaarlijks een bedrag op uit de stamrecht bv. Dit bedrag wordt aangemerkt als loon en u draagt inkomstenbelasting af aan de fiscus. Wij berekenen het bedrag aan belasting en eventuele sociale premies en houden een salarisadministratie voor u bij. Lenen In principe mag je altijd lenen uit je bv, tenzij er natuurlijk geen geld meer in je bv zit. Waar het echter om gaat is dat als je leent uit een bv je netto geld haalt uit een pot waar ‘bruto’ geld in zit. Oftewel, over het geld wat in de (stamrecht) bv zit dient nog belasting afgedragen te worden. Het lenen uit een bv verandert ook niets aan de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting door de bv. De lening dient dus normaal gesproken terugbetaalt te worden, zodat de bv de belasting uiteindelijk – wanneer dat ook is – kan afdragen. Ik zeg ‘normaal gesproken’ omdat het bijvoorbeeld bij liquidaties mogelijk is een lopende lening te verrekenen met de af te dragen belasting. Hypotheek Een speciale vormn van lenen is de Hypotheek. U gebruikt dan de BV als hypotheekverstrekker. De BV fungeert dan als het ware als bank. De hypotheek wordt notarieel vastgelegd. Als je een lening aangaat dienen er drie belangrijke zaken in acht te nemen. Voorwaarden voor lenen uit de BV 1. Er dienen ‘zakelijke voorwaarden’ te zijn overeengekomen.2. Er dient een deugdelijke leenovereenkomst met deze voorwaarden aanwezig te zijn 3. Je dient je aan deze afspraken in de leenovereenkomst te houden ‘Zakelijke voorwaarden’ houdt in dat het zowel vanuit het oogpunt van de bv interessant moet zijn als vanuit het standpunt van de schuldenaar. Dat niet alleen, de afspraken dienen ook marktconform te zijn. Dan kan betrekking hebben op de rente(-vastperiode), looptijd, aflossing en zekerheidstelling (verpanding). Als u bijvoorbeeld een rente afspreekt van 0% is dit voor u als schuldenaar misschien interessant, maar de bv heeft er niets aan. Als u 10% rente afspreekt is dat prettig voor de bv, maar het kan ook prettig voor u zijn als u de rente bijvoorbeeld zakelijk of privé kunt aftrekken. Echter omdat 10% een niet marktconforme rente is, zal de fiscus dit waarschijnlijk toch afkeuren. Het gaat te ver om hier nu een heel verhaal te houden over welke rentes wel en niet gangbaar zijn. Dit geldt voor alle afspraken in de leenovereenkomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij overlijden of niet tijdig terugbetalen? Wat is de boete, wanneer wordt er opgeëist, etc. Indien u hierover advies wilt, kunt u altijd een keer op kantoor afspreken of ons een mail sturen. Alle afspraken dienen opgenomen te worden in een leenovereenkomst, Wij hebben door de belastingdienst goedgekeurde leenovereenkomsten. Wij adviseren u om niet zelf een leenovereenkomst te maken zonder zeker te weten dat deze aan de regels van de fiscus voldoet. Het laatste punt is misschien wel het allerbelangrijkste: papier is tenslotte geduldig. U kunt de meest prachtige dingen overeenkomen maar u dient ze ook na te komen. Het gaat hier met name om de betaling van de rente en aflossing. Staat er in de leenovereenkomst dat u aan het eind van het jaar een aflossing zult doen, doe dit dan ook. Krijgt u controle en blijkt dat u uw rente of aflossing niet (meer) betaalt, dan zou u zomaar een probleem met de fiscus kunnen krijgen. Rekening Courant Dienen deze regels altijd in acht genomen te worden bij een lening? Niet altijd. Als u een bedrag voor een kortere periode (< 1 jaar) opneemt en de rekening van de bv eigenlijk gebruikt als een rekening courant dan hoeft u geen rente te betalen. Enige voorwaarde is dat u binnen de 17,5/m euro blijft en zoals gezegd het geleende bedrag niet voor langere termijn uit laat staan. : Geld opnemen uit de BV

You might be interested:  Annuiteit Berekenen Excel Functie

Waarom is BV beter dan eenmanszaak?

Veelgestelde vragen over het oprichten van een bv als zzp’er: –

 • Wat is een besloten vennootschap (bv)? De besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de bv door de Belastingdienst wordt beschouwd als ondernemer. Als zzp’er ben je directeur en de enige aandeelhouder ineen. Dat houdt dus in dat je directeur-grootaandeelhouder bent (dga).
 • Hoe zet een eenmanszaak om naar een bv? Er bestaan drie manieren om je ondernemingsvorm te wijzigen van eenmanszaak naar bv: Activa passiva inbreng, ruisende omzetting en Geruisloze omzetting,
 • Wat zijn de voordelen van een bv voor zzp’ers? Een bv is een rechtspersoon, een eenmanszaak niet. Dat betekent dat je bij een bv in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf. Een ander voordeel van een bv is dat er bij hoge winst minder belasting hoeft te worden betaald dan bij een eenmanszaak.
 • Bv of eenmanszaak oprichten als zzp’er: wat is handiger? Veel zzp’ers twijfelen of ze moeten kiezen voor de eenmanszaak of bv, Een belangrijk verschil is dat je met een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk bent, bij de bv niet. Welke vorm fiscaal gunstiger is, hangt af van je winst. Je kunt altijd later nog je eenmanszaak omzetten naar een bv,
 • Een bv oprichten, hoe doe je dat? Wanneer je als zzp’er een bv opricht moet je aan twee voorwaarden voldoen: je moet de bv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en je moet een akte laten opmaken door de notaris.

Wat gebeurt er met de winst van een BV?

Belastingen bij een bv –

You might be interested:  Salaris Indicatie Berekenen

vennootschapsbelastingDe bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst. btwDe bv is ondernemer voor de btw. loonheffingenAls de bv personeel in dienst neemt, krijgt de bv te maken met loonheffingen. Ook over het salaris van de directeur-grootaandeelhouder houdt de bv loonheffingen in. dividendbelastingAls de bv dividend uitkeert op aandelen, houdt de bv dividendbelasting in.

Waarom overstappen van eenmanszaak naar BV?

U kunt van uw eenmanszaak een bv maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na de omzetting niet u als persoon maar de bv de onderneming drijft.

Waarom is een BV fiscaal aantrekkelijk?

Wanneer is een bv interessant –

 • Belastingvoordeel? Een bv is fiscaal pas interessant als er een winst van €150.000 of meer gemaakt wordt. Dat komt doordat de directeur van een bv bij de bv in loondienst komt en daarmee gewoon weer werknemer is geworden. Dat betekent dat de directeur loonbelasting moet betalen, compleet met sociale premies. Het gebruikelijk loon van een directeur groot aandeelhouder moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: – het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking – het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever -ten minste € 51.000 in 2023 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2021 € 47.000)
 • Zelfstandigenaftrek vervalt! De directeur van de bv heeft geen recht op zelfstandigenaftrek. Ook voor startersaftrek komt een bv niet in aanmerking.
 • Geen MKB-winstvrijstelling! Een bv heeft geen recht op de aftrekpost MKB-winstvrijstelling. Dat is 14% van de winst na aftrek van alle andere aftrekposten.
 • Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afrekenen! Binnen een bv geldt de regeling Fiscale Oudedagsreserve niet meer. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is natuurlijk niets anders dan uitstel van te betalen belasting. Als een onderneming gestaakt wordt zal er moeten worden afgerekend met de Belastingdienst tegen het dan geldende tarief. Als je verandert van eenmanszaak naar een bv dient er in principe te worden afgerekend. Maar het is ook mogelijk om de FOR om te zetten in een recht op lijfrente-uitkering door de bv. In dat geval hoeft er niet direct worden afgerekend. Echter één van de voorwaarden voor het overbrengen van de FOR naar de bv is dat de lijfrente niet mag leiden tot een schuld van de inbrenger aan de bv. Daar dient de inbrenger dus een (liquide) betaling te verrichten aan de bv om zijn FOR daar onder te brengen. Dat geld mag na de oprichting van de bv niet direct worden doorgeschoven naar andere posten. In vaktermen noemt men dit een “rondje kasgeld”.
 • Beperkte aansprakelijkheid maar ten dele waar! De directeur van een bv is niet meer rechtstreeks aansprakelijk ingeval de bv failliet gaat. Dat lijkt veilig, maar als de bv failliet gaat door overduidelijk wanbeleid kan de directeur alsnog aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast geldt de regel dat als de bv een lening bij een bank aangaat de bank meestal vraagt om privé mee te tekenen in verband met een onderpand. Daarbij is de directeur ook privé aansprakelijk als er iets mis gaat.